Bertha Dudde, br. 4802, 24 Prosinac 1949

 

KRISTOV SILAZAK NA ZEMLJU I RAZLOG…

Moj silazak na Zemlju je bio nužan budući su ljudi, Moje žive tvorevine, trpljeli ogromnu nevolju zbog njihove vlastite pogreške. Međutim, Moja Očinska Ljubav im nije željela dopustiti da propadnu. Pored toga, Moj je protivnik (Sotona) revoltirao protiv Mene utoliko što je potpuno kontrolirao Moje tvorevine, koje je njegova volja zasigurno stvorila ali unatoč tome sa Mojom snagom, i učinkovito im je negirao slobodu volje tako što je slabio Moje žive tvorevine toliko da one više nisu bile sposobne koristiti njihovu slobodnu volju ispravno, to jest, na način koji je Meni udovoljavao. I stoga Sam želio pomoći Mojim slabim tvorevinama u njihovoj očajničkoj potrebi… Ova nevolja nije jedino važila za njihov zemaljski život, ova bi nevolja trajala zauvijek da im nisam došao pomoći. Sažalio Sam se na Moje žive tvorevine premda su se one okrenule od Mene njihovom vlastitom slobodnom voljom… Međutim, činjenica da je njihova volja bila toliko izuzetno slaba da je bila kontrolirana od strane Mojega protivnika je samo bilo rezultat njihova nedostatka Ljubavi… Ljubav je snaga i učvršćuje volju da se odupre napadima od strane neprijatelja duše. Gdjegod Ljubav postoji nema opasnosti da se padne plijenom protivniku budući prisustvo Ljubavi demonstrira također Moje prisustvo. Ali u vrijeme Mojega dolaska na svijet ljudi su bili potpuno bez Ljubavi… osim nekolicine kojima Sam došao da im posebice pomognem, tako da ih njihovo potpuno okrutno okruženje ne bi vodilo do njihova uništenja. Sišao Sam ovoj nekolicini budući su oni bili pod velikim pritiskom i zazivali su Me u njihovoj nevolji. Pa ipak čak je njihova vjera postala slaba, nitko nije upostavio vezu sa njihovom Stvoriteljem i Ocem od vječnosti tako da Sam Ja bio sposoban zvučno Sebe njemu izraziti. Gdje Ljubav nije postojala. Vjera je nedostajala i Moj protivnik je ubrao veliku žetvu, jer njegova je aktivnost čak lišila nekolicinu njihove vjere u Mene, u Moju Ljubav, mudrosti i moć… I stoga Sam Ja Osobno došao na svijet (Ivan 1:1, 14)… Ljudsko tijelo Me primilo budući Sam želio pomoći ljudima kao ljudsko biće kako bi im osigurao dokaz da je čovjek sposoban pristupiti Mi i sjediniti se sa Mnom ako osnaži njegovu volju kroz Ljubav i onda se promišljeno bori protiv neprijatelja njegove duše, Mojeg protivnika. Moje je tijelo bilo isključivo ljudsko ali je bilo nastanjeno sa svjetlosnom dušom koja, međutim, inicijalno nije imala prošlog pamćenja sve dok se nije odvilo sjedinjenje sa Mnom kroz Ljubav. Jedino onda je duša prepoznala sebe i Svoju misiju. Isus, čovjek, se bio sjedinio sa Mnom kroz Ljubav, jer Ljubav je snaga, ona je Moja temeljna supstanca (1 Ivanova 4:8, 16), ona je Božanstvo koje prožima sve, otud je također oblikovala ljudsko biće Isusa u Božansko Biće Koje je bilo moralo biti puno snage, moći i mudrosti.

Stoga Sam Ja ušao u ljudsku formu nakon što je ona sebe oblikovala kroz Ljubav u jedno prebivalište za Vječno Božanstvo. Vi ljudi ćete naći teškim razumjeti ovu enigmu sve dok vam i dalje nedostaje Ljubavi, ipak gdje Ljubav postoji tamo je također svjetlo… tamo je gdje Ja Osobno mogu djelovati i prosvjetliti vaš duh… Ja Sam došao Mojim Vlastitima i oni Me nisu (po)znali (Ivan 1:11)… Međutim, Ja Sam im želio Sebe otkriti i prema tome Sam ih morao prosvjetliti s obzirom na to zašto su bili u mraku, zašto Me nisu prepoznali i zašto su bili u velikoj opasnosti. I prema tome Sam podučio ljude kroz čovjeka Isusa. Donio Sam im Moju Riječ koju oni sami više nisu bili sposobni čuti ali koju je čovjek Isus čuo, budući je usljed Njegove Ljubavi On dopustio Meni da budem prisutan u Njemu… Jer Moje prisustvo znači da vi ljudi možete čuti Moj glas. Otud, vi Me možete čuti jedino ako promjenite vašu prirodu kroz Ljubav, ako vaša Ljubav dozvoli Moje prisustvo… Ako je Ljubav unutar vas, vi ste snažni i više se ne trebate plašiti Mojega neprijatelja koji vas namjerava uništiti. Ja Sam morao doći na Zemlju budući je vama nedostajalo ovo znanje i Ja Sam vas želio obavijestiti o njemu iznova. I to je zašto Ja opet dolazim Mojim vlastitima, jer još jednom je ogromna nevolja, još jednom Me ljudi ne prepoznaju, Moj protivnik je iznova u čvrstoj kontroli nad njima i jedino Me nekolicina zazivaju za pomoć. I Ja uslišujem Njihovu molitvu i nalazim se sred onih koji žele biti Moji Vlastiti. Ja im podarujem Moju Riječ… osim što Ja nisam fizički među njima nego Sam sa njima u duhu, kao što Sam obećao (Matej 28:20). Međutim, Ja ću se vratiti na Zemlju i dohvatiti Moje vlastite u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17)… Jer aktivnost protivnika izmiče kontroli, stoga je došlo vrijeme za njega da opet bude zavezan (Otkrovenje 20:2, 3), došlo je vrijeme da koze budu rastavljene od ovaca (Matej 25:31-46)… Vrijeme je kraja, o kojem je zapisano kako ću Ja doći na oblacima da bi sudio žive i mrtve (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5). Ipak Ja ću biti prisutan svakome tko ostane u Ljubavi, on se neće morati bojati posljednjeg Suda, Ja ću opet biti njegov Iskupitelj iz najveće nevolje, Spasitelj, Koji će doći odgore kada Sotona vjeruje kako je pobjedio u njegovoj igri… I on će biti zavezan u okove tako da će mir nadoći na one ljude koji su dobre volje. AMEN

Bertha Dudde, br. 5027, 24 Prosinac 1950

 

KRISTOV SILAZAK NA ZEMLJU ONDA I SADA…

DJELO SPASENJA

U vrijeme Mojeg silaska ista je nevolja prevladavala na Zemlji kao što se sada može pronaći među čovječanstvom, jer ono je živjelo u istoj vrlo dubokoj tami kao što živi sada. Ja Sam se sažalio nad ovim stanjem i kako bi pomogao ljudima Osobno Sam došao na Zemlju. Došao Sam kao Spasitelj, i staza iz tame u svjetlo je postojala za ljude koju Sam im Ja Osobno ukazao (Ivan 14:6). Sve što su trebali napraviti bilo je oponašati Me i njihova bi duhovna nevolja bila gotova… Ja Sam došao kao Spasitelj i oslobodio ih od Sotoninih okova koji je bio prouzročio njihovu golemu duhovnu nevolju a od koga da bi pobjegli im je nedostajalo snage. Stazom koju Sam ukazao ljudima je za njih bilo moguće putovati jer Ja Osobno Sam se zaputio ispred njih kao vodič. Ja Osobno Sam poznavao put jer Ja, također, Sam ga bio morao poduzeti unaprijed, budući Sam bio utjelovio Sebe unutar ljudske čahure i prema tome jedino očekivao od ljudi što je njima bilo moguće ostvariti… Ja Sam se zaputio stazom Ljubavi, i ovom stazom se trebaju zaputiti svi koji se hoće probuditi iz duhovnog kraljevstva u svjetlo života, koji žele sebe osloboditi od okova Mojega protivnika, koji žele biti iskupljeni od grijeha, koji je bio uzrokom vrlo duboke duhovne nevolje čovječanstva. Ja Sam došao kao Iskupitelj čovječanstva u svijet koji bi se, bez Moje pomoći, bio izgubio u tami. I Ja Sam ostvario Djelo Spasenja za vrijeme i vječnost, za prošlost, sadašnjost i budućnost… prema tome također za ljude sadašnjih dana, koji doživljavaju istu duhovnu nevolju i potrebuju hitnu pomoć ako ne žele još dublje propasti i zaroniti u bezdan kao rezultat djelovanja Mojega protivnika.

Jer opasnost je sada daleko veća budući ljudima više nije podareno puno vremena, vrijeme milosti koje je bilo dozvoljeno za iskupljenje ljudske rase će uskoro isteći… Čovječanstvo se suočava sa krajem razvojnog perioda, ono se približava značajnom poglavlju, ono mora donijeti svoju konačnu odluku, odabrati život ili smrt… Jedine opcije će biti nastavljeno postojanje ili potpuno biti uništen, to jest, život u skladu sa Božanskom voljom ili fizička i duhovna smrt ako ljudsko biće podbaci donijeti ispravnu odluku… I još jednom Sam došao kao Spasitelj u potrebi, najprije duhovno, u skladu sa Mojim obećanjem da ću Sebe objaviti onima koji Me ljube i vrše Moje zapovijedi (Ivan 14:21). Ovima ću Ja Sebe objaviti u Riječi (Bertha Dudde) i obavijestiti ih o nadolazećem kraju (Ivan 16:13). Ali onda ću Ja doći opet u oblacima, baš kao što Sam jednom uzašao u nebo (Djela Apostolska 1:9-11)… Ja ću doći i, kada su oni u najvećoj neprilici, pomoći ću onima koji su Me slijedili, koji su su se zaputili stazom Ljubavi koju Sam propovijedao tako što ću ih dohvatiti i ponijeti u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17), daleko od Zemlje čiji će preostali stanovnici biti vragovi u velikom broju. Ja ću opet doći kao Spasitelj, ipak Moj dolazak će biti završetak Mojeg djela Spasenja na Zemlji, budući Sam Ja uzalud umro za svakoga tko Me nije do tada prepoznao, on nije prihvatio Moje djelo Spasenja i ostati će u zarobljeništvu Mojega protivnika jedno nevjerojatno dugo vrijeme u budućnosti. Jer on i njegovi sljedbenici će biti zavezani/ograničeni u materiju, i duhovna smrt će biti sudbina svih onih koji Me odbijaju priznati (Matej 10:32, 33) budući su oni sebe dobrovoljno podredili njegovom utjecaju, oni su ignorirali Moje djelo Spasenja i prema tome će skapavati u zarobljeništvu tame zbog njihove vlastite pogreške. AMEN

Bertha Dudde, br. 4847, 26 Veljače 1950

PROCES KRISTOVA POVRATKAUZAŠĆE

U Moj povratak, Moj dolazak na kraju svijeta, su sumnjali oni ljudi čija vjera nije sasvim čvrsta. A ipak, oni bi bili sposobni prepoznati pojedinačne faze posljednjeg vremena i također percipirati Moje prisustvo kada bi jednostavno bili pronicljivi (u smislu: kada bi pažljivo promatrali i opažali što se oko njih događa). ‘Ja ću ostati sa vama sve do kraja vremena…’ (Matej 28:20) I samo ove Riječi bi vam trebale biti dovoljne da bi formirali ispravnu ideju o Mojem povratku. Činjenica da Ja nisam vidljivo među vama vam treba prema tome omogućiti razumjeti duhovno značenje Mojih Riječi. Ja boravim sa Mojim Vlastitima sve do kraja svijeta. Jer, od Mojeg uzašća na nebo, bio Sam im prisutan u sva vremena i svugdje… Jer rekao Sam: Ostati ću sa vama… Otud Sam Ja bio duhovno uvijek sa Mojim Vlastitima i ostati ću sa njima sve do kraja vremena… Međutim, u tim danima Sam obavijestio ljude o Mojem povratku, o Mojem dolasku na oblacima. Posljedično, ovaj se povratak treba razumjeti tako da će Me ljudi biti sposobni vidjeti baš kao što su Me Moji učenici vidjeli kako bivam uznešen do neba (Djela Apostolska 1:9, 10). Duhovno Sam Ja uvijek sa vama ljudima ako vi sebe dokažete vrijednim Mojega prisustva. Ali Ja ću se tjelesno vratiti, iako ne u Mojem zemaljskom tijelu, ipak unatoč tome vidljiv onima kojima se želim vratiti… No budući Sam najavio Moj povratak, vi ljudi ga također možete očekivati sa izvjesnošću ako vjerujete Mojoj Riječi i pripadate onima koji će doživjeti konačni kraj. Ja nisam dao ovo obećanje bez razloga prije Mojeg uzašća na nebo. Predvidio Sam stanje čovječanstva tijekom posljednjih dana, također Sam vidio užasno veliku nevolju vjernika koji Mi žele ostati vjerni i koji će biti stavljeni pod ekstreman pritisak, i vidio Sam njihovu borbu, najtežu borbu što će ljudi morati vojevati poradi Mojega imena… Vidio Sam njihovu volju i veliku opasnost što će morati stajati nepokolebljivo sred vragova. Iz ovog razloga Sam im obećao Moju osobnu pomoć, koju ću doista pružiti kada je došlo vrijeme. Ja Osobno ću doći Mojim Vlastitima i poduprijeti ih u posljednjoj borbi. I stoga će Me mnogi biti u stanju vidjeti, jer Ja ću uvijek biti prisutan gdje je nevolja ogromna i Moji Vlastiti Me potrebuju… oni će Me vidjeti kao ljudsko biće od tijela i krvi, ipak ne-rođenog od žene, namjesto toga Ja ću doći odgore i odjenuti Sebe sa vidljivom formom za vas, tako da ćete biti sposobni izdržati M(oj)e (prisustvo)… I svatko tko Me ugleda će biti prožet sa snagom i preživjeti posljednju borbu na Zemlji… Ali onda ću Ja doći na oblacima kako bi dohvatio Moje Vlastite kući u kraljevstvo mira. Ovaj dolazak će se dogoditi na isti način ali obrnutim redom kroz kojeg se Moje uzašće na nebo dogodilo. Ja ću se spustiti na Zemlju u blistavom svjetlu… ipak zakriljen oblacima kako bi vam bio vidljiv (Djela Apostolska 1:9, 10)… i sakupit ću Moje Vlastite kako bi ih spasio iz krajnje nevolje i ojađenosti/patnje  prouzročene od strane podzemnih demona baš kao i od konačnog čina uništenja kojem će sve što živi u, na i iznad Zemlje pasti žrtvom. Međutim, ovaj dolazak na oblacima će također jedino biti vidljiv onima koji pripadaju Mojim Vlastitima, jer sljedbenici Mojega protivnika će Me biti nesposobni vidjeti. To će biti duhovni povratak ipak također fizički perceptibilan, ali jedino onima koji su duhovno preporođeni, koji imaju vrloduboku i živu vjeru i prema tome također bez sumnje prihvaćaju i Moje neprestano prisustvo sve do kraja svijeta baš kao i Moj vidljivi povratak, budući su oni podučeni od strane njihova srca, duhovne iskre u čovjeku, i posljedično pripadaju onima sa kojima ću Ja ostati sve do kraja vremena… Oni vjeruju kako ću se Ja vratiti nazad i Ja neću razočarati njihovu vjeru.  AMEN

Bertha Dudde, br. 0963, 13 Lipanj 1939

 

PREDSKAZANJA PROROKA… KRISTOV POVRATAK…

U Kristovom povratku na Zemlju sva će se predskazanja proroka obistiniti. Jer zapisano je kako čovječanstvo ne obraća pažnju na Njegovu volju… ali je također zapisano da će Mu broj ljudi služiti i da će Gospod doći ovim ljudima i dati im snagu u vremenima nevolje. Da će On dati nebeskog kruha Njegovim Vlastitima i večerati sa onima koji Ga ljube i vrše Njegove zapovijedi. I da će čuti Njegov glas, da će On prema tome biti sa njima tijekom njihova života na Zemlji i živjeti sred Njegovih Vlastitih na Zemlji. Ljudi ne žele uzeti ova predskazanja doslovno i pokušavaju potkapati Riječi Gospodnje. Oni sami su promijenili raspored baš kao i značenje Riječi i stoga više ne podaruju potpuno povjerenje ovim nanovo organiziranim Riječima. I zato vi ljudi Njega smatrate jako dalekim premda je On jako blizu vas… Vi više ne čujete Njegov glas i sve vaše misli i osjećaji su se okrenuli od Božanskog i posljedično ne pridajete važnosti predskazanjima. Gle, ako ste vi sami nesvjesni činjenice da vas Gospod časti (u smislu: pruža zadovoljstvo) sa Svojim prisustvom… ako ne možete vjerovati da vas On tako ljubi i u ovoj Ljubavi se nanovo zapućuje stazom ka čovječanstvu, onda ćete vi isto tako jedva biti sposobni dokučiti beskrajnu sreću Njegovog povratka na Zemlju. Vi ćete jedino uvijek vidjeti zemaljski život ali nećete obraćati pažnju na duhovne struje koje vam jasno otkrivaju kako je Gospod prisutan među Njegovima Vlastitima. Tako reći, On sudjeluje u svakom događaju i Njegovo se prisustvo može lako osjetiti od strane one zemaljske djece koja, kroz njihov rad Ljubavi, Njega već nose u njihovim srcima, je značenja predskazanja će im iznenada postati jasna i oni će shvatiti kako će se Pisma obistiniti, Riječ po Riječ.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6979, 29 Studeni 1957

KONAČNO RAZDVAJANJE… DOLAZAK GOSPODNJI…

Uvijek je bilo ljudi koji su sebe izručili utjecaju Mojega protivnika (Sotone) baš kao i onih koji su ozbiljno nastojali doseći Mene i ispunili su njihovu svrhu zemaljskog života… I uvijek će biti ljudi na Zemlji koji streme bilo u jednom bilo u drugom smjeru sve dok Zemlja služi kao mjesto sazrijevanja za duhove. Ali tijekom vremena kratko prije kraja perioda spasenja broj onih koji se predaju Mojem protivniku će uvijek prevladavati, i daleko manji broj ljudi će stremiti spram Mene… baš kao što će, na početku novog perioda razvoja, biti obrnuto… u stvari, na početku takve jedne epohe Zemlja će jedino služiti kao prebivalište za ljude koji su potpuno ušli u Moju volju i ne mogu više pasti pod utjecaj Mojega protivnika… I zato nije iznenađujuće da će divljanje Mojega protivnika također postati rastuće više zamjetno tijekom posljednjih dana prije kraja, tako reći, duhovne supstance su utjelovljene na Zemlji čije je protivljenje Meni jedva bilo uslabljeno unatoč činjenici da su putovale beskrajno dugom stazom kroz tvorevine. Unatoč tome, one su postigle izvjestan stupanj zrelosti koji je dozvolio njihovo ljudsko utjelovljenje i prema tome mogućnost također postoji da one mogu proći njihovu probu volje na Zemlji, jer, unatoč većoj aktivnosti Mojega protivnika, Ja Osobno ću također osigurati izuzetnu pomoć i pobrinuti se za oslabljenu ljudsku rasu. Međutim, u većini slučajeva njihova protivna volja će se nanovo pojaviti i zadatak protivnika da ih ponovno zadobije će biti lagan. Ali činjenica da će posebno privrženi ljudi postojati tijekom posljednjih dana koji će vrlo revno stremiti zadobiti Moje Kraljevstvo će biti dokaz da je to moguće, unatoč povećanom utjecaju Mojega protivnika, jer ljudi koji su trenutno utjelovljeni na Zemlji su Mi se protivili već jedno vrlo dugo vrijeme, inače bi njima bilo dozvoljeno utjeloviti sebe prije ovog vremena… pored pojedinačnih duša koje su došle na Zemlju u svrhu misije kako bi pomogli ljudskoj rasi, koja trpi jaku duhovnu nevolju. I prema tome to se tiče konačnog razdvajanja, pljeva će biti razdvojena od pšenice, a prethodno ovome sve će biti učinjeno da se osigura dobra žetva; sve duše će primiti pomoć da sebe oslobode od onoga (Sotone) za kojeg su bile okovane već vječnostima.

Međutim, konačna je odluka na njima. Svi ljudi mogu otkriti sami za sebe da je svijet vođen istinski sotonskim duhom, da su ljudi sve više obuzeti njime i voljno udovoljavaju njegovim zahtjevima. Svijet je prepun vragova i što se više približava kraj, to će to više sebe očitovati. Jer gdjegod je čovjekova volja slaba on uklizi i osnaži ju, ali u negativnom smislu, tako da će djela biti učinjena u ovom svijetu koja mogu nastati jedino od Sotone. I budući će broj onih koji su porobljeni od strane njega prevladavati, borba protiv malog stada Mojih Vlastitih koji ciljaju ka  Mojem kraljevstvu, koji žele ostati vjerni i prema tome su podređeni ovim napadima, će također bjesniti ekstremno žestoko. I ovih nekoliko će znati kako se vrijeme približava kraju, da se Moj povratak može očekivati, budući će nevolja, od koje ih Ja želim spasiti kako Sam obećao, postati skoro nepodnošljiva. Ljudi jedino rijetko vjeruju u ova obećanja baš kao i proročanstva koja se tiču kraja. Oni više nisu sposobni vjerovati, budući žive u potpuno drugačijem vremenu i sve duhovne prirode njima izgleda nestvarno… Ali oni bi samo jednom trebati ozbiljno porazmisliti o događajima koje svatko može doživjeti ili promatrati kako se događaju oko njih, onda bi se oni također trebali prisjetiti proročanstava koja su naznačila ovo vrijeme baš kao i posljedice… Međutim, Moj protivnik će imati veliku moć na kraju… Ovo je, također, bilo predskazano, an a ljudi mogu sa lakoćom prepoznati kako je čovječanstvo pod utjecajem Sotone, bez obzira da li ga prihvate ili ga nazivaju drugim imenom, ali njegova je aktivnost nepogrešiva. Ipak Moja aktivnost također treba biti promatrana i svjedoči o Meni Osobno, Sili Koja je snažnija od prije spomenutog… Jer Ja ću, također, otkriti Sebe onima koji sebe udalje od protivnog duha, koji su Mi privrženi i apeliraju Mi za snagu i pomoć. I Ja ću im vidljivo Sebe očitovati kada je došao dan da ću razdvojiti ovce od koza i odnijeti ih sa ove Zemlje u tijelu kako bi im omogućio doživjeti Moju moć i slavu u skladu sa Mojim obećanjem.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4825, 29 Siječanj 1950

 

NEVJERA I VRAGOVI TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA… VJERSKA BORBA… DOLAZAK GOSPODA…

Nedostatak vjere tijekom posljednjih dana prije kraja će imati alarmantne posljedice, budući će ljudi jedino juriti za profitom i skroz će zaboraviti Boga. Tada će ljudi jednako pokušati nasamariti i nadmudriti jedni druge, poradi materije oni će povećati njihove zle instinkte, njihov nedostatak savjesti neće oklijevati nanijeti štetu njihovu bližnjemu sve dok je to za njihovu vlastitu korist. Oni će jedino misliti i stremiti ka povećanju njihovih vlasništava… Bog će, međutim, biti zaboravljen, oni neće niti vjerovati u Njega niti Ga se bojati, oni neće vjerovati u njihovu buduću odgovornost i kaznu za njihove grijehe, i tako će počinjavati grijeh bez oklijevanja i straha od Suca. Na zemaljski način će oni biti uspješni, budući su podupirani od strane Božjeg protivnika koji ih potiče na sve veću pohlepu za materijalnim vlasništvima. On će imati veliku snagu gdje vjera u Boga ne postoji; to je zašto je nevjera izuzetno opasna za ljude, budući će ih to približiti uništenju. Gdje vjera nedostaje, ljudi su duhovno slijepi, oni ne znaju ništa, i što znaju je neistinito. Tama je rasprostrta preko ljudske rase i Zemlja se približava svom kraju… Sa svjetovnog gledišta, nema nevolje, ljudi žive u blagostanju osim nekoliko čija je vjera i dalje čvrsta i koji će biti tretirani sa neprijateljstvom od strane prijašnjih. Premda će njihova sudbina doista biti gruba jedno kratko vrijeme, oni će prepoznati naj-izvjesnije znakove kraja u blagostanju njihovih nevjernih bližnjih ljudskih bića, budući su oni obaviješteni o njemu unaprijed tako da neće klonuti duhom pred nevoljom koju doživljavaju kao rezultat njihove vjere u Boga… Kada je vrijeme očite Sotonine vladavine došlo, kraj isto tako neće biti daleko, jer također je bilo unaprijed proglašeno da će svijet biti pun vragova, i ljudi koji ne vjeruju će se također ponašati kao vragovi i stoga proglasiti oštar rat vjernicima. Ali onda dolazak Gospoda više neće biti daleko, onda svaki dan može donijeti kraj, budući će Gospod doći kada je nevolja tako velika da će se oni bojati kako će izgubiti nadu (očajavati) (Matej 24:22)… kada Sotona vjeruje kako je pobijedio, kada se nevjera bude raširila do takve mjere da se vjernici moraju bojati za njihove živote. Onda će Spasitelj doći od gore, kako što je bilo proglašeno… On će doći u oblacima i dohvatiti Njegove Vlastite u carstvo mira i izvršiti konačni Sud na Zemlji. Ovo će biti kraj, kada će Sotona biti okovan i, sa njime, svi koji su od strane njega bili porobljeni (Otkrovenje 20:2, 3)… I Nova Zemlja će nastati koja će biti okupirana jedino od strane vrlo duboko pobožnih ljudi, koji će ostati vjerni Bogu tijekom posljednje vjerske borbe i time primiti njihovu nagradu… život u raju na Novoj Zemlji.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3707, 8 Ožujak 1946

 

DOLAZAK NA OBLACIMA… POSLJEDNJI DANI…

Mojem dolasku na oblacima će prethoditi vrijeme najgroznije patnje ikad viđene na Zemlji, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. Ja ću neprestano skretati pažnju ljudi na ovo i to Sam uvijek činio još od početka ove ere kako bi silno savjetovao one koji ne hodaju ispravnom stazom da promijene njihov um. Poradi ovih ljudi Ja Sam običavao povremeno dopustiti pošastima da nadođu na Zemlju da ih podsjete na približavajući kraj tako da najozbiljnije uzmu u obzir njihove duše i sebe promijene. Ali Posljednji Dani nisu još bili pristigli, period iskupljenja još nije došao do vremena kojeg Sam odabrao u skladu sa Mojim planom od vječnosti. Zemlja još nije bila spremna za posljednje djelo uništenja, niti su bile ljudske duše spremne za njihovu potpunu propast, to jest, za njihovo prognanstvo u tvorevine Nove Zemlje… Ali Moja predskazanja bi sebe uvijek ispunila u vremenima najveće duhovne nevolje… kada su povećana nevolja i bijeda nadošli na Zemlju, tako da se tijekom svakog takvog vremena tolike nevolje trebalo užasavati približavajućeg kraja. I to je bila Moja namjera da precizno vrijeme posljednjih dana uvijek treba ostati skriveno od ljudi… Takva vremena bijede su također više ili manje uspješna za uključene/pogođene ljude budući su oni pronašli njihov put nazad k Meni i ušli su u drugačji odnos sa Mnom nego ranije. Ali oni su postali sve više tvrdokorni, i njihova razdaljina od Mene, njihovo protivljenje Meni, su rasli sve više…

I stoga je vrijeme pristiglo kada nikakav prikaz, nikakva opomena i upozorenje neće imati učinka, kada čovječanstvo ostaje neimpresionirano čak na svjetlu krajnje svjetovne patnje, to jest, kada potonje ne vodi do toga da Me ljudi prepoznaju/priznaju i uđu u ispravan odnos prema Meni… Njihova volja ostaje Meni protivna, oni su čisto zemaljski orijentirana uma i ne streme ka nikakvoj vrsti duhovnog napretka. Nikakva nevolja, bez obzira kako gruba ona jeste, neće biti sposobna promijeniti razmišljanje ljudi, i stoga je vrijeme kraja neopozivo došlo, kao što Sam znao od vječnosti… Zemlja je prestala biti mjesto duhovnog obrazovanja za čovječanstvo koje ju nastanjuje, i kao rezultat će biti razložena i njezine tvorevine potpuno preoblikovane, tako da novi period Iskupljenja može započeti… I stoga će ogromna patnja nadoći na Zemlju, tako da se posljednji ljudi i dalje mogu okupiti koji prepoznaju u tome Moj glas. I čak Moji Vlastiti će morati doživjeti ovu patnju, premda izvanredno osnaženi od strane Mene ali također afektirani njome tako da oni čeznutljivo očekuju Moj dolazak, koji je uvijek i zauvijek proglašen za kraj ove Zemlje. I kada nevolja postane nepodnošljiva, kada vjernici sebe nađu u najvećoj nevolji i ne vide nikakvog zemaljskog izlaza, Ja Osobno ću doći…

I biti će radovanja Među Mojima Vlastitima kada Me vide u svoj slavi (Marko 13:26), ali za njihove fizičke oči i dalje zaklonjenog od strane oblaka koji ublažuju intenzitet Mojeg svjetla, tako da će Me Moji Vlastiti, koji i dalje pripadaju Zemlji, biti sposobni podnijeti. Oni će biti pobjedonosni i klicati od radosti budući se Moja Riječ obistinila… Ali ogromna nevolja, koju Sam najavio opet i iznova kroz Moje vidjeoce i proroke, kroz Moje sluge na Zemlji, će osnažiti njihovu vjeru. Budući će se sve dogoditi kako Sam predskazao, i stoga oni će očekivati Moj dolazak na oblacima sa potpunom sigurnošću… A ipak Ja ću pristići iznenada i neočekivano čak za Moje Vlastite… Jer Ja ću skratiti dane patnje budući će oni postati nepodnošljivi a Ja ne želim da Moji Vlastiti postanu ne-odvažni/kukavični napomol ogromnih poteškoća (Matej 24:22). I Stoga ću ih ponijeti u Moje carstvo u pravo vrijeme (1 Solunjanima 4:16, 17), i onda će kraj doći… Budući je Moja Riječ Istina i obistinit će se, i vrijeme posljednjih dana je pristiglo. AMEN

Bertha Dudde, br. 3958, 19 Siječanj 1947

 

SOTONINO BJEŠNJENJE TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

OTPADNIŠTVO OD VJERE…

Tijekom vremena kraja broj nevjernika će se povećati i skoro prijetiti preplaviti malo stado vjernika. I, sa otpadništvom od vjere, Sotonino bješnjenje će također postati progresivno više očigledno, jer ljudi će izgubiti njihov posljednji osjećaj odgovornosti spram pravednog Suca budući oni ne vjeruju u Njega. To je zašto će Bog zamjetno Sebe očitovati kako bi najprije osnažio vjeru Njegovih Vlastitih tako da oni neće posustati (ili ‘kolebati se’) pred bezbožnošću nevjernika i njihovih svjetovnih postignuća. Ali On im također želi dati mogućnost da sebe dobro razmotre, i tako On toliko očigledno vodi brigu o Njegovim Vlastitima da će čak jedan ateista biti sposoban prepoznati Božju snagu i, sa čak najmanjim naporom, povratiti njegovu izgubljenu vjeru. Bog će vršiti mnoge znakove i čudesa kroz Njegove instrumente na Zemlji… Otud Njegove sluge na Zemlji će prividno ostvariti izvanredne stvari, ipak to je Bog Koji će Sebe izražavati kroz njih, Koji će Sebe očitovati i čak vidljivo boraviti među Njegovim Vlastitima kao znak da je kraj blizu, ipak On će jedino biti prepoznat od strane onih koji Ga ljube sa svim njihovim srcem i vrše Njegove Zapovijedi…

Bertha Dudde, br. 1077, 31 Kolovoz 1939

 

VIDLJIVO PRISUSTVO SPASITELJA… STUPANJ LJUBAVI…

Oni koji Me traže će Me prepoznati gdjegod ih susretnem, jer njihov duh je dio Mene i stoga ih ništa ne razdvaja od Mene. Ja ću biti među njima u osobi i unutarnji glas će im razotkriti Moje prisustvo… I ako Mi oni onda žele služiti, ostati će nijemi i neće Me javno obznaniti, jer Ja ću onda biti jedino prisutan za dijete koje je sjedinjeno sa Mnom u najdubljoj Ljubavi. Ja ću biti vidljiv ovom djetetu pa ipak ostati skriven drugima ako Me njihov duh još nije prepoznao. Unatoč tome, čas vam je i dalje ne-razotkriven, jer jedino Me vaš stupanj Ljubavi vodi ka vama i među vas. Ostavština koju Sam dao Mojim Vlastitima na Zemlji će se ispuniti doslovno, svakome tko Me nosi u srcu će biti dozvoljeno ugledati Me, i svaka riječ iz njegovih usta će svjedočiti o Mojoj veličanstvenosti, i njegov će glas radosno/jasno odjekivati ako Mi pjeva hvale i slavi Me… I čim Ja boravim među vama, Mojom malom dječicom, vi se nikada ne trebate bojati patnje na Zemlji, jer vi ju više nećete osjetiti toliko puno; jedan pogled u Moje Očeve oči i zemaljska patnja vas više neće mučiti (Djela 7:54-60). Ja dolazim Mojim Vlastitima da im dam ovu snagu kako bi prkosili jurišu koji se u njih probija izvani. Duh iz Mene vas podučava tako da ste jednako sposobni podučavati i hraniti i osvježavati gladne i žedne. I gdjegod se sakupite zajedno da bi proglasili Moju Riječ Ja sudjelujem i dajem snagu onima koji govore u Moje ime… I time Sam Ja koji otkrivam Sebe kroz ljudska usta, jer Ja odabirem Moje vlastite borce, i svatko voljan boriti se sa i jedino za Mene će se boriti mačem njegovih usta, onda će on biti pobjedonosan u borbi, budući ću ga Ja voditi u borbu. On koji Me ugleda ne može drugo nego Mi služiti sa svom njegovom dušom… On se ne plaši protivnika, strah i očajanje su za njega ništa, jer Moja slika je neizbrisivo ugravirana u njegovo srce i, od onda nadalje, ona će biti pokretačka sila za njegov najviši prikaz volje. I svijet će prepoznati njegovu snagu sa zaprepaštenjem; on će mu se usprotiviti a ipak će biti nesposoban oslabiti njegovu volju, u neprestanjoj borbi kao hrabri borac on će pokazati mnogim dušama put do vječnog svjetla, jer oni će prepoznati snagu i silu vjere u Mene, Spasitelja i Iskupitelja svijeta.  AMEN

….Oni će također posjedovati izvanrednu snagu, budući će Bog Osobno biti sposoban nastaniti se u njihovim srcima i prožeti ih sa Njegovom snagom Ljubavi. Nevjernici će biti u stanju sebe uvjeriti u ovu snagu, oni će morati priznati kako je na djelu viša Sila, pod uvjetom da su voljni razmišljati o izvanrednim fenomenima koje posljednji dani prije kraja povlače za sobom. Međutim, oni su isuviše svjetovno orijentirana uma i ne obraćaju pažnju na prethodno; oni preziru i progone vjernike i nameću im ozbiljne poteškoće i nevolju kroz koje im jedino Božja očigledna potpora pomaže ustrajati. Jer Božje djelovanje među Njegovima Vlastitima će biti tako očigledno da će se oni čvrsto ujediniti i oduprijeti se svim svjetovnim jurišima; snažniji u vjeri nego ikada oni će sebe potpuno izručiti Bogu i Njegovu vođenju, tako da se neće bojati niti zemaljske nevolje niti smrti i prema tome će također naći lakšim podnositi pritiske posljednjih dana. Gdje je Bog Sebe očitovao jednom više nikakva meta neće postojati za Božjeg protivnika, jer njihova vjera više ne može biti uzdrmana. I Bog će biti blizu Njegovim Vlastitima, baš kao što je obećao… On će im osigurati utjehu i snagu; On će ih podučiti i obećaje Njegov skorašnji dolazak, On će ih nagnati u povećanu aktivnost Ljubavi, jer Njegovo prisustvo, bilo u zemaljskom ili duhovnom smislu, će ih ispuniti sa Ljubavlju spram Njega i njihovih bližnjih ljudskih bića i prema tome također sa snagom…

Ali vrijeme kraja će potrebovati Božje očigledno djelovanje jer ovo će, također, doprinijeti spram razdvajanja duhova. Ja ću osigurati one koji su još malodušni i neodlučni sa mogućnošću da odluče kojem kampu žele pripadati, budući će im još biti dan konačni jak poticaj za to. Oni će biti sposobni sebe uvjeriti u snagu vjere koja će svladati čak najveću zemaljsku nevolju i na taj način promijeniti njihov stav spram Boga uspostavljajući ispravan odnos sa Njime. Gdje Bog vidljivo Sebe očituje tamo će biti mir i nada unatoč svoj bijedi, i budući je sudbina vjernika izuzetno teška, ovo će iznenaditi nevjernike. Svatko tko obrati pažnju na Njegovu Riječ, tko sluša Njegove sluge na Zemlji, će promijeniti njegovu volju i onda će svaka voljna duša biti dohvaćena i pomognuta od strane Boga u Njegovoj Ljubavi i milosrđu i biti će spašena od vječne tame… On će oživjeti njihovu dotada slabu vjeru i dati im snagu da ustraju do kraja, sve dok On ne dođe na oblacima i dohvati stado Njegovih revnih sljedbenika k Sebi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8017, 13 Listopad 1961

 

NIZAK DUHOVNI NIVO… TEST VJERE… BORBA… UZNEŠENJE…

Moji će vlastiti, također, trebati trpjeti nevolje budući će njihova vjera postati rastuće snažnija kada ću ih, opet i iznova, Ja izvesti iz njihove teške situacije. Jer oni će ustrajati do kraja i stoga potrebuju snažnu i nepokolebljivu vjeru iz koje će onda crpsti snagu za njihov otpor. Borba protiv vjere će doći posljednja ali će ova biti brutalno vođena… Živa će vjera, međutim, njoj pružiti otpor, jer onda ćete biti tako blisko sjedinjeni sa Mnom da se nećete ničega bojati, bez obzira što će neprijatelj napraviti kako bi vas srušio. Snažna vjera je živa veza sa Mnom… Onda Ja više neću biti udaljeni Bog za vas nego ću biti vaš Otac Koji je sa Njegovim djetetom, koje prema tome više ne može biti tjeskobno budući za sebe zna kako je sigurno pod Njegovom zaštitom. Ovo će onda biti dokaz tko pripada Mojoj crkvi, koju Sam Osobno utemeljio… čija je vjera poput Petrove, vjera koja se ne koleba bez obzira koliko je juriša poduzeto… To će biti dokaz tko je blisko sjedinjen sa Mnom, tko poznaje Istinu i prema tome također Moj vječni plan Spasenja. I oni će se neustrašivo suočiti sa svime što će biti napravljeno protiv njih. Vi, koji ste Moji Vlastiti, ćete prepoznati sve jasnije kako kraj nije daleko, i vi trebate također promatrati svijet sa otvorenim očima; onda ćete prepoznati nizak duhovni stupanj koji više ne može potonuti imalo niže što je razlog da je kraj nužan.

Međutim, Dan je bio odlučen od vječnosti i definitivno će biti ispoštovan. Ipak ljudi će skeptično htjeti odbaciti vaša proglašenja, oni će vas jedva slušati kada ih opominjete i upozoravate, oni će praviti planove za budućnost i neće htjeti odustati od njih, oni će jedino uvijek razmišljati na čisto zemaljski način i neće obraćati pažnju na duhovne prijekore… I prema tome oni će biti uhvaćeni na iznenađenje nadolazećim događajem i također će doživjeti kraj nepripremljeni ukoliko im Moj konačni poziv na buđenje još ne omogući pronaći Me i promijeniti njihov način života. I napomol svih ovih događaja vi, koji jeste i želite ostati Moji Vlastiti, ćete morati biti pripremljeni unaprijed. Vaša se vjera ne smije započeti kolebati; vi morate biti čvrsti poput stijene… I Ja vam želim pomoći steći ovu vjeru dozvoljavajući vam doživjeti Moju pomoć sve više očigledno kada ste u velikoj nevolji. Ja vas doista neću ostaviti budući ste vi sebe izručili Meni i želite Mi biti u službi. Ali Ja također znam kakvi će zahtjevi još biti postavljeni pred vas u posljednjim danima i Ja vas želim pripremiti tako da možete djelovati pravedno u odnosu na sve, da ćete imati snagu vjere na vašem raspolaganju koja je vaša jakost/odvažnost bez obzira što se dogodilo. Štogod vam nedostaje i dalje potrebuje Moju pomoć; svatko od vas i dalje mora biti podučen od strane Mene budući je Moja volja da ćete ustrajati, da ćete dokazati sebe u svim kušnjama, da ćete doći k Meni u svakoj nevolji i vjerno se oslanjati na Mene i Moju pomoć… Opet i iznova će vam biti dozvoljeno doživjeti Me, opet i iznova vi morate osjetiti Moju Ljubav i moć, Ja vam želim biti prisutan u svako vrijeme tako da vaša veza sa Mnom raste sve snažnija, i onda vi više nećete biti u opasnosti pogriješiti, jer Ja ću vas držati (u smislu: ‘neću ispustiti’) i štititi od Mojeg protivnika, bez obzira koje su njegove akcije protiv vas. Posljednja vjerska borba na ovoj Zemlji će biti kratka budući ću Ja Osobno skratiti dane poradi odabranih (Matej 24:22)… Ali ona će se neopozivo dogoditi, naposlijetku to je stvar konačnog razdvajanja ovaca od koza (Matej 25:31-46)… Moji vlastiti će morati otvoreno svjedočiti za Mene pred svijetom (Matej 10:32, 33), i oni će doista imati snage dati ovo javno priznanje, budući se u svjesnosti o Mojem prisustvu oni neće bojati protivnika… i budući će se suočiti sa njime sa obiljem snage i neće se bojati govoriti kada je priznavanje od njih zahtjevano. I čak ako onda izgleda kao da protivnik (Sotona) pobjeđuje… on vas neće biti sposoban ubiti jer Ja Osobno ću doći na oblacima… Ja Osobno ću vas izbaviti iz krajnje nevolje, Ja ću podignuti Moje Vlastite ka Meni i ograničiti Mojeg protivnika iznova za jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2, 3)… Ja ću dokončati njegovu aktivnost… Ja ću podignuti Moje Vlastite gore do neba i onda ostvariti čin transformacije Zemlje, tako da novi period Spasenja može započeti i proces razvoja duhovnih bića će se biti u stanju nastaviti sukladno vječnom planu Spasenja. AMEN

Bertha Dudde, br. 5972, 8 Lipanj 1954

PRIVIDNI MIR… IZUZETNA SNAGA… DOLAZAK GOSPODNJI…

Ja želim nagraditi vašu odanost Meni, koju vi demonstrirate tijekom posljednjih dana prije kraja, sa izuzetnim uplivom snage tako da će čak najteža situacija vama izgledati podnošljiva, tako da ćete biti sposobni ustrajati dok Ja Osobno ne dođem da bi vas dohvatio. Vi ćete očito doživjeti Ljubav vašeg Oca, osjetiti Moje prisustvo i prema tome Mi prići sa svakim problemom… Vi ćete ostati tako blisko povezani sa Mnom da ćete očekivati kraj neustrašivo i sigurni u pobjedu i jedino razmišljati na duhovan način, to jest, vi ćete razmatrati sve doživljaje u odnosu na vaš duhovni razvoj i, prema tome, također razumjeti zašto se sve što doživljavate mora dogoditi. Onda ćete vidjeti kako lagana može biti i najteža sudbina ako putujete vašu stazu sa Mnom… To je zašto se nitko ne treba bojati posljednjih dana ako se on osjeća povezanim sa Mnom, želi pripadati Meni i nikada Me ne isključi iz svakog poduzimanja. Svjetovni događaji će ići njihovim tokom… izgledat će kao da se mir ponovno uspostavio, ipak to je jedino zatišje pred oluju koja će zadesiti Zemlju kada je to najmanje očekivano. Jer Sotona će prouzročiti pustošenje među ljudskom rasom i neće otpočinuti dok nije sve isprevrnuo naopačke, sve dok nije uspio zbuniti ljude do takve mjere da će se oni rastuće više okretati jedni protiv drugih, da će se oni nasilno suprotstavljati jedni drugima, nadmašivati jedni druge u bezobzirnosti i na taj način mu dati veliku snagu koju će on doista izrabljivati na zastrašujući način. I Moji Vlastiti će biti posebice iznapadani od strane njega, budući će on potaknuti ljude da vas progone poradi vaše vjere… Ovo će alarmirati i zaplašiti Moje Vlastite, ipak čim se oni samo prisjete Mene oni će primiti nužnu snagu i krenuti u borbu, jer oni će znati da se bore za Mene ali da Ja predvodim put kao njihov vrhovni zapovjednik, da se oni bore na Mojoj strani i da oni ne mogu izgubiti bitku čak ako su daleko manjeg broja nego neprijatelj. Svatko tko želi ostati vjeran Meni će također biti sposoban to učiniti, jer Ja ga neću napustiti i on doista neće ostati praznih ruku ako apelira Meni za snagu i potporu; jer ako čovjekova volja pripada Meni on je već Moj Vlastiti, i Ja nikada neću dozvoliti da padne opet u šape Mojega protivnika. Vi ljudi možete sigurno računati na teška vremena pred vama koja će zahtjevati svu vašu snagu… Ipak vi nećete biti ostavljeni bez upozorenja, opet i iznova ćete biti obaviješteni odgore i kada vidite kako se sve što Sam vam predskazao ispunjava vi već možete crpsti snagu iz  toga… Vaša će vjera rasti sve više i više snažnija i stoga ćete vi također sa uvjerenjem očekivati Moj dolazak… i doista ne uzalud, jer jednom kada zemaljska nevolja prijeti da postane nepodnošljiva Ja ću vas otrgnuti iz ruku vaših neprijatelja i odnijeti vas… Oni neće steći pobjedu nad vama, jer Ja ću zavezati Mojega protivnika i sve one koji su porobljeni od strane njega… kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 3569, 6 Listopad 1945

 

VJERSKA BORBA… DOLAZAK GOSPODNJI…

Svatko tko ispovijeda Kristovu Crkvu će od strane svijeta biti tretiran sa neprijateljstvom i njegova sudbina na Zemlji će biti teška, iako samo jedno kratko vrijeme, jer čim se nevolja bude činila nepodnošljivom, Bog će izbaviti Njegove Vlastite i sva će nevolja dokončati. I Bog vjernike uvijek napućuje na kraj, tako da će se oni nositi sa vanjskim nasrtajima, tako da će vjerno ustrajati dok ih Bog ne izbavi. On će ih obavijestiti odavno unaprijed kako će Sotona bijesniti i On će obećati Svojim Vlastitima Njegovu zaštitu, tako da prepoznaju Istinu Njegove Riječi i ostanu čvrsti u njihovu otporu. Ako vjernici stoga prepoznaju Istinu Božanske Riječi po tome kako napreduju svjetovni događaji, po napretku vjerske borbe i brutalnog stava/sklonosti svjetovnih vlasti, oni će braniti Njegovu Riječ čak još više gorljivo, budući će ona produbiti njihovu vjeru do takvog razmjera da ju ljudske mjere više neće biti u stanju uzdrmati. I oni će primiti snagu od Boga, sukladno njihovoj volji i njihovoj vjeri, i tako izdržati teško vrijeme, jer Bog neće razočarati one koji Mu žele ostati vjerni ukoliko On ipak ne pozove nekoga u Njegovo kraljevstvo prije kraja ove Zemlje, ako je njegov fizički kraj došao u skladu sa Božanskom svrhom. Međutim, On potrebuje čvrste predstavnike Kristove Crkve tijekom posljednjih dana, tako da se razdvajanje duhova može dogoditi. On potrebuje ljude koji proglašavaju Riječ i propovijedaju Kristovu doktrinu Ljubavi nevjernicima, i to bez straha i sustezanja, tako da će nevjernici prepoznati snagu vjere i još jednom biti protreseni iz njihove duhovne letargije, tako da će oni i dalje biti sposobni promijeniti njihov um u posljednji čas i zaputiti se stazom ka Kristu, Koji im jedini može donijeti spasenje, Koji ih jedini može iskupiti snažeći njihovu volju da sebe oslobode od zla i streme spram Boga. Činjenica da je snaga vjere vidljivo pokazana nevjernicima su konačna sredstva milosti; pa ipak, jako je malo koristi iz njih izvučeno budući je čovječanstvo zapleteno u Sotoninu mrežu laži, budući ono ukazuje pretjerano štovanje svijetu i vidi svoj životni cilj u izobilnom užitku. I prema tome će vam se kraj uskoro dogoditi… i vi to možete prepoznati po činjenici kako se protiv vjere bori na način koji se doista može nazvati Sotonskim. Onda će se Kristovi sljedbenici ujediniti i zajedno čekati pomoć Gospoda i Njegov dolazak, jer svaki dan i svaki čas mogu biti posljednji, budući će zemaljska nevolja postati tako teška da će ona potrebovati Božje neposredno pojavljivanje, tako da će se obećanja obistiniti koja je Bog dao ljudima kroz Njegovu Riječ… da će On izbaviti Svoje Vlastite iz krajnje nevolje.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4058, 7 Lipanj 1947

 

TEŠKI ŽIVOTNI UVJETI… BOŽJE VOĐENJE I POMOĆ…

Potpuno drugačiji životni uvjeti će također potrebovati potpuno drugačiji način života i ljudi će sebe naći suočenima sa zadacima koji im se čine nemogućim za ostvariti a ipak moraju biti riješeni budući su vitalni za njihov opstanak. I ovo je kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, to jest, oni će morati testirati snagu vjere i potpuno povjerljivo čekati na Moju pomoć, i oni (ho)će biti pomognuti. To je vrijeme kada će vrloduboko vjerni ljudi svjedočiti nevjernicima u svezi toga što pobožno ljudsko biće može ostvariti ako vjeruje u Božju pomoć, ako sebe izruči Meni sa vrlodubokom vjerom i povjeri njegovu tešku nevolju Meni u molitvi. Oni će primiti pomoć i njihov će im život postati podnošljiv, premda i dalje vrlo težak. Ipak Ja Sam im također dao obećanje o kojem vas sada želim podsjetiti: da ću Ja skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22). I stoga se čas sve više i više približava kada ću Ja doći na oblacima, i ovaj Moj drugi Dolazak će predstavljati istinsko spasenje za Moje Vlastite koji će sebe naći u smrtnim poteškoćama i potrebuju Moju očiglednu pomoć… Sve dok oni dalje žive na Zemlji oni će također biti izloženi patnji, to jest, oni neće biti sasvim neosjetljivi što se tiče salijetanja i prijetnji iz svijeta. Ipak snaga njihove vjere će im omogućiti podnijeti svu patnju puno lakše, čak ako će ih tu i tamo ona pogoditi prilično teško.

I stoga će se ljudi podijeliti u dva tabora, oni koji ne vjeruju i prema tome imaju malo kontakta sa duhovnim svijetom, i oni čiji kontakt sa Mnom njima znači sve i koji neće započeti ništa bez da su Me najprije zamolili za blagoslov i koji će prema tome također jasno prepoznati Moje vođenje, pošto zbog njihove Ljubavi spram Mene oni takođe osjećaju Moje prisustvo unutar njih a Moje prisustvo uvijek predstavlja snagu i stoga čini lakšim prevladati to što je daleko veći teret za ljude bez Moje snage. I onda će Moji Vlastiti prepoznati jedni druge po njihovoj snazi vjere, oni će se ujediniti i tješiti jedni druge sa dolaskom Gospodnjim (1 Solunjanima 4:18)… Puni nade oni će Me očekivati i čeznuti za Mnom u njihovoj Ljubavi, oni će čvrsto vjerovati u Moj Dolazak, i Ja neću razočarati njihovu vjeru i pomoći ću im gdje je pomoć nužna, i Ja ću doći dohvatiti ih kada nevolja postane nepodnošljiva (1 Solunjanima 4:16, 17), tako da oni neće otpasti od Mene, tako da će ostati čvrsti sve do kraja i biti sposobni ući u raj Nove Zemlje, budući su Mi ostali odani čak u njihovoj najvećoj nevolji. AMEN

Bertha Dudde, br. 8090, 29 Siječanj 1962

 

VJERSKA BORBA… NEVOLJA… UZNEŠENJE…

I sljedbenici Mojega protivnika (Sotone) će vas progoniti budući će oni prosljediti protiv svakoga tko vjeruje u Mene i Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… Ja vas o ovome obaviještavam unaprijed tako da nećete postati prestrašeni i pokolebati se u vašoj vjeri. Jer oni će biti nesposobni ozlijediti vas budući Sam Ja sa vama kao vaše utočište i okrilje i znam kako pomoći svakome sve dok se on okrene ka Meni čim trpi zemaljsku ili duhovnu nevolju…

To se mora dogoditi na ovaj način budući je kraj blizu, budući se razdvajanje duhova još mora dogoditi, budući će Me Moji Vlastiti morati priznati pred svijetom kada je ovo priznavanje od njih zahtjevano (Matej 10:32, 33). Otud se vi nećete imati ničeg za bojati, vi, koji sebe uračunavate u Moje Vlastite, koji imate živu vjeru u Moju Ljubav i moć i tako ste sjedinjeni sa Mnom da ne poduzimate ni jedan korak bez Mene… koji Me uvijek osjećate sa vama i prema tome ste u miru u Mojem prisustvu, ne plašeći se čak ni vaših neprijatelja, koji ćete se sigurno osjećati teško uznemiravani/mučeni ali čija vjera ne može biti uzdrmana.

Ja vas obaviještavam o ovome već sada… Nije još puno vremena pred vama dok će se ovo dogoditi, unatoč tome, Ja ću čuvati dan i čas skrivenim od vas budući to ne bi koristilo vašoj duši ako bi ga znali. Ali niti ću vam Ja prestati proglašavati kraj i skretati vašu pažnju na sve što će se još dogoditi prije kraja. Jer na taj način ćete prepoznati koji je čas otkucao na svjetovnom satu, i vi ćete mirno očekivati kraj.

Za sada još možete vršiti vaš vinogradarski posao, vi i dalje možete širiti Moje Evanđelje svijetom… Vi i dalje imate izvjesnu količinu slobode koju trebate i sposobni ste koristiti… Ipak vrijeme će proletjeti brzo, i onda vi više nećete biti sposobni raditi otvoreno za Mene i Moje kraljevstvo. Onda vam više neće biti dozvoljeno biti duhovno aktivnima, vi ćete biti prisiljeni povući se i jedino ćete biti sposobni raditi u tajnosti, ali Ja ću vam neprestano osiguravati snagu, jer vi ćete nastaviti čuti Moju Riječ i kroz vas će ona također doseći vaša bližnja ljudska bića, budući Ja štitim Moje sluge i ukazujem im puteve kojima trebaju ići kako bi dopustili Meni Osobno da govorim njihovim bližnjim ljudskim bićima.

I onda se vi trebate jedino uvijek osloniti na Mene, ne krećite ni jednom stazom bez Mene, vi uvijek i zauvijek trebate sebe preporučiti Mojoj zaštiti i povjerljivo očekivati Moju pomoć ako ju potrebujete. Jer Ja ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… Borba protiv vas, protiv vjernika, će jedino trajati kratko vrijeme budući će biti vođena sa svom brutalnošću i stoga ću joj ja stati na kraj Osobno kada je pravo vrijeme. I tijekom ovog vremena duhovi će se definitivno razdvojiti, jer onda će svaka osoba priznati svojega gospodara, gospodara kojem osjeća kako pripada. Bez obzira na primjedbe koje bi vi ljudi mogli s vremena na vrijeme podići protiv ovih nagovješćivanja… ona će se pretvoriti u stvarnost i svi vi ćete morati donijeti odluku: za Mene ili za njega, koji će vas još jednom uroniti u bezdan…

Ipak štogod još može biti napravljeno za vaše izbavljenje će biti učinjeno, i Ja neću ostaviti ni jedan kamen neprevrnutim kako bi oslobodio svakoga od njegove kontrole tko prihvati Moju pomoć… Ipak čovjekova je slobodna volja odlučujuća, i Ja ju ne prisljavam… Ali Ja zahtjevam veliku snagu vjere od Mojih Vlastitih tako da će ustrajati do kraja… Unatoč tome, njihova volja da pripadaju Mojim Vlastitima će im također dati izvanrednu snagu, i što je veća njihova nevolja to će Mi se oni čvršće priljubiti i snažnija će biti njihova vjera, koju Ja zasigurno neću razočarati. I jednom kada je došlo vrijeme kada vi više ne možete raditi otvoreno za Mene i Moje kraljevstvo onda će posljednja faza na ovoj Zemlji započeti, jer onda će se sve brzo dogoditi jedno za drugim, vjerska će borba otvoreno započeti, konačna će odluka biti zahtjevana od strane ljudi, sljedbenici protivnika će nadmašiti jedni druge sa njihovim sramotnim nasrtajima na vjernike… Onda vi, koji pripadate Meni, možete također dnevno očekivati Moj Dolazak, jer Ja ću vas izbaviti iz vaše nevolje tijela i duše, Ja ću vas odvesti sa ove Zemlje, i dogodit će se kako je proglašeno, budući će onda vrijeme biti ispunjeno. AMEN

Bertha Dudde, br. 3791, 5 Lipanj 1946

 

UZNEŠENJE U NEBO… IZ SVIH PRAVACA… EVANĐELJE…

Ja ću dohvatiti/sakupiti Moje Vlastite iz svih pravaca, iz svih zemalja na Zemlji na kraju dânà… Jer gdjegod ljudi borave Moji su Vlastiti reprezentirani, koji Me ljube i njihova bližnjega sa svim njihovim srcem i zbog te Ljubavi prepoznaju istinskog Boga, Oca od Vječnosti, Koji je u Sebi sama Ljubav, mudrost i snaga. I gdjegod ljudi borave Moji Vlastiti znaju kako je vrijeme kraja pristiglo, budući je svatko tko živi u Ljubavi duhovno probuđen i prema tome prosvjetljen od strane Mene s obzirom na to što će se dogoditi. Moja Riječ se može čuti svugdje, i Ona je ponuđena ljudima iz kraljevstva svjetla i oni Ju primaju u skladu sa njihovom sposobnošću… oni Ju čuju kao izgovorenu Riječ u njihovom srcu, oni Ju primaju mentalno, oni Ju čuju kroz posredovanje Mojih prosvjetljenih slugu na Zemlji. I oni će Ju uvijek prepoznati kao Istinu budući Ju oni žude i kroz njihov način života, način koji korespondira sa Mojim zapovijedima Ljubavi, čine sebe dostojnima toga da ih Ja podučim. I tako je Evanđelje proglašavano kroz cijeli svijet, kao što Sam objećao (Matej 24:14), jer Ja Osobno se brinem za Moje Vlastite, Ja Osobno im priskrbljujem ono što je najpotrebnije i naj-privlačnije što im može biti ponuđeno na Zemlji.

Ipak ni jedan od njih ne može biti pošteđen vjerske borbe prije kraja, premda će se ona/to dogoditi na različite načine… oni će Me morati ispovijedati/priznati onima koji su bez vjere. Oni ne smiju skrivati njihovu aktivnost Ljubavi, ako je to/ona od njih zahtjevano/a. Oni će biti podređeni nevoljama poradi njihove vjere prije nego pristigne kraj. I svi oni koji su probuđeni će biti sposobni raditi u njihovom krugu, jer nevjernici svugdje će se suprotstaviti Mojim Vlastitima i pokušati ih povući na njihovu stranu će biti nastojanje onih koji su primili Istinu od Mene, koji su postali Moji Vlastiti kroz Ljubav… I kada poteškoća i nevolja budu izgledali da će postati nepodnošljivi Ja ću Osobno doći i dohvatiti Moje Vlastite u Moje kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ja ću ih podignuti u tijelu sa ove Zemlje, koja će potrebovati potpunu transformaciju, i povratiti ih na Novu Zemlju opet jednom kada je djelo transformacije bilo ostvareno. I ljudi svih naroda će slaviti Moju moć i slavu, jer Ja ću produžiti Moju ruku do tamo gdjegod ljudi borave da bi spasio one koji su u krajnjoj opasnosti i nagraditi ih za njihovu postojanost vjere i njihovu vjernost spram Mene… I onda će izvanjski oblik Zemlje biti uništen pred očima svih onih koji Mi se protive. I Nova Zemlja će nastati kao što je proglašeno u Riječi i Pismu (Izaija 65:17). AMEN

Bertha Dudde, br. 7687, 1 Rujan 1960

 

KRAJ I UZNEŠENJE… RAJ NOVE ZEMLJE…

Blažena sudbina u raju Nove Zemlje očekuje one od vas koji će nepokolebljivo stajati tijekom posljednje vjerske borbe na Zemlji, koji će Meni ostati vjerni sve do kraja. To će zasigurno biti teško vrijeme za vas ali biti ćete u stanju imati prevagu, jer vi ćete primiti izuzetni priliv snage od Mene, biti ćete tako očigledno zbrinuti od strane Mene i Moje Ljubavi da ćete strpljivo prihvatiti sve poteškoće i pred svijetom priznati Mene i Moje ime (Matej 10:32, 33). Vi i vaša snaga vjere će također podignuti one od vaših ljudskih bića koji su i  dalje slabi u vjeri. Oni će prepoznati Moju moć i snagu samo ako osoba ima živu vjeru u Mene. Ali vi ne bi trebali ostati uz Mene poradi nagrade, namjesto toga vaša Ljubav spram Mene vas treba motivirati da se oduprete svim neprijateljstvima od strane protivnika (Sotone). I vi ćete uistinu posjedovati ovu Ljubav na svjetlu izrazite pomoći, Ljubav, koju ću vam Ja Osobno dokazati… Onda će goruća Ljubav spram Mene pojaviti u vama i ništa vas više neće biti u stanju preplašiti, ništa vas neće biti u stanju razdvojiti od Mene, Koji jesam i želim ostati vaš Otac, Koji želi prebaciti vas kao Njegovu djecu u raj Nove Zemlje… i Koji ću vam prema tome pomoći sve do samog kraja. I Ja ću skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22)… Ovo obećanje će biti vaša utjeha kada gledate na kaos oko vas, kada ste podređeni progonstvima koji izvorište imaju u Mojem protivniku i afektiraju sve one koji vjeruju u Mene. Ne dopustite sebi biti zavedeni obećanjima onih koji Me ne žele priznati… ne dopustite sebi biti obmanuti njihovim prividno dobrim standardom života i ne žudite ga sami, jer Moj protivnik i njegovi sljedbenici ga neće biti u stanju uživati dugo vremena… Sve će prestati postojati na Dan Suda, i jedino ćete vi preživjeti ovaj Dan i biti će vam dozvoljeno ući u kraljevstvo mira kada ću vas pred njihovim očima odnijeti (1 Solunjanima 4:17).

I tako ćete ostati snažni u vašem otporu, tako da ćete ostati privrženi Meni do kraja, Ja ću vas osnažiti u svakoj nevolji tijela i duše… I Ja ću vam također doći vidljivo, ako to budu dozvoljavali vaša snaga vjere i vaša Ljubav… Ja ću vam priskrbiti takvu izvanrednu snagu i utjehu da ćete biti dovoljno čvrsti da bi se oduprijeli i da ćete također preživjeti kroz kratko vrijeme bez nanošenja ikakve štete vašem tijelu i duši… Jer Moja je moć doista dovoljno velika da bi vas zaštitila u svakoj nevolji i opasnosti. Prema tome, ako ste neobično stavljeni pod pritisak poradi vašeg vjerovanja vi možete dnevno očekivati Moj dolazak… Onda ćete znati da Dan Suda više nije daleko, i onda čekajte u Ljubavi i strpljenju, jer Ja Sam vam obećao Moju pomoć i izbavit ću vas iz sve neprilike. Vi ne znate kako ste blizu kraja a dan i čas će vam također ostati tajni (Matej 24:36); ali obratite pažnju na znakove koji vam proglašavaju kraj… i shvatit ćete kako živite u krajnjem času i da vrijeme leti (Matej 24:32). To je zašto bi ga trebali iskoristiti što je najbolje u vašoj moći i uvijek ostati u kontaktu sa Mnom tako da ćete neprestano primati snagu i povećati vašu snagu vjere i vašu Ljubav spram Mene… Ja ću vas uistinu spasiti od uništenja samo ako imate volju pripadati Meni, prema tome Ja ću vam također dati snagu da prevladate sve do kraja ili ću vas pozvati prije, tako da nećete pasti žrtvom Mojem protivniku u vašoj slabosti… Jer čim se vaša volja odnosi na Mene Ja vas više neću ostaviti Mojemu protivniku nego ću vas uhvatiti i povući gore ka Meni… Ipak blažen je onaj koji doživi kraj, koji će ostati privržen Meni i priznaje/ispovijeda Me pred svijetom (Matej 10:32, 33)… Ja mu želim darovati užitke raja, Ja ga želim prenijeti na Novu Zemlju kada je došao Dan Suda… i sva nevolja i patnja će za njega biti gotova, on će živjeti u miru i blaženstvu i Ja Osobno ću biti sa Mojim Vlastitima, kao što Sam obećao. AMEN

Bertha Dudde, br. 4319, 31 Svibanj 1948

 

GOSPOD ĆE DOĆI U VRIJEME NAJVEĆE NEVOLJE…

Ja ću doći da vas dohvatim iz krajnje nevolje, kao što Sam obećao. Biti će velika nevolja, i svatko tko prati vašu sudbinu će prepoznati kako jedino vaša snaga volje čini da ustrajete, inače bi bili preslabi da bi se nosili sa prijetnjama i nasilnim akcijama od strane vaših neprijatelja spram kojih ste potpuno bespomoćni. Ipak bespomoćni ljudi što se tiče, međutim, Ja ću stajati pored vas kao zaštita i ova vas sigurnost mora učiniti imunima na sva neprijateljstva. Ova velika nevolja će jedino trajati kratko vrijeme, onda ću Ja doći Osobno kako bi dohvatio Moje Vlastite u Moje Kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17) i pripremio ih za život u raju na Novoj Zemlji. Ako ste snažne vjere, ako pridajete značenje svakoj od Mojih Riječi, onda će konačna nevolja dokončati za vas a vi ćete, u nadi o Mom brzom dolasku, stoički izdržati sve i čekati na Mene. I Ja ću definitivno doći… Ja neću ostaviti Moje vlastite u nevolji, Ja ću doći kada se nikakav zemaljski izlaz više ne može pronaći; Ja ću se pojaviti iznenada, jedino vidljiv Mojim Vlastitima, i svi Moji vjerni sljedbenici će Me zazivati. Radujući se i kličući Moji Vlastiti će blaženo i sretno hrliti spram Mene i podizati njihove ruke ka Meni. Tkogod vjeruje će biti spašen, jer on će ustrajati čak ako je svijet pun vragova… on zna kako će čas izbavljenja doći, on zna da ga Ja neću napustiti i da su svi vragovi bespomoćni protiv Mene. On će Me očekivati i Ja ću nagraditi njegovu vrloduboku vjeru sa najvećom nagradom, sa novim životom u raju na ovoj Zemlji. Zašto ga neću uzeti ka Sebi u duhovno kraljevstvo? Svatko tko prođe ovaj konačni test vjere i prepoznaje Mene će biti prikladan da formira korijen nove ljudske rase i novi će naraštaj proizaći od njega, jer Zemlja će biti nanovo napučena sa duhovno visoko naprednim ljudima koji će živjeti njihov život za Mene i sa Mnom. I Ja Osobno ću odgajati ove ljude…

Stupanj zrelosti svih ljudi je Meni poznat ali posebice onih koji će se na kraju boriti za Mene protiv Sotone. Takvi su ljudi od strane Mene zahtjevani kao praroditelji za Novu Zemlju. Ja ću ih blagosloviti, i fizički i duhovno, i Nova će Zemlja postati raju-nalik prebivalište za njih, djeca i djeca djece će biti u srdačnom kontaktu sa Mnom i ljudska će rasa biti puna Ljubavi. Novi period razvoja će započeti iznova sa duhovnim bićima utjelovljenima kao ljudskim bićima koji su blizu zrelosti i čeznutljivo streme spram Mene i brzo ostvaruju konačnu zrelost duše na Zemlji. Jer posljednji dani na staroj Zemlji će vrlo brzo sazrijeti duhovnu supstancu što je bilo u kratkom vremenu zbog utjelovljenja kao ljudsko biće, budući je vodila borbu između svjetla i tame i konačno uništenje stare Zemlje ju je privremeno oslobodilo. Pošto nije još postigla zrelost da bude slobodna, ona ovo doživljava kao bol, tako da će naći novu formu lagodnijom/olakšavajućom i gorljivo stremiti nagore, premda će tijekom pripremnog stadija biti nesvjesna o ovom uspjehu. Iz ovog razloga, ljudi će živjeti u najpredivnijoj harmoniji sa svim tvorevinama u njihovom okruženju; mineralni, biljni i životinjski svijet će se potpuno uklapati u potrebe ljudi, vrloduboki mir će vladati u prirodi baš kao i u ljudskom srcu, ljudsko radosno zajedništvo sa Mnom će ih učiniti najblaženijim bićima, Moja će Ljubav poravnati svaku njihovu stazu i njihova će srca kucati za Mene u vatrenoj Ljubavi i sva će nevolja biti zaboravljena… I ovo vrijeme nije daleko, Ja ću uskoro doći i dohvatiti Moju zajednicu zaručnica, velika nevolja će uskoro završiti, jer Moje obećanje sebe mora ispuniti… Ja ću se vratiti na oblacima da bi dohvatio Moje vlastite i sudio žive i mrtve.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8164, 30 Travanj 1962

 

‘ONAJ KOJI IZDRŽI DO KRAJA…’

‘Ali onaj koji izdrži do kraja, on će biti spašen…’ Ovo je Moje obećanje, koje pred vas zasigurno postavlja velik zahtjev da trebate ustrajati do kraja… Moje obećanje će se jedino obistiniti sa malim stadom, jer od vas će se potraživati veliki test vjere, kojeg da bi se prošlo će biti potrebno puno snage i intimna veza sa Mnom, budući će vjernici biti grubo progonjeni od strane vlasti (Matej 10:17-33) i ljudsko biće može pružiti otpor jedino uz Moju podršku time što će iskoristiti Moju snagu koja će mu pritjecati kroz njegovu srdačnu i iskrenu vezu sa Mnom. On mora pripadati Meni sa svom njegovom voljom, sa svom njegovom dušom, i snaga njegove vjere u Mene će mu dati moralnu i duševnu snagu da pruži otpor. Onda bi on radije odustao od njegova života nego od Mene, Kojeg je prepoznao kao najvoljenijeg Oca od Kojeg se više nikada neće htjeti razdvojiti…  I Ja ću nagraditi ovu snagu vjere i Ljubavi spram Mene, jer on će postati blaženo sretan… Malo stado, koje će Mi ostati odano čak tijekom najokrutnije vjerske borbe, će biti izbavljeno od strane Mene iz ekstremne nevolje, Ja ću ih prenijeti na mjesto mira kako bi im onda opet dao preoblikovanu Zemlju kao njihovo boravište, tako da će započeti nova era, vrijeme mira i najunutarnjije povezanosti sa Mnom, tako da ću Ja Osobno biti u stanju ostati među Mojima Vlastitima budući njihova duboka Ljubav spram Mene to dozvoljava… Nagrada je doista veličanstvena ali Moji Vlastiti će ju zaslužiti, jer posljednji dani na ovoj Zemlji će za njih biti izuzetno teški, a ipak oni će Mi ostati vjerni. Oni će izdržati sve do kraja…

I koristeći se svim sredstvima Ja ću im uistinu pomoći da postignu ovu snagu vjere, jer Ja ću im prethodno otkriti Sebe na mnoge različite načine… Ja Osobno ću im doći u Riječi, i Moja direktna komunikacija će učiniti da njihova Ljubav i vjera ožive; njihov neprestani kontakt sa Mnom će ih ispuniti sa Ljubavlju koja će se povećavajuće intenzivirati… Ja ću često čudesno intervenirati u njihovom životu i također ću se vidljivo pojaviti onima koji Me očekuju u krajnjoj nevolji i čvrsto vjeruju da ću im Ja pomoći… Ja neću ostaviti nikoga bez utjehe i Riječi ohrabrenja; Ja ću dati snagu svima tako da će biti sposobni izdržati čak najtežu situaciju. I oni će čvrsto vjerovati u Mene sa neuništivim povjerenjem… I stoga će oni čekati dnevno na Moj dolazak, na njihovo izbavljenje… sve dok ih Ja Osobno ne dohvatim budući će vrijeme doći do kraja, budući ću dokončati aktivnost Mojeg protivnika (Sotone) i okovati ga zajedno sa njegovim pristalicama (Otkrovenje 20:2, 3)…

— I Dan Suda će rezultirati u potpunoj transformaciji zemljine površine; sve tvorevine u, na i iznad Zemlje će biti razložene i postavljene u nove forme, dan kraja stare Zemlje će doći za sva ljudska bića i jedino oni koji pripadaju Mojim Vlastitima će biti podignuti sa Zemlje i izbjeći uništenje, dok će sljedbenici Mojega protivnika puni užasa stajati pred njihovom propašću i biti progutani od strane Zemlje… Jer oblik stare Zemlje će zauvijek prestati postojati… Ipak Nova Zemlja će iznova izroniti i nova će epoha Spasenja započeti, i ova Nova Zemlja će biti nastanjena onima koji su Mi ostali vjerni sve do kraja… Oni će biti blaženo sretni, kao što Sam im obećao, budući Moj protivnik više neće imati kontrolu nad ljudima jedno dugo vrijeme koje će doći, jer oni su Mi privrženi u Ljubavi, i prema tome Ja Osobno ću biti u stanju boraviti među njima i sva nevolja će doći do kraja… Na Zemlji će opet biti mir, Božansko stanje sklada i blaženstva… gdje će jedino Ljubav vladati. AMEN

Bertha Dudde, br. 1827, 24 Veljače 1941

 

DOLAZAK NA OBLACIMA… UZNEŠENJE…

Samo još malo i vidjet ćete Me da dolazim na oblacima, i klicat ćete i radovati se i biti sretni da su se Pisma ispunila (Matej 24:30; Djela Apostolska 1:11). I pravedni će čuti Moj glas koji će im milo zvučati, ali oni koji Me niječu će biti zahvaćeni užasom i htjeti će pobjeći od Mene. Ipak Sud će ih dohvatiti gdjegod to moglo biti; jer jednom kada je došao dan kojeg Sam označio kao Sud svatko će biti pozvan na odgovornost i nesposoban izbjeći Sud. I Moji odani sljedbenici će zahvaljivati i pjevati Mi slavopojke da Sam im Sebe otkrio, oni će Me obožavati u duhu i Istini, i kada Me ugledaju biti će ispunjeni sa vrlodubokom Ljubavlju za Mene i naknadno Me služiti sa najsrdačnijom predanošću. Jer Ja ću trebati voljne i privržene sluge nakon vremena Suda. Ja želim uspostaviti zajednicu i dati joj zadatak; Moja je volja da se ljudi koji Me prepoznaju i proglašavaju Moje učenje ujedine i ako oni rade zajedno zajednica će svugdje biti snažna. Ali Ja želim isključiti one koji su netolerantni i oholi, jer oni dovode u opasnost malu grupu Mojih sljedbenika. Ja želim biti među njima i stoga iskrena poniznost i Ljubav moraju biti sastavni  dio ljudi sa kojima Sam Ja u Ljubavi-prepunom skladu. I kad se okrunjen pojavim u oblacima podići ću svakog tko Me tako ljubi da Me njihova srca čeznu susresti. I Ja ću ih odnijeti na mjesto gdje nikakve patnje i tuge ne postoji… Ja ću za njih stvoriti novi dom, Ja ću oblikovati Zemlju iznova i pripremiti ju da primi ove vjerne Moje sluge koji će otada raditi za Mene i u Mojoj volji… I onda će na Zemlji biti vrijeme mira, ljudi će živjeti u Ljubavi; oni će Bogu davati čast i Ljubiti Ga i uistinu će biti Moja djeca, kojima ću sići kako bi slavio sa njima. I Ja ću sjediniti zajedno ljude i blagosloviti njihovu vezu, i novi, duhovno visoko razvijen naraštaj će proizaći koji će primiti Moju Riječ od Mene… koji će se ponizno klanjati Meni a ipak biti ujedinjen sa Mnom u najdubljoj Ljubavi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2211, 14 Siječanj 1942

 

POSLJEDNJI SUD… UZNEŠENJE…

Posljednji Sud će doći iznenada i neočekivano za sve ljude (Matej 24:36-42; 1 Solunjanima 5:2, 4; 2 Petrova 3:10). I pogubit će svako stvorenje na Zemlji, jer Zemlja će se sama u sebi promijeniti. Sve što se može nazvati živim će biti uništeno od strane jarosne/žestoke uništavajuće vatre koja će promijeniti izgled Zemlje do neprepoznavanja za ljude koji ju trenutno nastanjuju (2 Petrova 3:7, 10). Ipak on će im biti proglašavan budući će među njima biti nekolicina koji će živjeti na staroj baš kao i na Novoj Zemlji, i oni će svjedočiti o čudima koja je na njima izvršio Bog. Jer oni će doživjeti uništenje stare Zemlje u tijelu a ipak nisu njime afektirani, jer Gospod će im pristupiti, i On će ih podignuti i odnijeti sa Zemlje. Ovih nekolicina su snažni u vjeri i privrženi Bogu u Ljubavi, oni žive u skladu sa Božjom voljom i postavljeni su pod užasan pritisak od strane onih ljudi kojima nedostaje sve vjere. I prema tome su u krajnjoj opasnosti i biti će izbavljeni od strane Gospoda Koji će doći i Osobno ih dohvatiti. I razdvajanje će se dogoditi (Matej 25:31-33); dobro će biti razdvojeno od zla, vjernici od nevjernika… Bog će prisvojiti/oteti Sotoninu moć nad duhovnom supstancom prognanom opet u krutu formu… I tako će Zemlja biti nanovo oblikovana…

Ništa neće ostati u njegovoj staroj formi budući je vrijeme dokončalo koje je Bog dao duhovnim bićima za oslobađanje od forme… To će biti nova era u periodu spasenja koja će biti shvaćena sa iznenađenjem od strane ljudi koji će biti vraćeni na ovu novo oblikovanu Zemlju kako bi postali jezgrom nove generacije (u smislu: praroditeljima novih naraštaja ljudi na Novoj Zemlji). Oni će znati o staroj Zemlji i sada će živjeti na novo oblikovanoj Zemlji… Oni će prepoznati veličinu Boga, Njegovu mudrost i svemoć i Njegovu beskonačnu Ljubav, jer njihovim će očima biti predstavljena scena koju će oni apsorbirati sa čuđenjem i poštovanjem. To je carstvo mira, očaravajuće i prekrasno za promatrati sa najraznovrsnijim rasporedom izuzetno ljupkih tvorevina, ipak potpuno različitih od onih na staroj Zemlji. I ljudi će klicati i sretno se radovati zbog toga što im je bilo podareno blaženstvo da nastanjuju Novu Zemlju.

— I užasi doživljavanja Posljednjeg Suda će iščeznuti iz njihovih umova, premda ih on nije bio afektirao. Jer Bog će dopustiti da se događaj koji nosi uništenje svemu što živi na Zemlji dogodi pred njihovim očima, ipak oni će se iz njega izvući neozlijeđeni budući će ih Bog u tijelu maknuti na mjesto mira dok On nije ostvario djelo preoblikovanja i onda će ih povratiti opet na Zemlju. Onda će Ljubav, mir i sklad sjediniti ljude kojima je bilo dozvoljeno doživjeti ovaj proces transformacije; oni će slaviti Boga, dati zahvale Njemu i obožavati Ga sa vrlo dubokim poštovanjem, oni će živjeti u skladu sa Njegovom voljom i Bog će ih blagosloviti i pustiti novu generaciju da proizađe iz njih koja ne može biti ugnjetavana od strane protivnika (Sotone) jedno dugo vrijeme, budući mu je sva moć/snaga bila oduzeta. I ovo će biti vrijeme mira i sjedinjenja sa Bogom, jer Bog će ostati u njihovoj sredini budući Ljubav boravi unutar ovih ljudi (Otkrovenje 21:1, 3, 4).  AMEN

Bertha Dudde, br. 3557, 24 Rujan 1945

 

DOLAZAK NA OBLACIMA… UZNEŠENJE…

Jedan neobičan tutanj/huka će ispuniti zrak kada pristigne Dan Suda. I ovo će biti posljednji znak za ljude, ipak on će kao takav biti prepoznat jedino od strane vjernika, što će im prouzročiti veliku radost. Jer onda će se oni pripremati na dolazak Gospoda… Potrebna je snažna vjera da bi se očekivalo Boga da dođe na oblacima, jer ovo je jedan tako izvanredan proces da će mu se bezbožni ljudi samo podsmjehivati i sprdati se sa njime kada im bude spomenut. Oni će doista čuti zvuk, također, ali oni neće vidjeti Gospoda na oblacima i stoga obraćaju malo pažnje na neobičan zvuk u zraku i neće dopustiti sebi da im pažnja bude odvraćena od njihovih života… izobilno i bez skrupula oni će nastaviti uživati. Vjerni će se, međutim, okupiti i, sa sretnim srcem, pripremiti sebe da bi primili Gospoda. Oni su dosegli granicu njihove fizičke izdržljivosti i znaju da je njihovo vrijeme patnje dokončalo, i u konačnom će času jednoglasno ispovijediti/priznati njihovu vjeru u Boga premda će to značiti gubitak njihova zemaljskog života, budući će oni biti nemilosrdno napadnuti od strane svijeta. Ipak pojava Gospoda će pomrsiti planove njihovih bezbožnih progonitelja… Jer iznenada će oni vidjeti vjernike kako su uzdignuti sa zemlje i podižu se u zrak… U isto vrijeme će biti zvuk užasnog groma i ljudi će sa strahom shvatiti kako će se nešto užasno dogoditi. Paralizirani sa neobičnim procesom uznešenja oni će biti nesposobni razmišljati, pokušati će pobjeći i ugledati će isto svugdje… vatrene plamenove koji izbijaju kroz zemlju od kojih nema spasa. I njihov će život dokončati na najužasniji način, jer ljudi koji divljaju na Zemlji poput vragova i preplavljeni su grijehom ne mogu biti spašeni.

Ali stado vjernih će posvjedočiti kraju stare Zemlje; Božansko djelo uništenja će se zbiti pred njihovim očima, dok će mu oni izbjeći i biti će sigurni i bezbrižni na mjestu mira, kako je obećano od strane Boga. Ovo će biti kraj jednog perioda Spasenja i početak novoga čim je Nova Zemlja iznova oblikovana od strane Božje volje. Onda će vjerni nastaviti živjeti kao korijen nove ljudske rase i novi će period Spasenja započeti. Proces uznešenja je jedino razumljiv i prema tome vjerojatan upućenoj i vrlo-duboko prosvjetljenoj osobi, ipak on će biti kulminacija jednog tjeskobnog vremena nevolje i patnje, to će biti završetak i dokaz Božje milosti, Koji će također pripremiti sudbinu za Njegove Vlastite koja svjedoči o Njegovoj slavi… To će biti jedan čin vrloduboke Božanske Ljubavi za Njegove žive tvorevine koje će u Njemu prepoznati njihova Oca od vječnosti, koji će Mu se povratiti i postati kao jedno sa Njime kroz Ljubav… sa kojima će On onda biti u stanju ostati budući se Božanska Ljubav ne susreće sa nikakvim otporom jednom kada je samo ljudsko biće postalo Ljubav.    AMEN

Bertha Dudde, br. 5077, 2 Ožujak 1951

 

POVRATAK GOSPODA… SADAŠNJE VRIJEME…

SVJEDOCI NOVE ZEMLJE…

Svi vi ćete biti svjedoci Moje moći i slave, vi ćete živjeti da bi vidjeli Moj povratak, dijelom u duhu i dijelom u tijelu, jer vrijeme dolazi do kraja i dogodit će se kako sam uvijek i neprestano proglašavao. Vi ćete doživjeti Moj povratak i svjedočiti o njemu u raju Nove Zemlje… Jer Ja ću prebaciti one koji Mi ostanu vjerni na Novu Zemlju, gdje će oni također proglašavati Moju Riječ kao što to čine sada na Moju instrukciju… Ja znam tko je prikladan to činiti i znam sasvim dobro kako zaštititi Moje sluge od uništenja, Ja ću obdariti Moje učenike posljednjih dana sa izvanrednom snagom da bi im omogućio uspješno obavljati njihovu službu, tako da će se hrabro boriti sa svima onima koji su neprijateljski raspoloženi spram Mene i koji također protežu njihovu mržnju na Moje Vlastite. I ni jedan od njih neće otići sa Zemlje dok njegova misija nije bila izvršena. Posljednji na ovoj Zemlji, međutim, će biti prvi na Novoj Zemlji, gdje će njihov zadatak biti isti… Proglašavati Moju Riječ, iako na drugačiji način, jer Ona će biti radosno i čeznutljivo prihvaćena, Ona će biti prepoznata kao ono što jeste… kao dokaz Ljubavi Oca, Koji želi pružiti zadovoljstvo Njegovoj djeci… Svi oni će prepoznati Moj glas kada kroz vas govorim ljudima. Jer svi oni su prošli njihovu kušnju na ovoj Zemlji i ostali Mi vjerni. Otud, njihova će nagrada također biti izobilna i prijatna, skladan život u raju Nove Zemlje, kojeg ni jedan čovjek ne može zamisliti ali koji je njima podaren da će Moja moć i slava sebe očitovati. I Ja Osobno ću biti u njihovoj sredini… Ja ću doći u oblacima da bi ih odveo kući i ostao sa njima, budući su poradi njihove prikazane odanosti tijekom posljednje vjerske borbe oni postali Mojom djecom. Jer oni će Me neustrašivo priznati (Matej 10:32, 33), oni će svjedočiti o Meni bez da su Me vidjeli (Ivan 20:29). Iz tog razloga njima će također biti dozvoljeno vidjeti Me u punoj Slavi prije samog kraja. I što proglašavam će se ispuniti… Ja ću se vratiti, i vi ćete živjeti da bi to vidjeli…

Vi još ne vjerujete da je vrijeme tako jako blizu, da ćete doživjeti užase posljednjih dana, i da će ova Zemlja biti uništena sa Mojim dopuštenjem. Vi još ne vjerujete da se proglašenja vidjeoca i proroka tiču sadašnjeg vremena i da ćete vi ljudi sadašnjeg vremena doživjeti značajne stvari koje ni jedna osoba ne može zamisliti, jer ova Zemlja još nikada takvo nešto nije predočila. Ali čovječanstvo će uskoro gledati događaje sa užasom i zbunjenošću koji će učiniti jedno skoro dezintegriranje Zemlje vjerojatnim, i onda će ono brzo napredovati spram konačnog kraja. Ipak Moji odabrani ljudi će preživjeti vrijeme budući je to Moja volja, i budući će čak to vrijeme imati svoje svjedoke koji će biti probrani da bi o njemu govorili, tako da će Moja moć i snaga postati očigledni među potomcima ljudskog naraštaja na Novoj Zemlji. Jer ono će morati biti sačuvano kao tradicija za potomke, budući će čak onda doći vrijeme opet kada će grijeh prevladavati i Ja ću biti zanemaren. Onda će njihovo svjedočanstvo upozoriti i podsjetiti ljude kakva sudbina će čekati one koji su Me potpuno zaboravili… Onda će njima trebati biti rečeno o raspadu stare Zemlje i Posljednjem Sudu koji je odlučivao o životu i smrti, o sreći i prokletstvu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6037, 29 Kolovoz 1954

 

DOLAZAK GOSPODNJI (SE TREBA RAZUMJETI DOSLOVNO)

Čas Mojeg povratka se sve bliže približava, jer kraj Zemlje je blizu, i jednom kada je posljednji Dan došao, Ja, također, ću doći u oblacima kako bi dohvatio Moje vlastite prije nego se dogodi (u smislu: za tim dođe) zemljino uništenje (1 Solunjanima 4:16, 17)… Međutim, to nije reći kako će Zemlja prestati postojati kao planeta, namjesto toga, jedino će njezina površina proći kroz potpunu transformaciju što je za vas ljude unatoč tome isto kao potpuno uništenje, budući ništa živo neće izbjeći ovo uništenje jer će sva stvorenja biti afektirana. To je zašto Ja Osobno mogu doći na Zemlju kako bi spasio Moje Vlastite od ovog konačnog djela uništenja, jer mimo Mojih vjernika neće biti nikoga drugoga tko će preživjeti konačno djelo uništenja i time biti u stanju opisati ga nakon toga (svojim potomcima na Novoj Zemlji; ovo dodajem jer jer tako u drugim Objavama, recimo 5077, objašnjen razlog zašto će Kristovi vlastiti vidjeti kraj stare Zemlje, što je znanje koje se u ovoj rečenici pretpostavlja). Ja Osobno ću doći kada Moji Vlastiti više ne mogu vidjeti izlaza, kada će naračun njihove vjere Moj protivnik (Sotona = hebrןטשׂ  = ‘protivnik’) otvoreno prosljediti protiv njih. Oni će doživjeti ozbiljne poteškoće dok ne dođe kraj, i jedino njihova čvrsta vjera će im omogućiti da ustraju i budu sposobni oduprijeti se, jer oni će očekivati Moj dolazak i Ja neću razočarati njihovu vjeru, Ja ću se pojaviti u blistavo zračećem svjetlu a ipak ublažiti Moju blistavost tako da će ju Moji Vlastiti biti u stanju izdržati…

Unatoč tome, ono što će potaknuti veliku radost i klicanje/slavljenje u Mojih Vlastitih će prouzročiti paniku u drugima i biti će njihov sud… Jer premda će oni biti nesposobni vidjeti Me, oni će unatoč tome primjetiti neobičnu pojavu da će ljudi koje su oni bili progonili nestati nagore pred njihovim očima… I ovaj doživljaj će postati njihov sud, jer iznenada oni postaju svjesni njihove opakosti i također uvjereni kako se suočavaju sa sigurnim krajem, kojeg oni ne mogu izbjeći. Kad bi Me bili u stanju vidjeti u ovaj čas, oni bi svi zasigurno ispružili njihove ruke ka Meni… Ipak ovo izručivanje-njih-samih-Meni bi bilo sasvim besmisleno, budući bi to bila jedna prisiljena vjera prouzročena sa natprirodnim fenomenom od Mene Osobno… Ipak čak kad bi uznešenje u nebo Mojih Vlastitih moglo i dalje učiniti da se njihova vjera u Mene pojavi u posljednjem trenutku, Ja bi doista bio milosrdan spram njih prije samog kraja… Međutim, oni će već biti previše zavedeni od strane protivnika i više neće biti sposobni sebe osloboditi, otud će oni propasti u zemlju i obnovljeno zarobljeništvo u krutu materiju će biti njihova samo-prouzročena sudbina…

Skoro svi ljudi će dvojbiti Moj Dolazak na dan Suda… A ipak, Moje će se obećanje obistiniti… Ja ću doći ka vama i vi ćete Me biti u stanju ugledati u slavi i veličanstvenosti (Matej 24:30). Jer Moji Vlastiti su uistinu zaradili njihovo izbavljenje od vrlo teške nevolje i budući njima više ništa ne izgleda natprirodno što se odnosi spram kraja kojeg su oni prepoznali kao izvjesnog. Kraj će doći, i Ja Osobno ću se spustiti na Zemlju baš kao što Sam jednom uzašao do Neba… u svoj slavi i vidljiv opet onima koji vjeruju u Mene, koji su Moji učenici u posljednjim danima prije kraja (Djela Apostolska 1:9-11).

Ovo nisu metaforičke Riječi, nisu poredbe za buduće događaje… ovo su sami događaji i dogodit će se doslovno kako Sam vam obećao, i vi na to možete čekati svakog dana kada na vas osobito navaljuju oni koji su uhvaćeni u klopku od strane Mojeg protivnika… Čim vjerska borba započne vi ćete znati kako je posljednji čas došao, jer ovo će biti njegov konačni čin, to će biti posljednja bitka na Zemlji koja će završiti sa njegovim konačnim porazom… Onda će započeti vrijeme mira na Novoj Zemlji, jer sa Mojim Dolaskom na Zemlju i vašim uznešenjem u nebo ovaj period Zemlje će dokončati i novi će započeti… Zemlja će biti transformirana i promijenjena u potpuno novu a vi, koje ću Ja dohvatiti, ćete biti novi stanovnici ovog raju-nalik svijeta… vrijeme mira i nebeskog blaženstva će biti vaša sudbina u raju Nove Zemlje (1 Solunjanima 4:16-18).  AMEN

Bertha Dudde, br. 8743, 3 Veljače 1964

 

OBJAŠNJENJE U SVEZI DOLASKA GOSPODNJEG…

Želim vam dati jedno važno duhovno objašnjenje koje je naumljeno donijeti korist vašoj duši: Ja za vas želim otvoriti jedno područje u koje vi nikada ne bi bili sposobni ući bez djelovanja Mojega Duha, jer Ja vas želim uvesti u svijet koji je jedino shvatljiv duhovno probuđenoj osobi, budući to već zahtjeva izvjesnu količinu znanja o stvarima koje su inače potpuno nepoznate ljudskom biću. Obećao Sam vam kako ću se vratiti na Zemlju kada je došao Dan kraja… Ovo obećanje je, međutim, u vama ljudima dalo povoda najrazličitijim predodžbama, ipak istinsko objašnjenje vam je izmaklo, baš zbog toga što je proces Mojeg drugog Dolaska bio predstavljen na toliko puno različitih načina i… baš kao i proces uznešenja Mojih Vlastitih… u različitim vremenima, rezultirajući tako u pogrešnim tvrdnjama koje Ja želim ispraviti: Moj drugi Dolazak na Zemlju se neće dogoditi fizički… tako da će Moja stopala dodirnuti ovu Zemlju, namjesto toga Ja ću se pojaviti u pratnji najuzvišenijih svjetlosnih bića i biti ću vidljiv svima koji su Moji Vlastiti, jer ni jedno ljudsko biće koje je sebe posvetilo Mojem protivniku (Sotoni) neće nikada biti sposobno ugledati Me u svoj Mojoj slavi, jer tama ne može vidjeti svjetlo budući bi ljudi potpuno prestali postojati, kako su nesposobni izdržati sjajnost koja proizlazi iz Mene. Otud ću Ja doći na Zemlju i također za Moje Vlastite i dalje sakriven u oblacima, ipak oni će biti sposobni podnijeti jedno preobilje svjetla i tako će se oni sa punim srcem radovati kada Me vide sa velikom vojskom anđela… Jer Ja ću otvoriti njihove oči da vide…

Otud je pogrešno reći kako će Mene svatko vidjeti kada dođem suditi žive i mrtve, jer ‘Sud’ se neće dogoditi tako da svaka pojedinačna osoba mora Meni biti odgovorna. Jer Ja znam svaku pojedinačnu dušu, ja znam kome ona pripada, i budući je posljednji Sud na ovoj Zemlji stvar transformacije cijele Zemlje i razlaganja njezinih zasebnih tvorevina tako da su sve duhovne supstance oslobođene da bi bile postavljene u nove oblike, ovo razlaganje također naznačava smrt ljudi koji su podbacili na njihovom posljednjem testu zemaljskog života i sebe su izručili Mojem protivniku… Otud će ovi biti suočeni sa smrću i nesposobni pobjeći, što će stvoriti silnu paniku među ljudima…

Ipak prethodno ovom konačnom djelu uništenja Moji će Vlastiti biti odnešeni u zrak (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ja ću doći da bi ih dohvatio Osobno, njima će biti dozvoljeno ugledati Me kako silazim ka  njima od gore, ushićeno se radujući i sa gorućom Ljubavlju spram Mene oni će čeznutljivo pružati njihove ruke ka Meni, i Ja ću ih privući ka Sebi, Ja ću ih odnijeti, Ja ću ih podigniti, i stoga će oni doživjeti proces koji potpuno proturječi prirodnom zakonu… I ovo radovanje od strane Mojih Vlastitih će se čuti od strane drugih ljudi koji su ga najprije nesposobni razumjeti budući oni sami neće ništa vidjeti. Posljedično tome oni će samo biti zahvaćeni izvjesnim predosjećajem, koji će se okrenuti u krajnji strah i užas kada vide Moje Vlastite kako iznenada nestaju, kada oni ne mogu razumjeti zašto više nisu sposobni dohvatiti ljude koje su progonili sa njihovom mržnjom… zašto oni više nisu među njima i ne mogu se pronaći… Zasigurno će biti blistave svjetlosti, ali će ju progonitelji naći nepodnošljivom. Ipak oni neće imati puno vremena za razmišljati o tome budući će kraj slijediti uskoro… I blistava svjetlost će ustupiti mjesto skoro neprodirnoj tami koja će ljude dovesti do očajanja. Ovo će biti popraćeno sa erupcijama, izbijanjima vatre, rascjepi će se pojaviti u zemlji tako da ni jedna osoba ne može sebe spasiti i sve će biti progutano od strane zemlje…

Neće proći puno vremena između uznešenja Mojih Vlastitih i ovog konačnog uništenja, jer uznešenje bi prisililo preostale ljude da vjeruju a ovo bi bilo potpuno beskorisno kako bi isključivalo slobodnu odluku. Ljudi će imati adekvatno vrijeme prije i biti će neprestano opominjani i upozoravani, i svatko tko još dođe k svojoj zdravoj pameti prije će također biti prihvaćen i opozvan prije raspada Zemlje, tako da njemu može biti pomognuto napredovati u onostranom. Ovaj čin uznešenja je potpuno protuprirodan proces, ali onda ću Ja biti sposoban odreći se prirodnih zakona budući to više neće unazaditi ničiju dušu… Ali čak Moj Dolazak na oblacima više neće prisiliti ljude da vjeruju budući će oni koji će Me vidjeti već postići zrelost duša tako da će oni samo doživjeti ispunjenje onog u što su čvrsto vjerovali i prema tome su očekivali Moj dolazak na dnevnoj bazi.

Ljudi rijetko prihvaćaju ispravno objašnjenje posebice u svezi ovih posljednjih događaja budući su oni već formirali njihove vlastite koncepte i ne žele odustati od njihovih ideja… Uznešenje se ni u kojem slučaju ne može dogoditi dugo vremena unaprijed budući bi takvi nezakonski fenomeni prisilili ljude promijeniti njihov um… I kraj ove Zemlje u svakom slučaju naznačava kraj svakoga tko je i dalje živ, jer čak Moji Vlastiti će ga doživjeti, jedino će oni biti u stanju lišenom sve patnje, premda će biti sposobni pratiti proces, budući je to Moja volja… Budući će oni onda biti potpuno privrženi oni će također doživjeti Moju moć i slavu, i stoga će oni također biti sposobni ugledati Moju veliku vojsku anđela koji Me okružuju, i onda će oni također biti prikladni rodovski roditelji da bi napučili Novu Zemlju, koja će doista također biti djelo trenutka za Mene kada Ja želim dati oslobođenoj duhovnoj suštini novi izvanjski oblik za daljnje sazrijevanje…  Ali sami ljudi će izgubiti svu svjesnost o vremenu dok opet nisu povraćeni na Novu Zemlju… Unatoč tome, oni će i dalje posjedovati njihovo staro tijelo od mesa premda će ono biti već prilično produhovljeno… Ovo, također, treba biti rečeno kako bi se pobilo obmanjujuće mišljenje kako će Nova Zemlja biti nastanjena sa potpuno produhovljenim bićima… Jer Nova Zemlja je naumljena postati iznova mjesto za viši razvoj i stari će zakoni također biti opet primjenjivi na Novu Zemlju… Proces palih duhova kroz tvorevine sve do ljudskog bića će se dogoditi i čovjek kao takav će morati opet proći njegov posljednji test volje… što će na početku zasigurno voditi do uspjeha budući neće biti kušnji od strane protivnika, koji je zavezan za jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)… i budući su ljudi prepuni Ljubavi oni će uspostaviti direktni kontakt sa Mnom i  prema tome postići punu zrelost jako brzo…

Vi ne bi trebali dozvoliti da vas pogrešni opisi dovedu u iskušenje da zanemarite ili odgodite vaš psihološki rad, jer Ja ću se držati dana kada ću doći na oblacima i sa ovim danom će također doći Posljednji Sud na ovoj Zemlji.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4531, 4 Siječanj 1949

 

DOLAZAK NA OBLACIMA… UZNEŠENJE… KRAJ…

I Ja ću doći k vama da bi vas odnio u Moje kraljevstvo… Zapamtite ovo obećanje tijekom vaših časova muke i čekajte na Mene i Moju pomoć, čvrsto vjerujte da ću Ja doći kao vaš Spasitelj kada nevolja postane nepodnošljiva. I ne plašite se, jer Ja Sam snažniji nego onaj koji vas želi uništiti. Vi trebate znati kako bi za Mene bilo lako uništiti ga (Sotonu); ipak time ne bi ništa bilo postignuto jer njegovi mnogi sljedbenici bi nastavili njegov rad ako oni također ne bi bili uništeni. Ovo, međutim, nije prihvatljivo, jer ono što je proizašlo iz Mojeg kreativnog duha će nastaviti postojati zauvijek, ono ne može prestati postojati budući je vječita snaga iz Mene. Unatoč tome, Ja ću vas izbaviti od njegove sile tako što ću prognati njega i sve koji su porobljeni od strane njega. Vi, međutim, ćete biti vođeni u kraljevstvo mira gdje ćete živjeti kao da ste u raju, sve dok vas ne povratim na Novu Zemlju koju ćete onda naseliti u skladu sa Mojom voljom. Nitko neće vjerovati ovom obećanju, ovom proročanstvu (1 Solunjanima 4:16, 17), jer kada dođem na oblacima Ja ću opozvati prirodne zakone podižući vas gore ka Meni u tijelu pred očima vaših bližnjih ljudskih bića koja su podlijegla Mojem protivniku. Oni će u stvarnosti doživjeti nešto nat-prirodno, u što oni trenutno ne žele vjerovati… Ali vi, koji ste Moji Vlastiti, vi znate kako Meni ništa nije nemoguće, i prema tome također znate kako Ja mogu obustaviti ili opozvati prirodne zakone ako je to od koristi za Moj vječni plan Spasenja, stoga vi također znate kako će doći kraj i da vi živite u posljednjim danima pred kraj…

 

Bertha Dudde, br. 5029, 28 Prosinac 1950

 

‘SILE ĆE SE NEBESKE POLJULJATI…’

PONIŠTENJE PRIRODNIH ZAKONA… UZNEŠENJE…

Dar milosti od gore je snaga sa neba; on dolazi iz duhovnog kraljevstva svjetla, sa neba, u kontrastu sa izražajima snage od-dolje, koji izviru iz pakla. Bića iz kraljevstva svjetla stoga postaju neuobičajeno aktivna čim čista Božja Riječ može biti dostavljena ljudima putem Bogu-služe-ćih i pomoćnih ljudi na Zemlji koji su prijemčivi za transmisije iz duhovnog kraljevstva i koji prihvaćaju duhovne darove… Sile nebeske se pokreću… one će biti izuzetno aktivne tijekom posljednjih dana prije kraja. Ovo objašnjenje najprije mora biti dano u svezi Isusovih Riječi o znakovima kraja i Njegovog drugog Dolaska. On je dao moćnu izjavu, On je najavio promjene koje, u skladu sa Njegovim Riječima, predstavljaju poništenje/preinačenje prirodnih zakona… Njegove su Riječi uvijek imale duhovno značenje, ali u posljednjim danima prije kraja će na svjetlo doći drugo značenje pored duhovnog značenja, jer nezamislivi će se prirodni fenomeni također događati, koje je ljudsko biće nesposobno objasniti vrlinom njegovog intelekta. Oni će parirati/protudjelovati Božanskom prirodnom zakonu ali su u principu jedino opet ljudima nepoznati prirodni zakoni, i ovi su događaji opisani sa Riječima ‘zvijezde će padati sa neba… Sunce će pomrčati, i mjesec neće svijetliti…’ (Matej 24:29) Naučnici i slični će biti nesposobni osigurati jedno objašnjenje za ovo, oni će biti nesposobni rasvijetliti stvar budući njihovo znanje zakazuje gdje je Božanska snaga na djelu. Nitko neće biti sposoban dokučiti ove prirodne zakone budući oni stupaju na snagu jedino na kraju perioda Spasenja i dezintegracija fizičkih izvanjskih formi je postala nužna. Ovi su nat-prirodni fenomeni a ipak naumljeni u Božjem vječnom planu, posljedično su dio Njegovog vječnog prirodnog zakona, koji(što) je potpuno neshvatljiv(o) ljudima koji su još duhovno neprosvjetljeni. Bogu ništa nije nemoguće (Matej 19:26)… otud će On uvijek biti sposoban biti aktivan i ostvariti sve, čak izvan prirodnog zakona; ili bi inače Njegova svemoć bila ograničena. Unatoč tome, Njegova se aktivnost uvijek kreće unutar Božanskog reda, jer nemoguće je za ljudsko biće kao takvo da ovo prosudi; bilo bi, međutim, drsko u to sumnjati, budući bi to također dvojbilo Božju mudrost. A budući je Bog Sama Vječna Ljubav On će uvijek primjeniti Njegovu volju tako kako je nužno i dobro za Njegove žive tvorevine, koje On želi zadobiti za Sebe Samoga. Stvari će se dogoditi prije kraja koje vi ljudi još nikako ne možete zamisliti. I ovo može jedino mutno biti naznačeno ljudima sa Riječima koje najavljuju neobične i, uistinu, skoro nevjerojatne događaje. Pa ipak, Riječ Božja je najčišća Istina i ispunit će se kada je vrijeme ispravno. Onda će se najčudnije promjene dogoditi u svemiru, ipak ova će ih sadašnja ljudska rasa biti sposobna promatrati jedino u početku; kraj neće biti doživljen od strane njih osim nekolicine koji će biti odnešeni (1 Solunjanima 4:16, 17) i biti sposobni promatrati proces uništenja ove Zemlje i njezinih stanovnika… Stara forma i kompozicija Zemlje će prestati postojati, ali Nova će Zemlja pružati utočište jedino duhovno probuđenim ljudima koji će znati razloge za sve događaje na kraju Zemlje, međutim, oni će također znati o Božjoj sili i slavi, Njegovoj većoj od najveće Ljubavi ali također i o Njegovoj pravednosti.  AMEN

… Posljedično tome vi isto tako ni ne sumnjate u ovo proglašenje, koje Sam Ja otkrio/saopćio čovječanstvu na početku ovog perioda Iskupljenja. Vi ga smatrate mogućim, i vi trebate čvrsto vjerovati u njega, tako da ćete naknadno biti sposobni preživjeti teško vrijeme, uvijek razmišljajući i nadajući se u Moju osiguranu pomoć i Moj dolazak od gore. Bez obzira što će vam zli ljudi napraviti, vi ne zamjerate, jer oni će primiti njihovu kaznu koja će doista biti gorka. Oni će vas vidjeti kako ste uzdignuti pred njihovim očima dok smrt vreba oko njih i oni će biti nesposobni pobjeći u bilo kojem pravcu; oni će biti progutani od strane Zemlje i biti će im podarena bijedna sudbina na Novoj Zemlji. Vi, međutim, ćete primiti vašu pravednu naknadu, sva će nevolja dokončati, vi ćete živjeti u slobodi i sa radošću na Novoj Zemlji sred raja, sred Ljubavi i u direktnom kontaktu sa Mnom, Koji ću onda često ostati među ljudima koji su postali Ljubav.

I ovo je kraj koji je bio predskazan od strane vidjeoca i proroka opet i iznova, koji je bio najavljen još od početka ovog perioda Spasenja tako da će čovječanstvo uzvjerovati. Ipak nitko ne uzima ova predskazanja ozbiljno, unatoč tome, dan će doći kada će se sve ovo dogoditi i Posljednji će se Sud zbiti, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 5607, 20 Veljače 1953

 

UZNEŠENJE

Jedino malo stado će Me biti u stanju vidjeti u svoj Mojoj slavi na kraju Zemlje, i ovo stado će biti uzdignuto na nebo ispred očiju njihovih bližnjih ljudskih bića, koji se suočavaju sa duhovnom i fizičkom smrću. Jer čim su prijašnji napustili Zemlju ona će biti uništena, što znači da će sve što živi u, na i iznad nje biti konzumirano plamenovima koji će se probiti/izbiti kroz Zemlju i neće poštedjeti ni jedno jedino djelo stvaranja. Ipak Moji Vlastiti neće biti pogođeni ovim djelom uništenja, jer Ja ću ih ranije odnijeti, i pogled na njihov iznenadan odlazak će užasnuti ljude, jer Moji Vlastiti će nestati na nebu pred njihovim očima. Ali jedino će Moji Vlastiti biti u stanju ugledati Mene Osobno kada dođem u svoj raskoši i slavi. Za druge ću Ja ostati nevidljiv, jer nitko tko je porobljen od strane Moga protivnika Me nikad neće ugledati u slavi. Ali dok se povrate svojim osjetilima nakon natprirodnog fenomena prenošenja/prebacivanja/uznošenja, njihov kraj je već došao… Zemlja će se otvoriti i progutati sve one koji jesu i koji Mi ostaju nevjerni.

Događaj uznešenja nije shvatljiv ljudima ove Zemlje, jer nešto u potpunosti nezakonito će se dogoditi, nešto ne-prirodno, što će ostati nevjerojatno svima onima koji ne vjeruju u Mene i koji ne znaju Moj vječni plan Spasenja… A ipak će se dogoditi kako sam vam objavio/najavio… Ja ću u trenutku prebaciti tijela živih ljudskih bića na mjesto mira, ali oni osobno će svjesno doživjeti ovaj događaj i biti prepuni radosti i hvale za Mene… Jer oni će proći test vjere, onda će primiti nagradu za njihovu ljubav i vjeru u Mene, i Ja ću im otvoriti raj… novi period Spasenja će započeti i Moji Vlastiti će postati korijen nove generacije na novoj Zemlji… Jedino vjera može razumjeti/obuhvatiti ovo, razum će se tome međutim protiviti i sumnjati će dok ne dođe dan. AMEN

Bertha Dudde, br. 5799, 30 Listopad 1953

DOLAZAK GOSPODNJI… UZNEŠENJE…

Vidjet ćete Me kako dolazim na oblacima… duhovno kraljevstvo će sići dolje do vas; budući oni od vas koji ćete Mi ostati vjerni do kraja već možete biti uračunati kao stanovnici duhovnog kraljevstva, premda ste i dalje u tijelu… budući ćete steći zrelost koja vam omogućava vidjeti Me licem u lice… Međutim, Ja ću vam doći u susret obavijen u oblake… jer vi još nećete biti sposobni izdržati Moje preobilje svjetla premda ćete Me biti u stanju vidjeti bez da zamrete. Jedino Moji vjerni sljedbenici mogu razumjeti proces uznešenja i Moj povratak na Zemlju i on je prema tome njima također vjerojatan.

I čak ako Ja opetovano pokušavam potkrijepiti i objasniti ove konačne događaje… ljudi na ovoj Zemlji neće prihvatiti ništa neobično i neprirodno budući njima nedostaje razumijevanja za duhovne stvari i stoga se njima ništa duhovne prirode ne može otkriti… Posljedično, oni Me isto tako neće biti u stanju ugledati makar ćete vi, Moji vjerni sljedbenici, radosno i čeznutljivo pružati vaše ruke ka Meni… Oni neće vidjeti ništa… Ipak proces uznešenja neće ostati skriven od njih i ispunit će ih sa nevjerojatnim užasom… Jer također je protuprirodno da ćete vi lebdjeti spram Mene, da ću vas Ja privući do Sebe i stoga će vaša tijela živa napustiti Zemlju spram viših sfera, spram svjetla. Međutim, nevjernici neće vidjeti svjetlo, budući svjetlo neće ući gdje se ono i dalje susreće sa otporom. Jer proces uznešenja bi mogao i dalje obratiti one ljude koji su bili obaviješteni o njemu premda ga oni nisu prihvatili… kratka misao u posljednji trenutak bi i dalje mogla ponukati osobu da Me zazove, i on bi bio spašen od uništenja (Joel 2:32)… To je zašto Ja dozvoljavam da uznešenje prosljedi vidljivo kako bi uistinu iskoristio svaku mogućnost za spasenje. Unatoč tome, ljudska su srca već previše otvrdnula da bi bila sposobna prepoznati Moju Ljubav… Vi ćete Me, međutim, ugledati… i sva patnja će biti zaboravljena, jer onda više nećete biti stanovnici ove Zemlje nego namjesto toga Mojega kraljevstva, jer mjesto mira koje će vas primiti vas neće više podsjećati na stari svijet…

Moj dolazak je bio najavljen vama ljudima još od Mojega uzašća na Nebo… i opet i iznova Sam Ja bio očekivan od strane Mojih Vlastitih… Ali Moj dolazak je također kraj ove Zemlje i Ja se jedino trebam očekivati na kraju perioda spasenja, budući ‘Moj Dolazak’ predstavlja kraj a ‘Uznešenje’ početak novog doba… i svi preduvjeti koji su nužni za dezintegraciju zemaljskih tvorevina moraju prvo biti prepoznatljivi… Jer niti Moj povratak na Zemlju niti uznešenje Mojih Vlastitih se ne mogu dogoditi dok dan Suda nije došao za sve ljude… baš zbog toga jer bi obadva fenomena naznačavala jednu prisiljenu vjeru za ljude koji su i dalje živi i budući Ja ne dozvoljavam da se išta neobično dogodi kako bi nagnao ljude da vjeruju u Mene… Jedino konačan kraj ove Zemlje je naumljen za to, i jedino konačan kraj potrebuje razdvajanje duhova… onda ću Ja Osobno doći Mojim Vlastitima i odnijeti ih, tako da će oni biti oslobođeni od ogromne nevolje i primiti nagradu za njihovu vjernost… i radovati se i slaviti Onoga Kojeg će onda vidjeti u svoj Njegovoj slavi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6681a, 30 Listopad 1956

 

UZNEŠENJE…

Opet i iznova ćete primiti razjašnjenje kroz Moju Riječ u svezi duhovnih problema koje ste nesposobni riješiti sami… gdje Moj duh treba intervenirati ako će vaše razmišljanje biti ispravno, time korespondirati sa Istinom. Jedino Istina ima blagotvoran učinak, duša ne može izvući nikakve prednosti od obmanjujućeg razmišljanja, namjesto toga ona će čak podebljati svoj okružujući sloj/naslagu budući obmanjujuće razmišljanje ne potječe od Mene nego od Mojeg protivnika (Sotone). Ipak ljudi nisu uvijek sposobni prihvatiti Čistu Istinu ne-prikrivenu, poput djece oni ponekad moraju biti podučeni posredstvom slika i poredbi koje, međutim, unatoč tome potpuno korespondiraju sa Istinom. I gdjegod je ovo slučaj Moj se protivnik također želi nametnuti i izobličiti te slike i poredbe da bi ljude spriječio da ispravno razmišljaju. I stoga je potrebno prosvjetljenje kroz Duh kako bi se osiguralo ispravno razmišljanje ili da bi se nekome omogućilo razumjeti što je ljudima bilo ponuđeno u prikrivenom obliku, što su vidjeoci i proroci predskazali na Moje instrukcije (2 Korinćanima 3:6). Duhovno stanje čovječanstva je zahtjevalo takav prikriveni prikaz budući bi neprikrivena Istina bila izgledala potpuno nevjerojatna onima koji nisu bili prepoznali ljudski duhovni razvoj kao njihovu svrhu na Zemlji i prema tome bi Moja zapisana Riječ… Knjiga Otaca (Biblija)… također bila potpuno odbačena, budući događaji na kraju, da su bili prikazani neprikriveni, ne bi našli na vjerovanje i stoga bi doveli do potpunog odbacivanja Moje Riječi. Ja Sam uvijek spriječio jedan neprikriven opis konačnih događaja ali Sam uvijek priskrbio objašnjenja ako su bila potrebna. Ali kao rezultat postoje također različita mišljenja reprezentirana među ljudima i svatko podržava njegovo vlastito sukladno njegovom duhovnom stanju, ipak jedino ‘prosvjetljeni duh’ će razmišljati ispravno i biti sposoban ‘otkriti’ ‘prikrivenu’ Istinu!

Kraj je blizu… i jedino će nekoliko ljudi biti sposobno promatrati odvijanja na kraju, jer oni će obavijestiti budući ljudski naraštaj na Novoj Zemlji o Mojoj Sili i Slavi, o zaključivanju starog i početku novog perioda Spasenja. Ovih nekoliko će, međutim, biti odnešeni od strane Mene sa Zemlje čim je došao kraj. Ali kada se ovo dogodi puno će se leleka i jadikovanja začuti na Zemlji, jer ovaj ‘proces uznešenja’ će biti viđen od strane svih ljudi na Zemlji i pokreće… budući nadilazi prirodni zakon… ogroman užas, jer onda će ljudi koji ostaju iza znati da su postali žrtve uništenja. Ovi ljudi neće vidjeti Moj dolazak na oblacima budući Ja ne mogu biti vidljiv onima koji prianjaju uz Mojeg protivnika… Jedino Moji Vlastiti će biti sposobni vidjeti Me i, puni radosti i hvale, pružati njihove ruke spram Mene… I Ja ću ih podići do Mene pred očima njihovih bližnjih ljudskih bića. I samo nekolicina će zajecati spram Mene u snažnoj nevolji (Joel 2:32), ne potaknuti sa strahom već u iznenadnoj spoznaji i potpunom kajanju (baš kao jedan od kriminalaca na križu pored Isusa; moj komentar; Luka 23:40-43)… Ja ih znam i adresiram ih opet i iznova, oni samo trebaju vrlodubok šok kako bi odustali od njihova otpora i sebe izručili u njihovim srcima… I ovi su ljudi koji će ‘ustati iz njihovih grobova’ (1 Solunjanima 4:16) kako bi također bili odnešeni sa Zemlje, budući Ja znam njihova srca, oni zazivaju Isusa Krista u vrlodubokoj vjeri u Njega i Njegovu pomoć i stoga će oni pronaći iskupljenje od grijeha i smrti (Joel 2:32). I grobovi će još mnoge osloboditi… Mrtve ljude koji će uskrsnuti u život… Ljude koji će biti više impresionirani konačnim događajima na novoj Zemlji nego žele priznati, gdje će jedino poklopni-kamen trebati biti odgurnut sa groba (Ivan 11:39), što će biti postignuto nespokojstvima/izljevima straha na kraju… Ali što će se još dogoditi prije može još doprinjeti spram buđenja mrtvih duša, jer pakao će izrigati njegove najgore zle demone… I uzvišena bića će se spustiti iz kraljevstva svjetla i borba za ljudske duše će biti jasna i primjetljiva od strane Mojih Vlastitih, koji će onda doživjeti izlaganje/otkrivanje onoga što im je prethodno jedino bilo nagovješteno u prikrivenom obliku (Ivan 16:25).  AMEN

Bertha Dudde, br. 6681b, 30 Listopad 1956

 

UZNEŠENJE…

I ljuske će iznenada otpasti sa očiju Mojih Vlastitih, jer onda će oni razumjeti što im je dosad ostalo sakriveno ali što je duhovno probuđena osoba suštinski razumjela. Ali budući su ljudi posebice snažno priljubljeni uz materiju na kraju, znanje o Mojem ‘planu Spasenja’ za iskupljenje duša će također biti malo poznato… A ono jedino je ključ za sva otkrovenja koja su (u Bibliji) dana ljudima u prikrivenom obliku. Ljudi nemaju svjesnost o individualnim periodima Spasenja čak ako oni vjeruju u opravdanje, posljednji Sud, i kraj svijeta. I sukladno ovom znanju oni pokušavaju protumačiti otkrovenja koja se odnose prema ovom kraju. I što više intelektualno to oni čine, to više zbrkani postaju njihovi rezultati. Moj duh, međutim, im otkriva u najjednostavnijim izrazima znakove baš kao i događanja na kraju (Ivan 16:25!!)… I uznešenje Mojih Vlastitih (1 Solunjanima 4:16, 17) će biti posljednji proces koji će se dogoditi na ovoj Zemlji prije uništenja, prije potpune promjene zemljina izvanjskog oblika, koji će uništiti potpuno sav život na njoj. Nije to kao da će još biti dugo vremena nakon toga u kojem ljudi mogu raspravljati ovaj događaj…. jer ovo bi nepobitno predstavljalo prisilnu vjeru za one koji su preostali, ni jedno ljudsko biće onda ne bi bilo sposobno zatvoriti njihov um za spoznaju o živom Bogu i bilo bi prisiljeno vjerovati u Njega. Ipak Ja ne koristim takva sredstva kako bi zadobio ovu vjeru, posljedično tome kraj će doći čim Ja odnesem Moje vlastite sa ove Zemlje. Užas ovog će se poklopiti sa užasom izvjesne smrti sa kojom se suočavaju oni koji su ostavljeni iza, jer Zemlja će se otvoriti i plamenovi će se probiti, ljudi će se osjećati paraliziranima i nesposobnima razmišljati osim nekolicine koji jedino trebaju mali poticaj da Me prepoznaju i zazovu Me u krajnjoj potrebi (Joel 2:32)…

Ali oni su Mi poznati i prema tome ću im se smilovati i njihove duše neće dijeliti sudbinu drugih punu agonije… Štogod će se dogoditi, je bilo moguće dati ljudima jedno ilustrativno predskazanje, jer oni ga nikada ne bi bili razumjeli sve dok im Moj vječni Plan Spasenja ne bi bio objašnjen. A nisko duhovno stanje ljudi to nije dozvoljavalo… Moja Riječ, međutim, je uvijek bila propovijedana ljudima, i Moja ih je Riječ poticala da budu Ljubav-no aktivni. Postupanje u skladu sa Mojom Riječju, postupanje u skladu sa Mojim zapovijedima Ljubavi bi bilo uvelo vas ljude u jasnu spoznaju i stoga također u znanje o Mojem planu Spasenja, U tom slučaju oni bi bili razumjeli simbolične opise, koji su sigurno bili shvaćeni od strane onih čiji je život Ljubavi rezultirao u duhovnom prosvjetljenju. Ipak što se kraj više približava to će ljudsko razmišljanje postati više zbrkano i više su tajnovite slike koje njihov um sada pokušava odgonetnuti. Ljudi bi uvijek jedino trebali pokušati držati se onoga što Sam im Ja Osobno rekao dok Sam živio na Zemlji… Oni bi trebali prihvatiti Moje Riječi i živjeti sukladno, i oni bi bili iznenađeni shvatiti kako postaju prosvjetljeni, da popuno razumiju sve što im je do sada bilo dvojbeno… jer onda Moj Duh može djelovati u njima i zapaliti blistavo svjetlo za njih. Međutim, svatko tko vjeruje za sebe kako je sposoban steći spoznaju/uvid kroz revne studije a ipak zanemaruje živjeti u skladu sa Mojom voljom, neće nikada postići jasnu spoznaju. On će sebe izgubiti u sve više i više u pogrešnom razmišljanju i bez obzira što on za sebe vjeruje kako je otkrio… će on morati opet odbaciti i neće pronaći prosvjetljenja unutar sebe samoga. Jedino Moje zapovijedi Ljubavi i njihovo ispunjenje osiguravaju vaše ispravno razmišljanje, i u tom slučaju svaka Riječ, svako predskazanje i svaka naznaka u svezi kraja će vam biti razumljiva, jer onda ćete biti prosvjetljeni od strane Mojega Duha, koji nikada ne griješi i uvijek vas uvodi u Istinu (Ivan 16:13).  AMEN

*

 

I tek sada, uz ova detaljna objašnjenja od strane samog Gospoda, mi možemo razumjeti ono što je Gospod putem Njegova Duha objavio Apostolu:

‘Jer sam će Gospod – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodom.’  

 1 Solunjanima 4:16, 17