Bertha Dudde, br. 2201, 3 Siječanj 1942

ZNACI I ČUDA (LAŽNI SPASITELJI)…

Dajte Mi da djelujem kroz vas kako bi čovječanstvo povjerovalo i Mene prepoznalo kao Onoga Koji jesam. Nema duha koji je moćniji od Mene, niti ima Riječi koja je veličanstvenija i čišća od Riječi koju dostavljam onim ljudima koji žele biti Moji i koji tu volju Meni svjedoče kroz svoju voljnost da Mi služe. Isto tako nema volje koja može naštetiti Mojoj volji, i nema sile koja Mi se može oduprijeti. I zato ću Ja dakle i moći odbiti onoga koji Mi se suprotstavlja.

Trebam borce za Moje Kraljevstvo i tražim ih u redovoma onih koji su bez laži i izbjegavaju bilo kakvo pretvaranje i poziranje. E kroz njih Ja želim djelovati, kad je vrijeme. I uistinu neću tolerirati da se nezrela bića njima približe, da se zle sile služe voljom onih koji se podlažu Mojoj volji.

Jer njih Ja štitim od toga da su izloženi utjecajima zlih sila. I u času opasnosti dolazim Ja Sâm, znači, ako sâm protivnik pokuša da uzdrma Moju građevinu, Ja ću je znati zaštititi i Mojim slugama pritjeći ću u pomoć, kako ne bi poklekli …. i tad će svijet prepoznati koja je Sila u onima koji vjeruju u Mene …. jer s vjerom u Mene oni mogu sve (Matej 17:20), i oni će činiti znake i čuda, jer Ja Sâm djelujem kroz njih.

A sad je došlo i vrijeme da će i protivnik razviti svoju silu, i trudit će se činiti isto, i on će isto davati snagu onima koji su mu poslušni. Jer preko njih on ima vlast, tako da se ljude trudi zasljepljivati. No onima koji su vjernici neće biti teško provjeriti i prepoznati, jer oni će i prozreti duh onih koji čine čuda i znake. I oni će znati koji nisu Moji pristalice, nego pristalice Sotone, jer ovi ne žive u Ljubavi …. ovi ne priznaju Mene, no smatraju se donositeljima dobrobiti i spasa.

No tamo gdje Ja djelujem, tamo će biti i prepoznatljiv Duh Ljubavi, a tko niječe tu Božansku Silu, taj u sebi ne nosi Mog Duha, jer Moj Duh Me prepoznaje, i on je za Mene a ne protiv Mene …. Doći će čas gdje ću se očitovati pred svijetom, jer svijet treba spoznati što vjera može. On treba spoznati moć i veličinu Onoga Kojega trenutno želi nijekati; treba uvidjeti da Ja jesam svugdje tamo gdje vjera u Mene i Ljubav prema Meni Moje djelovanje dozvoli …. AMEN

Bertha Dudde, br. 2353, 31 Svibanj 1953

LAŽNI KRISTI… ZNAMENJA I ČUDESA…

Lažni kristi će ustati i izvađati znamenja i čudesa u Moje Ime (Matej 24:24)… To je što sam vam nagovjestio unaprijed a Moje su Riječi istinite (Ivan 17:17). Ipak vi pokušavate objasniti ove Riječi pogrešno ako pretpostavljate da ista sila prebiva unutar jedne zle sile, jednog poslanika Sotone, koja Me osposobila raditi znamenja i čudesa tijekom života na Zemlji. Nebo i Zemlja su u sva vremena podređeni Mojoj volji, oni su rukovođeni od strane Moje volje, i ova Moja volja podupire svaku tvorevinu, budući da bi volja koja je protivna Mojoj predstavljala raspad svega što sam pustio da nastane ako bi mu Ja podario moć nad time.

A ipak, znamenja i čudesa će biti izvađani, ali oni se uvijek jedino prikazuju kao takvi onim ljudima koji su njegovi sljedbenici, jer oni su duhovno slijepi, oni ne znaju istinski međuodnos svih stvari, i oni će sve ubrajati u znamenja i čudesa što im izgleda izvanredno ali što bi svako ljudsko biće bilo sposobno postići prikupljajući svu njegovu snagu. Vi ste svi u posjedu sposobnosti koje jedino trebate razviti kako bi postigli mnoge stvari. Ipak vaša slabost volje vas spriječava razviti ove sposobnosti, i prema tome nešto vam izgleda čudo što je, međutim, unutar opsega mogućnosti svake pojedinačne osobe…

I time će sva znamenja i čudesa, koje Sam vam spomenuo, biti razumljivi svakoj prosvjetljenoj osobi, ipak oni koji i dalje žive u duhovnoj tami će zaključiti da je to natprirodna snaga. I oni će priznati i pripisati Božansku snagu onima koji su Moji protivnici a ipak se pojavljuju u Moje Ime kako bi nasamarili čovječanstvo.

Što je tamnija duhovna noć koja prekriva ljude, to će biti lakše učiniti da oni uzvjeruju u čudesa, oni će prihvatiti svaku izvanrednu aktivnost od strane zlih sila kao takvu, a ipak izvanredno djelovanje svjetla… onih ljudi čija je volja naklonjena spram Boga… neće biti priznato od strane njih, i samo ovo je već znak da su ljudi opčarani od strane onoga koji se želi boriti protiv Boga. A ipak oni će se koristiti Mojim Imenom… to jest, oni će sebe proglašavati kao Mesiju (Matej 24:5), oni će obećavati ljudima izbavljenje od svake nevolje kroz njih i njihova učenja, jer oni će ih jedino pokušati pridobiti k sebi opisujući sebe kao predstavnike Onoga Koji ima svu vlast nad Nebom i Zemljom (Matej 28:18). A svatko je lažni krist tko propovijeda pogrešno učenje u Moje Ime… i tko pokušava potvrditi ovo učenje kroz izvanredno djelovanje na koje se, međutim, nikada ne može gledati kao na čudo. AMEN

Bertha Dudde, br. 2354, 31 Svibnj 1942

PRAVI SLJEDBENICI KRISTA… ŽIVOT LJUBAVI…

Moji pravi sljedbenici prožeti su Mojim Duhom, i ako u Moje Ime čine znake i čudesa, Ja Sâm djelujem kroz njih … a njihov način života mora biti isti kao i Moj život na Zemlji kao čovjek, dakle to mora biti život u aktivnoj Ljubavi, i ako oni tad propovijedaju Moje učenje i Mene zazivaju za pojačanje toga što naučavaju, i oni će moći djelovati isto kao i Ja, čineći dakle čuda po kojima će ljudi prepoznati istinitost njihovog poslanja.

No ako ljudi dolaze u Moje Ime i svijetu žele donijeti spasenje …. ako se izdaju za Krista, a ne žive poput Krista, niti njihovi znaci i čudesa neće biti stvarni, znači neće to biti djelovanje uz pomoć sile iz Mene, nego će ti ljudi znati koristiti sile prirode, no svoje sposobnosti neće otvoreno prizna(va)ti, nego će ljude ostavljati u vjeri da njima kao Božjim poslanicima sve sile stoje na raspolaganju, da bi se tako mogli domoći mnogih sljedbenika te umnožiti svoju zemaljsku vlast. Jer lažni kristi i lažni proroci samo traže priznanje, slavu i počast od strane ljudi. Oni teže svjetovnom bogatstvu, vlasti i ugledu, slavu ne daju Bogu, nego Ga se trude potisnuti i same sebe staviti na Njegovo mjesto ….

A njihovo djelovanje vi ljudi trebate prepoznati po tome što oni doduše propovijedaju u Moje Ime, no u Moje Ime ne čine znamenja i čudesa koja bi se istinski mogli nazvati čudesima. Jer lažna čudesa moći će vršiti svatko, no htjeti će ih vršiti samo oni ljudi koji su potpuno bez vjere, koji dakle stoje u najužoj vezi sa knezom tame, koji koristi svoju moć kako bi volju čovjeka pokorio svojoj volji. I to korištenje volje dovodi do stvarī koje čovjeku izgledaju kao čuda, sve dok se on sâm nalazi u duhovnoj tami …. AMEN

Bertha Dudde, br. 2566, 29 Listopad 1942

LAŽNI PROROCI… PROVJERAVAJTE DUHOVE…
(Matej 7:15; 24:11; 1 Ivanova 4:1-3)

Gospodar vas upozorava da se ‘Čuvate da ne budete obmanuti od strane lažnih proroka…’. On vas na taj način želi podsjetiti da provjeravate sve prije nego to prihvatite kao Istinu. ‘Provjeravajte duhove da li su od Boga….’. Posljedično tome, proroci će se također pojaviti iz tame koji uzimaju pravo širiti njihova učenja u svijetu kao Istinu. Onda će biti na ljudima da pomno ispitaju njihove propovijedi. I oni će to biti zasigurno sposobni učiniti ako žele znati Istinu i zaklinju Boga za prosvjetljenje. Jer Bog im je dao naznaku po pitanju toga što moraju tražiti: On im je proglasio unaprijed da će lažni proroci, lažni duhovi, sebe izraziti. Ali oni će nijekati Krista, oni Ga neće priznati kao Sina Božjega, kao Iskupitelja svijeta, oni će sumnjati u Isusovo Božanstvo i prema tome neće živjeti u Ljubavi, jer Ljubav prepoznaje i ispovijeda Isusa Krista. I stoga ćete vi prepoznati lažne proroke po činjenici da oni djeluju sasvim bez Ljubavi, iako traže pridobiti ljude za sebe sa slatkim riječima i mamećim govorima. Oni obećavaju kako će spasiti svijet a žele ga lišiti njegove vjere u Isusa Krista, oni vas žele zavesti i na koje vas Gospodar upozorava. Oni propovijedaju Ljubav ipak njihove su akcije potpuno bez Ljubavi i njihove su riječi obmanjujuće i licemjerne; to nije Duh Božji koji govori kroz njih nego duh onoga od ispod namjesto toga…. Međutim, gdje je Isus Krist ispovijedan u svijetu, to jest, gdje Duh Božji sebe izražava, vi ga trebate slušati… Jer on će propovijedati istu Ljubav koja je sebe otkrila svijetu u Isusu Kristu, on će vam ukazati stazu do Boga, on će vas podučavati Ljubav koja će jedina voditi do Boga (1 Ivanova 3:16; 4:10, 11; Rimljanima 5:5-8)… on će vam pokušati dodijeliti blagoslove čina spasenja i neprestano vas upućivati ka Isusu Kristu, Božanskom Iskupitelju, Koji je došao u svijet kako bi uzeo vaše grijehe na Sebe kroz Njegovu smrt na Križu. Isus Krist je došao u tijelu; On se zaputio zemaljskom stazom kako bi vam ukazao kako sebe možete osloboditi od ropstva svijeta, od protivnikova jarma… On se zaputio stazom na Zemlji poradi vas, zbog vašeg spasenja… Vi Ga trebate slijediti i u tu svrhu Ga morate priznati… Otud vi možete prepoznati istinskog proroka po činjenici da će vas voditi do Isusa Krista, u tom slučaju možete dati povjerenje njegovim riječima, jer duh koji svjedoči za Njega je Duh Božji… Ipak odbacite glas onoga koji se protivi Kristu, jer on govori u ime Božjeg protivnika, koji želi voditi ljude u grijeh i vodi ih spram njihova uništenja… Provjeravajte duhove da vidite da li su od Boga… Međutim, ako vam Bog pošalje Njegove sluge koji svjedoče o Njemu, onda ih slušajte i postupajte u skladu sa njihovim učenjem, jer oni su Njegovi predstavnici kroz koje vam On Sam govori tako da ćete pronaći ispravnu stazu do Njega. AMEN

Bertha Dudde, br. 3404, 14 Siječanj 1942

LAŽNI PROROCI… VRIJEME KRAJA…

Samo potpuno nezrele duše koriste se silom odozdol i stoga ih i koristi knez podzemlja za svoje djelovanje. Što god da Božji protivnik započne, da bi se borio protiv Boga on se za to uvijek služi ljudima koji su voljni ispunjavati njegovu volju, pošto je njemu samome ikakva vlast nad svakom tvorevinom oduzeta. I stoga on utječe na ljude tako da izvršavaju njegovu volju, i oni su mu poslušni, jer mu se osjećaju privrženi putem svojih sklonosti i nagona, koji jedva da se razlikuju jedni od drugih.

To su dakle duše koje imaju još potpuno materijalni stav, koje su okrenute Božjem protivniku i s kojima je njemu stoga lako. Ljudi u kojima su utjelovljene takve duše, skroz naskroz su u njegovoj vlasti. No on ih oprema sa velikom silom, tako da uvijek mogu izvoditi ono što im Božji protivnik propisuje. Budući da su se potpuno okrenuli od Boga, opskrbljeni su silom duplo, tako da im je dakle moguće izvoditi stvari koje inače nadilaze silu jednog čovjeka. I tako se onda događaju znakovi i čuda od strane ljudi koji prema Bogu imaju neprijateljski stav, ako su spremni svoju snagu izraziti na van.

I tad ih se, njihovih čudnovatih djela radi, često smatra poslanima od Boga, no na njih vas Bog upozorava, i On je to uvijek činio, time što Njegovo neprestano upućivanje na lažne proroke u doba Kraja na tu opasnost skreće pažnju, jer oni su opasnost za one koji još nisu čvrsti u vjeri i koji nisu aktivni u Ljubavi. Bog je uvijek spominjao te poslanike Sotone kako bi najavio vlast onoga koji će ju u doba Kraja zadobiti nad ljudima. On Svoje Vlastite upozorava da ne upadnu u mreže lažnih proroka, i on ih označava time što će i oni priznavati Krista …. donositelja spasenja …. ali ne i iskupitelja svijeta (1 Ivanova 4:1-3)….

I pazite na to da Isus Krist jeste otkupio svijet …. no krist o kojem govore lažni proroci, tek treba doći i ljudima donijeti spas. A oni će zavesti mnoge i ljudima će vikati: vidite, ovdje je Krist …. no njih ne slijedite (Matej 24:23)…. nego prepoznajte da su oni poslanici Sotone kojih se trebate klonuti da vas ne bi upropastili …. a ako čine čuda, ne obraćajte pažnju na njih, jer za to se služe silom odozdol. I prepoznati ćete ih jer iz njih ne govori Ljubav, ni iz njihovih riječi ni iz njihovih djela. Ono što oni čine svjedoči o njihovoj sili, ali ne o njihovoj Ljubavi, a ta sila je dar Sotone.

I vi ju lako možete prepoznati, kad Ljubav uvijek uzimate kao mjerilo (orijentirate se po Ljubavi) pri svem vašem razmišljanju i djelovanju. Tako ćete i kod čudā lažnih proroka primijetiti da ona nisu djelovanje Ljubavi, nego djelovanje onoga koji potiče iz pakla. Ako se vi sami nalazite u Ljubavi i u vjeri, nećete se dati prevariti, no mlaki su u opasnosti, oni koji u sebi ne nose karakteristike Ljubavi. Njih Božji protivnik može zadobiti, oni lažne proroke neće prepoznati i voljno će slijediti tamo kuda ih ovi vode, jer sile odozdol imaju moć nad onima koji su udaljeni od Boga, koji Mu još doduše streme riječju, no ne srcem ….

A njih Bog opominje skroz posebno, da se ne daju zavesti zasljepljivanjem čudima …. i On im daje jednu jasnu karakteristiku, a to je da Ljubav uvijek mora biti prepoznatljiva, tamo gdje je djelatna Božja Sila koja se izražava kroz Njegove proroke. A gdje Ljubav nije prepoznatljiva, tamo Sotona ima svoje kraljevstvo, a njega trebate izbjegavati, jer sile odozdol imati će utjecaj na svakog nezrelog čovjeka, tj. svakog čovjeka koji misli ili postupa bez Ljubavi, a takvi će im biti poslušne sluge koje izvode što god knez podzemlja zahtjeva …. jer doba je Kraja, a njega ovaj koristi za djelovanje protiv Boga i protiv svega duhovnoga, što god da je usmjereno k Bogu, dok ne dođe trenutak kad ga Bog sveže a s njim sve ljude koji su mu podani …. AMEN

Bertha Dudde, br. 3580, 17 Studeni 1945

UČUDA… LAŽNI PROROCI…

Ne dopustite sebi biti obmanutima, budući vas protivnik (Sotona) neprestano nastoji držati u tami i zatamniti svjetlo odozgor. On vas pokušava uloviti u stupicu sa lažima i neistinama i na taj način učiniti neprijemčivima za apsolutnu Istinu. On uvijek smišlja kako zamračiti vašu viziju, zbuniti vaše osjećaje i zakriliti suštinu vječnog Božanstva, i koristi sredstva koja je teško razlučiti kao Sotonin obmanujući rad ako iskrena volja za Čistom Istinom ne postoji. On glumi pobožnost spram ljudi, njegova pojava je ona anđela svjetla budući sami ljudi žude sjajnost i raskoš i mogu jedino zamisliti Božansku slavu kao vanjsku veličanstvenost. On patvori iluziju Božje slave kada nalazi lakovjerne ljude koji iz toga izvlače zadovoljstvo. I kroz njih on širi laži i obmanjujuće zamisli i time zamračuje misli ljudskih bića. Oni prihvaćaju neistine i odbacuju Čistu Istinu koju Sam Bog šalje na Zemlju u jednostavnom obliku (Ivan 16:25)…

I time se laži i zablude šire puno brže nego Istina, pošto je to ono što ljudi sami žele i budući da oni koji šire neistine rade pod krinkom predstavnika Kristovih učenja i otud nailaze na odobravanje svugdje. Sotona radi sa lukavošću i silom… On koristi ljudska bića koja ne žude iskreno Istinu, i oni su njegovi robovi budući isto tako ne žude iskreno za Bogom, Koji je Sama Vječna Istina. I time Sotona, gospodar laži (Ivan 8:44), ima lagan posao. Ljudske ustanove mogu jedino biti trajne vrijednosti kada je zazivana Božja podrška. I Bog želi biti zazivan u Duhu i Istini (Ivan 4:23, 24), inače On neće slušati. Ovo isključuje svaku izvanjsku formalnost; sve vrste ceremonija, raskoš i veličanstvenost spriječavaju ispravnu vrstu molitve, molitvu u Duhu i Istini… Onaj koji zamjećuje vanjske događaje će naći kako je uspostavljanje unutarnje veze sa Bogom vrlo teško, budući da će protivnik uvijek stupiti između njega i Boga, odvratiti njegovu pažnju i zaokupiti njegova osjetila sa izvanjskim utiscima. I prema tome ne tražite Boga u veličanstvenosti i raskoši, ne tražite ga u okruženjima gdje zemaljska materija ima svoj najveći učinak… Ovo je područje Božjeg protivnika gdje on radi sa uspjehom.

Bog Sebe otkriva u tajnosti (Matej 6:6), On Sebe otkriva u ljudima koji su skromni i ponizni. On otkriva Sebe u onima koji će govoriti namjesto Njega budući da su Njegova otkrovenja namijenjena cijelom čovječanstvu i pojedinačna osoba samo služi kao alatka kroz koju On Sam govori ljudima. Njegova otkrovenja prije svega smjeraju raširiti Istinu i proglasiti Njegovu volju, prianjanje uz koju rezultira u vječnom blaženstvu za ljudsko biće. Kroz vidjeoce i proroke On će također nagovjestiti Kraj svijeta i skrenuti pažnju na znakove posljednjih dana. Njegova je volja da će čovječanstvu biti dana važna informacija, da nitko neće tvrditi da nisu bili podsjećani i upozoreni kada ih Kraj iznenadi. Ovi vidjeoci i proroci će uvijek biti ljudska bića sa vrlodubokom vjerom i Ljubavlju, inače će Božji protivnik odabrati ljude da rade za njega i naći na njihovo odobravanje. Posljedično tome posebna pažnja treba biti obraćena na ponašanje onih koji sebe nazivaju Božjim slugama, da li on udovoljava Božjoj volji, Njegovim zapovijedima.

Ali onda se otkrovenjima također treba vjerovati. Bog radi u tišini, makar na jasan i znamenit način, ipak ne u čudima koja bi forsirala ljude da vjeruju, baš kao što On isključuje svako izvanjsko prikazivanje budući On ne pokušava pridobiti svjetovne ljude sa sjajnošću i raskoši, nego želi okrenuti njihova srca od tog svjetovnog svjetla obmane. Svjetovni ljudi trebaju biti sposobni objasniti natprirodne događaje pomoću prirodnih sredstava inače bi oni bili prisiljeni na vjerovanje, što Bog nikada ne bi odobrio. I time jedino vrloduboko posvećena ljudska bića će imati izvanredna otkrovenja kada Božja Ljubav želi ove nagraditi i On im želi Sebe otkriti. Međutim, javna čudesa prisiljavaju ljude da vjeruju i oni ne bi napredovali duhovno budući strah od Boga nikada ne može nadomjestiti Ljubav koju ljudsko biće treba osjećati za Njega kako bi Mu se pripojio. Ali čudesa jedino uzrokuju strah u nezreloj osobi i nikada Ljubav…

Sotona pak koristi takva sredstva; na ovaj način on želi spriječiti ljudska bića da ljube Boga, i njegov će rad biti neometan tamo gdje je puno grešnosti i gdje su ljudska bića rijetko sklona samopromatranju već su namjesto toga svjetovno-orijentirana razmišljanja. Ali čak tamo se on pojavljuje zaogrnut u pobožnost. On baca vunu preko očiju ljudi, spriječavajući ih da vide jasno i time vrši njegov utjecaj. Ovo je nadalje potpomognuto od strane lažnih predstavnika Krista, koji sebe smatraju određenima širiti Njegova učenja ali koji sami ne žive dovoljno u Istini da bi razdvojili laž od neistinitosti kao takve i da ih isključe. Budući on djeluje sa lukavošću i silom… Bog, međutim, jest Ljubav, i jedino Ljubav teče iz Njegovih otkrovenja i kultivira Ljubav. I time vi trebate primjeniti ovaj standard… Istina je gdje je Ljubav podučavana i prakticirana budući je tamo Sam Bog (1 Ivanova 4:8, 16)… Ali gdje svjetlo svijeta sjaji previše blistavo Božji protivnik sebe obznanjuje… I njegova je aktivnost obmana i protivna Bogu čak ako se on pokušava pojaviti pod maskom svjetla (2 Korinćanima 11:14). Svatko čija volja je okrenuta spram Boga ga (pre)poznaje unatoč njegove maske, i on je određen upozoriti njegova bližnja ljudska bića o lažnim prorocima koji će se uvijek pojaviti kada su ljudi u potrebi ali koji će čak pogoršati duhovnu nedaću namjesto da ju umanji. I Bog poziva ljude: Čuvajte se lažnih proroka (Matej 7:15) budući će posljednji dani biti iskorišteni za rad protiv Boga, protiv Vječne Istine. AMEN

Bertha Dudde, br. 3727, 27 Ožujak 1946

IZVOĐENJE ČUDA U VREMENU KRAJA…

U Moje Ime, vi ćete biti u stanju izvoditi čuda. Jer snaga i moć Mojega Imena treba postati očigledna u posljednjim danima. Prema bezbožnom svijetu ovo više nije prisila vjere, jer ljudi odvraćeni od Mene nastoje sebi sve prirodno objasniti; Mojim vjernicima međutim ne nedostaje razumijevanje, pa tako oni znaju da ništa nije nemoguće, čim se to obavlja sa Mojom snagom i u podložnosti Mojoj volji. Posljednje vrijeme zahtijeva velike znakove, kako bi izašlo na vidjelo Moje djelovanje, kako bi Me još pronašli oni posljednji, slabi u duhu, koji će kroz to iskusiti osnaženje, tako da njihova odluka bude u ispravnom smjeru… A, Moje sluge na Zemlji će imati iznimnu (natprirodnu) snagu i ovu će biti u stanju primijeniti prema slabima i bolesnima, potrebitima duhovne i tjelesne pomoći, koji nisu sasvim bez vjere. Jer, Moj protivnik također djeluje na način da on sebe očituje kroz lažne proroke, tako da on ljudima koji su mu podložni privodi snagu, da također ostvare stvari koje se čine natprirodne, kako bi obesnažio istinska čuda koja Ja činim kroz Moj Duh, i tako odvratio od Mene vjernike. Ali, Moja opskrba snagom je drugačije vrste, ona ne ovisi o snazi volje čovjeka, nego o njegovoj snazi vjere, ona je ukorijenjena u dubokoj vjeri u Mene i u Moju potporu, a Ljubav čovjeka ju dovodi do učinka, dok se jedna iznimno snažna volja bez vjere u Mene prepušta utjecaju Mojega protivnika, i potom izvršava ono što želi Moj protivnik, što nema nikada za povod Ljubav i nikada ne pobuđuje Ljubav.

Stoga obratite vašu pažnju na to, da li su čuda koja vidite djelovanje Ljubavi, izvedena za bližnje koji pate, koji se nalaze u nevolji, ili su ona radnje za umnožavanje zemaljskih dobara… da li je to čisto materijalističko djelovanje, gdje nikakva Ljubav prema bližnjima ne progovara. Jer ako neko čudo ima za cilj zemaljsku raskoš i korist, onda nije željeno ni ostvareno od Mene… Ali, ako ono oslobađa čovjeka od tjelesne ili duhovne nevolje, onda sam Ja Sam na djelu, i djelujem kroz Moje sluge na Zemlji, kojima Ja dajem snagu u povećanoj mjeri, da se Ja Sam očitujem kroz njih. A Moje sluge će osjetiti kada su od Mene potaknuti da vrše čudesna djela… oni neće izvoditi nešto racionalno, nego će biti iznenada nagnani iz unutrašnjosti da govore i djeluju, čim ih prožima Moja snaga kroz Moju volju. Onda Mi oni više ne suprotstavljaju nikakav otpor, nego žele isto, jer im to objavljujem kroz Moj Duh, i oni će potom govoriti i djelovati kao Moji organi, oni sprovode Moju volju, bližnjima jedino vidljivu kroz osobu sluge na Zemlji, jer vrijeme Kraja zahtjeva izvanredno djelovanje, tako da se Ja Sam, Moja moć i snaga i Ljubav mogu očitovati… tako da se vjernici na tome izgrade, te da Me slabi još pronađu u zadnji čas, prije nego dođe konačni Kraj. AMEN

Bertha Dudde, br. 4605, 3 Travanj 1949

LAŽNI PROROCI… SVJETLO…
MRAK I TAMNE PRIKAZE…

Duhovna tama raširila se nad Zemljom, i ljudi se osjećaju ugodno u toj noći i ne žele svjetlo dana. Ne poznaju dobrobit punog svjetla koje bi za njih bila ispravna spoznaja, tako da ne žude svjetlost duha i bježe kad svjetlo sa svojim žarkim sjajem probija noć, pa stoga i sposobnost spoznaje ostaje nerazvijena, neprestano se kreću u mraku i lutaju, te Bogu kao Vječnom Svjetlu (1 Ivanova 1:5) ne prilaze bliže. Tako da i mračne prikaze nesmetano mogu biti aktivne i baviti se svojim nečistim zanatom, lažni učitelji i lažni proroci mogu se probijati, budući da nisu prepoznati kao lažni i koriste tamu duha kako bi sijali neistinu na mjestima gdje bi trebalo biti svjetlo i tako se neistina servira kao Istina.

Ljudi su slijepi u duhu i žele voditi druge slijepce (Matej 15:14), a ako im svijetli svjetlo, onda ga oni gase da njihovo mračno djelovanje ne bi postalo očigledno. A tako izgleda na cijeloj Zemlji, budući da je ispunjeno vrijeme, ili pak, vrijeme se ispunjava jer se nad Zemljom nadvila tamna noć, koja mora ustuknuti pred jutrom. I iako je Kraj blizu, i ljudi po znacima trebaju prepoznati taj Kraj, oni time ostaju nedotaknuti i misle da će ih zaobići ono što su vidovnjaci i proroci najavili. No što im govore lažni proroci, to vjeruju, i stoga se sve nalazi u borbi jedno s drugim …. Pravi i lažni proroci nastupaju jedni protiv drugih, Istina i laž žele se probiti, svjetlo i tama nadmeću se za prevlast, i dobre i loše sile nastoje zadobiti utjecaj, a čovjek je izložen silama već s obzirom na svoju volju.

A budući da je Zemlja u tami, i volja ljudi je oslabljena i ne opire se onome koji je knez tame i koji se bori protiv sveg svjetla. Tako da će se uskoro pokazati sila protivnika, jer razmišljanje ljudi pomućuje se i ne može više razlikovati pravo od lažnoga. Loše sile nadasve su aktivne i nailaze na malo otpora, za razliku od duhovnog svijeta punog svjetla kojem se priječi djelovanje, jer ne smije djelovati protiv volje ljudi a ta se volja okreće Božjem protivniku.

Vrijeme je Kraja. Ono je prepoznatljivo po tome da ljudi više ne poznaju glas Oca kad im se obraća. Oni više nisu sudionici Njega Koji je Svjetlo i od Kojega su se udaljili …. Gdje god On da im izlazi u susret, oni se skrivaju, sve dok opet nije mrak u njihovoj okolini, a onda ponovo izlaze i nastavljaju svojim mračnim putem koji vodi u ludilo. Tako da je i razumljivo da niti ne prepoznaju vodiče po putu, koji ih žele uvesti u svjetlost, a koji to ne mogu protiv volje ovih slijepih u duhu. Tako da dolazi Kraj, nastupa novi dan, no samo za one koji žude svjetlo, a ovim drugima dolazi beskrajno duga noć (Ivan 9:4)… AMEN

Bertha Dudde, br. 4675, 24 Lipanj 1949

‘TAJ DAN I ČAS NE ZNA NI JEDAN ČOVJEK…’
LAŽNI PROROCI POSLJEDNJIH DANA…
(Matej 24:36)

Ni jedan vidjeoc i prorok neće nikada biti u stanju predskazati vrijeme predstojećeg Suda, jer ovo nije dozvoljeno od strane Boga zbog toga što je štetno za ljude. Iz ovog razloga ni jedna osoba neće nikada biti sposobna predskazati dan kada Sud snalazi ljude… Unatoč tome, njihova pažnja treba biti skrenuta na njega, i zato Bog obznanjuje kroz ljudska usta, kroz vidjeoce i proroke, čim se Sud približava. Samom se navještenju Suda prema tome treba vjerovati, ali ako je točno vrijeme Suda dano, proročanstvo se opravdano može odbaciti kao pogrešno… U tom slučaju lažni proroci su se pojavili koje ne treba slušati, takva navještenja su općenito dana poradi zemaljskih probitaka i onda vi morate biti oprezni. Međutim, ako se Bog okoristi osobom kako bi obavijestio čovječanstvo o Njegovom vječnom planu spasenja, On ga neće samo obavijestiti o Njegovoj nakani, o nadolazećem Sudu, nego će mu On također osigurati općenito znanje koje nužnost Suda čini shvatljivim Božjem slugi, tako da on može sa uvjerenjem potkrijepiti ta proročanstva njegovim bližnjim ljudskim bićima. Ali bez obzira kako će odlučno on istupati za Istinu proglašenja, on nikada neće biti u stanju navesti precizan datum, budući Bog rezervira to pravo za Sebe Samoga. Unatoč tome, svako takvo proglašenje može biti prihvaćeno kao apsolutna Istina, i opet i iznova će Knjiga Otaca (Biblija) potvrditi da se navještenja potpuno podudaraju sa njom, posljedično, ispunjenje ovih navještenja se može očekivati sa izvjesnošću i nadolazeći Sud prihvatiti kao ustanovljena činjenica, pa ipak, čovječanstvo će ostati neizvjesno s obzirom na to kada će Bog Sebe očitovati; međutim ono uvijek treba biti pripremljeno, inače bi navještenja dostavljena ljudima od strane Božje Ljubavi onemogućila svrhu i Sud bi zadesio čovječanstvo iznenada i neočekivano. AMEN

Bertha Dudde, br. 4011, 31 Ožujak 1947

LJUDSKO ODREĐIVANJE VREMENA KRAJA…
NI ISUSOVI UČENICI NISU ZNALI… SKRAĆENI DANI…

Ljudsko određivanje vremena Kraja je također neprikladno, čim se izračunava razumski ili je navedeno od ljudi neprobuđena duha. No, ako oni Kraj najavljuju uskoro, približavaju se Istini. Ali oni također mogu trenutak Kraja još dugo odgađati, a to bi bilo obmanjivanje, koje ima štetne posljedice za ljudske duše. Jer, tko ne očekuje skori Kraj, on također nikad neće ozbiljno poduzimati rad na duši, a ovo je svrha takvih najava, da se ljudi potrude promijeniti, a to oni mogu jedino ako stalno rade na sebi, i drže pred očima bliski Kraj. Zato Bog neprestano ukazuje na Kraj, ali ljude ostavlja u neznanju o trenutku Kraja. Pa čak i Njegove sluge, koji su misaono u vezi s Njim, neće biti upućeni o točnom trenutku, ali što su čvršći u vjeri, oni više žive u Ljubavi, oni će također znati da sami stoje u vremenu Kraja, budući promatraju pojave, koje je Bog Osobno kroz Svojega Sina Isusa Krista, kao znakove Kraja, najavio zemaljskim ljudima. Ni čovjek Isus nije poznavao dan i sat Kraja, i Njegove su najave također primjenjive u svim vremenima, tako da su čak i Njegovi učenici računali sa bliskim Krajem i sa skorim povratkom Krista, koji je bio povezan sa Krajem. Njegovi učenici su također bili probuđena Duha, a nisu mogli odrediti dan i sat. I tako, sve do Kraja, sa ljudske strane neće moći biti učinjena nikakva sigurna izjava, jedino će moći biti uzeti u obzir znakovi vremena, i otuda biti zaključeno na skori Kraj, koji jednom mora doći neopozivo, jer se Božanska Riječ mora ispuniti. No, onaj tko ozbiljno nastoji, također će se ozbiljno baviti mislima o Kraju svijeta, danu Suda i ispunjenju svih proročanstava koja na to ukazuju. A, njima će također biti otvorene oči, tako da prepoznaju znakove Kraja, i njihovo razmišljanje će biti ispravno… Oni će znati, da oni sami žive u vremenu, da se oni moraju zbližiti s mišlju da pripadaju onima koji moraju proživjeti vrijeme neizrecive muke i nevolje, jer one prethode Kraju. Ali, i njima je Isus dao utješno jamstvo da On želi skratiti dane poradi izabranih (Matej 24:21, 22), tako da oni postanu blaženi. I, stoga ako čovjek vjeruje da je vrijeme Kraja stiglo i da se svakog dana treba očekivati posljednji Sud, on se ne treba plašiti… on će imati snagu sve podnijeti, dok god on stremi Bogu i pripada Njegovima… Ali, također će on tek tada prepoznati znakove vremena, inače on neće nikada računati sa skorim Krajem, jer ne vjeruje. Ali, vjernici znaju koji je kucnuo čas…oni znaju, da predstoji bliski Kraj, kako je Bog najavio u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4682, 4 Srpanj 1949

PROCJENA ČUDESNOG DJELOVANJA… (GRӦNING?)

Nemojte biti opterećeni s mislima o naizgled čudesnim događajima čije vrijednosti i načine ne možete ocijeniti, dokle god niste uvjereni u duhovne temelje takvih događaja. Gdje se veza sa mnom ostvaruje, koja se između mene i ljudi odvija u najužem zajedništvu, tu je i moć ljudi neograničena, što je njegov učinak, on djeluje koristeći se Mojom moći, dakle u suradnji sa Mnom. A onda je tu i Moja volja, da se ta sila čovječanstvu otkrije. Ja Sam dakle tada stojim iza svakog čudesnog djela, i to je snaga vjere, koja ostvaruje svaki uspjeh. Ja Sam pridržavam pravo na prijenos te snage, to jest, gdje Ja osobu kao predstavnika Mojeg učenja vidim i za njegovu volju, koji mi je potpuno podan, i koji dakle u Moje Ime na Zemlji djeluje, tamo djelujem i Ja sa njim u zajedništvu ali isključivo tamo…. tako ćete vi sami moći prepoznati Moju ili Mojeg protivnika potporu, kod svake izuzetne moći, koju se može nazvati čudo. Vjera i Ljubav su znak Moje prisutnosti i Moje pomoći. Gdje duboka vjera i istinita Ljubav prema bližnjem odluči pružati pomoć, tu Ja ne mogu biti isključen, jer Ja sam Ljubav i tamo ću dakle uvijek biti prisutan, gdje se djelo Ljubavi odvija.

Ali Ja ne spriječavam niti Mojeg protivnika (Sotonu) od djelovanja, ako se u čovjeku nađe njegova volja, i njegovo djelovanje će se moći na čovjeku prepoznati…. On neće biti navjestitelj Mojeg učenja…. dakle ne u Moje Ime djelotvoran, jer onda bi morao samo za Mene i u Moje Ime djelovati. On neće širiti Moju Riječ, i ako se služi Imenom Božjim….. I na tome će se prepoznati pravi i krivi sluge Božji kao i svako njihovo čudesno djelo. Moja Riječ se mora propovijedati tamo gdje Ja Sam svoju snagu darujem k dobrobiti čovječanstva koje trpi, budući da Ja radim u potvrdu Moje Riječi (Marko 16:15-20; Djela 14:3), jer Moja Riječ je najpotrebnija svim ljudima. I tako sudite sami, ako vam je prilika data suditi, to znači procijenite sami dali se Moje Evanđelje navješta….. Gdje je Moj protivnik na djelu, neće biti širena Moja Riječ, inače bi Moj protivnik morao propovijedati Ljubav i od tada više ne bi bio Moj protivnik. Ja vam dajem da sami provjerite, da pazite na ono sta vas čudesno dotakne, da razmišljate, da Mene za Moju pomoć molite. Da pravilno sudite…. prepoznate, gdje Moj Duh djeluje i odbacite gdje Moj protivnik djeluje. Ja ću vaše razmišljanje pravilno usmjeriti, da možete pravo prepoznati, jer Istina vam se treba ukazati, vama koji je tražite. AMEN

Bertha Dudde, br. 4977, 1 Listopad 1950

LAŽNI KRISTI I LAŽNI PROROCI…

A nakon Mene doći će lažni kristi i lažni proroci, no ne vjerujte im, čak i ako čine znake i čuda. Još sam vam na Zemlji navijestio podvaljivanja onih koji su krivotvorili Moje čisto učenje i predstavljali se kao spasitelji svijeta, koji su propovijedali pod maskom pobožnosti a bili su sve samo ne Moji sljedbenici. Jer njima nije bilo do Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, nego samo do vlasti.

Gdje god da su nastupali krivi kristi i proroci, radilo se o slijeđenju nauma koji se nalazio daleko izvan Moje volje. Oblikovanje u Ljubav bilo je doduše propovijedano, no sami ti propovjednici nisu mu stremili, i stoga su i njihove riječi izgubile silu i istinitost, i oni stoga nisu mogli biti istinski proroci i Mene pravo proglašavati svojim bližnjima, pa i pored toga što su Moje Ime nosili na usnama, i uvijek iznova su Me se spominjali kad su imali određen interes na umu.
Nakon toga moglo je uslijediti jedino doba zbrke, doba u koje više pravo nisam bio prepoznat ni od ljudi koji su još bili bolje volje. Jer Moj Duh nije više bio u riječima tih proglašivača Evanđelja, bio je to duh svijeta koji je tada vladao ljudima, umjesto da su ih u Mojoj volji u Ljubavi vodili na pravi put prema Meni; duh antikrista već je žestoko bio zastupljen, i plodovi njegovog djelovanja bili su očigledni: izobličenje Mog učenja Ljubavi, pohlepa za vlašću, oholost, zaslijepljeno razmišljanje naspram onih koji su živjeli po Mojoj volji i kojima sam se Ja mogao objaviti.

Jer te objave nisu im značile ništa, i one su bile potiskivane, budući da su minirale ono što je bilo podignuto od ljudi, budući da su one bile Čista Istina, koju ovi nisu mogli podnijeti. Jer oni su živjeli za svijet, i njihovo nastojanje bilo je svjetovno …. jer tko se zbiljski okrenuo od svijeta a prema Meni, uskoro je i spoznao neistinu i opasnost koju je ova predstavljala za čovječanstvo. No tko ju ne prepozna(je), taj je potpao svijetu a time i onome koji upravlja svijetom, koji je Moj protivnik i koji ljude želi upropastiti.

Lažni kristi i lažni proroci ustati će …. svatko tko ne živi u Istini žrtva je lažnog krista, jer dao se je obmanuti njegovim naizgled Božanskim govorima, kojima nedostaje Istina jer sam propovjednik nije bio u Ljubavi i time u Istini. Pa i pored toga on se izdavao za Mog predstavnika i ljudima je navještavao vremenske i vječne kazne …. on je prorok u lošem i zlom smislu, jer on time deformira Moje učenje Ljubavi, on ljudima daje krivo svjedočanstvo o Meni, Koji nisam Bog bijesa, nego Bog Ljubavi …. on ne govori Istinu, niti ju može govoriti, budući da ju sâm ne posjeduje …. I stoga on ljude krivo uči a opet ih i odgaja u tome (uvjerenju) da posjeduje samu Istinu.

Moje upozorenje na lažne kriste i proroke odnosi se pretežno na one učitelje koji šire obmanu u svojoj okolini, jer govore u Moje Ime a ne svjedoče na pravi način za Mene. No Ja želim osvijetliti to što rade i njihove kriva učenja stigmatizirati …. Ja želim pomoći da dođu do spoznaje oni koji imaju dobru volju …. Ja među ljude želim poslati svjetlonoše koji su ovlašteni govoriti u Moje Ime, jer ih Ja Sâm probirem …. one koji su i osposobljeni govoriti u Moje Ime, budući da ih Ja Sâm naučavam. A njih će se lako moći prepoznati kao Moje poslanike, kao istinske donositelje svjetla, i lažnim prorocima neće ih moći zvati nitko tko ima dobru volju i tko mrzi laž. Samo onaj tko se tvrdoglavo drži neistine, taj ih neće prepoznavati, taj će ih nazivati poslanicima Sotone, budući da taj i sam bježi od Istine.

Svijet se bliži Kraju, tako da će se i lažni proroci umnažati, no istovremeno će na scenu stupati i Moji glasnici, postajući time njihovi protivnici, da bi ljudi prepoznali vrijednost i bezvrijednost i jednih i drugih, ako žele provjeravati. Tamo gdje se radi o lažnim kristima i prorocima, tamo moraju biti prisutni i pravi, a njih je prilično lako za prepoznati, jer oni ljudima donose svjetlo i najavljuju Posljednji Sud. Krivi s druge strane, zbunjuju ljude i uče ih živjeti, no ne prema Mojoj volji, nego sebi samome na zadovoljstvo.
Pravi proroci najavljuju Moju Riječ u najčišćem obliku, lažni se doduše služe Mojom Riječju, no neprestano slijede zemaljske ciljeve i trude se domoći koristi, vlasti i bogatstva. Tko prima od Mene, taj daje dalje ljudima bez da traži plaću (Matej 10:8), no tko traži plaću, on taj dar koji razdjeljuje nije primio od Mene. I to je značajka po kojoj se mogu prepoznati lažni kristi i proroci, jer duhovna dobra su blaga koja se ne mogu platiti, koja nikada ne smiju biti zemaljski vrjednovana ili osuđuju onoga koji se za njih da plaćati. Jer svaki dar treba biti (pre-)dan u Ljubavi, a utoliko više duhovni darovi, koj je Moja Ljubav namijenila ljudima i uvijek im ih nanovo dostavlja, kako bi ovi postali blaženi …. AMEN

Bertha Dudde, br. 5142, 1 Lipnj 1951

IZVOĐENJE ČUDA U DOBA KRAJA… LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Jedino što trebate je koristiti Moju životnu snagu koja vam neprestano stoji na raspolaganju i ništa vam neće biti nemoguće. No tek putem života u Ljubavi tu životnu snagu možete prisvojiti …. iz čega vam je sad i razumljivo kako je čovjek sposoban za iscjeljivanje bolestī i za druga neobična djelovanja, u slučaju da ove sposobnosti nisu pospješivane odozdol što je međutim jasno prepoznatljivo po načinu života čovjeka.

Moja Ljubavna snaga može biti korištena za neviđeno djelovanje, no uvijek samo od ljudi koji su tako intimno povezani sa Mnom kroz vjeru i Ljubav da Moja snaga nesmetano može utjecati u njih. Sam čovjek povlači granice, prigušuje Moju struju Ljubavi ako odnos prema Meni nije ispravan, on čak može odozdol primati snagu kad je njegov način života potpuno suprotan Mojoj volji. No čovjek koji izvodi neobične stvari rijetko da može sakriti usmjerenje svoje Ljubavi …. dok god je ona još uvijek usmjerena na svijet, nije riječ o Mojoj sili koja ga osposobljava za djelovanje. No duša onoga tko Mi je podan isijava nešto Božansko na svoju okolinu i njegova neobična snaga upućuje na duboku povezanost sa Mnom, što se uvijek može prepoznati.

Što više čovjek stoji u Ljubavi toliko je jača i njegova vjera tako da on svjesno djeluje s Mojom snagom. Dakle prvo moraju biti prisutne Ljubav i vjera da bi se moglo demonstrirati Božansko djelovanje, a prava vjera i Ljubav ne daju se simulirati niti nijekati, radi čega one uvijek pomažu da se dođe do ispravne prosudbe, ako se želi provjeriti porijeklo (te) sile. U posljednje doba pred Kraj takve provjere često će biti potrebne, jer ispoljavati će se sile odozgor i odozdol, događati će se znaci i čuda, budući da se i Moj protivnik trudi zadobiti vjeru i s velikom silom oprema njemu podane.

Tad će se pokazati da samo Ljubav daje svjetlo i rađa ispravnu moć rasuđivanja, da djela sa Božanskom snagom mogu izvoditi samo oni koji u vjeri u Mene, živog Boga i njihovog Spasitelja, ostanu čvrsti i da se sve djelovanje od Bogu-protivno postavljenih ljudi i događa od Bogu-protivnih sila, da su to lažni kristi i lažni proroci, koji čine čuda po nalogu Sotone.

Ja upozoravam vas, Moje vjerne, da će se u doba Kraja događati mnogo toga što izgleda neobično i stoga natprirodno, no Ja vam uz to dajem i objašnjenja kako biste pravo čudo s Mojom silom mogli razlikovati od zasljepljujućih djelā Mog protivnika koja se vrše jer ljudi koji su mu potpali uživaju posebnu snagu volje i tijela i time svoju okolinu zaprepašćuju, jer kao što Ja Sâm djelujem u onima koji Me ljube i koji su Me tako primili u svoja srca, isto tako onaj djeluje na ljude njegova duha, kad je Kraj blizu. On se može poslužiti njihovim tjelesnim formama kad su mu oni prodali svoju dušu, i tad čovjek postupa onako kako ovaj želi. No “po njihovim plodovima prepoznati ćete ih” (Matej 7:15-20). Sve natprirodno što se (u tom slučaju) radi, služi za snaženje vlasti i umnažanje zemaljskih dobara ….

Svijet, čiji vladar je on, pada pod noge onima koji su opremljeni njegovom silom …. no Moje Kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36)…. a Moji učenici (apostoli) doba Kraja, Moji glasnici Ljubavi, kroz koje Ja djelujem i kojima Ja dodjeljujem natprirodnu silu, proglašavaju samo duhovno kraljevstvo, naučavaju Ljubav i potkrepljuju svoje Evanđelje znacima i čudima, koja dokazuju Mene Samoga, Božanskog Učitelja, po Čijem nalogu oni govore i u Čije Ime oni liječe bolesne i čine čuda. Oni će biti progonjeni od ovih drugih, no u svojoj nevolji biti će spašeni od Mene Samoga, jer jednom će doći dan kad će izaći na vidjelo i dobro i loše, i Ljubav i mržnja …. kad se nitko ne može sakriti preda Mnom, kad ću suditi žive i mrtve (2 Timoteju 4:1), nad knezom tame i njegovom pratnjom, gdje će Moja sila i slava biti očita Mojima, koji su Mi vjerni do Kraja …. AMEN

Bertha Dudde, br. 5162, 1 Srpanj 1951

ODREĐIVANJE VREMENA KRAJA… LAŽNI PROROCI..

Namjera da se odredi vrijeme približavajućeg Suda svijeta ne podudara se sa Mojom voljom i Mojom mudrošću, koja itekako dobro prepoznaje da poznavanje vremena i časa ne bi bilo blagotvorno za vas ljude, kako bi to utjecalo na vaše misli baš kao i na vaše akcije i prema tome će to biti držano u tajnosti od strane Mene, unatoč Mojim neprestanim nagovještavanjima, upozorenjima i ukorima. Vi ljudi morate voditi vaš život u slobodnoj volji, neprestana upućivanja na približavajući Kraj su zasigurno dobra ali ne i precizno znanje o vremenu i času. Kraj, Sud svijeta, je doista vrlo blizu i Ja ću vam ga opetovano spomenuti, unatoč tome svi vi ćete biti uhvaćeni na iznenađenje budući da ga nitko neće očekivati sa izvjesnošću i vjerovati u približavajući Kraj. Ali svatko tko vjeruje da on može specificirati vrijeme i čas nije Moj glasnik, i njegovim se riječima ne bi trebalo vjerovati iako on tvrdi kako govori u Moje ime, iako on želi voditi njegova bližnja ljudska bića do ispravne vjere u Mene. Jednako, ova tvrdnja njemu nije mogla biti priopćena od strane Mojeg Duha, ona nije mogla imati porijeklo u Meni, ona je proizvod njegovog vlastitog razmišljanja za koju on čvrsto vjeruje kako je Istina i prema tome ju želi raširiti…

‘Nitko ne zna dan i čas…’ (Matej 24:36). Sjetite se ovih Riječi, koje sam izrekao Mojim učenicima na Zemlji… Kao Bog i Stvoritelj od beskonačnosti Ja sam vrlo dobro svjestan ovog dana i časa još od vječnosti, ipak Moja mudrost Me sprječava od toga da ovo znanje proglasim vama ljudima. Jer to se tiče volje ljudskog bića koja ne smije biti narušena, ali ona bi bila narušena sa bilo kojim preciznim otkrovenjem posljednjeg Dana… Sam Dan je doista bio predodređen od vječnosti (Djela 17:31), ali isto tako i svi događaji koji mu prethode koji smjeraju doprinjeti spram dobrovoljne promjene volje ljudskog bića. I time ću Ja napraviti sve što pomaže i omogućuje ljudskom biću da očekuje Moj Sud na posljednji Dan u ispravnom stanju uma… Ali ako se sam čovjek time ne okoristi, njegova je sudbina već odlučena za jedno beskonačno dugo vrijeme.

Znati dan i čas Kraja bi onda rezultiralo u prisilnoj promjeni njegove prirode što, međutim, njega ne bi niti ovlastilo da uđe u kraljevstvo svjetla niti u raj Nove Zemlje, ali ne bi isto tako ni rezultiralo u vječnoj propasti… budući muka i strah odlučuju njegovu volju a ne Ljubav, koja bi trebala biti jedini razlog za promjenu volje. Time njegova ljubav ne bi bila dovoljna, i prema tome čovjek ne može govoriti o promjeni naklonosti i karaktera; unatoč tome, ljudskom biću mora biti dan kredit za njegovu volju da čini što je ispravno, on bi učinkovito bio poslušan, ne zbog Ljubavi već usljed straha… ipak Ljubav je odlučujući čimbenik na Kraju… jer Ja želim razdvojiti ovce od koza, Ja želim inicirati proces pročišćavanja i s tim dokončati jedan period iskupljenja prije započinjanja novog… Otud se jasna odluka volje mora dogoditi, za što ljudi imaju obilno vremena i prilike, i kako bi ih motivirao oni su obaviješteni o Kraju.

Ali oni moraju donijeti njihov izbor sasvim bez prisile. Prema tome Ja ću čuvati dan i čas tajnim ali on će doći kao kradljivac u noći (1 Solunjanima 5:2)… on će pristići kada ga nitko ne očekuje, kada ljudi pronalaze njihovo zadovoljenje u uživanju života, kada oni jure jednu nasladu za drugom, kada zaborave sve oko sebe i veseli su, kada dožive najvišu radost života… Onda će Dan zazoriti koji sve privodi kraju… I onda će se otkriti tko će pristajati uz Mene ili uz Mojeg protivnika, koji je gospodar ovog svijeta… Sve će onda biti otkriveno, svjetlo i tama, Istina i laž, Ljubav i mržnja… nitko neće biti sposoban sebe sakriti ili prikriti njegovu istinsku prirodu… Onda će svatko ukazati njegovo pravo lice, budući da nevolja oko njega skida masku sa njegova lica, i onda će svatko primiti njegovu poštenu nagradu… svjetlo ili tamu, nebesko blaženstvo ili vječno prokletstvo. AMEN

Bertha Dudde, br. 5427, 3 Srpanj 1952

MASKIRANJE SOTONE TAMO GDJE SE SVJETLO
DOSTAVLJA NA ZEMLJU ….

Sotona djeluje s puno podmuklosti i lukavštine, i prerušava se tako da ga se teško može prepoznati, i često djeluje u istom obličju kao i Moji izabranici, samo kako bi Moje djelovanje oslabio. Njegov je neprestani posao, tamo gdje Ja dajem Ljubav, da Njenu svjetlost učini nedjelotvornom, da zatre svjetlo ili da spriječi da Moje svjetlo vas ljude dotakne …. Jer Istina za njega predstavlja opasnost da bude prepoznat kao Moj protivnik, tako da će se često služiti istim sredstvima kako bi dakle za sebe pridobio pristaše, kako se na Moje blago svjetlo više ne bi obraćala pažnja.

On se uvijek trudi smanjiti Moj utjecaj na ljude, on se sam stavlja u prvi plan i želi biti priznat kao Božanski, budući da tako vjeruje da je pobijedio kad Me može skinuti s prijestolja i zauzeti Moje mjesto u ljudskim srcima. A i imat će mnogo uspjeha, ako se ljudi sami liše svoje spoznaje, ako imaju grešku srodnu protivniku, ako su preuzdignuta duha, dakle ako Mi ne prilaze u najvećoj poniznosti, koja onda i njih štiti od nebožanskog utjecaja.

Moj protivnik često zbunjuje razmišljanje ljudi, moj protivnik zasipa ih riječima priznanja i hvale koje rastjeruju svaku poniznost, a tko onda takve riječi prisvoji, već mu je podložen, pao mu je u ruke i postao mu je dobrodošao predmet za njegov plan, a to je da Čistu Istinu, svjetlo odozgor, ugrozi, putem naizgled istog djelovanja, koje međutim nema u Meni svoj izvor, nego je simulirano od strane Moga protivnika, kako bi ljude zbunio tim djelovanjem i istovremeno odbio Moje djelovanje, koje je Čista Istina.

Tako da ćete sad i razumjeti Moje upozorenje glede lažnih proroka …. Jer tamo gdje su pravi proroci, tamo će uvijek nastupati i lažni proroci i bit će prepoznatljivi po tome što uvijek nastupaju na jednak način, no i pored toga nisu poslani od Mene. A to je siguran znak prepoznavanja Mog protivnika, da se uvijek pojavljuje tamo gdje je započela velika duhovna akcija, gdje dakle svijet svjetla stupa u vezu sa Zemljom i gdje je nedvojbeno prepoznatljivo Božansko djelovanje. Tamo se i protivnik širi, i to tako da se i sam uključuje u krug onih koji Mi streme, te na određeni način prisvaja dotok milosti, kako bi se na to priključio i polako ali sigurno radio u suprotnom smjeru, sve dok mu ne uspije Istinu potisnuti i svoje djelovanje istaknuti u prvi plan ….

Sasvim izvjesno Istina postiže svoj cilj, no ne prisiljava svoje prihvaćanje, tamo gdje je volja samo slaba i stoga se opet dopusti zarobiti od strane protivnika. Slobodna volja, koju Ja uvijek poštujem, omogućava da se i Moj protivnik može raširiti pošto mu se ne pruža otpor, no nikada se Moja djeca na Zemlji neće dati zaslijepiti od lažnog svjetla koje uspiju prepoznati jer ono ne isijava istinsko svjetlo …. No Ja sam vas uvijek upozoravao na lažne kriste i lažne proroke, stoga obratite pažnju na to, jer time sam ih Ja Sâm i potvrdio …. Oni će doći i već su tu …. I u vrijeme Kraja još ćete puno za njih čuti; no gdje ima lažnih, mora biti i pravih, stoga trebate preispitivati.

I opet vam kažem: orijentirajte se po punini svjetlosti toga što vam je ponuđeno kao Božanska Istina …. Ako primate nešto što vam dokazano daje spoznaju i svjetlo, onda je to proizišlo od Mene, i onda su ti proroci pravi, znači djeluju po Mom nalogu …. No ono što vam daje nejasna objašnjenja, što je samo kao-svjetlo, a izgleda kao pravo svjetlo, koje se međutim prilikom ozbiljne provjere ispostavi kao šarlatanstvo, to odbacite kao prevaru protivnika, koji se u vrijeme Kraja s pojačanom revnošću trudi djelovati na sve koje se plaši izgubiti.

I koristi svaku priliku, gdje god Me može potisnuti iz srca ljudi; no moguće ga je prepoznati …. jer nema mudrosti, i stoga sve izvodi iz one mudrosti koju on kao lažno svjetlo pali kroz volju ljudi koji su još u njegovom posjedu jer na sebi još nose njegova obilježja …. duhovno preuzdignuće, svjetovno usmjerenje i samoljublje, i koji stoga nose masku pod kojom se Moj protivnik može skrivati… AMEN

Bertha Dudde, br. 5677, 16 Svibanj 1953

LAŽNI KRISTI I PROROCI… SOTONINA MASKA…

Vi ne smijete upasti u Sotoninu mrežu laži koji vas želi pridobiti za sebe samoga tako što pokušava zbuniti vaše misli, time što prividno govori u Moje Ime a ipak, kako je sam daleko od Istine, jedino vam predstavljajući neistinu. Lažni će se kristi i proroci pojaviti (Matej 24:24)… prisjetite se ovih Mojih Riječi i ne vjerujte svakom duhu koji govori Moju Riječ, jer čak se jedan zao duh koristi Mojim Riječima ako vas pri tom može privući u njegov tabor… Mnoge će osobe dozvoliti sebi da budu zbunjeni u posljednjim danima, ali jedino budući je on sam malodušan i podbacuje naći pribježište u Meni kako bi postigao Istinu.

I Moj protivnik zna kako najbolje pridobiti ljude koji nisu još sasvim privrženi Meni… On se ne stidi od toga da utječe na njih pod maskom pobožnosti; njegov je cilj iskriviti Moju sliku, udaljiti ljude od Mene; njegov je cilj učiniti više teškim za njih da Me prepoznaju, i prema tome On koristi riječi koje mogu imati različita značenja i posljedično tome ih tako tumači da će one biti krivo shvaćene i odvoditi od istinske vjere u Mene i od Ljubavi budući da poradi njegovog tumačenja Ja ne mogu biti pravilno prepoznat… Time Moj protivnik vrši utjecaj na slabe i ne sasvim čvrste ljude da tumače Moje Riječi na ovaj način, pri tom prividno govoreći u potporu Meni a ipak protiv Mene, jer nije Čista Istina koju on širi.

Iskrena volja da se radi za Mene i Moje kraljevstvo će eliminirati ovu opasnost; ali koliko mnogo nije još postiglo živu vjeru i vrloduboku Ljubav za Mene i njihove bližnje sami tako da budu prosvjetljeni od strane Mojega Duha. I oni su također dosegli točku u životu kada će Moja Riječ trebati biti proglašavana, otud oni vrše razumski napor da daju ljudima tumačenje, razum je, međutim, podložan utjecaju neprijatelja koji želi pobrkati potonjeg kako bi radio protiv Mene. I opet vam naglašavam činjenicu da je jedino volja ljudskog bića da čuje Istinu ili da ju preda dalje odlučujuća s obzirom na to da li će on primiti Istinu ili ju predati dalje. Ljudsko biće najprije treba biti ispunjeno sa žudnjom za Čistom Istinom, onda on može biti siguran da će mu Istina biti dodijeljena, da će on istinski shvatiti i protumačiti Moju Riječ.

Moj protivnik gorljivo radi na potkopavanju Istine, i on će biti uspješan gdje volja za Istinom nije dovoljno snažna tako da Ja Sam, kao Dobavljač Istine, nju mogu zaštititi, budući da volja ljudskog bića jedina odlučuje duhovno znanje koje on prima. Prema tome, ne dozvolite sebi biti obmanutima pobožnim riječima koje Moj protivnik također može koristiti gdje za to pronađe pravi temelj. Jer nije sama Riječ Moja već Duh kojeg sam postavio u Moje Riječi…

Sama Riječ, bez Mojeg Duha, može zasigurno biti izmjenjena, i prema tome može također biti korištena od strane Mojega protivnika kako bi postigao cilj vašeg razdvajanja od Mene i Istine… Duh, međutim, je Moj udio, i ako vi prema tome tražite Duh unutar Riječi Moj Duh će vas prosvjetliti, ali drugačije od tumačenja onog koji se koristi Mojom Riječju bez da je ispunjen od strane Mojega Duha.

Ovo su posljednji dani, kada Moj protivnik uzrokuje mnogo zbrke među ljudima… Prema tome budite oprezni i provjeravajte sve stvari (1 Solunjanima 5:19-22), i ako to učinite sa zamolbom za Mojom potporom, vi ćete znati i jedino uvijek zadržati što je dobro. AMEN

Bertha Dudde, br. 5701, 19 Lipanj 1953

‘PROVJERAVAJTE DUHOVE…’ LAŽNI KRISTI I PROROCI…
(1 Ivanova 4:1-3)

Provjeravajte duhove da li su od Boga… Kada prihvatite duhovno znanje vrlo je važno da ozbiljno ispitate njegovo porijeklo… Vi bi morali i trebali njega pomno ispitati budući ste vi sami odgovorni za vašu dušu, koja može jedino izvući koristi iz Istine ali čiji je viši razvoj doveden u opasnost kroz obmanjujuću duhovnu informaciju. Ako su vam ponuđeni duhovni koncepti, to jest znanje koje ne može biti potvrđeno (provjereno) putem zemaljskih sredstava, vi ga trebate podvrći ozbiljnom istraživanju. Vi bi trebali znati da se svjetlo i tama međusobno bore, da se princ tame bori protiv Čiste Istine, da će on pokušati bilo što kako bi uveo ljude u pogrešno razmišljanje i ne stidi se čak toga da sebe zaogrne u plašt jednog anđela kako bi obmanuo ljude (2 Korinćanima 11:14)…

Ali vi ga sami možete raskrinkati, vi možete ispitati koji duh vama dostavlja duhovno znanje. I kriteriji koje trebate uzeti u obzir na temelju ozbiljnog ispitivanja jesu: da li dostavljena misaona informacija proglašava Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, da li se njezina poruka sastoji od Njegove doktrine Ljubavi i da ste podsjećani da slijedite Isusa… Ako je to tako, onda ju možete bezuvjetno prihvatiti i adresirati Samoga Boga kao izvor znanja koje vam je dostavljeno, onda ga vi možete usvojiti kao Božansku Istinu. Vi se ne trebate bojati da ćete biti gurnuti u obmanjujuće razmišljanje od strane duha tame, jer on neće nikada priznati Isusa Krista, Koji je svijet izbavio od grijeha.

Pojavit će se lažni kristi i lažni proroci, a posebice tijekom posljednjih dana pred Kraj… Oni će izgovarati Ime Isusa Krista sa njihovim ustima a ipak oni neće biti istinski glasnici Njegovog Božanskog učenja Ljubavi, budući da oni sami neće činiti kako propovijedaju ili su njihova učenja svjetovne prirode, prema tome oni neće biti prepoznatljivi kao istinski Kršćani. I ova usmena ispovijed (priznavanje) je učestalo maska koja skriva neprijatelja Istine. Oni neće uistinu vjerovati u Isusove Riječi, koje je On govorio na Zemlji, ili u Njegova obećanja, jer njima nedostaje Ljubavi, znak istinskog sljedbenika Isusa…

Posljedično tome njihove će riječi biti bez duha, one će biti bez snage, one se ne mogu smatrati za Čistu Božansku Istinu i također trebaju biti ozbiljno pomno ispitane. Ali vi možete sprovesti ovaj ispit bilo kada ako vi, u iskrenoj žudnji za Istinom, tražite Samog Boga za Njegovu pomoć da prosvjetli vaš duh, da vodi vaše misli ispravno i da vas poduči uvijek da pravite razliku između Istine i pogreške (zablude), i svatko tko žudi Duha Božjega će ga primiti (Luka 11:9-13). AMEN

Bertha Dudde, br. 5778, 28 Rujan 1953

LAŽNI KRISTI I PROROCI…

U posljednjim će danima Čista Istina biti posebice napadana, što je djelo Sotone koji, budući da je Božji protivnik, želi potkopati Istinu time što unosi pomutnju u ljudske misli tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu kao takvu. I njegove metode i taktike su tako dobro smišljene da čak ljudi čija volja Mi se ne protivi ne žele vidjeti situaciju jasno… ali koji bi ju mogli vidjeti samo ako bi oni iskreno žudjeli Istinu. Posebice tijekom posljednjih dana istinska i obmanjujuća svjetla će bljeskati u isto vrijeme, i prava volja za Istinom je nužna kako bi se bilo u stanju praviti razliku među njima, budući da će biti teško razumjeti materiju…

Jer pojavit će se mnogi lažni kristi i proroci, kao što je bilo predskazano… što je također znak vremena Kraja… Iz ovog slijedi da će se oni boriti na isti način, da će oni prema tome sebe prikazati kao glasnike odozgor, da će govoriti Kristove Riječi i predskazivati budućnost ljudima… ali da su oni predstavnici onoga koji se bori protiv Istine… da odvede ljude krivim putem tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu.

Time vi ne morate uvijek tražiti ove lažne kriste i proroke izvan duhovnog života budući su čak predstavnici obmanjujućih učenja unutar crkvenih organizacija lažni kristi i lažni proroci… svatko tko nudi nejasna, obmanjujuća objašnjenja treba biti uključen, baš kao i svi oni koji pokušavaju spriječiti da Čista Istina bude dana ljudima, otud svi oni koji prianjaju uz iskrivljena učenja i ograničavaju ljudsku slobodu razmišljanja uskraćujući im ono što bi moglo imati razjašnjavajući učinak…

Sve što je neistinito je djelo lažnih krista i proroka, i da bi se napravila razlika nepobitno je nužna iskrena volja za Istinom, koja također treba biti voljna odreći se onoga što je osoba uvijek podržavala… ako to nije u suglasnosti sa Istinom. Otud vi ljudi možete jedino zaštititi sebe od akcija Božjeg protivnika tijekom posljednjih dana prije Kraja ako sebe postavite u sigurne ruke Boga, Koji je Vječna Istina… ako Mu se molite sa iskrenom voljom za Istinu da bi vas On trebao zaštititi od pogreške i onda otvoriti vaše oči i uši… Onda ćete emocionalno prepoznati što bi trebali prihvatiti ili odbaciti… Onda će lažni kristi i lažni proroci biti nesposobni zaslijepiti vas sa obmanjujućim svjetlom… Onda će vam pojava blagog sjaja u vašem srcu dati osiguranje da živite u Istini, i onda ćete također podržavati ovu Istinu sa uvjerenjem i podupirati njezin cilj tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji… i vi ćete biti istinski branitelji Krista. AMEN

Bertha Dudde, br. 5861, 24 Siječanj 1954

LAŽNI KRISTI I LAŽNI PROROCI…

I Ja vam nastavljam govoriti: Znaci i čudesa od strane Mojeg protivnika (Sotone) baš kao i od strane Mojih slugu na Zemlji će porasti, jer mnogi lažni kristi i proroci će se pojaviti u korist princa tame kako bi opovrgli učenja Mojih zakonitih slugu… kako bi bacili sumnju na njihova čudesa i proročanstva i uronili ljude u još veću tamu… Ipak čudesa lažnih proroka će jedino ciljati povećati zemaljsku silu i bogatstvo, oni neće vršiti djela Ljubavi. Djela će se razviti za koja se tvrdi kako su bila ostvarena sa natprirodnom snagom, premda se ona mogu opisati jedno kao jedno akumuliranje materijalnih dobara, time ona također odaju jednoga koji je gospodar nad materijom (Sotonu, tj. boga ovog svijeta)… Istinska čudesa, međutim, su djela suosjećanja za patničko i slabo čovječanstvo… Istinska čudesa su očigledni učinci snage odozgor… I istinska čudesa mogu jedino biti sprovedena od strane onih koji rade kao zakoniti glasnici Moje Riječi na Zemlji, koji ispovijedaju Mene i Moje Ime pred svijetom i pokušavaju probuditi i oživjeti vjerovanje u Mene… Oni koji proglašavaju ljudima u Moje Ime što im se ima dogoditi su istinski proroci. I Ja sam ih odabrao budući oni kombiniraju proglašavanje Riječi sa svjedočanstvom snage vjere kako bi učinili ljude svjesnima o tome koja snaga i koji Duh djeluje kroz Moje predstavnike… Jer mnogi lažni proroci će se pojaviti na Kraju i pokušati zbuniti ljude kroz vršenje čudesa… Moj protivnik će koristiti iste metode, i on će naći laganim obmanuti ljude budući da on ne obznanjuje opadanje nego jedino uvijek obećaje zemaljski dobre standarde življenja i zemaljski napredak.

I njegova čudesa će se sastojati od isticanja ovog zemaljskog napretka, budući će njegova čudesa biti na čovječan način očaravajući materijalni razvoji budući će njegovo proročanstvo biti o budućem obilju, časti i zemaljskom uspjehu, svijetu ekonomskog razvoja i zemaljskom savršenstvu. Svako takvo proročanstvo dobija pažnju, odvraćajući na taj način pažnju čovječanstva sve dalje od onog što je vjerodostojno i istinito, što im je proglašeno od strane Mojih predstavnika na Zemlji… da se ljudi približavaju Kraju, da nikakva količina zemaljskih vlasništava njih ne može spasiti od sloma kojem će se neosporno približiti ako ne vjeruju Mojim Riječima nego radije vjeruju onima koji su pod utjecajem princa tame… koji doista vrši čudesa sa njegovom snagom… koji su moćni na Zemlji budući da su oni sebe podložili njemu, ali čija se djela mogu uvijek prepoznati… Jer ona ne izražavaju Ljubav, nikakva pomoć za potrebita bližnja ljudska bića se ne može prepoznati u tome, iako oni također koriste Moje Riječi, iako se oni skrivaju iza Mojeg Imena kako bi bili prihvaćeni kao istinski proroci… Gdje Ljubav ne prevladava Moj Duh ne može biti pronađen, i niti će tamo biti izvršenih čudesa niti izgovorenih proročkih riječi, nego će aktivnost Mojeg protivnika biti jasno zamjetljiva koji će, u posljednjim danima, pokušati štogod da rasprši Moje malo stado i pridobije ga za sebe… Vrijeme Kraja je došlo, prema tome obratite pažnju na sve što vam govorim tako da ćete naučiti razlikovati između originalnog (nepatvorenog) i lažnog, između svjetla i djelovanja prijevare, između Istine i neistine… tako da nećete pasti u ruke onoga koji vas želi izopačiti. AMEN

Bertha Dudde, br. 5872, 8 Veljača 1954

PREDSKAZANJA SVJETSKIH DOGAĐAJA…
LAŽNI PROROCI…

Božanska otkrovenja na Zemlju će biti dostavljana jedino kako bi ljude upozorila na veliku opasnost koja prijeti njihovim dušama …. A svjetovni događaji spominju se jedino baš zato što su oni posljedica niskog duhovnog stanja i istovremeno sredstvo za uklanjanja (podizanja) istoga. Svjetovne događaje Bog samo najavljuje kroz Svoje proroke, budući da su oni usko povezani sa duhovnim razvojem i budući da oni na ljude trebaju opet samo utjecati tako da se ovi promjene na duhovnom planu, da misle na svoje duše i da im pomažu uzdignuti se.

Otkrovenja nikada ne trebaju imati tu svrhu da djeluju na svjetovan način na ljude, i stoga se svako otkrovenje te vrste, koje se odnosi na svjetovne događaje, može smatrati duhovnom uputom, ako su ona širena od ljudi koji se očigledno trude služiti Bogu, raditi za Njegovo Kraljevstvo i proglašavati Njegovu Riječ. Jer takva otkrovenja nikada na Zemlju nisu dostavljena bez Božanske Riječi, pošto je baš proglašavanje te Riječi upravo najvažniji zadatak onoga koji ima proročki duh i kome je oboje …. Božanska Riječ i predskazanja budućih svjetovnih događaja, dostavljeno odozgor u svrhu širenja toga, u svrhu naučavanja ljudi koji tumaraju u tami duha i zaboravljaju svoju dušu.

Tko međutim želi otkrivati budućnost u zemaljskom smislu, tko vjeruje da vidoviti može gledati u budućnost, tko ljudima daje izjave vezane za budućnost zemaljske koristi radi, taj važi za lažnog proroka i mora biti odbačen kao nevjerodostojan, čak i ako tvrdi da govori po nalogu Boga …. Jer Božanski nalog dobiva samo onaj čovjek koji se Bogu svjesno stavi na raspolaganje kako bi radio za Njegovo Kraljevstvo. No taj više ne cijeni zemaljska dobra, i njegovo nastojanje neprestano je to da se ljude oslobodi od materije, da im se svjetovne težnje objasne kao beskorisne i da se jedino nastoji stimulirati duhovni razvoj čovjeka, radi čega on potpuno nesebično ljude upoznaje s tim što mu se putem Božanskih otkrovenja objavljuje ….

Uvijek morate uzeti u obzir svrhu otkrovenjā …. Da li se stremi isključivo duhovnom razvoju, ili pak zemaljskim prednostima …. I moći ćete donijeti ispravne prosudbe o vrijednosti ili bezvrijednosti prognoza i s obzirom na to urediti vaš život. Jedino ono što duši pomaže do spasenja, valja smatrati Božanskim a odbaciti sve drugo što god obećava zemaljski napredak ili zemaljske prednosti, jer Bog se objavljuje jedino duše radi, kako bi ona izbjegla svoju duhovnu nevolju …. AMEN

Bertha Dudde, br. 5987, 28 Lipanj 1954

UPOZORENJE GLEDE LAŽNIH PROROKA…

Ja se brinem za one koji su Moji, i svaka molitva nalazi ispunjenje, jer Moji će Mi upućivati i zemaljske molbe, onako kako im to Duh iz Mene nalaže. I duhovno ih Ja opskrbljujem uvijek u skladu s njihovom voljom, duhovno ih upravljam i pazim pošto im je postizanje Moga Kraljevstva …. duhovna dobrobit njihovih duša …. prioritet, zbog čega onda i Moj Duh u njima može djelovati. Tako da onda mogu bezbrižno ići svojim putem, pravi je, jer ih Ja Sâm vodim …. Čuvajte se lažnih proroka, no znajte da postoje i pravi, inače vas ne bih upozoravao na lažne. A pravi proroci mogu se prepoznati po njihovom biću i po njihovom djelovanju.

Oni se samo nesebično trude ljude spasiti od nesreće, od utjecaja Sotone, od njihovog duhovnog propadanja. Tako da objavljuju Isusa Krista, Koji jedini ljude može otrgnuti od ovog utjecaja, Koji je jedini Spasitelj i Izbavitelj i Koji ih vodi do vječnog života. Potpuno bez sebičnih interesa ti proroci objavljuju svoga Gospodara i istovremeno upozoravaju na Božji Sud koji će ljude pogoditi ako se ne pokloni pažnja njihovim riječima …. ljudima najavljuju što im predstoji ako dalje hode svojim krivim stazama.

No samo briga za spas njihovih duša te glasnike nagoni na to da oglašavaju upozorenje. Gdje sretnete takve proroke, sjetite se Mojih Riječi …. slušajte kad vam se obraćaju, i ne odbijajte ih, jer njihova Ljubav ih potiče na to, a zato sam ih Ja i poslao među ljude, da im najave skori Kraj, da mu ne bi pali kao žrtve …. stoga ne trebate odbacivati svakoga tko vam najavljuje skori Sud, jer on vas jedino želi spasiti, a ne samo uplašiti.

No mnogi i u takvoj jednoj službi traže izvor prihoda …. oni s tim povezuju jednu zemaljsku svrhu, a oni nisu sluge Božje nego sluge Sotone …. jer Moj protivnik želi unijeti zbrku među ljude, tako da će se i on služiti Mojim Riječima, i on će govoriti o Kraju kako bi ljude naveo da povjeruju u to da ovaj govori po Mom nalogu, da bi onda misli ljudi naveo na njihov zemaljski život, kako bi ih onda potakao na to da više nego ikad potpadnu pod (obožavaju) svijet, te će znati kako da im svijet predstavi u tako žarkim bojama, tako da ljubav ljudi sve više bude okrenuta k svijetu ….

Lažni proroci u velikom broju će nastupati pred Kraj (Matej 24:11), svi će se koristiti izjavama pravih proroka, koje najavljuju ono što nadolazi, no ne s pogledom na Moje Kraljevstvo, nego će u prvom planu uvijek imati samo zemaljske ciljeve, a i služiti će se Mojim Riječima; no oni nisu nesebični, nego se trude ostvariti svoje vlastite interese. I zato njihovi govori neće odgovarati Istini, zato će iz njihovih govora još previše zračiti svjetovne stvari, jer tko još pripada svijetu, on ga ni ne može zanijekati. No vi ljudi možete osjetiti tko je od Mene poslan vama, ako želite biti Moji i želite biti u Istini …. tad ćete jasno prepoznati tko vam se obraća, i slijediti ćete poziv pravih proroka, jer oni vas samo žele privesti k Meni, oni ne žele ništa za sebe, i oni preziru svijet …. AMEN

Bertha Dudde, br. 6001, 13 Srpanj 1954

LAŽNI KRISTI I PROROCI… DJELOVANJE SOTONE…

Namjera je Sotone unijeti zbrku među vjernike, među one koje prepoznaje kao za njega izgubljene, no i pored toga ih se nada ponovno zadobiti. Pun je podmuklosti i lukavštine, i uvijek iznova pronalazi sredstva kojima se služi. I ne oklijeva se prerušiti i da naizgled ide sa Mnom, ne oklijeva simulirati svjetlo kako bi zatro istinsko svjetlo i ljude ostavio u najvećoj tmini …. Opasan je …. No ipak može biti prepoznat od onih koji su se Meni predali i stoga su od Mene i zaštićeni …. Kojima Ja stoga i dajem dar raspoznavanja, koji ga onda prepoznaju i kroz masku ….

Znajte da je došlo vrijeme Kraja i da se on ne dâ pošto zna da nema više puno vremena (Otkrovenje 12:12)…. Znajte i to da će u vrijeme Kraja ustati mnogi lažni kristi i lažni proroci, da se on skriva iza njih, i stoga budite budni i oprezni i ustrajte u molitvi …. Jer veza sa Mnom najbolja je zaštita od njega …. Ako Mi dopustite boraviti uz vas, on onda ne može biti nazočan …. Ali ako posrnete ili se okrenete od Mene, pa makar to bilo samo na kratko vrijeme, tad se pokuša ubaciti i uspije vas zbuniti, uspije mu posijati razdor i svađu, nestrpljenje i neljubavnost, a Moja prisutnost to sprječava …. On može unijeti zbrku među ljude, ali se vi od toga i možete štititi ….

Možete mu se suprotstaviti, možete mu narediti da odstupi od vas, ako samo uvijek Mene postavite uza vas, ako Me zovete u mislima i uvijek se preporučujete Mojoj zaštiti …. Tad Ja uistinu ne dopuštam da vas tlači, onda ga Moja prisutnost sprječava približiti vam se…. I budite svjesni toga da je sve nevaljalo njegovo djelovanje …. Budite svjesni toga da prije svega neljubavnost otvara vrata kroz koja on može ući, i stoga se čuvajte svake neljubavne riječi, neljubavnih misli i neljubavnih postupaka …. Jer to je njegovo djelovanje i može vas dovesti do pada. A kako ne bi podlijegli njegovim kušnjama, molite …. I bit’ ćete ojačani i pružit’ ćete otpor, spoznat’ ćete da je Moja moć uvijek veća, da je Moja Ljubav uvijek pripravna za vas i da vas Ja čuvam od svih napada vašeg neprijatelja, samo ako iz sveg srca molite: ‘Provedi nas kroz kušnju (ne uvedi nas u kušnju)…’ (Matej 6:13) AMEN

Bertha Dudde, br. 6039, 31 Kolovoz 1954

ZNACI I ČUDA U VRIJEME KRAJA… LAŽNI KRISTI I PROROCI …

Učinit ću sve za vas kako bi vam duše spasio od propasti, od ponovnog zarobljeništva u tvorevinama Nove Zemlje. Pa i pored toga, sve se mora odvijati u prirodnim okvirima, kako ne biste bili prisiljeni na prihvaćanje vjere, kako biste u potpunoj slobodi volje mogli donijeti odluku. No Ja potpomažem putem raznih neobičnih pojava, kroz koje Ja vas ljude želim potaći na razmišljanje. Ali isto tako će i Moj protivnik htjeti utjecati na vas, međutim on će vas uznemiravati putem pojava koje trebaju imati suprotni učinak …. uništiti vjeru u Mene.

Ako vam se može dati objašnjenje takvih neobičnih pojava, onda ćete i prepoznati sotonsko djelovanje …. no bez objašnjenja vi naginjete tome da njegovo djelo gledate kao ispoljavanje Moje svemoći, i tad možete upasti u žestoke dvojbe glede Moje Ljubavi i Mudrosti …. jer ono što vam on predstavlja nikada neće služiti plemenitoj svrsi, a za sobom će povlačiti loše posljedice. Međutim ono kroz što Ja želim zadobiti vaše duše, to će uvijek odavati samo Moju Ljubav i Mudrost, to će uvijek biti samo nešto što vam služi za spoznaju, što bi trebalo probuditi i osnažiti vašu vjeru u Mene ….

Ono što dolazi od Mene mora imati dobre učinke i po njima će biti prepoznatljivo kao Moje djelo. A na to se treba paziti u zadnje vrijeme pred Kraj, jer događat će se mnoge stvari koje će se vama ljudima činiti kao neobične i koje će vas stoga impresionirati. A biti će vam moguće razlučivati, ako vam je volja dobra …. jer Sotona se ne može sakriti, i sva njegova djela otkrivaju ga po njihovim posljedicama.

Stoga se čuvajte lažnih krista i lažnih proroka …. i oni će nastupati pred Kraj, isto kao što Ja dižem prave proroke, koji trebaju oglašavati Mene i Moje Ime i čije poslanje ću vam Ja potvrditi putem znakova i čudesa …. ali i Moj protivnik će činiti znake i čuda, koja su međutim laka za prozreti, pošto ona odaju ono što Moji pravi proroci i obznanitelji Mog učenja najavljuju: svjetovno profiterstvo, snaženje zemaljske vlasti i krivih učenja, koja daju krivu sliku Mene, potkopavajući dakle vjeru u Mene.

I ako vama ljudima nešto djeluje zagonetno i vi sami ne možete dati objašnjenje, onda samo obratite pažnju na posljedice …. Obratite pažnju na to koji nagoni se bude u ljudima i da li oni naginju tome da bude vjeru u Mene …. ili Ja kao Bog i Stvoritelj od Vječnosti time bivam diskreditiran …. da li čovjek time Moju Ljubav, Mudrost i Svemoć dovodi u pitanje, dakle vjeru u Mene želi dvojbiti …. i uvidjeti ćete koji duh je na djelu; sjetit ćete se Mojih upozorenja na lažne kriste i lažne proroke (Matej 7:15-20)….

No Moji znaci i čudesa mogu vas dovesti do vjere, jer oni jasno dokazuju Silu, Koja vam je naklonjena i Koja vas želi spasiti od duhovne smrti, još dok ima vremena …. Obratite pažnju na te znakove, jer i oni vam najavljuju skori Kraj, i oni bi trebali govoriti onima koji se još nisu definitivno odlučili za Mog protivnika… AMEN

Bertha Dudde, br. 6443, 4 Siječanj 1956

DJELOVANJE MRAČNIH SILA…

Zastrašujuće je djelovanje zlih sila u Posljednjem vremenu prije Kraja. Knez tame neprestano nastoji izazvati zbunjenost, a u tami duha u kojoj ljudi žive u ovom vremenu, njima to i predobro uspijeva, jer nailaze na pažnju, a ljudi vjeruju, čak i ako su to najgrublje obmane i laži koje su im podastrijete… oni to prihvaćaju kao istinu i postaju sve mračniji u njihovom duhu… Ipak, svaki čovjek bi to mogao u punini svjetla prepoznati kao ono što jest, ako bi samo želio Meni Osobno doći za prosvjetljenje, ako mu nešto izgleda sumnjivo… No, duhovna oholost ljudi je već tako velika, da oni ne drže potrebnim postaviti ovo pitanje… nego su uvjereni u poštenje (čistoću, iskrenost) onih koji im pružaju najdublju obmanu. Nedostatak prepoznavanja kod ljudi sve više raste, namjesto da se popravi… Ali Ja sam vam prorekao da će ustati mnogi lažni proroci i lažni kristi, koji će vam predstaviti čudesna djela, koja vrši Moj protivnik… Ja sam vas upozorio da im ne vjerujete… Vi ljudi međutim ne smijete odbaciti svakoga kao lažnog proroka, nego vi morate ozbiljno provjeriti njihovu autentičnost, vi morate vjerovati da također ustaju i istinski proroci, koji vam žele pomoći u spasenju vaše duše… Vi ne smijete prihvatiti svakoga, ali ni odbiti svakoga tko se u Posljednjem vremenu vama predstavlja kao prorok, kao netko tko je u Mojoj službi… Ali, vi imate sigurne znakove autentičnog (istinskog) proroka, da on prolazi neupadljivo (neistaknuto, skromno) i objavljuje vam Moju Riječ, da vam on ukazuje na Kraj, da on u potpunoj nesebičnosti vama daje ono što on prima direktno od Mene… kao što sam to Ja činio dok sam hodao na Zemlji. Moji poslanici se ne pojavljuju u sjaju i raskoši, Moji poslanici neće među ljudima hodati drugačije nego sam to Ja Osobno činio, i Ja se nikada neću sakriti iza visokih i najviših položaja, Ja Sebe nikada neću otkriti kroz takve ljude, koji stoje na najvišem vrhu svjetovnih organizacija, jer ovi nisu istinski sljedbenici Mene, Koji sam se Sam, bez ikakvih sredstava i jednostavno, osjetio privučenim služiti one koji su bili siromašni i slabi, i u potrebi… Ja bih se doista mogao i tamo pojaviti, ako bi Mi „ispravno sljedbeništvo“ bilo pokazano kroz to da oni sami odbace sav izvanjski sjaj (pompu, raskoš)… ako bi se njihovo djelovanje odvijalo u tišini, i bila prepoznatljiva jasna razdaljina od tradicionalnih običaja… ako bi oni pridali pažnju glasu njihovog duha, i dopustili se voditi… kako bi u tihoj skrbi siromašnima, slabima i nevoljnima bili otac pun Ljubavi, da ublaže nevolju, i uistinu idu putem sljedbeništva, zalažući se za Čistu Istinu, koju Duhom ispunjen čovjek sada također jasno u sebi prepoznaje… Ali, Moj protivnik to sprječava, i zbog toga ih obmanjuje, što njih potapa još dublje u duhovnu tamu… Moj protivnik ima veliku moć prije Kraja, ali on ju ne bi mogao iskoristiti tamo gdje on nailazi na otpor: najprisniju povezanost sa Mnom kroz nesebičnu Ljubavnu aktivnost. No, takav će se drugačije izražavati, jer se ne pokazuje na van, ne ističe se, ne podupire moć koja se nalazi pred kolapsom, jer duh prosvijetljen kroz Ljubav također jasno prepoznaje nisko duhovno stanje ljudi i njegov uzrok… I čovjek čiji je duh prosvijetljen, ne može se izjašnjavati za laž, nego joj se suprotstavlja… Ne dopustite se obmanuti (opčiniti, zaluditi), i pitajte Mene za razjašnjenje ako sumnjate, ali ne prihvaćajte bez razmišljanja ono što vam Moj protivnik predstavlja kako bi još više zatamnio vaš duh. Gdje sja jasno svjetlo, tamo je Istina, tamo Ja Sebe otkrivam i tamo će ustati Moji proroci, koji vas upozoravaju i opominju, i koji uvijek iznova obilježavaju djelovanje Mojega protivnika… Ali u vrevi svijeta ne nalazi se Istina, svjetlo… a svjetovno je sve što odašilje svoj bljesak, koji ne posjeduje nikakvu snagu osvjetljavanja… No, gdje sja svjetlo, tamo Se Ja Osobno pojavljujem, tamo je Istina, tamo je Moj Duh, a Ovaj jasno rasvjetljava i spletke Sotone. AMEN

Bertha Dudde, br. 6665, 10 Listopad 1956

BOŽJI INSTRUMENTI U VRIJEME KRAJA…
LAŽNI PROROCI…

Što pridonosi izbavljenju još neslobodnog duhovnoga, to će još biti primjenjivano, prije nego je došao Kraj ovog perioda iskupljenja. Jer, svaka mogućnost će biti iskorištena, budući da se ono što je nespašeno bliži teškoj sudbini a Božja Ljubav ga želi toga poštedjeti, no slobodna volja bića mora iskoristiti i tu njemu danu milost. Tako da u vrijeme Kraja stalno nastupaju novi proroci, sluge Božje, koji govore u Njegovo Ime i upućuju na skori Kraj.

I svim tim glasnicima na raspolaganju stoji neobična moć (sila) …. bilo to u načinu govora, u moći liječenja ili molitve ili u sposobnosti vidovnjaštva, tako da pažnja ljudi bude skrenuta na njih a istovremeno se Bog i obrati svakom pojedinačno, pa iako možda kroz drugu osobu …. jer se ova uvijek predstavlja samo kao “instrument Gospodara” …. tako da i najslabija vjera može biti osnažena, i ljude koji nemaju vjeru može se potaći na razmišljanje ….

Takvo jedno usmjeravanje može pasti na dobro tlo jer ga prate neobične pojave, koje međutim i pored toga čovjeka ne prisiljavaju, nego od većine ljudi bivaju označeni kao “lažno proroštvo”, kao “šarlatanstvo” …. najčešće od onih koji su pod utjecajem protivnika Istine, koji dozvoljavaju samo ono što oni sami zastupaju, i koji odbijaju “skori Kraj”, znači koji ne žele vjerovati. Tako da će svugdje biti vidljivo Božje djelovanje, no međutim prepoznato od Njegovih, onih koji živo vjeruju i stoga i prepoznaju u kojem trenutku čovječanstvo živi ….

Biti će pokušano sve što god može uroditi i najmanjim plodom, budući da je od najvećeg značaja u kojem stupnju pojedinac biva zatečen Krajem, jer ga već i samo nizak stupanj zrelosti oslobađa sudbine ponovnog zarobljeništva (Knjižica br. 44) i jer Božja Ljubav i samilost to još želi postići, budući da On jedini zna što znači cijeli razvojni put morati započeti ponovo iz početka, i zato što On isto tako zna koje beskrajno vrijeme je potrebno da bi se u stadiju slobodne volje kao čovjek opet moglo boraviti na Zemlji, da bi se polagao ispit slobodne volje.

I događat će se znaci i čuda …. doduše i od strane Sotone, koji zadnje vrijeme na nezamislive načine zna iskoristiti za sebe, i često nastupa pod krinkom pobožnosti i trudi se zaslijepiti ljude …. No vi ljudi uvijek ćete moći razlikovati pravo svjetlo od lažnog svjetla, samo ako obratite pažnju na to koje ciljeve prati i u kojem pakovanju je “prorok” prikazan …. Trebate samo obratiti pažnju na to da li ga karakterizira bezinteresna Ljubav.

Jer oni koji govore i djeluju po nalogu protivnika Boga, ti slijede i zemaljske ciljeve, njima na srcu nije dobrobit duša, nego su to svjetovno usmjereni ciljevi na koje su oni usmjereni, dok “Božji glasnici” ljude uvijek samo upozoravaju i spominju se nadolazećeg Kraja sa uputom da svoje misli okrenu Bogu. I njihova neprestana aktivnost je objavljivanje Božje Riječi, isticanje Božanskog Spasitelja Isusa Krista, i oni će stoga i činiti čuda u Ime Isusa Krista, jer je i to neobična milost vremena Kraja, da se Isus Krist objavljuje, da je ljudima demonstrirana sila Njegovog Imena …. da On Sâm dakle djeluje među ljudima, koji u Njega vjeruju i za Njega svjedoče.

I ti ljudi nikada neće moći biti dokazani kao lažni kristi i lažni proroci, ali će isto biti i krivo (pr-)ocijenjeni od onih koji vode pseudo-Kršćanstvo …. oni koje se može nazvati mrtvim kršćanima, pa iako i oni Božju Riječ nose na usnama …. Jer svatko tko je u živoj vjeri, taj ima i sposobnost rasuđivanja, i taj će neprestano priznavati te proroke vremena Kraja koji su po nalogu Boga još aktivni, kako bi se od propasti spasile posljednje duše …. Jer oni šire svjetlo, i u svjetlu će se sakupiti svi koji pripadaju Bogu i koji Mu žele služiti do Kraja… AMEN

Bertha Dudde, br. 6674, 22 Listopad 1956

MISTERIOZNI FENOMENI (LETEĆI TANJURI)…

Sjetite se da vi živite u vremenu Kraja… A onda vas također neće začuditi da Moj protivnik koristi sva sredstva kako bi vama ljudima spriječio povratak Meni. I zato on stvara veliku zbrku, on nastoji misli ljudi navesti na krivi put, on svim sredstvima sprječava dostavljanje Istine, pali zasljepljujuća svjetla gdje god mu je to moguće, i širi tamu tako da ne budu pronađene staze koje vode k Meni i svjetlu…

Vi koji ste stavljeni pod Moj stijeg ne možete zanijekati da je vrijeme Kraja. No, sljedbenici Mojega protivnika ga niječu, stoga su oni već njegovi kroz njihove stavove, i nema potrebe za naporom da se zamagli (zatamni) njihov duh… Ipak, on pokušava zadržati one koje se boji izgubiti, i one koje je on već izgubio u Meni, a koje on nastoji iznova pridobiti, i ne bira sredstva za to. On ih obmanjuje pod krinkom istomišljenika, i on time nastoji postići jedino da se oni udalje od Čiste Istine, i prihvate njegovu obmanu prerušenu kao Istinu… da tako širi tamu nad svjetlom Istine.

U vrijeme Kraja vi ljudi možete računati sa njegovim pojačanim djelovanjem, i stoga je nužno biti na oprezu i ne dopustiti se zaslijepiti obmanjujućim svjetlima… Ovo je sve što Ja imam za reći o fenomenima neobične vrste kojima vi ljudi pridajete previše pažnje, koji vas bacaju u zbunjenost, pitanja, sumnje i rasprave, koji za vas ostaju neobjašnjeni, stoga su fenomeni misteriozne vrste. Zar vi vjerujete da Ja trebam njih da vam Sebe otkrijem? Ja ću zaista iskoristiti svaku priliku gdje se Ja mogu vama ljudima otkriti, ali onda koristim jednu ljudsku posudu u koju Ja mogu izliti Moj Duh… Onda govorim Ja Osobno, ili Moja svjetlosna bića, kroz tu posudu ljudima, a ono što Ja njima govorim uvijek će biti jedino ozbiljno upozorenje da odustanete od svijeta i sebe oblikujete u Ljubav, kako bi onda mogao srce ispunjeno Ljubavlju uvesti u Istinu, u Moj plan spasenja od vječnosti, kako bi im onda prenio ispravnu spoznaju.

Pravo dijete svojega Oca na nebu pušta se zadovoljiti onime što mu njegov Otac govori, i ono uvijek nastoji jedino ispuniti Njegovu volju… Jer onda ono dolazi do blaženstva… Ali, zbog čega vi žudite uspostaviti veze koje vam trebaju otkriti znanje koje je nevažno za postizanje blaženstva? Svaka takva žudnja je sugestija Mojega protivnika, i vi se spremno stavljate njemu na raspolaganje, čim vi takve želje dovedete do izvršenja, čim vi pozivate kozmičke snage, o kojima vi ne znate kojem Gospodaru one služe… Idite jednostavnim putem: povežite se sa Mnom kroz Ljubav, i Mene pitajte za razjašnjenje, i ono će vam biti dano…. Ali, ne okrećite se nepoznatim bićima, jer Moj protivnik radi s lukavstvom i podmuklošću, a on se ne boji izgovoriti ni Ime Isus, jer on djeluje sa svim sredstvima u Posljednjem vremenu.
I zbog toga sam vas Ja upozorio na ovo vrijeme, u kojem „lažni Kristi“ i „lažni proroci“ upražnjavaju svoju djelatnost… i onda vi trebate biti oprezni. Nikada ne zaboravite da živite u vremenu Kraja… da po nalogu Mojega protivnika ljudi doista sami izvode posljednje djelo uništenja… ali da je u Mojemu Planu spasenja od vječnosti… izgrađenom na ovoj ljudskoj volji… predviđen Kraj ovog zemaljskog perioda… Ne zaboravite nikada da sam Ja stalno najavljivao ovaj Kraj kroz vidjeoce i proroke, i da će se ovo sada i odviti, tako sigurno kao što jedan dan slijedi drugoga….

A ovaj sigurno očekivani Kraj vam Moj protivnik želi predstaviti kao nevjerodostojan, on vas želi obmanuti, uvjeravajući vas kroz svoje glasnike da se to može zaustaviti, Zemlju zaštititi od ovog uništenja, i tako u vama probuditi vjeru da su na djelu „Božji glasnici“ kako bi spriječili ovo uništenje… Sve ide svojim tijekom prema planu od vječnosti… Vi ljudi trebate samo težiti duševnoj zrelosti, a ovu ćete vi postići jedino kroz Ljubav, kroz život prema Mojoj volji, kroz unutarnju povezanost sa Mnom. Onda vi hodajte u svjetlu, i ne poklanjajte nikakvu pažnju obmanjujućim svjetlima. AMEN

Bertha Dudde, br. 6782, 12 Ožujak 1957

PRAVI I LAŽNI PROROCI…

Bez obzira što je učinjeno da se istisne Istina, ona će ipak prevladati, čak i ako će zablude odnijeti bezbrojne žrtve. Ipak, svatko tko ima ozbiljne namjere će pronaći Istinu, on će također jasno prepoznati zabludu kao takvu, i ona više neće predstavljati opasnost za njega. Činjenica da ljudi općenito padaju žrtvom obmane je razumljiva, jer obmana osobi uvijek obećava izvjesne koristi, bile one duhovne ili zemaljske prirode… A ljudi su uvijek zainteresirani za stjecanje koristi, oni ne ljube Istinu radi same Istine, ona uvijek treba uključiti neku korist za njih, jedino tada su spremni prihvatiti je. Čista Istina, međutim, predstavlja sve jasno i otvoreno i također može rezultirati u gubitku za osobu ako svijet, njegovo zemaljsko blagostanje, njemu još uvijek znače previše. Iz ovog razloga se ona često susreće sa malo odobravanja, to je zbog čega bi ljudsko biće radije prihvatilo obmanu (pogrešku) nego Istinu, budući da se uvijek nada zadobiti izvjesnu korist, jer je obmana više sklona udovoljiti njegovim željama. I time ljudi ne žele znati ili čuti o uništenju Zemlje (Knjižica br.11), o kraju sveg života i tvorevina na Zemlji (Sefanija 1:1-3, 18)…
A ono što im je sada ponuđeno pod krinkom Istine, što im još daje mali tračak nade da se Kraj može izbjeći, će biti prihvaćeno od njih i oni će radije podržati to nego Čistu Istinu koja bi ih, nakon svega, nagnala da se osjećaju obaveznima pripremiti se za siguran Kraj… Uvijek će biti proroka koji objavljuju Kraj namjesto Boga. Biti će također i onih koji govore namjesto Njegovog protivnika (Sotone) koji će, budući su lažni proroci, pokušati obezvrijediti te Objave, koji obećavaju ljudima, ali im ne skreću pozornost na izvjestan Kraj i umjesto toga pokušavaju načiniti da on može biti izbjegnut. I opet, ovi proroci će se susresti sa većim odobravanjem jer ljudi ne žele da dođe Kraj, pa će oni radije prihvatiti učenja koja im obećavaju probitak…
Potpuno neupućeni ljudi će naći teškim razlikovati između laži i Istine. Ali osoba koja je već uvedena u duhovno znanje treba samo preispitati, kao kriterij Istine i obmane, svrhu doktrine… što ona namjerava postići… da li ona želi osobi dodijeliti više znanja, da li želi postići poboljšanje njegovog karaktera, da li mu pomaže da se odvoji od materije, tada je ona Božanskog porijekla i treba je vrednovati kao Istinu. Ako, međutim, namjerava stvoriti bolji zemaljski životni standard, što se često odvija pod krinkom pobožnosti, učenje može bez oklijevanja biti odbačeno kao obmanjujuće i porijeklom od Božjeg protivnika.
Ali tijekom Posljednjih Dana mnogi lažni proroci će istupiti u njegovo ime, jer ni protivnik ni njegovi sljedbenici ne žele priznati Kraj. I tako, čak i ljudi koji razmišljaju o Kraju će biti iznova prevareni od strane njega. On će ih uroniti u zbunjenost, on će prosuđivati Objave pravih proroka sa objavama lažnih proroka, pošto će se tijekom Posljednjih Dana tama postojano pojačavati i svatko u posjedu svjetla bi ga trebao zaštititi od toga da bude utrnuto, što može biti napravljeno ako je njegova Ljubav za Istinom snažna, ako se on samo drži čvrsto za Boga i Njegovu Riječ.
Ali svatko tko nije zadovoljan sa nježnim svjetlom Božje Ljubavi će tragati za varljivim svjetlima i neće voditi brigu o malom svjetlu koje sja u tami noći… I tada ono može biti lako utrnuto od strane Božjeg protivnika i njegova prijevara će biti uspješna. On osobno se pojavio kao anđeo svjetla i pronašao svoje žrtve: svijet i želja za njime su odnijeli pobjedu. Ljudi će radije slušati ono što on ima za reći jer to baca sumnju u Kraj Zemlje, u Kraj starog i početak novog doba, stoga to čini da ljude povjeruju da oni sami to kontroliraju. Oni prepoznaju ovu prednost, a sama činjenica da on čini da ljudi povjeruju da oni mogu odgoditi ili spriječiti sprovođenje Božjeg plana Spasenja ukazuje na Sotoninu aktivnost…
Međutim, ova aktivnost je također dio vidljive naznake Kraja, i on će poduzeti još mnogo napada protiv Istine, i postat će posebno aktivan gdje ne pronađe otpor uslijed apsolutne žudnje za Istinom… jer to je gdje laž nije prepoznata, i gdje on odnosi laku pobjedu. Ali on neće moći zavarati one koji rade za Boga i u Njegovo Ime, jer su oni osvijetljeni Njegovim Duhom i uvijek će biti sposobni razlikovati između Istine i obmane. AMEN

Bertha Dudde, br. 7389, 11 Kolovoz 1959

PRIVIĐENJA MARIJE… LAŽNI KRISTI I PROROCI…
POSLJEDNJE VRIJEME

Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do Kraja puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su Moja proglašenja opravdana, jer Sveto Pismo, koje predskazuje ono što ćete biti sposobni promatrati samo ako obratite pažnju, će se ispuniti. A Ja sam vam rekao, ‘Obratite pažnju na znakove koji prethode skorom Kraju…’, ‘Jer pojavit će se lažni kristi, i lažni proroci…’. Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljavano tako što će Ga se dovoditi u vezu sa priviđenjima koje je proizveo Moj protivnik (Sotona) kako bi zavarao one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti Božansko izvorište tih očitovanja. A jedna oznaka ove vrste priviđenja počiva u činjenici da ona sva potječu iz mjesta gdje je prikazana osobita pobožnost, gdje Isus Krist do izvjesnog opsega samo doprinosi spram proslavljivanja majke Božje, stoga je potonje motiv za jednu pojavu čija je namjera prisvojiti za sebe Božansko porijeklo, i mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane majke Božje ona unatoč tome traži više počasti (slave) i priznavanja za sebe nego za Sina Božjeg.

Ovo je prvorazredna Sotonina smicalica koja je tako dobro zakamuflirana da je samo rijetko prepoznata kao protivnikova obmanjujuća zamisao, i koja će prema tome također više vjerojatno biti priznata nego činjenica da Isus Osobno govori ljudima, i kao rezultat On nije prepoznat u Njegovoj Riječi i tako je odbačen. Riječ Božja, koja dolazi direktno odozgor, nije prepoznata od strane ljudi kao Očev glas; u drugu ruku, oni smjesta prihvaćaju jednog zlog duha koji sebe očituje i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka, usprkos činjenici da se njegova riječ ne podudara sa čistom Riječju Božjom, budući da on obećava ljudima dug život i blagostanje. A u takve riječi se puno radije vjeruje nego u Moju čistu Riječ odozgor, koja predskazuje Kraj perioda Spasenja i neprestano ih opominje da se pripreme za posljednje dane. Jer protivnički duh neće najaviti ove posljednje dane, on će zbuniti ljude tako što će im obećavati kako imaju još puno sretnih dana pred sobom samo ako obožavaju majku Božju, koja je od strane Mog protivnika korištena kako bi iza njezinih leđa sakrio lažna proročanstva, koja ljudima zvuče puno prikladnije nego Čista Istina odozgor. Od glasnika Čiste Istine se, međutim, prave lažni kristi i lažni proroci, čak im se poriče istinitost njihovih predskazanja, jer za Čistom Istinom žudi samo nekolicina i ona je kao takva prepoznata jedino od strane njih.

Ali pažnja je na ovo već bila skrenuta u Svetim Pismima čime su bili upozoreni na lažne kriste i proroke… Ali gdje su, u tom slučaju, ljudi koji traže prave proroke ako poriču sve što im osigurava uvid u događaje posljednjih dana?… Oni rado slušaju kada se tvrdi kako je Kraj upitan, kada se poriče sve što je unaprijed najavljeno od strane Božjih glasnika kako bi se upozorili i opomenuli ljudi u posljednjim danima. Oni su lažni proroci koji ne žele prihvatiti Čistu Istinu i koji opet i iznova umiruju (zadovoljavaju) ljude osporavajući skori Kraj… Čak i ljudi koji Božju Ljubav smatraju nezdruživom sa činjenicom da On udara Zemlju sa sudovima neobične vrste i koji prema tome također pokušavaju utjecati na umove svojih bližnjih pripadaju tim lažnim prorocima, čak ako su oni dobre volje i također teže ka dobru. Ali njima nedostaje shvaćanje… znanje, do koje je etape duhovnog razvoja pristiglo čovječanstvo i zašto će Bog intervenirati kada je istekao posljednji rok podaren čovječanstvu za postignuće potpune zrelosti. Božja Ljubav je uvijek na djelu, čak ako vi ljudi to ne možete razumjeti, i Božja Ljubav opominje i upozorava ljude u dobro vrijeme i upućuje ih na ove neobične događaje, tako da će oni imati dovoljno vremena prilagoditi svoje živote na odgovarajući način, tako da će biti sposobni sebe opravdati u svako vrijeme ako ovi događaji iznenada preplave ljude.

I ove opomene i upozorenja će uvijek dolaziti odozgor, to jest, Bog će kroz Duh adresirati one ljude koji su dobrovoljno prijemčivi za glas Duha. I tako je najčišća Istina prenešena na Zemlju, i ovi se glasnici nikad ne mogu smatrati lažnim prorocima, jer oni jedino predaju dalje ljudima Čistu Istinu od Boga. Činjenica da se ova predskazanja baš uvijek ne sviđaju ljudima njih ipak ne ovlašćuje da sve odbace kao laži i zablude i napadaju Istinu i sa njom proglašivače Istine kao lažne proroke… čovječanstvo na ni jedan drugi način ne može biti obaviješteno o onome što će se vrlo brzo dogoditi osim kroz Duh. Sam Bog ne može podučiti ljude na ni jedan drugi način o posljednjim danima i Kraju nego kroz Njegovu Riječ. Tako ovi proglašivači neće naići na povjerenje, dok se vjerovanje podaruje ljudima koji svojim bližnjima proglašavaju dug život u blagostanju i govore o duhovnom preokretu u smislu povratka čovječanstva vjeri i Bogu… Oni se pretvaraju kako su sami spasitelji, koji odbacuju svako proročanstvo u vezi s posljednjim vremenom kao anti-božansko, koji tako očekuju zemaljski napredak zajedno sa duhovnim uzlazom za čovječanstvo. Oni nanose štetu ljudima utoliko što ih lišavaju njihove odgovornosti (dužnosti) tvrdeći da je rad na unapređivanju duša nevažan i uvijek jedino postavljaju zemaljske interese u prvi plan, sve dok jednog dana na čovječanstvo neće nadoći Kraj i oni će biti pozvani položiti račune u potpunoj nezrelosti… sa rezultatom da nisu postigli ni najmanje nužan stupanj potreban za ulazak u kraljevstvo svjetla, i jedina sudbina otvorena za njih će biti obnovljeno prognanstvo u čvrstu materiju (Knjižica br. 44)… što je točno ono što Bog pokušava spriječiti sa Svojim predskazanjima kroz vidjeoce i proroke. Vi ljudi ne bi trebali provesti ove posljednje dane neodgovorno, trebali bi znati da vam nije podareno još puno vremena i da još možete dobro iskoristiti ovo kratko vrijeme ako vjerujete i dobre ste volje… ako slušate proroke koje vam Božja Ljubav opet i iznova šalje da prođu vašim putem kako bi vas spasila od uništenja, od sudbine obnovljenog prognanstva u tvorevine Zemlje. AMEN

Bertha Dudde, br. 7705, 20 Rujan 1960

LAŽNI PROROCI…

Dozvolite da vam kažem da ćete biti rastuće više izloženi napadima od strane Mojeg protivnika (Sotone) kako se Kraj približava, budući da on koristi njegovu moć na uistinu sotonski način, i posebice protiv Mojih Vlastitih koji žele služiti Meni a za koje on vjeruje kako ih može i dalje pridobiti za sebe. Ali vi jedino trebate biti oprezni, budući da ćete uvijek prepoznati njegovo ponašanje, vi ćete uvijek znati tko se krije iza spletki (zamisli) koje prekidaju ili sasvim sprječavaju vaš duhovni rad. Budući da će biti potvrđeno da se mnogi lažni proroci pojavljuju pod Mojim stijegom, da će oni pokušati umanjivati (potcijeniti) Moje Riječi i Moju informaciju u svezi nadolazećeg Kraja. Biti će potvrđeno da su ljudi lagan plijen, da bi oni radije vjerovali tim lažnim prorocima nego vama, budući će im ovi uvijek dati nadu da se približavaju blistavoj budućnosti, da se oni ne trebaju bojati budućnosti, da će njihovi svjetovni napori biti uspješni i da je time Kraj za ovaj svijet nezamisliv…

I u tom slučaju vi ćete znati kako imate posla sa lažnim prorocima, i onda ćete morati ostati snažni u vjeri i vjerovati što Sam vam proglasio i nastavljam proglašavati, da je vrijeme bilo ispunjeno i da ste vi ljudi u velikoj opasnosti ako ne pripremite sebe za Kraj tako da ga se ne trebate bojati. Svatko tko živi pravedno i ispravno, tko je pronašao Isusa Krista i sebe kompletno predaje Njemu, svatko tko prepoznaje Mene Samoga u Njemu i time Me zaziva u Isusu kada je ožalošćen (doveden u nevolju) će preživjeti opasnosti posljednjih dana i izroniti nepovrijeđen. On će živjeti da bi vidio Novu Zemlju i njezin rajski život, i njegova će vjera doista postati blagoslov za njega, budući da se on više neće bojati Kraja, on će prionuti uz Mene čvrsto i time izdržati do Kraja i biti blagoslovljen, kao što sam obećao…

Ali Moj protivnik će bjesniti i pokušati utjecati na Moje Vlastite sve do Kraja… Vi to trebate znati i ne dozvoliti sebi da budete zavedeni. Međutim, on ima njegove sljedbenike, i oni će vršiti njegovu zapovijed i širiti obmanjujuća učenja među ljudima koja se kompletno suprotstavljaju Mojoj Riječi, koja vam je donešena direktno odozgor, Moje Evanđelje, u koje vi unatoč tome možete totalno vjerovati. Vi bi jedino trebali ispitati što vam je ponuđeno od negdje drugdje da li se to podudara sa Mojom Riječju… jer štogod je tome protivno također ukazuje da je ono poteklo od Mojeg protivnika, i vi bez oklijevanja možete odbaciti kao lažne proroke one koji vam nude duhovno znanje koje isključuje neminovan Kraj, koji obećaju vama ljudima još dugo postojanje na ovoj Zemlji… Vi ste na pragu Kraja i trebate sebe pripremiti, i vi bi napravili jako dobro čineći tako pošto se onda ne bi trebali njega bojati. Budući će onda doći vrijeme koje vam je također bilo proglašeno… onda će doći sretan i blažen život na Novoj Zemlji (Knjižica br. 42), ali jedino za Moje Vlastite koji vjeruju u Mene i koji čuvaju njihovu vjeru sve do Kraja… Jer svatko tko ustraje do Kraja će biti blažen… oni će živjeti predivan život u raju Nove Zemlje. AMEN

Bertha Dudde, br. 7714, 29 Rujan 1942

LAŽNI DUHOVI… LAŽNI PROROCI…

Odabrao sam vas kao Moje sluge budući sam predvidio da je vaša unutarnja volja dobra i također snažna tako da ćete sebe braniti gdje se to tiče zastupanja Istine. Jer mnogo je ponuđeno ljudima kao istina a ipak nije proizašlo iz Mene… I ako Moj sluga stoga ovo prepozna on ne smije ostati nijem nego govoriti, on se mora suprotstaviti toj zabludi sa Čistom Istinom… zatim on mora ukazati da je on Moj predstavnik na Zemlji i da je u Mojoj službi. On dakle mora ispovijedati Moje Ime pred svijetom, on mora cijelim srcem podupirati što je primio od Mene Samoga budući da sam ga odabrao da radi za Mene kao Apostol u posljednjim danima. I tkogod je od strane Mene bio postavljen u ovu službu će također primiti snagu od Mene da govori u Moje Ime… I on će raditi kao Apostol Istine i prokazati Mojeg protivnika (Sotonu), koji je također odabrao njegove instrumente kako bi stvorio zbrku unutar Mojih redova. I prema tome počujte što vam Moj Duh proglašava: vrijeme do Kraja je kratko pa ipak Dan Kraja je bio predodređen od vječnosti (Djela 17:31)… I gdjegod ćete se vi ljudi nalaziti, svi ćete biti obaviješteni o ovom nadolazećem Kraju, budući ću Ja poslati vrlo očigledne znakove da slijede koji se svugdje mogu promatrati i koji će također okupirati misli ljudi. Međutim, baš ovi znakovi će provocirati najsukobljavajuća (naj-proturječnija) mišljenja budući će se onda aktivnost Mojega protivnika početi pojavljivati koja zbunjuje misli ljudi, jer jedna osoba više neće razumjeti drugu, svatko će ganjati različite ciljeve kojih se on neće biti u stanju odreći, i jedino će nekolicina biti duhovno budna i doći do ispravnih zaključaka… I onda će se mnogi lažni proroci pojaviti…

I to je na što vas želim upozoriti, ne vjerujte svakom duhu koji vam želi govoriti a posebice ne onima koji niječu Kraj, koji ne mogu vjerovati kako je Kraj ove Zemlje pomirljiv sa Mojom Ljubavlju… I onda budite pažljivi i iskreno molite da primite Istinu. Ne vjerujte svakom duhu koji sebe želi izraziti kroz ljude koji to dobrovoljno prihvaćaju, i dočekajte svako takvo učenje sa Mojom čistom Riječju koja odjekuje odozgor jer vi ljudi trebate živjeti u Istini… Jer jedino kroz Istinu možete postići cilj. I ima mnogo duhova među vama koji ne govore na Moje poduke, ali vi ih možete prepoznati po činjenici da oni spore Kraj, da prigovaraju otkrovenjima koja proglašavaju skori Kraj i da susreću glasnike sa neprijateljstvom. Vrijeme je ispunjeno, i posebice tijekom posljednjih dana mnogi će se lažni proroci još pojaviti i pokušati obezvrijediti Čistu Istinu od Mene. I oni će vršiti izvanredne stvari da bi vas natjerali da vjerujte u njih, ali to nije Moj Duh koji govori kroz njih, to nije Moja snaga koja djeluje kroz njih… oni su protivne sile koje svugdje divljaju i, budući su sljedbenici Mojega neprijatelja, oni su također obdareni sa snagom budući su porobljeni od strane njega i utječu na ljude ove Zemlje u njegovoj volji. I onda vi, koji Mi želite služiti, trebate odano stajati pored vašeg Gospodara, vi ćete braniti Istinu, nećete dozvoliti sebi biti zavedenima, jer vi znate kako govorite u Moje Ime, i vi ćete također primiti snagu od Mene, jer onda ću Ja Sam govoriti kroz vas. I stoga, gdje je Moje čisto Evanđelje proglašavano tamo je gdje će Kraj ove Zemlje također biti najavljen i da se ljudi brzo približavaju ovom Kraju i prema tome sebe trebaju pripremiti za njega. I gdje se vaši govori susretnu sa otporom to je gdje ćete također jasno prepoznati aktivnost Mojega protivnika, i vi trebate sebe razdvojiti od njih i ne propovijedati zajedno, jer oni nisu Moji predstavnici nego izaslanici Sotone, koji je posebice aktivan gdjegod svjetlo sebe ustanovljava… I on neće uspjeti u gašenju svjetla, jer Ja Sam ga zračim dolje na Zemlju i osvjetljavam srca Mojih Vlastitih tako da će oni jasno shvatiti da su bili adresirani od strane Oca, Koji je Svjetlo od vječnosti (1 Ivanova 1:5). AMEN

Bertha Dudde, br. 8290, 3 Listopad 1962

LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Kada sam Ja živio na Zemlji upozorio sam vas u svezi lažnih krista i lažnih proroka (Matej 7:15-20; 24:11, 24), jer znao sam kako će Moj protivnik raditi protiv Mene i Istine od Mene… I sada će se Moje upozorenje uvijek odnositi na vas, tako da ne padnete plijenom tim lažnim kristima i prorocima… Međutim, kada se spominju lažni kristi i proroci onda će istinski također morati postojati, i prema tome vi ljudi ne možete odbaciti sve što vam je ponuđeno od strane Mene kada Ja Sebe otkrivam kroz riječi istinskog proroka budući Ja smatram nužnim da vam Čista Istina bude dostavljena (1 Solunjanima 5:19-22). I vi ne možete odbaciti spomenutu duhovnu informaciju zajedno sa onom koja je vjerodostojna, jer Ja ću sve do kraja Sebe otkriti kroz ljude koji posjeduju sve postavljene uvjete kako bi bili adresirani od strane Mene Samoga i koji će onda, kao Moji istinski sluge, vršiti njihovu misiju tako što će razdjeljivati kroz svijet duhovno znanje koje su primili od Mene Samoga. Kako drugačije bi Istina trebala biti dostavljena na Zemlju budući da sam Ja nesposoban zvučno adresirati čovječanstvo odozgor zbog njihove slobode volje? Vi svi imate pravo baš kao i obavezu pomno ispitati što vam je predstavljeno kao Istina, i vi ćete također biti sposobni to činiti ako za to zaklinjete Mene Samoga, kao Vječnu Istinu, za podršku… I samo time što ćete biti dobre volje vi ćete doista također biti sposobni razlikovati Istinu od zablude… Pored toga, Ja Sam sam vam naznačio da vi hoćete primiti informaciju u svezi Isusa Krista i Njegova čina Spasenja… I stoga vi možete vjerovati svakom duhu koji vam priskrbljuje ovu informaciju. Ljudi prema tome ne bi smjeli mimoići Isusa Krista, oni trebaju naučiti razumjeti čin spasenja (Knjižica br. 38 & 54) i znati što formira temelj ovog čina spasenja (Knjižice br. 15, 39 & 40) i činjenicu da sam se Ja Sam utjelovio u čovjeku Isusu (Knjižice br. 16 i 34) … A budući da je ovo znanje izvanredno nužno za ljude ako će oni postići njihov cilj, Ja ću im također priskrbiti istinska objašnjenja, što se kako slijedi događa kroz otkrovenja koja sam Ja Sam dostavio na Zemlju putem prikladnih instrumenata koji su sposobni primiti direktna otkrovenja… Ali ova otkrovenja ne bi nikada smjela biti postavljena u isti koš sa porukama iz duhovnog kraljevstva koje su psihički dostavljene ljudima… Vi morate naučiti razlikovati između ‘Božjeg’ djelovanja unutar ljudskog bića’ kroz Njegov Duh… i ‘djelovanja duhova’… poruka, koje su vama ljudima dostavljene a čije porijeklo vi ne možete uspostaviti… I svakome tko ozbiljno promatra njegovu volju će biti od strane njegova srca rečeno tko mu govori… Ali vi morate sprovoditi ozbiljnu istragu prije nego formirate sud… jer vi ne možete prikazati Mene Samoga kao lažljivca budući da sam Ja Sam tijekom Mojeg života na Zemlji vama obećao djelovanje Mojega Duha… Ja Sam sam vam obećao kako ću vam ‘poslati Utješitelja, Duha Istine (Ivan 15:16, 17), koji će vas uvesti u svu Istinu…’ (Ivan 16:13). ‘Tko god ima Moje zapovijedi, i vrši ih, njega ću ljubiti, i objavit ću mu Sebe…’ (Ivan 14:21). ‘Svi vi ćete biti podučeni od strane Boga…’ (Ivan 6:45; ovdje je kriv prijevod u Hr. Bibliji). ‘Onaj koji vjeruje u Mene, kako Pismo kaže, iz njegova će trbuha poteći rijeke žive vode…’ (Ivan 7:38).

I ako Ja smatram nužnim da će Istina biti dodijeljena ljudima budući da oni hodaju u duhovnoj tami onda Me vi uistinu nećete biti u stanju zaustaviti… I Ja ću vas prosvjetliti u svezi svih međudonosa, u svezi Mojeg vječnog plana spasenja i početka i konačnog cilja svega što postoji… Ali Ja ću vas također obavijestiti u svezi mnogih obmanjujućih učenja koja su donešena u svijet od strane Mojega protivnika kako bi držao ljude u duhovnoj tami a koja ću Ja opet i iznova ispraviti… jer rekao sam: ‘Nebo i Zemlja će proći: ali Moja Riječ neće proći…’ (Matej 24:35). A pod Mojom Riječju se jedino uvijek može shvatiti Čista Istina… Međutim, budući će svo duhovno znanje koje dolazi od Mene uvijek opet biti iskrivljeno od strane nesavršenih ljudskih bića, što Ja ne spriječavam zbog njihove slobodne volje, Ja ću se također pobrinuti da će Istina uvijek biti opet dostavljena ljudima… Ja Sam sam izgovorio Riječi: ‘Moj Duh će vas uvesti u svu Istinu…’ (Ivan 16:13). Ali Ja sam vam donio Istinu… Da li bi ‘uvođenje u Istinu’ bilo nužno da Ja nisam predvidio kako Istina neće ostati čista?!… I stoga vi doista možete ukazati povjerenje direktnim otkrovenjima odozgor ako ona proizlaze iz Mene, što vi, zauzvrat, možete prepoznati po činjenici da je Moje ljudsko očitovanje u Isusu Kristu spomenuto opet i iznova (Knjižica br. 34)… I onda ćete također razumjeti Moju Riječ: ‘Budu li vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega…’ (Izaija 1:18). Jer to je zašto sam Ja žrtvovao Moj život na Križu; to je zašto sam na Sebe uzeo najgorču patnju i agonije budući sam želio iskupiti grijeh namjesto vas, tako da ćete postati oslobođeni od njega čim vi priznate Moj čin spasenja i zaklinjete Me za opraštanje vaše krivnje… Ipak Moj plan spasenja nije utemeljen na ljudskoj razumskoj misli, na ljudskoj logici; jer Ja imam beskonačna sredstva na Mojem raspolaganju kako bi ostvario konačni cilj, povratak jednom palih bića Meni… Ja neću nikada skrenuti od Mojeg reda na kojem je Moj plan spasenja utemeljen… I da Moj čin spasenja u Isusu nije bio ostvaren čak tisuću života na Zemlji ne bi bilo dovoljno da iskupe ili okaju za krivnju… I to je zašto sam se Ja Sam spustio na Zemlju kako bi izbavio čovječanstvo od kontrole Mojega protivnika… I svatko tko ne polaže pravo na blagoslove čina spasenja, čiji zemaljski život neće rezultirati u izbavljenju iz vrloduboke duhovne nevolje… svatko tko ne prihvati pomoć ponuđenu mu isto tako u duhovnom kraljevstvu i dozvoli sebi biti vođenim do Isusa Krista, će morati ponoviti proces kroz cijelo stvaranje, u slučaju čega vi ljudi sa pravom možete govoriti o re-inkarnaciji na Zemlji… koja će se opet dogoditi prije ili poslije nakon beskonačno dugog perioda vremena kada će duša još jednom morati proći ispit njezine volje kao ljudsko biće na Zemlji… Jer jedna je stvar sigurna, da Moja pravednost također zahtjeva okajanje za svaki prijestup protiv Mene ali da Ja također znam na koji se način ovo okajanje može pružiti ako krivnja grijeha nije svjesno donešena pod Križ. AMEN

Bertha Dudde, br. 8432, 7 Ožujak 1963

SPOSOBNOST RASUĐIVANJA…
UPOZORENJE NA DJELOVANJE PROTIVNIKA…

Neprestano vam treba pritjecati snaga kako biste bili aktivni za Mene, ako je to vaša volja. Možete biti sigurni u to da Ja vaše razmišljanje vodim pravo i stoga ćete rasuđivati ispravno i pravedno, ako je i to vaša volja …. jer Ja znam vaše srce, Ja znam vaše misli, i kad Ja Sâm hoću da vi od Mene primate i razdjeljujete Istinu, onda u vas moram i usaditi izvjesnost da se krećete u Istini, i moram vas obdariti ispravnim razmišljanjem, inače ne biste bili prikladni za širenje Istine.

Puno je toga što se predstavlja kao da je proizašlo od Mene a i pored toga nije poteklo od Mene, nego od Moga protivnika. Budite svjesni toga da svjetlo odozgor, koje sve obasjava blistavo i probija tamu, Mome protivniku otima puno sljedbenika i da on stoga čini sve kako bi to spriječio, kako bi pomutio svjetlo, pošto ga on više ne može ugasiti …. tako da nastupa pod maskom i izdaje se za Mene.

On nalazi dovoljno posuda koje ga ne proziru i koje su mu stoga voljne sluge. A kroz njih će se i objavljivati, no ne putem djelovanja Mog Duha, Kojega on nikako ne može potaći na djelovanje …. no on se trudi utjecati na čovjekov razumsko razmišljanje tako da su njegovi rezultati predstavljeni kao primljena “duhovna dobra” od strane ljudi koji se žele istaći, no ispravni, ponizni stav prema Meni još uvijek im nedostaje niti oni hoće odustati od toga što čine, pošto ih čežnja za Istinom ne ispunjava toliko da bi ih Ja mogao štititi od krivog razmišljanja ….

Pored toga je djelovanje iz duhovnog svijeta u doba Kraja posebno očigledno, jer Moj protivnik utječe i na duše u tami tako da one misaono ljudima dostavljaju krive stvari, a pošto se često teži duhovnim vezama sa svijetom koji još pripada protivniku, time su ispunjeni preduvjeti za poduke duhovne vrste, koje se ne mogu nazvati Istinom. No sve to samo je posljedica krivog načina života ljudi koji ne žive u skladu s Mojom voljom i stoga su u doba Kraja posebno izloženi takvim zavođenjima ….

A Ja uvijek samo mogu upozoravati na to da se ne vjeruje svemu što vam se nudi kao duhovno blago; no Ja vas ne mogu prisiliti niti da odbijete ono što je krivo niti da prihvatite ono što je pravo …. moram vas ostaviti slobodne, a opet, u srce svakog čovjeka stavljam jedan fini osjećaj, samo ako ono žudi za Čistom Istinom. No da će na ljude u doba Kraja Moj protivnik izuzetno nasrtati, neprestano vam je bilo najavljivano, i razumljivo je da će on pokušati sve da se suprotstavi Meni i Čistoj Istini. A njegov trik je da daje naizgled isto, a opet, da ljude poduči skroz krivo, pošto zna da se putem neistine ne postiže cilj kojega čovjek treba na Zemlji postići a pri čemu Ja čovjeku kroz dostavljanje Moje Riječi želim pomoći.

Njegovo neprestano nastojanje je prouzročiti zbrku, a budući da samo Ljubav u ljudima pali sjajno svjetlo koje i razotkriva neistinu, te ljudi imaju malo Ljubavi, i neistina će se užasno širiti …. no vi s tim trebate biti upoznati, vi koji ste se slobodnom voljom ponudili za služenje Meni i Čistoj Istini …. Vi ne trebate biti prevareni od strane njega, stoga vam Ja u srce polažem volju za obranom, i Ja ću vam se i dati prepoznati, tamo gdje sam Ja Sâm na djelu i Čistu Istinu sprovodim na Zemlju …. jer Ja izlijevam Moj Duh na sve tijelo (Djela 2:17, 18), što međutim uključuje i to da je razmišljanje ljudi ispravno vođeno i stoga izražavanje Moga Duha mogu percipirati i u razgovorima Ga dovoditi do izražaja.

Vi ćete moći primjetiti s(u)kladnost a tad ćete i znati da Moj Duh djeluje u onima s kojima se susrećete i odmah ćete i prepoznati vrijednost onoga što vam Ja Sâm dostavljam odozgor. I vjerujte da Ja prosvjetljujem razmišljanje svakog čovjeka koji ozbiljno stremi samo Istini i ide putem ka Meni, Onome Koji mu jedini mogu dati Čistu Istinu. A ono što se nudi vama ljudima, uvijek provjeravajte, sa ozbiljnim težnjom za služenjem samo Meni i Čistoj Istini, i tada ćete sigurno spoznati odakle je to duhovno dobro poteklo. Jer na Kraju će nastupati mnogi lažni kristi i lažni proroci, na koje sam vas neprestano upozoravao …. ali morate prizna(va)ti i stvarne proroke, kroz koje Se obraćam ljudima Ja Sâm, Koji sam Vječna Istina… AMEN

Bertha Dudde, br. 8487, 4 Svibanj 1942

LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Čuvajte se lažnih krista i lažnih proroka… Upozorio sam vas u svezi ovih kada sam živio na Zemlji budući da sam znao o aktivnostima Mojeg protivnika (Sotone), o njegovim stupicama i bezobzirnim makinacijama po kojima on pokušava vas ljude odvući u propast. On se koristi svim sredstvima, i to posebice tijekom posljednjih dana kako bi povećao tamu u kojoj čovječanstvo vene. Biti će ljudi svugdje koji tvrde kako su upućeni i uvedeni u tajne stvaranja, koji zahtjevaju ljudsko priznavanje i vjeru u njihova duhovna iskustva i koji su ništa doli oruđe Mojeg protivnika, budući oni podupiru i rasprostiru duhovno znanje koje potpuno proturječi Istini. Lažni kristi i lažni proroci će se pojaviti u velikim brojevima… Svi oni će nositi ogrtač Božanskih glasnika, svi oni će tvrditi kako posjeduju znanje i kako su u kontaktu sa najvećim predstavnicima… Oni će se pretvarati kako su glasnici svjetla a ipak sami hodaju u vrlodubokoj tami, i prema tome će oni jedino uvijek širiti tamu među njihovim bližnjim ljudskim bićima. Oni ne mogu zračiti svjetlo budući oni sami ne posjeduju svjetlo, ipak njihov manirizam (osobitost u ponašanju) je tako samo-uvjeren da se ljudi ne usude dvojbiti Božansku misiju onih koji, ipak, u stvarnosti rade za Mojeg protivnika. Ali jedino ljudi koji sami žive u Istini će biti sposobni prepoznati ovo i oni će, zauzvrat, biti opisani od strane njih da su lažni proroci… I biti će teško uvjeriti sebe samoga u Božansku misiju istinskih proroka, ipak to nije nemoguće… Činjenica da istinski proroci postoje je dokazana kroz Moje upozorenje protiv lažnih proroka…

Međutim, vi jedino uvijek trebate ozbiljno žudjeti da ne padnete plijenom potonjima i uistinu, vi ćete također znati kome se okrenuti. Jer Moji glasnici će vam donijeti poruku koja će dodirnuti vašu dušu na utješan i pomoćan način, koja će utjecati na vas poput hranjivog obroka i osvježavajućeg pića, kojeg ćete vi nastaviti žudjeti i na taj način postati zamjetno osnaženi za vašu stazu zemaljskog života. Dok navodno znanje dostavljeno vam od strane pogrešnih učenja vas ne može uvjeriti o Istini i ne rezultira u nikakvom osvjetljenju ili stimulaciji vaše duše… Ono jeste i ostaje neplodno znanje kojeg ćete vi jedva naći vjerodostojnim i od male koristi za vas. Ono će vam više vjerojatno uzrokovati užas i strah budući ste nesposobni unutra otkriti Ljubavi-punog Boga, Koji se ponaša kao Otac sa Njegovim djetetom. Lažni proroci neće nikada biti sposobni ponuditi ljudima Čistu Istinu, a protivnikove jedine nakane su potkopati Istinu, zaplesti ljude u pogrešku. Njegovo najgorljivije nastojanje se sastoji od uskraćivanja od ljudi Istine o Isusu Kristu i Njegovom činu Spasenja, u svezi Božjeg ljudskog očitovanja u Isusu, ili pobrkati njihove misli tako da se oni neće zaputiti stazom ka Križu i na taj način njihova zemaljska staza ostaje neuspješna za dušu… I ni jedno sredstvo nije previše opako za njega da se njime okoristi, budući ga je Isus porazio kroz Njegovo raspeće, i on iznova pokušava nanovo zadobiti plodove Njegove pobjede… Duše koje se okrenu Isusu su za njega izgubljene; posljedično tome on će pokušati dati jedan potpuno pogrešan opis Isusa tako da oni ne vide nikakav razlog zašto se trebaju zaputiti stazom do Križa. Istinski prikaz čina spasenja također ima iskupiteljski učinak, i ovo naznačava da će Moj protivnik izgubiti njegove sljedbenike, što on pokušava spriječiti sa lukavstvom i prijevarom. I vi ljudi možete doista lako prepoznati svakog lažnog proroka sami po činjenici da on uskraćuje znanje o spasenju kroz Isusa Krista od vas, i time ste ga vi ovlašteni odbaciti kao ‘lažnog proroka’… I posebice tijekom posljednjih dana vi možete zamjetiti rastuće više često da se narazličitiji opisi duhovnih predmeta daju od strane onih koji sebe predstavljaju prorocima Istine. Ipak u jednom se slučaju svi oni slažu, da je spasenje kroz Isusa Krista… žrtva na Križu od strane čovjeka Isusa da iskupi golemu krivnju grijeha… nejasno (dvojbeno), budući vjerovanje u ovo predstavlja gubitak sljedbenika za Mojeg protivnika a on ih ne želi izgubiti…

Oko Isusa Krista se prepiralo stoljećima, budući se opet i iznova javljaju lažni proroci koji su već dokazali njihovu povezanost sa Mojim protivnikom i bili su pod njegovim utjecajem da djeluju protiv Isusa… Premda su oni bili nesposobni potpuno osporiti zemaljski život čovjeka Isusa i na taj način otkloniti znanje o Njemu u cjelosti, stvarna svrha Njegovog zemajskog postojanja… Njegova iskupiteljska misija… je bila opetovano prikazivana kao obmanjujuće učenje što je otklonilo nadu ljudi da ikada budu oslobođeni od krivnje grijeha ukoliko oni sami ne dadnu odštete… ukoliko oni tako nisu vjerovali tim lažnim prorocima. Ipak ni jedno ljudsko biće neće nikada biti sposobno osloboditi sebe od njegove goleme krivnje bez pomoći Isusa Krista; ni jedno ljudsko biće neće nikada uspjeti u tome da usavrši sebe pomoću njegove vlastite snage bez Isusa Krista, budući da izvorni grijeh ovo apsolutno spriječava… Otud je ‘samo-iskupljenje’ nemoguće, bez obzira kako iskreno se za njime čezne, budući je volja ljudskog bića preslaba i podbacila bi opet i iznova… Bez obzira kako ste podučeni… ako Isus Krist nije prikazan kao Sin Božji i Spasitelj svijeta, u Kojem sam Ja Sebe utjelovio, vi niste podučeni kompletnu Istinu, i vi nećete postati vječno slobodni, budući da vas jedino Istina oslobađa. I Ja Sam prenosim vama ovu Istinu, Ja Sam, vaš Bog i Stvoritelj od vječnosti, najveći i najsavršeniji Duh u beskonačnosti… Ja vam prenosim otkrovenja direktno i uvodim vas u Istinu (Ivan 16:13), budući da vam Ja želim iznova dati svjetlo svjesnosti (znanja), kojeg ste vi jednom dobrovoljno potratili i koje će vam biti povraćeno pod uvjetom da ga vi voljno prihvatite, pod uvjetom da dozvolite sebi biti podučenima od strane Mene i predate se Meni sa Ljubavlju, tako također ispunjavajući Moju volju… pod uvjetom da sebe promijenite u Ljubav i prihvatite iznova vašu izvornu prirodu u kojoj ste bili sretni iznad svakog opisa. Jedino Jedan vam može sve ovo obećati, i jedino Jedan vam to može pomoći postići, a taj Jedan je Isus, Koji se kompletno spojio sa Mnom, i time smo On i Ja jedno (Ivan 10:30)… Bog iz vječnosti u vječnosti. AMEN

Bertha Dudde, br. 8571, 7 Lipanj 1963

LAŽNI KRISTI I PROROCI… KARAKTERISTIKA: SPASENJE…

Snažno svjetlo baca duboku sjenu… Tako posebice gdje je Moja Čista Riječ zračena na Zemlju, mnogo će pogreške njoj (Zemlji) također biti dostavljeno, jer Moj protivnik hoće utrnuti svjetlo odozgor ili zatamniti njegovu blistavost. Ovo također objašnjava njegov pokušaj da zavede ljude sa naizgled sličnim darovima, da on obmanjuje ljude sa pošiljanjima (tj. raznim objavama) iz svijeta tame i pokušava ih ponuditi u istom formatu ali koji jasno odaje njegovu protuaktivnost, jer to odvraća ljude od onog što je najvažnije: od Čiste Istine u svezi Isusa Krista i Njegovog čina spasenja… Iskupljenje duša kroz Isusa Krista je baš ono što on želi spriječiti kako bi zadržao njegove sljedbenike, na koje on gleda kao na njegovu snagu.

Mnogo duhovnog znanja će biti ponuđeno i svatko će tvrditi kako ga je ‘primio odozgor’… budući se Moj protivnik ne stidi od toga da sebe zamaskira kao jednog anđela svjetla (2 Korinćanima 11:14) kako bi pobrkao razmišljanje ljudi. I Ja ne mogu zaustaviti njegov pristup; naposlijetku, ljudi mu sami podaruju to pravo. Jer poglavito je to žudnja za neobičnim doživljajima što nudi Mojem protivniku priliku da intervenira i da im priskrbi duhovnu informaciju koja je beskorisna, ako ne pogubna, za ljudsku dušu. Mnogi ljudi imaju vrlo snažnu žudnju za izvanrednim doživljajima i prema tome nisu dovoljno kritični spram sebe samih… Ako se oni okrenu ka Meni sa iskrenom željom za zaštitom od pogrešnog razmišljanja, ako su oni doista zainteresirani za Čistu Istinu, oni će zasigurno također biti zaštićeni i Moj protivnik će biti nesposoban primjeniti njegove utjecaje nad njima, budući da ću Ja Sam postaviti unutarnji otpor u njihovo srce…

Ali uglavnom su oni inicirali komunikaciju sa onostranim i sami su nesposobni provjeriti da li primaju Istinu ili pogrešku… I duhovna bića u onostranom iskorištavaju ovaj stav tako što ljudima priskrbljuju poruke koje oni neprovjerene prihvaćaju kao Istinu, i time Moj protivnik može neprestano intervenirati. Činjenica da je on jedino zainteresiran za pojačavanje tame i u tome da ljudima zapriječi stazu ka Meni… da će on učiniti sve u njegovoj moći da spriječi ljude da postanu iskupljeni kroz Isusa Krista, može biti lako shvaćeno napomol nadolazećeg Kraja. Takve povezanosti sa duhovnim svijetom su prema tome uspostavljene na svim mjestima i ljudi bi radije prihvatili ovo duhovno znanje nego Čistu Istinu dostavljenu im s Moje strane.

Unatoč tome, Ja neću odlučiti slobodnu volju ljudi nego ću, opet i iznova, osigurati namjesto toga razjašnjenje, i svaka osoba koja iskreno stremi će prepoznati Istinu i odbaciti pogrešku. Ja ću vam opetovano spomenuti karakteristike, Ja ću osigurati onima od vas koji mi žele služiti jasnu sposobnost razlučivanja tako da možete sebe provjeriti i, zauzvrat, također dati jasne poduke vašim bližnjim ljudskim bićima tako da će oni, također, biti sposobni prepoznati pogrešku i osloboditi sebe od nje… Vi možete počivati sigurni da nijedna osoba koja iskreno traži Istinu neće postati zapletena u guštaru laži i pogrešaka koje Moj protivnik zna kako umješno baciti… Međutim, svatko tko prihvati nešto bez ispitivanja nedostaje mu vrloduboke čežnje za Istinom i time ne može biti zaštićen od strane Mene, jer Moj protivnik je jednako ovlašten boriti se za svaku dušu tako da je ne bi izgubio, budući da ga je ona jednom sljedila dobrovoljno i on u potpunosti iskorištava ovo njegovo pravo tijekom dušina ljudskog postojanja… i jedino vlastita volja ljudskog bića ga može onesposobiti…

Vi ćete i dalje čuti puno u svezi njegove aktivnosti i morate obratiti uvijek više pažnje na sve što se događa oko vas samih… Vi bi uvijek jedino trebali tražiti Mene i Moju zaštitu i Ja vam je doista neću zanijekati… Ja sam vam neprestano govorio da se čuvate lažnih krista i lažnih proroka (Matej 24:24)… I koliko često će pokušaj i dalje biti napravljen da vas zavede u stranu… koliko često će najsvetije od svih Imena biti iskorišteno kako bi vam dalo ukus za pogrešku i neistinu. Ali vi… ako ste ozbiljni u svezi Istine… morate obratiti pažnju na vaš najunutarniji osjećaj koji će uvijek odbaciti pogrešku. I uvijek sebe preporučite Meni i Mojoj milosti, jer čim je samo vaša volja naklonjena spram Mene, Moj protivnik je izgubio svu moć nad vama.

Lažni kristi i lažni proroci će vas opet i iznova iskušavati sve do Kraja, ali vi ste ih sposobni prepoznati, jer oni neće naglašavati Isusov čin spasenja i neće pokušati ohrabriti vas ljude da se zaputite stazom prema Križu kako bi sebe oslobodili od vaše krivnje grijeha… Onda ćete vi također znati da niste bili istinski podučeni i možete sigurno odbaciti što vam je ponuđeno od te strane…

Baš nedostatak znanja u svezi značenja čina spasenja jeste duhovna tama, a ova treba biti prožeta sa svjetlom Čiste Istine… Čin spasenja treba biti spomenut na svim mjestima sa napućivanjem da je spasenje… oproštenje (otpuštenje) grijeha kroz Isusa Krista… najvažnija stvar koja mora biti postignuta u zemaljskom životu kako bi se bilo sposobno ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva… I ovo znanje vam je opetovano dostavljeno kroz Moju Riječ odozgor (Knjižice br. 38 & 54)… Ali Moja Riječ neće nikada biti izgovorena gdje nikakvo znanje o njemu nije dano i gdje je Njegov veliki čin milosrđa zanijekan ili učinjen beznačajnim (trivijalnim)… Prema tome, čuvajte se lažnih krista i proroka, jer oni jedino povećavaju tamu koja se rasprostire Zemljom ali oni ne podaruju svjetlo. AMEN

Bertha Dudde, br. 2931a, 19 Listopad 1943

BORBA PROTIV RADNIKA U VINOGRADU…

Onome tko se izjašnjava za Mene, okrećem i Ja svu Moju Ljubav, i preuzimam brigu za njega u svakoj nevolji tijela i duše. Koji Me traže, od njih ću se Ja također pustiti pronaći, a one koji Mi žele služiti prihvaćam kao radnike u Mojemu vinogradu. Ja njima dodjeljujem pravi posao, i ostajem im stalni Savjetnik u njihovom razmišljanju i djelovanju, potičem ih na gorljivu aktivnost, i uvijek im dajem snagu da ju izvrše. Jer to je hitan posao koji ne podnosi nikakvo odgađanje, to je posao koji znači djelo Ljubavi za bezbrojne izgubljene duše; to je posao koji može otkloniti neizrecivu patnju duša, i koji stoga treba biti izvršen bez oklijevanja, te zahtjeva voljne radne snage. I zato Ja blagoslivljam one koji se Meni ponude u službu, i Ja ih ne puštam da ikada više padnu žrtvom djelovanju neprijateljskih snaga, bilo na Zemlji, bilo u duhovnom kraljevstvu. Neprijateljsko je djelovanje međutim sve što bi ove Moje voljne suradnike na Zemlji trebalo zadržati od njihove aktivnosti, što bi ih trebalo odvratiti ili učiniti nepodobnima za djelovanje za Mene. Neprijateljsko djelovanje je također svako nastojanje koje želi poljuljati vjeru u Mene i oslabiti vjeru u Moju Ljubav, koje želi zanijekati svaku povezanost sa Mnom tamo gdje se Moje djelovanje otvoreno očituje. To je tiha borba koja se vodi protiv Mene, od strane onih koji vjeruju da su Moji borci, koji se osjećaju ovlaštenima kritizirati Moju Riječ, Moje djelovanje i Moju volju… Ja sam Gospodar i ne podređujem se nikakvoj volji koja Me određuje, stoga Ja mogu slobodno iz Sebe djelovati, bez da moram položiti račun. Ali vi ljudi se osjećate ovlaštenima da sumnjate u Moje očigledno djelovanje, te da ga predstavljate kao nevjerodostojno, a time nastojite posijati sumnju i nepovjerenje u srca ljudi koji Mi se približavaju u najboljoj volji, u djetinjoj Ljubavi i poslušnosti. Vi njima osporavate sposobnost koju vi sami sebi pripisujete… da bi mogli biti aktivni kao radnici u Mojemu vinogradu… Koga Moj Duh uvede u njegovu službu, jedino on može ispravno ispuniti svoje služenje, i stoga je (19 Listopada 1943) neosnovana vaša briga da se postupci ovih okreću protiv Moje volje… Odvojite se od krutog nauka, i potražite Duh u Pisanoj Riječi, i zahvalite Mi što sam vam Ja pomogao u tome… I nemojte zbunjivati Moje, koji u slijepom povjerenju slijede Moje upute, i puštaju da im Ja Sam govorim. Ne uznemirujte se time u kojem obliku Ja njima objavljujem Moju volju, nego budite sretni da Ja to činim, da vas Ja nastojim istrgnuti iz stanja koje skoro graniči sa beživotnošću… da Ja vama donosim blizu živu Riječ, čiju snagu vi možete osjetiti na sebi, ako ste voljni i povjerite se Mojoj Ljubavi i skrbi. Ja jedino tražim da nosite pomoć čovječanstvu, budući se pokorava moći protivnika, i bez Moje pomoći se više ne može uzdignuti… Zar ne vjerujete da Ja Sam znam što vam je potrebno? Zar ne vjerujete da duša koja Me žudi uživa Moju zaštitu, ako ju ona traži? Zar ne vjerujete da je jedna takva duša prikladna kao radnik u Mojemu vinogradu? Zar ne prepoznajete nisko duhovno stanje koje bi vam moralo najaviti skori Kraj?… Nije li nedostatak vjere u Moju svemoć, mudrost i Ljubav, to što vas čini da sumnjate u autentičnost (istinitost, izvornost, nepatvorenost) Moje Riječi? Zbog čega pripisujete protivniku ovu veliku moć i zašto vjerujete da ću Ja tolerirati da se on služi Mojim Imenom? „Ustat će lažni kristi i lažni proroci…“ (Matej 24:24). Ovo je Riječ koju vi upotrebljavate, i koju ste potpuno pogrešno protumačili… Pokušavat će Me istisnuti, i htjet će Me zamijeniti ljudima koji obećavaju svijetu donijeti spasenje… željet će Moje učenje učiniti bespredmetnim, te će doći proroci i objavljivati novo doba, doba kada se Moje Ime više ne bi trebalo upotrebljavati, kada će se htjeti voditi život pod potpuno drugačijim uvjetima, kada će se željeti ukloniti Moje učenje Ljubavi, i među ljudima će se pojaviti drugi učitelji, koji žele svrgnuti Moje učenje Ljubavi, stoga sami sebe i njihova učenja stavljaju iznad Onoga, Koji je želio donijeti spasenje njihovim dušama… Ali oni koji svjedoče za Mene nemaju ništa zajedničko s njima, oni su Moji sljedbenici, oni su Moji predstavnici na Zemlji, nad kojima protivnik ne može steći nikakvu vlast… Oni se bore sa Mnom i za Mene u bitci koja će planuti protiv Mene i Mojega učenja… A Ja se njima služim da osnažim Moje, da im učinim zamjetnom Očevu blizinu, da ih ne ostavim siročadi u svijetu koji želi njihovu propast… Ja poznajem Moje i Moji poznaju Mene (Ivan 10:14), budući ih Moja Ljubav zaista moćno k Meni privlači, i upravo tako se oni u Ljubavi tiskaju prema Meni, i oni čuju Moj glas… On njima tiho zvuči jasan u srcu, i oni znaju da je to Moja Riječ koja im objavljuje Moju Ljubav. Oni poznaju Očev glas (Ivan 10:4), uvijek i stalno slušaju ono što im Ja imam za reći. A ove vi trebate slušati, i kroz njih primiti Moje prijenose, budući vi više ne shvaćate Pisanu Riječ, ona je vama postala nerazumljiva, vi ste ju učinili svjetovnom i pritom ste se daleko otklonili od Istine. Sada vam je ponuđena Čista Istina, a vi nju ne prepoznajete kao takvu. No, Ja ću se uvijek i zauvijek otkrivati onima koji se u Ljubavi tiskaju prema Meni. Njima Ja želim dati razjašnjenje i o Pisanoj Riječi, tako da ju ispravno shvate, i da su u stanju objasniti ono što je ljudima inače nerazumljivo, i nepojmljivo ostaje tako dugo dok god se oni postavljaju neprijateljski spram Mojih razjašnjenja. AMEN

Bertha Dudde, br. 8434, 9 Ožujak 1963

OBEĆANJE ZAŠTITE OD ZBRKE I NAPADANJA…

Tko je sebi uzeo za zadatak da u vrijeme Kraja bude izbavljujuće aktivan, njemu će od strane Mojega protivnika uvijek iznova biti priređene poteškoće, jer se on svim sredstvima opire tome da čovječanstvu bude doneseno svjetlo u tamnu noć koja se prostire nad Zemljom. Stoga će također biti iznimno teško širiti Čistu Istinu… Moju Riječ, koja iz visine zrači na vas ljude… budući će ovo biti sprječavano sa svih strana, jer ljudi ne znaju u kojoj mjeri su oni već potpali Mojemu protivniku, kada odbacuju ovu Riječ, ustaju protiv njenog razdjeljivanja. Ali, to je gruba pojava u vrijeme Kraja, kada nastojanje Mojega protivnika treba biti raskrinkano, i on sam primjenjuje sva sredstva da to spriječi, a što dalje vrijeme odmiče, to očiglednije će se pokazivati ova borba tame protiv svjetla, i bit će vam prepoznatljiva smetenost ljudskog razmišljanja, što zaista već može biti smatrano duhovnim kaosom… Jer, čak će i ljudima dobre volje biti teško ispravno se odlučiti. No zraka koja na njih pada odozgor, ima najjasniju snagu svjetla, i blagotvorno će dotaknuti srca onih koji čeznu jedino za Istinom, za ispravnim razmišljanjem, za Božjom Riječi, pravom hranom za njihove duše…. A oni se neće pustiti obmanuti, ukoliko Moj protivnik još pokuša navaliti protiv zida vaše vjere… Jer, Ja Sam sam s onima koji mi sasvim svjesno služe, i koji mogu biti nazvani Mojim posljednjim učenicima, koje Ja Sam iznova podučavam i dajem im zadatak da izađu u svijet… odnosno, razdjeljuju Moju Riječ, koju Ja Sam vodim na Zemlju, jer ljudi hitno trebaju Istinu. A, oni također mogu biti sigurni u Moju zaštitu, i Moje vodstvo… Ja ću uvijek dopustiti da se njima sve približi tako kako je to korisno za njihov zadatak, kojeg oni trebaju, a također i mogu, ispuniti uz Moju pomoć. A po unutarnjem miru oni sami mogu ustanoviti da sam Ja s njima, jer to Ja dajem svima koji vrše Moju volju… tako da iz toga također možete razabrati da li je sve što vi činite blagoslovljeno, da li odgovara Mojoj volji… Jer Ja sam vam obećao Moj mir, tako da vi Mene Samoga i Moje prisustvo prepoznate, jer gdje sam Ja Sam, tamo vas također mora ispuniti Moj mir, i tamo je također dana mogućnost dovođenja Čiste Istine na Zemlju, što vam također pokazuje Moje prisustvo. Ono što vam se sada približava, primite kao od Mene željeno ili dopušteno… Onda također uvijek poštujte vaš unutarnji osjećaj, i vi ćete prihvatiti ono ispravno, a sve lažno (pogrešno) odbaciti, čak i ako se Moj protivnik pokuša pojaviti pred vama… Vi možete uvijek biti sigurni u Moju zaštitu, a ova se uglavnom sastoji u tome da Ja vaše misli ispravno usmjeravam, da vas štitim od svake zbrke koju Moj protivnik želi napraviti u vama. Tko Meni služi, on također može znati da je zaštićen, i njemu protivnik ne može mnogo naškoditi, ali on će se uvijek iznova nastojati nametnuti, kako bi potkopao Čistu Istinu… Čvrsta vjera u Mene i u Moju Ljubav vama je međutim najjača samozaštita, jer Ja uistinu neću pustiti da propadne takva vjera, i vi možete bezbrižno istupati za duhovno dobro koje primate, i to razdjeljivati kao najčišću Istinu, nikakvi protuargumenti vas neće poljuljati u ovoj vjeri, i onda ste vi također prave sluge, kroz koje Ja Osobno mogu djelovati u posljednjem vremenu prije Kraja. Borba protiv tame neće postati lakša, knez tame će stvarati sve više zbrke, on će vas napadati, i ustat će lažni kristi i lažni proroci koji kreću protiv vas… Vi morate računati s javnim napadima i progonima, ali ne treba vam nedostajati Moja zaštita, budući Ja znam koliko je potreban vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo, tko je sposoban za to… Trebate Mi jedino dati cijelu vašu volju, rad u Mojemu vinogradu za vas treba biti najvažnija i najhitnija stvar, a sve ostalo mora biti stavljeno iza… A vi također trebate Mojom voljom smatrati sve čime ćete biti spriječeni još služiti svijetu… Ja znam koja sredstva trebam primijeniti kako bih vas u potpunosti pridobio za Sebe, i stoga vas Ja zatvaram od svijeta, vas koji želite biti duhovni, čim vi od Mene primate Moju Riječ, jer svaka svjetovna misao može biti prepreka, i jer više nema puno vremena do Kraja, a za to vrijeme bih Ja još želio pomoći svim ljudima u ispravnom spoznavanju… Stoga se ne bojte pred Mojim protivnikom i njegovim djelovanjem, jer ćete vi do posljednjega iskusiti Moju Ljubavnu skrb, vi koji mi služite u slobodnoj volji, koji ste spremni iznijeti vani Moje Evanđelje kao Moji posljednji učenici. AMEN

Bertha Dudde, br. 4034, 2 Svibanj 1947

PROGLAŠENJA KROZ VIDJEOCE I PROROKE…

Što proglašavam vama ljudima kroz vidjeoce i proroke mora biti uzeto ozbiljno… Takva je Moja volja, i ako želite postupati u skladu sa Mojom voljom onda ne bi trebali malodušno i nezainteresirano prihvatiti što vam Moja Ljubav daje. Ali vi jeste nezainteresirani ako doista slušate Moju Riječ a ipak podbacite organizirati vaš život sukladno Mojim predskazanjima, ako ne stremite ozbiljno ka promjeni u vašem karakteru i ispunjavate Moje zapovijedi Ljubavi. Sa Mojim proglašenjima Ja vas želim upozoriti da ne profućkate vaš život, Ja vas želim opomenuti da još iskoristite vrijeme koje vam je preostalo do Kraja, Ja želim stimulirati vaše duhovno stremljenje i voditi sve vaše misli tako da vi potpuno sazrijete dok još živite na Zemlji. Ali ako ne uzmete Moju Riječ, Moja proročanstva, ozbiljno, vi ćete pustiti da sve ove poduke mimoiđu vaše uši neopažene i Moja će opominjanja i upozorenja biti zaludna. A kada dođe čas da ste opozvani vi ćete jedino biti sposobni dati (u smislu ‘imati za svoju odbranu’) slabo svjedočanstvo, jer vi ćete podbaciti na Zemlji time što niste uhvatili Moju Ljubavi-punu Očevu ruku kada vam je bila ponuđena. Ako imate duhovnog čuvara vi morate također bezuvjetno sebe Njemu povjeriti jer on će vas zasigurno voditi u ispravnom pravcu. Ali sada, tijekom vremena potrebe, Ja Sam želim biti vaš Vodič i Čuvar, i ako Mi podarite jedino malo povjerenja vi se doista više ne trebate brinuti o vama samima, niti tjelesno niti duhovno, jer Ja Sam ću se pobrinuti za vas, vi se jedino trebate pobrinuti da neprestano primate snagu od Mene koja vam osigurava stazu koja vodi ka usponu. I vi jedino možete primiti ovu snagu u obliku Moje Riječi. Zato ako vam dam znanje u svezi nadolazećeg događaja to je za vas vrlo veliki blagoslov, jer onda ćete imati mogućnost steći Moju naklonost sa vašim ispravnim načinom života, do takvog jednog opsega da vas Ja nikada opet neću napustiti, da ću vas dohvatiti i podići do vrhunca.

Međutim, Ja sada od toga činim stvar posebne nužde, jer vi nemate još puno vremena ostavljeno da promijenite vaše duše. I to je zašto vam se Ja približavam i pozivam vas sa svakim otkrovenjem, sa svakim proglašenjem, i ako prepoznate Očev glas vi ćete se također odazvati na njega, poput male izgubljene ovčice vi ćete obratiti pažnju na glas Dobrog Pastira, vi ćete slijediti Njegov poziv i to će biti za vašu najveću korist. Ali svatko tko ne zamjeti Moj glas će teško pronaći kontakt sa Mnom, i jednom kada je čas Kraja došao on će biti slab i neće okrenuti njegove oči spram neba budući će on i dalje biti isuviše privezan za Zemlju. I to je što Ja želim odvratiti od vas, Ja vam želim pomoći i prema tome vam opetovano šaljem Moju Riječ odozgor i sa njom također razlog za Moju Riječ, tako da ćete ju vi uzeti sve više ozbiljno, tako da ju vi slušate i čitate ju gdjegod prilika sebe predstavi. Vjerujte Mojoj Riječi, vjerujte da nećete imati puno preostalog vremena do Kraja, tako da vi vrlo ozbiljno započnete vaš psihološki zadatak, tako da još primite mnoge blagoslove od njega, jer vrijeme je kritično ozbiljno i za vas je hitno nužno pokušati zamisliti da će vas Kraj iznenaditi i vi nećete imati više vremena za vaš stvarni zemaljski zadatak. Slušajte Me i vjerujte Mojoj Riječi i ona će vas uvijek i zauvijek ispuniti sa snagom, Ja Sam ću biti sposoban pobrinuti se za vas čim Me vi potražite u mislima. I vi ćete biti u stanju svladati sve poteškoće budući je Moja volja da će Mnogo snage biti poslano onima koji čuvaju njihovu vjeru u Moju moć i Ljubav, i Ja ću im pomoći da napreduju duhovno. AMEN

Bertha Dudde, br. 4159, 5 Studeni 1947

DAR PROROŠTVA…

Dar proroštva dodijeljen je samo čovjeku koji ga upotrebljava na ispravan, odnosno od Boga željen način… koji objavljuje svojim bližnjima ono što je on kao Božji sluga u stanju vidjeti ili čuti. Nad ljude nikada ne dolazi Sud prije prethodne najave, oni nikada neće ostati neupozoreni. No, njima upozorenja i opomene moraju doći kroz ljudska usta, budući se ljudi u slobodnoj volji trebaju odlučiti za dobro ili za zlo, i tako oni također moraju moći bez prisile procijeniti pretkazanja (predviđanja, proroštva), i moći se postaviti vjerujući ili ne vjerujući, njima mora biti prepušteno da se na temelju pretkazanja promijene, odnosno, da se odluče za Bogu-ugodan način života, oni se na nijedan način ne bi smjeli osjetiti prisiljenima na to, i stoga pretkazanja moraju biti prenesena na način koji ne utječe na njihovu slobodnu volju. Izgovaraju ih ljudska usta na Božji nalog, i svaki vjernik će Božjem sluzi vjerovati bez sumnje, ali obično će njegovi izvještaji susresti malo vjere, jer se drži nemogućim predviđanje velikih događaja, kao i to da se Sam Bog kroz vidjeoce i proroke izražava o budućim stvarima. No, obzirom da je jedino u duhovnom interesu ljudima prizvana pažnja na nadolazeće događaje zbog rada na njihovim dušama, pojedinim ljudima je dana sposobnost da vide u budućnost, što međutim ne može biti poopćeno, nego jedino onome tko je u Božjoj službi može biti dano povjerenje, zbog čega se ljudi koji nemaju zaduženje za to od Boga, ne bi trebali drznuti željeti otkriti buduće stvari. Božji Duh njima mora objaviti ono što treba biti otkriveno bližnjima, a opomene na Bogu ugodan način života moraju biti povezane s tim Objavama, inače su one bez svrhe, ako ne i sasvim štetne, jer Bog ne podiže vidjeoce i proroke među ljudima kako bi zadovoljio žudnju za zemaljskim znanjem (zemaljsku radoznalost). No, budući da nisko duhovno stanje čovječanstva čini Sud nužnim, ljudi će prije biti upozoreni, i bit će im otkriveno znanje o razvoju zemaljskih događanja, ali uvijek vezano za duhovno dobro čovjeka, zbog čega će među njima uvijek biti podignuti vidjeoci i proroci, kada su ljudi u opasnosti da padnu žrtvama nadolazećeg Suda, i oni se još uvijek trebaju sjetiti njihovih duša prije nego bude prekasno. No, tko je od Boga pozvan da za Njega djeluje na Zemlji, njemu je također od Boga dan dar da pretkaže buduće stvari. I njima može biti poklonjeno puno povjerenje, jer uskoro će im biti podnesen i dokaz, budući će se ispuniti sva pretkazanja. AMEN

Bertha Dudde, br. 4651, 26 Svibanj 1949

UNIŠTENJE ZEMLJE ČIN BOŽJEG MILOSRĐA…
VIDJEOCI I PROROCI…

Moja Ljubav, milost i milosrđe zaista će se i dalje odnositi na pojedinog čovjeka, ali više ne na cijelo čovječanstvo, ako se pod tim podrazumijeva nastavak postojanja stare Zemlje, što vi ljudi želite smatrati pokazivanjem milosrđa. Mnogo radije je djelo milosrđa, to da će se dogoditi uništenje stare Zemlje, jer će kroz to biti iznova stvorene mogućnosti za sazrijevanje još nesavršenog duhovnog, kao također i ljudskih duša koje su već pale u tamu, a ipak trebaju pronaći povratak k Meni, k svjetlu. Moj princip je izbavljenje duhovnoga iz tame na svjetlo. No, kada je Zemlja potpuno zamračena, onda ona više nije prikladna za svrhu kojoj ona treba služiti, i onda moraju biti stvorena nova sredstva, kojima jedino Moja mudrost može procijeniti svrhovitost, a ljudski razum nije dovoljan da procijeni za i protiv (prednosti i nedostatke). Ali, Moja Ljubav i milosrđe još prije uništenja stare Zemlje želi dušama dati mogućnost da dovrše svoj razvojni put na Zemlji, budući je to od najvećeg značaja. I stoga vam Ja na neuobičajen način dajem obavijest o nadolazećem, upućujući vas kroz Objave u Moj Plan Spasenja od vječnosti… A ovo je značajan čin Moje Ljubavi, milosti i milosrđa, zbog kojeg vi trebate biti zahvalni i iskoristiti svaku mogućnost da dovedete vaše duše do sazrijevanja, prije nego bude Kraj. Ja vam dajem obavijest o tome, ali vi sami trebate namaknuti vjeru u to, inače bi vi bili prisilno promijenjeni, što ne bi moglo biti nazvano razvojem naviše. Ali, obratite pažnju na znakove, koje sam vam Ja stalno ukazivao kroz vidjeoce i proroke… obratite pažnju na njih, i vi ćete sami moći prepoznati da je došlo vrijeme, kada se Moje najave ispunjaju… da je došlo vrijeme Kraja, što vas treba odlučiti na najintenzivniji rad na vašoj duši. (27 Svibanj 1949) Ja vam nisam bez svrhe najavljivao Kraj kroz vidjeoce i proroke, a jedina je svrha da čovjek stalno drži pred očima Kraj kao blizak, i da posljedično treba urediti svoj način života, kako se ne bi izgubio na Dan Suda. Da je do sada prošlo dugo vremena, bez da je donijelo Kraj, ne opravdava pretpostavku da ni ljudi sadašnjeg vremena neće doživjeti Kraj, i uvijek je daleko više vjerojatno da se jednom Moje predviđanje obistini, jer Moja Riječ jest i ostaje Istina (Ivan 17:17)… da se dakle vrijeme sve više približava. Ali, vi možete sa punom sigurnošću računati na to da ste vi ljudi sadašnjeg vremena oni na kojima se Moja Riječ ispunjava, da stoga sadašnjost nosi sa sobom događaj o kojem je pisano… Sa sigurnošću možete očekivati Posljednje Dane, i vi više ne trebate zamišljati dug zemaljski život, iako svijet ne želi znati za Kraj, odnosno ljudi koji su svjetovnog duha i svoje misli okreću jedino materijalnom dobitku. Za njih također dolazi Kraj, ali se oni ne pripremaju za njega, i stoga će biti iznenađeni i očajni, kada im postane jasno da više nemaju što očekivati od zemaljskog svijeta. I stoga to treba govoriti gdje god se pruži prilika, čak i kada najave ne nalaze nikakvu vjeru. Ali, kada dođe čas da se Moja Riječ ispuni, tek malo ljudi će okrenuti svoje misli k Meni, i također moći biti svjesni Moje pomoći u duševnoj nevolji. A to namjeravaju Moja predviđanja, i stoga ona ne bi trebala biti odbačena, jer ćete vi ljudi uskoro prepoznati njihovu Istinu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4851, 5 Ožujak 1950

DREVNI VIDJEOCI I PROROCI… SLIKE… PODUDARNOSTI…

Svjetovni ljudi u svom nepoznavanju duhovnih stvari nikada neće moći dokučiti ono što su drevni vidjeoci i proroci govorili na Moj nalog, i otuda će također tek malo ljudi razumjeti duboki duhovni smisao ovih proročanstava, tek malo ljudi će znati u kojem vremenu će se ona ispuniti. Od početka ovog Perioda Otkupljenja, Ja sam dao ljudima naznake o Kraju, o zloupotrebi u vremenu Kraja, o đavoljem djelovanju, i borbi protiv vjernika; Ja sam im dopustio da vide, ali ne prirodne posljedice od Mene potpuno odvraćene volje ljudi, nego su nadolazeći događaji stajali pred njihovim očima u slikama, koje oni sami nisu bili u stanju rastumačiti, a čiji smisao je bio skriven i samim vidjeocima. Ali ni jedna od viđenih slika nije bila bez značenja, budući su vidjeoci i proroci bili pobožni ljudi posvećeni Meni, koje sam Ja odredio za to da istupe kao oni koji upozoravaju i opominju među ljudima svih generacija, sve do Kraja. Tko je ozbiljno nastojao voditi Meni ugodan način života, on je također u promišljanju o tim slikama došao blizu Istine; ipak, samo jednom probuđenom duhu ih je moguće ispravno objasniti. Ja sam vidio vrijeme unaprijed, Ja sam od početka znao sve zloupotrebe, poznavao sam zemaljski i duhovni razvoj ljudi, prepoznao sam sve mane, zaslijepljenost među ljudima, znao sam za tvrdoglavo odbijanje Istine, za trijumf obmane, koja zbog toga likuje dugo vremena, jer je preduvjet bio dan u ponašanju ljudi prema Meni, budući su oni u većini djeca Mojega protivnika, koja idu krivim putevima, i otuda su slijepi za Istinu, dok je zabluda od njih bez oklijevanja prihvaćena i razdjeljivana. U duhovnom se svijetu takav stav i otuda proizašli događaji pojavljuju kao izobličene slike, budući sve duhovno ima podudarnosti (saobraznosti, analogije), pa su vidjeoci tog vremena vidjeli tijek događaja u vremenu Kraja u takvim slikama, koje bi zaista trebale užasnuti čovjeka, čija je duša bila nježna, i koji je bio Meni dobar kao vidjelac i prorok, zbog njegove posvećenosti Bogu. Njemu samome nije bilo dano da protumači svoje vizije i snove, jer sam Ja želio da ono što je on vidio treba ostati neodgonetnuto sve do Kraja. Ali, njegove vizije su trebale ostati sačuvane za potomstvo, kako bi uvijek iznova ljude koji su tražili i nastojali poticale na promišljanje. Čak i u vremenu Kraja, tek malo je onih koji jasno čuju i jasno vide (jasnog sluha i vidovitih), i koji dobro razumiju vizije drevnih proroka, u spoznaji niskog duhovnog stanja ljudi i blizine najavljenog Kraja. Njima Ja prosvjetljujem duh čim je to potrebno, njima koji će dati obavijest bližnjima, a kada oni potom budu govorili na Moj nalog, oni će također objavljivati Čistu Istinu, jer oni neće govoriti prije nego imaju nalog, a od tog časa će oni u svoj jasnoći sami spoznati smisao onoga što je inače drugima nerazumljivo, sve dok Ja Osobno ne podignem veo… sve dok se ne ispuni ono što su drevni vidjeoci i proroci predskazali u Mojoj volji. AMEN

Bertha Dudde, br. 5012, 2 Prosinac 1950

VIDJEOCI I PROROCI ….

Ono što proroci u Moje ime trebaju objavljivati, to ne proizlazi iz njih samih, nego to njihov duh od Mene prima nalog da se izrazi, skroz svejedno da li je čovjek svjesno ili nesvjesno pronašao vezu sa Duhom u sebi; čovjek može pričati, potican Mojim Duhom, ako se nalazi među ljudima kojima on sam od sebe nikada ne bi pričao. Tad je dakle djelovanje Moga Duha očigledno, on govori pri punoj svijesti, no to nije isplanirano, nego iznenadno, prosvjetljen Mojim Duhom on pred svojim očima vidi stvari u budućnosti koje ljudima mora saopćiti. To su vidjeoci i proroci, koji će i u budućnosti nastupati češće, kad se Kraj sve više i više približava.

Ti ljudi ne moraju nužno biti u službi za Mene i Moje Kraljevstvo, no njihov način života uvijek će odgovarati Mojoj volji, inače ih Ja ne bi koristio kao Moje instrumente. No oni ljudi koji Mi se svjesno ponude za službu, mogu isto tako proročki djelovati za Mene, ako su od Mene određeni za (na-)učiteljsku djelatnost. Tad će isto tako biti uvedeni u Moj plan spasenja, što isto tako uključuje znanje glede budućih događaja.

Tad će čovjek, koji Mi želi služiti, biti uveden u znanje o događajima u zadnje vrijeme pred Kraj, i on onda ima zadatak bližnjima to prenijeti, i pored toga što on ne može biti nazvan vidjeocem, pošto nema dar gledanja stvari u budućnosti. On samo sluša što mu Duh u sebi govori, i samo ponavlja to što je čuo a što opet zahtjeva njegovu vjeru kako bi to bližnjima moglo biti predstavljeno. Tako da je on na izvjestan način prorok, iako nema dar vidovnjaštva.

Ljudi koji imaju vizije, samo se privremeno nalaze u tom stanju, u kojem onda i govore …. Dakle oni će vizije najčešće imati tek kad su među ljudima kojima oni to istovremeno mogu prenijeti. Doduše, oni su i nakon toga još svjesni svojih vizija i mogu svjedočiti o njima, no ti događaji koje su ranije doživjeli, sad su im pred očima kao sjećanje.

No uvijek objave vidjeoca i prorokā moraju biti podudarne, pod pretpostavkom da oboje vode način života koji odgovara Mojoj volji, da oni dakle žive Moju Riječ. Jer isto tako mogu ustati i lažni proroci, koji sami iz sebe ljudima najavljuju buduće događaje, no nemaju nikakve veze sa Mnom, koji time žele postići zemaljske pogodnosti i korist i žele se isticati. Jer, i Moj protivnik služi se Mojim Riječima kad ljude želi blefirati, no tad uvijek vrijedi ova Moja Riječ: prepoznat ćete ih po njihovim plodovima (Matej 7:15-20)….

Ja vas na to upozoravam, da će još mnogi lažni proroci nastupiti pred Kraj, no lako ih možete prepoznati po tome da se uvijek trude prilagoditi zahtjevima svjetske vlasti, da njihov cilj dakle nisam Ja, nego knez svijeta …. Jer tko želi govoriti za Mene, uvijek će izgovarati Istinu, i nastupati će kao prorok tek ako od Mene ima nalog kroz unutarnju Riječ usljed iznenadnog djelovanja Moga Duha koji će onda uvijek i biti prepoznatljiv… AMEN

Bertha Dudde, br. 5045, 21 Siječanj 1951

VIDJEOCI I PROROCI… SNAGA VOLJE I VJERE…

Potrebna je izuzetno čvrsta vjera da bi se naspram ljudi nastupilo kao vidjeoc i prorok, jer zemaljski materijalni svijet sa svim svojim zastupnicima nalazi se u tako drastičnoj suprotnosti spram onoga što najavljuju proroci, tako da to biva odbačeno kao fantaziranje, a samog proroka se ismijava. A stav svjetovno nastrojenih ljudi lako može uzdrmati i vidjeoca i proroka ako nije čvrst u vjeri i uvijek se nanovo povlači u tišinu kako bi ostao u vezi sa onim svijetom koji mu je najavio buduće događaje. Snaga vjere tih od Mene probuđenih posrednika između Mene i ljudi, mora na svoju okolinu djelovati tako da ona može sve, pa čak i najavljene događaje, uzeti kao moguće, pošto njihovim riječima vjeruju. I stoga tu službu mogu obavljati jedino ljudi snažne volje i vjere, koji se ne daju uzdrmati prijetnjama, kad se na kraju zaoštri.

Ja ljude prije toga želim obavjestiti, želim ih upozoriti i dati im priliku da promjene svoju volju …. Stoga moram i imati organe na Zemlji kroz koje ljudima mogu govoriti te ih uputiti i upozoriti na ono što dolazi. Putem njih Ja im želim najaviti skori Kraj i predstojeću veliku bijedu, koja je djelomično uzrokovana prirodom, djelomično je izazvana kroz samo čovječanstvo koje je postalo vražje; Ja ljude želim prosvijetliti po pitanju uzroka i posljedice, želim im pomoći na svaki način da dođu do ispravne spoznaje i da se uhvate rada na duši.

I zato se Ja Sâm ljudima objavljujem kroz vidjeoce i proroke, jer osoba koja ima dobru volju i znati će da oni ne govore sami iz sebe, nego da se Ja objavljujem kroz njih. Jer oni zastupaju jedan skroz drugi svijet nego ovaj u kojem su ljudi komotni, oni propovijedaju Moje Kraljevstvo, koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36), i njihove riječi Moje su Riječi, kojima Ja ljude još želim privući u Moj tabor, prije nego je kasno. Mojim slugama će u doba Kraja doduše biti teško ostati snažnima i čvrste vjere, no oni su Moji zastupnici koje Ja ispunjavam svojom snagom i dajem im sposobnost da se odupru svijetu. Oni moraju i iz duhovnog kraljevstva biti snaženi, jer su ljudi u doba Kraja toliko udaljeni od Mene da više ne uvažavaju ništa duhovno i taj će stav Mojim slugama oduzimati svu sigurnost kad ne bi bili ispunjavani duhom i snagom iz Mene, tako da su u znanju i mogu se ravnopravno nositi sa svim naporima.

Tko ih sluša i njihove riječi pozdravlja, čini kako valja, jer Kraj dolazi neizbježno, a bijeda prije toga biti će mu dokaz toga da nisu prazne riječi te koje izlaze iz usta vidjeoca i proroka …. I što je žešća borba protiv Mene, protiv vjere i protiv svih duhovnih težnji, utoliko čvršće stajati će oni koje sam Ja Sâm spominjao da će najavljivati Kraj, veliku bijedu i Dan Suda. Njihova vjera biti će snažna i pojedince će još pridobiti i otrgnuti će ih vlasti tame. No jao si ga onima koji ih ne budu slušali, jer njihov kraj biti će užasan …. AMEN

Bertha Dudde, br. 5291, 8 Siječanj 1952

POSLJEDNJI SUD… PRETHODNI POZIV NA BUĐENJE…

Od Mene će uvijek biti najavljivan Sud, kroz što je ljudima ponuđena prilika da se pripreme. Ipak, Sud dolazi iznenada i neočekivano… iznenada, jer od Mene nikada neće biti dano vrijeme, pa je i vjernicima neočekivano i iznenada, budući se Sud uvijek želi premjestiti u budućnost, i time se nikada neće očekivati da se predskazanja tako brzo ispune. Jer sve što je ljudima posredovano iz duhovnog kraljevstva, zahtijeva punu vjeru, koju ljudi međutim rijetko kad namaknu. Tek malobrojni su oni kojima se ne pojavljuju sumnje kada Ja kroz vidjeoce i proroke najavljujem nadolazeći Sud, ali ovi malobrojni ne mogu uvjeriti njihove bližnje, i otuda će uvijek ostati izolirani, sve dok ne nastupi događaj. U vremenu Kraja, sada se u silnoj mjeri gomilaju opomene i predskazanja Suda. To je iznova najavljeno kroz vidjeoce i proroke koji govore na Moj nalog (u Moje Ime), putem znamenja najrazličitije vrste konačni Sud je učinjen vjerodostojnim, stvorene su veze od neba do Zemlje s ciljem da se ljudi učine pozornima, jer ih Ja ne želim pustiti da srljaju u nesreću neupozoreni… Ipak, Ja ne nalazim vjeru kod ljudi… I zato oni ni ne čine ništa da poboljšaju stanje svojih duša, oni ne žive uzimajući u obzir Kraj i njihovu tjelesnu smrt, nego odbijaju sve što bi ih moglo podsjetiti na to.

A Sud ipak dolazi… Neopozivo dolazi Dan, kada će se održati Sud nad živima i mrtvima (2 Timoteju 4:1), nad vjernicima i nevjernicima, koji su potpuno mrtvi u duhu, i zato više ne mogu očekivati nikakav daljnji život. Ja dovoljno često i dovoljno jasno govorim ljudima, ali Ja to uvijek moram činiti kroz ljudska usta, kroz događaje u prirodi ili druge prirodne znakove, kako ljude ne bih učinio ne-slobodnima u njihovoj vjeri, u htijenju i djelovanju… Za Mene bi zaista bilo lako njima govoriti iz visine, premjestiti ih u strah i užas, kako bi se time postigla promjena u njima… Ipak, to ne bi bilo korisno za njihov daljnji razvoj, Ja ne bih postigao ništa drugo doli prisilnu vjeru u Mene i u Moju moć, što međutim ne bi povuklo za sobom Ljubav za Mene, već samo strah, i vas ljude nikada ne bi moglo učiniti savršenima. A ipak, Ja uvijek vama govorim, i ukazujem vam na nadolazeće vrijeme, na Kraj ove Zemlje i Posljednji Sud. Tko to vjeruje, i tome prilagodi svoj život, blagoslovljen je, i on može bez straha čekati Posljednji Dan… Ali, jao onima koji ne vjeruju… koji sva Moja upozorenja i opomene bacaju u vjetar, koji ne žele čuti, jer ljube zemaljski život, i koji će ga stoga izgubiti za beskrajno dugo vrijeme… Posvuda prodire Moj poziv na buđenje, koji će se još posljednji put oglasiti, prije nego dođe Kraj… Ne zatvarajte vaše uho za ovaj posljednji poziv na buđenje, budući onda više nema mnogo vremena… jer se ispunjava ono što sam Ja najavio kroz vidjeoce i proroke, i doći će sve što vam je bilo rečeno kroz Riječ i Pismo. AMEN

Bertha Dudde, br. 6587, 3 Srpanj 1956

PROROČKI DAR… DUHOVNI DAR KOJI ZAHTJEVA AKCIJU…

Proročki dar je doista dar Duha također, unatoč tome to nije stanje koje donosi sreću za čovjeka budući Bog jedino podaruje ovaj dar nekome u svrhu skretanja pažnje njegovih bližnjih ljudskih bića na nadolazeće sudove i njihove posljedice i da ih ozbiljno opomene i upozori… Jer to se uvijek tiče ljudske duhovne dobrobiti, spasenja njihovih duša, kojeg oni trebaju steći ali često zanemaruju poradi letargije i zapućuju se stazama koje vode u propast. Međutim, svo pogrešno razmišljanje i svako loše djelo utječu na dušu i život u protivnosti sa Božanskim redom će uvijek rezultati u degeneraciji… I sukladno zakonu svaki grijeh će, prije ili poslije, imati nepovoljan učinak i tako će cijelo grešno zamračeno stanje čovječanstva također imati takav učinak i rezultirati u sudovima koji su namjeravani povratiti opet Božanski red… Ljudi ovo ne uzimaju u obzir u njihovoj sljepoći, otud njihova pažnja treba biti skrenuta na to i oni moraju biti ukoreni da promjene njihov način života… Posljedice njihovog pogrešnog stava im moraju biti učinjene jasnima i stoga oni moraju primiti upozorenja… I zadatak vidjeoca i proroka je proglasiti nadolazeće sudove, predskazati ljudima sve što će se dogoditi sukladno Božanskoj volji i što oni sami jedino mogu znati kao rezultat duhovnog prosvjetljenja, kao rezultat predviđanja budućnosti ali što se jedino odnosi na duhovni razvoj čovječanstva, ili kao rezultat Božjih otkrovenja koje oni čuju kroz unutarnji glas. Proglasiti takve događaje nije misija koja donosi sreću ali je vrlo nužna, za što čovjek potrebuje Božju komisiju i naknadno on mora također njoj udovoljiti ako želi biti u službi Bogu i pomoći njegovim bližnjim ljudskim bićima za spasenje njihovih duša. Bog neće dopustiti da ijedan sud dođe na čovječanstvo bez da ih najprije obavijesti tako da će oni još imati vremena sebe promijeniti…

Iz ovog će razloga mnogi vidjeoci i proroci još ustati tijekom posljednjih dana koji jasno vide približavanje nadolazećeg Suda pred njihovim duhovnim očima i koji se osjećaju obaveznima obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o onome što ih očekuje. Oni znaju da će trebati govoriti o njemu budući shvaćaju da im je to bilo ukazano poradi onih koji će se morati bojati takvoga suda. I premda njega neće slušati sa radošću on unatoč tome neće podbaciti glasno proglasiti što zna kako bi upozorio i opomenuo ljude. On sam od tog dara ne izvlači nikakve koristi, on je samo instrument u rukama Boga Koji se koristi njime kako bi još utjecao na ljude bez da prisili njihovu volju, Koji je Sam sposoban govoriti kroz njega ljudima tako da će svi oni još biti u stanju pripremiti sebe ako su dobre volje. Međutim, proroci zadnjeg vremena će pronaći malo povjerenja u ljudi a ipak oni će nastaviti proglašavati što znaju. Oni će često biti ismijavani kao lažni proroci ili biti nasilno tretirani, jer Božji neprijatelj će se pojaviti istovremeno ali on proglašava ljudima suprotno. On im nudi nadu za napredak, on obećava ljudima veličanstveno vrijeme i promjenu na bolje… I on pokušava sam iz toga izvući dobrobit… Lažni proroci nisu nesebični, oni se mogu prepoznati po činjenici da sebi dozvoljavaju biti plaćenima za njihovu službu, i oni govore iz njihova razuma. Međutim, Božji Duh jedino može raditi u ljudima koji su potpuno posvećeni Bogu i žele Mu služiti nesebično… Prema tome vi ljudi ste sposobni sami procijeniti svakog proroka, jer istinski prorok ima spasenje ljudskih duša na njegovu srcu i jedino ih upozorava i opominje da na umu imaju događaje koje on treba proglasiti u skladu sa Božjom voljom. I vi ih trebate slušati, jer oni govore na Božje poduke i napomol skorog Kraja. AMEN

Bertha Dudde, br. 6936, 5 Listopad 1936

IZJAVE OD STRANE VIDJEOCA I PROROKA…

Slušajte što vam Duh Božji proglašava: vidjeoci i proroci su odabrani od strane Mene Samog budući da oni trebaju ispuniti velik i važan zadatak… obavijestiti ljude o predstojećem Sudu svijeta i opomenuti ih da sebe pripreme za njega. Ovi vidjeoci i proroci ne koriste njihove vlastite riječi nego samo predaju dalje što im Moj Duh govori. Time, na izvjestan način, vi primate direktno proglašenje od Mene Samog, Ja se samo moram okoristiti posrednikom kako ne bi prisilio vaše misli i akcije. Vi prema tome možete to vjerovati ali niste prisiljeni to učiniti. Vi ćete vjerovati ako priznate dar vizije i proroštva u ovim posrednicima; vi ćete to odbiti ako dvojbite njihovu misiju. Ali Ja vam želim olakšati da im vjerujete, Ja ću vidljivo naglasiti njihovu misiju dopuštajući da se dogode nagovješteni događaji koji prethode Sudu… Ja ću se pobrinuti da će ova nagovještenja biti raširena, da mnogi ljudi mogu biti obaviješteni o njima i da će oni onda doživjeti dokaz toga, budući će se sve dogoditi kako Sam predskazao kroz vidjeoce i proroke. Premda sam upozorio ljude… kada sam živio na Zemlji… da se čuvaju lažnih krista i lažnih proroka (Matej 24:24) i ukazao sam da će poslanici Mojega protivnika (Sotone) također vršiti pustošenje, Ja sada još jednom upozoravam ljude da se ne uhvate u njegovu mrežu laži i da uzvjeruju njegovim spletkama, jer on je aktivan i kroz izvanredna postignuća, kroz fizička čudesna djela, pokušava probuditi u ljudima vjerovanje da ‘sile nebeske’ sebe izražavaju…

Ali baš njegova izvanredna aktivnost tijekom posljednjih dana također daje povod Mojoj protumjeri koja se sastoji od korištenja metoda koje opet oživljavaju slabu vjeru ili čine da se izgubljena vjera nanovo probudi. I ovo se ne može dogoditi ni na jedan drugi način nego kroz Čistu Istinu, koja proizlazi direktno iz vrela Istine ali mora doseći vas ljude kroz posrednike budući ste vi nju nesposobni sami primiti direktno.

I time Ja predočavam ljudima što leži pred njima. A ljudi koje sam odabrao da posreduju između Mene Samog i vas ljudi mogu biti priznati od strane vas kao istiniti proroci čijim riječima vi trebate vjerovati. Ja sam također pripremljen demonstrirati da oni govore na Moje poduke i obavještavaju vas o tome što će doći jako brzo čineći da se prva nagovještenja obistine. Jer najvažniji zadatak ovih vidjeoca i proroka je nagovještavanje Kraja, koji je od krajnje važnosti za vas ljude i kojeg vi stoga trebate očekivati spremni. I zbog toga vam je još podaren period vremena koji može biti dovoljan za spašavanje vaših duša od propasti.

I zato Ja neću još puno oklijevati, Ja ću potvrditi misiju Mojih vidjeoca i proroka, Ja ću dopustiti da njihova proglašenja budu popraćena od strane akcije… Prethodno tome… prije Kraja… Ja ću prodrmati Zemlju i ukazati Sebe svim ljudima kroz prirodni događaj koji je opet i iznova bio nagovješten sukladno Mojoj volji. Jer Ja Sam sam im dao poduku, oni su jedino govorili kao Moji instrumenti, kao Moji predstavnici na Zemlji koji trebaju opomenuti i upozoriti ljude u Moje Ime. Vi ne smijete sebe smatrati sigurnima od događaja koji svjedoče o višoj Sili, vi ih se trebate užasavati i vjerovati da je Moja Riječ Istina, da Ja Sam govorim i govorio sam kroz njih i da se prema tome definitivno približavate jednom ekstremno teškom vremenu, ako vas Moja milost neće opozvati prije toga. Vi se suočavate sa krajem jednog razdoblja, i u ovoj izvjesnosti vi trebate živjeti vaš život sukladno… uvijek na vidiku iznenadnog Kraja kojeg se, međutim, ne treba bojati nitko tko svjesno sebe oplemenjuje, tko obraća više pažnje na njegovu dušu nego na njegovo zemaljsko tijelo, jer on neće izgubiti ništa nego jedino dobiti. AMEN

Bertha Dudde, br. 7392, 19 Kolovoz 1959

VJERODOSTOJNO PROROČANSTVO…

Dar proricanja budućnosti, vjerodostojno proročanstvo, je ‘djelovanje Božjeg Duha’ u ljudskom biću. Svatko tko ovo zna, također će pripisati ispravnu vrijednost takvim predskazanjima što čini nužnim da se potonja rašire, budući je Božja volja da bi ljudi trebali znati u svezi njih ili ih On ne bi bio otkrio osobi putem Duha. Jer proročanstva nisu priopćena ljudima da ih zaplaše ili da razotkriju budućnost, namjesto toga njihova je svrha da bi ljudi trebali urediti njihov život sa većom odgovornošću spram njihovih duša u skladu sa predskazanjima (2 Petrova 3:11, 14, 17-18). Jer svaka osoba bi trebala znati da se i dalje može promijeniti i da ona jedino može izvući koristi tako što mijenja svoj karakter, tj. upravlja ga sukladno Božjoj volji, kako bi onda spokojno čekao i vidio što će Bog poslati na čovječanstvo. Dar proricanja budućnosti je prema tome obaveza…
Posljedično tome osoba se ne treba bojati kako će proglasiti nešto što je sam smislio (vlastito djelo), jer… jednom kada djelovanje Duha postane očigledno, što također uključuje buduće događaje koji su utemeljeni na duhovnim razlozima i koji nikada ne bi bili spomenuti od strane čisto svjetovno orijentirane osobe koja na vjeruje u to. Svatko tko proglašava buduće događaje u svezi sa duhovnim učinkom govori na Božju poduku, jer svaka svjetovno orijentirana osoba bi odbila proglasiti takva predskazanja budućnosti i raširiti ih među njegovim bližnjim ljudskim bićima… U prirodi je stvari da jedino duhovno probuđena osoba najavljuje događaje govoreći na Božje poduke, i on je također odgovoran za njihovo razdjeljivanje, onoliko koliko je to za njega moguće. Jer on će uvijek biti vođen ispravno, samo ako obrati pažnju na svaku nježnu sugestiju i dozvoli sebi biti vođen od strane unutarnjeg glasa, što uvijek treba biti smatrano za jedan izražaj Duha.

Ne prima mnogo ljudi dar proricanja budućnosti, ali nekolicina kojima Božji Duh otkriva buduće događaje trebaju nositi njihovu odgovornost i osigurati razdjeljivanje onog što im je poslano. I oni se ne trebaju bojati da će djelovati protivno Božjoj volji, jer pažnja čovječanstva terba biti skrenuta na buduće događaje i oni trebaju sebe sukladno pripremiti. I Duh Božji će stvoriti prilike, on će okupiti ljude, on će nagnati proroka iz nutrine kada bi trebao govoriti i također ga nježno upozoriti kada je neprikladno o tome govoriti… Osoba jedino treba zamjetiti nježni unutarnji glas, jer jednom kada je Duh Božji na djelu on neće prestati djelovati i voditi osobu sukladno Božjoj volji. Još jednom treba biti rečeno da se vi približavate velikim događajima i da je dobro ako ljudska rasa zna za njih već unaprijed, čak ako ona gleda na predskazanja sa nevjerovanjem (nepovjerenjem).

Ali činjenica da je to već unaprijed bilo najavljeno će njima postati očigledna jednog dana, i onda će događaji imati veći učinak na duše ljudi i oni će vjerovati najavljivanju skorog Kraja, što je od velikog značaja, jer onda će oni imati jedino kratko vrijeme preostalo kojeg mogu iskoristiti dobro za spasenje njihove duše samo ako su dobre volje. I Bog neće prestati podsijećati i upozoravati, i prema tome On će nastaviti skretati pažnju ljudi na nadolazeće događaje kroz glas Duha, On neće prestati sve dok ne dođe dan koji će pokrenuti ogroman užas budući će jedino nekolicina biti sposobni sebe spasiti, premda bi ljudsko biće jedino trebalo imati ispravan stav spram Njega da bi bio vođen kroz sve nedaće i opasnosti, ili… ako treba izgubiti njegov život… da mu bude podaren više ugodan život u vječnosti… Na nadolazeće događaje ne možete biti upozoreni dovoljno često, ispunjeni Duhom, trebate uvijek jedino proglašavati što vam Duh proglašava… I vi ćete udovoljiti volji Boga, Koji vam Sam govori kroz Njegov Duh i Koji želi govoriti svim ljudima. AMEN