Bertha Dudde, br. 9025, 1 Kolovoz 1965

 

SVJETSKI RAT… PRIRODNA KATASTROFA… ODLUKA…

Ništa neće ostati skriveno od vas, koji ste se ponudili biti Mi u službi (Postanak 18:17-19), jer konačni događaji će biti tako ogromni da u svezi njih ne možete biti ostavljeni u tami, a posebice ako Ja želim kroz vas govoriti svim ljudima… Stoga također trebate znati da će jedino biti potreban umjeren udar da pokrene katastrofu koja se na početku može sagledati sa čisto svjetovnog gledišta, ali koja je signal za naknadnu prirodnu katastrofu, iako ona zasigurno neće biti započeta od strane ljudske volje ona je unatoč tome posljedica ljudske volje utoliko što će započeti svjetski rat/sukob koji se ne može zaustaviti ničime drugime nego Mojom voljom. A pošto čovječanstvo jedino uvijek obraća pažnju na svjetovne događaje nešto se mora dogoditi što je njima neobjašnjivo… pogled svjetovnih ljudi mora biti vidljivo usmjeren spram Moje intervencije, i sve ljudske namjere moraju zauzeti drugo mjesto napomol otkrića kako se nešto zbiva u svemiru (Knjižica br. 49) što bi naposlijetku moglo afektirati svako ljudsko biće… Prema tome, ljudi se moraju naučiti bojati Boga a ne njihovih ljudskih neprijatelja… I premda je na svakom pojedincu da vjeruje u Boga ili ne, spomenuti svemirski događaj je unatoč tome veći i potencijalno fatalniji nego svjetski rat/sukob koji će onda pasti u pozadinu. Jer onda će ljudski duhovni stav spram Stvoritelja i Priskrbitelja svih stvari odlučiti da li će i kako prirodna katastrofa ostvariti učinak… Vjerovali vi u to ili ne, ovaj vam se događaj približava sa divovskim koracima, i jedino vas kratko vrijeme od njega razdvaja…

A vi koji ovo znate trebate upozoriti svakog od vaših bližnjih što ga očekuje, čak ako ne naiđete na vjerovanje, ali događaji će to potvrditi…  Jer Kraj se, također, sve više približava… Ova prirodna katastrofa je samo njegov posljednji znak, ali tko će još dopustiti sebi da na njega izvrši utjecaj? Ljudi će u tome vidjeti samo prirodnu katastrofu i neće biti sposobni prepoznati ikakvu povezanost sa duhovnim stanjem čovječanstva… osim nekolicine koji su duhovno budni ali nesposobni probiti se i time uzalud upozoravaju ljude o konačnom Kraju kojem se oni neizbježno približavaju. Ne dopustite da vas znakovi vremena mimoiđu neprimjećeni jer oni upozoravaju sve vas da živite u posljednjim danima (Matej 24:32, 33; Luka 12:54-57), i prisjetite se da imate jedino još malo vremena preostalo kad ćete morati odlučiti da li želite krenuti putem ka Meni, Koji može i spasit će vas u svakoj nevolji… ili da li želite stremiti opet ka protivniku (Sotoni) koji vas želi upropastiti za jedno beskonačno vrijeme…

Poradi vaše slobode volje ne možete biti obaviješteni od danu i času (Matej 24:36), ali vam Ja uvijek mogu sasvim jednostavno i sa sigurnošću reći da vam nije još preostalo puno vremena. Ipak svjetovni događaji će vas svih afektirati, a ovako vi obraćate malo pažnje na ono što vam govorim… I snaći će vas sa strašnom silom tako da nećete znati kako sebe zaštititi… Ali dopustite Mi da vam kažem da ću Jedino Ja Osobno biti sposoban ponuditi vam zaštitu, da vi morate naći pribježište u Meni kako bi bili vođeni kroz sve opasnosti tijela i duše. I čak ako vi ljudi ne naučite ništa drugo osim činjenice da je viši Autoritet na djelu vi ćete od toga imati koristi zazivajući ovaj viši Autoritet ili ćete biti beznadežno izgubljeni (Joel 2:32), jer Moj protivnik (Sotona) će samo još jednom koristiti svu njegovu moć kako bi vas ščepao. I svatko tko se više ne odluči za Mene u kratko vrijeme do Kraja će onda također biti zavezan u materiju (Knjižica br. 44), i on će morati još jednom krenuti beskonačno dugom stazom kroz tvorevine Nove Zemlje.          AMEN

Bertha Dudde, br. 3810, 24 Lipanj 1946

VRIJEME TEŠKOĆA…

Vrlo skoro ćete biti predmetom daljnje nevolje, doživjeti ćete nedaće za koje će vam izgledati kako će vas skoro zdrobiti; ali onda vi trebate znati kako ću vam Ja biti bliže nego ikada. Izručite sebe Mojem vođenju potpuno i ostanite Mi vjerni u vašim srcima, tako da ćete prepoznati i priznati Me unatoč sve nedaće, onda vas Ja doista neću napustiti i vi možete potpuno vjerovati Mojoj Riječi. Unatoč tome, nedaća se mora dogoditi tako da će se obistiniti što je zapisano, tako da je vrijeme ogromne tuge/patnje očigledno svakoj osobi i također može biti prepoznato kao posljednji stadij prije Kraja… Svijet ne želi regulirati zemaljsku situaciju na prijateljski način, namjesto toga, on potiče obnovljene borbe i ratove između naroda, stoga će svjetovni događaji ući u novu fazu jedno kratko vrijeme. Obnovljena napetost među narodima će rezultirati u ogromnoj zemaljskoj nevolji koju će Moja volja dovesti do kraja kada je pravo vrijeme. Ipak vi, Moji Vlastiti, se ne trebate bojati ovog vremena nevolje, premda će ono također i vas afektirati na različite načine. Za vas ono jedino opet predstavlja test volje kojeg možete proći ako Mi se pridružite čvršće nego ikada i povjerljivo sebe izručite Mojem vođenju i pomoći. Ono što će se vrlo brzo dogoditi će vam dokazati Moju Riječ, i onda vi jedino trebate ostati uz Mene i Ja ću vam pomoći u svakoj nevolji i opasnosti. Jer sve može biti prevladano uz Moju pomoć, ništa nije nemoguće za Moju snagu i moć, i ni jedna molitva neće biti ostavljena neuslišenom ako vjerujete u Mene i zazivate Me iz dubine vašeg srca. Vi ljudi morate živjeti kroz ovu kratku fazu tako da će vaša duša izvući dobrobit iz nje, i premda će ona biti zaustavljena kroz Moju intervenciju ona će biti popraćena sa drugačijom mukom. Vrijeme je muke prije Kraja i dobro za onoga koji to prepozna kao vrijeme Kraja… On će crpsti utjehu i nadu iz svake od Mojih Riječi, on neće očajavati (Efežanima 6:17) nego će se ujediniti sa Mnom još više iskreno nego ikada i otrpjeti sve zemaljske nevolje i opasnosti bez štete za njegovu dušu budući ću ga Ja osobno uzeti za ruku i voditi ga, i priskrbiti mu snagu i svjetlo. AMEN

Bertha Dudde, br. 4493, 23 Studeni 1948

 

SMRT SVJETOVNOG VLADARA… SLIJED DOGAĐAJA…

Kada čujete o smrti svjetovnog vladara pristigli ste do točke koju možete nazvati početkom Kraja. Onda će se svijet pretvoriti u mjesto vatre, plamenovi će visoko buktjeti, neobuzdana mržnja će bjesniti i čovječanstvo će biti zahvaćeno užasom kako ne vidi izlaza iz neizbježne pogibelji. I onda ću vas Ja podsticati da govorite, jer dok je sve u pometnji veliki će vas spokoj zahvatiti čim jasno shvatite da se približava vrijeme Mojeg pojavljivanja, i stoga ga vi proglašavate onima koji će vas slušati. Ljudi vide sebe okruženima od strane neprijatelja na svim frontovima i prema tome su bez nade u mirno riješenje. Otud će oni koji su bez vjere u Onog Koji jedini može pomoći biti u ogromnom strahu. Posljedično tome oni će se jedino fokusirati na svjetovne događaje… Ljudi će tjeskobno pokušati osigurati  za sebe same (ili, ‘priskrbiti za svoje potrebe’) kako vide približavanje velike zemaljske nevolje; oni će tjeskobno pokušati osigurati svjetovna dobra i pripremiti se za bijeg premda im to izgleda beznadežno. Jedino vjernici ostaju spokojni, i onda ću Ja iskoristiti ove da bi ohrabrio njihova razmrdana/nesređena (u smislu: ‘koji su van sebe’) bližnja ljudska bića koja očajavaju u njihovoj nevjeri. Ja im još jednom pokušavam približiti Sebe, Ja puštam da im Moje sluge govore i kroz njih Ja Osobno govorim riječi Ljubavi i ohrabrenja. Ja ih upozoravam protiv bijega i toga da samo razmatraju njihovu fizičku dobrobit/blagostanje; Ja demonstriram uzaludnost njihovih nakana i opominjem ih da ustraju i njihovu sudbinu polože u Moje ruke; i tako se sve odvija svojim tokom… Vatra je zapaljena i ljudi ju više neće utrnuti, Ja ću ju Osobno ugasiti suprotstavljajući joj se sa drugim elementima, tako što ću se suprotstaviti Osobno onima koji hoće jedni druge rastrgati… I Moj će glas odjeknuti odgore… Zemlja će doživjeti prirodnu katastrofu koja će borce rastrgati; oni će biti suočeni sa silom kojoj ni jedna ni druga strana nisu dostojan protivnik… Procesu će biti potrebno jedino nekoliko sati ali će stvoriti potpuno novu situaciju u svijetu, potpuno promijenjene uvjete i jedan inicijalno nekontrolirani kaos, krajnju zemaljsku nevolju i neizrecivu žalost i nevolju među ljudima… Pa ipak svi vi ovo morate otrpjeti, jer Kraj se približava i mnoge mogućnosti za pročišćavanje i dalje trebaju biti stvorene budući svi ljudi sada imaju kraći životni vijek i trebaju sazrijeti u najkraćem mogućem vremenu… Kraj je blizu i čim je ova točka dosegnuta vi također možete, bez dvojbe, uskoro očekivati posljednji Dan i Posljednji Sud, tako da se može ispuniti što je bilo proglašeno u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 4001, 17 Ožujak 1947

 

PREDSKAZANJE… PRIVIDNO ZAKOPAVANJE SJEKIRE…

POSLJEDNJA FAZA…

Svjetski su događaji određeni/odlučeni od strane viših zakona, premda ljudska volja u njima igra veliku ulogu. Vječni Zakonodavac Osobno usmjerava i vlada nad svime i Njegov vječni plan uzima posljedice ljudske volje u obzir. I tako će sjekira prividno biti zakopana ali vatra još nije utrnuta, ona nastavlja tinjati, jedino da bi iznenada planula u moćni plamen sa uništavajućim učincima. I zbiti će se kako je bilo proglašeno od strane glasa Duha. Novo poglavlje života zori za čovječanstvo, i dobro za one koji ne cijene previše zemaljski život, dobro za one koji su prepoznali svijet privida i nisu njegovi robovi; dobro za one koji znaju značenje i svrhu života, koji su sebi postavili viši cilj nego samo udovoljavanje svjetovnim požudama i zadovoljstvima… Oni će ući u borbu za postojanje koje buduće vrijeme vuče sa sobom… Oni će biti i ostati pobjedonosni… Čovječanstvo će ući u novu fazu, za pojedinca će nastati teška borba, on će morati otrpjeti teške svjetovne poteškoće i duhovno će preživjeti najveću borbu, konačni konflikt vjere, koja će prethoditi posljednjim danima. Ovo će se neopozivo dogoditi kako je rečeno/otkriveno, budući je vrijeme isteklo, i duhovno nizak stupanj diktira zaustavljanje. Sudnji Dan će zaustaviti razvoj sve duhovne supstance na Zemlji kako bi omogućio njezin razvoj na Novoj Zemlji. Čovječanstvo će uskoro ući u ovu posljednju fazu, i dobro-obaviještena, duhovno upućena osoba će prepoznati njezin početak po napretku svjetovnih događaja. Budući će se svjetovni događaji najprije morati odviti/zaputiti njihovim tijekom, vatra mora biti nanovo zapaljena da bi nevolja dosegla svoj najviši vrhunac kako bi opravdala Božju intervenciju… kako bi Bog Osobno prekorio borce time što će ščepati oružja iz njihovih ruku i uzrokovati da se na svih sruči ogromna katastrofa, tako da će ljudi okrenuti njihove oči prema narodima gdje je Bog jasno progovorio… Jer On će Sebe indentificirati, On će govoriti jezikom kojeg može razumjeti svatko tko želi razumjeti. On će također objaviti Sebe vjernicima, On će biti sa ljudima u Duhu, On će djelovati sa Njima i dati snagu onima koji su puni vjere. Jer oni će trebati Njegovo prisustvo, oni će potrebovati Njegovu pomoć, budući će vrijeme nevolje njih također afektirati i borba protiv svih vjernika (Knjižica br. 48) će se intenzivirati kako se Kraj približava. Posljednja faza će biti samo kratkog trajanja ali će biti veliki teret ljudima i jedino podnošljiva uz Božju pomoć. Ipak svatko tko živi u i sa Bogom, tko Ga ljubi i čuva Njegove zapovijedi, će preživjeti borbu budući on neće biti sam. On će osjetiti Božje prisustvo i uvijek biti sposoban crpsti snagu iz Njegove Riječi, koju će On, u Njegovoj Ljubavi, dostaviti ljudima tako da će oni ostati vjerni Bogu i ustrajati do Kraja.            AMEN

Bertha Dudde, br. 3776, 20 Svibanj 1946

 

NAJAVA KATASTROFE…

Saopćavam vam proglašenje koje je izuzetno važno. Vi sebe morate pripremiti za nadolazeći slijed događaja, jer uskoro ću se Ja vidljivo pojaviti. Vrijeme koje vam je dano dokončava i Moja Riječ će sebe ispuniti, na radost nekolicine i užas mnogih ljudi koji su Me prepoznali i prepoznat će Me opet kada izrazim Sebe i demonstriram Moju volju i Moju silu. Vi ste u konačnom stadiju kako bi se onda zaputili stazom punom lišavanja i muke, jer ovo je potrebno za ljude koji će doživjeti Moju silu kako bi posegnuli za i dohvatili Moju pomoćnu ruku. Moja posljednja učiteljska metoda ljudima izgleda kako je bezdušna i okrutna a ipak ona je jedino utemeljena na Mojoj Ljubavi, jer bezbrojne duše će zastraniti bez ovog konačnog sredstva i Ja i dalje želim zadobiti nekolicinu koristeći ga. Prepoznajte Moju Ljubav u činjenici da Sam vam Ja najavio i ustrajno vam nastavljam najavljivati nadolazeći događaj kako bi učinio da vjerujete, ako ne želite u njega vjerovati unaprijed…  Svi ćete morati doživjeti strašne trenutke i preživjeli moraju otrpjeti najteže uvjete koji im izgledaju nepodnošljivi. Ipak Ja obećajem Moju snagu i pomoć svima koji Me zazivaju u duhu i Istini. Ja neću zamjetiti molitve usana nego jedino poziv koji se diže ka Meni iz dubine vašeg srca… Ovaj će biti uslišen, i svaka će nevolja biti umanjena i tako postati podnošljiva za ljude koji vjeruju u Mene… Novosti će doći do vas o svjetovnim planovima i mjerama ipak oni će biti raspršeni od strane Moje volje, čut ćete o novoj opasnosti ali trebate znati kako se drugačija opasnost približava i da se ne trebate bojati prethodne i trebate jedino usmjeriti vašu pažnju ka Meni i Mojem kraljevstvu i da se sa Mnom morate sjediniti još prisnije kako bi primili više snage za časove najveće nužde… Ja vam ovo kažem budući vas Moja Ljubav želi pripremiti za ono što je neizbježno i dogodit će se u skladu sa Mojim vječnim planom, budući vi i dalje trebate mnogo snage i morate ju primiti kroz iskrenu volju, srdačnu molitvu i aktivnost Ljubavi. Jedino se pobrinite za vaše duše i pustite sve zemaljske brige, dođite k Meni u svakoj nevolji i poteškoći tako da nećete nikada sebe udaljiti od Mene, tako da ćete neprestano ostati u kontaktu sa Mnom i onda također osjetiti Moje prisustvo kada vama ljudima progovorim odgore sa glasom groma… tako da Me se nećete plašiti nego tražiti pomoć od Mene kao vašeg Oca od vječnosti za Njegovu zaštitu, koju će vam On zasigurno podariti.        AMEN

Bertha Dudde, br. 1398, 28 Travanj 1940

 

KATASTROFA… PREDSKAZANJE…

Nepodijeljena pažnja je potrebna kako bi se bilo sposobno primiti sljedeće proglašenje: Božanska Mudrost je naumila jedan događaj učinci kojega će biti užasni. Katastrofa će se odviti u vrlo bliskoj budućnosti koja niti može biti spriječena niti umanjena posredstvom zemaljskih napora. Bezbrojna duhovna bića će se pokrenuti u akciju i, na Božansku instrukciju, pokrenuti u potres unutrašnjosti Zemlje, Zemlja će se raspuknuti i mase vode će izbiti; jedan čin uništenja katastrofičnih razmjera će se dogoditi koji će donijeti neopisivu bijedu ljudima koji će biti njime afektirani……I ovo će se dogoditi vrlo brzo… Jer vi ljudi ćete sebe jedino smatrati moćnima i sigurnima od sve opasnosti još jedno kratko vrijeme; vi jedino promatrate svjetovne događaje oko vas i osjećate se sigurni i izvan opasnosti… ipak vi zaboravljate da postoji Sila koja vlada nad svime u, na i iznad Zemlje. A budući vi zaboravljate Onoga Koji vlada u skladu sa Njegovom voljom, On će vam progovoriti kroz prirodne sile i vi ćete Ga morati slušati, jer vi ćete biti nesposobni izbjeći Njegov glas. Vi ne obraćate pažnju na poduke odgore, patnja na Zemlji ne mijenja vaše razmišljanje, ipak vi nećete biti u stanju ugušiti Božanski glas budući je on snažniji nego svaki glas svijeta. I prema tome vam je to proglašeno unaprijed, tako da ćete prepoznati Gospoda kada Njegov glas odjekne… Treba priznati, svijet ne želi čuti ništa u svezi toga, on će pokušati kontrolirati veliku nevolju sa čisto zemaljskim sredstvima i neprestano nijekati Božansku aktivnost. I mnogi će se složiti sa ovim mišljenjem i time jedino vidjeti bijedu ali ne prepoznaju Božansku volju koja će, poradi poboljšanja čovječanstva, izložiti cijela prostranstva Zemlje uništenju. I ovo će vrijeme sebe navijestiti činjenicom da će država biti afektirana od strane jedne nezaslužene pošasti koja će naknadno dovesti ovu državu u vrlo ozbiljne poteškoće, i budući nikakva zemaljska pomoć više neće izgledati moguća Bog Osobno će stupiti u akciju i podučiti elemente prirode da interveniraju u zemaljskim mjerama. I tkogod je sebe smatrao velikim prije će postati malen, jer on će trebati sve njegove sposobnosti kako bi izgradio što je bilo uništeno. Ljudi će biti potrebni za rekonstrukciju njegove vlastite države koja će, budući je prethodno napredovala, biti pusta i ogoljela i zahtjeva mnoge radnike. I ovo je vrijeme kada će ljudi reflektirati o različitim pitanjima nego prije. Jer svatko tko preživi ovo vrijeme će doista uživati Božju naklonost… On je posvjedočio kako je sjedinjen sa Gospodom… u najvećoj nevolji on je poslao njegove misli Ocu na nebu, i Otac je odgovorio molitvu ljudskog bića koji Ga je prepoznao i otkrio u najtežoj nevolji. Naposlijetku, On jedino šalje tešku patnju na čovječanstvo tako da će ono iznova pronaći svoju vjeru u Boga… I stoga će On također morati iznova nasilno podići potpuno uništenu vjeru demonstrirajući Njegovu svemoć ljudima i ukazujući svijetu kako je On Gospodar nad nebom i Zemljom.  AMEN

Bertha Dudde, br. 1418, 14 Svibanj 1940

 

BOŽANSKA INTERVENCIJA… PREDSKAZANJE…

Uzaludna je borba koju ljudi svijeta vode jedni protiv drugih, jer ona neće rezultirati zadovoljavajućim rezultatom. Gospodar neba i Zemlje je odlučio da će ova biti dokončana na drugačiji način od onog kojem se svijet nada. Ali ovaj će kraj biti neopisiv. Buka borbe će biti ugušena Božjim glasom koji odzvanja odgore… To će prouzročiti strahovitu smutnju među ljudima budući ga ni jedno ljudsko biće neće biti sposobno zaustaviti, i ljudi će biti bespomoćni i morat će se podrediti svemu što im je poslano od strane Gospoda. I onda će biti ostavljeno svakoj pojedinačnoj osobi da prepozna ruku Božju i podloži joj se ili da revoltira protiv njegove osobne sudbine. Jer naumljeno je da će se ljudske misli nasilno usmjeriti spram Boga, i blažen je onaj koji pronađe svoju stazu i prepozna Boga i Začetnika svih događanja i preporuči sebe Njemu i Njegovu milosrđu.

Ipak biti će ih samo nekolicina, jer ljudi su duhovno obmanuti, njihova moderna objašnjenja su učinila da izgube vjeru u Biće Koje odlučuje sve na Zemlji, i njihov oholi stav čini teškim za njih pronaći put nazad k Bogu, i ova duhovna arogancija će biti njihov krah. Jedino netko tko se osjeća malenim i bespomoćnim i zaziva Boga za pomoć će zadržati njegov život, čak ako će ga on fizički izgubiti… Ipak svatko tko vjeruje da oni ne potrebuju Božju pomoć će proigrati njegov smrtni i duhovni život… I čak ako mu Bog dozvoli zadržati njegov zemaljski život, to će jedino biti jedan čin najvećeg milosrđa tako da će on naposlijetku još steći shvaćanje/realizaciju na Zemlji… Jer Gospod poznaje srca ljudi, On gleda u najdalje uglove, On prepoznaje svako komešanje i neće dopustiti da ništa propadne što još može biti spašeno. I svatko tko zaziva Gospoda za pomoć sred užasa će osjetiti predivan spokoj kako ulazi u njegovo srce (Joel 2:32), on će iznenada shvatiti bezvrijednost zemaljskog života ako on nije popraćen vrlodubokom vjerom, i ova realizacija će mu dopustiti da dobrovoljno odustane od onog što mu je ranije izgledalo privlačno.

On će spremno sebe podrediti Gospodu i prihvatiti što prima iz Njegove ruke… život ili smrt… Međutim, on će jedino predati njegovo tijelo kako bi se probudio u život u onostranom. I tako njegovo napuštanje svijeta neće biti njegova propast nego njegovo uskrsnuće u bolji život. Božanska volja postavlja svakoga na njihovo mjesto, On uzima osobu iz svijeta kada je vrijeme za njegov kraj došlo, i On vraća svijetu one čiji zemaljski život još nije gotov… Jer ništa se ne događa proizvoljno nego je sve odlučeno od strane Božje mudrosti i Ljubavi. Ipak ako osoba ne može prepoznati Božju ruku čak onda, njegova će duša trpjeti ozbiljnu nevolju, jer ona neće imati drugih sredstava spasenja… Ona je beskonačno produžila svoju razdaljinu od Boga tijekom njezina zemaljskog postojanja i stremi iznova spram stanja prognanstva (Knjižica br. 44); otud je njezin život na Zemlji potpuno besmislen, budući ona ne prepoznaje Boga. I poradi takvih duša Bog će dopustiti da se začuje Njegov silni glas… Ali ako ovaj poziv također zamre nečut, sudbina ovih duša će jedino biti vječno prokletstvo.  AMEN

Bertha Dudde, br. 1842, 8 Ožujak 1941

POTVRĐENJE PREDSKAZANJA… SVJETOVNI DOGAĐAJI…

Ovo ti je dano kao potvrda da će se sve ispuniti kako ti je Božji Duh otkrio. Svijet ne vjeruje da je čas odluke sasvim blizu, on vjeruje da vrijeme koje je Gospod bio otkrio na Zemlji još nije došlo, i prema tome se neće suočiti sa događajem u prirodi dobro pripremljen. I iz ovog razloga Gospod opetovano podsjeća ljude da ne zaborave na Njega. Ali Božji Duh ne griješi i kada On govori svakoj se riječi treba vjerovati i neustrašivo ju predati dalje budući govornik koristi Božji jezik. On jedino ponavlja Božju volju. I oni koje On odabere imaju ispravno znanje. Oni prihvaćaju i neprestano ponavljaju što je Njegova volja. Njihovo je ljudsko razmišljanje vođeno da bi percipiralo što korespondira sa Istinom. Njihova sila prosudbe je izoštrena, njihova Ljubav spram pravednosti i Istine ih štiti od pogrešnog razmišljanja i kada oni govore, svaka riječ korespondira sa Istinom. I stoga primi sljedeću poruku:

Svaki je svjetovni događaj povezan sa duhovnim stanjem čovječanstva. Treba priznati, razlozi su tek svjetovne prepirke, i prema tome su njegov razvoj i njegov učinak sagledani sa čisto svjetovnog gledišta. Međutim, da je svjetovni događaj tako reći prije svega posljedica niskog duhovnog stupnja čovječanstva, i istovremeno treba biti sredstvo da istog uzdigne nadilazi razumijevanje ljudi svjetovnog uma i prema tome oni isto tako u to/njega ne žele vjerovati, unatoč svih znakova. Otud će ih događaj u prirodi naći nepripremljene i oni neće imati mogućnost sebe zaštititi ili pobjeći. Posljedično tome budalasto je ignorirati Božji savjet kad je on ponuđen ljudima. Volja je Božanskog Stvoritelja da će sukob, u koji je zamalo uključeno pola svijeta, ostati neodlučen budući neodlučna ljudska bića neće zadobiti njihovo pretpostavljano pravo putem oružane sile. Bog je dao ljudima zapovijed da ljube jedni druge i na ovu se zapovijed više ne obraća pažnja. Čovječanstvo nanosi sebi svako moguće zlo i prema tome također mora biti teško pogođeno; Bog Osobno mora preuzeti ovu službu suca tako da će oni trebati prepoznati Gospodara iznad sebe Koji zna za svaku nepravdu. To je zašto vi ne bi trebali oduzeti vrijednost Božjem glasu; vi ne trebate dvojbiti istinitost i ne odlučivati za sebe trenutak kada će se ovo predskazanje ispuniti… Svijet je u ozbiljnoj nevolji i jedino može biti spašen pomoću prirodne katastrofe koja će slijediti odmah iza velike odlučujuće bitke (ofenzive), koja će doista odlučiti golemu borbu između naroda ali kojoj nedostaje svih plemenitih uzroka i tek je bitka za vlašću i važnosti… I ova će borba biti zaustavljena od strane više sile, i dogodit će se kako je proglašeno.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2361, 6 Lipanj 1942

 

DOKONČAVANJE BORBE IZMEĐU NARODA…

Jedan ogroman konflikt između naroda će naći svoj kraj sukladno Božanskoj odluci. Ovo neće ni u kojem slučaju korespondirati sa željama naroda; u stvari, oni će biti užasnuti kada shvate rezultat koji je u potpunosti nasuprotan njihovim očekivanjima. Ipak ljudska volja je bespomoćna gdjegod Bog izražava Njegovu volju. I svaki dan prethodno ovome i dalje predstavlja dar za ljude ako oni iskoriste ove dane za spasenje njihove duše okrećući se od svijeta i spram Boga prije nego Bog očigledno Sebe otkrije. Ljudi su već bili afektirani od strane neopisivo teške patnje a ipak ona je samo nekolicinu približila Božanstvu, jer čovječanstvo ne obraća pažnju na ono što mu je dano od strane Boga nego jedino na ono što je ponuđeno od strane svijeta… Time se ono ne koristi Božjom milošću; namjesto toga, ono neprestano pokušava povećati svoja zemaljska vlasništva. I čak tamo gdje su ljudska vlasništva uništena oni će jedino cijelim srcem stremiti povratiti što je bilo izgubljeno. I time njihova međusobna borba postaje više i više ogorčena i više se ne može riješiti na zemaljski način nego mora biti dovedena do kraja od strane Boga ako neće voditi do potpunog kraha i krajnje bezbožnosti.

Jer ljudima nedostaje vjere u pravednog i mudrog Boga, inače bi oni već vidjeli po svjetovnim događajima do koje je mjere čovječanstvo sebe udaljilo od Boga i zašto je Bog dozvolio da se takav svjetovni događaj dogodi. Jer Božja volja ne spriječava ljudsku volju da ostvari ono što su požurili putem njihove bezosjećajnosti. Međutim, nadolazeći događaj će podići velike sumnje u postojanje Božanstva Koje Samo uništava to što je stvorilo sa Njegovom Moći… Ali ove sumnje će jedino izbiti na površinu u ljudi koji ne djeluju sa Ljubavlju… dok će Ljubavi-sklona osoba biti prosvjetljena i znati da se ništa ne može dogoditi bez Božje volje (Matej 10:29), time će on prepoznati da je Bog poslao događaj… I on će znati da se ništa neće dogoditi na Zemlji bez svrhe i razloga i da sve može koristiti duši na ovaj ili onaj način. On će, također, biti teško šokiran veličinom događaja ali će također shvatiti da ljudska rasa mora biti protresena iz svoga nevjerničkog postojanja tako da će se kritički preispitati i dati svojem načinu života drugi smjer kako bi se približio Bogu. I blažen je onaj koji će još izvući koristi za njegovu dušu iz ovog predstojećeg događaja, jer on neće izgubiti ništa nego jedino dobiti, čak ako su njegova zemaljska vlasništva bila uništena… on će kroz to/njega pronaći Boga i zadobiti beskonačno više nego je bio izgubio.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2803, 7 Srpanj 1943

KRAJ SVJETOVNOG POŽARA…

USPOSTAVLJANJE BOŽANSKOG REDA…

Nemoguće je iznova obnoviti svjetovni red sve dok su ljudi prepuni mržnje i zavisti, jer ovo su Bogu-protivne kvalitete koje će morati uništiti sav red, budući je sve što je protivno Bogu također u suprotnosti sa Božanskim redom. I ovo je stanje izuzetog nemilosrđa koje sebe neće nikada očitovati konstruktivno nego će uvijek imati destruktivan učinak. Razumljivo, destruktivno stanje poput toga ne može se nastaviti neograničeno dugo, i prema tome Bog Osobno će mu stati na kraj na način koji će, treba priznati, također rezultirati u golemom neredu, ali u kojem je Božja mudrost unatoč tome prepoznata kao jedino sredstvo da bi se iznova obnovio red. Samo čovječanstvo neće napraviti pokušaj dokončati borbu koja uzrokuje patnju i bezgraničnu bijedu diljem cijelog svijeta. Posljedično tome, ona mora biti dokončana na drugačiji način; unatoč tome, to neće umanjiti patnju na Zemlji budući je ona potrebna od strane ljudske rase. Ljudi se moraju povratiti ka starom redu, oni moraju opet naučiti odreći se vlasništava njihova bližnjega, koje oni čeznu posjedovati i za koje se bore sa najužasnijim oružjem. Njihova ovisnost o zemaljskim komoditetima će prouzročiti svjetovni požar, kojeg će biti teško utrnuti… Ipak ljudi neće postići nikakvu zemaljsku dobit, tome naprotiv, oni će pretrpjeti ogromne gubitke, o rasponu kojih čovječanstvo nema znanja. Jer svaka pobjeda će biti kupljena naračun neopisivih gubitaka, i po pitanju materijalnih vrijednosti baš kao i ljudskog života. Međutim, čovječanstvo je postalo neosjetljivo na takve gubitke, ono zanemaruje što je ljudska volja prouzročila, i time, sama će Božanska volja intervenirati kako bi prisilno pokrenula promjenu svjetovnih događaja, budući se ljudsko razmišljanje može jedino preokrenuti kada oni osjećaju kako su bespomoćni, da snažnija Sila od njih samih preuzima kontrolu iz njihovih ruku i potpuno raspršuje njihovu volju. Duhovna tama u kojoj se nalaze je uzrok njihovih okrutnih akcija, dok je njihova okrutnost opet uzrok tame… Oni moraju u trenutku shvatiti kako je njihovo razmišljanje pogrešno, da oni jure pogrešne ciljeve i da će doći do potpunog zastoja ako se ne povrate Božanskom redu i radikalno promijene njihov način života. Božanska intervencija je naumljena ostvariti ovaj bljesak shvaćanja, premda su oni i dalje daleko odmaknuti od toga da vjeruju u Višu Silu, Koja kontrolira njihovu sudbinu…  Unatoč tome, oni mogu jedino postići vjeru kroz prosuđivanje, a njihovo će razmišljanje biti stimulirano kada vide da se sve okreće drugačije nego je to po ljudsku bilo moguće predvidjeti. Duhovni baš kao i zemaljski kaos prizvan od strane ljudske odluke bi se, bez Božje intervencije, povećao i vodio do konačnog uništenja, budući čovječanstvo više ne poštuje Božanski red, osim nekolicine koji su posvećeni Bogu i streme ispuniti Njegovu volju. Ali oni ne zadržavaju proces razvoja, oni su samo uzrokom za pojačane mjere protiv Božjeg reda; i vrijeme je došlo kada čovječanstvo sebe podređuje Božjem protivniku (Sotoni) i njihove misli i akcije postaju rastuće hladne. Božja intervencija će za sobom povući neizrecivu patnju i oskudicu ali ona je jedina opcija da bi se ljude vodilo nazad do Božanskog reda i promjene njihova duhovnog stanja, premda će ovo biti slučaj jedino sa malim brojem ljudi. I prema tome se vrijeme konačnog uništenja onih koji nisu u stanju biti obraćenima sve više i više približava, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu (2 Petrova 2; 3:7).             AMEN

Bertha Dudde, br. 3143, 1 Lipanj 1944

 

BOŽJA INTERVENCIJA… KRAJ BORBE…

Što više svijet postane zapleten u zabludu/pogrešku to on više sebe udaljava od Boga i to više su bezosjećajne akcije i misli ljudi koji su svjetovnog uma. I povećana neljubaznost također nagoni ljude na akcije koje prevazilaze sva prethodna događanja, i na taj način ljudi sami uzrokuju/potiču intervenciju. Ljudi više ne shvaćaju da je ono što čine pogrešno. Globalne afere će biti usmjerene u pravcu za kojeg se više nikakvo zemaljsko riješenje ne može pronaći, ljudsko je razmišljanje pogrešno i daleko odmaknuto od Istine, dobrota će biti progonjena i zlo poštovano, i tako će Božanski Red biti opozvan što će obavezno rezultirati u potpunom raspadu. I tako se Dan koji dokončava kaos sve više približava, jer situacija je tako katastrofalna za čovječanstvo da je Bog tome postavio Kraj. I ovaj se Kraj približava, kraj toga da ljudi bijesne jedni protiv drugih, kraj rata između naroda koji nikada nije mogao naići na Božje odobrenje budući je to borba za moći/vlašću koja nije utemeljena na plemenitim motivima. Ljudska mržnja i okrutnost su mu dali povoda, ipak oni ništa ne uče iz ove borbe, oni su postali više bezosjećajni nego ikada i njihova mržnja se produbila i uspijeva postići takva sramotna djela da se ona ne mogu nadmašiti. I Bog će zaustaviti ovu aktivnost na način da će On pri tom biti prepoznat… On će poslati užasnu muku/nevolju na čovječanstvo koja se ne može odvratiti pomoću njihove vlastite slobodne volje. On će ih užasnuti i dopustiti im da osjete njihovu vlastitu impotenciju budući će prirodni elementi biti oslobođeni, ostavljajući ljude bespomoćne i njima na milost i nemilost…

I ovaj dan još neće trebati dugo čekati. On će pristići tako iznenada i neočekivano da će prouzročiti pravi pravcati užas, biti će mu potrebni sati a ipak će biti takvog drastičnog značenja da će se sve promijeniti nakon toga i ljudi će jedino postepeno postati svjesni katastrofe kada su shvatili pun opseg Božanske intervencije. Jer Bog želi Sebe otkriti sa Njegovom intervencijom, On im želi ukazati da će On Sam prouzročiti kraj budući ljudi ne mogu pronaći kraj, budući bi oni radije jedni druge rastrgnuli nego odustali i doveli neopisivu nevolju do zaključenja. I to je zašto će kraj biti drugačiji od onog kako ljudi zamišljaju, Bog će demonstrirati Njegovu moć i otkloniti oružja iz ruku zemaljskih vladara, On će odlučiti, i rezultat rata između naroda će razočarati one ljude koji su htjeli postići sa nasiljem što nisu bili ovlašteni i koji će stoga prepoznati njihovu bespomoćnost. Jer Bog je Koji konačno odlučuje svjetovne događaje, čak ako ljudska volja misli kako ih ona odlučuje. I Božja mudrost također prepoznaje najučinkovitiji način za ljude i koristi ga kako bi kontrolirala kaos koji je rezultat okrutnosti i prema tome mora voditi do raspada ako Bog Osobno neće tome stati na kraj. I period rata će biti popraćen novim vremenom sukoba (Knjižica br. 48) koji, međutim, neće izbiti poradi svjetovne moći/vlasti nego za duhovnu prevlast, budući je kraj blizu i duhovna borba će se još morati voditi, borba koja se tiče vjere u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja i Njegovog učenja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3151, 6 Lipanj 1944

 

INTERVENCIJA OD STRANE BOGA…

Dogodit će se neshvatljivo… Bog Osobno će govoriti ljudima na način koji će proizvesti strah i užas. Ovo će vrijeme uskoro biti ovdje, jer čovječanstvo više ne može očekivati obzirnost s obzirom na to da je potpuno lišeno Ljubavi. Ono će samo pokrenuti lavinu (doslovno: zakotrljati loptu), ono će samo dati povoda intervenciji, jer ono neprestano krši Božje zapovijedi, zapovijedi Ljubavi za Boga i čovjekova bližnjega. I ono vrlo točno sprovodi Sotonske akcije koje su obavezne voditi do uništenja ako Bog ne intervenira i pri tom još spasi duše koje pronađu njihov put ka Njemu u nevolji. I ovo je znak vremena kojeg je Bog proglasio davno unaprijed, da će kraj prethodeće ogorčeno divlje borbe biti odlučen od strane Boga budući On želi otkriti Sebe i Njegovu moć. On Osobno će odlučiti sukob, ipak drugačije nego ljudi očekuju… Kroz Njegovu intervenciju, koja je posljedično od odlučujuće važnosti za cijeli svijet, On će usmjeriti svjetovne događaje u drugačijem pravcu. Ljudi će morati shvatiti da su oni bespomoćni i da viša Sila odlučuje globalne afere. I oni će se morati pokloniti ovoj Sili… Nevolja, koju je ljudska volja bila već učinila skoro nepodnošljivom za mnoge ljude, će biti žestoka; ipak onda će se oni morati boriti sa jadima poslanim im od strane Boga Osobno i ne mogu revoltirati protiv njih budući ne mogu nikoga kriviti za to.

Ipak, ljudsko se ponašanje prethodno ovome ne može više nazvati čovječnim, i stoga će im Bog otkriti Svoju moć… Gdje su ljudi prethodno htjeli demonstrirati njihovu silu i brutalno prosljediti protiv njihovih bližnjih ljudskih bića, to je gdje će Bog Sebe ukazati u Njegovim akcijama, i poredbeno sa Njime svi su slabi i neoboružani i njihov sramotni gnjev će pasti nazad na one koji nemilosrdno jedino žele prouzročiti uništenje jednostavno zato jer se osjećaju moćni. Nitko ne može uopće zamisliti proizlazeći kaos jednom kada izbiju ljudski neobuzdani osjećaji mržnje i osvete, i ova uništavajuća volja predstavlja dezintegraciju onog što je Bog Gospodar stvorio prije nego je doseglo svoj cilj. Ljudi sadašnjeg vremena su karakterizirani njihovom neprestanom voljom za uništavanjem koja je znak da su porobljeni od strane sile koja pokušava razoriti sve kako bi spriječila duše da se približe Bogu. Ljudi nisu svjesni kako nasilno uništenje stvorenih bića, bila ona ljudi, životinje ili kruta materija, ima užasne posljedice, kako nezrele duhovne supstance unutra bjesne i stvaraju pustošenje i koji metež ovo predstavlja u duhovnom kraljevstvu. Oni gnjave i štetno afektiraju duše ljudi i čak vjernici osjećaju njihov utjecaj i postaju potišteni i obeshrabreni. Moćna volja mora stoga tome stati na kraj poradi duhovnih bića koja nastoje pristupiti Bogu a naumljena su biti odvraćena od strane Božjeg protivnika kroz njegove voljne sluge na Zemlji.

I to je zašto će Božji glas odjeknuti odmah nakon sprovođenja plana koji će prevazići svaku grozotu ikad smišljenu od strane ljudi. Ostalo je još samo malo vremena, najprije se užasavajući događaj mora zbiti da cijeli svijet na njega obrati pažnju kako bi još jasnije čuo Božji glas. Mnoge žrtve će još morati pasti plijenom, tj. oni će morati žrtvovati njihove živote zbog nečasnog razloga tako da će oni ljudi kojima je potrebno doći k pameti obratiti pažnju, jer svi oni doprinose spram kaosa i time se također dijelom moraju okriviti ako ne shvate nepravdu i prestanu ju podupirati. Božanski glas uvijek i zauvijek opominje i upozorava, on svima ukazuje grijehe ipak on također traži da ga se posluša ili će inače odjeknuti sa glasom groma na svačiji užas i donijeti presudu sukladno zakonu i pravdi. Jer krivnja počiva na svakome i jedino oni mogu biti oslobođeni koji osjećaju odvratnost prema ljudskom ponašanju i žele pripadati Bogu, jer oni prepoznaju nepravdu i plaše se i znaju da će gnjev Božji udariti zlikovce… I čas će doći iznenada i neočekivano, jer to je posljednji veliki blagoslov prije Kraja, tako da će svatko još biti obraćen tko ne živi nepromišljeno i prepoznaje Boga u prirodnoj kataklizmi, koja je neizbježna u skladu sa Božjom voljom. AMEN

Bertha Dudde, br. 3318, 4 Studeni 1944

 

SILAN BOŽJI GLAS… KRAJ BORBE…

Božji glas će odjeknuti impresivno i odlučiti će sudbinu naroda, jer Bog Osobno će presuditi kroz prirodne sile. I nitko neće biti sposoban suprotstaviti se Njegovoj presudi, jer ona će biti poštena i pogodit će ljude koji su odgovorni za to što su prouzročili veliku bijedu i ne žele priznati njihov prijestup. To će biti jedan izuzetno tužan događaj u kojem će bezbrojni ljudi izgubiti njihove živote, ipak događaj je neizbježan budući ljudi više ne mogu biti prodrmani ničime što je ostvareno ljudskom voljom, posljedično tome oni će morati biti uznemireni jednim događajem koji ne može biti odvraćen ili zaustavljen od strane ljudske volje i koji će proizvesti ogroman užas budući će svatko biti suočen sa smrću i mora sebe pripremiti za njegovu smrt. I ovaj se događaj sve više približava, dan za danom prolazi ali čovječanstvo se neće promijeniti, i Božja popustljivost i dalje oklijeva kako bi nastavio podarivati ljudima mogućnost da se okrenu nazad prije nego Njegov glas odjekne. Ipak onda će svjetovni događaji polako dokončati budući je prirodna katastrofa u pripremi, budući će zemljina unutrašnjost biti zaronjena u metež i jedino će čekati na Boga da oslobodi prirodne sile i dozvoli im neometanu slobodu. Jer ljudi ne mogu prestati, stoga Bog intervenira i tome staje na kraj.

Užasne aktivnosti će biti zaustavljene ali posljedice će biti puno gore, jer ljudi će doživjeti užasnu nedaću i biti potpuno izgubljeni pred licem oslobođenih prirodnih sila. Oni ne mogu niti izbjeći niti zaustaviti ili umanjiti njihovo bješnjenje, oni su na njihovoj milosti i nemilosti i jedino imaju jednog Spasitelja Kojem mogu povjeriti sebe u njihovoj hitnoj potrebi, Kojeg mogu zazvati za pomoć i Koji ima moć pomoći im…

Bertha Dudde, br. 1473, 15 Lipanj 1940

 

POBJEŠNJELI PRIRODNI ELEMENTI…

Veličina volje Svemogućeg će postati očevidna u vrijeme kada elementi prirode bjesne i uzrokuju neopisivu štetu. Onda će pristići čas kada duhovno opadanje ljudi postaje vidljivo jer ništa ih neće podsjećati na Boga, ništa ih neće poticati da mole, jer oni će izgubiti njihovo vjerovanje u Boga i time Ga neće zazivati u njihovoj potrebi. Otud čovječanstvo ne može ostati više na Zemlji, jer ono podbacuje uzeti u obzir njegovu stvarnu svrhu zemaljskog života i jedino doprinosi spram uništenja vjere nekolicine ljudi koji još nisu sasvim udaljeni od Boga, uzrokujući im da također odbace Boga. Božja će Ljubav, međutim, spriječiti potonje da budu ozlijeđeni i prema tome će prisilno dokončati živote onih koji prijete izvrći opasnosti duše.

I biti će velike ojađenosti kada započne bješnjenje elemenata. To će biti poput oluje koja prijeti uništiti sve; ljudi će se biti nesposobni od nje odbraniti jer oni su poput krhkih stabljičica/vlati koje bivaju savijane snažnim vjetrom… Željet će pobjeći a ipak biti nesposobni izbjeći elementima, bez Božje pomoći njihov će otpor biti previše slab, ipak srdačan poziv Bogu će ograničiti silu elemenata, i svatko tko sebe povjeri Bogu u ovoj pogibelji će biti spašen (Matej 8:24-26). Ali Bog će vam biti vrlo blizu tijekom ove katastrofe, On će afektirati svačije misli i po posljednji put vam ponuditi ruku tako da ju možete uhvatiti i dopustiti sebi biti spašenima… Ipak On ne može prisiliti vašu volju, vi Ga morate dobrovoljno priznati i žudjeti Njegovu pomoć. Nema drugog puta da se čovječanstvo izvede iz duhovne tame na svjetlo osim kroz jedan događaj prouzročen od strane prirodnih sila koje stvaraju takav nemir u ljudima da mu nitko ne može izbjeći. Suočeni sa ovim prirodnim elementima oni će morati prepoznati njihovu bespomoćnost; oni će morati izgubiti svaku drugu pomoć tako da će uvidjeti kraj njihova fizičkog života, jedino onda će se ukazati slab izgled da će se prisjetiti Gospoda Kojem pripada sva moć i Koji kontrolira nebo i Zemlju (Matej 28:18; Djela 17:24).

Božje žive tvorevine su sebe razdvojile od Njega i ostale su razdvojene od Boga jedno beskonačno dugo vrijeme, ipak trenutak najviše krize i opasnosti može premostiti ovu razdvojenost. Duša se može vratiti k Bogu, i kao rezultat čak zahvaliti Bogu za neopisivu patnju koja ju je vratila k pameti. Ipak ovaj trenutak kada duša usmjerava njezinu volju spram Boga ne može biti nasilno pobuđen od strane Boga unatoč najvećoj Ljubavi. Božja Ljubav je pokušala sve kako bi donijela spasenje dušama i ukazala im put uspona. Ipak ljudska volja je bila snažna i Bog ne može slomiti ovu volju nego jedino afektirati ljudsko biće tako da on promjeni njegovu volju sam i okrene ju spram Boga. Ovaj prirodni događaj je stoga konačni pokušaj utjecaja na ljudsku volju na najpovoljniji način. Ali ovaj prirodni događaj će također biti tako silan da će Njegovi Vlastiti potrebovati veliku snagu kako bi ostali čvrsti u vjeri; i svakome tko molećivo pošalje njegove misli nagore k Bogu će biti dana ova snaga, jer Otac poznaje nedaću Njegove djece i s Ljubavlju će ih poduprijeti ako su u opasnosti kolebati se. Jer Njegovo kraljevstvo na Zemlji će ostati, i opsežan rad će morati biti sprovođen kako bi proglasio Božansko kraljevstvo onima koji su pronašli Boga i žude Njegovu Riječ. I ovo je vrijeme o kojem Gospod razmišlja čineći Njegovu Riječ već sada dostupnom ljudima… sjeme će pasti na dobro tlo i donijeti bogat plod na njivi koju Gospod najprije želi pročistiti od sveg korova.  AMEN

…Ipak jedino nekolicina Ga priznaje, jedino nekolicina osjećaju kako su krivi i ponizno očekuju Njegov Sud u spoznavanju njihove grešnosti. I ovih nekolicina će također biti zbrinuti od strane Boga u časovima uništenja, koji su poslani od strane Božanske volje budući nema drugog načina za otklanjanje duhovne nedaće i zemaljska nevolja je neprestano povećavana od strane ljudske volje. I budući ljudi neće tome stati na kraj Bog će odlučiti kraj borbe koja pogađa cijeli svijet. I plač užasa će odjeknuti kroz Zemlju koji će paralizirati ljude, jer ogromnost katastrofe će svakoga nagnati da obrati pažnju i drhti u strahu od ponavljanja (Luka 21:25). To je Božja nakana da će cijelo čovječanstvo sudjelovati u njoj, da će ono slušati Njegov Sud, da će ono prepoznati one koji su krivi i Božju pravednost. Jer svaka borbena strana i dalje vjeruje za sebe kako je u pravu, jedino je vrednovana sila ali ne zakon, i Božji blagoslov ne može počivati na akcijama koje su odvratne budući se protive Božanskoj zapovijedi Ljubavi… I Bog će kazniti ljude na isti način kako oni sami djeluju… osim što će Njegov čin uništenja biti daleko više silan tako da će Ga oni pri tom prepoznati. Jer čak i dalje ograničeni duhovi izražavaju nasilje na to što su bili otrgnuti iz Božanskog reda i doživljavaju ovo stanje kao bolno, jer premda su bili oslobođeni kroz ljudsku volju oni su nesposobni uživati njihovu slobodu budući to nije sloboda savršenstva, namjesto toga duhovne supstance će biti lišene mogućnosti biti aktivnima i u svezi toga su naljućene.

I one djeluju gdjegod prilika sebe predstavi. Ali iznad svega oni će se pridružiti drugim i dalje ograničenim duhovima i pokušati ih uvjeriti da također rasprsnu njihovu čahuru i pomoći će im s time. Pri tom oni žele prisiliti ljude da postanu opet konstruktivno aktivnima i osigurati im priliku da uđu u nove tvorevine kako bi nastavili njihov proces razvoja. I Bog neće zaustaviti duhove koji će biti oslobođeni kroz ljudsku volju; On će također dati Njegovu privolu kada se materija kreće u unutrašnjosti Zemlje, kada duhovne supstance streme prema svjetlu i pokušavaju rasprsnuti njihove forme. Bog će ukratko povući Njegovu volju i dati duhovima neometanu slobodu što će, međutim, zahvaljujući njihovoj potpunoj nezrelosti naznačavati djelo uništenja na jednoj ogromnoj skali. I tako će ljudska odlučnost biti suočena sa drugom voljom koja je snažnija od prethodne, kojoj naizgled nedostaje sve Božanske Ljubavi i mudrosti i nalazi na Božje potpuno odobravanje… Ipak čovječanstvo se neće pokloniti Bogu, ono neće zaustaviti svoju borbu uništenja, ono je zaposjednuto od strane demona i dozvoljava sebi biti vođeno od strane njih, ono je sve više i više porobljeno od strane zle sile i dokazuje ovo svojim djelima i akcijama. I kako bi dokončao ovo opadanje, Božja volja i svemoć stupaju u očiglednu akciju. On će prodrmati Zemlju i sa njom ljudsku rasu tako da ona može doći k pameti i promijeniti se. Jer to je posljednje vrijeme koje može biti iskorišteno za duše. I to je zašto će Božji glas odjeknuti silno, i On poziva ljude: Zaustavite vaše bješnjenje koje odvlači vaše duše u propast; promjenite vaše puteve prije nego je prekasno i prisjetite se Onoga Koji vlada nebom i Zemljom, Koji je vaš Stvoritelj i Opskrbitelj i Čiju Ljubav vi gazite pod vašim stopalima… Razmotrite vaš kraj, jer on će se uskoro dogoditi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3371, 17 Prosinac 1944

 

KRAJ BORBE… PROSTORNO RAZDVAJANJE…

Biti ćete obaviješteni o svemu što je blagotvorno za vas ako sebi dopustite biti podučeni od strane Mene i tako obratite pažnju na Moj glas koji vam nježno a ipak perceptibilno govori unutar vas… Vaše mišljenje u svezi nadolazećeg slijeda svjetovnih događaja je izvanredno obmanuto ako vjerujete da će jedna od protivnih sila izroniti pobjedonosno iz borbe, jer Moja je volja odredila drugačije, ako se pretpostavlja da treba/će biti promovirano ne fizičko blagostanje nego spasenje duša a to potrebuje potpunu promjenu njihovih života koja se jedino može dogoditi jednom kada su svi zemaljski planovi postali ništavni i nevažni i čovječanstvo je suočeno jednim izvanrednim događajem koji će šokirati njihov način razmišljanja. Normalni završetak borbe među narodima ne bi povlačio za sobom promjenu u njihovu uobičajenom životu, pored toga, nitko od strana u sporu nije nevin i time nitko od sila nije legitimno ovlašten za pobjedu. Otud ću Ja pomrsiti ljudske planove, bez obzira na to koji rezultat pretpostavljaju… Ja ću obezvrijediti svačije mišljenje i osigurati riješenje koje nitko ne očekuje a koje isto tako nije pozdravljeno od strane nikoga, jer Ja ću dokončati borbu tako da ona ne može biti nastavljena čak ako su ljudi bili voljni to napraviti. Jer Ja ću prostorno razdvojiti borbene strane jednu od druge, Ja ću dopustiti da nastanu prirodne prepreke koje se ne mogu sa lakoćom prevladati. I time ću Ja lišiti ljude svake mogućnosti da se nastave boriti jedni sa drugima.

I tako će međusobna borba između naroda biti dovedena do zastoja, to neće biti odluka, to neće biti poraz jedne sile nego će čovječanstvo shvatiti da je njegova sila dosegla granicu i da Božanska Sila mora biti priznata, koja je jedino suviše izrazito prepoznatljiva u ovom rezultatu. Ja ću prouzročiti kraj a ipak teško kazniti krive strane čineći to, jer oni će shvatiti da su bili zavedeni u njihovoj izvjesnosti o pobjedi, oni sebe nalaze oslabljenima i neuspješnima i suočeni su sa velikom bijedom i ogromnim siromaštvom. I ovaj kraj je bio nagoviješten od strane Mene davno prije, da bi Istina Moje Riječi bila pri tom demonstrirana vama koji u nju i dalje sumnjate. Ja ću ga dokončati kada je okrutnost ljudi dosegla svoj vrhunac, tako da će svijet shvatiti kako postoji Bog u nebesima Koji kažnjava grijeh koji tako očigledno izbija na vidjelo… tako da će shvatiti kako nisu ljudi ti nego Ja koji odlučujem rezultat… i to na drugačiji način nego ljudi to očekuju. I čas nije daleko… Otud Ja otkrivam Sebe onima koji vjeruju u Moju intervenciju i znaju Moju namjeru, koje Ja podučavam da skreću pažnju ljudi na nju i koje Ja šaljem kao proroke među čovječanstvo. Jer ono treba/će biti upozoreno unaprijed budući Ja nikada ne dopuštam da takav jedan događaj snađe ljude bez da ih obavijestim o njemu, tako da će oni iskreno uzeti u obzir njihove duše i sebe pripremiti. Jer nitko ne zna tko će biti pogođen… Moja intervencija će uzeti bezbrojne žrtve gdje god da se dogodi… AMEN

Bertha Dudde, br. 3773, 17 Svibanj 1946

 

BOŽJA INTERVENCIJA…

Moja će volja poraziti ljudsku volju, Moja će intervencija spriječiti ljudske namjere, i vrlo brzo će svaka sila biti oslabljena utoliko što je sama po sebi bespomoćna protiv Moje volje… Jer Ja ću ukazati svijetu da Me on ne može isključiti i da ću Ja preusmjeriti zemaljske afere kada to ljudska bića više nisu sposobna napraviti sama. Ja dozvoljavam da se događaji odvijaju njihovim tokom sve dok nije jasno vidljivo koja sila sebe želi utvrditi na Zemlji, ali onda Ja više neću dugo oklijevati i onemogućiti ću ovu silu, pa ako samo privremeno, tako da će vrijeme biti ispunjeno. Ja ću se vidljivo pojaviti prije Kraja, to jest, Ja ću još jednom pristupiti svim ljudskim bićima kao poražavajuća Sila koja sebe izražava uništavajuće budući ništa drugo nego strah može uvjeriti ljude da Me zazovu… strah od smrti od koje oni ne mogu biti spašeni bez Moje pomoći. Nema drugog načina da se njihove misli okrenu ka Meni. I zemaljska će se sila raspršiti u zrak (u smislu: od nje neće ostati ništa); ona je jednako nesposobna oduprijeti se prirodnim silama kroz koje ću Ja progovoriti. Iznenadna promjena će se dogoditi, sva će ljudska promišljanja/sagledavanja postati nevaljana, novi će problemi morati biti riješeni, nove poteškoće će se pojaviti i mnogo snage će iznova opet biti potrebno da bi se savladala nova situacija… I to je Moja volja. Imam suosjećanja spram čovječanstva koje, unatoč najtežoj nevolji, ne može pronaći svoj put do Mene, koje jedino zamjećuje svjetovne događaje i ne želi u njima otkriti učinak svojeg obmanutog razmišljanja i izuzetne udaljenosti od Boga… koje vjeruje da sva greška i izvor nevolje počiva u ljudskoj volji ali ne u njihovom vlastitom duhovnom siromaštvu, koje je uzrok i kojeg bi svako ljudsko biće trebao smjerati riješiti. I stoga ću Ja ljude suočiti sa Mojom voljom da učinim da shvate da su oni također u milosti druge Sile tako da će oni pristupiti ovoj Sili za pomoć… da će Me oni priznati… jer jedino onda ću im Ja biti u stanju pomoći. Ljudima hitno treba pomoć, ipak oni sebe zatvaraju za snagu koju potrebuju. I da bi ih učinio prijemčivima za ovu snagu Ja ću dozvoliti da se dogodi teška patnja. U samo kratkom vremenu vi ćete Me čuti, i Istina Moje Riječi će vam biti dokazana i blaženi su oni koji vjeruju prije nego im priskrbim dokaz, blaženi su oni koji se pripreme i neprestano crpe njihovu snagu iz Mene, jer oni se ne trebaju bojati nevolje, niti će oni biti ozlijeđeni prirodnim silama, budući je to Moja volja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3396, 7 Siječanj 1945

 

PERIOD MILOSTI DO BOŽANSKE INTERVENCIJE…

Još će uzeti nešto malo vremena prije nego će Bog Sebe očitovati vidljivo, prije nego je krug kompletiran, prije nego je došao čas kada je opseg ljudskih grozota otišao predaleko. Ipak to neće biti dug period vremena, vama ljudima je dan jedino vrlo kratak period vremena milosti kako bi sebe udaljili od onih koji se sramotno ponašaju pred Bogom budući oni siluju njihova ljudska bića na najokrutniji način… Međutim, Bog dopušta da dođe do najgoreg tako da će ljudi još naučiti prepoznati u kojem se pravcu kreću… Jer jedino ovo shvaćanje će ih motivirati na promjenu. Svaki dan je važan kako je za mnoge ljude posljednji, on može biti odlučujući za cijelu vječnost, ali mnogi drugi će jedino imati nekoliko preostalih dana dok njihov vremenski kraj nije došao, i to je zašto Bog i dalje oklijeva premda je događaj neizbježan i Njegov plan je bio odlučen od početka. Međutim, ljudski nizak stupanj mu je dao povoda puno ranije, njihova bezosjećajnost je učinila da Dan prispije (u smislu: da mu rok istekne) prije njegova vremena (Djela 17:31), tako da je svaki dan Božji dar milosti podaren čovječanstvu od strane Njegove popustljivosti i milosrđa. I time svaki dan još može biti iskorišten i nudi mnogim ljudima mogućnost da se promijene, samo ako su dobre volje. Prema tome oni su neprestano obaviještavani o Božanskoj intervenciji, i kroz Njegovu Riječ baš kao i kroz izmjenu ideja ljudi koji su mentalno savjetovani odgore u svezi nadolazećeg događaja. Svatko može formirati mišljenje u svezi onoga što mu je priopćeno, svatko može razmišljati o događajima u svijetu baš kao i njegovu kraju, i misao o natprirodnoj intervenciji u svjetovne događaje se neće pojaviti samo nekolicini, i onda će osoba i dalje biti sposobna sebe smatrati odgovornom poradi svojeg stava spram dobra i zla. Svako ljudsko biće će biti upozoreno, direktno i indirektno, i ako on mari na upozorenje biti će sposoban izvući korist za njegovu dušu. Jer onda će također prepoznati Božansku intervenciju kao takvu, on će naučiti vjerovati i biti spašenim, čak ako izgubi njegov zemaljski život. I budući Bog još želi otvoriti ljudske uši za Njegov poziv On neće dati da Njegov glas odjekne prerano… Ipak označeni period vremena ne može biti prekoračen sukladno Božanskom redu… I ljudi trebaju pretpostaviti kako je svaki dan onaj nagovješteni kada On otkriva Sebe i Njegovu Silu. Jer što je On proglasio će se dogoditi bez greške, Bog jedino čuva vrijeme skrivenim (Matej 24:36). Ipak Dan će doći poput kradljivca u noći… neočekivano i uzrokujući golemu količinu materijalne štete… I jedino netko čije srce više ne prianja uz zemaljska dobra, tko je sebe ujedinio sa Bogom i zna za sebe kako je uvijek i zauvijek zaštićen od strane Njega neće biti plašljiv. Ovi su, međutim, podučeni od strane Boga da neprestano upućuju ljude na činjenicu da će On Sebe očitovati, i da ih opominju da odaberu ispravnu stazu koja vodi do Njega, tako da će oni, također, naći pribježište u Njemu u času nedaće i naći zaštitu i pomoć u Njemu.  AMEN

‘Kada se broj čistih i dobrih ljudi bude jako smanjio, kao u Noino vrijeme, Zemlju će još jednom posjetiti generalni Sud, koji neće poštedjeti ni ljude, ni životinje, ni biljke. Onda tada ponosnim ljudima ništa neće koristiti njihovo oružje što bljuje vatru i smrt, kao ni njihove tvrđave niti metalni putevi po kojima će se voziti brzinom odapete strijele; jer pojavit će se neprijatelj iz zraka i sve će ih uništiti, sve koji su uvijek činili zlo. To će biti istinsko doba trgovaca i mjenjačâ novaca. Ono što sam nedavno učinio u Jeruzalemu mjenjačima novaca i prodavačima goluba, to ću na većoj skali učiniti na cijeloj Zemlji, i uništit ću sve bezvrijedne prodavaonice i mjenjačnice, kroz neprijatelja kojeg ću poslati kroz široka zračna prostranstva na Zemlju, poput bljeska munje uz veliku buku i grmljavinu. Uistinu, sve zemaljske vojske će se protiv njega boriti uzalud, a ipak nevidljivi neprijatelj neće nanijeti štetu nekolicini Mojih prijatelja, i poštedjet će ih za potpuno novo odgajalište, iz kojeg će izrasti novi i bolji ljudi.’            

(‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 5/108:2, 3′ J.Lorber)

Bertha Dudde, br. 2388a, 28 Lipanj 1942

 

NADOLAZEĆI DOGAĐAJ… BOŽJA INTERVENCIJA…

VRIJEME NEDAĆE…

Narodi će bjesniti jedni protiv drugih bez milosrđa i sebi samima nanijeti najveću moguću štetu. Ljudi će biti ozbiljno pogođeni ovime i patnja i žalost će biti njihovi neprestani pratioci. Ljudska bezosjećajnost je ogromna i čak će nastaviti rasti, i tako će oni navlačiti Božansku intervenciju sve bliže sebi samima. Nije još puno vremena preostalo prije nego se dogodi što je Bog otkrio ljudima kroz Njegov Duh, a ipak, ljudi će biti uhvaćeni na iznenađenje, jer u njihovoj nevjeri oni ne vjeruju da će njome biti sami pogođeni. Oni ne vjeruju da je njihova duhovna nevolja takva da će oni potrebovati ovu intervenciju i da je vrijeme za nju došlo. Jer oni ne pokušavaju razumjeti jedni druge, svatko samo želi postići njegov vlastiti probitak i ozlijediti njegovo bližnje ljudsko biće. I ovo je vrijeme početak jednog nezamislivo oskudnog vremena… Ideali će biti izgubljeni koji se više nikada ne mogu nadomjestiti… Vrijeme je došlo o kojem je Gospod govorio na Zemlji, i spomenuta intervencija će rezultirati u takvoj užasnoj patnji da će ljudi vjerovati kako su nesposobni izdržati ovo nadolazeće vrijeme.

A ipak nitko ju neće biti sposoban izbjeći ali će, u strahu za njihov život, svatko čuti Božji glas kako govori glasno i jasno čovječanstvu. Opseg uništenja će učiniti mnoge ljude jednako siromašnima, veliki zahtjevi će biti postavljeni pred ljubav ljudi, jer jedino aktivna Ljubav prema bližnjemu će biti sposobna nositi se sa ovom bijedom podižući istovremeno nizak duhovni nivo. Jer Ljubavi-puna osoba neće ostaviti njegovog bližnjega bez pomoći i ova aktivnost Ljubavi će voditi do duhovnog rasta. Svaki dan do onda treba biti cijenjen, a njih neće biti mnogo… Dan će doći iznenađujuće brzo koji će označavati važnu/veliku promjenu na mnoge načine… I unatoč njihovom unutarnjem potresu jedino će pobožni ljudi ostati spokojni i prepoznati stvarno stanje stvari. I u njihovoj svjesnosti o duhovnoj nedaći čovječanstva oni će pokušati također voditi njihova bližnja ljudska bića (do toga) da imaju vjeru. Jer ovaj će se događaj dogoditi poradi njihovih duša, i ako osoba onda brine za njegovu dušu Božja intervencija će također uroditi plodom. No opet, njih će biti samo nekolicina, jer njihova će duhovna sljepoća spriječiti ljude da shvate…

Bertha Dudde, br. 2388b, 29 Lipanj 1942

 

NADOLAZEĆI DOGAĐAJ… BOŽJA INTERVENCIJA…

VRIJEME NEDAĆE…

Jedino nekolicina ljudi će izvući dobrobit za njihove duše iz ovog događaja koji će sebe ponoviti tri puta u kratkim razmacima. To će ljude lišiti njihove sposobnosti razmišljanja jer će on biti tako golem da će sva sagledavanja pasti u vodu i sve će se okrenuti u kaotičnu pometnju. Jedino Njegova djeca će biti očigledno zaštićena od strane Gospoda, jer On će trebati potonje da rade za Njega. Oni koji povjerljivo Njemu mole unaprijed za snagu i potporu će također primiti snagu i potporu od Njega ako ju potrebuju. I čak ako izgleda kako je sve izgubljeno… On će usmjeriti sve događaje i znati će zašto dopušta takvu kataklizmu da zadesi čovječanstvo, i On će također nju dokončati kada je vrijeme prikladno. Snaga vjere će demonstrirati sebe u periodu koji slijedi odmah iza. Jer ovaj će događaj predstavljati za pobožne potvrdu Božanske Riječi, i onda će oni poduprijeti vjeru sa krajnjom sigurnošću i uvjerenjem, i oni će biti nepobjedivi. Što su ljudi manje opterećeni zemaljskim vlasništvima to će više prijemčivi oni biti za Božansku Riječ, i prema tome Bog će uništiti sve što priječi njihovu stazu uspona. Naknadno će biti nezamisliva bijeda među ljudima, a ipak oni bi bili sposobni umanjiti ju za sebe ako su bili voljni pomoći jedan drugome.

I Bog će blagosloviti svu aktivnu Ljubav prema bližnjemu, i On će pomoći ljudima otrpjeti zemaljsku nedaću. Jer štogod Bog oduzme On također može nadomjestiti opet ako to ljudsko biće potrebuje. Ipak njegovo srce treba sebe odvojiti iz toga, on ne treba smatrati zemaljska vlasništva za najvažnije stvari na Zemlji nego shvatiti da su ona nevažna i prolazna i da je veza sa Bogom jedina snaga i sredstvo davanja utjehe kako bi otrpio čak najveću patnju. Ovaj događaj je bio određen od vječnosti, on će, naposlijetku, biti posljednja prilika za spasenje bezbrojnih ljudi na pogrešnoj stazi, koji jedino žive za zemaljske stvari i prema tome trebaju biti prodrmani kako bi ozbiljno reflektirali u svezi svrhe i cilja zemaljskog života. Ipak jedino mali dio (frakcija) će iz njega izvući koristi, dok će drugi ponovno uspostaviti stare uvjete življenja sa povećanom jakosti, i oni će koristiti bilo koja sredstva da bi iznova stekli zemaljska vlasništva. I to je vrijeme kada će se novom početku trebati suprotstaviti sa Božjom Riječi (ili ‘kada će se novom početku suprotstaviti Božja Riječ’), kada će se ljudi razdvojiti na one koji će odustati od svega samo da bi mogli ostati odani Bogu i one koji će odbaciti sve što je duhovne prirode i namjesto žudjeti svijet i njegova vlasništva sa povećanom čežnjom. I onda će se sile svjetla jasno boriti protiv sila tame.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2246, 28 Veljače 1942

 

KATASTROFA…

Predstojeća katastrofa nepogode je od prijelomne važnosti za sve ljude utoliko što će to također promijeniti svjetovne događaje, i da će ljudi onda biti suočeni sa drugim odgovornostima i zbivanjima čiji učinci su ne manje teški i patnički. Preživjeli će najprije morati prolaziti kroz zabrinute dane, jer oni neće znati ako i kada će ova prirodna katastrofa sebe ponoviti. Također, mnogi ljudi neće znati gdje su njihovi voljeni, mnogi će zaostati sasvim sami i zaboravljeni, i svugdje će biti tuga i žalost, jedva da će biti kuće bez nesretnih ljudi, a u zemlji gdje je Božji glas progovorio neće biti grada bez ruševina. I onda će Ljubav sebe morati dokazati, i čovjek će morati pomoći nositi patnju drugoga ako ljudi žele živjeti život koji je bar malo podnošljiv a ne sasvim očajavati. Patnja na Zemlji je uzela drugačije oblike no ljudi ne mogu biti sasvim lišeni nje sve dok se nisu obratili ka Bogu i pokušali ispuniti njihov duhovni zadatak. I to je zašto će čak oni koji su do sada ostali nedodirnuti svjetovnim događajima morati biti afektiranima. I stoga će svjetski sukob biti popraćen od strane jednog nevjerojatno teškog vremena koje se osjeća gdjegod je okrutnost prevladavajuća.

Ljudi ne mogu zamisliti da će se prirodna katastrofa ovakve veličine dogoditi na Zemlji, i najprije njezin opseg isto tako neće biti prepoznat, jer proći će dugo vremena prije nego će vijesti o njoj proputovati oko svijeta, i ova neizvjesnost pogoršava patnju i brigu, budući su svi izvanjski kontakti bili prekinuti te će ih biti teško ponovno uspostaviti. I vladajuće tijelo će vršiti pritisak na ljude i nagnati ih da sprovode rad koji će skoro nadilaziti njihovu snagu, i oni neće biti sposobni sebe odbraniti i žive kukavan život bez ikakvog izgleda za napretkom. A ipak, takva je patnja nužna ako će ljudi biti uvedeni u njihovu stvarnu svrhu, to jest, da uspostave kontakt sa Bogom i da Mu apeliraju za savjet i pomoć. I onda Riječ Božja njima mora biti učinjena dostupnom, onda oni trebaju biti obaviješteni o Božjoj aktivnosti, o Njegovoj volji i Njegovom Božanskom učenju Ljubavi, onda njih treba napućivati na život nakon smrti, na prolaznost svih svjetovnih stvari, na značenje i svrhu zemaljskog života i njihov zadatak, koji se sastoji od oblikovanja njihovih duša i življenja načina života na Zemlji koji korespondira sa Božjom voljom…

Čas će uskoro pristići kada će Bog govoriti čovječanstvu tako da će to baciti cijeli svijet u gungulu. Jer jedna će noć donijeti neizrecivu bijedu onim ljudima čije će zemlje biti afektirane ovom katastrofom, i dan što sviće će biti užasan, jer on će preživjelima prikazati prizor uništenja koji nadilazi sav strah i svu maštu. Ipak Božja volja je neopoziva, jer On zna kako ljudsko razmišljanje treba biti prodrmano, On zna za nevolju duša, i kako bi im pomogao u njihovoj nevolji sve će se dogoditi kako je bilo predodređeno od vječnosti.                AMEN

Bertha Dudde, br. 4441, 24 Studeni 1948

 

OPSEG DJELA UNIŠTENJA…

Opseg djela uništenja kao rezultat Božje volje je još nezamisliv za vas ljude, jer on će premašiti sve što se ikada ranije dogodilo. Zemlje i oceani će se promijeniti, rijeke će preplaviti njihove obale i tako će biti stvorene scene koje će ljude natjerati vjerovati kako su bili transportirani u druge predjele, što će samo po sebi prouzročiti neopisivi kaos budući ljudi više neće biti u stanju pronaći jedni druge. Oni će nespokojno lutati uokolo dok ljudi jake volje pokušavaju uspostaviti red i pobrinuti se za slabe. Nevolja će biti tako velika da se jedino uz pomoć Ljubavi može otrpjeti, i tamo gdje će čovjek aktivno pomagati drugome uskoro će se moći osjetiti oterećenje/utjeha i pomoć, koji će im biti jasno podareni odgore. Stoga, svatko tko se okrene ka Bogu i zaziva Ga u njegovom srcu će primiti pomoć, jer Bog će onda toliko jasno demonstrirati Njegovu Ljubav i svemoć da će oni koji su slabe vjere naći laganim steći čvrsto vjerovanje, i ovo je vrijeme vrijeme milosti za nevjernika, kada on sebe može sa lakoćom promijeniti napomol događaja koji su utemeljeni na snazi vjere. Ovi događaji će svakome osigurati materijala za razmišljanje, ipak jedino netko voljan vjerovati će iz toga izvući dobrobiti, dok će drugi uvijek jedino govoriti o slučajnostima i sa ogromnom nevoljom se suočiti ogorčeni, odbacujući Stvoritelja ili osuđujući Njegove akcije. Golemost kastastrofe ih ne može privesti k pameti, oni će pokušati pronaći prirodno objašnjenje za sve i potpuno odbaciti duhovne međuodnose. Oni također ostaju tvrdi i neosjetljivi spram doživljaja njihovih bližnjih ljudskih bića i neće se stidjeti toga da poboljšaju njihovu vlastitu situaciju na štetu ljudi koji su preslabi da bi sebe odbranili.

Biti će nevolja gdjegod je Bog progovorio a On će progovoriti gdjegod je duhovna nevolja najveća, tako da će preživjeli primiti upozoravajući signal koji će im omogućiti iskoristiti vrijeme do Kraja, i da također privedu k razumu ljude nepogođenih zemalja napomol kastastrofe koja je tako ogromna da bi bila zanemarena. Jer cijelo će čovječanstvo biti zahvaćeno strahom da bi se prirodna katastrofa mogla ponoviti i rezultirati u potpunom uništenju Zemlje. Ovo će se u stvari i dogoditi ali ne smjesta nakon prirodne katastrofe (Knjižica br. 11). Svejedno, ovaj je strah blagotvoran za mnoge ljude budući će misao o iznenadnom kraju i životu nakon smrti oživjeti u mnogima od njih i može rezultirati u promjeni načina života. Svijet će željeti intervenirati pomoćno ipak neće biti u stanju pomoći onoliko koliko je potrebno. Unatoč tome, svako ljudsko biće koje je voljno ljubiti i pomoći će biti blagoslovljeno od strane Boga, jer ogromna će katastrofa snaći ljude tako da će oni smekšati njihova srca i posvetiti se njihovom stvarnom zadatku da budu Ljubav-no aktivni na Zemlji kako bi postigli psihološku zrelost. Sve dok ljudi jedino priskrbljuju za sebe oni su sebični i neće napredovati duhovno. Ali nevolja njihovih bližnjih ljudskih bića može probuditi njihovu dobro-dušnu aktivnost, i oni će ispuniti Božju volju i tako njihov zemaljski zadatak… I onda će čak i najteža nevolja biti blagoslov i ispuniti će svoju svrhu.             AMEN

Bertha Dudde, br. 2454, 22 Kolovoz 1942

 

NAJBAZIČNIJI NAČIN ŽIVOTA U NADOLAZEĆEM VREMENU…

SUDBINA POJEDINAČNE OSOBE…

Nadolazeće vrijeme će donijeti golemu promjenu postojećih uvjeta života i ljudi će biti prisiljeni voditi potpuno drugačiji život posred nereda i užasnog kaosa, jer nadolazeća prirodna katastrofa će prouzročiti ogromno uništenje i trebat će dugo vremena dok se prijašnji red ne može ponovno uspostaviti. Svaka osoba će morati sebe zadovoljiti sa najbazičnijim načinom života, on neće biti u stanju polagati ikakvo pravo na ugodan/udoban život i biti će izložen oskudicama i nevoljama koje za njega izgledaju skoro nepodnošljive. A ipak on će često sebi postavljati pitanje zašto je podređen ovom pogoršanom životu i biti nesposoban dati ijedan drugi odgovor nego da stanje njegove duše potrebuje ovaj test. I ako on dođe do ovog zaključka sam on će se također pokušati prilagoditi pogoršanim životnim uvjetima i kao kompenzaciju predočiti jedan lakši život u onostranom, u kojem slučaju će on također postati više podnošljiv na Zemlji, jer on treba doći do shvaćanja/realizacije da sve što spopadne ljude korespondira sa Božjim vječnim naumom. I onda će također imati suosjećajno srce za njegovo bližnje ljudsko biće, on će pomoći gdjegod je podesno i oni koji vjeruju u Boga i streme spram Njega će zajednički olakšati nevolju. Jer Ljubav prebiva u njima i ova pomaže otrpjeti i prevladati sve budući ona osigurava ljudskom biću snagu od Boga, Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). Stav ljudskog bića spram nevolje njegovog bližnjega će odlučiti koliko dugo on sam treba živjeti u siromaštvu i teškim životim okolnostima na Zemlji (!!!)… On ove može unaprijediti tako što će biti voljan pomoći njegovu bližnjemu, jer onda će Bog također njemu priskrbiti mogućnost da sprovede u djelo njegovu volju dajući mu što sam potrebuje tako da može također to dijeliti sa onima koji, poput njega, žive u najbijednijim uvjetima i time vode težak život. Inteligencija pojedinačne osobe neće biti odlučujuća budući ona neće biti sposobna postići mnogo jer svi će prethodni uvjeti življenja biti promijenjeni i jedino će najviše strpljenje i voljnost da se podnesu žrtve učiniti ljudima zajednički život podnošljivim. Jer zavisi o ovome kakvu će sudbinu Bog podariti pojedincu da otrpi. Bog Osobno je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16), i ova Ljubav ne želi ljudsku patnju nego njihovu sreću; osim što im ova sreća ne može biti podarena sve dok oni sami ne prepoznaju kako je Bog Ljubav. Međutim, kako bi Ga naučili prepoznati srce mora biti puno Ljubavi, a Ljubav se generalno probuđuje kroz veliku nevolju i patnju. I time Bog ove mora poslati nad čovječanstvo kako bi potpirio iskricu Ljubavi u srcu svakog čovjeka, i zavisno koliko će on onda sebe dokazati on će također biti uzet u obzir od strane vječnog Božanstva. I zato on opet može vrlo brzo pripremiti za sebe podnošljiv život ako također čini sve što može s njegove strane kako bi olakšao nevolju bližnjih ljudskih bića. I njemu će doista biti ponuđeno dovoljno mogućnosti da pusti njegovu srcu govoriti… On će biti sposoban biti s Ljubavlju aktivan na mnoge različite načine… Duhovni baš kao i zemaljski zahtjevi će biti postavljeni pred njega koje on jedino treba ispuniti kako bi također umanjio njegovu vlastitu nevolju i učinio njegov život više podnošljivim.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4724, 27 Kolovoz 1949

 

KATASTROFA I NJEZINE POSLJEDICE…

LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…

Svi vi ćete se povratiti u vrlo primitivno stanje življenja, jer jedino će ovo učiniti mogućim motivirati vas na pomoćnu/korisnu Ljubav prema bližnjemu, koja vas jedina može iskupiti. Onda će svi ljudi imati mogućnost biti Ljubav-no aktivni premda zavisi o slobodnoj volji do koje će mjere mogućnost biti iskorištena. I stoga će čovječanstvo vrlo brzo opet htjeti unaprijediti njihove uvjete življenja i to, zavisno o volji svake pojedinačne osobe, pravednim ili nepravednim sredstvima, jer jedino će nekolicina željeti služiti dok će većina željeti biti služena i na uštrb njihovih bližnjih ljudskih bića iznova steći blagostanje (ili ‘ostvariti prosperitet/napredak’), pa iako samo kratak period vremena, jer Kraj će uskoro slijediti… Međutim, štogod prethodi Kraju je bilo odlučeno od vječnosti… Djelomično uništenje na jednoj nezamislivoj skali će afektirati velika prostranstva Zemlje i oduzeti bezbrojne ljudske živote. Ovi će se ljudi, prema tome, susresti sa njihovim krajem, ipak njihova će smrt i dalje rezultirati u ulasku njihovih duša u kraljevstvo onostranog. Posljednji čas za ovaj svijet još nije pristigao kada će kapije u duhovno kraljevstvo također biti zatvorene. Preživjelima će, međutim, i dalje biti podaren posljednji predah/odlaganje, jedan izuzetno težak zemaljski život koji se unatoč tome može nazvati vremenom milosti budući i dalje omogućava mnogim ljudima dobre volje da steknu višu zrelost. Ogroman događaj bi trebao zamisliti sve ljude i dopustiti im tražiti sjedinjenje sa Bogom, ali samo će nekolicina izvući koristi za njihove duše preporučajući sebe njihovom Stvoritelju i Ocu od vječnosti i apelirati Mu za milosrđe i pomoć. I oni će doista biti pomognuti. Jer biti će velika i široko rasprostranjena nevolja tako da se pomoć izvani ne može očekivati. Ljudi mogu jedino pomoći jedni drugima, i u njihovoj će Ljubavi spram bližnjega biti snažno poduprti odgore, oni će biti sposobni ostvariti djela koja su u stvari iznad njihovih snaga. Ipak volja da se pomogne će im donijeti jedan izvanredan upliv snage, volja da se pomogne će također za njih imati blagotvorne posljedice, tako da će osoba koja pomaže primiti duhovno i fizički ono što bi on želio predati dalje i stoga će njegova vlastita nevolja biti popravljena/sređena također. Snaga vjere i Ljubavi će jasno postati očigledna i svako ljudsko biće može olakšati njegovu sudbinu time što će uzeti u obzir njegovog bližnjega a ne samo njegovu vlastitu nevolju. Ova velika nevolja nadolazi nad vas kako bi oživjela Ljubav, jer jedino vas Ljubav može iskupiti a ona se sve više hladi što se Kraj više približava. I svatko tko je i dalje sposoban i voljan Ljubiti neće biti u depresiji zbog nevolje nego će ju nadvladati vrlinom njegove Ljubavi za njegova bližnjega. Pa ipak, biti će puno patnje svugdje. Ljudi će biti rastrgani, oni više neće čuti novosti jedni o drugima i svatko će onda imati priliku iskoristiti svu njegovu snagu kako bi ublažio tešku situaciju u njegovom okružujućem području. I ljudsko biće može postići puno samo ako zaziva Boga za podršku i žudi pomoć za druge ljude. Ali svatko tko iskorištava njegovo bližnje ljudsko biće i pokušava izvući dobrobit iz njegove nevolje će na kraju pripadati onima koji će biti progutani od strane Zemlje na posljednji Dan… on će pripadati onima koji će biti osuđeni, budući su postali istinski vragovi i morati će dijeliti sudbinu onih koji će biti okovani i iznova prognani u Novu Zemlju za jedan beskonačno dug period vremena.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4639, 14 Svibanj 1949

 

‘NEĆE OSTATI NI KAMEN NA KAMENU NERAZVALJEN…’

VELIKA NEVOLJA…

Doći će vrijeme kada će sve što je sa naporom bilo stečeno i izgrađeno biti izgubljeno; vrijeme će doći kada će ljudi shvatiti kako je sve što je bilo naumljeno osigurati im fizičko blagostanje beznačajno i oni će biti potpuno bez sredstava za život (= lišeni svega), budući im nedostaje duhovnog bogatstva posjedovanje kojeg omogućava ljudima da prevaziđu gubitak zemaljskih dobara. Ja neprestano skrećem vašu pažnju na ovo vrijeme jer dogodit će se kako je proglašeno u Riječi i Pismu… neće ostati ni kamen na kamenu nerazvaljen (Matej 24:2)… Činjenica da će se takav užasan čin uništenja dogoditi kao jedan čin Božje moći zvuči neshvatljivo ljudima svjetovnog uma, unatoč tome to je neizbježno, kao prvo, budući je naumljeno imati obrazovnu svrhu i zatim to je također određeno u vječnom planu Spasenja da se omogući duhovnim supstancama na nižem stupnju razvoja da zadobiju druge oblike. Nužno je za ljude da budu izvanredno teško pogođeni jer oni skoro više ne obraćaju pažnju na njihov duhovni razvoj i biti će im dana konačna ohrabrenja, premda ih oni također mogu zanemariti ako su nevoljni promijeniti se i uzdizati. Oni jedino mogu biti tretirani više grubo jer više nisu otvoreni za nježne prijekore i sve što je do sada bilo naneseno čovječanstvu u ovu svrhu ostaje neuspješno. Međutim, nadolazeće vrijeme će uključivati drastičnu promjenu, tako da će se ljudske misli automatski okrenuti ka značenju i svrsi zemaljskog života no pri svemu tome prouzročiti promjenu u nekolicini ljudi, što će za njih biti doista blagotvorno…

Bertha Dudde, br. 2811, 12 Srpanj 1943

BJEŠNJENJE PRIRODNIH SILA…

TOTALNA PROMJENA ŽIVOTNIH UVJETA…

Nemoguće je natjerati ljude da vjeruju kako će se njihov zemaljski život potpuno promijeniti tijekom nadolazećeg vremena. Oni računaju na kraj njihova vremena patnje, slijeđen sa ekonomskim razvojem i prosperitetom i unapređenje životnih uvjeta, i na vrijeme spokojnosti i mira koje će nadomjestiti vrijeme prevrata i patnje. Oni ne žele vjerovati da pred njima još leži daleko teže vrijeme, da oni ne mogu očekivati nikakvo unapređenje nego će i dalje morati otrpjeti neopisivu patnju i bijedu. I oni odbacuju ikakvo upućivanje na ovo kao zabludu ili maštariju. Teško je prema tome nagnati ih da promijene njihov životni stil, ohrabriti ih da se ponašaju na način koji je prijatan Bogu i svjesno rade na unapređenju njihovih duša. Jer jedino vjera u ovo bi ih nagnala da ozbiljno streme omiliti se Bogu. Namjesto, oni to ne zamjećuju i zanemaruju svako Božje opominjanje, premda im On govori kroz nedaću i tugu. Ovaj nedostatak vjerovanja pogoršava duhovnu tamu; nema načina prosvjetliti ih budući će sâmo svjetlo biti ugušeno ako je zapaljeno kako bi ih osvijetlilo… Bog Osobno se sažaljeva nad ovim ljudima i pokušava prosvjetliti njihove duhove, ali oni sebe zatvaraju za to i ne mogu nikada postići Istinu. Jedino ih Istina može spasiti, ipak oni nju ne žele čuti budući ona potpuno proturječi njihovim budućim planovima, budući ih ona lišava njihove nade u zemaljsko unapređenje i jedno dokončavanje njihova stanja patnje i očekuje od njih preobraženje njihovih duša i promjenu njihova sadašnjeg načina razmišljanja. Oni ne žele vjerovati, posljedično tome, nema drugih sredstava da ih se nagna vjerovati nego kroz postojano pogoršanje zemaljskih nepovoljnih okolnosti… jer jedino kroz ove će oni prestati biti tako ekstremno zemaljski orijentirana uma. I ova povećana zemaljska patnja će nadoći kroz jedan događaj koji će zasjeniti sve što je došlo prije njega, budući će ljudi biti ostavljeni na milost i nemilost bješnjenju prirodnih sila koje ljudska volja ne može kontrolirati… Jer jedino kada oni prepoznaju višu Silu će se prignuti dolje pred ovim Autoritetom i ponizno moliti za pomoć. Tisuće ljudi će zasigurno biti teško pogođeni i patnja bi trebala biti dovoljna da učini da shvate njihovu vlastitu bespomoćnost i potakne ih iskreno zazivati Boga za pomoć…

Međutim, sve dok su ljudi tvorci velike nedaće to će rezultirati u rastućoj mržnji i često većoj bezbožnosti, budući u njihovoj ogromnoj nedaći oni više nisu u stanju prepoznati Boga Ljubavi. Ali čim su suočeni sa Silom Koju će morati prepoznati budući Ona vidljivo Sebe izražava, mogućnost također postoji da će se prignuti pred ovom Silom i apelirati Joj za milosrđe. Onda Bog može pomoćno intervenirati. Premda je to doista jedno izuzetno bolno sredstvo obrazovanja, ono mora unatoč tome biti iskorišteno ako će bar manji dio čovječanstva još biti spašen, to jest, ako će u posljednji čas oni još prepoznati Boga u bješnjenju prirodnih sila i uspostaviti kontakt sa Njime, bez čega neće biti spasenja (Joel 2:32)… I tako najsilniji događaj očekuje čovječanstvo, kojeg će ono biti nesposobno izbjeći ali koji ne može biti odvraćen od strane Boga budući čovječanstvo ne mari za Njegova opominjanja i upozorenja niti ono mijenja svoje ponašanje, nego nastavlja živjeti nepromišljeno bez da obraća pažnju na Njega. Najslabašnija Bogu-naklonjena volja bi spriječila da se ovaj događaj zbije i potaknula Boga da ukaže milosrđe i popustljivost/strpljenje, ipak ljudi sebe udaljavaju rastuće više od Boga i djeluju protivno Njegovoj volji. A pošto je Bog predvidio ovu volju od samog početka On je također znao već jedno beskonačno dugo vrijeme učinak ljudske pogrešne volje i koristi posljednja sredstva kako bi pridobio one ljude za Sebe koji još nisu u potpunosti protivni Njemu… On će učiniti da Zemlja zadrhti i na taj način usaditi strah i užas u ljude… On će im govoriti kroz elemente prirode, On će dopustiti da prirodne sile izbiju i izraziti Sebe glasno i jasno kroz ove… I ovaj će događaj povlačiti za sobom ogromne promjene; on će prouzročiti potpuni obrat u životu svake pojedinačne osobe, i posljedice prirodne kastastrofe će biti tako vrlo značajne da će svatko morati obratiti pažnju na to/nju, time nitko neće njome ostati ne-dodirnut. I blažen je onaj koji će još promijeniti njegovo razmišljanje; blažen je onaj koji će još biti sposoban prepoznati ruku Božju u svemu što će još biti nametnuto čovječanstvu u nadolazećem vremenu; blažen je onaj koji će još pronaći svoj put nazad k Bogu, koji stremi ispuniti Njegovu volju i uspostavlja ispravan odnos sa Njime… On će biti pomognut od strane Boga u njegovoj nedaći i teško vrijeme neće biti za njega uzaludno ako ono povuče njegovu dušu nazad iz bezdana prije nego je prekasno. AMEN

Nevolja će biti tako teška da će ona probuditi voljnost za pomaganjem u onih koji i dalje imaju iskru Ljubavi u njihovu srcu, i ova će iskra pronaći hranu i izrasti u plamen, jer svatko tko jedino želi pomoći će također aktivno pomoći i olakšati tešku sudbinu njegova bližnjega, budući on sam zna koliko puno patnje uzrokuje sudbina svake pojedinačne osobe. I oni koji su voljni pomoći će također biti pomognuti od strane Mene, oni će tamo gdje se izlaz više ne može pronaći primiti pomoć kao znak više Sile, Koja se Ljubav-no približava ljudima da im otkrije Sebe. Jer zemaljska pomoć često izgleda nemoguća ali ono što je nemoguće za ljude može i dalje biti ostvareno od strane Mene (Marko 10:27), i time čak i najveća nevolja nije beznadežna budući za Mene ništa nije nemoguće. I time će Ljubav koja je dana čovjekovu bližnjemu donijeti dobar plod, ona će zadobiti Moju Ljubav, i ovo predstavlja pomoć i milost i jedan izuzetan pritok snage, naračun čega Moji Vlastiti ne trebaju očajavati, jer oni neće osjetiti nevolju toliko puno budući će biti prepuni snage i uvijek imati Mene pored sebe kao Pomagača Koji će, poradi njihove vjere, djelovati očigledno kako bi i dalje zadobio nekolicinu prije Kraja koji su slabi u vjeri ali unatoč tome dobre volje… Oni će primiti snagu i preživjeti vrijeme neimaštine bez štete za njihovu dušu. Moji Vlastiti, međutim, će biti zaštićeni od strane Mene i mogu očekivati ovo vrijeme bez brige, jer ono neće dugo trajati.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8982, 25 Svibanj 1965

 

OPSEG PRIRODNE KATASTROFE PRIJE KRAJA…

Svi vi sebe trebate pripremiti za Kraj, tako da ćete bar biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog sa sitnim bljeskom realizacije. Jedino će kratko vrijeme proći ali ovo je sasvim dovoljno ako imate dobru volju da bi postigli vašu transformaciju u Ljubav. Imat ćete obilje mogućnosti za ovo čim se dogodila Moja intervencija… čim ste pogođeni sa prirodnom katastrofom koja sve prethodne događaje čini patuljastima. Ne možete ni na koji način zamisliti što će se dogoditi a ipak, trebate vjerovati kako će Moj glas zazvučati najsilnije sa kojim ću (pro)govoriti vama ljudima još jednom prije nego pristigne konačni Kraj…

Bertha Dudde, br. 4940, 21 Srpanj 1950

 

PREDSKAZANJE PRIRODNE KATASTROFE…

BEŽIVOTNA PROSTRANSTVA ZEMLJE…

Konačnom će Kraju prethoditi jedan ogroman događaj koji će prinuditi razmisliti sve ljude koji ga prežive. To će biti jedna naznaka Kraja, uništenje na maloj skali poredbeno sa konačnim djelom uništenja ove Zemlje, ipak takvog opsega kakvog čovječanstvo nikada nije doživjelo od kako je Zemlja došla u postojanje. To je prirodni događaj koji će baciti u metež sve pogođene ljude ili one koji čuju za njega, jer posljedice incidenta su pregoleme da bi prošao nezamjećenim. Takozvana beživotna prostranstva zemlje će se formirati koja ne prikazuju ama baš nikakav život budući zemljina isparenja ugušuju sav život u tim područjima. Jedan očigledan utjecaj od strane prirodnih sila će biti prepoznatljiv tako da se ovom fenomenu ne može ići tragom unazad do ljudske aktivnosti budući Ja želim otkriti Sebe kroz ovaj događaj kako bi ljudima učinio vjerojatnim skori Kraj, kojeg vidjeoci i proroci neprestano proglašavaju na Moje poduke. Ljudi su suočeni sa obnovljenom patnjom a ipak ne mogu biti pošteđeni ove patnje sve dok oni i dalje odaju počast svijetu a Mene jedino zamjećuju u prolazu. Oni moraju Mene tražiti tako da Ja mogu Sebi dopustiti biti pronađenim, što se jedino može ostvariti pomoću jednog događaja koji se više ne može objasniti kao aktivnost ljudi. Oni moraju naslutiti da je iza toga viša Sila te sebe povjeriti ovoj Sili u njihovoj zemaljskoj nedaći. Ali kako bi to učinili oni također moraju biti na milosti i nemilosti ove Sile kako bi u njoj sami od sebe našli utočište. Oni moraju biti fizički bez pomoći kako bi zamjetno osjetili pomoć odgore…

I iz ovog razloga silovita će se oluja podići koja će iščupati i podići sve sa tla; Zemlja će se rastvoriti i odgore i od ispod ljudi će naći sebe na milosti i nemilosti elemenata sa kojima će se biti nesposobni boriti kako neće imati dovoljno snage; jedna nepodnošljiva vrućina je, u stvari, ljude već unaprijed učinila nesposobnima i letargičnima i tako će oni gledati prve znakove u prirodi bez interesa dok ne prepoznaju njihovu strašnu situaciju i onda će se skoro brutalno boriti za njihov život kojeg se boje izgubiti. I Ja ću pomoći svima onima u nevolji koji su dobre volje; Ja ću im osigurati shvaćanje/realizaciju tako da oni mogu prepoznati Moju vladavinu i aktivnost u svim događanjima i kao rezultat ovog uvida također podučiti njihova bližnja ljudska bića i ohrabriti ih da se okrenu ka Meni, i oni će im propovijedati u svezi Moje Ljubavi, mudrosti i svemoći tako da će Me oni zazvati kada su u opasnosti. Ja želim biti njihov Vođa, i oni koji vjeruju u Mene i žele Mi služiti će biti spašeni tijekom sve nevolje posljednjih dana prije Kraja. Jer uskoro nakon ovog događaja slijedi uništenje stare Zemlje, kao što je zapisano. Ipak ljudi neće doživjeti ovo uništenje nepripremljeni, i zbog toga ću Ja baciti sjenu unaprijed… konačnu naznaku kojoj treba biti dano pouzdanje, tako da ljudi neće hodati u vječnu propast, tako da će oni biti sposobni sebe spasiti samo ako koriste ispravno njihovu volju. AMEN

… To će za sve vas značiti užasno iskustvo… jedino Moji Vlastiti neće biti afektirani toliko budući je njihova vjera toliko snažna do oni sebe potpuno povjeravaju Meni i prema tome će također primiti pomoć koju očekuju. I onda će svaka osoba imati mogućnost prakticirati nesebičnu Ljubav kako bi i dalje postigao potpunu zrelost, jer tamo će biti jako puno nevolje i svatko će biti sposoban pomoći, ako samo sa utješnim riječima ohrabrenja koje upućuju na Boga Ljubavi Koji jedino zahtjeva povjerljivu molitvu Njemu kako bi im bio u stanju vidljivo demonstrirati Njegovu pomoć. Jer štogod vi još možete dati čovjeku u duhovnom smislu će pomoći njegovoj duši i spasiti ga od užasne sudbine obnovljenog prognanstva (Knjižica br. 44). Ali vi ćete biti također sposobni pomoći im na zemaljski način, jer odlučnost da pomognete će vas također postaviti u stanje da ste sposobni pomoći, jer gdje je ljudska volja nesposobna pomoći Ja i dalje imam bezbrojne pomagače na Mojem raspolaganju koji će vas paziti na znamenit način. Ja jedino potrebujem čvrstu vjeru od vas, i vi ćete ovu imati kada shvatite da se sve što sam predskazao događa i kada stoga sebe izručite u tijelu i duši i jedino želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo.

I ovo vrijeme od strane vas treba biti dobro iskorišteno, vi trebate neprestano prakticirati Ljubav koja će vam opet i iznova dati snagu, vi trebate jedino uvijek misliti o vašim dušama, budući vi ne znate kako dugo će vam još biti dopušteno živjeti na Zemlji, budući vrijeme koje vam je ostavljeno može još jedino biti ograničeno, posebice ako ne možete postići snagu vjere koja vam omogućuje izdržati do Kraja. U tom slučaju Moje milosrđe će biti veće ako vas pozovem sa ovog svijeta prije vremena… ako vi i još možete ući u kraljevstvo onostranog gdje će za vas i dalje biti moguće napredovati ali gdje vi nećete biti u opasnosti opet na Kraju pasti u bezdan… jer Ja se borim za svaku dušu i poznajem njezinu volju, i time Ja također znam gdje je i dalje mogućnost spasenja, a Ja ću to zasigurno iskoristiti… jedino jednu stvar ne mogu napraviti, ne mogu vas prisilno osloboditi iz ruku Mojega protivnika (Sotone)… Jer on ima isto pravo nad vama budući ste ga jednom slijedili vašom slobodnom voljom. I stoga Ja jedino uvijek mogu pomoći onima od vas koji želite sebe osloboditi od njegove kontrole. I Ja ću to doista činiti svim sredstvima, jer samo već činjenica da ste bili obaviješteni o približavajućoj ogromnoj nevolji… da možete povećati vašu snagu kroz molitvu ako vjerujete u to… je vrlo značajna pomoć. Jer svi vi ste sposobni ujediniti sebe sa Mnom u molitvi, apelirati vašem Ocu da vam podari milosrđe da ne postanete toliko strašno pogođeni od strane prirodnog događaja, što je u svako vrijeme u Mojoj moći. I svaka takva molitva poslana Meni u duhu i Istini će od strane Mene biti uslišena, to je zašto svi ljudi neće biti jednako afektirani, i Moja volja će sebe vidljivo izraziti i također osnažiti vjeru onih koji su i  dalje dvojbeni… Ipak čak oni koji ne vjeruju će se početi razmišljati, njihova mržnja spram vjernika će se povećati i naknadno degenerirati u neprijateljstvo, koje će Moji Vlastiti također morati otrpjeti. Unatoč tome, oni imaju Moju garantiranu zaštitu, jer sve dok rade za Mene i Moje kraljevstvo Ja ću također znati kako voditi njihove korake tako da oni neće ostati neuspješni, i duše koje su primile od njih pomoć u njihovoj duhovnoj i zemaljskoj nevolji će im biti jako zahvalne.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3737, 6 Travanj 1946

NAJTEŽI UVJETI ŽIVOTA NAKON KATASTROFE…

U predvidivoj budućnosti vi ćete živjeti u drugačijim okolnostima i morat ćete kompletno promjeniti vaš način života ako hoćete udovoljiti zahtjevima novih, vrlo teških uvjeta te ih biti sposobni otrpjeti. Ova je promjena neizbježna budući posljednji dani ulaze u njihovu posljednju fazu, koja je (po ozbiljnosti) jednaka najtežoj borbi za opstanak radi toga da bi se ostvario najbrži duhovni napredak. Jer Kraj je blizu i što ova ogromna zemaljska nevolja ne može ostvariti sada to isto tako ne može biti ostvareno na ovoj Zemlji. Ali svatko čiji je život pošteđen nakon Moje posljednje snažne intervencije se može, uz dobru volju, također prilagoditi duhovno, on može sve događaje povezati sa voljom vječnog Stvoritelja i izvući najveću dobrobit za njegovu dušu iz njegova stava. Jedino potpuno nevjerni ljudi će odbaciti ovu povezanost i pokušati kontrolirati njihov zemaljski život sa njihovom vlastitom snagom koristeći pak njihovu voljnu snagu pogrešno, ne u skladu sa Božanskom voljom. I oni će uspjeti budući su poduprti sa Bogu-protivnom silom.

Međutim, vjernici također mogu prevladati najteže uvjete sa Božjom snagom, koju oni, u stvari, sami mogu osjetiti ali koja sebe ne izražava na jedan izvanjski primjetljiv način, u tome da je ljudsko biće okruženo zemaljskim vlasništvima. Namjesto toga on će naći unutarnju snagu da otrpi čak najteže uvjete u životu. Zamaljska će nevolja biti ogromna i neće biti sa lakoćom popravljena normalnim sredstvima budući će ogromno uništenje, voljom Božjom, prirodno rezultirati u masivnom kaosu i potraživat će pretjerane zahtjeve svačije snage. I onda će svaki pojedinac morati crpsti iz Božje snage ako želi preživjeti najgore vrijeme. Ali ova je na njegovu raspolaganju u izobilju. I, prema tome, Bog uvijek podučava Njegove sluge da ukažu na nadolazeće događaje, da obavijeste ljude o nadolazećoj katastrofi tako da oni mogu kontaktirati snage-davajuću Silu unaprijed, Koja ne isključuje nikoga tko žudi snagu. Ljudska bića nisu još u stanju zamisliti takvu intervenciju od strane Boga i tako odbacuju kao nemoguće ono što im je teško vjerovati. A ipak oni nju trebaju mentalno razmotriti tako da se neće suočiti sa događajem potpuno nepripremljeni kada dođe Dan. Jer on će neopozivo doći i iznenaditi svakoga uključujući vjernike, i on će rezultirati u ogromnim promjenama… I blažen je onaj koji promijeni njegovo razmišljanje, tko ispravlja njegov stav spram Boga, tko nalazi njegov put ka Njemu u najvećoj potrebi… Budući će taj Dan za njega biti blagoslov.   AMEN

Bertha Dudde, br. 7053, 2 Ožujak 1958

NAVJEŠĆIVANJE NADOLAZEĆE OGROMNE NEVOLJE…

Svima vama će biti potrebno puno snage ali ona će biti uvijek na vašem raspolaganju, jer svatko tko jednostavno sluša Moju Riječ će ju primiti čim on razmatra ovu Riječ u njegovu srcu i djeluje sukladno. Onda ćete biti adresirani od strane Mene Osobno i također biti prosvjetljeni od strane Moje Ljubavi, i iz tog razloga snaga mora teći ka vama budući je Moja Ljubav također snaga… Ali svatko tko dopusti da se Moje Riječi odbiju od gluhih ušiju neće izvući dobrobiti od njih, jer Ja ne mogu ući u kontakt sa njime i stoga Moja snaga isto tako ne može teći kroz njega. Tijekom nadolazećeg vremena nevolje vi ćete svi trebati snagu od Mene… jer vi nećete biti u stanju nositi se sa vašim okolnostima na zemaljski način; jedino sa Mojom pomoći ćete vi uspjeti. Ja želim da vi prepoznate vašu vlastitu snagu i slabost. Moja je volja da ćete postati svjesni samih sebe kako ste slaba bića tako da ćete potražiti utočište u Sili Koju onda morate zasigurno prepoznati. Onda će ljudska naklonost postati vama očigledna, njihov zastrašujuči nedostatak vjere će izaći na svjetlo i nužnost da se ljudima govori o Meni i Mojem kraljevstvu, u svezi Moje sile i Ljubavi za čovječanstvo, da im se proglašava Evanđelje i vodi ka vjeri. Čak tijekom ovog vremena nevolje biti će žustrih rasprava, borba će se morati voditi sa mačem usta budući će mnogi od onih slabe vjere dvojbiti Boga i Oca čak još više budući će im izgledati neshvatljivo kako je katastrofa koja je zadesila ljude trebala biti djelo Ljubavi-prepunog Boga. Jer svi ljudi i dalje vrednuju njihov zemaljski život kao ljudska bića previsoko, i objasniti im značenje i svrhu njihova života na Zemlji i govoriti o životu nakon smrti je suštinski važan rad onih koji žele raditi za Mene i koji će naknadno biti suočeni sa prostranim poljem rada. Za sada ljudi i dalje hodaju okolo u samodopanom/spokojnom i nezainteresiranom stanju i ne razmatraju njihov zadatak na Zemlji. Prema tome oni moraju biti prodrmani u njihovu razmišljanju, jer čak ih bezbrojni incidenti koji uzimaju mnoge žrtve jedva više alarmiraju, stoga ljudi više ne mogu biti probuđeni ni jednim drugim sredstvima nego kroz jedan događaj na takvoj masivnoj skali da će on afektirati svih koji ga prežive.

I ako vam Ja to neprestano ukazujem to je jedino zbog toga da možete sebe pripremiti tako što ćete prakticirati Ljubav, sakupljajući snagu, sjedinjujući sebe sa Mnom i biti sposobnima primiti Moju snagu kroz prihvaćanje Moje Riječi… tako da se nećete približavati ovom teškom vremenu bez da ste pripremljeni, da vi možete poduprijeti vaša bližnja ljudska bića i također im proglasiti Moju Riječ. Ja ću se prisjetiti svih onih od vas koji Me se sjetite. I Ja neću ostaviti nijednog od vas bez snage tko Mi apelira za snagu unaprijed, tko Mi apelira za Moju zaštitu i Moju pomoć prije događaja. I opseg do kojeg ćete vi, koji hodate sa Mnom, biti sposobni izdržati ovo će postati očigledan, premda se vi nećete osjećati neobično opterećeni. Opet i iznova Ja opominjem vas ljude da Mi se pridružite kroz dobro-dušnu aktivnost i srdačnu molitvu, i Ja vas opetovano uvjeravam kako ćete onda primiti obilje snage i ne trebate se bojati ničega, čak ako izgubite sve zemaljske prirode, jer jedino Ja vam mogu dati što trebate, i Ja ću se također uvijek pobrinuti za Moje Vlastite, za one koji Me ne zaborave, koji vide njihova Oca u Meni i, poput djece, traže utočište u Mojim rukama u svakoj nevolji i opasnosti… Vi, koji Mi želite služiti, ćete posebice osjetiti Moje prisustvo, budući vi prepoznajete Istinu Moje Riječi i prema tome sebe sve bliže približavate k Meni, Kojeg sada prepoznajete u Njegovoj sili i moći, ali u Čiju Ljubav vi također vjerujete i prema tome povjerljivo sebe izručujete Njemu. I budući ću vas onda Ja trebati kao borce za Mene i Moje ime, budući ću vas Ja trebati da marljivo radite u Mojem vinogradu, Ja ću vas tako očigledno poduprijeti da ćete vi doista biti u stanju ostvariti vaš rad uspješno. Sve će se dogoditi kao što je naumljeno u Mojem vječnom planu Spasenja, budući jedino Ja znam što donosi dobrobiti Mojim živim tvorevinama… I tako je Kraj također bio neopozivo određen. Ali sam ovaj Kraj će potaknuti konačno djelo milosrđa prethodno njemu, premda će se vama činiti kao jedan čin okrutnosti. Međutim, to će unatoč tome i dalje spasiti neke ljude; on će biti korišten kao konačno sredstvo da bi ukazalo Mojim živim tvorevinama stazu ka Meni i neće ostati sasvim neuspješan. Ja uzimam u obzir veliku duhovnu nevolju u kojoj se čovječanstvo nalazi i prema tome i dalje želim dotaći svaku pojedinačnu dušu kako bi ju zadobio za Sebe, iz ovog razloga Ja moram dozvoliti da ogromna zemaljska nevolja nadođe na Zemlju ali koja također može biti prevladana uz Moju pomoć… Jer Moja Ljubav i sila će sebe izraziti gdjegod Sam zazivan za pomoć, i oni koji nju samo požude će primiti Moju snagu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8619, 17 Rujan 1963

 

KAOS NAKON INTERVENCIJE…

(‘Svi što prizivaju ime Gospodnje bit će spašeni.’ Joel 2:32)

Nastavljam vam govoriti opet i iznova da ćete doživjeti jedan nevjerojatan kaos zbog Moje intervencije… Prirodne sile će se potpuno oteti kontroli ostavljajući vas nesposobnima razmišljati; jedino Moji Vlastiti će biti sposobni moliti se Meni, premda će ovo biti jedino očajničke molitve tako što će odaslati kratke, molećive misli ka Meni, ali Ja ću ih čuti i zaštititi ih od najgoreg. Ipak sve će postati kaotično i ljudi će biti bačeni u gorka stanja nevolje… I ovo će već predstavljati kraj za mnoge budući će oni izgubiti njihov život premda to još nije kraj ovog svijeta.

Međutim, prije konačnog Kraja Ja ću još pokušati izbaviti što će sebi dozvoliti biti izbavljenim… Ja želim Sebe otkriti onima slabe vjere tako da će Me zazivati u njihovoj potrebi i primiti očiglednu pomoć, tako da će njihova vjera biti osnažena i oni će još biti pomoćni Meni kada posljednja faza Zemlje započne. I Ja vas uvjeravam da će to biti skoro previše za pojedinca i jedino Jedan će biti u stanju dati vam snagu i poslati vam pomoć ako vi zazovete tog Jednog u užasnoj potrebi…

Ali vi ljudi ne možete biti pošteđeni ove intervencije, jer to je posljednji pokušaj da se spase duše koje su i dalje bez ili male vjere. Kada oni ne vide nijedan drugi izlaz ljudi se unatoč tome još mogu prisjetiti njihova Boga i Stvoritelja… Sile iznad njih Koja je jedina u stanju pomoći. Jednom kada je ogromna prirodna katastrofa gotova, nevolja neće dokončati i kaos će neprestano rasti. I onda će se ukazati gdje i dalje ima žive vjere, jer ova jedina će kontrolirati/zagospodariti svom nevoljom…

Svatko sa živom vjerom će sebe potpuno izručiti Meni i doista, Ja neću dopustiti da njegova vjera bude uništena. Opet i iznova će on biti pomognut, i on će također pokušati uvesti njegova bližnja ljudska bića u vjeru, i zavisno o njihovoj volji i osobnoj naklonosti da pomognu oni će, također, primiti pomoć, jer očajna situacija će motivirati djela Ljubavi i stoga će ispuniti njezinu svrhu buđenja Ljubavi spram bližnjega koja, opet, osigurava da ću Ja dati ljudima Moju Ljubav i snagu da se nose sa njihovom situacijom.

Vi koji pripadate Meni i želite ispuniti Moju volju i biti Mi u službi, doista se ne morate bojati ovog vremena nevolje, jer vaša stalna veza sa Mnom vam osigurava Moju zaštitu i veliki opseg snage. Pored toga, Ja ću vas također opet potrebovati kako bi širili Moje Evanđelje Ljubavi, što će onda biti izuzetno nužno, jer još jednom će ljudi prikazati njihovu prirodu i jedino nekolicina će biti pomoćno i pomagati njihovim bližnjim ljudskim bićima i oni će, također, biti pomognuti opet i iznova, u što mogu biti sigurni… Ali, u cjelini, izbit će na površinu čak veća sebična ljubav, i ljudi će okrutno uzeti što im ne pripada kako bi poboljšali njihove životne uvjete… Agresivna osoba će prevladati i željeti opustošiti slabiju. I ovo će posebice karakterizirati ovo vrijeme nevolje i otkriti da je čovječanstvo spremno za njegov krah/propast. Unatoč tome, Moji Vlastiti će se uvijek oslanjati na činjenicu da Ja znam njihove poteškoće i također ću ih poboljšati jer, doista, Meni je sve moguće, i Ja ću se također pobrinuti za vaše zemaljske živote i osigurati vam najznakovitiju pomoć tako da će vaša vjera postati još više živa, a sa snagom vjere vi možete prevladati nad svime a ipak ne možete biti nadvladani od strane vaših neprijatelja…

Vi možete itekako vjerovati da se ovo vrijeme približava; naposlijetku, Ja i dalje koristim sva sredstva pomoći da bi pridobio duše koje još nisu u potpunosti porobljene od strane Mojeg protivnika… Ja im također želim Sebe otkriti u Mojoj Ljubavi i sili čim je njihova vjera živuća, jer konvencionalna vjera će biti potpuno odbačena budući to nije uvjerena vjera, koja ostaje postojana tijekom takve zemaljske nevolje. I svi oni koji su prethodno bili raskalašeni u preobilju zemaljkih vlasništava će biti gorko afektirani ovom nevoljom kako im je prolaznost zemaljskih vlasništava vidljivo i nesumnjivo ukazana. A učinak zavisi o zrelosti njihovih duša, oni će ili naći utočište u Bogu i apelirati Mu za pomoć ili pokušati koristiti njihovu vlastitu snagu da bi uspjeli na uštrb njihova bližnjega, budući njima nedostaje Ljubavi ili bi se oni zaputili stazom ka Meni.

Ovo vrijeme nevolje će postaviti velike zahtjeve pred vas ljude, unatoč tome vi ćete ga preživjeti uz Moju pomoć… Prema tome tražite ju, i također Mi apelirajte unaprijed za snagu da budete sposobni izdržati jednom kada započne kaos. Jer biti ćete sposobni ostvariti puno u jedinstvu sa Mnom ali vi ćete ostati slabi bespomoćni ako se oslonite na vašu vlastitu snagu i pretpostavite kako vam ne treba Božanska pomoć… Jer Ja Osobno ću biti sa svakime tko Me zaziva u njegovoj nevolji.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4108, 21 Kolovoz 1947

UPUĆIVANJE NA DOGAĐAJE… KAOS… BRZI DOLAZAK…

Očekujte Moj brzi dolazak, jer nema još puno vremena do Kraja… Vi ćete ubrzo doživjeti stvari koje će potvrditi što vam je Moja Ljubav obznanila davno unaprijed… naime, da je konačna faza prije Kraja već započela. Vi ćete se čuditi zašto dozvoljavam da se takve katastrofe dogode, zašto dozvoljavam da takva ogromna nevolja snađe čovječanstvo i Ja vam uvijek jedino mogu dati odgovor da je to nužno za one ljude koji Me još nisu prepoznali i jedino uvijek gledaju na svaki događaj sa zemaljskog gledišta ali nikad ne povezuju ljudski duhovni razvoj sa njime. Ovi su definitivno konačni trudovi, i Kraj će uskoro slijediti bez greške. Opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na činjenicu da vi ne smijete ići kroz život na način da svjetovno živite (u smislu: da je vaš um zaokupljen jedino materijalnim i tjelesnim stvarima), kako on traje jedino kratko vrijeme i može i dalje biti od najvećeg značaja za vas ako razmotrite vašu svrhu i na prikladan način iskoristite život. Međutim, vi ljudi ste malodušni i spokojni po pitanju Mojih opominjanja i upozorenja, jer vi ne vjerujete u Moju Riječ. I Ja vam ne mogu dati daljnji dokaz u svezi Istine Moje Riječi, budući se vi morate zaputiti ispravnom stazom bez nagovora, vi se morate osjećati nagnanima iznutra udovoljiti Mojoj volji, inače vaše duše ne mogu sazrijeti. Ipak vi možete izvući vidljivi dokaz iz nadolazećeg događaja, jer na taj način ću doći izvanredno blizu vama, otkrivajući Sebe onima koji znaju u svezi Mojih darova milosti i potvrđujući im ove tako da će Me biti sposobni prepoznati.

I oni od vas koji Mi želite biti u službi znate da vi nemate dug život pred vama i da misija koja vam je dodjeljena ne dozvoljava daljnju odgodu, i da vi, poradi ove misije, morate najprije sebe uvjeriti u Istinu Moje Riječi tako da Ju onda možete širiti bez odgode. I stoga ćete vidjeti kako će se sve što Sam vam obećao u Riječi i Pismu obistiniti. Vi ćete naučiti prezirati svijet i istražiti duhovno kraljevstvo više temeljito, u vašu vlastitu korist, za transformaciju vaše duše. Bezbrojna svjetlosna bića su na Mojem raspolaganju, i kroz ove Ja opet i iznova vršim utjecaj na vas ljude neprestano skrećući vaše misli na nadolazeći događaj, dozvoljavajući vam da prolazite kroz toliko puno nevolje i bijede dok sami nećete čeznuti za propašću Zemlje kako bi izbjegli grube pritiske nametnute vam od strane bližnjih ljudskih bića. Onda ćete vi sebe postepeno pripremiti za Kraj, jer onda ćete vjerovati u njega i učiniti napor da živite na Zemlji da Mi udovoljite. Ovo će vrijeme biti popraćeno od strane nevjerojatnog kaosa, tijekom kojeg vi trebate povjerljivo očekivati Moju pomoć iz krajnje nevolje, jer Ja Sam vam ovu obećao i neću razočarati vašu vjeru. I stoga su ove Moje Riječi vaša najbolja garancija da vas nikakva šteta neće snaći premda ćete biti postavljeni pod pritisak sa svih strana. Međutim, vi morate vašu Ljubav dati Meni, i ako Me ljubite vi ćete čeznuti za Mnom, i iz tog razloga ću Ja doći dohvatiti vas iz mjesta propasti u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17; Knjižica br. 43), gdje vi više nikada nećete biti proganjani, gdje Sam jedino Ja na vlasti i zlu nije dopušteno ući. I sva će nevolja dokončati za vjernike, ali za druge će nevolja tek započeti, kao što Sam proglasio… oni će biti osuđeni na tamu… oni će biti prognani u Novu Zemlju u tvorevine koje su iznad vaše mašte sve dok sami ne nastanite Novu Zemlju.  AMEN

*

Na temu kaosa koji će nastati nakon Božje intervencije i posla koji se tada treba napraviti u Vinogradu, vidi također što je rečeno u Knjižici br. 37, u poglavlju: Djelovanje Kristovih Vlastitih nakon velike prirodne katastrofe… u kaosu koji će nakon nje nastati…’