U svojem najdužem i najvažnijem proročkom monologu, o kojem izvješće nalazimo kod tri Evanđelista, u Mateju 24, Marku 13 te u Luki 21, Isus Krist, Kojeg je Mojsije najavio kao najvećeg Proroka uz ozbiljno upozorenje da će svaki onaj koji ne bude obratio pomnu pažnju na to što On govori morati odgovarati pred Bogom (Ponovljeni Zakon 18:18, 19), što je upozorenje koje je ‘ovjerio’ i Apostol Petar (Djela Apostolska 3:23), dodajući također, ‘kako će takva nemarna, nevjerna i neposlušna duša biti ISKORIJENJENA IZ NARODA!’, dao je sljedeće proročanstvo:

 

“I KAO ŠTO BIJAŠE u dane Noine, TAKO ĆE BITI i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i SVE UNIŠTI. SLIČNO KAO ŠTO BIJAŠE u dane Lotove: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. A onog dana kad Lot iziđe iz Sodome, zapljušti s neba oganj i sumpor i SVE UNIŠTI. TAKO ĆE ISTO BITI u Dan kad se Sin Čovječji objavi.”  

Luka 17:26-30

E sad, da bi stekli uvid kako je to bilo ‘u dane Noine’ i ‘u dane Lotove’ kada je Gospod Bog ‘posjetio’ neposlušne sinove ljudske, uputno je pogledati što o tome govori Stari Zavjet, dakle, u doba Noe je to ovako bilo:

‘Izgiboše SVA bića što se po Zemlji kreću: ptice, stoka, zvijeri, SVI gmizavci i SVI ljudi. SVE što u svojim nosnicama imaše dah života – SVE što bijaše na kopnu – izgibe. Istrijebi se SVAKO biće s površja zemaljskog:  čovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, SVE se izbrisa sa Zemlje.’            

Postanak 7:21-23

U doba Lota se to pak zbilo ovako:

‘Kako je sunce na Zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Jehova zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem i uništi one gradove i SVU onu ravnicu, SVE žitelje gradske i SVE raslinstvo na Zemlji.’ 

Postanak 19:23-25

Slažem se da je ovo ‘teška’ besjeda, i ne godi svakom uhu, no, na to upućuje najveći od svih Proroka Čija se proročanstva, povijest je dokazala, ispunjavaju 100% do u zarez, kao recimo ono u Luki 21:5-7, 20 glede opsade i uništenja Jeruzalema…

‘I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno  kamenje i zavjetni darovi, reče: “Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.” Upitaše Ga: “Učitelju, a kada će to biti? I na koji se  znak to ima dogoditi?”… “Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje.

… što je proročanstvo iz istog monologa kao i ova u svezi ‘Noe’ i ‘Lota’ koja ovdje razmatramo, koje se ispunilo do-slovce-ta kako je to Isus najavio, naime ‘kamen nije ostao na kamenu’ od Hrama Solomonova nakon što je Jeruzalem bio najprije opkoljen, pa osvojen, pa sav razrušen od strane Tita u 70 godini poslije Krista!

Ja se, dok ovo sve čitam i ‘spajam’ u svom umu, mislim za sebe ovako: Ako je taj prvi dio Isusove proročke najave bio do-slovce-ta ispunjen, mora biti da će i onaj drugi dio, u svezi ‘Noina doba’ i ‘Lotova doba’, a Pismo kaže da je Sud tada donio potpuno uništenje sveg života na pogođenim mjestima Zemlje, također biti ispunjen!

Znam da mnogi uopće ne razmišljaju o ovome na ovakav način, no Pismo pak nedvojbeno potvrđuje da će se baš takva vrsta TOTALNOG UNIŠTENJA sveg života ponovno dogoditi sada pri najavljenom Drugom Dolasku Gospodnjem na Sud.

Zavirimo najprije što je Duh Gospodnji u Starom Zavjetu prorekao kroz Sefaniju:

“Da, SVE ću zbrisati s lica Zemlje” – riječ je Jehovina! “IZBRISAT ću ljude i zvijeri, ptice nebeske i ribe morske, učinit ću da padnu bezbožnici, ISTRIJEBIT ću ljude s lica Zemlje” – riječ je Jehovina!’

Sefanija 1:2, 3

(Da vas podsjetim, ovo su Riječi koje se nalaze u Proročkim Knjigama za koje Isus Kaže u Mateju 5:18: ‘Zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i Zemlja, ni jedna jota, ni jedan potezić (kovrčica) iz Zakona sigurno neće nestati, a da se SVE NE ISPUNI.’; iste su to Proročke Knjige koje su se do-slovce-ta ili 100% ispunile u svemu što se ticalo Isusova života i to ne samo velikih stvari poput rođenja od djevice, ili pak rođenja u Bethlehemu, već i takvih ‘tričarija’ kao što je bacanje kocke za raspodjelu Njegovih skuta, udaranja po Njegovu obrazu, bičevanja, raspinjanja među dvojicom kriminalaca, ukopom u grobu jednog bogataša, točne svote za koju Ga je Juda izdao … itd. itd.)

 

I zatim, još nedvosmislenije u Novom kroz Apostola Petra (2 Petrova 3:6-12):

Na ISTI NAČIN (!!!) ondašnji  svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i Zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan Suda i propasti bezbožnih ljudi… Kao tat  će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a Zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se SVE TAKO IMA RASPASTI, kako li treba da se svi  vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući  dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.’

 

Svrha ove Knjižice je uputiti vas u, i pripremiti na ove predstojeće događaje.

Prirodni um, poradi nedovoljno dubokog shvaćanja Božanskih zakona, zbog čega je dijelom ‘zaslužan’ i stil pisanja Božje Riječi, obično ima problem povezati ovakva katastrofalna za ljude i druga živa bića povijesna zbivanja sa Dobrim Bogom, pa ih ili skroz odbija prihvatiti, ili pak počne osjećati odbojnost prema takvom okrutnom Bogu Koji nemilosrdno uništava Svoje stvaranje i sva bića u njemu.

Stoga, da bi shvatili kako su se stvari o kojima Pismo izvještava uistinu dogodile i tko je u stvari bio uzrokom propasti u ‘doba Noe’ i ‘doba Lota’, i da bi bolje shvatili Božje pravedne sudove, od kojih je jedan pred nama, izdvajam iz Otkrovenja kako ga je primio Jakob Lorber, objašnjenje koje je u svezi tih događaja dao Sam Gospod:

 

Porijeklo Mrtvog Mora

 

Dok smo krijepili naše tijelo, gostioničar Me ponovno zapitao zar mu ne bi mogao više reći o osebujnoj prirodi Mrtvog Mora, i da li je istina da je na tom mjestu u drevna vremena postojalo nekoliko gradova koji su posebnom odlukom potonuli duboko u zemlju, formirajući na toj lokaciji Mrtvo More.

Rekoh Ja: ‘Odabrao si dobar predmet. Ovo poprilično veliko more je od tog vremena dobilo ime ‘Mrtvo More’, pošto su dva velika grada, Sodoma i Gomora, i sedam manjih gradova zakopani u njegovom tlu sa svim njihovim stanovnicima i životinjama.

Rijeka Jordan je imala uistinu drugačiji tok i utjecala je u pravo more, u stvari u njedra mora blizu Arabije, koje se također naziva ‘Crveno More’. Ali u vrijeme Abrahama i Lota se voljom jednog, jedinog istinitog i svemogućeg Boga dogodila katastrofa, i oblast potokâ samog Jordana je kolapsirala i spustila se niže nego prije. I tako rijeka Jordan više ne utječe u njedra Arapskog mora već u Mrtvo More.

Ako bi ti ili netko drugi sa odgovarajućim čamcem otišao uzduž cijele obale tog mora u vrijeme kada more ne ispušta isparenja, i dalje ćeš moći vidjeti nekoliko ostataka malih gradova ispod površine vode, ali, kako reče, čovjek bi na obale tog mora trebao ići jedino sa brodom kada se iznad površine vode ne mogu primjetiti nikakva isparenja.

Gostioničar reče: ‘Znači istina je ono što prorok Mojsije kaže u svojim knjigama o postojanju tog mora. Nekoliko putnika koji su preko tog mora putovali do različitih mjesta su mi ispripovijedali kako su vidjeli određene zidove kada su sa visokih, strmih obala koje okružuju more, gledali dolje. Ali ja osobno nisam nikad bio zainteresiran za okoliš Mrtvog Mora. Jer što tamo možeš činiti? Dokle god oko seže, možeš vidjeti samo visoke stijene koje se strmo spuštaju do mora i izgledaju kao da su mrtve – što znači bez vegetacije – kao i samo more u kojem ne možeš pronaći ribe, čak ni tamo gdje Jordan utječe u njega.

Oni su rekli da tamo postoji samo nekoliko mjesta gdje sa velikom poteškoćom možeš doći pod površinu vode koja neprestano emitira snažna sumporna isparenja, i stoga ja nikad nisam previše volio pobliže studirati prirodu Mrtvog Mora. Ja nisam lovac i također ne bi znao zašto bi kao star čovjek sebe izlagao opasnosti uspinjući se na strme, kamenite obale tog Mrtvog Mora a koje su uz to tu i tamo prilično visoke. Ravne obale, gdje se čovjek lakše može približiti obali su nekoliko dana putovanja udaljene odavde i već pripadaju kamenitoj Arabiji. Stoga mi je draže vrlo mirno uzvjerovati što Ti kažeš, jer ja nisam prijatelj smrti, i prema tome također ni Mrtvog Mora. Imao sam mogućnost ići velikim brodom na stvarno, veliko more i doznati kako to izgleda, i već to mi je dalo dovoljno muke. Tako da me Mrtvo More neće vidjeti.

Što je u stvari bio uzrok zbog kojeg je jedini, istinski, veliki Bog dopustio tim gradovima da potonu dolje u dubine Zemlje?

Ja rekoh: ‘Ništa drugo već neposlušnost naspram jedinog, istinskog, velikog Boga Koji je ČESTO ozbiljno upozoravao te ljude da odustanu od svojih velikih grijeha i da napuste njihovo grešno mjesto gdje su živjeli pošto je u potpunosti bilo smješteno na sloju sumpora koji je ležao duboko u zemlji, a Božanstvo je itekako dobro znalo kada će se on zapaliti.

Ali ljudi su ostali u svojim velikim grijesima, bludu i orgijama svake vrste i, osim Lota i njegove male obitelji, nisu obraćali pažnju na Božansko upozorenje. I gledaj, u cijelom širokom okruženju Mrtvog Mora je to rezultiralo u erupciji strahovitih razmjera – kao što si vidio blizu Italije i Sicilije – i cijelo nebo je bilo puno vatre, do te mjere da se gusta kiša gorućih grudvi sumpora i katrana spustila dolje na sve gradove.

Ta vatra je trajala više od 14 dana. Kroz to se formirao i međuprostor ispod tanke zemljine kore tog komadića tla, i tlo je propalo u goruću dubinu sa svime što je bilo na njemu, i ona je tek postepeno bila ispunjena sa vodom iz Jordana i nekoliko manjih potočića. Da se to nije dogodilo, također bi cijela Jordanska Dolina bila iznutra zapaljena i odvalila bi se, jer također ta cijela dolina leži na sumporu i katranu. Evo, tako sam ti Ja ukratko otkrio sada na PRIRODAN način sve što čitaš u Mojsiju na detaljniji način.

Porijeklo Kaspijskog Mora

Ako ideš dalje od Jordanske Doline prema sjeveru i čak preko planina Male Azije doći ćeš do jako velikog jezera, kojeg vi Rimljani nazivate ‘Mare Caspium’ (Kaspijsko More). To jako veliko jezero je nastalo u vrijeme Noe na isti način kao Mrtvo More – ili ako ovo možeš bolje razumjeti: za vrijeme Deucaliona*, sa tom jedinom razlikom da je u Mrtvom Moru zakopano samo devet gradova, ali oko 500 u Mare Caspium, uključujući i jako veliki grad Hanoch koji je onda postojao.

Gledaj, Moj dragi prijatelju, ti ćeš reći: ‘Zašto je u stvari taj Bog dozvolio da skoro cijelo stanovništvo Zemlje bude satrto?

Ali Ja onda kažem: Bog je dozvolio da ljudi – i posebice Hanohiti tog vremena – budu podučavani i upozoravani od strane probuđenih proroka i čak anđela nebeskih u trajanju od skoro 500 godina, da bi trebali odustati od činjenja određenih stvari, posebice da bi trebali ostaviti na miru planine Zemlje, ali njihova teška tvrdoglavost i njihov jako velik ponos nije mario za upozorenja.

Hanohiti su izmislili vrstu eksplozivnih granula, pravili su duboke rupe u planinama, punili ih sa tim eksplozivnim granulama i palili ih uz pomoć dugih fitilja. Eksplozivne granule bi eksplodirale i raskidale planinu. Ali Hanohiti nisu znali da se ispod planina jako često nalaze izuzetno veliki i duboki vodeni rezervoari. Uskoro su se uništene planine, koje više nisu imale podršku, srušile dolje u velike i duboke rezervoare, i na taj način su ogromne vodene mase bile potisnute na površinu Zemlje. Nadalje, za vrijeme te vatrene aktivnosti, također su naslage sumpora, ugljena i katrana koje su bile prisutne u planinama provocirale vatrene erupcije užasnih razmjera putem kojih je zemlja potonula dolje sa svime na njoj, i na tom mjestu je bilo formirano more.

Lako je shvatljivo da su tom prilikom velike mase vode morale izaći iz unutrašnjosti Zemlje, i zajedno sa vodom također i velike mase isparenja i oblaka koji su se uzdignuli do određene visine i pali dolje u prolomima oblaka kao kiša, i to u trajanju od više od dvanaest mjeseci. Ovo je bilo itekako potrebno, jer inače bi u periodu od nekoliko godina cijela površina Zemlje bila zapaljena, jer na dubini od oko 2 000 klaftera**, i jako često puno manje, zapaljivi materijali poput sumpora, zemljanog katrana ili ugljena, a na nekim mjestima su jako veliki rezervoari nafte više nego dovoljni za to.

Ti ćeš prema tome shvatiti, Moj dragi prijatelju, da je u to vrijeme jedna od najvećih poplava na Zemlji, što znači najvećeg dijela Azije†, bila jako nužna, jer inače bi najveći dio Zemlje sada bio pustinja, kao što je to sada slučaj od Kaspijskog Mora do skoro istočnog kraja Azije u predjelu dugom otprilike oko 2 000 sati šetanja i širine od prosječno 500 sati šetanja.

Ali Gospod Bog se pobrinuo da Zemlja ne bude uništena tako da ljudi ne bi izgubili svoju školu gdje su trenirani za vječni život, pošto onaj koji ne pohađa školu života na ovoj Zemlji u tijelu neće biti sposoban postati dijete Božje već će vječno ostati na životinjskom stupnju stvaranja.

Iz tog razloga je očigledno da je očuvanje ove Zemlje kao škole za postajanje djeteta Božjeg izuzetno nužno. Ti to još u potpunosti ne razumiješ ali sutra ćemo se vratiti ovom predmetu i onda ćeš razumjeti.

Gostioničar reče: ‘Moj dragi, blagonakloni, prekrasni Učitelju, nešto mi se sada dogodilo, osjećam se kao netko tko je izašao napolje rano ujutro i kojemu su prve zrake jutarnjeg sutona osvijetlile njegov put. Mi, među Rimljanima, imamo jednu drevnu poslovicu, koja zvuči ovako: ‘Non exsistit vir magnus sine afflatus divino’***, ali Ti od svih najviše izgledaš nadahnut Božanstvom, što znači isto kao da kažemo: u tebi fizički živi cijela punina istinskog Božanstva (Kološanima 2:9).’

Ja rekoh: ‘To nije bilo tvoje tijelo koje ti je ovo dalo, već tvoj duh. Ali danas mi više nećemo govoriti o ovom predmetu, jer oni Farizeji jedan po jedan počinju ćuliti svoje uši pošto nas čuju govoriti. Pričaj sada opet o nečem usputnom.’

* Preživjeli, sa svojm ženom Pyrrhom, velike poplave kojom je Zeus uništio ostatak čovječanstva.

** Oko 3,800 metara; 1 Austrijski klafter je 1.8965 metara

*** ‘Na Zemlji nema, niti je bilo, velikog i mudrog čovjeka koji je bez iskre Božanstvenosti’

† U svezi proporcija velike Poplave, tj. u svezi PRIRODNOG objašnjenja iste, vidi ‘Znaci Vremena – 329-334’ Lorens N.

Od Gospoda Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac‚ a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber, i zapisao u ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 10/235, 236′

Sada kada smo ovo pravilnije razumjeli, a doista nije mala stvar PRAVILNO razumjeti Biblijske slike i steći PRAVU ideju o Ljubavi i brzi i djelovanju našeg voljenog Oca nebeskog (Ivan 16:13, 25), pogledajmo Otkrovenja u svezi predstojećeg totalnog uništenja života u, na i iznad Zemlje kojeg će, baš kao i ranije u povijesti u opisanim događajima, samo ovaj puta na površini cijele Zemlje i u sveobuhvatnom obliku, potaknuti svojim niskim duševnim stanjem, te inicirati svojim djelima, nitko drugi nego od Sotone zavedeni i od Boga odmetnuti ljudi.

Bertha Dudde, br. 4348, 23 Lipanj 1948

ZEMLJINE ROTACIJE… PODRHTAVANJA ZEMLJE…

Već jedan znatan period vremena Zemlja se rotira oko njezine vlastite osi sa izvanrednom brzinom. Treba priznati, stalne rotacije ni na koji način nisu primjetne ljudskom biću, ali jedino zato što je on na Zemlji a one se mogu jedino promatrati od izvan Zemlje. Unatoč tome, promjene u svemiru su primjetne koje su uzrokovane ovim fenomenom. To je poput redovita podrhtavanja koje se može osjetiti više ili manje slabašno kada je tijelo u položaju mirovanja i podložno najmanjem pokretu. Ovaj će fenomen voditi do potpune dezintegracije Zemlje nekon jednog nevjerojatno dugog perioda vremena ali će biti ubrzan kroz ljudsku intervenciju naračun koje se Kraj ove epohe može pripisati ljudskom utjecaju, premda je bio uključen od početka u Božanski plan. Zemlja bi u stvari imala nezamislivo dug životni vijek, to jest njezino postojanje bi bilo osigurano za jedno beskonačno dugo vrijeme, ipak Božja volja dopušta sebi da bude odlučena od strane ljudske volje, Bog dozvoljava ljudima da ostvare što će im uzrokovati čak još veću štetu. U Njegovom planu od vječnosti sve promjene u svemiru su uspostavljene/uređene u skladu sa Njegovom mudrošću i Ljubavlju. Ali naučno obrazovana ljudska rasa ne želi znati ništa o promjeni sa nezamislivim posljedicama, a ipak ona se odvija neprestano.

Ova promjena… jedna pretjerano brza rotacija Zemlje… će također inicirati prirodnu katastrofu koja je bila proglašavana od strane vidjeoca i proroka još od početka perioda Spasenja a koja je sada iznova objavljena kroz duh Božji. Ovaj proces po ljudski nije lagano objašnjiv, međutim, jednostavno rečeno, rotacije će se povećati i stati na sekundu, što će sebe očitovati u podrhtavanjima Zemlje tako golemog učinka da će ljudi vjerovati kako je došao kraj Zemlje (Otkrovenje 16:18). Ni jedan se ekvivalent tome ne može pronaći na Zemlji, jer to je jedan izražaj sile koja dolazi iz svemira i nepoznat(a) je zemaljskoj nauci. Nepromjenjivost/sastav zvijezda aktivira takve sile, i unutrašnjost Zemlje će biti od strane njih afektirana i stoga do izvjesne mjere pomaknuta van zakona, što sebe uvijek očituje na uništavajući način, ipak je povremeno dozvoljeno od strane Boga u svrhu razlaganja čak najtvrđe materije kako bi oslobodio ograničene duhovne supstance unutra. I ovaj se čin uskoro približava ali će biti spektakl od samo nekoliko sekundi, ipak sa prethodnim znakovima koji se sami po sebi već mogu nazvati katastrofičnim budući stvaraju neopisivu paniku među ljudima i prema tome će se morati razmatrati kako se nalaze u okvirima katastrofe. Unatoč tome, sve je vječno predodređeno i Božji plan će se odviti, kao što je zapisano.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4355, 26 Lipanj 1948

 

NADOPUNA I OBJAŠNJENJE U SVEZI BR. 4348

Objasnite sebi proces ovako: Što se Zemlja brže kreće, kraći je period vremena potreban za jednu rotaciju, i snažniji postaje atmosferski pritisak koji je prouzročen njezinim pokretom. Normalno bi se ovaj atmosferski pritisak trebao osjetiti na Zemljinoj površini, ali to nije slučaj. Stoga je ovo već naučno neobjašnjivo skretanje od prirodnih zakona, prema tome slijedi kako prirodni zakoni primjenjivi na Zemlju gube njihovu vrijednost izvan nje. Unatoč tome, ova brza rotacija afektira zemljinu površinu utoliko što je kora bila formirana koja je prikladan medijum za rast vegetacije, stoga je neprekinuto nastanjivanje zemljine površine jedino moguće zahvaljujući njezinoj stalnoj rotaciji, zbog stvaranja sile koja afektira tlo, to jest, koja se ne rasprostire izvan i raspršuje nego djeluje izvani spram unutrašnjosti Zemlje. Ova sila je životo-dajna ali se ne može objasniti od strane ljudskog intelekta, baš zbog toga što se pojavljuje i učinkovita je izvan zakona. Kada bi Zemlja zaustavila njezinu brzinu sav život na njoj bi se ukrutio, u drugu ruku, međutim, jedna povećana brzina bi potaknula abnormalan rast ali bi također prodrla i afektirala unutrašnjost Zemlje i prouzročila erupcije koje bi dovele u opasnost zemljinu jezgru i izvrgle opasnosti njezino nastavljanje. Takva povećana brzina se trenutno događa i njezini će učinci uskoro postati vidljivi. Da bi se konačan rezultat izbjegao pretjerana energija mora pronaći sferu aktivnosti…. ona na mjestima mora imati eksplozivan učinak, što posljedično uzima oblik prirodne katastrofe. Ovo će nešto malo umanjiti brzinu rotiranja, novo stvorena energija će pronaći novo tlo koje može animirati sa biljkama i životinjama i nastavljeno postojanje Zemlje će biti opet garantirano jedan kratki period vremena, sve dok ljudska odluka još jednom ne pokrene sile koje nisu još bile potpuno utvrđene a koje imaju sve-uništavajući učinak, budući se učinkovito mogu opisati kao protivne/štetne sile, to jest, one djeluju iz-unutra spram vani a protivna djelovanja obadvije sile predstavljaju potpuno uništenje, koje  zasigurno može biti objašnjeno ali ne shvaćeno od strane ljudi… Duhovno napredni naučnici će sa lakoćom biti u stanju razumjeti ovaj proces, jer oni više ne gledaju na aktivnost prirodnih sila izvan zakona sa toliko puno nevjerice, budući znaju da je sfera izvan Zemlje jedno područje koje se ne može dokučiti sa zemaljskom silom razmišljanja, budući su oni predmetom drugih zakona od onih primjenjivih na Zemlju.

Svako je nebesko tijelo svijet za sebe, i na svakom je nebeskom tijelu volja Božje Ljubavi sebe izrazila drugačije, budući su Njegove bezbrojne misli ostvarene pomoću Njegove moći i snage i svaka misao svjedoči o najdubljoj mudrosti. U skladu sa ljudskim mišljenjem takva mnogostruka raznolikost Božjih tvorevina ne može postojati, budući je moć zamišljanja ograničena, ali Božje razmišljanje nije ograničeno i nikakve prepreke ne postoje za Njegovu kreativnost. Činjenica da bi ljudsko biće, stanovnik jedne od Božjih bezbrojnih tvorevina, bilo sposobno potpuno utvrditi Božju vladavinu i aktivnost ne dolazi u obzir, jer on neprestano odbacuje što se čini kao nemoguće ali što je uvijek moguće za Boga. Stoga, vrijeme zemljinih kretanja, njezina putanja i njezin sastav se zasigurno mogu izračunati i istražiti, ipak jedino u onoj mjeri koliko Zemlji primjenjivi prirodni zakoni koji su poznati ljudima tome formiraju temelj. Sve preko i iznad ovoga je iznad njegova znanja i intelekta. Ali jedno ‘preko i iznad’ postoji, ili bi zemaljska nauka bila sposobna precizno odrediti kada i u kojem obliku baš kao i zbog kojeg razloga će se dogoditi konačno uništenje Zemlje. Ona je nesposobna ovo ustvrditi, međutim, to nije dokaz da se uništenje Zemlje neće dogoditi. Ovdje je vjera postavljena nasuprot nauke… svatko tko nauku cijeni više negira što vjera potvrđuje… Bog proglašava Kraj ovog zemaljskog perioda; On proglašava potpunu promjenu zemljine površine zajedno sa nestajanjem sveg života na, u i iznad Zemlje (Sefanija 1:2, 3, 18)… Ovaj proces je potpuno nepoznat nauci… stoga je to naznaka da će se dogoditi jedna natprirodna aktivnost prouzročena od strane Boga; premda ne izvan prirodnog zakona s Njegovog gledišta ipak za ljude koji ne poznaju sve prirodne zakone, sve sile do točke da oni mogu nagovijestiti/dokazati i izračunati takav događaj, nego da istraživanja također trebaju biti sprovođena na temelju vjere ako će ona dati istinske rezultate. Jedino onda će istraživač također dobiti pristup do područja koje inače ostaje zatvoreno ljudima, onda će on biti potpomognut i prosvjetljen od strane duhovnih su-radnika, onda će on također biti sposoban imati jedan uvid u Božji plan Spasenja, i njemu će puno biti shvatljivo i prihvatljivo što bi inače njegov intelekt bio odbacio.  AMEN

Bertha Dudde, br. 0957, 10 Lipanj 1939

 

ERUPCIJE… DJELO STVARANJA… ISTRAŽIVAČI…

Nemoguće je stoga odvratiti događaj koji je bio predodređen od početka i još jednom jedino u svrhu vraćanja bezbrojnih palih duša. Najunutarnija struktura Zemlje je pod neprestanim utjecajem od strane aktivnosti duhovnih sila, i tako će se dogoditi jedna erupcija kada je to dozvoljeno od strane Božanskog Stvoritelja, a ovo dopuštenje, zauzvrat, zavisi o ljudskoj vlastitoj volji… Ako je stanje duše čovječanstva u smrtnoj opasnosti zbog njegove vlastite greške, kataklizma je naumljena baš zbog toga da ga se spasi; otud je ljudska volja konačno uzrokom totalnog uništenja ili izbavljenja duše od vrlo duboke nevolje. Međutim, to što je Bog odlučio u Njegovoj vrlodubokoj mudrosti od samog početka je bilo sakriveno od svijeta ali je bilo proglašeno onima koji žive u Njemu i sukladno Njegovom redu, kao što je Gospod uvijek odabirao one koji su, opet i iznova, bili pretpostavljeni da proglašavaju Njegovu volju ljudima. Unatoč tome, ovo znanje ne može biti ovjereno i prema tome je rijetko prihvaćeno kao Istina. Ali sada svjetovni istraživači također inzistiraju na tome da zađu u predio koji je za njih nepristupačan. Oni vjeruju za sebe kako su sposobni ustanoviti plan Božanskog Stvoritelja, to jest, pomoću raznoraznih vrsta izračunavanja oni pokušavaju odrediti učinak prirodnih zakona; oni čak inzistiraju da mogu brojčano odrediti dan navodnog Kraja svijeta i na taj način učinkovito namjeravaju podrediti Božansku volju njihovim proračunima… Ljudsko je biće tako malecno poredbeno sa djelom Stvaranja a ipak sebe smatra da zna toliko puno u svezi stvari koje su potpuno izvan njegova dosega sve dok ih on ne pokuša postići putem duhovnih sredstava… On podbacuje prepoznati jedini ispravan put ali, u drugu stranu, je vrlo brzo voljan vjerovati što mu je naučno predstavljeno. Najveći intelekt doista nije dovoljan da bi se utvrdila Istina, ipak vrloduboka vjera jedne neobrazovane osobe može prodrijeti u tajne Stvaranja i otkriti nepobitno znanje. Prema tome, vi uvijek trebate obratiti pažnju na ono što svjetski istraživači predstavljaju ljudima ukoliko se ova istraživanja dotiču Božjeg djela Stvaranja, jer ovo područje je za njih nepristupačno sve dok oni ne teže zadobiti uvid putem duhovnih sredstava… Jer Bog Osobno nudi vječnu Istinu Njegovoj djeci na Zemlji sada i u sva vremena.  AMEN

Bertha Dudde, br. 1826, 24 Veljače 1941

DUHOVNO OBJAŠNJENJE ZA ERUPCIJE…

SLUŽENJE NA SVJETLU…

Kako bi učinio da duhovna supstanca osjeća njezino prognanstvo, ona mora postati svjesna i njezina vlastitog stanja ograničenja baš kao i slobode volje. Ona mora prvo doživjeti kao bol i smatrati drugo kao vrijedno stremljenja, onda će ona uvijek sudjelovati u tome da sebe oslobodi od prvog stanja kako bi postigla slobodu volje. Tako bića svjetla moraju transmitirati potonje do djela stvaranja čija duhovna supstanca i dalje vene u tami. Ova moraju pronaći svjetlosnu zraku prijatnom i neprestano žudjeti za više. Otud, ono mora željeti uzdići se gdje postoji izobilje svjetla. Međutim, svako zračenje svjetla je rezultat pomoćne aktivnosti, to jest, u jednom ili drugom obliku aktivnost bića koja služe mora doći prije nego se zračenja svjetla mogu regularno događati. Premda je svaka izvanjska forma izložena zračenju svjetla, ipak potpuno ukrućeni duh sebe okreće od njega i potrebno je beskonačno dugo vrijeme prije nego sebe otvori za svjetlo, to jest, dok ne dozvoli sebi biti afektiran njime. Ali onda će se žudnja za njime probiti/eksplodirati sa elementarnom silom. Onda će sve što je prethodno bilo dolje ispod sebe izgurati kroz površinu i stremiti za svjetlom, i duhovna supstanca koja za njim žudi će biti oslobođena od njezinog dugog zarobljeništva kroz erupcije i nastavit će njezin proces razvoja u drugoj izvanjskoj formi. I takva se silna erupcija približava Zemlji, čija zavezana duhovna bića žude za oslobađanjem, za svjetlom i pomoćnom aktivnošću. I duhovna supstanca koja vene dolje ispod u tami posebice stremi nagore kada duhovna bića na Zemlji podbace iskoristiti obilje svjetla kojeg primaju i učinkovito ga ignoriraju. Onda će se nezrele duhovne supstance htjeti dokopati ovog svjetla i stremiti ka njemu sa elementarnom silom, koja sebe očituje kroz prirodne katastrofe i stvara temeljne promjene s obzirom na duhovne struje. Jer onda će duhovna supstanca, kada je dosegla površinu Zemlje, otkriti svaku duhovnu struju do velike mjere i prema tome će oduzeti duhovnu snagu od već više razvijenih bića koja zanemaruju ovu snagu i ne koriste je, što često predstavlja smrt ovih bića na Zemlji… Nezrela duhovna supstanca se služi duhovnom snagom time što značajno mijenja njezinu izvanjsku formu, to jest, time što je osigurala pristup za svjetlo. Od onda nadalje ova duhovna supstanca može nastaviti njezin proces razvoja na Zemlji, time slobodno stremiti ka svjetlu, ona jedino mora koristiti snagu na njezinom raspolaganju kroz pomoćnu aktivnost. Međutim, jednom kada se čežnja za svjetlosšću probudila u duhovnoj supstanci, ona se više neće protiviti da na jedan ili drugi način bude u službi, jer onda doživljava ovu aktivnost kao sredstva za primanje više svjetla i istovremeno osjeća otpuštanje okova njezine izvanjske forme, i premda proces razvoja sada korespondira sa zakonom prisile biće ga je unatoč tome voljno poduzeti, njegova se vlastita volja, premda onemogućena, slaže sa Božanskom voljom. AMEN

Bertha Dudde, br. 1851, 17 Ožujak 1941

ERUPCIJE… AKTIVNOST OSLOBOĐENIH DUHOVA…

Čim se Zemljina jezgra počne pokretati, jedan će silan tutanj ispuniti zrak, jer zemljina okruženja osjećaju provalu duhovnih supstanci u zemljinim unutrašnjostima i uvelike su time afektirana. Kao rezultat njezine iznenadne slobode, supstanca, koja je do sada bila prognana u najtvrđu od formi, postaje izvanredno aktivna i vrši utjecaj na već više zrele duhove tako da nastaju najneobičnije promjene u prirodi, budući da oslobođena duhovna supstanca, koja je još na početku njezina razvoja, pokušava oblikovati proces svoga razvoja u skladu sa njezinim vlastitim nahođenjem. Ona bi željela sebe utjeloviti u tvorevinama koje potrebuju viši stupanj zrelosti. Ali duhovne supstance u formi ovome prigovaraju, i tako je također vojevana borba između već više zrelih duhova te i dalje nezrelih i ovo rezultira u turbulentoj erupciji koja se može čuti u svijetu. Ovo će biti početak onoga što će užasnuti cijeli svijet… Duhovna supstanca unutar Zemlje žudi svjetlo i probija se prema površini, a iznenadna promjena iz predjela potpuno neiskupljenih u carstvo duhova koji se već približavaju iskupljenju je vrlo prikladna da bi prouzročila najnevjerojatnije događaje u prirodi koje ljudi ne mogu objasniti na jedan zemaljski način, unatoč tome svi oni imaju svoje razloge… Upliv duhovnih bića, koja su odlučila i tako se složilia da budu pomoćno aktivna, ispunjava prostor oko Zemlje – gdje se erupcije događaju – sa ovim porivom da budu aktivni, koji još ne može napredovati (u smislu, ‘uhvatiti zamah’, ili ‘razmahati se’), i pobuđuje još slobodne duhove u atmosferi na izuzetnu aktivnost, tako da su takve prirodne katastrofe popraćene nezamislivim olujama i navalama prirodnih sila, intenzivnost i učinak kojih su nezamislivi vama ljudskim bićima. Kao rezultat on će biti potpuno lišen njegove sposobnosti razmišljanja, on će biti pod tako teškim pritiskom od strane duhovnih supstanci da će izgubiti svaku racionalnu prosudbu događaja i u ovom slabom i pasivnom stanju on se nosi sa svime (ili ‘sve prihvaća’).

Jednom kada duhovna supstanca može sebe očitovati u jednoj ili drugoj formi i dopustila je svojem porivu da nešto (u)čini da se probije, erupcije će se na Zemlji slegnuti. Ono što želi biti pomoćno razdvaja sebe od onog što ostaje u protivljenju Bogu, izbija na površinu Zemlje, i pridružuje se radnom/djelotvornom duhovnom biću tako da će aktivnost potonjega biti sprovođena sa većom snagom nego ranije. Sva ova bića su kao još slobodna i oni prema tome bijesne na sasvim katastrofalan način. Oni su snažniji nego već zavezani duhovi u biljnom i životinjskom svijetu, ovi duhovi ne mogu ponuditi dovoljni otpor i nesposobni su odbraniti sebe, tako da je njihova izvanjska forma uništena od strane oslobođenih duhova, i tako su mnoge tvorevine razložene od strane samih ovih prirodnih sila. I ovo se događa uz Božansko odobrenje, jer kada je došlo vrijeme koje je Bog postavio za dokončanje takvih katastrofa, On će postaviti oslobođenu duhovnu supstancu opet u izvanjske forme i dodijeliti im njihov rad… Tako će svake vrste novih tvorevina opet nastati… ono što živi će prestati postojati i novi će se život pojaviti kako je određeno od strane Boga… To je zašto takve prirodne katastrofe neće trajati dugo. Što više neograničene oslobođene sile bijesne, skorije će one opet biti prognane: inače bi to rezultiralo u potpunom uništenju koje, međutim, nije u skladu sa Božanskom voljom. Jedino promjena onog što je u postojanju, to jest, što je naumljeno od strane Boga, je dopušteno, ali ne uništenje onoga što postoji. Unatoč tome, promjene su tako goleme da je ljudsko biće suočeno sa Božanskim izražajem Boga koji ga mora protresti do srži, ako on nije čisto svjetovno orijentiran i samo razmatra procese u materijalističkom smislu. Ako mu glas Božji ne govori tijekom takvih događaja, onda će čak najsiliniji prirodni fenomen podbaciti u njegovoj svrsi za dušu, i onda će duh u njemu i dalje biti jako zaostao, sa teško ijednom drugom mogućnošću za duhovni razvoj ljudi koji ne shvaćaju Božju ogromnost i svemoć u takvim prirodnim katastrofama.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2175, 5 Prosinac 1941

 

ERUPCIJE SU JEDAN ČIN OSLOBAĐANJA ZA DUHOVNE SUPSTANCE ZAVEZANE U KRUTOJ FORMI…

Beskrajna su vremena već prošla i beskrajna će vremena još proći prije nego će produhovljavanje onoga što je temeljna supstanca Stvaranja biti kompletirano. Ovaj proces je tako nezamislivo naporan i zahtjeva jedno beskonačno dugo vrijeme budući se inicijalni otpor duhovne supstance ne može nasilno slomiti, nego ga ona mora odlučiti predati dobrovoljno, i prema tome joj se ne može uplitati da ubrza proces. Jedino vršenje izuzetno teškog pritiska može oslabiti volju za otporom duhovne supstance, otud gustoća vidljivih tvorevina izgleda da je skoro neuništiva u njihovim inicijalnim stadijima i njihova dezintegracija je jedino moguća opet kroz nasilne događaje. Takvi se nasilni događaji jedino događaju kroz Božju volju kada je duhovna supstanca postala tako popustljiva da ona više ne potrebuje nepodnošljivo stanje ograničenja. Onda će Bog popustiti njezina ograničenja, i prethodno tvrda forma će se dezintegrirati i preoblikovati sebe u nove izvanske forme, ali one više ne predstavljaju tako bolno stanje za duhovnu supstancu. Svako nasilno slamanje prijašnje krute forme je jedan čin oslobađanja za ograničenog duha unutra, i istovremeno, međutim, tvorevine koje zakriljuju više zrelu duhovnu supstancu će također postati predmetom promjene. Jer nasilna dezintegracija krute supstance je proces koji se osjeća od strane svih duhovnih bića nadaleko i naširoko. To nije postepeno propadanje nego elementarna erupcija duhovne supstance kojoj je trenutno podarena sloboda od strane Boga i koju ona koristi kako bi rasprsnula ono što ju čini zavezanom. Takve erupcije za sobom vuku značajne promjene za one tvorevine koje su afektirane od strane uništenja.

Sve duhovne supstance, uključujući one već dalje razvijene, odlažu njihovu staru formu na ovaj način, ujedinjuju se sa drugim oslobođenim duhovnim supstancama i nanovo uzimaju prebivalište u novoj izvanjskoj formi, zavisno o tome da li su ovi duhovi voljni uklopiti se u zadatak služenja. I tako kroz takvu nasilnu dezintegraciju duhovna je supstanca pobuđena opet sprovoditi aktivnost služenja, koja predstavlja oslobađanje od njezina prethodnog ograničenja za duhovnu supstancu. To je zašto svaki nasilni proboj uključuje oslobađanje, to jest, daljnji razvoj za duhovne supstance ograničene u formi, i radosno je pozdravljen od strane nje. To je jedino žalostan događaj za duh tijekom posljednje faze razvoja (= za ljudsko biće), jer to lišava ovog duha ikakva daljnjeg izgleda razvoja na Zemlji i prema tome pokreće užas i stravu ako ono nije iskoristilo svoje posljednje prebivalište u formi dok je za to imalo mogućnost. Ipak takve erupcije su nužne poradi nezrele duhovne supstance koja se ne može osloboditi iz njezine krute forme nikakvim drugim sredstvima. Jer čim ona odluči biti u službi nakon jednog beskonačno dugog vremena protivljenja Bogu, njoj će od strane Boga također biti pružena mogućnost do napraviti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 2448, 13 Kolovoz 1942

AKTIVNOST UNUTRAŠNJE ZEMLJE… ERUPCIJE…

Tijekom vremena dogodile su se promjene na Zemlji, i u unutrašnjosti baš kao i na površini Zemlje. Ove su rezultat neprekinutih rotacija oko njezine vlastite osi koje su prouzročile izmjene, a uzvisine i nizine koje su one stvorile se i dalje mijenjaju čak i sada, to jest, one se i dalje pomiču lokalno. Time Zemlja ne zadržava njezin izvanjski oblik nego je već prošla kroz najrazličitija mijenjanja, premda je njezina struktura ostala ista. Tome nasuprot, Zemljina unutrašnjost je neprestano aktivna i također aktivira promjene na površini Zemlje iz unutra. Ovo se može zamjetiti na vegetaciji koja se, tijekom milenija, također promijenila i nikada neće ostati ista, premda se ove promjene ne događaju tijekom kratkog perioda vremena i prema tome se ne mogu promatrati od strane ljudi tijekom njihova života na Zemlji. Ove se promjene generalno zbivaju tako polako da su jedva zamjetne oku, i prema tome potrebuju vrlo dugo vrijeme. Međutim, s vremena na vrijeme neobuzdana aktivnost eruptira u unutrašnjosti Zemlje i iznenadne transformacije sebe očituju koje uzrokuju ogromna uništenja na Zemljinoj površini i označavaju strah i užas za ljude. U tom slučaju dosada kruta forma se rastače i, nesposobna izdržati nasilnu aktivnost elemenata unutar Zemlje, tiskana je ogromnom silom iz unutar Zemlje na površinu gdje se širi i, u potpuno novom okruženju, pokušava sebe prilagoditi postojećoj masi na Zemlji ili tvorevinama u prirodi… Takve elemenarne erupcije također razumljivo rezultiraju u potpunoj transformaciji zemljine površine… One uništavaju postojeće okruženje, poništavaju red uspostavljen od strane ljudi i rezultiraju u nezamislivom kaosu koji uzrokuje tešku konfuziju i tjeskobu u ljudima budući su oni nesposobni nositi se sa takvim erupcijama i bačeni su pri tom u potpuno druge živuće uvjete. Međutim, transformacija Zemljine površine je postala nužna, premda se ona jedino duhovno može objasniti, pošto, sa jednog zemaljskog gledišta, nema zamjetnog napretka u takvoj transformaciji, jedino uništenje i ekstinkcija onog što postoji. Ali duhovno je ona od ogromnog značenja.

Duhovna supstanca iz unutra Zemlje se probija nagore; ona želi započeti njezin proces razvoja u formi. I ona će trebati živjeti kroz bezbrojne faze sve dok duhovna supstanca mogne doseći konačni stadij njezina utjelovljenja na Zemlji. Budući je bila zavezana u najtvrđoj formi jedno nezamislivo dugo vrijeme, i dalje nerazvijenoj duhovnoj supstanci je dana izvjesna količina slobode tako da ona sebe može osloboditi od ove krute forme, što ona naknadno čini sa elementarnom silom. Ljudi doživljavaju ovo očitovanje snage kao prirodnu katastrofu koja je, zavisno o njezinom opsegu, više ili manje uništavajuća za njih. Premda će sve duhovne supstance biti iznova ograničene, najprije će one poplaviti biljni i životinjski svijet i, do čak većeg stupnja, ljude, time što će poremetiti njihov spokoj i postavljajući ih u smrtnu opasnost. Potrebno je vrlo dugo vrijeme prije nego se takva promjena Zemljine površine dogodi, budući se ona ne može dogoditi proizvoljno, nego jedino uz Božje dopuštenje, kojeg On daje kada je viši razvoj duhovnih bića doveden do zastoja… To jest, kada je biće u posjedu slobodne volje a slobodna volja se više ne koristi. Onda se balans mora ostvariti, i to se događa kada još nezrela duhovna supstanca pogurava već više uznapredovalu duhovnu supstancu u daljnje faze razvoja, tako da će potonja uskoro postići posjedovanje slobodne volje. Iz ovog razloga Zemlja će uvijek morati očekivati takve promjene s vremena na vrijeme i na različitim mjestima, koje imaju svoje prirodno porijeklo u neprestanoj aktivnosti elemenata u unutrašnjosti Zemlje. Otud, prosvjetljena osoba razumije prirodne katastrofe, jer on ne samo da shvaća zemaljsku, nego također i duhovnu nužnost za ovo jedno te isto zbivanje, i uvijek će gledati na njih kao na Božju vladavinu. On je svjestan nužnosti za viši razvoj duhovnih supstanci baš kao i niskog duhovnog stupnja bića, koja oživljavaju Zemlju u konačnoj izvanjskoj formi, i prilike za njihovo izbavljenje… Ipak takvi prirodni događaji, koji rezultiraju u golemom uništenju, su neshvatljivi neprosvjetljenim ljudima i niti oni prepoznaju duhovnu niti zemaljsku vrijednost. Posljedično, oni će biti pogođeni užasom kada se Zemljina unutrašnjost započne pokretati i oni sebe nađu potpuno bespomoćnima i na milost i nemilost bješnjenju elemenata. Unatoč tome, to što je bilo odlučeno od samog početka će se dogoditi bez greške čim Stvoritelj Neba i Zemlje smatra kako je za to pravo vrijeme.  AMEN

 Bertha Dudde, br. 3380, 26 Prosinac 1944

ERUPCIJE… PRIRODNE SILE… BOŽANSKI RED…

Jedan je događaj u pripremi/stvaranju koji je bio planiran od samog početka, koji je utemeljen na Božjoj volji i biti će prouzročen od strane ljudske volje, ali bez poznavanja posljedica onog što su ljudi planirali. Trenutak u vremenu se sve više približava kada će se sile, koje su bile oslobođene kroz ljudsku volju, ujediniti i, u slozi, ostvariti nešto sa dopuštenjem Boga, Koji pažljivo od-mjera-va uzrok i posljedicu i poduprijet će duhovno nezrele sile kada one dođu pod pritisak od strane ljudskih akcija. Ništa se u svemiru ne događa bez Božje volje ili dopuštenja. Čim je viši razvoj duhova u djelima stvaranja spriječen, Bog će dati ovim duhovima pravo i snagu da sebe brane, i ovo će se dogoditi na način da će se nezamislivo moćne sile započeti razvijati i bijesniti uništavajući najčvršću materiju i stvarajući kaos kako bi sebe osvetile za njihov ometani proces razvoja. Što će se dogoditi unutar Zemlje kao rezultat razaranja i uništavanja kroz ljudsku volju, će vrlo brzo postati očigledno, jer erupcije koje su nezaustavljivo u pripremi će izbiti sa takvom silom da to ljudi još ne mogu zamisliti. Svako kršenje Božanskog reda je na štetu ljudske rase i zemaljskih tvorevina, budući je svrha Božjeg zakona očuvanje ili dobro organizirani razvoj onoga što je On stvorio. Ako je ovaj zakon negiran (isto tako u smislu: ako se djeluje njemu protivno), to će rezultirati u razlaganju ili okončanju onog što je bilo stvoreno, ipak na užas onih koji ne poštuju Božanski zakon… onih ljudi koji, budući su udaljeni od Boga, više ne cijene ništa što je bilo poteklo iz Božanskog reda. I ljudi su dosegli takav nizak stupanj zrelosti da sebe predaju silama tame i udovoljavaju svemu što ove od njih zahtjevaju. Oni uništavaju tvorevine u njihovoj slijepoj mržnji spram njihova bližnjega, i čak je još prognana duhovna supstanca zlostavljana, budući ona ne smatra nezakonsko oslobađanje od njezine forme kao olakšanje i zato bijesni i djeluje na divlji način u svojoj slobodi. Ljudska volja prodire duboko u carstvo duhovne supstance koja je i dalje na početku njezina razvoja, i ova će se osvetiti. To je jedan čin ogromnog duhovnog meteža/nemira koji je jedino rijetko dozvoljen od strane Boga do opsega u kojem će sebe očitovati. Aktivnost ovih sila će jedino trajati jedno kratko vrijeme, ipak ona će prouzročiti nezamislivu štetu. Bog će iznova prognati duhovnu supstancu koja je sebe oslobodila i tako ju spriječiti od daljnjeg bješnjenja i divljanja. Unatoč tome, on će joj podariti njezinu slobodu sve dok je nužno da bi motivirao preživjele da promijene njihov način razmišljanja. Jer to je svrha Božjeg dozvoljenog djela uništenja da će oni prepoznati grijeh njihovog prijestupa protiv Božanskog reda i pokušati sebe unaprijediti… Jer sve što će se dogoditi je samo sredstvo za ponovno zadobijanje duhovnih bića koja streme od Njega, to je jedna opomena i naznaka Božje svemoći i, premda nije prepoznato, potvrda Božanske Ljubavi, koja želi pomoći onim ljudima koji su zastranili u najdubljim dubinama poroka i opakosti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5351, 4 Travanj 1952

OSLOBAĐANJE PRIRODNIH SILA… ERUPCIJE…

PERIOD ISKUPLJENJA…

Nezamislive sile  su  na djelu da bi uspostavile stari red koji će, na kraju perioda spasenja, biti toliko oštećen da će viši razvoj duhova biti sasvim nemoguć. Stanje mora biti stvoreno u kojem će sve što je zavezano u materiju iznova stremiti nagore, i ovo stanje će potrebovati potpunu transformaciju onog što je dosada udomaćivalo/prikrivalo duhove… Stare tvorevine moraju biti razložene i nadomještene od strane novih koje će biti nanovo korištene u Božanskom redu, sukladno Božanskoj volji, i time također ispunjavaju njihov zadatak pomaganja duhovima da sazriju. Mnoge su sile već uposlene da bi pokrenule naprijed golemu akciju, jer sve će prosljediti sukladno Božanskom redu, uključujući dezintegraciju i transformaciju površine stare Zemlje…

S vremena na vrijeme duhovna bića, sa jednim izobiljem moći i snage, oslobađaju duhove koji su i dalje zavezani u najtvrđoj materiji; oni oslobađaju okove koje duhovna supstanca nikada ne bi bila sposobna sama od sebe raspuknuti, i, tako reći, raščišćavaju put koji vodi nagore… To može promijeniti njezin izvanjski oblik, čineći lakšim da se razloži, tako da viši razvoj duhovne supstance, koja je bila zavezana jedan beskonačno dug period vremena i konačno je olakšala njezino protivljenje Bogu, može započeti. Takav proces aktiviranja snage od strane svjetlosnih bića događa se kad god erupcije izbiju; one oslobađaju okove gdje je, sukladno Božjoj volji, vrijeme za to napraviti. Te sile daju slobodu i zavezuju u isto vrijeme, budući bi potpuno slobodni duhovi uništili sve u njihovom nagonu da budu aktivni i, sukladno Božjoj mudroj prosudbi, jedino se djelomična uništenja mogu zbiti, sve dok se ne dogodi konačni čin dezintegracije, pri čemu će sve biti transformirano sukladno Božjoj volji.

Ali, za sada, vidljiva uništenja će se jedino dogoditi gdje je ljudima dan znak Božje moći i snage… za sada ove će erupcije istovremeno predstavljati Božje pozive upozorenja i opomene za živuće, tako da će oni ozbiljno postati svjesni njihova vlastitog zadatka u životu i stremiti spram uzlaza. Ipak takve manifestacije snage od strane duhovnog svijeta će slijediti u sve kraćim intervalima sve dok ogromna Božanska intervencija (Knjižice br. 49 & 50) ne prouzroči takve silne promjene, da bi svaka osoba trebala biti u stanju prepoznati Onoga Koji je Gospodar nad Nebom i Zemljom, nad životom i smrti… Nakon toga će još biti samo kratko vrijeme dok ne slijedi djelo uništenja čije konačne posljedice neće više biti posvjedočene od strane ljudske rase, jedino od strane onih koje će Bog dohvatiti k Sebi (1 Solunjanima 4:16, 17) budući oni vjeruju u Njega i ljube Ga… jer oni su prepoznali njihov zadatak na Zemlji i pokušaju ga ostvariti. Onda će započeti novi period Iskupljenja, jer nebrojeni duhovi će se zaputiti stazom višeg razvoja, stari će red biti iznova uspostavljen, i mir će vladati na Zemlji jedno dugo vrijeme u budućnosti… sve dok jednog dana Sotona opet ne zadobije utjecaj i iskoristi njegovu silu još jednom, budući sami ljudi njoj ustupaju… Unatoč tome, dugo vrijeme u blaženstvu i miru će proći, i bezbrojna duhovna bića će postići njihov cilj… da postanu slobodni od sve materije i uđu u duhovno kraljevstvo, gdje svjetlo i blaženstvo postoje vječito.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6875 , 20 Srpanj 1957

 

KOJE SILE INICIRAJU PRIRODNE KATASTROFE?…

Sa svakim duhovnim darom vi primate dokaz Moje Ljubavi, jer vi nećete ostati u tami, vi ćete rasti u svjetlu i snazi, u shvaćanju/realizaciji i snažnoj volji i živjeti i djelovati na Zemlji sukladno. Jer svaka aktivnost u sljepoći duha, u pogrešnom razmišljanju, je beskorisna za dušu, i budući je to Moja volja da će vaša duša sazrijeti na Zemlji vaša aktivnost mora imati svrhu, koju jedino svjetlo realizacije može ostvariti. I stoga opet i iznova ću vas Ja prosvjetliti gdje je u vama još mračno. Ja ću vas istinski podučiti i opetovano izliti Mojeg Duha na vas čim Mi prinesete otvorenu posudu tako da ju Ja mogu ispuniti kada vaše srce čezne za Mojim Riječima. Vi vrlo često još zaklanjate obmanjujuće misli, posebice kada ne možete odustati od znanja, od koncepata, koji vam nisu došli putem duha, koji ne mogu biti nazvani ‘djelovanje duha’ nego koji su intelektualno stečeni i moguće čak kombinirani sa duhovnim otkrićima, naračun kojih vi ne dvojbite njihovu istinu. Ali to nije Čista Istina i prema tome ne možete postići potpuno razjašnjenje sve dok ne odustanete od ovog mentalnog znanja, sve dok niste voljni odbaciti ga, jer jedino onda će u vama biti svjetlost koja će osvijetliti svaki kut vašeg srca. Jedino netko tko je u neprestanom kontaktu sa Mnom će to biti sposoban razumjeti, on će prema tome također smjesta prepoznati kada mu prilazi zabluda/pogreška… budući je ova realizacija rezultat njegova srdačna kontakta sa Mnom. I tako svaki od vas, također, može postati oslobođen od zablude/pogreške kroz njegovu srdačnu vezu sa Mnom. Jer Ja vam neću dozvoliti da zadržavate/podržavate pogrešne misli i na ovaj ili onaj način ću vam dostaviti istinu:

Stvaralački proces potrebuje snagu… ovo će svima vama biti očigledno. Snaga je Moje zračenje Ljubavi koje je prihvaćeno bez otpora. Posljedično tome, jedino biće koje sebe dobrovoljno otvori da bi primilo snagu i prema tome Mi se ne odupire na nijedan način koji bi napravio neučinkovitim svaku Moju iluminaciju Ljubavi, može biti stvaralački aktivno… Iz ovog slijedi da pritjecanje Moje snage Ljubavi može jedino prožeti bića koja su Mi se već pripojila, koja se više ne mogu uračunavati među sljedbenike Mojeg protivnika (Sotone), jer oni su i dalje Meni protivni, inače više ne bi bili njegovi pristalice. Otud ova bića niti mogu sudjelovati u stvaranju niti uništavati tvorevine budući njima nedostaje sve snage da to naprave… baš zbog toga što oni odbijaju ovu Moju snagu kroz njihovo protivljenje. Međutim, Ja uvijek govorim o bićima… o samo-svjesnim duhovnim bićima, Ja govorim o jednom palim prvobitnim duhovima koji su započeli njihov pad u bezdan kao pojedinačna bića i koji Mi se također trebaju povratiti kao pojedinačna bića. Ali jednom pali prvobitni duh jedino postaje iznova samo-svjestan u ljudskom stadiju… dok prethodno tome… kao razložene duhovne supstance… one nisu bile samo-svjesne. Jedino u stanju samo-svjesnosti može biće prihvatiti Moju snagu Ljubavi svojom vlastitom slobodnom voljom ili ju čak iznova odbiti, i jedino u ovom stanju ono može biti stvaralački ili destruktivno aktivno. Ali sada vi ljudi možete također opažati uništenja koja prouzročuju da donosite pogrešne pretpostavke… Ova uništenja ili utjecaji su ostvareni od strane/pomoću prirodnih sila, od strane/pomoću elementarnih sila, i nisu, kako vi vjerujete, očitovanje sila tame. Najprije vi morate biti podučeni po pitanju toga što ove prirodne sile temeljno jesu, čijoj su volji i čijoj vlasti/moći su one podložne… Vi trebate znati da Ja dozvoljavam svim duhovnim supstancama izvjesnu količinu slobode jednom kada su napravile izvjestan napredak u stanju prisile i time one mogu privremeno ostati neograničene, to jest, ako su morale napustiti njihovu čahuru prijevremeno i nisu još ušle u novu formu. U tom slučaju ljudi su morali intervenirati protivno Mojem zakonskom redu i pri tom su tako naljutili oslobođene duhove poradi nezakonski prekinutog procesa razvoja da su oni započeli haračiti/divljati. I oni su, u stvari, to ovlašteni napraviti, jer prijevremeno oslobađanje nije stvarna sloboda za duhovnu supstancu, u stvari ona je tako bolna da se ona želi osvetiti ljudskoj rasi za to što je prouzročila ovu bol. Ovo postaje posebice očigledno kada je normalni rast botaničkih tvorevina skraćen (= sječa šuma) zbog gramzivosti, pohlepe, kada ljudsko biće uništava prirodne tvorevine koje, sukladno Mojem planu Stvaranja i Spasenja, također služe njihovu svrhu i prema tome su nezakonski spriječene od ispunjavanja njihove naumljene svrhe. Isto također važi kada su korisne zemaljske tvorevine… tj. one oblikovane ljudskom rukom… namjerno uništene (u ratu recimo), tako da su zavezane duhovne supstance unutra prijevremeno oslobođene… Otud Ja ne spriječavam ove duhovne supstance od ujedinjene elementarne aktivnosti… ali Ja im jedino dozvoljavam jednu izvjesnu dužinu vremena kako bi ih iznova ograničio u svrhu daljnjeg razvoja…

Međutim, golema očitovanja snage, koja su prepoznatljiva u prirodnim kataklizmama, trebaju biti objašnjena i procijenjena drugačije… Stupanj protivljenja svih duhova je Meni poznat, i prema tome Ja također znam kada se on umanji, kada se ograničenje zavezane supstance u tvrdoj materiji može olakšati. Ovi duhovni entiteti prokušavaju njihovu snagu ujedinjujući sile kako bi raspuknuli njihove okove. Pošto je protivljenje snazi Ljubavi… koje ga je do sada oblagalo u obliku materije… već postalo slabije snaga duhova je postala snažnija do izvjesne mjere, i Ja ne zaustavljam ove duhove od toga da prisilno stvore njihovu sljedeću formu za razvoj sami… Posljedično tome Ja dozvoljavam još potpuno nezreloj duhovnoj supstanci da sebe ranije oslobodi iz njezinog sadašnjeg stanja, što se događa u obliku više ili manje nasilnih prirodnih katastrofa, u erupcijama, zemljotresima, time u takvim prirodnim katastrofama koje porijeklo imaju unutar Zemlje i trebaju prema tome biti smatrane za očitovanja snage od strane zavezanih duhovnih supstanci tamo. Ali ovaj ‘destruktivni’ poriv ni u kojem slučaju nije znak povećanog protivljenja spram Mene i prema tome aktivnost ili utjecaj Mojeg protivnog duha, namjesto toga to je samo poriv za drugom, lakšom formom; treba priznati, to je jedan nesvjestan poriv ali, kao rezultat umanjenog protivljenja, jedan koji se prirodno javlja u duhovima, kojeg Ja ne spriječavam budući će ovi duhovi biti ionako opet zavezani za daljnji razvoj kako bi došli još jedan korak bliže k Meni. Čak ako se vama ljudima čini da su sile Mojega protivnika na djelu… on ne može niti promijeniti niti uništiti Moja djela stvaranja, tako se svi takvi događaji moraju pripisati Mojoj volji i Mojoj moći ali oni svi imaju duhovnu svrhu u isto vrijeme… čak ako im bezbrojni ljudski životi padnu žrtvom. Jer čak je duhovnim supstancama koje su i dalje zavezane u tvorevinama Zemlje dana prilika da nastave njihov put razvoja. Dokončavanje čovjekova života na Zemlji se također događa iz razloga, Moja Ljubav i mudrost doista neće ozlijediti išta, tako da štogod se dogodi je blagotvorno za dušu pojedinačne osobe koja je time pogođena. Što ljudsko biće smatra za nesreću ne treba biti katastrofa… ukoliko on ne izgubi vjeru i sebe potpuno izruči kontroli Meni protivnog duha. U tom slučaju, međutim, on je već bio njegov sljedbenik i čak onda on još može promijeniti njegovu volju, baš zato jer je slobodan. Ali ijedna prirodna aktivnost koja rezultira u pustošenju ili uništenju može biti prouzročena jedino od strane duhovne supstance koja je ili prognana u krutu materiju i pokušava sebe osloboditi ili koja je bila nezakonski oslobođena iz mekših formi i time bjesni budući je njezin proces razvoja bio skraćen… Međutim, duhovna bića koja djeluju na instrukcije Mojega protivnika neće nikada biti sposobna očitovati sebe na takav uništavajući način, budući su ova bića samo-svjesna i nemaju nikakve snage na njihovu raspolaganju za takvu aktivnost. Zemaljske tvorevine su zasigurno područje Mojega protivnika (Sotone) budući su njegovi sljedbenici prognani u njih… ipak one su isključivo upravljane Mojom voljom i sve u zavezanom/ograničenom stanju je podložno Mojem zakonu. AMEN

Bertha Dudde, br. 6081, 17 Listopad 1954

 

USPJEH NA KRAJU ZEMALJSKOG PERIODA… NAUČNICI…

Kraj razvojnog perioda će uvijek doći kada su ljudi napustili Božanski red, pošto oni sebe smatraju ovlaštenima intervenirati u Božji plan Stvaranja budući ne vjeruju u Boga kao stvaralačku silu i smatraju sebe same sposobnima kontrolirati sve u postojanju… ljudi su zasigurno od Boga primili stvaralački duh kao pravo stečeno rođenjem i mogu značajno uvećati njihovo nasljedstvo, sa Božanskom pomoći oni također mogu postići naizgled nemoguće i ostati i dalje unutar Božanskog reda… sve dok oni primaju snagu za njihovu kreativnost od Boga… Ali oni će odmah istupiti iz ovog reda ako su svi njihovi planovi čisto svjetovno orijentirani… ako su sebe razdvojili od Boga kao stvaralačke sile i time sprovode njihove eksperimente čisto racionalno… ako koriste sàmo Božansko stvaranje kao pokusne predmete i na taj način sebe pretvaraju u slijepe pristaše Božjeg protivnika (Sotone) čiji je cilj uništiti Božanske tvorevine. Na kraju zemaljskog perioda svijet je uvijek pun svjetovne mudrosti… Nauka vjeruje kako je pronašla ključ za sva polja i duhovnom stazom će se jedino rijetko zapućivati, koju je Bog naznačio kako bi se zadobilo pravilno znanje… Bez Njega su, međutim, sve staze opasne, bez Njega rezultati su dvojbeni i ljudi više ili manje ulaze u opasne zone, budući su vođeni od strane onoga koji ne želi napredak nego uništenje… koji dopušta ljudima vjerovati da su konstruktivno aktivni dok oni kopaju njihove vlastite grobove… i doprinose spram uništenja stare Zemlje. Jer prividan naučni napredak je njegovo djelo, djelo Božjeg protivnika, on nagoni ljude u ekstremnu intelektualnu aktivnost bez Božanske potpore. Oni će upregnuti prirodne sile no ipak na drugačiji način nego je to naumljeno od strane Božje volje… Oni će napustiti Božanski red i posljedice ovoga će sebe ispoljiti… Bog je, međutim, predvidio volju i aktivnost čovječanstva još od početka i prema tome nastavlja opet i iznova upućivati na ono što će se dogoditi, jer On zna kada i gdje će posljedice ljudskog razmišljanja i aktivnosti sebe izraziti… On obavještava ljude u svezi njihova pogrešna razmišljanja i želi ih uvjeriti da sebe povjere toj Sili koja stoji iznad svega… On ih želi upozoriti na utjecaj Njegova protivnika… On im želi dati savjet da ostanu unutar Božanskog reda… On uzima u obzir one koji priznaju Njega kao Boga i Stvoritelja od vječnosti i prosvjetljava ih u svezi Sebe Samoga i Njemu protivne sile.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7372a & b, 25 & 26 Svibanj 1959

 

EKSPERIMENTI… DJELO UNIŠTENJA…

Prodiranje u jezgru Zemlje može uvijek biti dozvoljeno jedino do izvjesnih granica; jednom kada su ove granice prekoračene vi ćete trpjeti sukladne posljedice… To će rezultirati u djelu uništenja na takvoj ogromnoj skali kojeg je za vas ljude nemoguće zamisliti budući vi nećete preživjeti takvo pustošenje nego ćete u isto vrijeme pasti žrtvom tih eksperimenata. Ljudski intelekt študira i špekulira i već je duboko proniknuo zakone prirode. I ova istraživanja bi doista mogla biti blagoslov za bližnja ljudska bića da su sprovođena sa ispravnim stavom spram Mene, tako da bi bilo moguće usmjeriti misli istraživača sukladno Božanskom redu. Ipak ovaj ispravan stav spram Mene obično nedostaje, i pojedinačni ljudi su često ušutkani od strane istraživača i naučnika koji su udaljeni od Mene i čije razmišljanje stoga može također zastraniti… Što će, u slučaju eksperimenata na naumljenoj skali, rezultirati u groznim posljedicama; oni više neće biti u stanju kontrolirati zakone prirode, oni će izvući pogrešne zaključke, i oni će sprovoditi pokuse na temelju pogrešnih proračuna i stoga pokrenuti sile koje više neće biti u stanju kontrolirati/obuzdati. Ljudi jedino računaju sa zemaljskim brojevima, ali ne sa duhovnim problemima koje je, s obzirom na njihovo neznanje o Bogu, za njih nemoguće riješiti. Ali temelj svega je duhovan, Zemlja postoji poradi duhovnog razloga, i cilj ljudi koji ju nastanjuju bi trebao biti uzdignuti se iznad zemaljskog carstva i postati zrelim za duhovno kraljevstvo, ali o postojanju kojeg istraživači i oni koji sebe smatraju upućenima ne znaju puno ili pak uopće ništa ili ne žele u to vjerovati… Međutim, Moja djela stvaranja su unatoč tome na milosti i nemilosti ljudske slobodne volje, i ljudi neće biti spriječeni od toga da prouzroče čak najveći opseg uništenja… Ipak oni će to učiniti na svoju vlastitu štetu, utoliko što će sve žive tvorevine izgubiti njihove živote, bile one ljudi ili životinje, bile one biljke ili druge tvorevine koje sadržavaju zavezanu duhovnu supstancu u svrhu višeg razvoja. I čak ako se u potonje ne vjeruje, životi bližnjih ljudskih bića se unatoč tome trebaju uzeti u obzir…

Pa ipak, ljudi sebe smatraju inteligentnima i mudrima, oni vjeruju kako također mogu proniknuti zakone prirode koji su do sada bili njima nepoznati. Oni sprovode eksperimente koji će se neprestano širiti sve dok ne oslobode dosad nepoznate sile sa nezamislivim rezultatom totalnog uništenja Zemljine površine, kojeg ni jedno živo biće neće preživjeti (Sefanija 1:2, 3, 18), kao što je bilo predskazano od strane vidjeoca i proroka od početka ovog zemaljskog perioda. I Ja dozvoljavam ljudskoj volji njezinu slobodu; međutim, Moj vječni plan Spasenja je utemeljen na ovoj volji,…

Bertha Dudde, br. 7630, 23 Lipanj 1960

 

KONAČNO DJELO UNIŠTENJA…

Konačno djelo uništenja će biti prouzročeno od strane ljudske vlastite volje, unatoč tome, Ja neću omesti ovu volju… kao prvo, budući je ona slobodna i trebat će također sebe opravdati, i kao drugo, budući Sam Ja utemeljio Moj plan Spasenja na ovoj slobodnoj volji na način da će to koristiti nastavljenom razvoju duhovnih bića… Ja doista ne određujem ljudske pogrešne naklonosti i akcije; Ja im jedino dopuštam da imaju apsolutnu slobodu koju oni, međutim, zloupotrebljavaju time što se upliću u zakone prirode, time što eksperimentiraju sa silama koje za sada još ne mogu potpuno kontrolirati i čije učinke oni stoga ne znaju. Ali to je njihova greška da sprovode eksperimente iz pogrešnih razloga, da nisu motivirani od strane Ljubav-nih misli da sprovode njihove nakane… I iz ovog razloga njihova će krivnja imati takve užasne posljedice… Jer to će rezultirati u jednom činu uništenja kojem će sve što živi u, na i iznad Zemlje pasti plijenom (Sefanija 1:2, 3, 18)… Jer premda će planeta kao takva ostati cijela će površina Zemlje unatoč tome postati promijenjena, i to će također značiti uništenje svega života i svih djela stvaranja na ovoj Zemlji koja su ograničavala duhovne supstance. I time, ovi će duhovi primiti njihovu slobodu za jedno vrijeme, oni će biti sposobni pobjeći iz njihove forme bez obzira na stupanj zrelosti kojeg su dosegli. Ali oni neće zadržati ovu slobodu… Jer oni će morati nastaviti njihovu stazu razvoja i prema tome će biti postavljeni u nove forme. I kako bi učinio mogućim za duhovne supstance koje su i dalje zavezane u tvorevinama da nastave sa njihovim razvojem Ja ću dopustiti pogrešnu volju ljudi koja će uzrokovati ovo djelo uništenja, ali sama ljudska rasa će izumrijeti kao rezultat ove pogrešne volje, jer jedino će Moji Vlastiti preživjeti konačno uništenje (1 Solunjanima 4:16, 17), a biti će ih samo nekolicina…

Većina ljudi, međutim, su već toliko udaljeni od Mene da je njihova duhovna Sudbina već odlučena, jer oni su dosegli najnižu točku koja isključuje daljnji razvoj na ovoj Zemlji… Naračun njihovog profanog stanja oni će dati povod Kraju stare Zemlje, i time će dogoditi onako kako to sami ljudi žele: sve će biti promijenjeno ipak jedino u skladu sa Mojim vječnim zakonom reda… Ljudi će doista to pokrenuti, ipak Ja Osobno ću odlučiti ili usmjeriti posljedice sukladno Mojem vječnom planu Spasenja, koji je bio utemeljen na ljudskoj pogrešnoj volji tako da će svo pogrešno razmišljanje unatoč tome još proizvesti povoljne rezultate… Jer Ja ću usmjeriti posljedice sukladno Mojoj volji, treba priznati to ne korespondira sa ljudskom voljom ali služi nastavljenom razvoju duhova. I to je Moj plan, o kojem vas obavještavam opet i iznova tako da svaki od vas može sebe oblikovati sukladno ovom planu dok je još vremena, jer svaki od vas još može pripadati onima koji će biti spašeni na Kraju… svaka osoba još može oblikovati svoju prirodu tako da će pripadati ‘Mojim Vlastitima’… Ali on mora vjerovati i živjeti život Ljubavi, on mora okrenuti njegovu volju spram Mene, i Ja ću ga prihvatiti i podariti mu snagu da ostvari rad transformacije na sebi samome… Onda se on isto tako neće bojati Kraja, bez obzira koliko se prijeteće svjetovni događaji naizgled odvijaju… Ja štitim Moje Vlastite u svakoj nedaći i opasnosti, Ja im pomažem i na zemaljski i na duhovan način, jer Moji Vlastiti će postati snažni u vjeri i prema tome zamjetno doživjeti Moju pomoć… I opet i iznova Ja nagovještavam ovo vama ljudima tako da sebe možete pripremiti samo ako ste dobre volje živjeti u redu i udovoljiti Mi… Jer Kraj će doći bez ikakve greške budući je vrijeme koje vam je podareno svršeno.  AMEN

… budući Sam Ja pred-vidjeo od početka da su do tog vremena ljudi dosegli tako nizak duhovan stupanj da će to iznova potrebovati restauraciju Mojeg vječnog reda i tako Sam bio u stanju utemeljiti Moj plan Spasenja na tome bez da porobim ljudsku volju. Jer oni sami će biti arhitekti Kraja ove Zemlje, oni sami će odlučiti datum unatoč prethodnih upozorenja i opominjanja, unatoč neprestanim upućivanjima na njihovo pogrešno djelovanje, sve dok oni nisu u udruženju sa njihovim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti, Koji bi onda doista bio u stanju voditi njihove misli i namjere ispravno bez prisiljavanja njihove volje. Ali ljudi ne žele vjerovati da se približavaju jednom takvom djelu uništenja Zemlje, i oni ne mogu biti upozoreni na nijedan drugi način nego kroz Moju Riječ, koja im je dostavljena odgore… Ali ako nagnu njihova srca ka Meni sami od sebe, oni će također postati prosvjetljeni i odustati sami od daljnjih eksperimenata… Ipak ima samo nekolicina od njih i oni neće biti u stanju sebe dokazati/afirmirati, premda prepoznaju ogromnu opasnost koja prijeti ljudskoj rasi… Ali većina će biti protivna i neće odustati od plana koji će rezultirati u Kraju Zemlje. I poradi njihove slobode volje oni ne mogu i neće biti zaustavljeni s Moje strane jer, sukladno Mojem mudrom upravljanju, to će opet unaprijediti viši razvoj bezbrojnih bića, budući Ja znam kako sve voditi, čak ono što je loše, tako da će to unatoč tome i dalje rezultirati u blagotvornim posljedicama i baš to je Moj plan Spasenja koji će prema tome također biti sproveden sukladno Mojoj Ljubavi i mudrosti.  (– Nastavak koji slijedi je izuzetno važan, jer nam otkriva Božju Ljubav i Mudrost iza ovih naoko okrutnih prirodnih uništenja!)

(Nastavak – 26 Svibanj 1959) Ja doista znam što je blagotvorno za sva bića koja Sam jednom stvorio… Ja znam koliko će učinkovito sve biti, i Ja također mogu usmjeriti učinak svega tako da će to jedino biti dobro za razvoj duhova… I zato će uistinu sotonske akcije Mojeg protivnika tijekom posljednjih dana samo rezultirati u činjenici da će većina njegovih sljedbenika opet biti otrgnuta od njega i zavezana u materiju, time će oni biti maknuti od njega i njegovog utjecaja za jedno beskonačno dugo vrijeme. On vjeruje kako je od Mene pridobio duhove i ponovno ih posjeduje, unatoč tome on će ih izgubiti i duhovna supstanca će još jednom započeti svoj viši razvoj. Jer Moja Ljubav neće nikada dokončati, opet i iznova će Moja Ljubav stvoriti nove mogućnosti za razvoj kako bi pomogla usponu duhova. I Moja Ljubav će opet i iznova pronaći nove načine… Čak ako biće u stanju slobodne volje, kao ljudsko biće, vrlo učestalo sebe vodi protivno Mojem vječnom planu i dovodi u opasnost viši razvoj… Ja ću opetovano obnoviti iznova red što jeste i ostaje Božanski zakon; ali nikada na štetu duhova i uvijek sa ciljem deifikacije bića koja su i dalje vrlo udaljena od ovog stanja. Prema tome, bez obzira što se dogodi u ovom svijetu… Moja Ljubav i mudrost zna svaki rezultat i uvijek će ga usmjeriti za dobrobit duhovnih bića, i konačni cilj će uvijek biti spasenje, njihov povratak k Meni i savršenstvo duša… Konačni cilj će biti postignuće izvornog stanja, gdje će biće, kao ‘slika Božja’, biti u stanju raditi i stvarati sa Mnom u apsolutnoj sreći.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8624, 23 Rujna 1963

 

UNIŠTENJE ZEMLJE JE REZULTAT EKSPERIMENATA

Završno djelo uništenja Zemlje će biti inicirano od strane vas ljudi osobno. I Ja vas neću zaustaviti, pošto Ja također uzimam u obzir duhovnu supstancu koja će, kao rezultat ovog djela uništenja, biti oslobođena od materije i biti u mogućnosti nastaviti svoj proces razvoja u novim formama na novoj Zemlji. Vi ste o ovome bili obaviješteni već nekoliko puta a ipak imate slabu vjeru, jer cijeli događaj vam je jednostavno nezamisliv. Ipak, to je završetak razvojnog razdoblja koji će voditi u novo razdoblje, tako da bi se djelo povratka (palih duhova) moglo još jednom uspješno nastaviti u zakonskom redu, koji više nije bio očit prije uništenja stare Zemlje. Moj protivnik dovršava svoje posljednje sotonsko djelo tako što vrši utjecaj na ljude da čine nešto što on sam nema snage učiniti: uništiti djela stvaranja… u uvjerenju da će na taj način osloboditi ograničene duhove i preuzeti kontrolu nad njima. On manipulira ljudima i potiče ih na sprovođenje svakojakih eksperimenata koji će, međutim, podbaciti sa uništavajućim posljedicama poradi ljudskog nedostatka znanja. Jer ljudi se usuđuju eksperimentirati bez da su istražili posljedicu… oni će osloboditi sile koje ne mogu kontrolirati i posljedično tome su osuđeni na smrt. I sa njima će stvaralačko djelo Zemlja, također, biti podvrgnuto ogromnim uništenjima… Cijela površina Zemlje će se u potpunosti promijeniti, sva djela stvaranja na Zemlji će pasti kao žrtva uništenja, posljedice će prodrijeti do zemljine jezgre, i tako čovjek može govoriti o uništenju ogromnih razmjera iako ga ljudi osobno neće biti u mogućnosti promatrati, osim malog stada kojeg ću Ja prije toga odvesti sa Zemlje u carstvo mira (1 Solunjanima 4:16, 17).

Ja osobno nikad ne bi dozvolio takvo uništenje ako na taj način ne bi stekao nove mogućnosti spasenja za i dalje ograničenu duhovnu supstancu, koja je jedno već beskonačno dugo vrijeme malaksala u najtvrđoj materiji… Pa ipak daljnji napredak bi također bio moguć za ovu duhovnu supstancu da ljudi nisu preokrenuli zakonski red i da su uvijek samo ispunjavali svoj koristan zadatak na Zemlji… Ali ljudi više ne žive unutar Božanskog reda, i prema tome Moj protivnik vrši veliki utjecaj nad njima i nagoni ih započeti proces u nadi da će postići povratak ograničenih duhova k sebi. I Ja ga neću zaustaviti, pošto i dalje ovisi o slobodnoj volji svakog čovjeka da popusti/udovolji podsticajima/nagovorima Mojeg protivnika… Pa ipak, bez obzira što ljudi čine, Ja ću uvijek znati kako ispravno iskoristiti posljedice njihovih djelovanja. Jer čak je i svijet tame podređen Meni i Mojoj moći, i morat će Mi služiti dok istovremeno uzima dijela u Mojem djelu povratka, čak ako i samo nesvjesno. Ali Ja Sam uvijek znao pravac ljudske volje i bio sam sposoban uključiti ga u Moj plan Spasenja… Ja znam kada je došao trenutak u vremenu kada se duhovni napredak više ne može očekivati…

Ja također znam kada je došlo vrijeme za oslobađanje ograničenih/zarobljenih duhovnih supstanci, i prema tome neću spriječiti ljudsku aktivnost kada pokrenu ogromno djelo uništenja zahvaljujući njihovoj zavedenoj/pogrešno vođenoj volji, koja smjera u ime Mog protivnika, i tako su ljudi njegovi voljni instrumenti. Jer on osobno je nesposoban uništiti ijedno djelo stvaranja, on nikakvu vrstu materije ne može razložiti i sva moć nad duhovima mu je bila oduzeta. Iz tog razloga ju on pokušava opet zadobiti, i ljudi koji mu pripadaju sami doprinose dezintegraciji materije… najprije kroz bezbrojne eksperimente koji onda uzimaju razmjere koje materija više ne može izdržati… Ali Ja dozvoljavam duhovima unutra zarobljenima da se oslobode, iako jedino na štetu čovječanstva, koje je sâmo dosegnulo duhovno nizak stupanj koji zahtjeva novo prognanstvo u materiju… I nezavisno što će Moj protivnik i ljudi koji mu pripadaju poduzeti… u konačnoj analizi to će ipak ponovno (po)služiti napretku duhovnih supstanci, koja je jednog dana naumljena ostvariti savršenstvo. Prema tome Moj plan Spasenja će zasigurno biti sproveden, kao što je objavljeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4708, 9 Kolovoza 1949

 

NEODGOVORNI EKSPERIMENTI SU RAZLOG

ZA UNIŠTENJE ZEMLJE

 

Božanski svjetski red se ne može ukinuti; pri svemu tom ljudska odluka mu može prkositi (ili ‘može ga osporavati’), ali jedino na svoju vlastitu štetu. Postoje zakoni koje ljudski (raz)um nikad neće biti u stanju utvrditi, jer oni ne afektiraju samo prirodna svojstva Zemlje već isto tako formiraju temelj neprekinutog postojanja za druge tvorevine, iz tog razloga ljudski (raz)um njih ne može proniknuti i moraju biti prihvaćeni, to jest, oni ne smiju biti zanemareni da suprotni zakoni ne bi stupili na djelovanje, koji su isto tako bili određeni od strane Božanske mudrosti, time s naumom da očuvaju vječni red.

Izvjesni stupanj kreativnosti je doista podaren čovječanstvu, i istraživački rad može također biti poduzet u svim pravcima. Međutim, sve dok ljudsko biće još nije u potpunom posjedu duhovne snage ono je podložno ograničenjima i što se tiče znanja baš kao i iskorištavanja zemaljskih sila koje su uvijek aktivne i moraju biti korištene u izričitom skladu sa zakonom, u izvjesnoj vrsti u-SKLADU-S-RED-nosti. Ako je ova potpuna-sa-zakonom-usklađenost zanemarena, ako su te sile aktivirane protivno zakonu, onda će posljedica biti katastrofalna i potpuno uništenje sve materije će biti neizbježan rezultat, kojeg ljudska volja nije u stanju zaustaviti. Jer onda će druge tvorevine, druga nebeska tijela koja međusobno djeluju sa ovim silama, izvršiti jedan utjecaj i time će biti afektirana. Ljudi više neće biti u stanju promatrati ove posljedice pošto će oni, bez izuzetka, pasti kao žrtve takvim uništenjima, osim onih koji su već u posjedu duhovne snage koji će biti odnešeni iz ugrožene zemljine okoline Božjom voljom (1 Solunjanima 4:16, 17).

Takav proces će se dogoditi i kako slijedi naznačava Kraj ove Zemlje. Ljudska volja je bahato odlučna u htijenju da istražuje sile i na taj način će kroz eksperimente aktivirati sile sa spomenutim ogromnim uništavajućim učinkom… Jer motivi za ta istraživanja, koja će rezultirati u ovom nezamislivom ishodu, nisu časni. Stoga će im Bog zanijekati blagoslov koji počiva na aktivnostima koja za svoj cilj imaju dobrobit ljudskih bića. Pored toga, oni će se ogriješiti o Božanski prirodni zakon utoliko što poduzimaju eksperimente koji dovode u rizik ljudske živote, što koriste ljudska bića kao pokusne predmete koji moraju žrtvovati svoje živote. To je grijeh protiv Božanskog reda, protiv Ljubavi prema Bogu i drugim ljudima, baš kao i grijeh protiv čovječanstva koje je pri tom osuđeno na uništenje. Jer znanje onih koji sprovode takve pokuse je daleko od dovoljnog i stoga će oni biti poduzeti preuranjeno što je, međutim, poznato van ikakve sumnje. I takvi neodgovorni eksperimenti ne mogu biti tolerirani od strane Boga, i zbog toga će se oni odbiti o glavu onima koji vrše eksperimente, koji neće postići ništa osim potpunog uništenja svih materijalnih tvorevina na Zemlji, i na taj način raspada materije što, međutim, u duhovnom smislu znači dezintegraciju svake forme i oslobađanje duhovnih supstanci koje su unutra zavezane/ograničene. Na taj način će ljudi inicirati ovaj završni čin uništenja na Zemlji, i CIJELO ČOVJEČANSTVO će biti UNIŠTENO uslijed činjenice da žudnja za ugledom, pretjerana potreba za priznavanjem i pohlepa za materijalnim vlasništvima pretvaraju ljude u bezobzirne špekulante, kojima unatoč tome nije nepoznata činjenica da će dovesti u opasnost svoja bližnja ljudska bića a ipak sprovode svoje pokuse. Ranije stečena iskustva će im već osigurati dovoljno opomena i upozorenja sa namjerom da odustanu od njih, posljedično tome njihova akcija je svetogrđe kojeg Bog neće ostaviti nekažnjenim.   AMEN

Bertha Dudde, br. 4731, 1 Rujna 1949

 

EKSPERIMENTI PRED KRAJ ZEMLJE… AKTIVIRANJE SILA

 

Postoji utvrđena granica tome koliko daleko ljudi mogu ići u njihovom postupanju spram onog što je Moj stvaralački Duh proizveo. Prema tome, čim oni drsko žele promijeniti prirodne tvorevine, od kojih je svakoj s Moje strane bila dana njezina svrha, onda ljudski stav prema Meni postaje nerazuman, oni potcjenjuju Moju mudrost i Moju moć, vjerujući za sebe kako su sposobni ne uvažiti ih obadvoje i pri tom počinjavaju grijeh protiv Mene Osobno isto kao i protiv onog što Sam stvorio. I onda će granica koju Sam postavio biti pre-koračena, i na taj način će čovječanstvo sebe uništiti, pošto će njihovi učenjaci izvući krive zaključke i posljedice njihovih eksperimenata će biti katastrofalne. Ljudi vjeruju kako imaju pravo istraživati sve što sam držao skrivenim od njih prepoznajući kako su oni za takvo jedno znanje nezreli… Zemlja u svojoj jezgri jeste a i ostat će neistraživa za ljude sve do Kraja. Nadalje, sile divovske snage se s Moje strane drže zavezane u zemljinoj jezgri tako da ne bi dovele u opasnost zemljino daljnje postojanje, jedino što se erupcije događaju s vremena na vrijeme da bi tim silama dozvolile kratko izbijanje tako da bi duhovnim supstancama sposobnim za razvoj dale mogućnost oblikovanja iznad zemlje i time započnu njihovu stazu uspona. Te sile sebe oslobađaju sa Mojim odobrenjem, i prema tome su njihovi učinci naumljeni u Mojem vječnom planu Spasenja.

Opseg jedne erupcije će uvijek biti ograničen kada se ona događa u skladu sa Mojom voljom, ali  ljudska odluka ju nikada neće biti u stanju zaustaviti, ljudska volja nikada ne može biti njezin uzrok budući nitko nije sposoban istražiti uzrok i posljedicu. Ipak u posljednjim danima ljudi će drsko prodrijeti duboko u Zemlju s povodom istraživanja kako bi oslobodili nepoznate energije sa namjerom da ih isplativo iskoriste, i neće uzeti u obzir činjenicu da im nedostaje znanja i razumne sposobnosti za takve eksperimente.

Dakle oni neće imati poštovanja spram Mojih djela stvaranja, oni će prodrijeti u jedno područje koje je posve prirodno zatvoreno za njih i htjenje da se ono ispita se, sa čisto zemaljskog gledišta, može nazvati drskošću. Ali sa duhovnog gledišta to će značiti ulazak na područje najnižih duhova čije Sam prognanstvo Ja prepoznao kao nužno potrebno a što će onda prema tome biti nezakonski poništeno od strane ljudi, i zato će oporeknuće Mojeg vječnog reda imati nezamislive posljedice.

Njihove manipulacije će za cilj imati iskorištavanje zemaljskih sila koje slamaju svaki otpor, i koje prema tome mogu biti korištene za sve eksperimente. Ali ljudi neće promisliti da su te sile sposobne razložiti sve unutar njihovog dosega… oni neće uzeti u obzir njihovu silu protiv koje su ljudska volja i intelekt ništavni. Oni će otvoriti brane koje više nikad ne mogu biti zatvorene jednom kada su bile probijene, jer područje na koje ljudi žele ući je za njih nepoznato i oni ne poznaju njegove zakone… Zemljina jezgra se ne može istražiti na ovaj način i svaki takav pokušaj će neminovno biti retroaktivan, i to ne samo za one koji vrše te eksperimente, nego i za cijelo čovječanstvo… Jer ograničenja koja Sam Ja postavio se ne smiju prekoračiti sukladno Mojem vječnom redu, koji uvijek podupire napredak ali nikad uništenje, i prema tome njegovo kršenje također mora imati suprotan učinak!

Sotona osobno će postaviti ove misli u ljude posljednjih dana, on će ih (na)tjerati da da se prihvate tog plana, jer on zna da će uništenje stvaranja završiti napredak duhova, što je njegovo nastojanje u njegovoj slijepoj mržnji prema Meni i svim duhovima koji streme k Meni. Pa ipak će čak i ovaj plan, iako zao, biti jedna nehotimična usluga… on će se uklopiti u Moj vječni plan Spasenja… Nova Zemlja će nastati gdje će se razvoj nastaviti, dok će sve sotonsko još jednom biti prognano u njezine tvorevine.   AMEN

Bertha Dudde, br. 3950, 2 Siječnja 1947

 

RAZLOG ZEMLJINE DEZINTEGRACIJE  I SILE KOJE ĆE TO PROUZROČITI… NUKLEARNA ENERGIJA

 

Svi uvjeti za stvaranje Nove Zemlje moraju biti prisutni prije nego će stara Zemlja biti dezintegrirana, to jest, prije nego se potpuna promjena njezinog izvanjskog oblika može dogoditi. Zemlja mora učinkovito proći kroz proces dezintegracije koji oslobađa sve duhovne supstance zavezane unutra tako da one mogu uzeti nove oblike u tvorevinama koje omogućuju njihov daljnji napredak. Proces konačnog razaranja prema tome mora biti toliko silan da se može govoriti o potpunoj dezintegraciji materije. Ovo se ne može odnositi samo na pojedina zemljina prostranstva, već se unutar zemljine jezgre moraju dogoditi erupcije koje će se protezati u svim pravcima, tako da će cijela površina Zemlje biti pogođena, i prema tome ništa neće (pre)ostati od onog što je ranije postojalo nego će sve biti razloženo na svoje najmanje sastavnice.

 

I ovo će biti prouzrokovano od strane samih ljudi… oni će se uplesti u naučno područje koje nadilazi njihovu intelektualnu sposobnost. Oni ne znaju prirodne zakone i njihove posljedice da učine mogućim (isto tako: ‘da ih to ovlasti za’ ili ‘da im da pravo za’) njihovo istraživanje takvog jednog područja i tako će oni aktivirati sile koje oni sami neće biti u stanju kontrolirati. Međutim, Ja ih neću zaustaviti, jer čak i ova(kva) ljudska volja tvori Moj vječni plan Spasenja (isto tako: ‘podložna je Mojem planu Spasenja’), pošto će vremenski period koji je dušama bio dodjeljen za njihovo spasenje onda također isteći.

Time će proces konačnog uništenja zaista biti iniciran ljudskom voljom, pa ipak on također korespondira s Mojom voljom (!!!) utoliko da će garantirati jedan siguran napredak za duhove koji su i dalje zavezani u tvrdim formama i žude postati aktivni, ili bi Ja mogao pustiti da se eksperimenti izjalove kako bi odvratio ljudske planove. Stoga će se pokusi izvršiti na lokalnom nivou pa ipak oni neće imati granica pošto oslobođena sila više ne može biti obuzdana i tako će se njezina elementarna posljedica raširiti u svim pravcima. Jer Zemlja je ograničeno područje, dok aktivirana sila ne poznaje granice i sve pod njezinim utjecajem će postati njezinom žrtvom.

Posljedice ovog procesa vama ljudima nisu pojmljive, osim toga, to će se dogoditi unutar vremenskog razmaka koji će vam oduzeti sve misli, osim ako ne pripadate malom stadu Mojih Vlastitih koji promatraju posljednji čin uništenja, pošto je Moja volja da oni trebaju posvjedočiti Kraju ove Zemlje. Ali vi možete dobiti blijedu ideju ako zamislite kako se događa eksplozija koja ništa što je sastavljeno ne ostavlja u postojanju, koja stoga totalno sve uništava i razlaže na najmanje atome (2 Petrova 3:10, 12). Ipak ovom procesu, koji će trajati samo nekoliko trenutaka, prethode podrhtavanja i provale vatre koji su sasvim dovoljni da ljude bace u potpunu paniku pošto se suočavaju sa sigurnom smrću. I sada također može biti shvaćeno da ništa ne može preostati, da ni jedna tvorevina neće nastaviti postojati, već da će ostati jedino materija razložena na najmanje atome koja će putem Moje volje i Moje moći biti ponovno oblikovana u nezamislive tvorevine u kojima će se proces razvoja duhova nastaviti.

I opet će postojati tvorevine različitih stupnjeva čvrstoće, pa ipak najtvrđa materija će sklanjati duhovnu suštinu koja je naseljivala staru Zemlju i potpuno zanemarila svoj duhovni napredak. Jer te duše ne mogu očekivati daljnji razvoj u duhovnom kraljevstvu, one će se morati iznova zaputiti stazom kroz cijelo stvaranje, i tako će započeti nova era razvoja čim je vrijeme ispunjeno, čim ljudska volja tvrdoglavo želi osloboditi sile koje zahtjevaju različiti stupanj duhovne zrelosti nego što to posjeduju ljudi na kraju ovog perioda Spasenja, i koje stoga sebe neće izraziti konstruktivno već jedino destruktivno. AMEN

Bertha Dudde, br. 8304, 20 October 1962

 

UNIŠTENJE ZEMLJE…

Jedna stvar je sigurna, Moja Riječ jeste i ostati će Istina i vi ljudi ne trebate dvojbiti ono što je poteklo od Mene. Budući se vrijeme neprestano približava koje zaključuje jedan period Spasenja tako da novi može započeti, razjašnjenja će vam također biti dana rastuće manje prikrivena, i kratko prije Kraja Ja ću vas uvesti u Moj vječni plan Spasenja i obavijestiti vas o stvarima koje su do sada ostale za vas sakrivene budući ovo znanje nije bilo nužno za spasenje vaših duša (Ova rečenica potcrtana govori naravno o ovom Otkrovenju kako ga je primila Bertha Dudde). Ali sada je došlo vrijeme kada će Moj plan Spasenja biti sproveden onoliko koliko se to tiče transformacije Zemlje, koja je postala neprikladna kao mjesto obrazovanja za duhovna bića i koja prema tome mora biti obnovljena tako da će biti sposobna ispuniti opet svoju svrhu. Vi morate imati na pameti da Moja Ljubav također važi za duhovne supstance koje su i dalje zavezane u djelima stvaranja i da Ja također želim dati nove oblike ovoj duhovnoj supstanci kako bi omogućio/olakšao njezin viši razvoj. Jer ovi su zavezani duhovi već skapavali jedno beskonačno dugo vrijeme u tvrdoj materiji koja sačinjava Zemlju, to jest sve tvorevine na njoj (Rimljanima 8:19-22)… I ova tvrda materija baš kao i zavezani duhovi unutar Zemlje moraju jednog dana biti rastopljeni/razloženi, odnosno oslobođeni, tako da budu sposobni ući u nove forme, i prema tome djelo uništenja će biti na jednoj za ljude neshvatljivoj skali; posljedično tome može se govoriti o potpunoj dezintegraciji svih zemaljskih tvorevina (2 Petrova 3:10-12), premda treba imati na pameti da će materijalni građevinski blokovi ostati ali učinkovito neograničeni dok ih Ja ne oblikujem iznova u forme da još jednom služe duhovima kao pokrov… Time djelo stvaranja Zemlja neće prestati postojati, budući će sve što je bilo razloženo biti uhvaćeno/zadržano i oblikovano opet u nove forme od strane Moje volje, naračun čega čovjek može govoriti o Novoj Zemlji (Knjižica br. 42)… Zaključivanje ovog perioda Spasenja je jedan čin najvećeg milosrđa za sva duhovna bića na Zemlji i ona zavezana u djelima stvaranja, koje predstavlja potpunu transformaciju ali ne i nestajanje planete Zemlje…

Međutim, ova će transformacija biti jedino prepoznatljiva na zemljinoj površini, budući bi ljudi bili nesposobni otkriti ili slijediti proces unutarnje promjene čak ako bi bili sposobni svjesno promatrati transformaciju. Ali potonje neće biti slučaj, jer to će biti djelo od jednog trenutka, budući svi uvjeti već postoje da ožive nove tvorevine sa duhovnom supstancom koja je dosegla prikladan stupanj zrelosti; jer sve ove sićušne čestice su prisutne i jedino trebaju biti iznova postavljene u izvanjske oblike koji su korisni za njih…

 

Bertha Dudde, br. 8440, 16 Ožujka 1963

 

STVARANJE NOVE ZEMLJE U TRENUTKU VREMENA

Meni je moguće stvoriti sve stvari u trenutku vremena, jer potrebna je samo misao koju Moja volja i Moja snaga eksternaliziraju kao Moje djelo… Međutim, kada djelujem vidljivo ljudskim očima… što je demonstrirano putem svakog djela stvaranja koje vas okružuje… sve se događa u okvirima zakonskog reda, tako da vi ljudi budete sposobni razumjeti procese stvaranja i u tome prepoznati Moju Ljubav, mudrost i snagu… Jer Ja Sam postavio istu sposobnost u vas… iako jedino u minimalnom stupnju… koja vama također omogućava stvarati i oblikovati i koja također zahtjeva određenu vremensku dužinu, pošto je stanje nesavršenstva kojeg vi ljudi i dalje iskušavate na Zemlji također podređeno zakonu vremena i prostora, koji ne važi za savršeno biće, pošto onda vremensko prostorna ograničenja više ne postoje… Moja vladavina i aktivnost je uvijek proporcionalna stanju zrelosti/savršenstva duhovnog bića koje je njima dodirnuto… ali to ne isključuje da Ja imam neograničenu snagu na Svojem raspolaganju u cilju eksternaliziranja svega u trenutku, pošto Ja ne trebam vrijeme jer Ja postojim izvan zakonâ vremena i prostora.

Kada se pojavljivanje stvaranja dogodilo Ja Sam mu namjenio svrhu davanja palim duhovima mogućnosti postepenog sazrijevanja, postepenog putovanja stazom od bezdana, stvaranja uvijek novih mogućnosti za njih da budu poslužni u ovom ili onom obliku… Na taj način je razvojni plan svake tvorevine bio uvijek vođen Mojom voljom, tako da su se pojavljivale sve veće tvorevine sa uvijek novo-namjeravanim svrhama… tako da se postepeno pojavio viši razvoj… Posljedično tome, ovo pojavljivanje stvaranja je zahtjevalo određeno vrijeme, jer baš to vrijeme je bilo naumljeno da postigne razvojni uspon… Jer pad je bio beskonačno dubok, i ista razdaljina je trebala biti proputovana sa ciljem povratka, tako da će se sve kretati unutar zakonskog reda kojeg zahtjeva/potrebuje sve (što je) savršeno.

Ali ako je, na kraju perioda Spasenja, djelo stvaranja transformirano putem Moje volje u cilju stvaranja novih mogućnosti višeg razvoja, onda se opet nova djela stvaranja mogu pojaviti koja su s Moje strane pozvana u postojanje u trenutku… Jer ovo je, također, naumljeno u Mom vječnom planu Spasenja bez da se čineći tako pobija zakon vječnog reda… jer duhovne supstance svih stupnjeva zrelosti na putu povratka su već prisutne baš zbog ranijeg beskonačno dugog razvojnog puta duhova na staroj Zemlji…

Sve je prisutno i jedino će biti transformirano, bilo tvrda materija ili već lakše forme u biljnom i mineralnom svijetu… Sve će biti oslobođeno nasilnim uništenjem, međutim, u svom stanju nesavršenosti ono ne može zadžati svoju slobodu već treba ponovno biti postavljeno u materijalne forme koje korespondiraju njihovom trenutnom stanju zrelosti/savršenstva… I opet i iznova čak kao i dalje otvrdnute duhovne supstance će biti sposobne započeti njihov put razvoja i zauzvrat osigurati prostor za ranije duhove… ako se u ovom slučaju uopće može govoriti o prostoru… Ali sva djela stvaranja su u efektu prisutna da bi prihvatila najniže pale duhovne supstance koje započinju svoj put razvoja. Biti će, naposlijetku, ponovno potrebno beskonačno dugo vrijeme dok jednog dana one ne dosegnu površinu Zemlje sa ciljem da bi dalje napredovale…

Stoga, iako je djelo transformacije ove Zemlje djelo trenutka, sve će ipak napredovati u zakonskom  redu… I pošto se takvo trenutačno djelo ne može dogoditi pred ljudskim očima, pošto oni još nisu postignuli najviši stupanj savršenstva i nisu u stanju shvatiti takav izražaj Moje volje i snage, ljudi koji Mi ostanu vjerni će biti odnešeni na Kraju (1 Solunjanima 4:16-18)… Oni će u stvari promatrati djelo uništenja pošto ću Ja otvoriti njihove oči za to, ali oni neće vidjeti nastanak nove Zemlje… Sav pojam o vremenu će im biti oduzet sve dok nisu dovedeni na novu Zemlju, dok im nije dozvoljeno ugledati upotpunjenu novu tvorevinu u svoj njezinoj slavi i posjedovati je… I zaista je irelevantno koliko vremena je potrebno da bi nastala nova Zemlja, ali pošto Ja vama ljudima otkrivam Svoj vječni plan Spasenja Ja vas također obavještavam da Ja ne trebam vrijeme, jer Moja volja je sposobna eksternalizirati svaku od Mojih misli u trenutku kao tvorevinu, i Moja ljubav i mudrost također prepoznaju što je dobrotvorno i prigodno za konačni povratak duhova koji su Me jednom dobrovoljno napustili…

Samo mali dio ljudi će uopće biti duhovno prosvjetljen i sposoban shvatiti ova Moja objašnjenja, ali Ja im želim dodijeliti uvid u tajne stvaranja u cilju probuđivanja njihove sve vatrenije Ljubavi prema Meni, jer posebice Moj plan Spasenja je najugodniji za sva bića, pošto otkriva Moju Ljubav, mudrost i snagu, i svatko tko već na Zemlji stekne ovu spoznaju se zaista može nazvati blaženim, jer on je blizu savršenstva, on je blizu svom konačnom povratku k Meni, svom Bogu i Stvoritelju od vječnosti, Koji je Sebe otkrio kao Oca i Čija Ljubav je bez kraja.  AMEN

… Isto tako, vi ljudi ni u kojem slučaju ne možete zamisliti ovaj konačan čin uništenja, premda ste mu vi sami uzrokom kroz vaše protu-božanske eksperimente da prodrete u zemljinu unutrašnjost kako bi se okoristili silama koje još ne možete kontrolirati a rezultate (ili ‘popratne posljedice’) čega vi ne poznajete… Ali niti ću vas Ja spriječiti budući je vrijeme koje sam dodijelio za prošli period Spasenja također došlo do kraja… Ipak opet i iznova naglašavam činjenicu da Ja neću ostaviti ništa u starom stanju i da nijedno živo biće neće preživjeti, i da ću Ja također dati i dalje ograničenim duhovima njihovu privremenu slobodu, što stoga uključuje da čak i najtvrđa materija mora jednog dana osloboditi duhovne supstance i u tu svrhu također biti razložena, kako bi se nanovo ukrutila i opet udomaćila duhove, kao što je Moja volja… Budući je sama materija tek duhovna supstanca na početku njezina razvoja ona prema tome isto tako ne može prestati postojati, i prema tome djelo stvaranja ‘Zemlja’ neće iščeznuti nego će jedino biti transformirano, i vi možete vjerovati ovim Riječima čak ako vam je cijeli proces Kraja stare Zemlje i dalje neshvatljiv… Međutim, Meni je sve moguće i sve je utemeljeno na Mojoj beskrajnoj Ljubavi… Ako prema tome jedino gledate na Moje djelo uništenja samo kao na jedan čin okrutnosti s Moje strane vi ste i dalje daleko udaljeni od ispravnog shvaćanja… Ipak vi jedino uvijek želite vidjeti Sudbinu čovječanstva i podbacujete uzeti u obzir duhove zavezane u tvrdoj materiji naračun kojih trenutak oslobađanja od njihove sadašnje forme također mora doći jednog dana, tako da se njihov viši razvoj također može odviti sukladno Mojem planu od vječnosti (Rimljanima 8:9-22)… I budući se ovaj Kraj neprestano približava Ja vas obavještavam o Mojem planu Spasenja, tako da nećete pripadati onima koji gube pravo na blagoslove da postoje kao ljudska bića na Zemlji i u opasnosti su da budu nanovo prognani u tvorevine (Knjižica br. 44)… I Ja vas uistinu podučavam u svoj Istini (također u smislu: ‘uvodim u svu Istinu’ = Ivan 16:13) pa ipak to će biti jedino prihvaćeno od strane osobe koja želi znati Istinu i ima iskrenu volju postići njegov cilj na ovoj Zemlji.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5655, 19 Travanj 1953

 

TOTALNA DEZINTEGRACIJA ZEMLJE… PRODUHOVLJAVANJE…

Totalna dezintegracija Zemlje nije još namjeravana, nego totalna transformacija zemljine površine, što zasigurno također odgovara potpunom uništenju budući ništa od supstance neće biti pošteđeno (Sefanija 1:2, 3) jer će svaka forma biti razložena kako bi oslobodila unutra prisutnu (ili ‘sastavnu’) duhovnu supstancu u svrhu unošenja u nove forme. Kompletna dezintegracija Zemlje odgovara produhovljavanju, a ovaj trenutak u vremenu još nije pristigao, budući Zemlja i dalje poslužuje nesavršenim duhovima kao mjesto za postignuće zrelosti… Sve dok duhovi u potrebi za sazrijevanjem i dalje potrebuju zemaljske tvorevine Zemlja će također ostati materijalan svijet, ipak neprestano ponavljajuće transformacije će biti neizbježne, zavisno o stanju zrelosti duša koje su naumljene ostvariti savršenstvo na Zemlji. Za Zemlju će, međutim, trenutak njezina Kraja uvijek doći kada se takva transformacija dogodi, jer onda će za sve duhove započeti novo razvojno razdoblje, bili oni utjelovljeni u ljudskom biću ili zavezani u krutom omotaču, budući do izvjesne mjere različite faze također potrebuju različite mogućnosti i one koje obećavaju kako će biti najviše uspješne će opetovano biti iznova stvorene od strane Božje velike Ljubavi i mudrosti. Ljudima nedostaje znanja u svezi pojedinačnih faza razvoja, posebice tijekom posljednjih dana prije Kraja svakog razdoblja jer ljudski nizak duhovni nivo… uzrokovan njihovim nedostatkom Ljubavi… također predstavlja neukost baš kao i potpuno neshvaćanje za takvu ponuđenu informaciju. Oni uspoređuju Kraj sa totalnom dezintegracijom zemaljsko-materijalnih svjetova… Ipak ovo vrijeme nije predvidljivo još vječnostima; svaka pojedinačna faza, međutim, traje izvjesnu dužinu vremena i započinje sa pojavom najraznolikijih djela stvaranja i završava sa njihovim uništenjem… ona započinje sa duhovno visoko razvijenim ljudima i dokončava opet sa onima koji su doista vražji…

Jedna faza razvoja ne bi nikada postigla produhovljavanje svih duhovnih bića, jer sve dok zemaljski-materijalne tvorevine postoje, sve dok Zemlja i dalje udomaćuje tvorevine, napose od ljudskog bića, koje su njemu inferiorne, takve poput životinja, biljaka i duhova zavezanih u krutoj materiji, ona ne može biti totalno razložena, budući ovim duhovnim supstancama mora opet iznova biti dana mogućnost da postignu zrelost i da napuste njihovu sadašnju formu, što u sebi već čini nužnim nove faze jednom kada je napredak došao do zastoja. Jer na Kraju svakog perioda Spasenja produhovljavanje ljudi se više ne može primjetiti, i takav neuspjeh ili ne-vršenje istinske svrhe postojanja na Zemlji treba biti popravljeno… ovim duhovnim bićima mora također biti ukazan novi put, budući kod Boga nema predavanja onog što je pripadalo i nastavlja pripadati Njemu ali koje također mora postati iznova isto kako je proizašlo iz Boga… Jer čak ako ono neumoljivo spremi prema bezdanu On to neće ostaviti u ovoj dubini nego će opet i iznova pronaći sredstva i načine kako da ga vodi nazad do svjetla. Time On neće nikada zaustaviti ovaj viši razvoj sve dok čak posljednji od jednom palih duhova nije pronašao njegov put nazad k Ocu… A ipak uvijek će opet doći jedan ‘Kraj’… jedan Kraj svake pojedinačne faze izvjesnog trajanja kojeg je Bog podario duhovnim bićima ali koji će jednog dana također dokončati. I to je zašto vi ljudi ne možete bezobzirno govoriti o kraju svijeta, što treba biti shvaćeno kao potpuna prolaznost Božje tvorevine nego vi na to jedino trebate gledati kao na transformaciju koja će, međutim, biti tako opsežna i sve-uključujuća da je to nezamislivo za vas kao ljudska bića i može također biti doživljena i promatrana jedino od strane nekolicine Božjih odanih sljedbenika koji će naknadno svjedočiti o Božjoj moći i slavi na Novoj Zemlji… Vi ljudi se približavate takvom jednom Kraju premda to vama izgleda dvojbeno i vaš um to želi odbaciti… Ali prisjetite se također i dalje zavezanih duhovnih supstanci, prisjetite se svih tvorevina ispod vas i zapitajte sebe kako će ova duhovna bića postići iskupljenje ukoliko za njih nisu opet i iznova stvorene mogućnosti. Štoviše, prisjetite se ljudi koji su sebe totalno udaljili od Boga i, naposlijetku, ne mogu živjeti zauvijek na Zemlji… Onda ćete razumjeti kako je Božja Ljubav, budući je puna milosrđa, naklonjena svemu onome što je neiskupljeno i da je jedan prividan čin uništenja čin vrlodubokog milosrđa, budući će nove tvorevine koje će slijediti nakon toga ponuditi opet najniže palim duhovima stazu višeg razvoja koja jednog dana i dalje može voditi do Boga, pa ako i nakon beskrajno dugo vremena.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7865, 5 Travanj 1961

 

OBNOVA ZEMLJE MORA DOĆI…

Zemlja će morati biti obnovljena ako će viši razvoj duhovnih bića napredovati; sva djela stvaranja će morati osloboditi duhove tako da oni mogu nastaviti njihov razvoj unutar novih formi, budući da je to svrha djela stvaranja nazvanog ‘Zemlja’… Jer to se ne tiče jedino vas ljudi koji bi dobrovoljno trebali postići vaš konačni cilj na Zemlji ali podbacujete to napraviti… to se također tiče duhovne supstance zavezane unutar forme koja još nije bila u stanju prispjeti do mogućnosti da služi i kojoj će put služenja trebati biti otvoren. Sve dok vi ljudi ne znate značenje i svrhu stvaranja, vi isto tako nećete uzeti u obzir mogućnost jedne skorašnje transformacije Zemljine površine. A ipak ona će se dogoditi i može jedino biti doživljena od strane ljudi koji su ispunili svrhu njihova zemaljskog života, koji su potpuno sazrijeli i prema tome će nastaniti Novu Zemlju… Otud oni također znaju Božji plan Spasenja, oni vjeruju da žive u posljednjim danima i očekuju Kraj i sa njime Dolazak Gospoda, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. Ali njih ima samo nekolicina…

Ljudski nizak duhovni nivo je tako očigledan da je vrijeme došlo kada se opet mora dogoditi promjena… kada svi duhovi trebaju biti postavljeni u forme koje korespondiraju sa njihovim stupnjem zrelosti… I time će ljudsko biće, kako je potpuno podbacilo, morati također biti iznova prognano u tvrdu materiju i započeti novi proces razvoja; dok duhovno biće zavezano unutar materije može okupirati rastuće mekše forme sve dok ono jednog dana ne dosegne stadij kada se može zaputiti stazom preko Zemlje kao ljudsko biće zbog njegove posljednje odluke volje. Činjenica da će ljudi doživjeti ovu grubu sudbinu novog prognanstva je rezultat njihove slobodne volje, jer oni više nemaju nikakvih duhovnih čežnji na Zemlji, oni su totalno priljubljeni uz materiju i prema tome će postati ono za čim su čeznuli u ovom zemaljskom životu. Unatoč tome, oni su bili dovoljno opominjani i upozoreni, tijekom njihova zemaljskog života oni su bili obaviješteni o svrsi zemaljskog života, i ni jedna osoba neće biti sposobna reći da on nema apsolutno nikakvog znanja o tome. Činjenica da je on, svojom vlastitom slobodnom voljom, bio odbacio sve što je moglo povećati njegovu zrelost je njegova vlastita krivnja za koju će on posljedično također morati platiti. Produženje stare Zemlje, međutim, ne bi nikada osiguralo da bi se ovi ljudi promijenili; oni bi jedino uvijek dalje propadali i također spriječili duhove unutar forme da dalje napreduju. Ali tko će ovo vjerovati ako je o tome obaviješten?

Čim ljudi više ne vjeruju u Boga, u nastavak života nakon smrti, u odgovornost na njihovoj strani, spomenuti nizak duhovni nivo će biti dosegnut koji čini nužnim Kraj, rastavljanje zemaljskih tvorevina. Jer u tom slučaju ljudsko bi postojanje na Zemlji bilo besmisleno, blagoslov jednog utjelovljenja kao ljudsko biće ne bi više bio iskorišten, Zemlja bi prestala biti mjesto obrazovanja za duhovna bića i totalna transformacija bi se morala dogoditi da bi dokončala ovo neduhovno stanje stvari. I vi ljudi ćete se uskoro suočiti sa ovom transformacijom, vi ćete se uskoro suočiti sa duhovnom i zemaljskom prekretnicom, jer vrijeme koje vam je bilo podareno za sazrijevanje vaših duša je dokončalo. Sve do Kraja ćete vi biti upozoravani i opominjani, sve do Kraja ćete vi biti podučavani u svezi svrhe vašeg postojanja, vi ćete primiti znanje o Božjem planu Spasenja, o Njegovoj beskrajnoj Ljubavi za sve Njegove žive tvorevine i o mogućnosti i pomoći s Njegove strane da postanete blaženi prije nego pristigne Kraj… Međutim, vi ćete sve ovo trebati prihvatiti vašom vlastitom slobodnom voljom, vi trebate najozbiljnije htjeti ispuniti svrhu vašeg ljudskog postojanja… vi trebate priznati Boga iznad vas samih i apelirati Mu za milosrđe… I uistinu, vi ćete još biti spašeni u posljednji čas, inače će Sud stupiti na snagu nad vama, inače ćete dobiti ono za čime stremite… vi ćete se iznova pretvoriti u materiju koja vas je bila držala vezanima za Zemlju tako da se niste zaputili stazom uspona i prema tome ćete iznova završiti u bezdanu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8026, 25 Listopad 1961

 

DUHOVNO NIZAK NIVO JE RAZLOG ZA DEZINTEGRACIJU…

Primjetno je značajno duhovno opadanje, jer ljudi obraćaju malo pažnje na događaje koji se događaju na duhovnom nivou… Oni samo razmatraju svjetovne događaje i učinke ovih na njihov fizički život, oni samo razmatraju zemaljske misli i nemaju ama baš nikakav kontakt sa duhovnim svijetom. Rijetko, ako ikada, su njihove misli usmjerene spram kraljevstva koje nije od ovog svijeta… Oni jedino vjeruju ono što mogu vidjeti i sumnjaju u sva duhovna događanja. Oni ne vjeruju u Mene ili bi pokušali uspostaviti kontakt sa Mnom, njihovim Bogom i Ocem od vječnosti… Oni smatraju sve duhovno kao nestvarno i time ga ne istražuju, i ako su uvučeni u razgovore o Meni od strane njihovih bližnjih ljudskih bića oni ne žele znati i čak iskreno priznaju njihovu nevjeru. Oni nemaju duhovnih poveznica budući su držani zatočenima od strane zemaljske materije i time od strane Mojeg protivnika (Sotone), kojem oni pripadaju i od kojeg se isto tako ne namjeravaju razdvojiti.

Otud značajno nizak duhovni nivo, koji je razlog za Kraj stare Zemlje, Kraj perioda Spasenja, što potrebuje dezintegraciju zemaljskog stvaranja. Jer Zemlja treba biti mjesto obrazovanja za dušu koja živi na Zemlji utjelovljena kao ljudsko biće. Ali na duh unutar ljudskog bića se više ne obraća pažnja, ljudsko biće smatra njegov zemaljski život kao sam cilj i više ne pridaje dužnu pažnju njegovom stvarnom zadatku, on ne udovoljava njegovom zadatku na Zemlji. On zanemaruje razvoj njegove duše… On živi u potpunom neznanju o njegovom zemaljskom zadataku i isto tako neće nikada steći ikakvo znanje o njemu budući odbija biti obavještenim o njemu. On odbacuje svako objašnjenje ili poduku danu mu od strane vjernih ljudi i ne može biti prisiljen na shvaćanje (u smislu: ne može ga se na silu uvući u shvaćanje) budući to proturječi Mojoj Ljubavi i mudrosti…

I prema tome ću Ja koristiti druge metode prije Kraja kako bi motivirao nekolicinu, koji nisu potpuno porobljeni od strane Mojega protivnika, da ih zamislim… Ove će metode, u stvari, biti vrlo bolne budući će ljudi morati biti žestoko pogođeni od strane Sudbine kako bi došli k pameti i zaputili se stazom prema Meni. Jer oni će ući u ozbiljne poteškoće u kojima više ne mogu očekivati zemaljsku pomoć… I onda će biti moguće da će se oni prisjetiti Sile Koja ih je stvorila… Onda će biti moguće da će oni pozvati ovu Silu iz dubine njihova srca… I onda ću Ja doista čuti njihov poziv i također odgovoriti njihovoj molitvi, i Ja ću im Sebe otkriti kroz očiglednu pomoć, kroz njihovo spašavanje iz njihove nedaće. Ipak Ja neću zamjetiti riječi koje su samo usnama izgovorene… Međutim, srdačna molitva, molitva u Duhu i Istini će biti uslišena od strane Mene, budući Ja i dalje želim zadobiti svaku dušu prije Kraja tako da ona neće opet zastraniti jedno beskrajno dugo vrijeme…

Ljudsko duhovno opadanje je uzrok za znatne i grube udarce Sudbine koji još moraju zadesiti čovječanstvo kako bi promjenili njihove misli, u onoj mjeri koliko je to uopće moguće. Prolazna priroda zemaljskog vlasništva će i dalje privesti mnogog čovjeka k njegovoj pameti i ponukati ga da najozbiljnije uzme u obzir stanje njegove duše. Ipak njihova volja će uvijek ostati slobodna, i oni se moraju zaputiti stazom ka Meni u cjelosti bez utjecaja… Ali njihovo je izbavljenje osigurano ako se zapute ovom stazom, jer to se tiče jedino spasenja njihove duše a ne njihova fizičkog blagostanja…

To se jedino tiče njihova priznavanja Mene, da oni vjeruju u Mene, što trebaju demonstrirati njihovom zamolbom Meni u Duhu i Istini… I oni će biti spašeni od propasti, oni će biti zahvaćeni od strane Moje Ljubavi-pune Očeve ruke i iznuđeni iz šapa Mojega protivnika, koji nema autoriteta nad slobodnom voljom ljudi i izgubit će njegovo pravo nad ovom dušom. I svako ljudsko biće će doista biti blagoslovljeno koje Me i dalje prizna prije Kraja… koje nađe pribježište u Meni u njegovoj nedaći i onda dozvoli sebi da bude zahvaćen od strane Moje Ljubavi. Jer Ja mu neću dati da padne, i on će Mi vječno zahvaljivati da Sam se borio za njegovu dušu sve do Kraja, da Moja Ljubav nije ostavila ni kamen neprevrnutim kako bi ga pridobila zauvijek. AMEN

Bertha Dudde, br. 8609, 7 Rujan 1963

 

RAZLOG ZA DJELO TRANSFORMACIJE…

Naći ćete rastuće više razumljivo da će se golema promjena morati dogoditi, koja će uključiti ljudski duhovni baš kao i njihov zemaljski život… Jer stanje koje su dosegli može jedino biti poboljšano pomoću masivne intervencije, i premda će se ova dogoditi na zemaljski način to će također rezultirati u duhovnoj promjeni… Jer sve je postalo nesređeno/nezakonito, ljudski duhovni razvoj je došao do zastoja i u mnogim se slučajevima može zamjetiti čak nazadovanje, otud Zemlja jedva da više ispunjava njezinu svrhu i treba proći kroz transformaciju… zakonski red mora iznova biti obnovljen, svim duhovnim supstancama mora biti dodjeljeno mjesto koje korespondira sa njihovim stupnjem zrelosti ili razvoja. I ljudi posebice moraju sebe iznova integrirati u ispravan red ako će jednog dana postići cilj: postati savršeni u skladu sa njihovom svrhom…

Kada bi vi ljudi bili sposobni imati jedan pregled duhovnog baš kao i zemaljskog kaosa koji trenutno prevladava na Zemlji, vi, također, bi shvatili da je jedini izlaz ogromna promjena, ipak većim dijelom vi ste duhovno neprosvjetljeni i nemate ideju u svezi vaše stvarne svrhe postojanja. Ovo je već udio niskog duhovnog nivoa, jer vi ne činite ništa da zadobijete malo svjetla po pitanju toga zašto živite na Zemlji. I vi također odbacujete vaša bližnja ljudska bića kada vas oni žele prosvjetliti o tome. Sve je postalo nesređeno/nezakonito budući sama slobodna volja ljudi opoziva red, sa rezultatom da su sve još razvijajuće duhovne supstance nesposobne napredovati, budući ljudi spriječavaju to da one služe a ipak one mogu napredovati jedino putem služenja…

Prema tome Božanski red mora biti iznova obnovljen jednog dana, i sve se mora uklopiti u ovaj zakon… Ljudi moraju dobrovoljno živjeti unutar Božanskog reda, onda će oni također pomoći duhovnim supstancama i dalje zavezanim unutar djela stvaranja ispuniti njihovu funkciju služenja, one će biti prikladno korištene i na taj način se također polako uspinjati. Svatko tko je duhovno prosvjetljen, tko je, kroz život Ljubavi, probudio duh unutar njega u život, će prepoznati neodloživu situaciju i također će potpuno razumjeti djelo transformacije, koje će uskoro biti sprovedeno na Zemlji, jer on zna da nema drugog izlaza, on zna da su svi duhovi usred procesa povratka, da je ovaj došao do zastoja i da se nešto hitno mora dogoditi tako da se ovaj proces može nastaviti sa obećavajućim rezultatima.

Vrijeme podareno za razvoj duhovnih bića je došlo do kraja, i time sve ono što je podbacilo kada je doseglo stanje slobodne volje mora započeti proces razvoja iznova sukladno njegovu stupnju zrelosti, dok će i dalje zavezana duhovna supstanca ući u nove forme, također u skladu sa njezinim stupnjem zrelosti. Ovo, prema tome, zahtjeva totalnu transformaciju Zemlje, okončanje svega života, razlaganje svih izvanjskih pokrova koji su dalje sadržavali duhovna bića zatočenima, i kompletni ponovni razvoj, pojavu novih tvorevina. I ovo novo djelo stvaranja će također opet biti nastanjeno od strane ljudi koji su postigli potpunu zrelost na staroj Zemlji, koji su ostali vjerni njihovu Bogu i Stvoritelju čak tijekom najgorih kušnji od strane Božjeg protivnika (Sotone), koji su Mu ostali vjerni sve do Kraja… sve dok nisu bili odnešeni (1 Solunjanima 4:16, 17) kako bi se iznova vratili na Zemlju kao korijen nove ljudske rase…

Vi ljudi se suočavate sa ovom ogromnom transformacijom, i vama je opet i iznova rečeno da sebe pripremite za nju… tako da nećete pripadati onima čija će Sudbina biti obnovljeno prognanstvo u tvorevine Zemlje… I ako imate samo tračak vjere u Boga i Stvoritelja, onda Mu se molite da vas može spasiti od ove Sudbine, i On će doista uslišiti vašu molitvu… Ako niste u stanju vjerovati, to jest, ako niste uvjereni u Kraj, onda bar uzmite u obzir mogućnost i živite vaš život na Zemlji sukladno, jer vrijeme koje vam je i dalje podareno do Kraja će proći brzo i vi bi trebali i možete i dalje iskoristiti ovo vrijeme dobro samo ako niste odbacili misli u vama koje vas nastavljaju podsjećati o onome što vam je proglašeno kroz vaša bližnja ljudska bića… Živite kao da bi sljedeći dan mogao biti vaš posljednji, i doista, vi se nećete izgubiti… I jedino obratite pažnju na ono što se događa u svijetu i oko vas, i vi sami ćete shvatiti kako je jedino uspješno rješenje da sve bude zamijenjeno… da Nova Zemlja mora biti stvorena, tako da se duhovni razvoj može iznova nastaviti sa povoljnim rezultatom. AMEN

Bertha Dudde, br. 7754, 24 Studeni 1960

 

DJELO TRANSFORMACIJE ZEMLJE…

U Mojem planu od vječnosti Dan je odlučen koji predstavlja Kraj ove Zemlje, koji i zemaljski baš kao i duhovno povlači za sobom potpunu promjenu. I Moj plan će neopozivo biti sproveden, jer Ja Sam od početka pred-vidio nizak duhovni stupanj čovječanstva, i time je plan Spasenja smišljen tako da će on opet i iznova uključivati nova razvojna razdoblja, kako su to Moja Ljubav i mudrost predvidjeli da je dobro za duhovna bića koja su naumljena napredovati u njihovoj zrelosti… Time jedan razvojni period dokončava i novi će iznova započeti…

Kraj Zemlje ne može nikada biti smatran čisto za djelo uništenja. Treba također biti shvaćeno da i dalje zavezane supstance također potrebuju pomoć da nastave njihov razvoj i da je prema tome stvaranje Nove Zemlje postalo nužno, što najprije potrebuje dezintegraciju starih djela stvaranja na Zemlji. Ali Ja neću dozvoliti da ništa nadođe na čovječanstvo bez da to nagovjestim unaprijed tako da oni mogu sebe za to pripremiti, tako da oni još mogu učiniti što je potrebno kako bi izbjegli užasnu Sudbinu novog prognanstva, koju će susresti oni ljudi koji podbace, koji žive bez vjere u Mene i koji prema tome nisu iskoristili njihov život na Zemlji da bi sebe oslobodili. Opet i iznova Ja nagovještavam Kraj ljudima, i opet i iznova Ja ukazujem na znakove koji otkrivaju posljednje dane… opet i iznova Ja upozoravam one ljude koji bezobzirno i nepromišljeno žive iz dana u dan i kroz vidjeoce i proroke ih upućujem na skori Sud, jer Dan Kraja je bio postavljen od početka budući Sam Ja pred-vidio da se duhovna promjena na bolje više neće dogoditi i jer nizak duhovni stupanj ljudi zahtjeva Kraj.

I time sva upućivanja, sva proročanstva, u svezi skorog Kraja trebaju uvijek jedino biti smatrana da jesu Ljubavi-pune geste opominjanja i upozorenja kojima bi vas vaš Bog i Stvoritelj još želio spasiti prije nego je prekasno… Ja doista ne želim vašu propast, Ja želim da živite zauvijek i još postignete ovaj život na Zemlji. Ali vi ne obraćate nikakvu pažnju na ono što vam obznanjujem i što Sam predskazao još od početka ove epohe… Vi prenosite sva ova nagovještavanja u budućnost i ne uzimate u obzir da će jednog dana čak budućnost postati sadašnjost… I vrijeme je došlo kada Moja Riječ sebe ispunjava, kada je Moj plan Spasenja sprovođen…

I bez obzira koliko puno vi dvojbite kada vam je blizak Kraj nagovješten… on će vas uhvatiti na iznenađenje budući je vrijeme došlo do Kraja. Premda su tisuću godina preda Mnom poput jednog dana (2 Petrova 3:8)… ovaj dan će također dokončati, baš kao što će tisuću godina proći, a vi stojite na samom rubu… Vi ste koji ćete doživjeti Kraj ako Ja ne opozovem jednog ili drugog od vas prerano poradi njihova vlastita dobra… Vi trebate uvijek imati na umu skori Kraj. Vi trebate živjeti kao da je svaki dan vaš posljednji, kao da ćete morati sebe opravdati sljedećeg dana. I vi ćete doista dobro činiti što okrećete vaše misli ka nebu, time što uzimate i obzir duhovni život više nego zemaljski… jer onda se nećete isto tako morati užasavati Kraja, vi ćete spokojno očekivati štogod vam se približava. Ali vi ćete također vjerovati da je došao Kraj ove Zemlje… Vi ćete prepoznati znakove vremena i apelirati Mi za snagu… i vi ćete sigurno biti spašeni od propasti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8066, 21 Prosinac 1961

 

2 PETROVA 3:10

Kao lopov u noći će doći Dan Gospodnji… Dan kada ću Sebe otkriti čovječanstvu sa glasom groma kojeg će svatko čuti i kojeg ni jedno ljudsko biće neće biti u stanju izbjeći… Jer prije ili kasnije će se čin transformacije Zemlje morati dogoditi, prije ili poslije red mora biti ponovno uspostavljen; Zemlja mora ponovno postati mjesto za odgajanje dušâ koje trebaju potpuno sazrijeti i postići savršenstvo. I taj Dan je bio planiran od vječnosti (Djela 17:31), Moj plan je utemeljen na činjenici da će se takva transformacija dogoditi jednog dana pošto će sama ljudska rasa za to osigurati povod… što je zasigurno bilo prepoznato od strane Moje mudrosti… I na taj način će Moja sila također sprovesti plan i možete taj Dan očekivati sa sigurnošću… on će dokončati jedan period Spasenja i započet će novi, kao što je navješćeno u Riječi i Pismu…

Opet i iznova vam na to skrećem pažnju, ali pošto vi ljudi ne vjerujete, pošto ne uzimate Moje riječi ozbiljno, iznenenadit će vas, jer iako Moj protivnik (= Sotona) i vlada na Zemlji u posljednje dane, iako kontrolira ljude tako potpuno da oni gube svu vjeru i na kraju su istinski vragovi koji ugnjetavaju Moje Vlastite i uzrokuju im najveću patnju, oni će usprkos tome biti jednako užasnuti kada su Moji Vlastiti uzneseni pred njihovim očima a oni shvate da više ne mogu biti spašeni, da će sami postati žrtve čina uništenja, da više nema izlaza i da će ih zemlja proždrijeti… Jer drugog načina za pročišćavanje Zemlje nema; sve žive tvorevine će morati biti razložene i duhovna supstanca unutar njih postavljena u nove oblike… sveobuhvatno djelo čišćenja se mora dogoditi da bi se ponovno uspostavio red, koji će također osiguravati napredak za duhovna bića i koji će jedno određeno vrijeme u potpunosti isključiti aktivnost Mojeg protivnika, zbog čega će on i njegovi sljedbenici biti ograničeni na duže vrijeme (Otkrovenje 20:2).

Ovaj Dan Kraja se vama ljudima neprestano proglašava, pa ipak samo nekolicina vjeruje u njega i čak tih nekolicina nema ideju koliko je on blizu… pa ipak Ja ću ponavljati Moja opominjanja i upozorenja sve do Kraja, sve do Kraja ću adresirati svakoga i vašu pažnju skretati ka tome, i sve do Kraja će svatko od vas i dalje imati mogućnost izbjeći užas ovog Kraja… I prema tome ne žalite one koji vas ostavljaju, koje iz ovog života uzimam prerano… ne žalite ih, jer njihovo stanje je bolje nego vaše koji živite do Kraja a ne vjerujete… Oni i dalje imaju mogućnost zadobiti svjetlo u onostranom, ali prethodni nastavljaju tonuti sve dublje i dublje, jer Ja znam da bi oni također odabrali put ka bezdanu u kraljevstvu onostranog, da ne bi iskoristili blagoslove rane smrti; naposlijetku, Ja znam stanje svake duše i sukladno tome također oblikujem njezinu zemaljsku sudbinu. I čak ako je i teško povjerovati u Kraj ove Zemlje, ljudi unatoč tome neće imati opravdanje jer oni samo trebaju živjeti pravedno, onda njihov kraj neće rezultirati u njihovom prognanstvu u tvrdu materiju, onda će oni ili pripadati Mojim Vlastitima, koje ću vratiti na novu Zemlju, ili će još uvijek biti pozvani prije i onda ni u tom slučaju neće zalutati… Ali bolje je da se(be) pripreme za nadolazeći Kraj, da uzmu u obzir mogućnost kako će se iznenada suočiti sa činom uništenja pred kojim više neće biti uzmicanja…

Svatko tko samo jednom reflektira na ove misli će također zasigurno pronaći put ka Meni, Stvoritelju neba i Zemlje, Koji je sve stvorio iz Sebe i prema tome također može sve ponovno uništiti… A Ja bi svih vas želio spasiti od uništenja; posljedično tome ću vam opet i iznova približavati/razjašnjavati djelo uništenja… I svatko tko vjeruje se neće niti morati bojati tog Dana, jer on će sebe pripremiti, i čak ako je još i dalje slab i nije savršen, on će unatoč tome pronaći milosrdnog Suca Koji ga neće osuditi već će mu pomoći postići vječni život.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7040, 11 Veljače 1958

 

U PORUKE U SVEZI NASTAVLJENOG TRAJANJA ZEMLJE

ĆE SE PUNO LAKŠE UZVJEROVATI..

Vi ćete najprije jedino biti u stanju djelovati unutar malog kruga, jer svijet je i dalje daleko snažniji od vas i odgurnut će vas u stranu ako želite istupiti na isturen položaj. Volja za življenjem je presnažna, življenjem života koji neće trajati zauvijek i koji se jedino sastoji od svjetovnih užitaka. I gdjegod ova volja prevladava, vi ne možete imati prevagu, čak ako posjedujete najčišću Istinu. Nitko se ne želi naviknuti na ideju da se Zemlja suočava sa Krajem, da će se tako silan prevrat dogoditi na njoj koji će također uništiti sav život na Zemlji (Sefanija 1:2, 3, 18)…

I prema tome oni će biti više prijemčivi za poruke koje obećavaju nastavljeno trajanje Zemlje, i ovo objašnjava zašto je bilo uzvjerovano u poruke koje potpuno proturječe Mojoj Riječi koja vam je bila dostavljena odgore, budući ljudi traže i nalaze nadu i sigurnost u tim porukama da njihov život neće iznenada dokončati… Oni će uvijek biti više voljni sebi dozvoliti da budu impresionirani od strane tih poruka nego od strane opominjanja i upozorenja koja im vi proglašavate. To je zašto će se donositelji tih poruka susresti sa daleko više odobravanja a vi nećete biti saslušani nego ćete više vjerojatno biti tretirani agresivno. I time vi uvijek i jedino trebate raditi za Mene do opsega do kojeg vam Ja Osobno omogućim to učiniti i nikada ne misliti kako trebate istupiti u prvi plan u svijetu. Svijet jeste i ostati će carstvo Mojeg protivnika, i svatko tko nađe priznavanje i odobravanje u ovom svijetu također radi u ime svijeta i time za Mojeg protivnika.

Vi trebate prihvatiti da će jedino mali krug uopće odabrati Mene i Moje kraljevstvo… i da je sve veliko u svijetu oprečna aktivnost. Treba priznati, Moja Riječ dostavljena vama od strane Mene treba biti raširena, i Ja blagoslivljam one koji podupiru ovaj rad; i Moj Blagoslov će također počivati na vašoj duhovnoj aktivnosti, tako da će se srca voljnih ljudi osjećati afektiranima i time će duhovni uspjeh također biti postignut. Ali vi nećete nikada biti sposobni ostvariti ovu misiju na velikoj skali, jer protivnik može vrlo lagano ukliznuti gdje se pristupa masama… oni neće nikada biti istomišljenici gdje se to tiče primanja Čiste Istine… ali oni će se obično složiti ako su im svjetovno-povoljni aspekti ponuđeni. A čovječanstvo doista vidi pravac kojim se zapućuje, ono također prepoznaje veliku opasnost naučnih eksperimenata ali ono pokušava sebe umiriti, ono vjeruje da će biti pomognuto kroz protumjere nepoznatih sila budući je to što ono želi… I čineći tako ono više ne može jasno vidjeti, ono sebi dozvoljava da bude obmanuto i time biva uhvaćeno u mrežu laži od strane onoga koji želi sve osim toga da će svjetlo zasjati za čovječanstvo da pronađe te se zaputi stazom prema Meni.

Ipak vi trebate osvijetliti tamu sa svjetlom koje sjaji dolje na Zemlju odgore… Bez obzira na neodobravanje ljudi vi trebate opet i iznova proglasiti skori Kraj i prethodni posljednji znak upozorenja (Knjižice br. 49 & 50), vi trebate biti marljivi i iskoristiti svaku mogućnost da raširite Moju Riječ, ali vi trebate raditi u povučenosti, budući ćete u javnosti imati vrlo malo uspjeha. Međutim, Čin Spasenja Isusa Krista treba biti spomenut gdjegod vam je mogućnost ponuđena (Knjižica br. 38), jer svi ljudi mogu biti obaviješteni o ovome, čak svjetovni ljudi koji više ne obraćaju pažnju na Njega, budući oni znaju o Njemu i jedino uvijek čuju staru Istinu koja može afektirati njihovu savjest, što ih također može motivirati da jednog dana formiraju njihovo vlastito mišljenje. I volja da znaju Istinu će onda također učiniti njihova srca prijemčivima za Moju Riječ prije nego dođe Kraj.  AMEN

Jakob Lorber – BIOGRAFIJA

Jakob Lorber se rodio u selu Kanjiža između Maribora i Šentilja, 22 Lipnja 1800 godine na lijevoj obali rijeke Drave među vinogradima, gdje je njegov otac, Miša Lorber, radio na svojoj maloj farmi.

Zasigurno nije bila slučajnost to što je Jakob Lorber odrastao u siromašnom seoskom okruženju, premda u domu koji je bio otvoren za umjetnost i religiju. On od svog oca nije samo naslijedio mnogostrane muzičke talente već je od njega primio i početne instrukcije na violini, klaviru i orguljama.

Kada je došlo vrijeme da Lorber upiše gimnaziju u Mariboru na Dravi, on je potrebnu količinu novaca za upis već zaradio kao svirač orgulja u jednoj od lokalnih crkava. On je diplomu nastavnika u višoj školi primio 1829 godine u Grazu, glavnom gradu Štajerske, Austria. U to vrijeme nije mogao pronaći odgovarajuće zaposlenje što ga je prisililo da nastavi sa svojim muzičkim naučavanjem, koje se sastojalo od komponiranja, učenja violine, pružanja satova pjevanja te povremenog nastupa na koncertima.

Prateći svoju sklonost Jakob Lorber se u tim godinama‚ Na svom putu prema ‚unutrašnjostima’ duboko zadubio u duhovno. Proučavao je djela Justinusa Kernera, Jung-Stilinga, Emanuela Swedenborga, Jakoba Boehmea, Johanna Tennhardta. No Biblija je, ipak, bila njegov stalni pratioc te je do samog kraja njegova života ostala izvor njegovog nadahnuća.

Usprkos njegovim mnogostrukim talentima i sposobnostima, Lorber je, sve do onog trenutka dok mu nije bilo ponuđeno mjesto dirigenta Opere u Trstu, jedva ‘preživljavao’. I dok se spremao prihvatiti tu poziciju kojom bi služio ovom svijetu, on dobi nalog da će biti ‘Božji Pisar’. U rano jutro  15. Ožujka 1840 godine, završivši upravo jutarnju molitvu, on začu jasan glas u predjelu srca koji mu je naredio:

‘Ustani, uzmi svoje pero i piši!!’

On je odmah obustavio sve pripreme za put, te se poslušno sjeo za stol i zapisao na papir što mu je tajnoviti Glas diktirao. Bio je to uvod za njegovo prvo djelo, ‘Božje Domaćinstvo’:

‘Ovako govori Gospod svakome, i to je istinito, vjerodostojno i izvjesno: Tko hoće razgovarati sa Mnom, neka Mi priđe, i Ja ću položiti odgovor u njegovo srce. Ali, samo će oni čisti, čije je srce puno poniznosti, čuti zvuk Mog glasa. I sa onim kome sam draži nego li cio svijet, i tko Me ljubi kao nježna zaručnica svoga zaručnika, ću ići ruku pod ruku. Takvo ljudsko biće će Me uvijek vidjeti kao što brat gleda na brata i kao što Sam ga Ja vidio još od vječnosti prije nego što je postojao.’ 

Od tog trenutka, trenutka u kojem je od Gospoda primio svoj prvi diktat, Neočekivano i Nečuveno je silno ušlo u život Jakoba Lorbera. Lorber će bez oklijevanja odbiti ponuđeno zaposlenje i sljedeće dvadeset i četiri godine, sve do svoje smrti u 1864 godini, će svakodnevno pisati bez prekida, ne konzultirajući ni jednu knjigu i ne poznavajući mnogovrsna znanja koja su tekla kroz njegovo pero kroz Unutrašnju Riječ. Sve što je ispunjavalo njegov život je bila jedino poslušnost tom Unutarnjem Glasu.

Čovjek bi morao govoriti u superlativima da bi izrazio tko je uistinu bio Jakob Lorber. Ako bi ga smatrali za književnika, onda bi on prevazišao sve autore, pjesnike, i mislioce svih vremena. Gdje se može pronaći takvo sveobuhvatno znanje: tumačenja takve dubine, preciznije znanje o zemljopisnim, povijesnim, biološkim i prirodnim naukama, stvarnosti ili činjenicama koje datiraju još od početka svemira, nego u njegovim djelima? Ta djela se sastoje od 25 tomova od kojih svaki ima 500 stranica, ne uključujući i ostale manje zapise. A ako ga smatramo za genija, onda on prevazilazi sve poznate posvećenike. Riječ kojom bi ga opisali još nije pronađena, a ako je on sebe nazivao ‘Božjim Pisarom’, to je uistinu bilo u skladu sa njegovim poniznim zaposlenjem.

Jakob Lorber je umro 24 Kolovoza 1864. Predvidio je svoju smrt. Njegova je misija bila ostvarena. Na groblju Sv. Leonharda u Grazu, na njegovoj nadgrobnoj ploči, stoje zapisane Pavlove riječi:

‘I ako živimo i ako umiremo, Gospodu pripadamo.’

Rimljanima 14:8