Bertha Dudde, br. 8081, 17 Siječanj 1962

 

PREDVJESNIK… VIDLJIVA POJAVA… VRIJEME JE ISPUNJENO…

Ljudi na Zemlji se više neće promijeniti, nema daljnjeg duhovnog napretka, jedino pojedinačni ljudi će Me i dalje pronaći budući su oni odlučni ispuniti svrhu njihova zemaljskog života. Štogod još može biti napravljeno s Moje strane kako bi se povećao broj potonjih će doista biti napravljeno, i Moja Ljubav će također pronaći načine i sredstva da dodirne srca nekolicine tako da će oni otvoriti sebe bez unutarnjeg otpora i prihvatiti Moju Riječ… Ipak njih nema puno i stoga se može reći: Vrijeme je ispunjeno… Jer nizak duhovni stupanj čovječanstva sam odlučuje kraj, i ovaj je doista sišao do točke gdje je transformacija čovječanstva izvan pitanja… Moj protivnik (Sotona) vlada nad duhovnom suštinom koja se zapućuje posljednjom stazom preko Zemlje kao ljudsko biće i u potpuno negativnom smislu utječe na one koji su porobljeni od strane njega i udovoljavaju njegovoj volji. Otud su oni već donijeli njihovu konačnu odluku volje i iznova su odabrali kraljevstvo tame… oni će se opet vratiti materiji, koja ih je porobljavala na Zemlji i od koje oni više sebe ne mogu razdvojiti. I materija će još jednom primiti duše…

Međutim, sve do kraja ću Ja ljudima i dalje ponuditi mogućnost da se okrenu spram njihova Boga i Stvoritelja, jer postojanost Mojih Vlastitih još može promijeniti njihov um i dopustiti im da pitaju pitanja koja bi Ja Osobno zasigurno odgovorio, budući Ja želim poštedjeti ove pojedinačne duše od obnovljenog prognanstva, ponovljenog procesa kroz tvorevine Nove Zemlje. I Moj Duh će tako očigledno biti sa Mojim Vlastitima da će se čak nevjernici početi čuditi/zapitkivati… Ja ću Sebe njima otkriti kroz vidljivu pomoć koju ću podariti Mojim Vlastitima… i nevjernici bi bili sposobni vjerovati da su željeli sebe osloboditi od Mojega protivnika (Sotone) koji ih drži zakovanima… Jer Ja ću ščepati čak najslabiju misao koju bi oni mogli imati o Meni i nikada ih više ne pustiti… budući ću Ja dopustiti Sebi biti pronađenim čak u posljednji čas gdjegod je volja da se Mene doživi…. Moji Vlastiti, međutim, će prepoznati kako protivnik drži njihova bližnja bića okovanima… Moji Vlastiti će također biti predmetom njegovih nasrtaja, ipak Moja snaga će jasno biti na njihovom raspolaganju, jer Ja Osobno ću im pomoći u borbi i oni će izroniti pobjedonosni…. Jer doista, Moja snaga je jača nego njegova (Ivan 16:33; 1 Ivanova 4:4), i on će pobjeći od svjetla kojeg sjajite na njega budući on prepoznaje Mene Osobno unutra.

A da bi Moji Vlastiti ostali snažni oni će primiti aktivnu pomoć; Ja Osobno ću biti sa njima u Riječi, Ja ću im poslati nositelje svjetla koji će sijati tako blistavo da će oni raspršiti sve sjene i također odbiti neprijatelje koji naumljavaju ugnjetavati Moje Vlastite… Ja ću ljudima pružiti užitak sa Mojim Prisustvom i učvrstiti ih u njihovom otporu spram neprijatelja… I pojedinačni će ljudi biti sposobni ugledati Me i izvući užasno veliku snagu iz toga i također transmitirati ovu snagu njihovoj braći… I onda ćete čuti o jednom koji će najaviti Moj Dolazak, koji će se opet pojaviti kao glas u divljini i čije će svjetlo sijati za sve vas, i vi ćete ga prepoznati kao Mojeg predvjesnika u vremenu kraja… Ja vas neću napustiti, koji želite biti i ostati Moji Vlastiti, u vašoj fizičkoj i duševnoj nevolji, vi doista niste sami i zaboravljeni čak ako to vama svjetovno tako izgleda… Ja Osobno Sam sa vama i vi ćete također osjetiti Moje prisustvo i imati nepokolebljivu vjeru u Mene i Moj dolazak na dan Suda… I poradi Mojih Vlastitih Ja ću skratiti dane tako da će oni ustrajati do kraja… Jer neće više biti duhovne promjene na ovoj Zemlji; ipak duhovna prekretnica će morati doći, Zemlja će morati opet biti u službi za viši razvoj duhova… I duhovi koji su podbacili na njihovom posljednjem testu volje moraju opet biti zavezani.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4970, 20 Rujan 1950

 

UTJELOVLJENA SVJETLOSNA BIĆA… NEDOSTATAK PRETHODNOG PAMĆENJA… PREDVJESNIK…

Oni koji Mi žele služiti trebaju znati sljedeće: duhovno stanje ljudi koji žive u posljednjim danima zahtjeva specijalnu pomoć od strane svjetlosnih bića koja rade na Moje instrukcije u duhovnom carstvu baš kao i na Zemlji, gdje je veliki broj njih utjelovljen kao ljudska bića kako bi ispunili iskupiteljsku misiju. Kako svjetlosna bića rade i pomažu im je jasno očigledno ljudima koji prihvaćaju duhovnu informaciju koja im je dana, budući oni znaju da se duhovna nevolja ljudi može iskupiti jedino kroz dar Moje Riječi odgore. Na vidiku duhovnog propadanja širokih razmjera bilo bi potpuno nemoguće da Moja Riječ naiđe na prihvaćanje među čovječanstvom, budući ono ne bi niti uspostavilo vezu sa duhovnim svijetom, niti bi željelo ili bilo u stanju prihvatiti objave iz ovog svijeta. Prema tome svjetlosni svijet treba poduzeti posredna djelovanja, svjetlosna bića moraju tražiti prikladne posude na Zemlji u koje mogu ulijevati zračenja Mojega Duha i tako… gdje je to nužno… svjetlosna bića silaze na Zemlju kao ljudska bića kako bi postali veza između ljudi i duhovnog svijeta… kako bi bili posrednici između Mene Osobno i ljudi. Otud je veliki broj svjetlosnih bića utjelovljen tijekom posljednjih dana prije kraja, u kojima vi ljudi trenutno živite, kako bi vam pomogli, s obzirom na to da ste obmanuti i neupućeni, živite pogrešan način života i stoga ste u ozbiljnoj neprilici.

Vi sami niste svjesni niskog duhovnog stupnja i njegovih posljedica, i ako vam je dano znanje, vi nećete u njega vjerovati. Ipak svijet svjetla udomaćuje stanovnike koji gledaju na aktivnosti u tami na Zemlji sa užasom i žele pohitati u vašu pomoć kako bi još pomogli onima koji ne pružaju otpor i sebe povjeravaju njihovom vođenju. Međutim, oni su unatoč tome ljudska bića koja tako žele pomoći i obavijestiti vas. To je zašto ih vi ne prepoznajete, baš kao što oni ne prepoznaju sebe kao bića odgore premda oni, kao ljudska bića, najozbiljnije streme uzdignuti se… Oni su ljudska bića poput vas samih a ipak njihova je volja usmjerena spram Mene, koji više ne mogu biti ozlijeđeni od strane Mojega protivnika (Sotone) budući su oni već postali Moji Vlastiti prije nego su došli na Zemlju poradi potrebite ljudske rase. Oni vam žele donijeti svjetlo kojeg neprestano primaju od Mene i koje je istovremeno snaga za uzdignuti se. Ipak niti su oni svjesni činjenice kako su dobrovoljno došli na Zemlju, jer njihovi napori da se uzdignu moraju biti jasno prepoznatljivi kao takvi njihovim bližnjim ljudskim bićima kako bi ih ohrabrili učiniti to isto. Kad bi svjetlosno biće kao takvo bilo prepoznatljivo ljudima ono im ne bi moglo služiti kao primjer, jer onda bi ljudi koji su pogođeni sa svakojakim slabostima i manama osjećali nesposobnima ikada postignuti ovaj primjer. Jedino vrlo specijalna, uzvišena duhovna bića znaju njihovu misiju i porijeklo i također obaviještavaju ljude o tome, premda oni neće naći na vjerovanje.

Ali takva uzvišena svjetlosna bića će biti prepoznatljiva svakome tko ih želi prepoznati, jer njihova misija uvijek uključuje javnu a ne privatnu aktivnost, jer onda ne samo pojedinačni ljudi nego svi ljudi trebaju biti obaviješteni o natprirodnoj aktivnosti, o snazi i moći i slavi Onoga, Koji je Gospodar nad životom i smrti i cijelim stvaranjem, Koji ne želi da Njegove žive tvorevine propadnu u tamu i prema tome šalje izuzetno blistavo zračeće svjetlo odgore… I jedno takvo svjetlo će svjedočiti za Mene i postati predmet razgovora. I jednom kada zasja vi ćete znati kako kraj nije daleko, da je čovječanstvu bio podaren samo kratak predah, jer ako se njega ne sluša i njegov upozoravajući poziv ostane neuspješan onda ništa više ne može spasiti neduhovni svijet… onda će kraj morati doći bez greške kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4899, 18 Svibanj 1950

 

UTJELOVLJENJE SVJETLOSNIH BIĆA… PREDVJESNIK…

Ja opetovano dostavljam Evanđelje na Zemlju, i kako ga primate od gore ono je čisto i neiskvareno od strane ljudske volje. Ja znam da je to nužno budući Me nebrojeni ljudi više nisu u stanju pronaći budući više nisu podučeni Istini. Prema tome Ja Sam utjelovio Sebe u duhu onih koji Mi žele služiti. Činjenica da oni sada primaju Istinu u njezinoj najčišćoj formi je nužnost koja je davno bila prepoznata od strane Moje Ljubavi i mudrosti, što Me samo po sebi potstiče zaštititi primatelja Istine od gore spram utjecaja nečistih duhova, koji žele pobrkati njegove misli i spriječiti da mu bude dostavljena Istina. Prema tome, svatko tko primi Evanđelje koje Sam Ja Osobno naučavao na Zemlji i koje su Moje sluge na Zemlji još jednom podučene širiti, može biti uvjeren kako ima Istinu, da on, kao Moj Apostol u posljednjim danima, može podučiti njegova bližnja ljudska bića bez straha da bi zabluda/pogreška mogla ući u njegovo učenje. I u ovom znanju on treba pristupati svima onima koji prijeđu njegovim putem. On treba sebe smatrati Mojim predstavnikom i uvijek zastupati/zagovarati u Moje ime što je primio od Mene Osobno, i što će sebe izraziti kao jedan unutarnji osjećaj budući je Čista Istina.

Mnoga su svjetlosna bića trenutno utjelovljena na Zemlji budući ogromna duhovna nevolja potrebuje izvanrednu pomoć koja jedino može biti osigurana od strane svjetlosnih bića. Takve svjetlosne duše su obično duhovni vođe, to jest zbog njihova načina života u skladu sa Mojom voljom oni imaju blizak odnos sa Mnom i tako su sposobni primiti Moje poduke direktno i predati ih drugim ljudima. Stupanj zrelosti ovih svjetlosnih bića je takav da je silazak u bezdan nemoguć, naračun čega oni uvijek žive u krajnoj poniznosti i nesebičnosti i jedino pokušavaju donijeti Moje kraljevstvo ljudima bez da žele ikakve dobrobiti za sebe osim služiti Meni i pomoći ljudima. Moguće je prema tome za svjetlosno biće, poslato na Zemlju od strane Mene, da sebe utjelovi nekoliko puta ako to zahtjeva nizak duhovni stupanj ljudi. Ali ova su utjelovljenja uvijek u potpunoj službi Meni do kraja, jer Moja volja prevladava u ovim bićima kako su oni već bili sebe dobrovoljno podredili Meni i ne mogu više izgubiti ovaj stupanj zrelosti na Zemlji. Inferiorni duhovi nikada neće biti u stanju dominirati takvu dušu utjelovljenu u ljudskom biću, i ona isto tako nikada neće podlijeći njihovim zlim utjecajima. Otud, jedan već usavršeni duh na Zemlji neće nikada biti u stanju p(rop)asti, što će reći, ne ostvariti njegovu misiju… Takva misija se jedino po ljudskom mišljenju može činiti kako je bila onemogućena kao rezultat iznenadnog poziva u duhovno kraljevstvo usljed nepovoljnih ljudskih djelovanja koje prerano okončavaju njezin zemaljski život. Ipak čak to je Meni poznato od vječnosti, i Ja se prisilno ne miješam tako da ne bi zarobio ljudsku volju.

Unatoč tome, djelo Spasenja će biti kompletirano, i sve će se dogoditi kako je određeno u Mojem vječnom planu Spasenja. Čak najsavršeniji duhovi sa nebesa će se privremeno utjeloviti kako bi ostvarili duhovni napredak među ljudima, jer bez takve pomoći potonji će biti preslabi da bi se oduprijeli. I onda će se mrtvi ustati iz njihovih grobova (Ivan 5:28, 29), što će reći, oni koji su duhovno potpuno slijepi će biti probuđeni i omogućeno će im biti vidjeti kroz blistavi bljesak svjetla odgore… Ali onda će biti vrijeme posljednjih dana kada se može očekivati Moj povratak, koji je bio neprestano proglašavam od strane vidjeoca i proroka. I prethodno Mojem Dolasku najveće će svjetlo na Zemlji sijati u skromnoj opravi. Ipak on će Me opet proglasiti kao što je bio napravio ranije prije Moje pojave u tijelu na ovoj Zemlji (Matej 3:1-12), prije nego Sam započeo Moje naučavanje ljudi kojima Sam želio donijeti Evanđelje… On je bio Moj predvjesnik i biti će to opet. Vi ljudi ćete ga prepoznati po njegovim riječima, naposlijetku, on će koristiti iste riječi i svjedočit će o Meni kako što je to napravio jednom ranije. Njegov duh će se vratiti na Zemlju kako bi ispunio zakon u skladu sa kojim Mi on mora prethoditi (Malahija 3:1; 4:5) u potpunoj svjesnosti o njegovom porijeklu i zadatku. On razumije sve i također zna njegovu zemaljsku sudbinu, koju on neće izbjeći kako je ona dio djela Spasenja, u kojem će sudjelovati iz Ljubavi spram neiskupljenih. On zna da je njegova misija jedino ispunjena sa njegovom smrću i nema ni jednu drugu želju nego konačno sjedinjavanje sa Mnom, njegovim Gospodom i Učiteljem, njegovim Prijateljem i Bratom, njegovim Ocem od vječnosti.

I jednom kada se on pojavi kraj će biti blizu, jer Ja ću ga slijediti ubrzo i ispuniti Moja proglašenja. Međutim, Moj povratak će biti konačni čin prije potpunog uništenja Zemlje i svega što živi na njoj… Onda će se ispuniti što je zapisano. Novo nebo i Nova Zemlja će nastati gdje ću Ja boraviti među Mojima Vlastitima, gdje će biti samo jedan pastir i jedno stado (Ivan 10:16), budući će svi oni koji žive biti sjedinjeni sa Mnom i omogućiti Moje prisustvo (Otkrovenje 21:1-4). Jer sva djeca na Novoj Zemlji će biti Moja djeca kojima ću Ja Osobno doći da bi im podario najvišu sreću (Knjižica br. 42).  AMEN

Bertha Dudde, br. 6554, 24 Svibanj 1956

 

ISUSOV PREDVJESNIK…

Viši razvoj duše je zadatak ljudskog bića na Zemlji… Ipak njega je svjesno samo nekolicina, jedino nekolicina se pitaju koja je svrha i cilj njihova postojanja… Većina jedino stremi za blagostanjem, za svim što tijelu osigurava osjećaj zdravlja i sreće. Ali svi ljudi imaju dar razuma, svi ljudi bi bili sposobni sebe zapitati u svezi svrhe i cilja zemaljskog života, i svi ljudi bi također primili odgovor… jer to je prvi korak uzlaza. Međutim, pošto ljudi ne razmišljaju dalje nego do njihove smrti, budući rijetko vjeruju u život njihove duše nakon smrti, pitanje njihove zemaljske sreće/dobrobiti je njima više važno i oni smatraju njihovu zemaljsku aktivnost i rad prioritetom… Njima nedostaje vjere… jer čak da su imali samo malo vjere oni ne bi našli unutarnji mir bez obzira na njihov zemaljski komfor… Što se više kraj približava to se manje vjere može naći među ljudima (Luka 18:8)…

To je zašto će izvanredno pobožni ljudi iskrsnuti u posljednje dane koji također mogu sprovoditi izvanredne podvige i privući pažnju ljudi na sebe, jer Bog će uistinu i dalje pokušati sve kako bi pomogao onima koji samo trebaju takvu izvanrednu stimulaciju kako bi postali svjesni svrhe njihovih života. Ovi ljudi su svjetlosna bića koja su utjelovljena na Zemlji u svrhu misije, koji žele poboljšati nedaće ljudi i prema tome žive na Zemlji u tijelu bez da su potpuno svjesni svojeg porijekla. Njihova snažna veza sa Bogom koju oni, međutim, uspostavljaju dobrovoljno kao ljudska bića baš kao što bi sva njihova bližnja ljudska bića to bila sposobna napraviti, im daje izvanrednu snagu… Jer oni imaju sklonu-Ljubavi prirodu i stoga je njihovo vjerovanje tako živo da ono sebe izražava u neobičnoj aktivnosti… tako što proglašavaju Isusa Krista sa živom vjerom i u praktičnoj pomoći tijelu i duši u Njegovo ime… Naračun takvih ljudi mnogi još mogu uzvjerovati, jer oni jasno demonstriraju snagu koja ne može biti objašnjena na zemaljski način. Ljudi će biti pomognuti pronaći vjeru i istovremeno će im biti ukazana staza do Boga za što, s obzirom na potpuno nepovjerljivu ljudsku rasu, neobična sredstva moraju biti korištena koja ih unatoč tome neće prisiliti vjerovati.

Više i više probuđenih ljudi će dokazati njihovu snagu vjere što se više približava kraj… Sve dok blistavo svjetlo ne počne sijati… Dok se netko ne pojavi tko najavljuje neminovan dolazak Gospoda i iznova za Njega priprema put… Njegovo svjetlo će blistavo sijati u svim pravcima… Jer njegova pojava će uskoro postati poznata, i premda će on biti izvor snage i utjehe mnogim ljudima, većina će ga unatoč tome susresti sa neprijateljstvom budući oni pripadaju Božjem protivniku i na njegove poduke poduzimaju akciju protiv svega što je Božansko-duhovne prirode (2 Solunjanima 2:4)  i posebice progone one koji govore u Isusovo ime i proglašavaju skori kraj… Ipak baš zbog toga što će Božji protivnik (Sotona) prosljediti sa izvanrednom brutalnošću tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji, izvanredno svjetlo će biti poslato na Zemlju… još jednom će svjetlosni duh sebe utjeloviti na ovoj Zemlji kao što je zapisano (Malahija 4:5)… Još jednom će on prethoditi Gospodu i proglašavati Njegov Dolazak, i još jednom će on sebe obznaniti kao ‘glas u divljini’ (Izaija 40:3; Matej 3:3)… I on će znati tko je no ipak skromno živi njegov zemaljski život, koji će također biti opet zapečaćen njegovom smrću (Matej 14:6-11).

Al svi ljudi vjerni Bogu će od njega crpsti snagu i opet i iznova biti uzdignuti kada se bude činilo kako ih nevolja vremena poražava… Jer on govori na Božje poduke… Bog Osobno govori kroz njega ljudima. Oni će također shvatiti važnu misiju predvjesnika Isusa Krista i prema tome potpuno svjesno očekivati povratak Gospodnji i neće sumnjati kako će biti izbavljeni iz najveće nevolje. Dok se prijašnji pojavi će doći vrijeme koje je bilo neprestano najavljivano od strane vidjeoca i proroka, jer kada kada on dođe aktivnost protivnika, koja afektira vjernike tako izvanredno, će biti tako očigledna da će oni također potrebovati izvanrednu pomoć… Jer on će pustiti da njegovo svjetlo zasja, i šalje svoje zrake nadaleko i naširoko… Svugdje će ljudi čuti za njega i vjernici će znati tko se krije iza ovog svjetla, i stoga će oni također znati koji je čas otkucao. Ipak unatoč neprijateljstvu i zabrani da govori predvjesnik Isusa Krista će nastaviti postojano duž njegova kursa… On govori na Božje poduke i ne prepoznaje ni jednog drugog Gospodara nego Onoga Kojem služi… I njegovi će govori zapaliti srca; oni će osnažiti slabe da prikupe hrabrost da umru za njihovo vjerovanje…

Međutim, svaki ljudski život počiva u Božjoj ruci… On jedini zna kada će čas izbavljenja otkucati, kada će se dogoditi Njegov Dolazak na Zemlju i uklanjanje Njegovih Vlastitih (1 Solunjanima 4:16, 17)… I Njegov predvjesnik, također, zna njegov kraj ali čak će njegova smrt još poslužiti njegovom Gospodaru… Jer on će kompletirati djelo proslavljivanja, kao rezultat njegove smrti Božja će moć i slava biti otkriveni… Jer jedino Jedan vlada nad životom i smrti i ovaj Jedan će Sebe dokazati Gospodarem, pobjednikom nad Njegovim protivnikom (Sotonom) kada dođe posljednji Dan (2 Solunjanima 2:8)… On će dati život onima koji vjeruju u Njega… a svi koji su porobljeni od strane Njegova protivnika će pasti plijenom smrti. AMEN

Bertha Dudde, br. 3276, 30 Rujan 1944

VRIJEME MILOSTI… GOVORNIK – PREDVJESNIK GOSPODA

Poslušajte poruku Božjeg Duha… Vrijeme milosti je započelo, i ako ste voljni težiti ka kraljevstvu Božjemu vi možete osjetiti njegov blagoslov. Svjetlosna bića očigledno i neprestano rade na pružanju darova milosti iz duhovnog kraljevstva ljudskim bićima na Zemlji; svjetlosna bića su utjelovljena na Zemlji kako bi služila ljudima kao duhovne vođe tijekom posljednjih dana; misli ljudi koji teže ka Bogu će biti prosvjetljene i tim bliže Istini; Božja Ljubav će sebe izraziti u vremenima zemaljske nevolje tako što će donositi pomoć gdje god je zatražena… Pobožni ljudi će ostvariti izvanredne stvari i sila vjere će postati očigledna… I stoga će mnogi blagoslovi sebe očitovati, budući će opozicija također koristiti sva sredstva da bi uzrokovala duhovnu ojađenost ljudima i Bog im želi vidljivo pomoći. I tijekom ovog vremena milosti čovjek će se pojaviti čiji je duh odgore, čija je duša potpuno ujedinjena sa duhom unutar njega i koji prema tome govori što mu duh otkrije… apsolutnu Istinu u svoj jasnoći… Bog Osobno će govoriti kroz njega, on će podsjetiti ljude da ustraju ili ih upozoriti da Ga ne odbace. I ovaj govornik je predvjesnik Gospoda. Kada se on pojavi Dolazak Gospodnji je jako blizu. Ovaj će čovjek značajno povećati stupanj milosti kako će biti neizmjerno podržavajući za vjernike i ponudit će vjernicima mogućnost da (po)vjeruju… jer on je oživljen sa snagom i moći i imati će značajan utjecaj na ljude koji ga slušaju. Njegove će se riječi zapaliti i proširiti poput požara zemljom gdje bude radio. On će govoriti bez straha i oklijevanja, on će obaviještavati ljude i skretati njihovu pažnju na dolazak Gospoda na oblacima i na Posljednji Sud. Ipak neće biti mnogo ljudi koji će mu vjerovati budući većina ljudi više ne želi znati (za) Boga i duh, i time je njihovo razmišljanje potpuno protivno/suprotno. Ukratko, oni niti razumiju niti iskorištavaju izvanredan dar milosti, posljedično kraj je neizbježan, jer ponor će se otvoriti i proždrijeti sve što ne prepoznaje Boga i odbacuje Njegovu Riječ. Bog je Koji zauvijek daje, i štogod On daje je nezasluženi dar milosti određen da pomogne ljudima sazrijeti čak tijekom ovih patničkih vremena… Bilo da daje žalost ili radost, to uvijek pomaže osobi podići njegovu dušu do Boga, to uvijek ukazuje na Njega, to je uvijek vabljenje i navodi ga na ispravan put… to je uvijek milost… A kada ovaj čovjek pristigne količina milosti za ljude će također porasti, budući je on okružen i zrači svjetlom koje mu pritječe iz duhovnog kraljevstva… On predaje/prenosi dalje znanje, njegova je riječ krajnja mudrost i snaga i može se lako prihvatiti, budući je ponuđena uvjerljivo i može biti shvaćena od strane ljudi ako ga pažljivo slušaju. Božja Ljubav olakšava ljudima vjerovati time što im šalje Njegove glasnike sa neobičnom snagom posredstvom koje/čega jedino oni mogu biti (spo)znani kao glasnici sa neba. Ali on će biti napadan sa svih strana… i jedino nekolicina razumije njegovu misiju i ostaju sa njime, jedino nekolicina crpe snagu iz njegovih riječi; ali oni će primiti snagu i milost u izobilju i biti sposobni oduprijeti se suprotstavljanjima svijeta, neprijateljstvima koja se sada događaju otvoreno… Posljednji će dani biti izuzetno teški ali također izvanredno milosrdni, jer Bog će Sebe otkriti gdjegod se srce u nevolji otvori da bi primilo Njegovu milost. I stoga će zasigurno biti moguće biti pobjedonosan u konačnoj borbi na ovoj Zemlji… (i) da duša može isplivati iz nje neozlijeđena, da ona zadobije vječni život ako prijevremeno odlazi sa Zemlje ili, ako ona produži na Zemlji do kraja, da će biti fizički uklonjena sa nje od strane Gospoda da bi započela novi život na Novoj Zemlji.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4048, 24 Svibanj 1947

 

BOŽJE MILOSTI TIJEKOM POSLJEDNJEG VREMENA –

POJAVA GLASNIKA

Božje milosti i dokazi Ljubavi tijekom Posljednjeg Vremena mogu ljudima u potpunosti kompenzirati  nevolje i patnje tog vremena, jer im osiguravaju brži uspon ako dobro iskoriste darove milosti i teže ka sazrijevanju/usavršavanju svojih duša. To je vrijeme o kojem je pisano, da će Bog sa Svojima biti u duhu sve do kraja (Matej 28:20). To je vrijeme kada Ga ljudi vide kako dolazi na oblacima, kada povezanost između neba i Zemlje postaje očigledna, ne samo u ljudskoj mašti, već u stvarnom životu, svjetlosna bića će biti aktivna na Zemlji i širiti svjetlo, i ljudi će biti poučavani od gore, kada se Bog Osobno spusti na Zemlju u Riječi, uručujući Svojima Nebeski kruh (Ivan 6:33), kada ljudi mogu, cijelo vrijeme, crpiti iz izvora života, pošto im Bog Osobno nudi piće života da bi ih osnažio (Izaija 12:3; Ivan 4:10). U tom vremenu će se pojaviti (ili ‘postati poznat’) jedan, koji je određen da bude posljednji glasnik prije Gospodnjeg dolaska, koji će biti Njegov vijesnik/preteča i neustrašivo govoriti Istinu ljudima, iako će ga to staviti u opasnost da izgubi slobodu (= da ga zgrabe). Prema tome, on se ne boji svijeta, jer zna, koliko je blizu kraj i što očekuje one koji u to ne vjeruju. Njegova pojava, također, je izvanredna milost, pošto on stalno podsjeća ljude o blizini kraja i hrabri ih da rade na svojim dušama, te tako usmjerava njihovu pažnju ka vječnosti. On će također posjedovati moć da liječi bolesne i da pomaže tamo gdje pomoć bude potrebna i gdje se ljudima bude činilo da je nemoguće pomoći. On će voditi uzoran život Ljubavi i bit će ispunjen Božjim Duhom. Bog Osobno će djelovati kroz njega, i tko njega bude slušao, sluša Samog Boga. On čuje Božju Riječ kroz ljudska usta, ali baš kao da je došla od Njega. A to vrijeme je došlo – konačno vrijeme milosti, koje može donijeti uspjeh onima koji teže savršenstvu. Čak i ako možda budu užasno patili u zemaljskom smislu, oni postižu veliku dobrobit, samo ako iskoriste te milosti; jer sada znaju da je kraj blizu, pošto u njemu prepoznaju glasnika Gospodnjeg i čekaju na Njega sa radošću. I On će se uskoro pojaviti da bi spasio Svoje od velike bijede/nevolje i vodio ih do zemlje mirâ, kako je i obećao.   AMEN

Bertha Dudde, br. 4136, 5 Listopad 1947

GOSPODINOV GLASNIK PRIJE NJEGOVOG DOLASKA…

POMOĆ JE OČAJNO POTREBNA

Izvanredni darovi milosti mogu biti ponuđeni ljudima i oni prolaze pored njih kao da se susreću sa svakodnevnim događajima. Oni se ne žele zamarati time da ih iskreno istraže, a iako čuju što im je ponuđeno kao najdragocjeniji dar milosti oni ga ne primjenjuju na sebi i, prema tome, se(be) ne usavršavaju u skladu sa Mojom voljom. I na taj način će vrijeme milosti proći bez mnogo dobrobiti za njih. Kraj je blizu. Ja ću sebe obznaniti na sve moguće načine, Ja ću koristiti svako sredstvo da otvorim njihova srca tako da mogu ući i Osobno ih naučavati. Posljedično tome u nadolazećem vremenu će biti dvostruko puno više posla i Moje sluge trebaju uzeti svoj zadatak ozbiljno a ne sebe zavaravati vjerujući da je njihov posao završen. Ovo kratko vrijeme prije kraja zahtjeva izuzetnu asistenciju s Moje strane i posebice gorljivu aktivnost na strani Mojih slugu na Zemlji, ako se hoće spasiti duše koje su u izuzetnoj nevolji. Iako izgleda da nećete biti jako uspješni, pošto će vas mnogi odbaciti, vaš rad neće biti uzaludan.

Netko će doći i govoriti iste riječi ljudima koje ste primili od Mene. I ljudi će uspoređivati i biti će iznenađeni pošto je prepoznati da sadržaj korespondira sa onime što su već primili kroz Riječ i Pismo. I opet će ljudima biti ponuđena velika prilika da promijene svoj način života i sebe oblikuju u skladu sa Mojom voljom. Pošto će poruke od gore biti tako očigledno u skladu sa Evanđeljem kojeg propovijeda on, koji je Moj predvjesnik prije Mojeg posljednjeg Dolaska. Samo nekolicina će prepoznati izvanredno svjetlo i znati da je vrijeme došlo. Većina će, međutim, zanemariti/omalovažavati dar milosti kojeg im Moja Ljubav opetovano nudi. Oni više ne mogu biti pomognuti pošto je njihova vlastita slobodna volja da li će ga prihvatiti ili odbaciti a koju Ja nikad neću prisiliti. Ali vrijeme milosti će uskoro završiti, uskoro će čas proći i posljednje zvono će (za)zvoniti. I svatko tko nije pronašao svoj put nazad k Meni do tada će ostati udaljen od Boga cijelu vječnost i time u bijednom stanju, što Moja Ljubav neprestano želi spriječiti… ali uspjeh je na vama ljudima samima.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2797, 4 Srpanj 1943

 

SNAGA BOŽANSKE RIJEČI… PROROK…

POVRATAK GOSPODNJI…

Svatko će zamjetno osjetiti snagu Božanske Riječi kada dođu posljednji dani. Mnoge niti vode od kraljevstva onostranog do Zemlje, Bog dostavlja Njegovu Riječ ljudima svugdje koji ju dijelom čuju mentalno ili kao unutarnji glas, i Njegova Riječ će dati snagu ljudima svugdje. Ali čak gdje je direktno priopćena Riječ dostavljena bližnjim ljudskim bićima (= ako ju čovjek ne primi sam, iznutra, već preko Berthe Dudde koja ju je direktno primila) ona će ih učiniti snažnima ako ju oni pobožno prihvate i dozvole sebi biti afektiranima njome. Jer sigurno je da Bog neće ostaviti Njegove Vlastite bez pomoći u vrijeme kada su nedaće i bijede raširene a koji potrebuju ogromnu snagu. I prema tome On blagoslivlja Njegovu Riječ sa Njegovom snagom tako da će svi koji ju čuju postati svjesni ove snage ako vjeruju. Božji protivnik (Sotona) će primjenjivati svu njegovu moć i pokušati porušiti sve što mu ne pruža otpor. Međutim, Riječ Božja je najbolja odbrana protiv njega, Riječ Božja štiti čovjeka od njegovih nasrtaja, budući je Bog Osobno sa osobom u Njegovoj Riječi a neprijatelj je bespomoćan protiv Njega.

Ako ljudsko biće vjeruje on se neće trebati bojati ničega, bez obzira što će mu se dogoditi. Svijet će sigurno koristiti sva sredstva kako bi uzdrmao njegovu vjeru, on će ga htjeti prisiliti da se nje odrekne, ipak Božja Riječ je snažnija od svijeta (1 Ivanova 2:14)… Svatko u posjedu nje će zanemariti njegov glas, jer on je bliži Bogu nego svijetu i prožet je Njegovom snagom, ali ljudsko biće će također ostati u kontaktu sa Bogom kroz Njegovu Riječ. U posljednjim danima, međutim, pojavit će se netko tko će glasno i izrazito propovijedati Riječ Božju ljudima… on će biti vođen od strane Božjeg duha i Božji će Duh sebe izraziti kroz njega. Njegove će riječi biti impresivne i čak među redovima protivnika neće ostati bez učinka… Oni koji pripadaju svijetu će ga progoniti ali će biti nesposobni ozlijediti ga sve dok njegova misija na Zemlji nije bila ispunjena. On će proglašavati drugi Dolazak Gospodnji, on će koriti ljudski način života i obavijestiti ih o stvarima koje su njima nove, on će ih hrabriti da ljube i kritizirati njihovu okrutnost sa oštrim riječima; njegovi će govori biti izravni i smjerat će pridobiti ljude za kraljevstvo Božje.

I snaga koja izbija iz njegovih riječi će ovjeriti/potkrijepiti Istinu onog što propovijeda. Bog Osobno će govoriti kroz usta Njegovog sluge na Zemlji i mnogi će prepoznati Njegov glas… Ipak naposlijetku će on biti uhvaćen, jer Sotona će potaknuti ljude koji su porobljeni od strane njega da ga ščepaju. Onda će se Dolazak Gospodnji uskoro dogoditi (ili ‘biti neminovan’), jer onda će okrutnost na Zemlji doseći njezin vrhunac i čak će vjernici biti u velikoj opasnosti da se počnu kolebati. Onda će Gospod Osobno doći da bi poveo Njegove Vlastite kući (1 Solunjanima 4:16, 17), da ih spasi od neprijateljstva onih koji su porobljeni od strane tame… I dogodit će se stvari koje nadilaze maštu ljudi. AMEN

Bertha Dudde, br. 7062, 10 Ožujak 1958

NAJAVLJIVANJE PREDVJESNIKA ISUSA KRISTA…

Nitko od vas ljudi više ne bi znao Istinu ako vam ova ne bi bila proglašavana opet i iznova kroz Moj Duh (Ivan 16:13)… Čista Istina propovijedana ljudima tijekom Mojeg života na Zemlji nije ostala čista, jer čim je ljudsko sagledavanje počelo koristiti Moje učenje za svrhe cijelih naroda, sve je bilo ispremiješano sa ljudskim nadopunama, jer Moja čista doktrina nije dovoljno korespondirala sa ljudskom sebičnošću, i tako su pojedinačne zajednice željele oblikovati ovu doktrinu više ili manje prikladno (u smislu: prikladno i praktično ali nekorektno). I tako je Crkva koju Sam Ja jednom utemeljio Osobno, takozvana rana Crkva, uskoro postala samo izobličenje onog što je jednom izvorno bila. I Moje je čisto učenje moralo pretrpjeti bezbrojne promjene. I što i dalje postoji danas (= Biblija) više ne može polagati pravo da je Čista Istina. Kako bi se ova Istina održala čistom, čiste posude su potrebne u koje se Moj Duh može neprestano ulijevati. Božanski Duh mora biti neprestano sposoban utjecati, i tako učenje koje Sam dao ljudima mora jednako biti proglašeno od strane onih koji su prožeti Duhom ili će riječi već biti podložne promjeni u ustima proglašivača i dobiti drugačije značenje…

Mora se uvijek uzeti u obzir kako će nešto čisto i Božansko uvijek izgubiti svoju čistoću u bezbožnom okruženju budući Ja ne prisiljavam volju ljudskoga bića. Što pojedinačna osoba napravi od Istine koja mu je dostavljena to je na njemu, i Moja je Sveta Riječ već bila iskrivljena čak tijekom Mojeg života na Zemlji gdje je to koristilo ljudskim vlastitim ciljevima. Ja zasigurno mogu nastaviti transmitirati Moju čistu Riječ na Zemlju kroz Moj Duh, ali Ja nikada neću lišiti ljude njihove slobode tako što ću im nametati Istinu. Pa ipak, sve dok ljudi sebe dobrovoljno postave Meni na raspolaganje, koji pripremaju sebe kao posude za Moj Duh, uvijek je moguće ispraviti sve postojeće pogreške, odgovoriti na svako pitanje koje potrebuje razjašnjenje i dati ljudima čisto svjetlo koje proizlazi iz Mene, vječne Suštine Svjetla. Ali ljudi se, zauzvrat, žilavo drže iskrivljenih doktrina, temelj kojih je Moj protivnik (Sotona) koji će se uvijek boriti protiv svjetla Istine. I stoga se jedna skoro neprodirna tama rasprostrla preko ljudske rase, budući su pogreška i obmana jednoznačni sa tamom. I postalo je izuzetno teško za Moje nositelje svjetla prodrijeti u ovu tamu, budući su ljudi već toliko zavedeni da oni više ne mogu prepoznati istinsko svjetlo…

I stoga će jedno beskrajno jako svjetlo započeti blistati, i ovo će svjetlo svjedočiti o Meni i Mojem povratku na oblacima… Ono će svjedočiti o Sudu i Uznešenju Mojih Vlastitih na dan Suda… blistavo svjetlo će se pojaviti i još jednom proglasiti Moju čistu Riječ, glas u duhovnoj divljini će se pojaviti i pokušati probuditi ljude iz njihova sna smrti… On će doći kako bi pomogao onima koji svjedoče o Meni i Mojem djelovanju u njima, On će potvrditi Istinu onog što je bilo otkriveno/priopćeno čovječanstvu kroz djelovanje Mojega Duha… On će držati silne govore i neće poštedjeti nikoga tko se zapućuje mračnim putevima… niti će se on bojati onih na vlasti nego će trgati masku sa njihova lica, prokazivati ih i razotkrivati njihove istinske namjere… On će se boriti sa mačem jezika, jer veliki/visoki i mali/niski će mu željeti zlo, jer nitko ne želi čuti Čistu Istinu koja, međutim, ne skreće od doktrine koju Sam jednom propovijedao na Zemlji. Stoga će on biti Moj glasnik kroz čija ću usta Ja Osobno govoriti i koji će samo ispuniti njegovu posljednju misiju na ovoj Zemlji: da još jednom najavi Mene i Moj Dolazak, kao što je zapisano (Malahija 3:1; 4:5). Međutim, jednom kada ovo svjetlo započne sijati onda ćete znati kako je Moj Dolazak blizu a tako i Sud…

I onda će se izvanredne stvari također dogoditi kroz njega, ali to više neće štetiti ljudskoj slobodi volje, je on će pronaći malo vjere i jedino će probuđeni prepoznati njega i njegovu misiju… Ipak on će izvanredno osnažiti one koji su slabi, jer njegove su Riječi prepune snage… Ali onda je već morala doći posljednja faza na ovoj Zemlji, jer u isto vrijeme će ovaj proglašivač biti najžešći protivnik onoga kojeg će ljudi odabrati kao njihova svjetovnog vladara (Antikrist) i u kojem će Moj protivnik (Sotona) sebe utjeloviti kako bi izvršio njegov posljednji sramotan čin protiv Mene (2 Solunjanima 2:3, 4)… Jer onda će izbiti vjerska borba i Moji Vlastiti će pronaći veliku potporu u svjetlu kojeg Ja Osobno šaljem na Zemlju, oni će primiti puno snage kako bi stajali nepokolebljivo u vrijeme najveće nevolje, koje prethodi Mojem Dolasku na Zemlju. Jer Ja vas neću napustiti, Moje odane Vlastite, bez pomoći, i kako bi ostali snažni Ja najavljujem ovo svjetlo, ovaj glas, unaprijed, i onda ćete znati da ću Ja uskoro doći kako bi vas dohvatio (1 Solunjanima 4:16, 17), kako bi dokončao aktivnost Mojega protivnika, kako bi pomogao Istini da ostvari njezinu konačnu pobjedu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5830, 19 Prosinac 1953

PREDVJESNIK… PROGLAŠAVANJE ISUSA…

Ponizno stremite postati Mojom istinskom djecom ali ne čeznite za izvanrednim znanjem koje je od male koristi za usavršavanje vaše duše. Jer posljednji i najmanji u Mojem kraljevstvu je veći nego onaj koji sebe smatra nadmoćnim (Matej 18:4), poniznost je od izuzetno velike vrijednosti u Mojem kraljevstvu, i nema mjesta za oholost. Međutim, vi morate praviti razliku između doista velikog i oholosti… vi morate napraviti razliku između onog što je veliko i onog što izgleda veliko. Jer štogod je veliko preda Mnom će od strane Mene biti određeno za vladara cijelih svjetova i njihovih stanovnika, vladati će beskrajnim stvaranjima i bezbrojnim živim bićima sa Mnom i unutar Moje volje… a ipak neće biti ohola duha… Ali čak i onaj koji sebe smatra velikim vjeruje za sebe kako je ovlašten vladati, ipak on se neće nikada uspeti do visina koje bi mu garantirale poziciju vladara, jer Ja znam najunutarniji stav svakog bića, Ja znam gdje istinska poniznost postoji i gdje jedino Moja volja ispunjava biće.

I zato Ja kažem: Ne postoji ni jedno biće na Zemlji sa takvim obiljem poniznosti da bi ga Ja mogao svečano postaviti za vladara nad svjetovima i kraljevstvom onostranog… Jer ova poniznost je duhovna i takvo biće je tako blisko ujedinjeno sa Mnom da bi ono bilo nesposobno živjeti na Zemlji. Jer sve bi u njegovu okruženju sijalo u najblistavijem svjetlu. Ova su bića već prošli zemaljskom stazom što je rezultiralo u njihovoj potpunoj produhovljenosti na Zemlji… Oni se nikada zanavijeke neće vratiti na Zemlju već neprestano vrše utjecaj na zemaljske stanovnike… oni šalju zrake svjetla na Zemlju budući su prožeti od strane najveće moguće volje da ljube i njihova im volja za pomaganjem dopušta biti neprestano aktivnima u iskupljujućem značenju. I time svaka pojedinačna osoba može biti izuzetno snažno pod utjecajem takvog svjetlosnog bića… ali to ne znači da je duša te osobe svjetlosna duša koja je sišla od gore… Shvatite ovo pravilno… mnoge svjetlosne duše sebe utjelovljuju na ovoj Zemlji u svrhu misije… Ipak oni se i dalje približavaju njihovom konačnom savršenstvu kao (ili ‘što je’) dijete Božje, kojeg oni zasigurno mogu ostvariti time što će ispuniti takvu misiju… Usavršena djeca Božja, međutim, jedino afektiraju ljude od gore ali snažno vrše utjecaj na izvjesne ljude ako su za to dani uvjeti… to jest, kako bi bili sposobni biti aktivni na Zemlji u iskupljujućem smislu…

Pa ipak, jednom će svjetlosnom duhu biti dozvoljeno sići na Zemlju… Moj predvjesnik, koji Mene Osobno želi najaviti prije kraja… On će proglasiti Mene. On će još jednom za Mene pripremiti put (Matej 3:1-3), jer to je bila Moja volja od vječnosti, budući Mi je on bio posvećen od početka, budući je on bio borac za Svojeg Gospoda od početka… On je onaj kojeg Sam odabrao da bude Moj podanik, da bude Moj glasnik (Malahija 3:1), koji Me uvijek najavljivao vičući to svijetu kada Sam Ja prilazio ljudima, koji Mi je prethodio kao glas koji je čovječanstvu govorio da na Mene obrate pažnju… On se borio za Mene i uvijek će govoriti jasno i glasno u ime njegova Gospoda(ra)… Time, on je zraka, svjetlo koje ću Ja poslati preda Mnom dolje na Zemlju, i on zna o Mojem Dolasku, o kraju i o njegovom zadatku na Zemlji, jer on će za sebe prepoznati tko je… A on je toliko duboko privržen Meni da će njegova usta izgovarati jedino Moje ime, da sa svakim dahom zraka jedino slavi Moje ime, da svaki otkucaj njegova srca jedino kuca za Mene, Kojeg će on pre-gorljivo proglašavati na Zemlji i za Kojeg će on također dati svoj život kad je njegova misija upotpunjena…

Stoga je on onaj koji će živjeti na Zemlji kratko prije Mojeg Drugog Dolaska, i zbog njegove skromnosti ljudi ga neće prepoznati sve dok ne započne govoriti kako bi proglasio Onoga Koji će ga slijediti. Onda će Moji Vlastiti iznenada shvatiti tko je on, ipak Moj neprijatelj (Sotona) ga neće prepoznati… Međutim, on će govoriti jasno i glasno bez obzira na svoju vlastitu opasnost, on je proglašavati neminovan kraj ljudima, on će im govoriti da se pokaju, da traže Boga i spasenje njihovih duša i da prezru Mammona (= ovaj svijet)… On će im opet proglasiti Isusa Krista sa glasom groma, i sve što će pomoći proslaviti Isusovo ime će s njegove strane biti učinjeno i rečeno… On će biti Moj predvjesnik u najistinitijem smislu riječi… on će biti onaj koji će ponovno otvoriti raj svima onima koji vjeruju u njegove riječi, koji vjerno čekaju na Mene da ih izbavim iz krajnje nevolje.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7604, 21 Svibanj 1960

 

PREDVJESNIK… ZNANJE O PRETHODNOM UTJELOVLJENJU…

Vi koji živite na Zemlji tijekom posljednjih dana kako bi Meni bili u službi, ne trebate sebe pogubiti u pretpostavkama po pitanju toga čiji duh utjelovljujete. Rasprostio Sam veo preko stvari koje nisu pomoćne za vaš zemaljski život i vašu misiju. To je zašto je znanje o vašem prijašnjem utjelovljenju od vas uskraćeno. Neka bude dovoljno znati da Ja priskrbljujem svakome tko je voljan biti Mi u službi veliku snagu i milost i da, baš zato što je aktivnost protivnika (Sotone) tijekom posljednjih dana tako silna, to također potrebuje silne svjetlosne duhove kako bi protudjelovali i suprotstavili se njegovoj aktivnosti gdje se iskupiteljski rad vrši na Zemlji. I ovi duhovi svjetla moraju ostati duboko ponizni kako bi ostvarili njihovu misiju, jer ponos, oholost, posebice nude protivniku najbolji prostor za napad i mogu stoga potkopati ovu misiju. I svi su ljudi u opasnosti da padnu žrtve ovome, njegovoj samoj karakteristici i glavnom zlu… Iz ovog razloga takve prilike nisu podupirane s Moje strane, namjesto Ja uvijek jedino uvijek želim utjecati na ljudsko biće da ostane beskrajno ponizno, budući će onda on također biti u stanju oduprijeti se Mojem Protivniku (Sotoni) i neće biti uhvaćen u njegovu mrežu laži. I nije od pomoći za osobu znati o njegovom prethodnom utjelovljenju… ili bi on primio to znanje onog trenutka kada započne raditi za Mene i Moje kraljevstvo…

Ali jedna će osoba to znati, to od njega neće biti sakriveno, budući on treba ostvariti najzahtjevniji zadatak u posljednjim danima; kao Moj predvjesnik da najavi Mene, kao glas u divljini da proglasi Moj Dolazak u oblacima i plati za njegovu misiju za Mene sa njegovim životom… Ovo znanje, međutim, njega neće opteretiti budući će on biti naj-silniji duh koji je svjesno poduzeo njegovo posljednje utjelovljenje na Zemlji u svjesnosti o hitnosti njegova zadatka, kojeg će biti voljan ostvariti iz vrlo duboke Ljubavi spram Mene. On je jedan od nekolicine koji ono što proglašavaju zapečaćuju smrću… On ima snagu to učiniti budući ljubi Mene Kojeg jednom nije sasvim prepoznao (Matej 11:2, 3), koji je doista bio morao dati njegov život za Mene jednom prije (Matej 14:1-11) ali koji je voljan umrijeti tisuću smrti u Moje ime… koji prema tome također putuje njegovom konačnom zemaljskom stazom u svjesnosti o njegovoj mislji i njegovom porijeklu. Ali on će o ovome biti siguran jedino kada njegova konačna misija započne, kada on… koji je prethodno živio u potpunoj povučenosti… istupi u centar pažnje, kada ga njegova srdačna veza sa Bogom iznenada prosvijetli u svezi zadatka kojeg mora ostvariti na Zemlji… Onda će on proglasiti Mene sa vatrenom revnošću, on će činiti štogod je potrebno da bi uputio ljude na kraj i posljednji Sud; govoriti će iskreno i smjelo protiv vladara čije se moći ne boji, namjesto on će ih javno potkazati budući ih prepoznaje kao poslanike Sotone, protiv kojega vodi otvoreni ratni pohod.

I ovo će biti Moj posljednji znak, jer on će se pojaviti tijekom posljednjih stadija, tijekom vremena vjerske borbe, koja će se voditi kratko prije kraja. Bez obzira što čujete ranije… njegovo vrijeme aktivnosti neće započeti dok ne izbije ova vjerska borba, kada će svjetla blistavo sijati da bi ljudima ukazala stazu kojom bi se svi ljudi trebali zaputiti… I on će biti najblistavije svjetlo koje će sijati gdje vi to najmanje očekujete… njegovo će zračenje nadmašiti sjajem sve i prema tome će biti prepoznatljivo od strane svih koji ne odbacuju svjetlo… Ali budite strpljivi i čekajte do tada, i ne donosite lažne pretpostavke unaprijed… Jer vi ćete još često biti zavedeni od strane Mojeg protivnika (Sotone) koji želi odvratiti vašu viziju kako bi zaustavio vas, koji ste voljni služiti Mi kao vjerne sluge, od vašeg vlastitog misionarskog rada. Ne dopustite sebi biti obmanutima… vi ćete vrlo jasno prepoznati kada je došlo vrijeme gdje će se takve izvanredne stvari dogoditi da ću Ja, također, morati izvanredno intervenirati kako bi pomogao Mojim Vlastitima. Jer akcije Mojega protivnika će uzdrmati njihovu vjeru također ako oni čvrsto ne prionu uz Mene i sve Mi izruče sa uvjerenošću u Moje ispravno vođenje. I onda ćete također osjetiti Moju volju unutar vaših srdaca, tako da više ne trebate pitati što trebate napraviti. Moja volja će biti unutar vas, vi nećete biti sposobni djelovati protivno Mojoj volji, i vi ćete također znati da su vaše akcije samo ispunjavanje Moje volje. Opet i iznova vam kažem: ne budite nagli, čekajte dok vas ne pozovem, dok ne postavim Moju volju u vaše srce, jer vaše preuranjene akcije mogu također uništiti što je bilo sa velikim naporom izgrađeno ranije.

Uvijek imajte na umu da je vjera u ljudi i dalje preslaba, da njima povremeno treba lakše jelo i piće tako da se ne ozlijede njihove duše… I ovima vi trebate jedino propovijedati Moje Evanđelje Ljubavi ali ne ih upoznavati sa učenjima koja su nesposobni dokučiti. I ovo također uključuje znanje o utjelovljenju svjetlosnih duhova, budući njima također često u cjelosti nedostaje vjerovanje u dušin nastavak života. Nije uvijek prikladno proglasiti pojavljivanje predvjesnika prethodno Mojem Drugom Dolasku takvim ljudima, ipak ako oni prihvate Moje Evanđelje Ljubavi oni će također naučiti vjerovati i prepoznati ga kada se pojavi, budući će njemu prethoditi ozbiljni/kritični događaji i ‘razdvajanje duhova’ će onda biti prepoznatljivo… ljudi, koji su ili za ili protiv Mene će prema tome predočavati korespondentno duhovno razumijevanje. Ne puno vremena će proći prije nego će vam sve ove Riječi biti razumljive, i onda više nećete pitati nego ćete znati da je Moj Dolazak neminovan, budući ćete prepoznati onog koji je bio Moj predvjesnik tijekom Mojeg vremena na Zemlji i koji će to biti opet, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu (Malahija 3:1; 4:5).  AMEN

Bertha Dudde, br. 7722, 8 Listopad 1960

 

U SVEZI PREDVJESNIKA…

Vrijeme će reći koliko puno snage počiva unutar Moje Riječi… jer srca će se osjetiti adresiranima od strane Mene i razbuktati se sa Ljubavlju spram Mene Koji Sebe otkrivam kao Otac, budući Ja želim biti ujedinjen sa Mojom djecom i prema tome šaljem Moju zraku Ljubavi u srca onih koji su dobre volje. Ipak to zavisi potpuno o ovoj volji da li će ljudi prepoznati Očev Glas. Posljednja količina otpora će umanjiti snagu Moje Riječi, i ovaj otpor se javlja u čovjeku koji je još bez Ljubavi. Onda on neće sebi dozvoliti da bude adresiran od strane Mene, i onda će Moja Riječ ostati bez učinkovite snage, onda ona njemu neće zvučati drugačije od ljudske riječi i on će Ju odbaciti.

Međutim, Moja djeca slušaju Moju Riječ, i stoga Ja podučavam Moju djecu: oslobodite sebe od obmanjujućih ideja tako što ćete apelirati Meni direktno za Istinu i prosvjetljenje vašeg razmišljanja. Vi ćete uskoro pokušati prodrijeti u područja koja Ja i dalje držim zatvorenima za vas… vi dolazite do zaključaka koji su unatoč tome neistine… vi razmišljate o stvarima koje vam još ne mogu biti otkrivene… Vi razbijate svoj mozak u svezi sudbine i dolaska predvjesnika… I vi dolazite do pogrešnih zaključaka. Jer rekao Sam vam, vi ćete ga prepoznati… a to znači da vi više nećete morati pitati nego ćete znati tko je on kada se pojavi.

Ali dok nije došlo vrijeme za njegovu aktivnost vi ga ne trebate tražiti niti sumnjati kako je on jedan ili drugi od vaših bližnjih ljudskih bića… jer on će doći od kuda ga najmanje očekujete. On nije dijete svijeta, on živi poput svakog drugog ljudskog bića ipak njegove misli i želje se tiču Mene premda on još nije svjestan njegove misije. Ali njegov će ga duh blistavo prosvjetliti u svezi njegove misije i njega samoga kada je pravo vrijeme za njegovo pojavljivanje. I Ja vam govorim kako će još proći neko vrijeme dok se ovo dogodi… On će biti tako posvijetljen da će njegovo svjetlo zračiti u svim pravcima da ćete svi vi, koji Meni želite služiti, sebe ugrijati na njegovu svjetlu kada dođe vrijeme duhovne nevolje, kada posljednja faza prije kraja započne: kada izbije vjerska borba… Do onda, međutim, ne vjerujte svakom duhu koji za sebe smatra kako zna više o tome, jer da je ovo znanje bilo nužno Ja bi vas Osobno podučio o njemu. Nego pažljivo rukujte sa onim što vam dolazi kroz ljudska usta i ne dopustite sebi biti prevarenima, jer ‘Duh Božji’ sebi ne proturječi, i vi trebate pažljivo ispitati gdje je Moj Duh aktivan, budući vas Ja ne prisiljavam da vjerujete i na vama je kojeg ćete duha prihvatiti kao istinitog.

Ja Sam vam doista najavio predvjesnika i da će on opet doći kao glas u divljini prije Mojeg drugog Dolaska, ali on će se tek pojaviti budući kratko vrijeme i dalje treba proći kada marljiv rad treba biti napravljen za Moje kraljevstvo, i budući bi vi sami postavili vrijeme kada bi njegovo pojavljivanje bilo očigledno… Ja i dalje držim vrijeme njegova dolaska prikrivenim, jer onda će Moj Dolazak također biti izvjestan, onda je kraj blizu, jer on će biti aktivan jedino kratko vrijeme na Zemlji što će, međutim, biti dovoljno da bi trgnuo ljude iz njihove smrtonosne krutosti. A svrha njegovog dolaska je spasiti one koji su još neodlučni… Osnažiti one koji žele ostati vjerni Meni… i najaviti Moj Dolazak… I premda ovo vrijeme nije daleko, nekoliko kratkih faza još mora proći… ali onda će ono što vam je bilo proglašeno u Riječi i Pismu biti ispunjeno.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8231, 2 Kolovoz 1962

 

KRISTOV PREDVJESNIK…

Moji vlastiti će ga prepoznati, glas u divljini, koji će najaviti Moje pojavljivanje kao što Sam predskazao… Jer njegovo će svjetlo blistavo sjajiti i njegov će govor biti silan… I on neće prezati od toga da u njegovim obraćanjima snažno kritizira autoritete, budući ću ga Ja poslati na Zemlju da ispuni svoju konačnu misiju time što će propovijedati o kraju ove Zemlje i najavljivati Moj dolazak na Dan Suda… Oni koji pripadaju Meni će biti snažno dirnuti snagom njegovih riječi, i oni će shvatiti kako neće proći dugo vremena prije nego što Ja Osobno dođem kako bi ih izbavio iz njihove nevolje. Ali prije toga vi ljudi ćete opet i iznova doći do krivih zaključaka i pretpostaviti kako ga prepoznajete u mnogim ljudima… Međutim, kažem vam, ‘Nećete trebati pitati već ćete znati kako je to on kojeg Sam poslao pred Sobom…’ Jer kada se on pojavi Moj neprijatelj (Sotona) će već djelovati utjelovljen u vladaru koji poduzima akcije protiv svih duhovnih težnji, protiv vjere (2 Solunjanima 2:4), i kroz njegove suučesnike će on također grubo gnjaviti Moje Vlastite kako bi Me napustili i njega priznali umjesto Mene…

Onda ćete već biti u stanju vidjeti početak borbe za vjeru i u tu svrhu primiti nevjerojatnu utjehu kroz Mojeg predvjesnika, jer onda ćete vi također znati kako kraj nije daleko… Jer njegova misija na Zemlji neće dugo trajati, baš kao što će Antikrist biti lako prepoznatljiv, kojem isto tako neće biti podaren dug životni vijek… Predvjesnik će doći i osnažiti vašu vjeru, on će svjedočiti za Mene i najaviti Moj Dolazak sa takvim snažnim riječima da će Moji Vlastiti izvući snagu iz njegovih riječi i tako izdržati do kraja, jer Ja Osobno ću im pomoći u njihovoj nevolji koju ova posljednja vjerska borba donosi sa sobom (ili ‘uključuje’)… Glas u divljini neće dozvoliti da bude spriječen i sasvim će otvoreno osuditi ljude koji sa neprijateljstvom tretiraju Moje Vlastite… On će prokazati/obznaniti njihova djelovanja kao odvratna i uvijek uživati Moju zaštitu kada ga oni napadaju, sve dok njegov čas također ne kucne, jer još jednom će on svojom smrću platiti njegovu misiju (Matej 14:1-12), a to, također, vas koji ste Moji Vlastiti neće uplašiti, već jedino osnažiti vaše vjerovanje kako poznajete Istinu, da možete očekivati da će se sve zbiti kako Sam vam rekao kroz Moj Duh.

Vremenski period koji je vama ljudima bio dan za vaše oslobađanje od forme se približava svojem svršetku, ipak Ja ću vam pomoći sve do posljednjeg dana da pronađete ispravnu vjeru u Mene, i ‘predvjesnik’ će, također, biti poslan kako bi osnažio vašu vjeru… Svatko tko ga želi prepoznati će ga prepoznati… Svatko tko odbaci njegovu riječ je jasno sljedbenik Mojeg neprijatelja i također će odbaciti Mene. Ipak svjetlo od gore koje će vrlo blistavo sjajiti se ne može ne opaziti, njegova silna riječ se ne može ignorirati, i njegov život i aktivnost na Zemlji tijekom posljednjih dana će također biti tako očigledno prepoznatljivi kao ‘božanska’ aktivnost, da će ga svatko biti u stanju prepoznati  i više ne mora zapitkivati da li je to on. I Moj će neprijatelj opet htjeti djelovati na isti način pokušavajući prouzročiti zbrku i sugerirati njegovim sljedbenicima da se njega može vidjeti tu ili tamo, i tako će biti potrebna čvrsta/bliska (po)veza(nost) sa Mnom kako bi se pravilno razlučilo i ispravno razmišljalo… To je razlog zašto vam opetovano stavljam do znanja kako će se on pojaviti tek kada je Moj neprijatelj također pripremio za sebe pravu izvanjsku formu, u kojoj će on onda raditi na užas vjernika, jer on ima veliku moć na njegovom raspolaganju i uposlit će ju da započne nemilosrdnu vjersku borbu. (tj. borbu protiv svakog vjerovanja)…

I onda će se onaj kojeg Sam poslao pojaviti, i on će javno obznaniti prijašnjeg (Antikrista) i neće ga se bojati, i tako ćete ga prepoznati, jer on će koristiti snagu koja mu je na raspolaganju u Moje ime, on će također liječiti bolesne i vršiti čudesa i radi toga još razjarenije biti napadan od strane autoriteta koji ga pokušavaju ubiti i postići njegovu nasilnu smrt… Ipak svjetlo koje distribuira među Mojim Vlastitima će mu dati izvanrednu snagu, i oni će sa uvjerenjem očekivati Moj Dolazak i čekat će do kraja… jer oni znaju da se Moja Riječ ispunjava i da će se sve zbiti kako Sam dozvolio da bude proglašeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8815, 19 Lipanj 1964

PREDVJESNIK…

Ja ću također razjasniti ovo pitanje, budući je prijeko bitno da vi, koji primate Moju Riječ, nećete upasti u zabludu/pogrešku, jer postoje mnogi za koje se vjeruje kako su dugo očekivani predvjesnik koji će proglasiti Moj Dolazak… Ali Ja vam nastavljam govoriti da će on doći u vrijeme Antikrista, da će se njegovo pojavljivanje podudarati sa onim prijašnjeg, i da ćete ga vi onda također prepoznati… On neće dugo biti tu i pojavit će se kada ga ljudi budu najviše potrebovali, kada im je potrebna utjeha i snaga… Tako ga vi možete očekivati jedino kada je konačna faza započela… kada je prirodna katastrofa gotova, kada je vladar sebe posjeo na prijestolje koga ćete vi jasno prepoznati kao Antikrista i koji će uzrokovati da vjerska borba eruptira. Onda će ovaj glasnik istupiti i jasno svjedočiti za Mene i Moje kraljevstvo… Ali nemojte pretpostaviti da će se on pojaviti odmah sada, jer on još nije svjestan svoje misije… Međutim, kada se pojavi, svatko će ga prepoznati po snazi njegova glasa i njegovih riječi. On onda neće imati žudnju biti priznat kao ‘glas u divljini’… ali to je ono što on jeste…. I on će govoriti, nagnan od strane duha unutar njega, jer njegova žudnja da svjedoči za Mene, da proglasi Moj Dolazak i da motivira ljude da promjene usmjerenje će biti tako velika da će on zanemariti sav oprez i govoriti sred neprijatelja koji ga namjeravaju ubiti… Ali zapamtite da vrijeme kraja još nije došlo, da još ima vremena slobodno govoriti što će se, međutim, uskoro promijeniti nakon što se dogodi Moja intervencija (= udarac nebeskog tijela u Zemlju), kada će patnja čovječanstva postati tako velika da će netko (Antikrist) ponuditi njegovu pomoć da bi kontrolirao ovu veliku nevolju… Ali onda je također došlo vrijeme Mojeg glasnika, jer on je posljednji od proroka, i svatko tko ga sluša će primiti ogromnu snagu. Ipak bilo vam je opetovano rečeno kako će on biti jedan neupadljiv čovjek za kojeg vi ne bi pretpostavili da ima takvu snagu govora dok on živi svoj ponizan život…

Ali uskoro će se u njemu dogoditi proboj/prelom… skroz iznenada on će shvatiti njegovu misiju, i on će postati moćan govornik u ime Boga… koji će proglasiti Moje ime diljem svijeta i neće se plašiti uvjeravati/raspravljati u korist Mojega imena. On će me predstaviti kao Spasitelja čovječanstva i borit će se za Mene i Moje kraljevstvo… I vi ćete ga prepoznati po činjenici da će Me on priznavati/obznaniti kao Riječ koja je postala tijelom (Ivan 1:1, 14)… da će on izrazito naglasiti Moju ljudsku manifestaciju u Isusu Kristu, da on neće dopustiti da se razmatra ikakva različitost (ili ‘uzeti u obzir ikakvu različitost’) između Mene i Isusa, i da će on dati na znanje da Isus jeste Bog (Knjižice br. 34 i 16)… I njegove će se riječi potpuno podudarati sa učenjem kojeg sam vam saopćio/prenio od gore. I to ukazuje kako je on ‘Ivan Krstitelj, glas koji viče u divljini’, Moj predvjesnik, koji se vratio da bi najavio Mene, Koji ću uskoro doći kako bi dohvatio Moje Vlastite kada su njihove duše u najvećoj nevolji… Opet i iznova će se pojavljivati ljudi koji će zamišljati za sebe kako su Ivanovo utjelovljenje… Opet i iznova ću ih Ja prosvjetliti i reći im da će im on sebe obznaniti na neobičan način, i da se on ne treba tražiti u rangovima onih koji za sebe osjećaju kako su pozvani… On će se pojaviti gdje ga najmanje očekujete. I ovo treba biti dovoljno vama, koji ga očekujete prerano, jer vrijeme još nije došlo. Međutim, neće proći još dugo, i onda će se sve odvijati brzim slijedom, jer on neće imati dug životni vijek. On će platiti za njegov rad na Zemlji sa smrću kako je proglašeno u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 9007, 3 Srpanj 1965

 

ISUSOV PREDVJESNIK…

Činjenica da toliko puno ljudi vjeruje kako su utjelovljenje glasa u divljini je također znak duhovne zbrke, jer sigurno je kako će on biti veliki govornik ali sve do njegovog pojavljivanja on neće znati koji mu je zadatak bio dodjeljen i da će govoriti sa silnim glasom kako bi najavio Mene i Moj skori Dolazak na kraju dánà… Još jednom će Mi on prethoditi (Matej 3:3) i susresti se sa neprijateljstvom od strane svih onih koji neće htjeti čuti ništa u svezi kraja, koji će ga ismijavati i rugati mu se budući stvari koje on proglašava njima izgledaju nevjerojatne, i stoga će se on smatrati za maštara. I on će doći u isto vrijeme kada Antikrist potakne erupciju vjerske borbe. Onda će ga neustrašivo kritizirati i Moji Vlastiti će se okrenuti ka njemu za snagu i utjehu, jer on će biti aktivan na Zemlji jedino kratko vrijeme. Ipak on će dobro iskoristiti ovo vrijeme kako bi dostavio Moju Riječ svima koji ju prihvate, i Moji protivnici će ga nanjušiti (ili ‘ući mu u trag’) namjeravajući ga pozvati na odgovornost, ali opet i iznova će im izmicati dok nije došao njegov čas kada će opet žrtvovati svoj život za Mene…

I bilo vam je rečeno već nekoliko puta da on sam nema ideju u svezi svoje misije i da će mu to sinuti tako iznenada da on može biti prepoznat od strane sviju… I onda će znati zašto mu je bio dan tako silan glas, zašto Me mora najaviti, jer onda će znati da je došao kraj kada ću se Ja pojaviti na oblacima kako bi dohvatio Moje Vlastite (1 Solunjanima 4:16, 17)… Onda će Antikrist pokušati sve kako bi ga zarobio, jer on posebice osuđuje Antikrista i razotkriva svako njegovo nedjelo, prokazujući ga javno bez oklijevanja, i stoga će on biti proganjan od strane sljedbenika Antikrista…

On će pak utješiti one koji moraju patiti pod njegovom vladavinom. On će skretati njihovu pažnju na Moj Dolazak i svatko će mu vjerovati budući Moja Riječ čini da osjećaju kao da Sam im Osobno progovorio… Njegove će riječi imati ublažujući učinak na vas, koji u strahu i tjeskobno očekujete dolazak stvari… vi ćete crpsti svježu snagu iz njegovih riječi i opet i iznova se osjećati osnaženi njima budući on demonstrira da vam je vaš Otac Osobno progovorio i da vi tako možete vjerovati Mojim Riječima koje vam napućuju Moj neminovni Dolazak na oblacima. I stoga ćete vi također opažati (isto tako ‘pridržavati se’) sva upozoravanja i opominjanja od njega, jer on će također biti u duhu sa onima koje ću mu Ja obznaniti kako pripadaju Meni… On će imati sposobnost biti vam blizu čak ako je njegovo tijelo negdje drugdje, jer Ja ću prebaciti vaš iskreni poziv Meni za pomoć, i on će biti sposoban pomoći. To je zašto kažem: Vi ćete ga prepoznati kada on počne njegovu misiju, ali ne očekujte ga još, jer Moja se intervencija (= ovo se odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju) mora dogoditi prije njegovog pojavljivanja… Ali onda će vrijeme letjeti, budući ću poradi Mojih Vlastitih Ja skratiti dane (Matej 24:32) tako da Moj protivnik neće uspjeti u tome da prouzroči njihov pad, jer biti će teške nevolje i stoga ću Ja također poslati moćne svjetlosne duhove da vas zaštite u svakoj zemaljskoj i duhovnoj krizi. Ipak kada ovaj Moj glas u divljini mora žrtvovati njegov život vi možete očekivati Moj Dolazak svakog dana, onda ću Ja doći i uzeti vas u Moje kraljevstvo mira i sva nevolja će dokončati.  AMEN

Bertha Dudde, br. 0685, 26 Studeni 1938

VUK U OVČJOJ KOŽI –

GLASNIK GOSPODA PRED NJEGOV DOLAZAK

Protivnik ima najlakši lov, kada u(na)okolo luta prerušen u ovčju kožu te brzim pogledom i riječima zavodi ljude. On će (is)koristiti svaku mogućnost gdje može uzrokovati štetu među ljudima. Onaj, koji padne u vučje kandže, je nemilosrdno rastrgnut na komadiće, i na taj način on dobija vlast nad dušom. Da vam kažem: prepoznat ćete onog koji hoda po Zemlji sa plamenim mačem svoga jezika. U njegovu riječ neće biti moguće posumnjati jer ona će biti Božanska i zračenje Božje najdublje Ljubavi. Ali ne tražite ga u raskoši i veličanstvenosti; njegovo ime je ponizni, nepoznati. On sebe naziva Ivanom, ali njegovo smrtno tijelo ne predstavlja pojavu koja ga duhovno ukrašava. On hoda među vama i naučava riječima i djelima i bit će glasnik Gospoda prije Njegova povratka na Zemlju. Stoga će, gdje god bio, njegova riječ svjedočiti o Božjoj Ljubavi, i on će u srcima ljudi probuditi duboku žudnju za Istinom i svjetlom. Tko bude slušao njegove riječi, čut će direktno Gospodnje Riječi, i njegov duh će propovijedati istinsko spasenje. I tko god ga čuje će biti impresioniran sa njegovim propovijedanjem. On dolazi u svjetlu Istine i oko njega neće biti ničeg što je svjetovno. Zemlja, međutim, koja mu daje utočište je blagoslovljena njegovim prisustvom. I kada se on pojavi, čas Suda nije daleko. On će trpjeti/podnositi svu patnju sa strpljenjem i čut će jedino Gospodnji Glas. – Zapamtite ove riječi kada bude uhvaćen, da bi njegovu sudbinu na Zemlji priveli kraju. Međutim, vi ljudi nećete biti u stanju spriječiti Božjeg prvaka da izvrši ono što je pre-uzeo na sebe za dobrobit čovječanstva. Vi nikad nećete biti dovoljno moćni da se protiv njega borite nekažnjeno. Njegove oči će, međutim, počivati na vama, koji ga želite ozlijediti, sa blagošću, jer njegova Ljubav i strpljenje se protežu na sve one koji su protiv njega. I on će mnoge pridobiti za sebe, jer njegove su riječi moćne i njegova Ljubav velika. Duše će biti podijeljene – one, koje ga prepoznaju kao njihova spasitelja iz najveće nevolje i one, koje su jedino za svijet. I njihov kraj će biti smrt njihova tijela i njihove duše.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7295, 28 Veljače 1959

 

PREDVJESNIK ISUSA KRISTA…

A kada čujete da netko proglašava Gospoda na izvanredan način onda ćete znati kako je započela konačna faza posljednjih dana, da predvjesnik Isusa Krista opet obavlja svoju misiju proglašavanja Njega, Koji će doći na Dan Suda da dohvati Njegove Vlastite (Knjižica br. 43) i izvede promjenu na Zemlji (Knjižica br. 42), kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. On će se pojaviti potpuno neočekivano uzrokujući mnogo komešanja budući je sila njegovog glasa velika i budući će govoriti ljudima na takav iskren i značajan način da će se mnogi osjećati impresionirani i prihvatiti njegovu riječ… budući oni shvaćaju da on proglašava ‘Riječ Božju’, i također budući su znaci njegova djelovanja kako bi pomogao njegovim bližnjim ljudskim bićima znameniti. On će biti istinski čudo-tvorac siromašnih i mizernih, pomagač u nevolji koja će spopasti čovječanstvo u doba njegovog pojavljivanja. I on će govoriti glasno i jasno, on se neće bojati onih koji zabranjuju njegovu aktivnost, on će utoliko više razotkriti one koji govore i djeluju protivno Božjoj volji i stoga će biti omražen i proganjan od strane silnih na ovoj Zemlji, čije ponašanje on snažno osuđuje. Ali ponor između zemaljskog i duhovnog svijeta će već biti predubok da bi se od potonjeg očekivalo ikakvo razumijevanje onog što ‘glas u divljini’ proglašava. Oni će mu se smijati i jedino ga slijediti tako oduševljeno/revnosno budući je on vrlo popularan, kako unatoč tome ima ljudi koji sebi dozvole biti impresionirani, na veliku smetnju vlasti koje se protive svoj vjeri i prosljeđuju protiv nje.

A to vrijeme nije daleko, neće proći dugo i vi ćete čuti o njemu. Ali onda ćete vi također znati da morate ustrajati, jer jednom kada se on pojavi vi ćete također morati biti pripravljeni za neizbježnu vjersku borbu, i onda će smjer kojim krenete biti odlučujući, jer onda će biti itekako očigledno da se morate odlučiti ili za Boga ili za svijet… On će vas snažno podržavati u tome da se zaputite stazom ka Bogu, jer će govoriti uvjerljivo i silno. Bog Osobno će govoriti tako očigledno kroz njega da ni jednom ljudskom biću neće biti teško pridružiti mu se, budući će on također osigurati takav vidljivi dokaz njegova poziva da će ljudi tako biti sposobni prepoznati tko je on… On osobno također zna u čemu se njegova funkcija sastoji i da je njegov posljednji zadatak prethoditi Gospodu i najaviti Ga sa gromkim glasom… On je također svjestan njegova porijekla i isto tako njegova kraja, koji će opet biti grozan, ali on se ničega ne boji i ništa ga neće zaustaviti da kompletira svoju misiju, koja će biti vrlo blažena…

I svatko tko mu se pridruži će doista dobro napraviti, jer on će biti u stanju crpsti puno snage i dobiti puno svjetla od ovog velikog svjetla koje će zasjati gdjegod se pojavi. On je već živ ali još nije svjestan svojega zadatka, koji će njemu unatoč tome postati iznenada jasan i iz temelja će promijeniti njegov zemaljski život, jer iako on služi Gospodu i također prepoznaje nizak duhovni stupanj u kojem čovječanstvo vene… on još nije bio pozvan, ali to će se dogoditi sasvim iznenada… I onda će on napustiti njegovu dotadašnju tišinu i postati potpuno svjestan njegova zadatka, jer on će biti pokretan od strane Duha Božjeg, koji mu podaruje potpunu jasnoću u svezi njegove misije. I on će radosno služiti Gospodu sa privrženošću koja ga čini neprestano više prikladnim za konačnu službu koju želi obaviti prije kraja, prije Njegova povratka… Ali vi ljudi, obratite pažnju na one koji proglašavaju Riječ Božju, i prepoznat ćete onog koji postaje vrlo zamjetan budući želi ispuniti jednu neobičnu misiju: najaviti Dolazak Gospodnji i posredstvom moćnih propovijedi učiniti ljude svjesnima njihova zemaljskog zadatka da budu pokajnička duha i ozbiljno rade na spasenju njihovih duša, jer on će im najaviti kraj koji će uskoro slijediti nakon njegove pojave, jer vrijeme je bilo ispunjeno koje je Bog podario čovječanstvu za njihovo usavršavanje (Matej 3:2; pravilan prijevod je ‘pokajte se’).  AMEN

Bertha Dudde, br. 4878, 13 Travanj 1950

 

ISUSOV PREDVJESNIK NA KRAJU…

Netko među vama će izroniti tko će svjedočiti o Mojem Dolasku na oblacima. I kada ga čujete znati ćete kako je kraj blizu. On je jedan od najčistijih, on je pun Ljubavi i ljubaznosti i prema tome je blisko ujedinjen sa Mnom, on je utješitelj i prijatelj vama ljudima, osloboditelj od emocionalne ojađenosti. On je duhovno posvijetljen i zna u svezi Posljednjeg Suda, i prema tome će on upozoravati i opominjati ljude u Moje ime. On će se boriti za Mene i Moje kraljevstvo i biti potpuno prosvjetljen. I stoga će on također znati gdje je Čista Istina reprezentirana. Posljedično on će izroniti između onih koji primaju Moje učenje odgore (Bertha Dudde) i, zbog njegova načina života, zbog njegove Ljubavi za njegova bližnja bića, on će također biti podučen odgore, budući će i dalje morati ostvariti konačan zadatak… da bude Moj predvjesnik prethodno Mojem povratku. Jer vrijeme je ispunjeno, predskazanja proroka se događaju i stoga će se on, također, morati pojaviti (Malahija 3:1; 4:5). On će sići iz kraljevstva svjetla na Zemlju zbog Mene kako bi Me najavio ljudima koji trpe krajnju nevolju i patnju.

On će svjedočiti o Meni budući će njegov glas biti Moj Glas i svatko tko ga sluša, sluša Mene. Međutim, on neće ostati među vama ljudima dugo vremena… Dok ga ne prepoznate on će doista živjeti među vama, ali Moj protivnik (Sotona) će ga progoniti i razdražiti ljude protiv njega. On će propovijedati Ljubav ali će ga ljudi slušati sa mržnjom. Oni će ga progoniti i pokušati ga ubiti. Ali Ja ću znati kako ga zaštititi sve dok nije došao njegov čas, jer on mora kompletirati njegovu misiju, on mora pripremiti stazu za Mene, on mora podupirati stado Moje djece i obavijestiti ih kako je povratak Gospodnji blizu.

I jednom kada se on pojavi, neće preostati još puno vremena. Njegove riječi će potpaliti i potaknuti lijene i neodlučne iz njihova sna, jer on će biti usnik (= onaj koji govori namjesto nekoga) za Mene, kroz njega Ja želim otvoreno izraziti Sebe još samo jedan put. I još jednom će on biti glas koji viče u divljini, koji će se jedino vratiti budući ću Ja potrebovati snažnog radnika na kraju, radnika odgore da pomogne čovječanstvu. Ipak svijet će ga mrziti i neće štedjeti sredstava da ga eliminira, premda će on jedino govoriti i činiti dobro. Ali svijet će propasti u tamu i svo će svjetlo nestati… Posljedično tome, blistavo svjetlo će se pojaviti na Zemlji i svi nositelji svjetla će pribaviti ulja za sebe da osvijetle iznova njihova vlastita svjetla, koja će svjetovni ljudi nastojati utrnuti. I svi ljudi istinske vjere će ga prepoznati kao predvjesnika Mojega povratka, i oni će znati da je vrijeme ispunjeno kada se Ja mogu očekivati i sa Mnom Posljednji Sud… Oni će primiti njegove riječi k srcu budući osjećaju da Sam to Ja, Koji govorim kroz njega, i da Ja najavljujem Moj Dolazak kroz njega, koji je Moj glasnik kako je određeno od vječnosti.

Ali on će doživjeti teško vrijeme sa ljudima koji obožavaju svijet i odbacuju njegova opominjanja i upozorenja, no koji se neće stidjeti toga da ga pokušaju ubiti unatoč činjenici da će on sebe dokazati pomoćnim spram svih ljudi i mnogi će također prihvatiti njegovu pomoć. Prijašnji će željeti spriječiti ga da kompletira njegovu misiju ali Ja ga neću opozvati u Moje kraljevstvo dok nije za Mene pripremio put, dok nije proglasio Moj Dolazak svima koji čeznu ugledati Me i čiju je vjeru osnažio, budući će on jedino proglašavati što prima od Mene kroz unutarnji Glas, kroz izvanredno djelovanje Duha unutar sebe.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7339, 17 Travanj 1959

 

RAZGOVOR… PREDVJESNIK…

Očekujte u svoj poniznosti ono što moram poslati na čovječanstvo poradi njegove vlastite dobrobiti i što će također voditi do najjasnijeg potpunog shvaćanja u vama samima, time se ovo vrijeme pripreme mora najprije dogoditi. Ja ni u kojem slučaju nisam Bog gnjeva čak ako nadolazeći događaj (= ovdje govori o udarcu nebeskog tijela u Zemlju) čini da to izgleda tako, u stvari, svi vi ćete daleko više doživjeti Moju Ljubav koja će vas zaštititi od izuzetne opasnosti; ali onda ću Ja također jasno osvijetliti Moje vlastite, Ja ću skrenuti toliko puno pažnje na njih da će njihova bližnja ljudska bića shvatiti gdje mogu apelirati za stvarnu pomoć, jer Ja želim pridobiti ljude za Sebe a ne da Mi ih otme protivnik (Sotona). Unatoč tome, šteta će biti ogromna i bezbrojni će ljudi izgubiti njihove živote, ipak to će biti od koristi mnogima koji će još biti sposobni nadoknaditi u kraljevstvu onostranog ono što su podbacili napraviti na Zemlji… tako da će oni i dalje biti sposobni doseći svjetlo ako su dobre volje. I vi svi možete vjerovati kako će uskoro nakon toga slijediti kraj ali da ću Ja i dalje podariti vama ljudima vrijeme milosti budući kraj predstavlja drastičnu prekretnicu u duhovom procesu razvoja bića koja na ovoj Zemlji trebaju potpuno sazrijeti.

Iz ovog razloga odabrao Sam za Sebe sluge koji će glasno proglašavati nadolazeći kraj nakon prirodne katastrofe… Iz ovog razloga Ja neprestano izljevam Moga Duha i kroz probuđene ljude skrećem pažnju na sve što će se ubrzo dogoditi. I Ja ih jedino podučavam da raspačavaju Moju Riječ i, gdje je to moguće, također spomenu ove događaje koji naumljavaju otkriti Moju moć baš kao i Moju Ljubav, jer ljudi trebaju znati kako Bog sjedi na prijestolju iznad njih Koji drži njihovu sudbinu u Njegovim rukama. I svatko tko je odabran od strane Mene kao proglašivač Moje Riječi morao je također biti odabran od strane Mene kao primatelj Moje Riječi, i stoga mu možete potpuno vjerovati, čak ako izgleda nevjerojatno što on proglašava na Moju poduku. Jer Ja ću osigurati očigledan znak da je On Moj glasnik, Moj predstavnik, koji će govoriti u Moje ime… On će uvijek biti vođen kroz sve, bez obzira što se dogodi, on se neće morati bojati bolesti i smrti sve dok nije kompletirao njegovu misiju, i Ja Osobno ću isplanirati/ocrtati njegovu stazu koja će ga voditi do tamo gdje ga mnogi ljudi mogu čuti tako da će, kada je njegovo vrijeme došlo, on glasno i javno govoriti o Meni i Mojoj Riječi…

Dok veliko svjetlo ne započne sijati kada će borba između svjetla i tame otvoreno izbiti… kada će se vjerska borba voditi na jedan izuzetno brutalan način… onda će se ovo svjetlo zapaliti tako da će osnažiti sve one koji rade u Mojem vinogradu… Onda će oni biti sposobni crpsti snagu iz njega i raditi još više marljivo za Mene i Moje kraljevstvo. I ovo će svjetlo doći kada započne konačna faza, kada Sam ‘progovorio’ odgore (= nakon što nas pogodi zemaljsko tijelo), kada ljudska situacija postane kaotična i započne razdvajanje duhova… za ili protiv Mene… I onda ću Ja podariti snagu slabima, Ja ću dati snagu svima koji ju trebaju, i Ja ću biti njihov vođa u borbi protiv neprijatelja duša… i doista, Ja ću biti i ostati vječno pobjedonosan i vi se, također, možete radovati pobjedi nad njime… Vi ćete biti oslobođeni od njega i tako možete živjeti u miru u raju Nove Zemlje.  AMEN

Bertha Dudde, br. 0801, 9 Ožujak 1939

 

DUHOVNI KAOS… SVJETSKI POŽAR… MESIJA…

PREDVJESNIK GOSPODA

Zbiti će se u svijetu baš kao što je zapisano, da ni jedan kamen neće ostati na kamenu (Matej 24:1, 2; Marko 13:1, 2; Luka 21:5, 6), jer u tim danima svijet će doživjeti potpuni krah svega što je bilo očuvano tisućama godina. Sve tradicije će biti osporavane; to će značiti neusporediv kaos u duhovnom baš kao i u zemaljskom smislu… Ljudi više neće biti u stanju razlikovati do koje mjere su njihova mišljenja ispravna ili pogrešna… Oni će sebi dozvoliti da budu upravljani preko svih granica, i na kraju će biti duhovna pustoš. Na vidjelo će doći najneprimjerenija govorkanja u svezi drugog dolaska Mesije, i veliki svjetski požar će čovječanstvo baciti u izuzetnu bijedu i očajanje. Pa ipak, ova kriza se najizvjesnije može kontrolirati putem pouzdane vjere u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja. Put svakog onog koji je Njega odabrao za vođu kroz zemaljski život će mimoići svu patnju i, zaštićen Njegovom Ljubavlju, zemaljska dolina sa svim njezinim užasima će ga samo ovlaš dodirnuti, pa ipak nevolja/patnja će biti neopisivo velika za svakog koji Božanskog Spasitelja ne nosi u svome srcu, i patnja na Zemlji će za njega izgledati nepodnošljiva, on će sebe mučiti sa svakojakim fizičkim i duhovnim problemima.

I u ovaj kaos će zasjati svjetlost, dajući svima koji stoje na tom svjetlu mnogo utjehe i nade… U tim danima će se nositelj duhovne Istine podići/probuditi među vama. On će proglasiti Riječ i ispuniti ljude sa mnogo nade, on će biti moćan govornik ispred Gospoda i najavit će Njegov drugi Dolazak i, prožet Ljubavlju prema čovječanstvu, gorljivo će propovijedati Riječ koju je Gospod Osobno podučavao na Zemlji…

I on će biti predvjesnik Gospoda. Njegov čas će ipak doći usprkos tome što će ga ljudi pokušati spriječiti da ostvari svoju misiju. Svijet će biti zainteresiran za njegovu sudbinu na Zemlji, neki iz svijeta će prepoznati njegov zadatak i djelovanje kao Božju volju… ipak većina koji žive u potpunom duhovnom mraku će zahtjevati njegovu smrt.  I u to vrijeme će Zemlja tutnjati i Gospod Bog će opominjati i prekoravati čovječanstvo sa ozbiljnim glasom da se okrene i promisli o spasenju svojih duša, i na Zemlji će biti raširena patnja čija je namjera da ukaže vama ljudima da je čas Suda blizu. Vi bi trebali (za)gledati u sebe i prisjetiti se Gospoda Koji vam je ovo vrijeme proglasio/navijestio u Riječi i Pismu.        AMEN

Bertha Dudde, br. 3560, 27 Rujan 1945

 

ZNANJE O VREMENU KRAJA…

(Matej 24:36)

Izuzetno je obmanjujuće izjaviti da će vrijeme kraha biti u dalekoj budućnosti; ova zabluda je štetna za duše budući one neće obraćati nikakve pažnje na opominjanja i upozorenja posljednjih dana. Ali je jednako obmanjujuće pokušati odrediti točku u vremenu, jer ovo znanje je skriveno od ljudi. Bog uvijek upućuje na skori kraj kroz vidjeoce i proroke kako bi ohrabrio ljude živjeti u skladu sa brzo dolazećim krajem, kako bi ih učinio svjesnima njihove odgovornosti spram njihovih duša i da sebe neprestano pripremaju za kraj. Kraj je blizu, ipak nitko osim Boga ne zna dan. Znaci vremena upućuju na kraj, unatoč tome, on će doći iznenada i neočekivano za sve ljude uključujući i vjerne koji su upućeni i ulažu napor živjeti u skladu sa nadolazećim krajem. Ljudski um i ljudski intelekt neće nikada biti sposobni prodrijeti u vječni Božanski plan i prema tome nikada neće biti sposobni odrediti vrijeme niti način kraja. Jedino gdje je Božji Duh na djelu On će podučiti ljude s obzirom na to kako će se kraj dogoditi, ipak uvijek ostavljajući otvorenim dan i čas kada se to događa. Jer ovo je znanje Božje isključivo pravo i prema tome je skriveno od ljudi. Vjerni će biti sposobni prepoznati vrijeme kraja po niskom stupnju duhovnog razvoja, i ako očekuju dolazak Gospodnji svakog dana i uđu u srdačni kontakt sa Bogom oni će također osjetiti kada se približava Dan Suda.

Ali svatko tko želi izračunati vrijeme unaprijed, svatko tko za sebe smatra kako zna bez očiglednog djelovanja Duha, će napraviti pogrešku u njegovom nagovještavanju, ljudi mu ne trebaju vjerovati jer on jedino doprinosi spram povećavanja nevjere u kraj. Čak predvjesnik Gospoda, koji će biti poslat na Zemlju od strane Boga Osobno kako bi spasio i dalje neodlučne, čak on neće specificirati dan… On će, također, proglašavati neminovan kraj i opominjati ljude da ga očekuju svakog dana i časa. On će biti prosvjetljen od strane Duha Božjeg, i Otac-Duh, Koji govori kroz njega, doista zna dan i čas. A ipak će ga on, također, držati u tajnosti od ljudi budući znanje o njemu ne bi za njih bilo od koristi. I stoga će čas doći iznenada i neočekivano, kao što je bilo proglašeno od strane Boga… Njegov glas će odjeknuti usred euforije svijeta, na užas nevjernika ali na utjehu i radost onih koji su vjerni. AMEN

Propovijed o Pokajanju Ivana Krstitelja

 

Luka 3:2-20: ‘Ana i Kajfa bijahu veliki svećenici, i dođe riječ Božja Ivanu*, sinu Zaharijinu, u divljini**. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući pokajničko krštenje za opraštanje grijeha kao što je pisano u Knjizi riječi Izaije proroka: Glas onoga koji viče u divljini: Pripravite put Gospodu, poravnite mu staze! Svaka dolina će se ispuniti, svaka gora i brežuljak će se sniziti! Što je krivudavo će se izravnati, a hrapavi putovi će se izgladiti! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. Govoraše dakle mnoštvu koje je dolazilo da ih krsti: “Leglo gujinje! Tko vas samo upozori da bježite od skore srdžbe? Donosite  dakle plodove dostojne pokajanja. I nemojte početi u sebi govoriti:  ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam: Bog iz ovog kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.” Pitalo ga mnoštvo: “Što nam je dakle činiti?” On im odgovori i reče: “Tko ima dva kaputa, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.” Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: “Učitelju, što nam je činiti?” Reče im: “Ne utjerujte više nego što vam je određeno.” Pitahu ga i vojnici: “A nama, što je nama činiti?” I reče im: “Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.” Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: “Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti Mu podvezice na cipelama. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci Mu vijača da temeljito pročisti gumno Svoje i sabere žito u žitnicu Svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.” I mnoge je druge stvari u svojem poticanju on propovijedao ljudima. A Herod je tetrarh, kako ga je Ivan prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata Filipa, i zbog svih njegovih zlodjela, nadodao svemu još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.’ 

 

 

 

(10.Prosinac 1871.)

 1. Ovo poglavlje obrađuje propovijed o pokajanju koju je Ivan Krstitelj propovijedao na Jordanu gomili koja se okupila oko njega. Sa ovom propovijedi on je namjeravao pripremiti Židove za Onog čije podvezice na cipelama, kako reče, nije bio dostojan odvezati.
 1. Ljudi koji su ga slušali su ga pitali što su trebali napraviti, – svaki u njihovom pojedinačnom zanimanju. I on im je rekao da se drže zakona Ljubavi prema bližnjemu.
 1. Što je Ivan napravio i propovijedao u to vrijeme, Ja sada već činim jedno znatno vrijeme. Ja, također opominjem čovječanstvo da se pokaje – na različite načine – sa riječima baš kao i kroz događaje. Kao što je onda dolazak aktualnog učitelja bio proglašen i pripremljen, isto je bilo učinjeno sada već jedno prilično vrijeme u pripremi Mojeg sljedećeg Dolaska. Kako su Židovi onda razmišljali i djelovali, oni nisu bili prikladni da pravilno prihvate i shvate Moje učenje. I sa ljudima danas koji su još dublje zaglibili u kaljužu sebičnosti, još je hitnije probuditi ih i upozoriti. Nije preostalo još puno vremena da se uzme u obzir što napraviti i gdje se okrenuti. Baš kao što za spavača vrijeme njegovog života u snu prolazi sa velikom brzinom i sati prolaze kao minute, tako vrijeme sada hita proći za onog koji, bez razmišljanja, živi jedino za sadašnjost. Prema tome, događaji, bolesti, prijeteće socijalne revolucije su svi nužni da bi prodrmali čovječanstvo iz njegova dubokog svjetovnog sna.
 1. U ono je vrijeme Ivan rekao kako će doći Jedan koji ‘u ruci ima vijaču i on će temeljito pročistiti njegovo gumno i sakupiti žito, a spaliti pljevu.’ I sada, kada ste izumili mašine da bi očistili žito uz pomoć snažnih vijača, Ja zamjenjujem vijaču sa bržim metodama kako bi ostvario Moju svrhu i razdvojio one koji su dobre volje od malodušnih i lijenih. Već se kolo okreće u Mojem duhovnom – i žitoprosijavajućem – mlinu. Vrteći se, ono uzbuđuje mase, izbacujući iz njega lagodnu, školjki nalik rulju, koja se prepušta zadovoljstvima svijeta gluha na sva upozorenja. Kao što je onda Ivan prekorio čak Heroda, Tetrarha Galileje, zbog načina njegova života, tako današnje javno mišljenje prekorava ambiciozne planove mnogih vladara. U prošlosti, Herod je dao zatvoriti Ivana, i sada, također, vladari bi htjeli obuzdati jezike i izbaciti jezike iz ljudskih glava. Ali sada – kao što je bilo i onda – ovi su napori uzaludni. Riječ, duhovni nositelj Moje volje, je daleko više silna nego oružja i sile. Kao jedno nematerijalno biće ona prelazi preko svih barijera materijalnog svijeta i dominira svemu u duhu, budući Sam Ja Osobno Riječ.
 1. Onda su ljudi slušali Ivanovu propovijed, ali kada su samo-odricanje i žrtvovanje bili zahtjevani, oni su mu okrenuli svoja leđa, baš kao što je bogati vladar napravio Meni. I sada većina ljudi ismijava one kojima Ja dajem Moje učenje direktno. Oni gladaju na njih sa porugom, u njihovoj svjetovnoj mudrosti smatrajući sebe puno mudrijima od onih sa jezikom srca.
 1. Jadna, zabludjela djeca! Doći će vrijeme kada će svo vaše intelektualno gradivo biti nedovoljno da vam pruži utjehu i mir. U događajima sa kojima ćete se morati suočiti, vi ćete stajati između dva svijeta, kriveći Boga i vašu sudbinu kao okrutnu, jer materijalni svijet će vas odbacivati sa prezirom a duhovni vas neće prihvatiti.
 1. Ivan je već predvidio ovo mentalno mučenje, kada je nastojao probuditi Židovski narod potičući ih da promjene njihove puteve. I danas, kada su skoro sve plemenite kvalitete ljudske prirode bile zakopane i jedino egoizam sa svim njegovim karakteristikama vlada, ovaj upozoravajući poziv je ponovno upućen, poduprt sa nesrećama i nevoljama kako bi prisilnim sredstvima postigao što do sada sa većinom ljudi nije moglo biti postignuto nježno.
 1. U to vrijeme Sam se čak Ja, kao Isus, pokorio izvanjskom krštenju sa vodom. Sada se vi trebate dobrovoljno pokoriti nevidljivom, duhovnom krštenju sa Mojim Duhom. Onda se Božansko svjetlo pojavilo iznad Moje glave u obliku golubice, ukazujući tako na Moje porijeklo i Moje prijašnje i buduće mjesto boravka. Oh djeco, učinite sve što možete sada, tako da bujice svjetla i milosti od gore nisu izlivene na vas uzalud! Dokažite se dostojnima vašeg porijekla i vaše buduće sudbine! Kao što je glas jednom proglasio: ‘Ti si Sin Moj ljubljeni, tobom Sam posve zadovoljan’, neka sada isti glas zazvuči iznad vaših glava i u vašim srcima, dajući vam osiguranje kako ste na ispravnom putu spram postajanja Mojom djecom.
 1. U ono je vrijeme Ivan rekao kako onaj koji ima dva kaputa treba jednog pokloniti, i onaj koji ima obilno za jesti treba podijeliti sa gladnim; također, da nitko ne bi trebao zahtjevati više nego mu je određeno ako treba nešto potraživati. Svi ovi primjeri upućuju na jednu stvar. Budite velikodušni, budite pravedni – poput vašeg nebeskog Oca. Dajte, tako da možete primiti; oprostite – tako da se vama, također, može oprostiti!
 1. Ne budite obmanuti od strane svijeta i stvari koje ima za ponuditi. Vrijeme dolazi kada ćete morati ostaviti sve iza vas i zadržati samo one vrijednosti koje ste stekli za vaše unutarnje biće a koje ni pošast ni rat, niti nevolja niti smrt ne mogu od vas oduzeti.
 1. Ostavite one koji sebe smatraju jako mudrima u njihovoj prividnoj mudrosti! Njihovo vrijeme trijumfa će biti jedino vrlo kratko. Slijedite Moj savjet, Moje upozorenje. Ja vas ne nazivam zmijskim naraštajem kao što je to napravio Ivan u njegovoj propovijedi o pokajanju, ali vas nazivam Mojom djecom koju Sam jednom stvorio na Moju sliku i želim još jednom ponovno obnoviti u ovu sliku. Izvorno je izvanjska pojava korespondirala sa onom duha; danas i dalje preostaje izvanjski blijeda sličnost sa davno iščezlom rajskom ljepotom, ali duša, kao hram i sjedište Moje Božanske iskre, je postala ništa doli karikatura. Moj red ne dozvoljava da ovaj nesklad ostane, i unutarnji čovjek mora još jednom biti doveden u sklad sa izvanjskim. Čak ako više niste sposobni promijeniti izvanjsku čahuru na kojoj su strasti ostavile njihov biljeg, bar uložite svaki napor da još jednom oblikujete unutarnjeg duhovnog čovjeka u skladu sa njegovim pralikom, jer ne postoji ljepša, ili veća i više duhovna slika u svom stvaranju. Ta je slika koja je kopija onog na što je svako biće bilo stvoreno u većoj ili manjoj mjeri. I od ove slike vi, kako najviši izražaj sveg materijalnog i duhovnog stvaranja, nosite unutar vas taj oblik, taj pralik, koji ne samo da želi biti vaš Stvoritelj i Gospod, nego također i vaš Otac. On je mogao za vas ustanoviti zakone sa nemilosrdnom strogošću kroz silu Njegove volje te vas ili nagraditi ili kazniti nemilosrdno i razorno no, namjesto kazne, On ima jedino opraštanje, milosrđe i Ljubav spram vas.
 1. U te dane je bio potreban predvjesnik koji je mogao pripremiti čovječanstvo za Moj Dolazak. Danas Sam to Ja Osobno koji prema vama pružam ruku mira kako bi vas vodio kroz sve nevolje koje će se spuštati na čovječanstvo zbog njegove tvrdoglavosti. Ne odgurujte ovu ruku, budući nećete pronaći snažniju. Svaka je ljudska ruka prekratka, jedino Moja dostaje za sve udaljenosti i sposobna je doseći onoga koji traži pomoć, čak iza onih prostora gdje posljednja zvijezda sjaji i započinje carstvo duhova. Čak tamo je ova ruka dostupna da bi vodila i privukla ka Meni onoga koji ima Ljubav.
 1. Obratite pažnju na glas koji vas – kao jednom glas u divljini – sada poziva u divljini svjetovnih aktivnosti: ‘Ne zaboravite Njega koji vlada iznad zvijezda, ali također želi boraviti u srcu svakog čovjeka!’ Ivan je propovijedao u divljini. On je to učinio zbog činjenice da divljina koja je lišena vegetativnog života ne bi ometala njegove slušatelje. Sada vam Ja propovijedam u divljini duhovnog života koja je, zbog oholosti ljudskog intelekta, postala ogoljela od svega što oživljuje srce. Tako Ja, kao i Ivan, nastojim posaditi duhovni cvijet Ljubavi sred pijeska i kamenjaka koji, budući ne crpi hranu iz tla, prima svoju prehranu jedino odgore. I sada, na tlu teoretskog svijeta intelekta koji je ogolio kroz egoizam, u divljini Božanskog duhovnog života ogoljelog od dublje misli, Ja vas još jednom pozivam:
 1. ‘Probudite se! Zađite u dubinu vašeg bića kako bi pronašli izvor ne-prestane radosti, utjehe i Ljubavi kao temeljni princip svih stvorenih i oživljenih stvari. Prepoznajte opet Njega Koji je, kroz vrtove prepune cvijeća, kroz sjenovite šume i uzvišene planine i sve do najudaljenijeg univerzalnog sunca, uvijek isti, nikad se ne mijenja i – budući je On stvorio sve – očekuje od Njegovih stvorenih bića samo jednu stvar koju majka, i otac očekuju od njihova djeteta kao prvi znak srodstva – LJUBAV.
 1. Dok vaši slabi svjetovni vladari pokušavaju silom provesti vaše poštovanje spram njih kroz mnoge zakone, Ja vas postavljam kao slobodna bića u stvaranje. Vi možete odabrati slobodno između Ljubavi i mržnje, života ili smrti, svjetla i tame. U ovom stadiju je svatko i dalje slobodan odabrati, ali vrijeme kada se odluka mora donijeti se sve više i više približava.
 1. Baš kao što je jednom upozoravajući poziv odzvanjao prije Mojeg Dolaska, sada odzvanja Moj drugi poziv, tako da vas događaji ne zateknu nespremne dok spavate, nego da se možete suočiti potpuno svjesni i sa spokojnim srcem sa događajima naumljenima jedino za one koji nisu mogli biti probuđeni sa više nježnim sredstvima.
 1. Dok su vaša srca prijemčiva za nježne harmonije Ljubavi, trube se moraju oglasiti za druge kao što je spomenuto od strane Mojeg voljenog učenika Ivana, kada će anđeli izljevati čaše gnjeva nad one koji su tvrda uha i koji, unatoč svim upozorenjima, ne slušaju Moje Riječi Ljubavi.
 1. Ja Sam vam već opetovano proglasio da će teška vremena doći. I još jednom ponavljam: Teška su vremena pred vama. Uložite već sada svaki napor da se promijenite na bolje tako da u znanju o ovome vi imate štit protiv svih gorkih događaja. U stvari, oni su gorki jedino za one koji, naviknuti na med svjetovnog materijalnog života (uživanja) zadovoljstva, ne smatraju gorki lijek za medicinu, nego za uništavajući otrov.
 1. Ovo je značenje te propovijedi o pokajanju za vas i za dolazeća vremena. Tko ima uši, neka čuje! Amen.

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi, primio Gottfried Mayerhofer, i zapisao u ‘Gospodnje Propovijedi – 4′

*Ivan Kristitelj je reprezentirao isto što i Ilija, zbog čega je također rečeno kako je ‘Ilija došao’, što će reći Ivan. Ilija je reprezentirao Gospoda s obzirom na Riječ, ili Riječ koja je od Gospoda, na isti način i Ivan; a budući Riječ naučava kako će Mesija, ili Gospod, doći, prema tome je Ivan bio poslan ispred, da bi propovijedao u svezi Dolaska Gospodnjeg, sukladno predskazanjima u Riječi. I budući je Ivan reprezentirao Riječ stoga su konačne stvari Riječi, koje su prirodne, bile reprezentirane Ivanom i njegovom odjećom, i također njegovom hranom, naime, time što je bio odjeven u devinu dlaku, i kožnatim pojasom oko bokova; ‘devina dlaka’ predstavlja konačne stvari prirodnog čovjeka, takve kakvi su eksteriori Riječi, a ‘kožnati pojas oko bokova, predstavlja njihovu izvanjsku vezu sa unutrašnjostima Riječi, koje su duhovne. Slične su stvari predstavljene sa ‘skakavcima’ i ‘divljim medom’; ‘skakavcima’ istine prirodnog čovjeka, a ‘divljim medom’ dobro otud; da li mi kažemo istina ili dobro prirodnog čovjeka, ili prirodna istina i dobro, takvi kakva je Riječ u njezinom krajnjem značenju, koje se naziva značenje Slova, ili prirodno značenje, to je ista stvar, jer Ivan ju je reprezentirao sa njegovom odjećom i hranom.     (E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Objašnjeno – 619:16’)

**Crkva se naziva ‘divljinom’ kada tamo više nema nikakvog dobra; a gdje nema dobra tamo nema istina. Kada je crkva takva, zla i neistine vladaju, koji spriječavaju primanje njezine doktrine, to jest, doktrine Ljubavi spram Gospoda i dobročinstva spram bližnjega, sa njezinim istinama; a kada doktrina nije primljena nema crkve, jer crkva je od doktrine.

[2] Nešto treba najprije reći u svezi toga da istine nema gdje nema dobra. Pod dobrom se misli na dobro života u skladu sa istinama doktrine iz Riječi. Razlog je taj što Gospod kod čovjeka nikada ne utječe neposredno u istine, nego posredno kroz njegovo dobro; jer dobro je od volje, a volja je sam čovjek; iz volje je razumijevanje proizvedeno i formirano; jer razumijevanje je pridruženo volji tako da što volja ljubi razumijevanje vidi, i također donosi na svjetlo; posljedično tome ako volja nije u dobru, nego je u zlu, onda upliv istine od Gospoda u razumijevanje nema učinka, jer je on raspršen, budući nije ljubljen, da, on je izopačen a istina falsificirana. Iz ovog je jasno zašto Gospod ne utječe neposredno u čovjekovo razumijevanje osim u-koliko je volja u dobru. Kod svakog čovjeka Gospod može prosvjetliti razumijevanje, i tako utječe sa Božanskim istinama, budući je svakom čovjeku bila dana sposobnost da razumije istinu, i to u svrhu njegovog obnavljanja; unatoč tome Gospod ne utječe, budući istine ne ostaju osim u mjeri u kojoj je volja bila obnovljena. Štoviše, opasno je prosvjetliti razumijevanje u istinama kako bi se proizvelo vjerovanje osim u onoj mjeri u kojoj volja djeluje kao jedno sa njime; budući čovjek onda može izopačiti, krivotvoriti, i oskvrnuti istine, što nanosi najveću štetu (ovdje je objašnjena stvarnost koja se krije u riječima iz Mateja 13:14, 15). Nadalje, u onoj mjeri u kojoj su istine poznate i shvaćene a nisu istovremeno življene, one su ništa nego beživotne istine, a beživotne istine su poput kipova koji nemaju života (ovdje je pak objašnjeno značenje ‘kipa u kojeg se pretvorila Lotova žena'; ‘okrenuti se nazad’ je ‘gledati spram doktrine, tj. filozofirati u svezi istine, a ne živjeti/djelovati u skladu sa njom’, što bi bilo ‘gledati naprijed’, jer svrha je svake istine život u skladu sa istinom, ili dobro života, u to ona, tako reći, ‘gleda’, tj. to je ‘ispred nje’ J). Iz ovog se može vidjeti zašto je tako da gdje nema istina tamo nama ni dobra, to jest, ne u suštini nego jedino u formi.

[3] Čovjek u crkvi je na kraju (= na kraju crkve ili u posljednjim danima) takav, budući čovjek onda  ljubi iznad svega takve stvari koje pripadaju tijelu i svijetu; a kada su ove ljubljene iznad svega onda stvari koje pripadaju Gospodu i nebu nisu ljubljene, jer nitko ne može služiti dva gospodara u isto vrijeme nego će on ljubiti jednoga a mrziti drugoga, budući su oni protivni. Jer iz ljubavi spram tijela, koja je ljubav spram sebe, i iz ljubavi spram svijeta, koja je ljubav spram bogatstava, kada se ovi ljube iznad svih stvari, zla svake vrste proizlaze, i od zala neistine, i ovi su protivni dobrima i istinama, koji proizlaze iz Ljubavi spram Gospoda i iz dobročinsta spram bližnjega.

[4] U Riječi su ‘divljina’ i također ‘samoća’ i ‘pustare’ spomenuti na mnogim mjestima, i ova predstavljaju stanje crkve kada tamo u njoj više nema nikakve istine budući nema dobra. Ovo je stanje crkve nazvano ‘divljinom’ budući je u duhovnom svijetu mjesto gdje borave oni koji nisu u istinama budući nisu u dobru poput divljine, gdje nema zelenila na poljima, niti uroda na njivama, niti voćaka u vrtovima, nego pusta zemlja, spaljena i osušena; budući su sa Židovskim narodom sve stvari u Riječi bile krivotvorene, i više nije bilo nijedne istine budući nije bilo dobra, Ivan Krstitelj je bio ‘u divljini’, i ovo reprezentira stanje te crkve. Luka 1:80; Matej 3:1-3; Marko 1:2-4; Luka 3:2, 4-5.

(E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Objašnjeno – 730:1-4′)

Gottfried Mayerhofer – BIOGRAFIJA

Gottfried Mayerhofer se rodio u Studenom 1807 godine u Minhenu kao sin visoko rangiranog Bavarskog oficira. Nakon što je završio svoje studije, uglavnom posvećene matematici, mladi Mayerhofer se posvetio također i vojnoj karijeri. Kada se Bavarski princ Otto, koji je bio izabran za kralja Grčke, odlučio preseliti u Atenu u 1833 godini, Mayerhofer ga je pratio kao major njegove garde. Tamo se oženio sa Aspasiom d’Isay, kćerkom veletrgovca iz Atene.

Bilo kako bilo njegov ostanak u Grčkoj je bio kratkog trajanja. Kada je negdje oko 1837 Mayerhoferov tast premjestio svoj posao u Trst preselivši se tamo zajedno sa cijelom svojom porodicom, Mayerhofer je, podstaknut od svoje žene, koja je bila jako vezana uz oca, odlučio, nakon kratkotrajnog otpora, odustati od svoje karijere vojnika i preseliti se u Trst. Kako Grčka vlada nije isplaćivala penzije u stranim zemljama, ova promjena rezidencije se u to vrijeme činila ‘lošim potezom’ (ili ‘kao potez kojeg će požaliti’) pošto je on sada financijski potpuno ovisio o ‘dobroj volji’ svoje žene.

Mayerhofer je u Trstu živio slijedećih 40 godina, tj. sve do svoje smrti 1877 godine. On se u vremenu svog dugogodišnjeg ‘nerada’ inicijalno u potpunosti posvetio svojim omiljenim studijama muzike i slikarstva. Međutim, postepeno je na prvo mjesto istupio/izbio njegov interes za duhovne stvari.

Ta naklonost prema religiji i duhovnim stvarima je našla odgovarajuću/bogatu hranu u djelima Jakoba Lorbera sa kojima se Mayerhofer upoznao u Trstu. Što je Mayerhofer bio više zaokupljen djelima (ili ‘zadubljen u djela’) Štajerskog mistika, sa kojim se nikad nije upoznao (ili ‘kojeg nikad nije vidio/upoznao osobno’), to je sve više rastao njegov entuzijazam za otkrovenja putem ‘Unutrašnje Riječi’, čime je i njegova priroda postala sve više unutrašnja/duhovna i posvećena. Zahvaljujući toj duhovnoj intenzivnosti, Mayerhofer je ubrzo postigao stanje duhovne probuđenosti/prosvjetljenosti, da bi u ožujku 1870 po prvi puta za-čuo u sebi (ili ‘unutar sebe’) Gospodnji glas. U sljedećih 7 godina, tj. sve do svoje smrti u 1877, je on služio tom ‘glasu’ kao vjerni ‘pisar’.

Unutrašnja Riječ je Mayerhoferu uglavnom dolazila na nesvakidašnji/fantastičan način. Obično bi se u rano jutro, prije nego bi u sebi osjetio potrebu za pisanjem, ispred njegovih duhovnih očiju počeli pojavljivati, i to u slikama veličanstvene jasnoće, subjekti sa kojima se trebao susresti (ili ‘o kojima je trebao pisati’). Kada bi on nakon toga zapisao ono što je vidio, vizija bi, na nesreću, blijedila u znatnoj mjeri.

Neka od Mayerhoferovih objašnjenja u svezi načina na koji je dobijao ‘Unutrašnju Riječ’ nalazimo u njegovom pismu jednom prijatelju. On je u tom pismu napisao slijedeće:

‘U svezi zadnjih otkrovenja koja te se nisu toliko ticala kao ono o ‘Svjetlu, Životu i Ljubavi’, moraš imati na umu (ili ‘uzeti u obzir’) kako moji prijatelji ovdje nisu svi na istom stupnju duhovnog razvoja (spiritual enfoldment) i stoga se nikako ne mogu usporediti sa tobom. Gospod mi u Svojoj milosti često daje ono što je mojim prijateljima ovdje samo djelomično razumljivo, a jedan dio je možda namjenjen da jednog dana – tko zna kada i kroz koga – posluži uzastopnim redom za postepeni (ili ‘korak po korak’) razvoj/evoluciji čovječanstva. Stoga ja često dobijam diktate koji ne otkrivaju ništa novo, već predstavljaju/prikazuju ranija otkrovenja sna jedan drugačiji (prikladniji za to vrijeme ili te osobe) način. Jer ja sam za vrijeme tih ‘diktata’ (= kada čuje glas Gospodnji) poprilično pasivan, te jako često uopće ne znam o čemu se u njima radi. Često sam zahvaćen jednim neobjašnjivim nemirom, nakon čega se moram sjesti za stol, i tek kada uhvatim pero u ruku naučim što Gospod želi od mene, a čak ni tada ne znam ni početak ni nastavak a ni kraj, ni jedna jedina riječ mi nije unaprijed poznata. Tako, na primjer, To (Njegova Riječ) mi kaže: ‘Uzmi Ivanovo Evanđelje, treće poglavlje, stih 7!’ Ja, koji nisam ni malo upoznat sa Biblijom, ne znam ništa o sadržaju tog poglavlja ili stiha, pogledam, sjednem i počnem pisati što mi u svezi njega/toga diktira/govori Glas. – To je način na koji ja primam svoje diktate (ili ‘svoja otkrovenja’), nemajući svoju volju, ne znajući zašto i zbog čega, baš tako i na ni jedan drugi način.’

Ova Mayerhoferova objašnjenja ukazuju kako je ono što je zapisao bilo uistinu/istinski nadahnuto a ne samo proizvod njegove vlastite mašte. Tome u prilog (ili ‘to potvrđuju’) Mayerhoferovi originalni rukopisi koji su pisani izuzetnom brzinom i tečnošću (flowingly) te sadrže izuzetno mali broj vlastoručnih ispravaka