Bertha Dudde, br. 5398, 23 Svibanj 1952

 

POSLJEDNJI SUD…

Slušajte Me kada govorim vama ljudima kroz usta sluge: Dogodit će vam se neizbježan Sud. Ništa više ne može odvratiti ovaj Sud od vas, jer vrijeme je ispunjeno, period Spasenja je istekao i novi će započeti iznova, tako da će se viši razvoj duhova biti sposoban nastaviti, budući se on značajno usporio zbog slobodne volje ljudskog bića, koje više nije svjesno njegove stvarne svrhe i prema tome ne čini ništa da unaprijedi njegovo potpuno sazrijevanje na Zemlji, koje čak učestalo spriječava napredak duhovne supstance zavezane unutar materije budući je on duhovno potpuno neprosvjetljen. Vi ljudi, obratite pažnju na povik od gore: Dogodit će se Posljednji Sud… Vaš nedostatak vjerovanja ga neće zaustaviti, jer on je bio planiran od strane Moje Ljubavi i mudrosti od početka, najprije, kako bi pomogao i dalje zavezanoj supstanci da jednog dana postigne slobodu, i drugo, kako bi postavio više oslobođen duh, ljudsko biće, u stanje koje je sam stvorio kroz njegovu volju… Sloboda ili obnovljeno prognanstvo, blažena aktivnost u duhovnom kraljevstvu ili skapavanje u materiji koju je on sam žudio tijekom njegova života na Zemlji. Vi ljudi, slušajte Me i vjerujte Mi, vi se približavate kraju… Ja Sam vam već nagovijestio kraj davno unaprijed tako da ste mogli sebe pripremiti. Ali sada je došlo vrijeme kada će proglašenja biti ispunjena, sada se Dan sve više približava koji će biti posljednji dan na ovoj Zemlji za sve vas… Dan, kada će izvanjski oblik stare Zemlje biti potpuno promijenjen, što naznačava uništenje i anihilaciju svakog djela stvaranja na njoj.

Vi ljudi znate o ovome, budući proročanstva u svezi kraja svijeta nisu ostala sakrivena od vas, ipak vi nikada ne želite asocirati ovo sa vašim vremenom, vi nikada ne vjerujete za sebe kako ćete biti afektirani njime, sve dok vas Dan ne uhvati na iznenađenje. Ali Ja ne želim da budete uhvaćeni nesvjesni i da doživite ovaj Dan potpuno nepripremljeni… I stoga vam nastavljam davati informaciju od gore opet i iznova, Ja vas obavještavam kroz duh ljudskog bića (Bertha Dudde) što će vam se dogoditi (Ivan 16:13). Ja bi vam rekao puno više, ali ako vi ne vjerujete ovome onda vam isto tako ni više znanja ne bi bilo od koristi, budući bi ga vi samo zloupotrijebili za zemaljsku zaradu a to ne bi pomoglo vašoj duši. Unatoč tome, vi bi bar trebali znati kako vi možete odvratiti najgore od vas ako Mi apelirate za pomoć. Čak ako me zazovete u posljednjoj minuti vi ćete i dalje primiti pomoć (Joel 2:32), premda na drugačiji način nego očekujete. Ja ću poslati Moje anđele da dohvate one koji izgovaraju Moje ime sa potpunim uvjerenjem kako će biti pomognuti, ipak Ja neću osujetiti Moj vječni plan Spasenja… on će prosljediti kao što je proglašeno u Riječi i Pismu… Posljednji Sud će biti kraj ove Zemlje, koze će biti razdvojene od ovaca, carstvo Zemlje će primiti sve što pripada Sotoni a Ja, kao dobri Pastir, ću sakupiti Moje ovce i voditi ih na zelene pašnjake, Zemlja će biti opustošena i ogoljela, bez uopće ikakvog života… ona će čekati na djelovanje Moje Ljubavi i onda će se opet pojaviti nove tvorevine koje će (n)ju još jednom preoblikovati u vrt Edenski… Nova će Zemlja iskrsnuti koja će biti nastanjena sa sretnim ljudskim naraštajem, i sva će nevolja prestati za one ljude koji su dokazali njihovu Ljubav i odanost Meni u posljednjim danima prije kraja. AMEN

Bertha Dudde, br. 8219, 21 Srpanj 1962

SUĐENJE DUŠA NA KRAJU

 

Čas obračunavanja će doći, čas kada će svaka osoba morati sebe opravdati pred svojim Sucem… Jer prije ili poslije će red morati biti ponovno uspostavljen i svatko tko je prekršio ovaj vječni red će morati odgovarati… Presuda će biti donešena u skladu sa pravdom… Svaka duša će iskusiti sudbinu koju je pripremila za sebe; duhovna supstanca, koja je krenula putem kroz djela stvaranja, će biti premještena gdje pripada u odnosu na svoj stupanj zrelosti/savršenstva… staro stvaranje će biti razvrgnuto, tj. sve forme će biti preoblikovane u različite vrste stvaralačkih djela, i neiskupljena duhovna supstanca će biti postavljena u te forme ili da ponovno započne ili da nastavi put spasenja, ovisno o svom stupnju zrelosti/savršenstva.

Vi ljudi za sada i dalje činite kako želite i kako vam se sviđa, i u tome niste spriječeni, bez obzira koliko vaše akcije bile Bogu protivne… Ali uskoro će doći kraj, i vi više nećete moći činiti što želite, pošto će vrijeme kada ste bili u mogućnosti raditi za spasenje vaše duše isteći. Jer vi nećete iskoristiti vrijeme u skladu sa Božjom voljom već ćete omot(ač) vaše duše još više ojačati i na taj način ćete pripremiti svoju vlastitu sudbinu postajući sve više zarobljeni u materiju, i na taj način ćete vi osobno ponovno postati materija, koju ste već odavno prevladali.

Ali zakon vječnog reda će jednog dana morati ponovno biti ispunjen. Svaka duhovna suština, koja je na Zemlji živjela kao ljudsko biće, će morati prihvatiti nove forme, pošto se viši razvoj mora nastaviti tamo gdje je bio prekinut… I duhovnoj suštini koja je podbacila pri svom utjelovljenju kao ljudsko biće mora biti dana nova mogućnost da sebe integrira u proces povratka… Ovo se zaista može nazvati izuzetno grubom presudom ali ona uvijek jedino korespondira sa vlastitom slobodnom voljom ljudskog bića, koju je ono zloupotrijebilo na Zemlji… sa rezultatom da će njegova duša postići prognanstvo u materiju, ona će ponovno biti razložena i morat će krenuti beskonačno dugim putem kroz djela stvaranja sve dok ponovno ne uđe u stadij ljudskog bića…

Jednog dana će ona postići svoj krajnji cilj i ostaviti svaki izvanjski oblik iza sebe, ali ona produžuje ili skraćuje svoje vlastito vrijeme dok konačno ne može ući u kraljevstvo svjetla u iskupljenom stanju. A iako je Bog nezamislivo milosrdan i strpljiv i u Svojoj Ljubavi neprestano pokušava ohrabriti ljude da donesu ispravnu odluku volje… jednog dana će vrijeme isteći i onda će Njegova pravednost stupiti naprijed, i On će ponovno uspostaviti stari red koji će, međutim, također predstavljati ‘presudu nad dušom’… premještanje u izvanjsku formu koja korespondira njezinom stanju zrelosti/savršenstva… A, istovremeno, taj ‘Sud’ je kraj jednog zemaljskog perioda ili ciklusa spasenja… On će iziskivati uništenje svih djela stvaranja na Zemlji koja udomaćuju neiskupljenu duhovnu supstancu koja putuje duž svog procesa razvoja u prisilnom stanju, baš kao i ljudi koji svoje zemaljsko postojanje nisu iskoristili tako da napreduju u svom razvoju. Oni će, također, biti ‘suđeni’… tj., oni će ponovno biti postavljeni u tvrdu materiju u skladu sa svojom duhovnom zrelošću… Vi ljudi se sada suočavate sa krajem ove stare Zemlje, bez obzira da li se to vama činilo vjerojatnim ili ne… Opet i iznova će vaša pažnja biti skrenuta na tu činjenicu sa ciljem da se poboljšate prije događaja i da ‘uđete’ u zakon vječnog reda, koji jedino zahtjeva život Ljubavi, jer Ljubav je Božanski princip koju vi, također, kao Njezine žive tvorevine, morate postići da bi se poštovao Božanski red.

Vi ste od strane vidjeoca i proroka, koji vam proglašavaju ovaj skori kraj, neprestano opominjani da razmotrite stvarnu svrhu vašeg zemaljskog života, tako da vas kraj ne bi uhvatio nespremne i vi budete morali stupiti pred Božji Sud natovareni sa grijehom ako niste učinili ništa da se potpuno usavršite u posljednjoj formi… kao ljudsko biće, čak i ako još niste oslobođeni od vašeg prvobitnog grijeha tako što ste taj grijeh podnijeli pod Križ i molili se Isusu Kristu za iskupljenje od njega (Knjižica br. 38!!!)… Jedino on može uzeti sav grijeh od vas, i onda možete stupiti pred Božji Sud slobodni od grijeha, i vi se nećete morati bojati Posljednjeg Suda, onda ćete biti u stanju izmijeniti vaš ostanak na Zemlji sa duhovnim kraljevstvom, koje je vaš istinski dom… Vi ćete biti u stanju ući u kraljevstvo blaženih duhova i nećete se morati bojati niti kraja stare Zemlje niti novog prognanstva, jer vječni Bog nije oštar već pravedan Sudac, Koji će svima vama dati u skladu sa vašom vlastitom voljom. AMEN

Bertha Dudde, br. 6052, 14 Rujan 1954

 

POSLJEDNJI SUD… ČIN LJUBAVI I PRAVEDNOSTI…

Nije jedino Moja pravednost koja zahtjeva odštetu i prema tome nameće ljudskoj rasi Posljednji Sud… on/(to) je daleko više odlučen(o) od strane Moje Ljubavi koja predviđa njezin neizbježan silazak u bezdan i želi ga zaustaviti. Jer čak da je Zemlja ostala u njezinoj staroj formi, čak da Sam Ja odgodio Sud… to bi jedino nanijelo štetu ljudskim dušama koje pri tom ne bi izvukle koristi nego bi ušle u tamu koja bi bila neprodirna jedno beskonačno dugo vrijeme. Posljednji Sud na ovoj Zemlji je također čin Ljubavi od strane Mene… u Mojim očima ovaj je čin jedino spasenje za ljude ako ih ne želim ostaviti potpuno na milost i nemilost njihovoj sudbini, to jest, Mojem protivniku (Sotoni). To je, u istinskom značenju riječi, izbaviteljska misija koju ćete jednog dana vi sigurno razumjeti ali u vašem sadašnjem niskom duhovnom stanju ne cijenite (u smislu: niste u stanju vrednovati). Posljednji Sud i dezintegracija ove Zemlje su, u stvari, daleko više odlučeni od strane Moje Ljubavi nego Moje pravednosti… premda će ova također trebati doći na vidjelo kako bi se ponovno uspostavio red, budući je ovaj potpuno nepoštovan i mora voditi do najvećeg kaosa. Pojedinačna osoba može zasigurno opet obnoviti njegov vlastiti red; on može postati svjestan njegovog zadatka i njegove svrhe i stremiti živjeti sukladno… i Posljednji Sud ga neće afektirati toliko da bi se on njega trebao užasavati; za njega će, također, Posljednji Sud biti jedino demonstracija Ljubavi budući će on biti prenešen u drugi život… bilo na Zemlji ili u duhovnom kraljevstvu… život koji će ga usrećiti. I kako bi i dalje ovo ostvario sa pojedinačnim ljudima Ja opet i iznova obznanjujem što će Zemlja i njezini stanovnici morati očekivati… i dobro za njega koji ove naznake uzima ozbiljno i preraspoređuje njegov život; dobro za njega koji će učiniti napor da živi u Božanskom redu (tj. u Ljubavi spram Isusa Krista i bližnjih)… Jer on će također shvatiti Moju posljednju izbaviteljsku operaciju i smatrati ju za čin Ljubavi, budući će kao rezultat Njegovog života on također steći razumijevanje za sve događaje koji će se dogoditi usljed Moje volje i moći.

Jedino Ja znam rezultat jednog potpuno bezbožnog načina života, i to je zašto moram intervenirati, budući Moja Ljubav želi izbaviti svakoga ili im osigurati mogućnost da sebe oslobode od Sotonine kontrole, što se jedino može dogoditi ako ga Ja Osobno zavežem (Otkrovenje 20:2, 3)… privodeći kraju njegovu aktivnost… Činjenica da će nebrojeni ljudi izgubiti njihove živote kada će se dogoditi Posljednji Sud na Zemlji može vama ljudima itekako izgledati okrutna; ali to je jedino jedno prisiljeno prekidanje onog što će neizbježno voditi u smrt… tako da će duše bar imati mogućnost povratiti se jednog dana iznova u život… dok je Sotonin cilj držati vas zauvijek u njegovom vlasništvu. Moja je Ljubav, prema tome, razlog za kraj ove Zemlje i uništenje svih stvorenih bića na njoj, i Moja će pravednost onda postaviti duhovne supstance u izvanjske oblike koji korespondiraju njihovom ponašanju na Zemlji… Ja ću ponovno sve ispraviti… u skladu sa Mojim vječnim redom i dati ću svim duhovnim bićima izvanjsku formu koju zaslužuju. Jedino kada vi ljudi znate značenje i svrhu zemaljskog života i vaš zadatak ćete naći Moju vladavinu i aktivnost shvatljivima, jer tu je puno više toga u opasnosti da bude izgubljeno nego vaš fizički život, to se tiče cijele vječnosti, to se tiče života duše za koju je duhovna smrt najstrašnije stanje. I Ja ju želim zaštititi od ove smrti i prema tome moram koristiti sredstva koja čine da dvojbite Moju Ljubav a ipak su jedino utemeljena na Mojoj Ljubavi. Ja vas ne mogu prisiliti na drugi način života, Ja vas jedino mogu opominjati i upozoravati kroz Moju Riječ, koja na Zemlju dolazi kao direktno obraćanje, i tako su svi ljudi adresirani od strane Mene kroz usta sluge (Bertha Dudde) posvećenog Meni… Ja mogu jedino skretati vašu pažnju na posljedice pogrešnog načina života i sa Riječima Ljubavi vas pokušati potaknuti da se zaputite ispravnom stazom… Ako su, međutim, svi ovi prijekori uzaludni, Moja će kažnjavajuća Očinska ruka morati intervenirati kako bi vas zaštitila od najgoreg… Jer red mora biti iznova obnovljen na Zemlji, tako da će ona još jednom postati mjesto za obrazovanje duhovnih bića, tako da duše mogu potpuno sazrijeti sukladno njihovom odredištu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5983, 23 Lipanj 1954

 

POSLJEDNJI SUD JE TAKOĐER ČIN BOŽJE LJUBAVI

Posljednji Sud također treba ubrojiti među djela Božje milosti, pošto i on, također, kao svoj temelj ima ‘prema-gore’ razvoj onog duhovnog koje je podbacilo na svom posljednjem zemaljskom ispitu i mora biti utjelovljeno u novi proces dozrijevanja, sa ciljem da bi jednom postignulo svoj konačni cilj. Posljednji Sud je također, tako reći završno stavljanje u red onog što je istupilo izvan reda, to je jedno procjenjivanje/mjerenje/prosudba i jedno umetanje u raznolike forme koje korespondiraju stupnju zrelosti duhovnog, to je kraj jednog razvojnog perioda i početak novog, u skladu sa Mojim planom od vječnosti, koji kao svoj temelj ima najdublju mudrost i Ljubav. Bog Sudâ također ostaje Bog Ljubavi, pošto Moja pravednost može djelovati jedino u skladu sa pravcem kojeg Moja Ljubav pred-viđa kao korisnog za duhovno, i pored toga da bi se stvorila protuteža za neuračunljivo razmišljanje i djelovanje ljudi koji su postali meta ovog Suda, a i najveći grijeh se također mora na neki način iskupiti, ako već nije izručen Onome Koji je Sebe (pre)dao kao žrtvu. Ravnoteža se mora stvoriti sa ciljem da se umanji ova velika krivnja, i ta ravnoteža je ustanovljena baš kroz ovaj Sud, prebacivanjem onog što je grešno u situaciju gdje iznova mora izravnati svoj prekršaj, pošto nije dobrovoljno prihvatilo dar okajanja. Posljednji Sud ni u kojem slučaju nije čin Božanskog bijesa, (on nije) ništa drugo nego čin Ljubavi, gdje također nastupa i Moja pravednost pošto ju izuzetno savršeno Biće ne može zaobići…

Bertha Dudde, br. 7482, 20 Prosinac 1959

 

BOŽJA LJUBAV I PRAVEDNOST…

Vi Me se nikada ne trebate bojati kao okrutnog Suca Koji vas nemilosrdno osuđuje čak ako ste to zaslužili. Premda Moja pravednost sebe mora očitovati sa svakim sudom, Moja će Ljubav unatoč tome imati ublažujuću riječ i nikada vas neće bezosjećajno osuditi budući ona ne može drugačije nego oprostiti, ispraviti i položiti iscjeliteljsku ruku na rane koje je čovjek sam sebi nanio kroz njegove grijehe. Jer duša je prouzročila sve nesreće, svu bol, svu nevolju i patnju sama, i nije to da Sam ju Ja osudio zbog toga, nego je ona sama sebe osudila svojom vlastitom voljom, ona je stvorila za sebe stanje u kojem sada sebe pronalazi. I Moja pravednost Mi zabranjuje uzdići ju iz ove samo-prouzročene užasne situacije ako ona to ne žudi poradi Isusa Krista… Ona je zasigurno osuđena ali je ona odabrala svoje vlastito prokletstvo… Treba uvijek biti prepoznato kako Ja nisam ‘kažnjavajući’ Bog koji tako nameće takve kazne na grešnika kao okajanje za njegove grijehe, nego da je grešnik bio dobrovoljno stremio za ovim stanjem kazne i ušao u njega i da mu Ja, naračun Moje pravednosti, ne mogu dati bolju sudbinu od one koju je odabrao za sebe svojom vlastitom slobodnom voljom. Ja se sažaljevam nad nevoljom u kojoj se takve grešne duše nalaze i Moja bi Ljubav doista željela za njih stvoriti bolju sudbinu, ipak još jednom je to pitanje slobodne volje, koju niti Moja Ljubav niti Moja pravednost neće narušiti… Duša sama mora željeti izbjeći svojoj nevolji i ona mora… budući je sama po sebi preslaba da ostvari svoju volju… zazvati Isusa Krista za snagu i pomoć… Ovo je jedina staza koja može biti ukazana duši, onda će Moje milosrđe sebe očitovati i, poradi Isusa Krista, svi će grijesi biti oprošteni. Ako se, prema tome, govori o ‘Posljednjem Sudu’, on se ne treba razumjeti kao jedan čin kažnjavanja od strane Mene, što bi moglo dovesti u pitanje Moje milosrđe ili učiniti da Moja beskonačna Ljubav izgleda dvojbeno… Radije, on treba biti shvaćen kao uspostavljanje reda, kao ispravljanje pogrešno usmjerenog stanja u kojem čovječanstvo posebice ali također svi zavezani duhovi sebe pronalaze tijekom posljednjih dana, kada ljudi, kroz utjecaj Mojeg protivnika (Sotone), ne slušaju (u smislu: žive suludo; u prijestupu) i žive na jedan potpuno Bogu-protivan način… Onda će Moja milosrdna Ljubav opet morati intervenirati i sve ispraviti… ali ona ne može osigurati duši, koja je podbacila kao ljudsko biće, drugačiju sudbinu od one kojoj je dobrovoljno čeznula. Ovo je doista sud ali ne jedan utemeljen na Mojem bijesu, namjesto Ja prognajem duhovne nazad u fizičku čahuru sa vrlodubokim suosjećanjem, budući Me pravednost spriječava osigurati tim duhovima blaženu sudbinu… Ipak jednog dana će ova sudbina pripadati također i njima, jednog dana će slobodna volja također učiniti ove duhove naklonjenima spram Mene, i onda ću biti sposoban dohvatiti ih i prožeti sa Mojom Ljubavlju bez da ona bude odbačena… Jer premda je Moja Ljubav beskonačna… pravednost je također dio Moje Prirode, i ova će izbiti u prvi plan kada je vrijeme ispunjeno. AMEN

…Ja bi bez ikakvih teškoća mogao dopustiti da svako biće samo osjeti Moju pravednost, Ja bi tako reći mogao odmah kazniti svakog grešnika, ali to se ne bi slagalo sa Mojom mudrošću a također bi i Moja Ljubav u tom slučaju bila prepoznata sa teškoćom. Ali Ja sam izuzetno strpljiv i dugo-trpljiv, te odgađam takav Sud na kraju razvojnog perioda što je duže moguće, sa ciljem da bi najprije pridobio ljude za Sebe (2 Petrova 3:9). I Ja držim Svoju zaštitničku ruku iznad nepravednih i zlih, pošto ih želim osvojiti sa Svojom Ljubavlju, pošto ne želim da Me se boje kao Boga Koji kažnjava. Ali kada je došao trenutak u vremenu kada obnavljam red jer za dobrovoljan povratak k Meni više nema nade, onda Moja Ljubav mora naizgled odstupiti a ipak je ona jedina pokretačka sila. Moja Ljubav dokončava Sotonsko stanje i zaustavlja daljnje neprijateljske akcije Mog protivnika. Ja spašavam ljude od propadanja u najveće dubine. Ja ih ponovno vezujem unutar čvrste materije i tako ih ponovno uključujem u razvojni proces – Sud koji kao svoj cilj opet ima spasenje a ne vječnu smrt, i koji prema tome još više ističe Moju Ljubav prema svemu što sam stvorio – prema svemu što je mrtvo ali će postići vječni život.    AMEN

Bertha Dudde, br. 5278, 21 Prosinac 1951

 

KRAJ PERIODA SPASENJA… BOŽJI PLAN SPASENJA…

Postavio sam cilj za vas i podario vama ljudima period vremena u kojem bi vi zasigurno mogli ostvariti ovaj cilj. I čak sada je moguće za vas postići ovaj cilj ako bi to iskreno željeli. Ipak rok koji vam je bio dan je prošao, jedino kratko vrijeme vas razdvaja od kraja, i svatko tko nije do tada dosegao cilj će profućkati njegov duhovni život, on će ga proigrati budući nije želio živjeti, i njegova će sudbina biti smrt… Jedan period Spasenja dokončava i novi započinje; ipak duhovna suština koja je trenutno utjelovljena na Zemlji kao ljudsko biće je definitivno dosegla kraj, i ako podbaci ona mora započeti ciklus evolucije još jednom, tako da će Moj zakon vječnog reda biti ispunjen. Krajnji rok je istekao, vi ste samo minute udaljeni od časa kada će stara Zemlja biti uništena, kada će njezine tvorevine biti dezintegrirane kako bi nanovo nastale, kako bi ponovno osigurale nove mogućnosti za razvoj i dalje nezrelih duhovnih bića. I premda vas Ja opetovano obavještavam o ovom času… to mimoilazi vaše uši ne ostavljajući utisak, vi u to/njega ne vjerujete… Ipak vaše nevjerovanje neće odvratiti Moj vječni plan, ono Me samo potiče da vam pošaljem uvijek više izrazite znakove da vam skori kraj učine vjerojatnim.

Vaša nevjera Me nagoni da vam nanesem izuzetno bolne rane kako bi učinio da razmotrite što je vaš život (isto tako ‘u čemu je svrha vašeg života’) i kako ste ga iskoristili. Vi ne možete biti pošteđeni časova nevolje i bijede budući oni mogu, naposlijetku, i dalje doprinjeti spram toga da vas dovedu do cilja, kojeg vi doista još možete postići ako imate ozbiljnu volju da to napravite. Ja ću vam zamjetno pomoći i dati vam snagu, ipak vaše srce Mi mora apelirati za pomoć da bi demonstriralo vašu volju. Ja mogu i učinit ću sve da bi vas usrećio ipak Ja ne mogu promijeniti Moj vječni plan Spasenja, on mora biti sproveden u skladu sa zakonom vječnog reda i unutar predodređenog vremena, koje sada dolazi do kraja. Duhovno stanje čovječanstva je ima jedno vrijeme već doseglo svoju najnižu točku koja čini nužnim kraj Zemlje, ipak Ja i dalje čekam poradi nekolicine koji su slabi i neodlučni, budući ih i dalje mogu pridobiti prije svršetka krajnjeg roka (2 Petrova 3:9). Ali onda će sve opcije biti potrošene, onda će svatko morati prihvatiti posljedice njihovog stava spram Mene, i Sud će se definitivno dogoditi, i svatko će primiti sudbinu koju zaslužuje… vječno blaženstvo ili prokletstvo… život u raju Nove Zemlje ili opet obnovljeno prognanstvo u tvorevine u jednom beskonačno dugom vremenskom trajanju. AMEN

Bertha Dudde, br. 7996, 18 Rujan 1961

 

CIKLUS… ZAKLJUČIVANJE PERIODA SPASENJA…

Ciklus je kompletiran… Kraj je perioda Spasenja koji je započeo prije jako dugo vremena i o njemu se može govoriti kao o vrlo značajnoj fazi Spasenja budući Sam se Ja Osobno spustio na Zemlju kako bi ostvario čin Spasenja u ime svih palih duhovnih bića. I nakon ovog čina Spasenja prvi su se pali duhovi bili sposobni vratiti, oni su priznali Mene i ostati će sa Mnom zauvijek budući su oni sebe dobrovoljno oblikovali nazad u Ljubav… Ali sada će novi period Spasenja započeti… I ovo najprije potrebuje razlaganje svih materijalnih tvorevina na, u i iznad Zemlje i potpunu transformaciju zemljine površine. I još jednom će se dogoditi Sud nad duhovnim bićima u svakom stupnju zrelosti, nove će tvorevine nastati koje će primiti duhovne supstance sukladno njihovom stupnju zrelosti i pomoći će im da se dalje razvijaju; i novi će ljudski naraštaj proizaći od ovih ljudi koji su Meni ostali vjerni, koji će preživjeti konačnu vjersku borbu na ovoj Zemlji i stoga prolaze posljednju veliku probu volje… I ovi ljudi će formirati korijen novog ljudskog naraštaja koji će okupirati Novu Zemlju… dok će sve što je Meni potpuno protivno biti prognano u tvrdu materiju da bi započelo svoj viši razvoj iznova… Jedan zemaljski period dokončava, a to znači kako je opet jedan ciklus bio kompletiran… da su mnoge duše napustile njihov izvanjski pokrov zauvijek i konačno su se opet vratile u duhovno kraljevsto… da su oni tako pronašli potpuno iskupljenje kroz Isusa Krista i onda ispunjavaju njihovu svrhu u duhovnom kraljevstvu, da se oni nastavljaju uspinjati sve više budući nema ograničenja u kraljevstvu svjetla i budući će sva Moja djeca vječno stremiti spram Mene, budući to povećava njihovu sreću da uvijek nalaze ispunjenje njihove Ljubavi i njihova se žudnja za Mojom Ljubavlju nikada ne umanjuje… I isto tako će se nastaviti proces povratka duhova na Zemlji… Jer jedno beskonačno dugo vrijeme i bezbrojni periodi Spasenja će još morati proći sve dok nisu sva duhovna bića iskupljena… Ja vam ovo kažem, Moje sluge na Zemlji, budući Ja jedino mogu inicirati samo nekoliko ljudi u Moj plan Spasenja (Knjižice br. 15, 39 & 40), jer jedino nekolicina mogu dokučiti ovu Moju vladavinu i aktivnost kako bi vodio pala duhovna bića nazad u blaženstvo…

 

Veze između Zemlje i Mene se uspostavljaju sve rijeđe, živa se vjera u Mene može sve rijeđe pronaći što je preduvjet da bi se ovo znanje dostavilo ljudima. Međutim, gdjegod je moguće Ja ću neprestano vršiti utjecaj na ljude kroz usta onih koji ponude Meni njihovu aktivnu službu. Oni nalaze malo povjerenja kod njihovih bližnjih ljudskih bića a ipak Ja otkrivam Moj plan Spasenja kroz Moje glasnike svim ljudima koji žele prihvatiti Moja otkrovenja. I Ja ih obaviještavam o činjenici kako još jednom jedna faza Spasenja dolazi do zaključenja i nova će započeti. I ovo će biti jedan izuzetno bolan proces za one koji ne vjeruju, koji su sebe izručili Mojem protivniku (Sotoni), koji nisu pronašli iskupljenje tijekom ovog perioda Spasenja i koji će prema tome još jednom morati proći kroz proces razvoja… Ja bi želio zaštititi svakog od ovoga, Ja bi ih želio voditi nazad i dopustiti im da uđu u sfere blaženih duhova ali Ja ne mogu dopustiti da Moja Ljubav djeluje protivno zakonu… Ljudi moraju ući u vječni red tijekom posljednjeg stadija njihovog razvoja, jedino onda ću Ja biti sposoban prihvatiti ih opet u Moje kraljevstvo, kojeg su oni jednom napustili njihovom vlastitom slobodnom voljom. Ovaj period razvoja, tijekom kojeg Sam Ja Osobno živio na Zemlji u ljudskom biću Isusu, je bio izuzetno blagotvoran… Svi ljudi bi bili mogli biti oslobođeni od Mojega protivnika time samo što bi se okoristili blagoslovima Mojega čina Spasenja (Knjižica br. 38!!!), jer Moj čin Spasenja je bio ostvaren za sve ljude prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I Moj će Duh također dostaviti opet ovo znanje ljudima na Novoj Zemlji… Jer Moja neizmjerna Ljubav želi pomoći svim palim bićima uspeti se, i čim osoba sebi dozvoli biti vođena od strane Mene, čim on samo odustane od njegovog protivljenja i prizna Mene Osobno u Isusu Kristu (Knjižica br. 34) on će se također započeti kretati stazom povratka k Meni, koju je čovjek Isus hodao kao dobar primjer za njega… I onda će on također ući u zakon vječnog reda i proces kroz Zemlju će jednog dana biti za njega također završen, on će istupiti iz njegova fizičkog pokrova i prijeći u Moje kraljevstvo svjetla i blaženstva. AMEN

Bertha Dudde, br. 7756, 26 Studeni 1960

 

KRAJ PERIODA SPASENJA I POČETAK NOVOGA…

Neće više biti nikakve duhovne promjene tijekom ovog perioda Spasenja. Ljudi su izgubili vjeru u Mene, i čak ako je Moje Evanđelje rašireno kroz cijeli svijet biti će jedino uvijek nekolicna koji ga prihvaćaju; ipak rastuće više će otpasti onih čije je vjerovanje bilo samo konvencionalna vjera koji jedino trebaju poticaj kako bi ju potpuno odbacili kada je odluka vjere zahtjevana od njih. Jedino malo stado ljudi će imati živu vjeru, koji uspostavljaju kontakt sa Mnom u njihovim srcima… jedino nekoliko ljudi se asociraju sa Mnom kao što se djeca asociraju sa Njihovim ocem, koji prema tome uvijek doživljavaju Moju očiglednu pomoć kada se susretnu sa poteškoćama i koji će stoga također strastveno Mene podržati budući su oni iznutra uvjereni, stoga imaju živu vjeru. I ovaj broj se neće puno povećati… Vjerska borba, međutim, koja će se voditi svugdje a počeci koje su već svugdje zamjetni, će samo umanjiti broj vjernih, jer onda će Me svatko biti voljan napustiti poradi zemaljskog dobitka, i oni neće prikupiti hrabrosti da se bore za Mene budući im nedostaje žive vjere. I stoga Zemlja konačno neće više ispunjavati njezinu svrhu da služi dušama za postizavanje duhovne zrelosti… Zemaljski napredak većine ljudi je uzaludan budući on ne vodi do dušine zrelosti, koja je razlog zašto oni žive na Zemlji… Unatoč tome, razvoj duhovnih bića se mora nastaviti… I prema tome Zemlja će morati biti restruktuirana tako da će ona biti sposobna ostati mjesto obrazovanja za duhove, kako što je naumljena biti… Posljedično tome, ovaj period Spasenja će dokončati i nova će era započeti. Nove tvorevine će udomaćivati duhovne supstance čiji je napredak bio spriječen… što potrebuje razlaganje ovih tvorevina tako da se zavezane duhovne supstance mogu osloboditi i postaviti iznova u nove forme… I tako ljudi, također, trebaju uzeti u obzir skorašnji kraj i oni koji su podbacili na Zemlji će morati biti opet prognani u materiju, u tvrdu materiju Nove Zemlje…

Bertha Dudde, br. 4353, 25 Lipanj 1948

 

DEZINTEGRACIJA… DJELO UNIŠTENJA… OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO

Duhovni napredak se nikad ne može ostvariti u svijetu mržnje i pakosti/okrutnosti, i prema tome Zemlja ne uspijeva ispuniti svoju stvarnu/pravu svrhu pomaganja duhovnim supstancama utjelovljenim u njoj da dostignu viši razvoj. Stoga je za mnogostruke kreacije, koje su naumljene da ostvare ovu svrhu, došlo vrijeme da se razlože/razvrgnu i oslobode duhove u svrhu primanja novih formi. Za čovječanstvo, međutim, ova dezintegracija predstavlja (pro)pad(anje) iz njegovog već postignutog napretka u najdublji bezdan; ona predstavlja povratak u najtvrđu materiju i ponovljeni proces kroz sva djela stvaranja na Novoj Zemlji. Ali uslijed njihovog nedostatka Ljubavi ljudi su u potpunom neznanju i nemaju niti vremena niti volje razmišljati o (= boraviti sa svojim mislima na) onome što leži ispred njih ako im je informacija predstavljena. Oni sebe ne zaokupljaju sa (u smislu, ‘ne pridaju važnost nikakvim’) duhovnim problemima i to je, također, znak da je došlo vrijeme dezintegracije stare Zemlje. Oni nisu otvoreni za nikakvo relevantno/važno razjašnjenje, oni jedino žive za svoje zemaljske interese i odbijaju sve duhovne razgovore. Posljedično tome, opominjanja i upozorenja ne donose ploda (ili ‘su beskorisna/zaludna’).

Ako, međutim, nema daljnje mogućnosti da se duhovna promjena dogodi na Zemlji, ako je daljnji duhovni pokret prema naprijed nemoguć, onda se jedino potpuno raspadanje/opadanje može očekivati; ali Bog neće dopustiti da se to dogodi, umjesto toga On će ranije transformirati Zemlju. Ovo zasigurno uključuje potpuno djelo uništenja ipak to je naumljeno u planu Spasenja od vječnosti sa ciljem da bi se potpuno degeneriranoj ljudskoj rasi, to jest, zavezanim/ograničenim dušama unutra, ponovno osigurala mogućnost višeg razvoja, pošto Božja beskonačna Ljubav neće nikad dozvoliti da išta potpuno propadne, čak i ako Mu je u potpunosti suprotstavljeno/protivno. Zemljino konačno uništenje je prema tome djelo najvišeg suosjećanja/milosrđa, pa ipak ono će se bez ikakve sumnje dogoditi tako da bi spriječilo čak još daljnje propadanje ljudi koji su, zahvaljujući njihovoj bezobzirnosti/bezosjećajnosti, već prekinuli svaku vezu sa Bogom i proširili ponor između Njega i sebe i time im nedostaje sva snaga (potrebna) za viši razvoj. I zbog toga će im Bog doći u pomoć, On će im oduzeti njihov izvanjski pokrov/omotač (= postojeću materijalnu formu) i ponovno ograničiti/zarobiti duhove, tako da će beskrajno široka provalija, koja je bila oformljena/utemeljena od strane ljudske slobodne volje, postati ponovno manja u prisilnom stanju, tako da će duhovna supstanca ponovno doći bliže k Bogu u ograničenom stanju i još jednom primiti mogućnost da iskoristi svoju slobodu volje ispravno radi povratka Bogu, iako jedino nakon beskonačno dugog vremena.  AMEN 

… I ako ljudi njeguju iluziju kako bi se duhovni stav čovječanstva mogao i dalje promijeniti na ovoj Zemlji, da će oni uzvjerovati u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja i u ovom vjerovanju živjeti drugačiji način života sa duhovno usmjerenim namjerama i stremljenjima, onda će to ostati željeno razmišljanje (ili ‘građenje kula u zraku’) nekolicine ljudi koje se nikada neće materijalizirati. Jer Moj protivnik (Sotona) ima ovlasti koje su mu sami ljudi podarili; i njegova aktivnost će se toliko oteti kontroli da će on morati biti zavezan (Otkrovenje 20:2, 3)… i iz tog razloga jedino kraj će morati doći, tako da će njegova aktivnost biti zaustavljena ili nitko ne bi bio sposoban više postati blažen… I na ovo se vrijeme upućivalo sve od početka ovog perioda Spasenja; i bez obzira koliko daleko ova nagovještavanja vama ljudima izgledala… jednog dana će budućnost podjednako postati sadašnjost, i to vam mora biti rečeno opet i iznova. To je zašto duhovna promjena mora doći, međutim, ne na ovoj Zemlji više nego u svijetu mira i sreće… Nova razvojna era će započeti sa duhovno visoko evoluiranim ljudskim bićima, koje ću Ja otkloniti sa ove Zemlje zbog njihove odanosti vjere i voditi opet nazad do Nove Zemlje… I onda će se duhovna promjena dogoditi i ljudi će opet živjeti u miru i harmoniji… u neprestanom kontaktu sa Mnom, njihovim Bogom i Stvoriteljem, i blaženim bićima u Mojem kraljevstvu. Jer onda će Ljubav ponovno vladati na Zemlji, Moj protivnik više neće biti sposoban vršiti utjecaj na ljude na Novoj Zemlji, jer on će biti zavezan jedno beskonačno dugo vrijeme… dok ljudi sami ne oslobode njegove okove i omoguće mu da još jednom vrši utjecaj (Otkrovenje 20:2, 3). Ali prethodno tome biti će dugačko vrijeme mira i sreće.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4875, 6 Travanj 1950

 

DUHOVNA PREKRETNICA NIJE PREOKRET (PROMJENA SMJERA) NEGO OBNOVLJENO PROGNANSTVO…

Razvoj na bolje više nije moguć na ovoj Zemlji, ljudi čak neće ostati na istom stupnju nego neprestano propadaju, oni žive van svih ograničenja i udaljavaju sebe od Mene do takve jedne mjere da oni žive zemaljski život potpuno bez snage, time je on potpuno besmislen. I prema tome stvarna promjena je naumljena da dokonča duhovno nazadovanje čovječanstva i poploči novu stazu koja će iznova voditi do uzlaza. Vi ljudi niste svjesni (u smislu: nemate znanja o) Mojeg plana Spasenja osim nekolicine kojima Ja Sebe otkrivam. Ali vi bi bili u stanju zamjetiti ga kada bi uopće bili zainteresirani za pitanje što čini temelj svih događaja oko vas. Ipak vaša su pitanja drugačija, pitanja sa kojima se vi zaokupljate se jedino odnose na zemaljske prednosti/blagodati, načine i sredstva za namicanje bogatstva zemaljskih dobara. Vi jedino povećavate vaše znanje na ovom području i zanemarujete duhovne stvari. Ali stoga ćete vi također biti uhvaćeni na iznenađenje od strane nadolazećih događaja i biti ćete u nemogućnosti pronaći objašnjenje ako ga tražite intelektualno. Međutim, znanje o Mojem planu Spasenja (Knjižice br. 15, 39, 40) bi vam objasnilo sve, znanje o Mojem vječnom planu Spasenja bi vam dopustilo gledati na sve iz drugačije perspektive, i to bi probudilo vaš osjećaj za odgovornost budući je sudbina vaše duše nakon smrti odlučena od strane vašeg načina života. Onda bi se mali napredak i dalje mogao ostvariti, premda će jedino nekolicina uzeti objašnjenje ozbiljno koje im je ponuđeno od strane upućenih ljudi. I prema tome ću Ja jedan period razvoja dokončati i dopustiti da započne novi.

Na ovo se zasigurno treba gledati kao na duhovnu prekretnicu ipak ne kao na preokret ili iznenadni napredak razvoja duša, namjesto toga to je daleko više potpuni neuspjeh u jednu ruku i stvaranje novih mogućnosti za razvoj u drugu. Jer ono što je podbacilo tijekom starog perioda razvoja će opet započeti svoj proces razvoja u najdubljem bezdanu; otud ono neće nastaviti jedan neometan proces pročišćavanja. To je zašto je vrijeme prije kraja ove epohe tako izuzetno značajno budući će, naposlijetku, oblikovati sudbinu bezbrojnih duša s obzirom na to da li žive ili umiru. Nastavljeno postojanje ove Zemlje ni u kojem slučaju ne bi koristilo tim dušama, budući su one prekinule vezu sa Mnom davno prije, stoga su one potpuno bez vjere i u ovom stanju neće niti iskoristiti blagoslove koji bi osigurali njihov duhovni napredak. Sve dok kraja će biti uložen svaki napor da bi se spasile pojedinačne duše, to jest, da bi se skrenula njihova pažnja na njihovu svrhu, ipak one ne mogu biti poduprte protiv njihove volje a ova volja jedino stremi sići, ona je jedino zaokupljena materijom koja zaklanja najniže razvijene duhovne supstance. I Ja uvijek uzimam volju duše u obzir, ona će primiti što žudi… i prema tome tvrda će materija postati izvanjski pokrov onog što je već doseglo posljednji stadij razvoja na Zemlji… duše najdalje udaljenih živih tvorevina će biti iznova prognane u tvorevine Nove Zemlje. I opet i iznova ova će užasna sudbina biti predstavljena ljudima, opet i iznova će njima biti dana informacija o Mojem vječnom planu Spasenja, budući je vrijeme kraja kada svaka osoba treba postati svjesna velike odgovornosti koju nosi za svoju dušu, budući on i dalje može koristiti posljednje dane za spasenje njegove duše ako ima volju to napraviti. On treba znati kako će kraj doći i što ovaj kraj znači za njegovu dušu, on treba znati kako neće biti odgađanja nego da će se obistiniti što su vidjeoci i proroci najavili od početka ove epohe Spasenja, da će kraj doći bez greške i sa njime Posljednji Sud, koji će odlučiti nad životom i smrti, nad svjetlom i tamom, nad nagradom i kaznom… nad paklom i prokletstvom i rajem i blaženstvom. AMEN

Bertha Dudde, br. 7611, 30 Svibanj 1960

 

RAZDVAJANJE DUHOVA…

KRAJ JEDNOG ZEMALJSKOG PERIODA…

Staza kao ljudsko biće kroz zemaljski život je posljednja faza razvoja jednog palog prvobitnog duha na ovoj Zemlji… to je završetak vremena koje je ovom duhu bilo podareno za njegov viši razvoj, to je završetak vremena tijekom kojeg je prvobitni duh opet sposoban postići savršenstvo ako on dobro iskoristi ovu posljednju fazu, stadij kao ljudsko biće, ako okrene svoju volju u ispravnom pravcu tijekom ovog vremena. Stoga je sposoban postići cilj ulaska u kraljevstvo, odakle je jednom potekao, opet u potpuno produhovljenom stanju; on je sposoban vratiti se svjetlu, vječnom Prvobitnom Izvoru, ka Ocu, iz Kojeg je prethodno potekao kao Njegova živa tvorevina. Ali premda je ovaj zemaljski život prekratak, poredbeno sa beskonačno dugim periodom pripremnog/prethodnog razvoja, postoji unatoč tome veliki rizik da će ljudsko biće opet zloupotrijebiti njegovu volju, da on neće stremiti postići ovo savršenstvo (Matej 5:48) nego će opet sići u bezdan… A budući je to njegova slobodna volja on ne može biti spriječen da to napravi, baš kao što on, zauzvrat, ne može biti prisiljen okrenuti njegovu volju ispravno. Otud je to stvar testiranja njegove volje po drugi puta, i on mora proći ovaj test kao ljudsko biće ili će njegov kurs kroz zemaljski život biti neuspješan… što može također rezultirati u obnovljenom prognanstvu u materiju ako mu nije podarena milost da se postepeno uzdiže u kraljevstvu onostranog pod daleko težim uvjetima nego na Zemlji. Ova mogućnost također postoji sve dok zemaljski period još nije bio završen budući je carstvo onostranog i dalje otvoreno za duše koje napuštaju ovu Zemlju u nezrelom stanju. Ipak kapije onostranog će se zatvoriti čim ovaj period Spasenja dokonča i novi započne iznova…

Bertha Dudde, br. 7170, 21 Srpanj 1958

RAZJAŠNJENJE MNOGIH SLUČAJEVA SMRTI:

ZATVARANJE KAPIJA ONOSTRANOG

Kapije kroz koje duše ulaze u kraljevstvo Božje će se ponovno zatvoriti na jedno vrlo dugo vrijeme. Ovo može biti razumljivo jedino onima koji su svjesni činjenice kako period Spasenja dokončava, koji znaju da će završiti sa ponovnim prognanstvom duša koje kao ljudska bića nisu uspješno završile/prošle njihov test volje, koje su se opet spustile u ponor i koje će stoga morati ponoviti beskonačno dug postupak razvoja kroz stvaranja nove Zemlje. Dok ovaj kraj ne dođe kapije za ulazak u kraljevstvo onostranog će ostati otvorene, to jest, svi oni koji do tada napuste Zemlju će i dalje biti prihvaćeni u kraljevstvo onostranog, u carstvo duhova, i njima je i dalje na raspolaganju kratak vremenski period da bi radili na napredovanju iz tame ka svjetlu, pri čemu im se uvelike potpomaže tako da neće sići još dublje u ponor te morati doživjeti istu sudbinu: biti prognani u tvrdu materiju. Iz tog razloga je veliko blaženstvo ako duhovno nezreli ljudi budu pozvani ranije, ako ne ostanu živi sve do kraja ove Zemlje je onda oni više neće imati skoro nikakve mogućnosti pronaći Boga i zazvati Ga za milost. A trenutno na Zemlji ima mnogo ljudi koji su jednostavno previše indiferentni u nastojanju napredovati ka psihološkoj zrelosti…. ali koji se niti ne mogu ubrojiti u sotonski logor no koji su u najvećoj opasnoti da mu i dalje padnu kao žrtve prije kraja. I Bog još želi dati ovim dušama mogućnost malo povećati njihov stupanj zrelosti… Prema tome, On ih poziva prije vremena… Jer vrijeme iskupljenja podareno duhovnim bićima koja su utjelovljena kao ljudi neopozivo dokončava… a značenje ovog čovjek samo rijetko može dokučiti…

Jer u duhovnom kraljevstvu će se također dogoditi razdvajanje duhova, čak i u kraljevstvu onostranog nebrojene duše i dalje venu u vrlo dubokoj tami pošto su svi pokušaji da bi se one iskupile bili uzaludni i time oni moraju dijeliti sudbinu onih koji će ponovno biti prognani u materiju. To je razlog zašto se gorljivi iskupiteljski rad također odvija/obavlja u kraljevstvu onostranog, Evanđelje se također propovijeda dušama u mraku, to jest, ponuđena im je mogućnost slušati ga ali oni na to nisu prisiljeni… Sve će biti učinjeno kako bi se spasilo što se spasiti može, jer Bog bi želio pomoći svakoj duši primiti malo svjetla tijekom ovog perioda Spasenja, pošto bi Njegova beskrajna Ljubav željela poštedjeti svaku dušu užasne sudbine koja je dodjeljena onima koji su i dalje potpuno u rukama neprijatelja (Sotone) i od koga će biti otrgnuti (= to ‘otrgnuće’ je ‘ponovno prognanstvo duše u materiju’)… Ali svatko tko zna njihovu sudbinu će pronaći određenu utjehu u činjenici da Bog poziva ljude prije vremena, jer on zna da je to čin milosrđa za te duše tako da će one biti u stanju izbjeći tu užasnu sudbinu. Jer predusretljiva (= ona koja rado pomažu) svjetlosna bića su izuzetno voljna raditi na svakoj duši u onostranom, i apsolutno sve što je moguće će biti učinjeno kako bi ih vodili nagore nekoliko koraka. Onda bi oni izbjegli opasnost ponovnog silaska u ponor i bili bi pošteđeni ponovljenog napredovanja kroz zemlju. Međutim, sa krajem ove Zemlje će čak i ova mogućnost prihvaćanja u duhovno kraljevstvo i nastavljanje sazrijevanja biti gotova, je na kraju će jedino Sotoni skloni ljudi postojati pored malog stada onih koji će ostati vjerni Bogu i po koje će On Osobno doći na Dan Suda (1 Solunjanima 4:16, 17). I stoga, svatko treba biti zahvalan ako ne mora doživjeti kraj, jer njemu zrači zraka nade u činjenici da je pronašao milosrđe te neće morati zalutati.  AMEN

…Jer kraj jedne stare ere također naznačava potpuno razdvajanje duhova, on znači reintegraciju svih duhova u izvanjske omotače ili tvorevine koje korespondiraju sa njihovim stupnjem zrelosti. I u svrhu obnovljenog zarobljeništva pakao će također izbljuvati sve tijekom posljednjih dana,…

Bertha Dudde, br. 6801, 8 Travanj 1957

 

AKTIVNOST SOTONE I DEMONA TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

Svi demoni će biti pušteni s lanca tijekom posljednjih dana kraja; pakao će ispljunuti svoje naj zlo-bnije duhove i princ tame će svoje misli prenijeti na njih da djeluju destruktivno među ljudima na Zemlji. I vi ljudi ćete živjeti sred ovog područja i biti ćete u neprestanoj opasnosti da vas proguta pakao i njegove sile… Ali oni vas ne mogu prisiliti… za sada je još na vama da im dopustite biti pobjedonosnima ili da sebe odbranite od njihovih juriša i vi doista nećete biti njima na nemilosti budući će dobri duhovni svijet također stajati pored vaše strane, on će samo čekati na vaš poziv kako bi bio u stanju pomoći vam. Sav će se pakao osloboditi i Božji će protivnik znati kako neće imati puno preostalog vremena i doista će na svaki mogući način iskoristiti ovo njegovo konačno vrijeme. I mnoge će paklene sile zaposjednuti ljude ako im se oni ne odupru, ako oni sami uživaju u ponašanju opakog svijeta. Demoni će pokušati preuzeti kontrolu nad njihovom vlastitom vrstom, oni će zaposjednuti njihovo tijelo i onda počiniti doista zlo-bne stvari, i već ovo je siguran znak kraja… Jer isuviše prečesto će oni imati lagan posao, ljudi će slijediti njihove sugestije pre-dobro-voljno i skrupulozno ostvariti što prijašnji od njih zahtjevaju. Princ tame će doista zadobiti veliku moć nad ljudima, i prema tome će njegova aktivnost postati sve više očigledna, naposlijetku, on vjeruje za sebe kako je sposoban pobijediti u konačnoj borbi protiv Boga. Posljedično tome on neće ostaviti ni jedan kamen neprevrnut kako bi ljude potstaknuo protiv Boga, on čak neće prezati napasti one koji žele raditi za Boga, on će koristiti svoje suučesnike da im prouzroči žalost/jad sa namjerom da uništi njihovu vjeru u Boga i on će pokušati utrnuti svako svjetlo koje proizlazi iz Boga… Njegova oholost neće poznavati granica i tako će on sebe uzvisiti iznad Boga do jednog opsega da će to rezultirati u brzom kraju njegove aktivnosti.

Međutim, ljudi će biti uvučeni u ovu borbu i trebaju sebe u njoj dokazati. Jer oni neće biti bez znanja o Božjoj Ljubavi i snazi i biti će sposobni zazivati Ga za zaštitu i pomoć u svakoj nevolji, koji će im onda definitivno biti podareni. Time ni jedno ljudsko biće se ne mora bojati ove nadolazeće nevolje i pritiska od strane mračnog svijeta, budući je staza ka Bogu otvorena svakome i nijedna osoba ne može biti spriječena da se njome zaputi. Demonska je aktivnost također lako prepoznatljiva od strane svakog pojedinca i bila bi u stanju zamisliti ga. I, tako, ove sile će se boriti uzalud gdjegod su ljudi dobre volje, budući su oni na Božjoj strani i svijet svjetla će formirati zid oko njih. Vi ljudi trebate doista biti pažljivi i uvijek na straži ali ne trebate biti plašljivi, jer vaša će odlučnost protjerati opasnost ili se odbraniti od nje… I prema tome smjer vaše volje zavisi popuno od vas. Svaki pogled kojeg uputite u carstvo protivnika (Sotone) je zamjećen od strane njegovih podanika koji vas neprestano primamljuju sve dublje u njegovo područje. To je zašto je potrebna velika pažnja ali svima onima koji imaju ozbiljnu volju usprotiviti im se je također zagarantirano da će primiti snagu. Vi možete zasigurno biti kušani ali ne biti prisiljeni… Unatoč tome to će biti i ostati borba za one od vas koji želite ostati vjerni Bogu, koja će trajati do kraja. Vi ćete biti sposobni preživjati ju i izroniti pobjedonosni, jer možete očekivati onoliko puno zaštite i pomoći s Božje strane koliko Njegov protivnik može zadobiti utjecaja nad vama, i vi odlučujete sami za sebe kome ustupate više prava. Međutim, aktivnost pakla i njegovih sila će biti prepoznatljiva svugdje, i ljudi će više nego uvijek popustiti/odreći se i sebe im izručiti. I prema tome vrijeme će doći kada će Bog Osobno zaustaviti aktivnost Njegovog protivnika i njega i njegove sljedbenike staviti u okove (Otkrovenje 20:2, 3), tako da će opet nastati mir među ljudima dobre volje.  AMEN

… onda će svaka mogućnost daljnjeg napredovanja u kraljevstvu onostranog također biti gotova, naračun čega se i dalje vrši značajan iskupiteljski rad kako bi se još spasile duše od dolje od obnovljenog prognanstva u materiju. Suštinsko prebiranje/prosijavanje će se dogoditi u onostranom i na Zemlji. I ako bi ljudi na Zemlji uzeli u obzir koliko daleko su već uznapredovali i koliko blizu su do postizavanja njihovog savršenstva oni bi doista prikupili svu njihovu snagu kako bi i dalje dobro iskoristili vrijeme koje im je preostalo do kraja… Ipak bez obzira što im je rečeno oni ništa ne uzimaju ozbiljno; oni ne koriste vrijeme kako bi postigli njihov cilj i posljednja milost njihova utjelovljenja kao ljudsko biće ih mimoilazi neučinkovito, jer čak sva druga sredstva milosti koja su im podarena tijekom ovog vremena ili nisu prihvaćena ili su korištena neispravno, i jedan beskonačno dugi proces razvoja dokončava bez da je postigao pravi rezultat za ljudsku dušu… za jednom palog prvobitnog duha, koji je naumljen povratiti se Bogu…

Međutim, ljudi mogu jedino biti opominjani i upozoravani, i to se događa u velikom opsegu/stupnju kroz Božansku Riječ (Bertha Dudde) koju Božja veća od najveće Ljubavi dostavlja odgore ljudima na Zemlji kao jedna izuzetna sredstva milosti… I svi će ljudi biti adresirani sa njom i trebaju jedino otvoriti njihova srca i uši kako bi osjetili snagu Božanske Riječi i sigurno se uzdigli. Stoga svako ljudsko biće ima opciju postići snagu za sebe, on jedino treba biti dobre volje i stremiti ispuniti svrhu njegova ljudskog života… On mora živjeti kratko vrijeme do kraja njegova života svjesno, on mora htjeti udovoljiti volji Onoga Koji mu je dao njegov život, on mora sebe izručiti Njemu i apelirati Mu za snagu i milost (BD 3714). Onda će on također postići njegov cilj, jer ovaj apel će njemu uvijek biti uslišen, i Bog će blagosloviti svakoga tko Mu se okrene za snagu i milost, i njegova zemaljska staza neće biti uzaludna.   AMEN

Bertha Dudde, br. 4807, 30 Prosinca 1949

 

PONOR I MOST PREKO NJEGA… OBNOVLJENO PROGNANSTVO…

KRUG STRUJANJA LJUBAVI

 

Provalija između čovječanstva i Mene je sve dublja i dublja, jer broj onih koji vjeruju u Mene sa čvrstim uvjerenjem nastavlja opadati. Snaga Mojih predstavnika na Zemlji neprestano slabi, oni zasigurno govore u Moje ime pa ipak oni nisu distributori Čiste Istine. Sve veći broj ljudi napušta vjeru i okreću se onome koji je Moj protivnik (= Sotona)… oni se okreću ka svijetu koji je njegovo kraljevstvo i na taj način povećavaju udaljenost od Mene koju bi trebali umanjiti za vrijeme svog zemaljskog života. Oni se udaljavaju od Mene i proširuju provaliju koja ih odvaja od Mene. Pa ipak ovaj proces se nastavlja jedino do određene točke, jer jednom kada je ograničenje bilo prekoračeno, kada snaga Moje Ljubavi više ne utječe na njih, duhovna supstanca unutar ljudi se opet stvrdnjava u čvrstu materiju… Sve dok Zemlja i dalje postoji defektni ljudi će ostati unutar kruga strujanja Mojeg dotoka Ljubavi, ipak napuštanje tog kruga predstavlja dezintegraciju formi koje zakriljuju duhovne supstance… ono predstavlja smrt ljudi baš kao i životinja, ono predstavlja razlaganje stvaranja i obnavljanje istog. Ni jedno biće se(be) ne može udaljiti od Mene nekažnjivo, jer ono će izgubiti svoj život ako izgubi Mene. I zato, svatko tko želi ostati živ i ne želi nikad više izgubiti svoj život mora težiti k Meni i tražiti Me, on Me mora nastojati dosegnuti i na taj način umanjiti bezdan između nas. Međutim, bez vjere u Mene kao Oca i Stvoritelja od vječnosti nema staze preko ove provalije, jer most koji vodi do Mene je nevidljiv… Jedino vjera ovaj most čini vidljivim, jer vjera uzrokuje da Me ljudi zazivaju. Vjera u Mene vodi do molitve, koja je nasigurniji most k Meni. Nebrojeni ljudi prolaze mimo ovog mosta i čak oni koji bi trebali biti njihove vođe često ni sami ne pronalaze most pošto su njihove riječi beživotne, pošto su staze koje uzimaju neodgovarajuće da služe kao most, staze, koje opet i iznova vode nazad na početak; pošto njihove riječi molitve ne proizlaze iz njihovog srca i prema tome niti ne dosežu Moje uho, tako oni ne koriste taj most koji je jedini put koji preko ponora vodi do Mene. Prije ili poslije, međutim, čak ni ovaj most više neće postojati, jer jednom kada ga Moji Vlastiti pređu biti će prekasno za druge, pošto će onda svaka staza biti odrezana/prekinuta i više neće biti uzmaka za one koji su zaostali; onda će oni biti progutani od strane bezdana, Zemlja će ih ponovno primiti i sve će još jednom očvrsnuti i postati materija, jer nije težilo uzdizati se već je odlučilo dosegnuti bezdan. AMEN

Bertha Dudde, br. 8430, 5 Ožujak 1963

 

NOVO PROGNANSTVO JE NEIZBJEŽNO ZA SLJEDBENIKE PROTIVNIKA

Prepune sažaljenja, Moje oči počivaju na degeneriranoj ljudskoj rasi koja je kontrolirana od strane Mojeg protivnika (Sotone) i (koja) nije voljna otrgnuti se od njega. Ona mu se dobrovoljno predala/pokorila i na taj način M(en)i negira pravo da djelotvorno interveniram, jer Ja neću prosljediti protivno volji Moga protivnika, pošto mu vi osobno želite pripadati. Međutim on vas nastavlja povlačiti uvijek sve više na dolje, on priprema vašu propast, jer vi ćete ponovno (pro)pasti do dubina iz kojih ste započeli svoj proces razvoja preko Zemlje i morali ste proći kroz sva djela stvaranja sa ciljem da jednog dana konačno postojite kao ljudsko biće. I sada će vam ista sudbina biti dodijeljena, pošto je to ono što želite i vi ne činite ništa da bi izbjegli njegovoj vlasti. I čak iako vam ova informacija biva predstavljena, vi to ne želite vjerovati, i nije preostao skoro ni jedan drugi put kojim se vaše razmišljanje može promijeniti osim ogromne nevolje, koja će spopasti cijelu Zemlju prije kraja, koja to i dalje može ostvariti.

Sve dok ste u stanju razmišljati i dalje postoji mogućnost da ćete na sebe potrošiti neke misli, da ćete uzeti u obzir smrt vašeg tijela i (za)pitati se(be) što će se nakon toga dogoditi…. Ipak, vi ćete generalno odbaci(va)ti takve misli, vi uopće ne vjerujete u ništa i pretpostavljate kako ćete prestati postojati kada vaše tijelo umre… Ali vi uvelike griješite i morat ćete teško platiti za tu grešku, međutim, vi odbijate prihvatiti istinito objašenjenje a na vas se također ne može prisilno utjecati. I suočeni sa ozbiljnom krizom vi samo revoltirate protiv sile koja vam to zadaje, jer čim se nađete u ozbiljnoj nevolji vi za to rado krivite nekog drugog, čak ako i vi sami negirate Boga i Stvoritelja… Ali vi ne možete spriječiti nesreće i nemate druge mogućnosti nego priznati silu koja je jača od vas… Posljedično, takvi udari sudbine i izuzetno teška nevolja su jedina preostala sredstva koja bi još mogla promijeniti vaš način razmišljanja, i Ja ih moram iskoristiti s obzirom na cilj i uzimajući u obzir sudbinu, koju bi od vas želio odvratiti.

Ne žalite ljude koji iznenada moraju napustiti ovaj život, jer oni će i dalje biti u stanju pronaći neko svjetlo u onostranom, ako već u potpunosti nisu porobljeni od strane Moga protivnika propadajući onda također u ponor sa ciljem da bi ponovno bili prognani u materiju… Ali jao onima koji će iskusiti kraj bez da su promijenili način svojeg života, svojeg razmišljanja i svoje nevjere… Oni više ne mogu biti spašeni, i čak najveća milost sa Moje strane, Moja beskrajna Ljubav za sva Moja živa djela stvaranja, neće biti u stanju otkloniti od njih sudbinu novog prognanstva, jer to je jedina opcija za dušu da jednog dana postigne savršenstvo kada, nakon beskonačno dugo vremena, ona ponovno živi na Zemlji kao ljudsko biće i svjesno putuje put ka Meni sa ciljem da postane slobodna od svake forme.

I ovo novo prognanstvo je djelo Ljubavi sa Moje strane, pošto ću Ja dušu oteti iz moći Mojeg protivnika i ponovno je podrediti Svojoj volji. I kao ljudsko biće ona će biti u stanju sebe osloboditi od njega jedino ako svjesno zaziva Isusa Krista za iskupljenje (Knjižica br. 38)… A pošto ljudi na Zemlji više ne vjeruju u Njega i ne zazivaju Ga za pomoć, oni isto tako ne mogu biti oslobođeni od njegove kontrole, i on će ih neizbježno povući dolje u svoje područje… Ipak vi ljudi imate slobodnu volju i prema tome ste ju također u mogućnosti usmjeriti ka Božanskom Iskupitelju kao i prema njemu… i bili bi zauvijek spašeni… Pošto vi to ne činite morat ćete posljedično prihvatiti rezultate vaše Meni nasuprotne volje.

Ali Ja ću vam Ja opet i iznova dostavljati mjerodavnu informaciju, Ja ću svakome od vas govoriti kroz glas savjesti, i Ja ću ga prisiliti da shvati kratkotrajnu prirodu svih svjetovnih užitaka i udobnosti, Ja ću ga pustiti da osobno iskusi patnju i nevolju… I naposlijetku Ja ću mu govoriti kroz elemente prirode… Ipak Ja neću forsirati njegovu volju, i prema tome on mora jedino sebe kriviti za sudbinu kojoj se primiče… Ja bi mu želio darovati neograničenu sreću… On osobno, međutim, odabire stanje bijede, stanje krajnje muke i ograničenosti. I stoga će on primiti ono što priželjkuje, pošto će njegova naklonost ka zemaljskoj materiji ponovno rezultirati u njegovom vlastitom prognanstvu u najtvrđu materiju…

Bertha Dudde, br. 6598, 18 Srpanj 1956

 

BLAŽENSTVO ILI OBNOVLJENO PROGNANSTVO ZAVISI O SLOBODNOJ VOLJI

Štogod vi mogli žudjeti na Zemlji, vaše će želje biti uslišene… Jer primiti ćete štogod žudite jednom kada je vaš život na Zemlji gotov. Ako ste žudjeli duhovna vlasništva, duhovno kraljevstvo će vam ih osigurati u izobilju, ako su zemaljske stvari bile vaša želja onda će vas Zemlja ponovno udomaćiti… materija za kojom ste stremili će još jednom postati vaš izvanjski omotač kao što je to bilo prije jednog nevjerojatno dugog vremena… Ali vi ćete uvijek stvoriti sudbinu za sebe koja vam je podarena nakon vašeg umiranja… Ako vam je, međutim, milost podarena da budete pozvani prije kraja ove Zemlje, onda će vam kratko vrijeme još biti podareno tijekom kojeg vi još možete odbaciti zemaljske žudnje, tijekom čega vam je još jednom duhovno bogatstvo ponuđeno kojeg vi trebate samo ščepati kako bi došli u njegov posjed poradi vašeg spasenja. Ipak još jednom to zavisi o vašoj slobodnoj volji da li se vi i dalje okorištavate ovim konačnim blagoslovima ili ih puštate da prođu pored vas neiskorišteni kako bi onda bili utjelovljeni u zemaljskim tvorevinama još jednom budući ste vi to tražili. Ali vi možete biti blaženo sretni u posjedu duhovnog bogatstva… Vi ćete svi morati snositi posljedice vašeg zemaljskog života, jer to je zakon Božanskog reda koji ne može biti opozvan od strane Moje Ljubavi a Ja ne mogu, poradi ‘milosti’, podariti blaženstva onima koji žive njihove živote na Zemlji protivno Mojoj volji, protivno Mojem Božanskom redu… koji su samo sluge svijeta i prema tome lišavaju sebe očekivanja blaženog duhovnog kraljevstva… Sve dok ova Zemlja nastavlja postojati Moj pritok Božanske milosti je i dalje otvoren i na Zemlji i u onostranom, i svim živim dušama koje pogrešno razmišljaju će biti ponuđeni blagoslovi ali sve one će zadržati njihovu slobodnu volju…

Međutim, za sada još ima mogućnosti za promijenu volje, svi oni koji su obmanuti… bilo to na Zemlji ili u onostranom… i dalje primaju dobro-dušne savjete da uzmu u obzir njihov stvarni zadatak; za sada još duhovni svijet gorljivo nastoji zadobiti pristup ljudskim mislima na Zemlji, baš kao što svjetlosna bića pristupaju dušama na drugoj strani, i svi oni jedino streme usmjeriti njihove misli ispravno, okrenuti njihove oči spram Mene i probuditi žudnju za svjetlom u njima, tako da oni neće proći mimo Fontane Milosti gdje ona sebe otvori, iz koje oni onda mogu crpsti za dobrobit njihovih duša. Ali čak ovo vrijeme milosti će dokončati i onda će Dan doći bez greške kada svaka duša prima ono što žudi… I svatko tko nikada nije obraćao pažnju na duhovno bogatstvo će biti praznih ruku i morat će prihvatiti užasnu sudbinu… Onda će period spasenja dokončati, onda će beskonačno duga noć započeti za duše čija je volja bila pogrešno usmjerena… Ali nezamislivo blaženstvo će biti podareno onima koji su se potrudili dohvatiti Me i naučili prezirati zemaljske stvari… Kraljevstvo onostranog, međutim, će isto tako biti jedino kraljevstvo blaženstva, jer sve bijedne duše će iznova morati proći kroz izuzetno mučno bolan proces razvoja, ali jedino kako bi jednog dana opet postigli slobodu koju su bili zloupotrebili u ovom zemaljskom životu. Prije ili poslije sva će bića biti sposobna opet donijeti slobodnu odluku i zavisit će o njima da li oni produžavaju njihovo stanje agonije ili opet ulaze u blaženstvo unutar kratkog vremena… Ali svi će primiti pomoć da dosegnu svoj cilj, jer Ja izljevam Moje blagoslove bez ograničenja, i svatko tko iskoristi blagoslov će biti oslobođen od sve nevolje i boli.  AMEN

… Jer iako Ja imam na Svom raspolaganju svaku moć, Ja neću na silu utjecati na volju samo-svjesnog bića inače bi prekršio Moj zakonski red, što nikad neće biti moguće. Ali Ja ću ljudima govoriti sve do kraja, i svatko tko obrati pažnju na Moje Riječi će biti spašen od sudbine novog prognanstva, i on će Mi vječno zahvaliti da ga je Moja Ljubav slijedila sve dok se nije promijenio. AMEN

Bertha Dudde, br. 7591, 30 Travanj 1960

 

OBNOVLJENO PROGNANSTVO JE REZULTAT DUHOVNE SMRTI…

Duhovna smrt čini nužnim prognanstvo u materiju, to jest: duhovno biće koje je podlijeglo smrti, koje ostaje u beživotnom stanju, mora biti iznova začeto u tvrdoj materiji kako bi se polako vratilo u život. Sve dok još postoji mala iskra života unutar duhovnog bića sve će biti pokušano kako bi ju se još više vodilo spram života, i ovo zasigurno može biti uspješno tako da će biće onda biti pošteđeno toga da je prognano u materiju, i ono će unatoč tome polako oživjeti, pa iako nakon beskonačno dugog vremena. Ali postoji također mogućnost da će biće postati potpuno paralizirano, da će ono sići sve više u bezdan… što mnoge duše u onostranom dozvole da se dogodi… Onda će duhovna supstanca ovog bića biti razložena i još jednom postavljena u tvrdu materiju… u tvorevine Zemlje. I ona će morati putovati užasno bolnom stazom kako bi se ponovno vratila u život. I ljudi na Zemlji mogu jednako sići u njihovom duhovnom stanju u posljednjim danima; oni mogu nastaviti stremiti spram bezdana njihovom vlastitom slobodnom voljom, oni mogu sebe potpuno potčiniti gospodaru tame i, kao njegovi sljedbenici, sići sami u krajnju tamu… I onda će također biti nužno razložiti duše u bezbrojne sićušne čestice i postaviti ih iznova u tvorevine, one će morati još jednom poduzeti put višeg razvoja kroz nebrojene forme dok se ispočetka ne probude u život…

I ovaj nizak duhovni stupanj se pojavio; tijekom posljednjih dana duhovna je smrt zasigurna i sve je bilo učinjeno na Zemlji baš kao i u onostranom kako bi stimuliralo pojedinačne iskrice života, kako bi se osnažilo postojeći život i spriječilo ga da postane plijenom smrti. Jer to je vrijeme beskonačnog mučenja kojeg će duhovno biće morati otrpjeti ako je iznova prognano u materiju. I Božja Ljubav i milosrđe također važe za ono što je sišlo do najniže točke i želi ga zaštititi od ove sudbine. Međutim, gdje Mu se slobodna volja duhovnog bića protivi Božji se plan Spasenja mora sprovesti, nakon čega će obnovljeno prognanstvo u materiju biti neizbježno.

Kada bi ljudi imali preciznu informaciju o ovome oni bi doista napravili sve u njihovoj moći kako bi izbjegli duhovnu smrt… Ali oni ne prihvaćaju znanje o tome, oni ne vjeruju u nastavak života, oni ne vjeruju u opravdavanje pred Bogom i niti oni vjeruju u Boga i Stvoritelja Koji će od njih potraživati odgovornost jednog dana… Njihov ‘Ego’, međutim, ne može više prestati postojati i njegovo će prebivalište biti odgovarajuće njegovom stanju, i premda on više neće biti sebe svjestan u stanju smrti on će unatoč tome osjećati agoniju svojeg zarobljeništva, budući je on izvorno bio stvoren kao slobodno duhovno biće. Pa ipak, u njegovom beživotnom stanju on ne može biti postavljen gdje život postoji budući je on dobrovoljno odabrao stanje smrti i njegovoj se je volji naknadno udovoljilo. Slobodna volja je, međutim, stanje blaženstva a ograničeno stanje je stanje mučenja… I kao ljudsko biće duša odabire svoje vlastito stanje. I Božja Ljubav i mudrost joj dozvoljavaju zadržati njezinu slobodu ali pomažu ljudskom biću na svaki zamislivi način postići vječni život… baš kao što će On podariti Njegovu pomoć opet kroz prognanstvo u materiju tako da se ono što je beživotno može probuditi u život iznova jednog dana.

I Božja Ljubav se primjenjuje na sva jednom pala duhovna bića, ona ih također slijedi u bezdan i pomaže im iznova se uzdići… ali ona je posebice aktivna tijekom vremena kada je biće ponovno zadobilo njegovu samo-svjesnost i slobodnu volju… tijekom vremena kao ljudsko biće… tako da će ono onda promijeniti njegovo inicijalno mrtvo stanje u stanje života. Ali slobodna volja ljudskog bića ostaje nedodirnuta, ona će biti poštovana, i ova slobodna volja odlučuje da li će biće izgubiti njegovu izvanjsku formu zauvijek ili da li će forma opet postati kruta… tako da će se ono još jednom vratiti u materiju. Onda je biće palo plijenom duhovnoj smrti i ono će trebati beskonačno dugo vrijeme dok još jednom ne primi milost utjelovljenja kao ljudsko biće gdje ono može za sebe steći život.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7644, 9 Srpanj 1960

 

DUHOVNA SMRT I OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO…

Duhovna smrt je najgore stanje koje se može dogoditi duši, jer ona će biti nesposobna sebe osloboditi od nje jednom kada je napustila Zemlju. Ona postoji, ona je također svjesna sebe a ipak je potpuno bez svjetla i snage, i ovo je stanje nezamislive agonije. Ono opet neizbježno vodi do obnovljenog prognanstva u materiju ukoliko ljudi ne posreduju tako učinkovito namjesto nje (ili ‘u njezino ime’) da to dušu opskrbljuje sa snagom, tako da ona sebe može promijeniti ako ima volju to napraviti, to jest, ako se se ona tome direktno ne protivi. Sve dok je duša bez-voljna u ovom stanju, ona može primiti pomoć od prosvjetljenog duhovnog svijeta ili kroz Ljubavi-puno (ili ‘blagonaklono’) posredovanje… Ali ona također može biti tako otvrdnuta da se sa gorućim bijesom buni protiv sile koja… tako ona vjeruje… nju drži zarobljenom. Onda će se ona postojano sve više spuštati i otvrdnuti u krutu supstancu, koja naknadno čini njezin uzlaz u kraljevstvu onostranog nemogućim. Onda će ona morati putovati beskonačno dugom stazom višeg razvoja opet kroz cijelo stvaranje, jer jednog dana će se čak i ova duša probuditi u život koji traje zauvijek… Bezbrojni ljudi na ovoj Zemlji su u ovoj opasnosti da podlijegnu duhovnoj smrti, jer tijekom vremena kraja oni ne čine ništa da bi postigli ovaj život. Oni žive bez Ljubavi i prema tome također bez Boga (1 Ivanova 4:16, 17), oni su već otvrdnuli njihove duše u materiju na Zemlji, jer oni streme spram nje i podbacuju uzeti u obzir duhovni život kojeg bi trebali stvoriti za dušu dok žive na Zemlji. Oni se klanjaju onome koji je gospodar zemaljskog svijeta i također streme za njegovim dobrima… A ova ne mogu podariti život duši nego joj sigurno osiguravaju njezinu duhovnu smrt.

I ako ona uđe u onostrano u ovom beživotnom stanju ona će biti u krajnjoj opasnosti, jer okrutni ljudi rijetko ostavljaju prijatelje iza na Zemlji koji će im slati Ljubavi-pune (ili ‘blagonaklone’) misli u duhovno kraljevstvo. I jedino ove mogu spasiti dušu,jer svaka blagonaklona misao, svaka molitva puna Ljubavi ima jedan učinak snage na takve duše, one su tako učinkovite da se duša mijenja i ima volju uspeti se (Knjižica br. 29). Onda je ona izbjegla duhovnu smrt, ona više neće sići u stanje koje rezultira u obnovljenom prognanstvu. Svi vi ljudi nemate ideju o snazi Ljubavi ili bi uložili napor da živite život Ljubavi… I onda ćete vi postići život, jer sama Ljubav je život, i ona budi sve što je mrtvo nazad u život.

Ako, međutim, vi ne koristite ovu snagu, ako nastavljate bez Ljubavi, duševna supstanca vaše duše nema opciju nego se ukrutiti i na taj način ulazi u užasno stanje, jer onda smrt neće voditi do dušine prolaznosti, namjesto toga to će biti stanje vegetiranja u svjesnosti o njezinom postojanju i bespomoćnog stanja agonije i tame. Sve dok još živite na Zemlji vi ste nesposobni zamisliti ovo stanje, ipak trebate napraviti sve što je u vašoj moći kako bi ga izbjegli, jer za vas je sve moguće na Zemlji, vi opetovano imate mogućnost ostvariti djela Ljubavi na Zemlji, i onda će opasnost od smrti biti gotova,  onda ćete se morati probuditi u život dok ste još na Zemlji i prema tome ćete također biti sposobni ući u vječni život, onda ste vi nadvladali smrt.

I vi ste svi sposobni živjeti život Ljubavi, jer Božanska iskra je u svima vama, koja jedino treba biti zapaljena kako više nikada ne bi bila utrnuta, budući vam Ljubav uvijek daje novu snagu i vi ćete iznutra biti motivirani da budete aktivni jednom kada ste zapalili iskru Ljubavi u vama. Međutim, vi ne možete biti forsirani to napraviti, ali užasnost duhovne smrti vam uvijek jedino može biti pokazana tako da ćete pokušati izbjeći ovaj užas sami od sebe… Jer sve dok živite na Zemlji vi imate snage biti Ljubav-no aktivni; ali jednom kada ste ušli u kraljevstvo onostranog vi ćete biti nesposobni činiti išta sami od sebe, onda ćete biti zavisni o pomoći i možete sebe smatrati sretnima ako vam je ona priskrbljena od strane ljudi čije vas misli prate sa Ljubavlju… Jedino Ljubav iskupljuje, jedino Ljubav je snaga… i svatko treba steći Ljubav za sebe kroz Ljubav-nu aktivnost sve dok živi na Zemlji, tako da neće podlijeći duhovnoj smrti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6317, 21 Srpanj 1955

 

OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO

Što će se vama ljudima dogoditi ako se ne promijenite to vam ne može biti dovoljno pesimistički opisano, budući da će to premašiti vašu najgoru imaginaciju… To je za vas nešto najstrašnije, pošto ćete morati odustati od vašeg već postignutog stupnja slobode, jer bit ćete ograničeni i naći ćete se ponovno u zarobljeništvu u vremenskim periodima beskonačnog trajanja, sve dok jednog dana ne susretnete istu sudbinu, još jednom (pro)živjeti život ljudskog bića na Zemlji… Ali bez obzira na to kako šokantno vam je vaša sudbina opisana, vi sebi ne dozvoljavate da to na vas utječe, a ipak, vi bi još mogli izbjeći tu sudbinu samo ako bi to primili k srcu i promijenili svoje putè… Jer Ja od vas zahtjevam jedino da promijenite vašu prirodu, Ja jedino zahtjevam da vi ljudi promijenite vaš stav jedni prema drugima, da radije pomažete nego da se borite i suprotstavljate jedni drugima, da usrećujete jedni druge i nudite dobrotu umjesto da ste odvratni jedni prema drugima i povećavate mržnju u sebi. Ja jedino tražim da se svaki pojedinac potrudi u kultiviranju nesebične Ljubavi prema bližnjemu, onda će se cijela njegova priroda promijeniti i onda će osoba stupiti u kontakt sa Mnom Osobno, i opasnost novog prognanstva nakon kraja ove Zemlje za njega više neće postojati.

 

A čak i ako ne želite vjerovati u ono što vas čeka, vi bi ipak trebali pokušati sebe usavršiti/poboljšati, jer život Ljubavi bi ipak imao samo blagotvorne učinke na Zemlji, pošto bi vi onda na vašem raspolaganju imali energiju koja osobi bezosjećajnog razmišljanja i života nedostaje… Predstojeća sudbina vam može uvijek i jedino biti predstavljena kao strašno iskustvo kojem ćete sami postati žrtve… I vi bi uvijek i jedino trebali biti potstaknuti na blagonaklone (ili ‘Ljubavlju ispunjene’) aktivnosti ako želite izbjeći ovaj strašan ishod… Ako vam je u to teško (po)vjerovati… vi i pored toga još možete živjeti život Ljubavi, i uskoro ćete zasigurno znati ono što ne želite vjerovati, jer onda će vaš duh postati prosvjetljen Ljubavlju i vi ćete jasno prepoznati neizbježnu posljedicu nasilja protiv zakona reda… pošto ćete onda vi biti u stanju/mogućnosti promatrati uzrok i posljedicu u svakom događaju i iskustvu… Ali svatko tko ostane indiferentan na ove savjete i upozorenja će iskusiti što je mogao izbjeći… i on sam će biti žrtva svog života bez Ljubavi. Jer sva njegova snaga će mu biti oduzeta i potpuno slaba supstanca njegove duše će se ponovno stvrdnuti, najtvrđa materija će iznova ograničiti/zatvoriti biće a za oslobađanje od tog će biti potrebni beskrajno dugi periodi vremena… sa ciljem da konačno stigne na isti nivo na kojem se trenutno nalazite… Jedan beskonačan krug, koji će sebe ponavljati sve dok vi sebe ne isključite kroz svjesno nastojanje i svjesnu vezu sa Mnom… Jedino onda će proces/razvoj kroz materiju biti završen i put u duhovno kraljevstvo osiguran za vas…

Vi bi to mogli ostvariti već sada samo ako bi vršili Moju volju: da sebe oslobodite od svih ograničenja kroz blagonaklonu (ili ‘Ljubavlju ispunjenu’) aktivnost, da vjerujete u Mene i tražite kontakt sa Mnom… i da taj kontakt ostvarite baš kroz tu blagonaklonu aktivnost… Vi ste to u stanju učiniti dok još živite na Zemlji i energija života je na vašem raspolaganju, ali preostalo vam je još samo malo vremena… Iskoristite ga dobro, vjerujte u Moje riječi, vjerujte da vas čeka jedna strašna/užasna sudbina, i svjesno izbjegnite tu sudbinu tako što ćete samo nastojati živjeti ispravno i časno i prakticirajući Ljubav prema bližnjem. To je jedno urgentno preklinjanje koje vam Ja proglašavam sa blagonaklonim srcem: Promijenite se prije nego bude prekasno… Sjetite se Mene i sjetite se vašeg bližnjeg sa dobrotom, tako da postanete slobodni i ne morate se bojati onog što vam se približava.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4631, 8 Svibanj 1949

 

AGONIJE OBNOVLJENOG PROGNANSTVA U KRUTU MATERIJU…

Nikakve riječi vam ne mogu opisati agonije koje za duhove za sobom povlači obnovljeno prognanstvo u krutu materiju, budući je ovo stanje nezamislivo za ljudski um. Duhovna supstanca sebe percipira kao biće a ipak je nesposobna iskoristiti njezinu volju premda je ona svjesna nje kao dokaz njezina postojanja kao biće. Duhovna se supstanca drži zarobljenom i bila je izvorno stvorena kao nešto što je bilo sposobno biti slobodno aktivno, otud njezina bespomoćnost i slabost u ograničenom stanju rezultira u neopisivim agonijama koje ju obično nagnaju da revoltira još više umjesto da postane podređena Božjoj volji. Čovječanstvo je u posjedu slobodne volje i približava se ovom vrlo bolnom stanju… Ono bi i dalje imalo dovoljno vremena da odvrati ovu sudbinu od sebe ipak ono nije otvoreno za ikakvu prezentaciju od strane upućenih ljudi, i njemu potpuno nedostaje vjere u zasluženu kaznu, u dušin nastavak života naračun čega poduke neće biti u stanju postići ništa i time je nevolja duša mnogih ljudi izuzetno ozbiljna/kritična.

Za sada je ljudsko biće i dalje gospodar stvaranja, on je učinkovito odgovoran za njega (ili ‘vlada nad njime’) i sposoban je okoristiti se tvorevinama u skladu sa njegovom voljom… ali jednog dana će on sam opet biti djelo stvaranja, najprije beživotni, nepokretni predmet koji može biti iskorišten ali može ostati neiskorišten tijekom jednog nezamislivo dugog vremena… jednog dana će on biti jako daleko iza onog što je u sadašnjem trenutku i jedno beskonačno dugo vrijeme će proći prije nego je on opet evolvirao u ljudsko biće, u biće koje je obdareno sa slobodnom voljom i snagom da koristi ovu volju. Međutim, mnogim će stadijima on morati proći, bezbrojna mučenja će morati izdržati sa zavezanom voljom i aktivnosti koje će morati ostvariti nisu shvatljive čovjeku i prema tome je za njega teško povjerovati. A ipak on sam je odgovoran za sudbinu njegove duše nakon što njegovo tijelo umre. Za sada on i dalje ima snagu da bi vršio djela Ljubavi koja će odvratiti ovu gorku sudbinu od njega, on i dalje ima mogućnost da bi obratio pažnju na Božju volju time što će (po)slušati Božansku Riječ, i ako udovolji toj volji njegova će se priroda promijeniti i steći pravo na stanje svjetla i slobode nakon njegove fizičke smrti. Za sada je on i dalje u stanju koristiti njegov intelekt, on može razmišljati o sebi, njegovom Stvoritelju i njegovoj svrsi života i, ako je to njegova volja, on će također biti sposoban vjerovati… Bog pristupa svakom čovjeku sa Njegovom milošću i daje im mali poticaj da se kreću u ispravnom pravcu, da odaberu ispravan put.

Ako mu se čovjek ne protivi on će dopustiti sebi da bude poguran na ispravan put i istinski cilj će mu biti osiguran. Ipak Bog također obraća pažnju na opoziciju, to jest, On ne prisiljava osobu protivno njegovoj volji… ali osoba također snosi odgovornost za njezinu dušu, ona osobno priprema njezinu sudbinu koja će biti izuzetno bolna, i na njezino neizrezivo žaljenje ona će morati krenuti stazom obnovljenog prognanstva, jer Božja milost ne smije biti odbačena s obzirom da ovo također znači odbacivanje Njegove Ljubavi i time udaljavanje duše umjesto da Mu se približi, što je svrha i cilj zemaljskog života.

Jedino nekolicina ljudi će se zaputiti ispravnom stazom tijekom posljednjih dana, i stoga je nevolja golema i hitno potrebuje ispravno djelovanje. To je zašto Božje sluge na Zemlji trebaju spomenuti užasnu sudbinu koja čeka ljudsku dušu ako se ona ne promijeni tijekom posljednjih dana prije kraja. Opet i iznova će im kraj biti opisan kako se neminovno približava u skoroj budućnosti, jer vrijeme leti i zahtjeva krajnju aktivnost kako bi se i dalje spasile one duše od propasti koje prihvaćaju opominjanja i upozorenja i voljne su učiniti ono što je dobro. Jer dan će doći neočekivano (1 Solunjanima 5:2, 4; 2 Petrova 3:10) i bezbrojne će ljude baciti u ruinu, u smrt, to jest, u ograničeno stanje unutar materije iz kojeg će oni biti jedino sposobni sebe osloboditi nakon beskonačno dugog vremena. Budite upozoreni, vi ljudi, jer to se tiče vječnosti, tiče se vas samih, vaših duša, koje su u jako velikoj opasnosti a ipak mogu i dalje biti spašene ako ste vi dobre volje.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8511, 28 Svibanj 1963

 

DA LI SU RAZLOŽENE ČESTICE SPOSOBNE PATITI?…

Svako biće će proigrati svoju samo-svjesnost ako potpuno zakaže kao ljudsko biće i više ne može izbjeći sudbinu obnovljenog prognanstva… A to je najužasnija stvar koja se može dogoditi, jer premda je razloženo na bezbrojne sićušne čestice ono se više nije u stanju osjećati kao cjeloviti entitet, kao što vi ljudi pretpostavljate, ono unatoč tome doživljava nezamislive agonije, budući duhovno biće, koje je jednom bilo stvoreno kao slobodni entitet i već je djelomično ponovno povratilo njegovu slobodu kao ljudsko biće (= kad je nakon prolaska kroz cijelo Stvaranje bilo sakupljeno i kao duša utjelovljeno u ljudskom biću)… je sada ograničeno i doživljava ovo ograničenje kao užasno mučenje (Rimljanima 8:22). Jer Moja jednom isijana snaga je bila samo-svjesna bića, oni su bili bili sposobni živjeti do najvišeg stupnja, stoga oni nisu samo bili mrtve čahure… ipak oni su postali poput toga kada su se odmetnuli od Mene… Kada je duhovna supstanca postala kruta stvaran se život bio povukao iz nje, to jest, Moja snaga, koja na prvom mjestu daje život svemu, više nije prožimala te čahure… I razloženi u sićušne čestice će također ostati bez života sve dok oni ne mogu biti osvijetljeni sa Mojom snagom Ljubavi…

Činjenica da ove beživotne sićušne čestice mogu unatoč tome biti osjetljive je neshvatljiva za vas ljude… U tom slučaju, međutim, oni nikada ne bi reagirali kada Moja snaga Ljubavi njih pokušava uhvatiti i ograditi ih tako da pale duhovne supstance mogu biti preoblikovane u materiju… Jer čak njihov otpor je reakcija koja demonstrira da duhovne supstance osjećaju izvjesnu količinu boli i pokušavaju započeti borbu… I cijelo Stvaranje je u ovom stanju mučenja (Rimljanima 8:22), jer ono je subjektom zakona kojem Sam Ja Osobno Izvornik… Ono nije slobodno i mora sebe podrediti Mojem zakonu vječnosti… što je izuzetno bolno za duhovnu supstancu koja je jednom bila stvorena kao slobodno biće… Međutim, ako ona ne bi osjećala ovu agoniju, ne bi nikada bilo moguće opet promijeniti ovo beživotno stanje… Vi ljudi ovo nećete nikada biti u stanju razumjeti, ali vi u to trebate vjerovati, inače se ne bi trebali bojati silaska u bezdan i bili bi potpuno indiferentni s obzirom na to što će vam se dogoditi nakon smrti vašeg tijela. Na Zemlji vi opet imate vašu samo-svjesnost i slobodni ste do izvjesnog stupnja a ipak ne potpuno sretni sve dok niste pronašli sjedinjenje  sa Mnom tako što ste sebe potpuno izručili Meni… Unatoč tome, sve dok ste živi vi i dalje možete postići potonje… Ako, međutim, vi opet izgubite vašu samo-svjesnost onda ćete također izgubiti svu slobodu, vaša će aktivnost biti odlučena od strane Moje volje ostavljajući vas još jednom nesposobne koristiti išta od vaše volje, vi ćete biti zavezani unutar najdublje tame bez znanja o vašem postojanju, budući ćete biti razloženi i jedino vršiti one funkcije koje vam je vaš Bog i Stvoritelj odlučio da trebate činiti… I ako ste vi, u zrelom  stanju duše, jednog dana sposobni promatrati ovaj dug period vremena u stanju prisile, onda ćete također znati o nezamislivim agonijama koje je vaša duša morala otrpjeti u bezbrojnim formama (mineralnog, biljnog i životinjskog kraljevstva), i vi ćete također razumjeti zašto vas Moja Ljubav neprestano opominje i upozorava kako bi vas poštedjela ove strašne sudbine. Jer vi ne možete opet iščeznuti u ništavilo, i budući ste besmrtni… premda razloženi… onda ono što preostaje neće isto tako niti biti neosjetljivo…

Vi ljudi bi jedino sebe trebali zadovoljiti sa informacijom koju vam dostavljam kao Istinu… Ja želim ispraviti obmanute pretpostavke poput one da razložene duhovne supstance nemaju osjetilnu percepciju, da je njihovo stanje prema tome istoznačno ‘ne-postojanju’. Onda proces razvoja ne bi bio sazrijevajući sve do stanja kada ono ponovno prima svoju samo-svjesnost kao ljudsko biće, jer sva duhovna bića sebe iskupljuju jedino putem patnje i putem služenja, i prije njihova utjelovljenja kao ljudsko biće (= zato sve u ova tri kraljevstva SLUŽI čovjeku!) baš kao i tijekom njihovog ljudskog postojanja…  Ne treba zaboraviti kako je biće sebe bilo opteretilo sa užasnom krivnjom zbog njegova prošlog otpadništva (= ovdje se ne radi o grijehu Adama i Eve već se radi o otpadništvu prvobitno stvorenih anđela koji su odabrali slijediti Lucifera kada se on uzoholio i pobunio protiv Boga) i da će ono opet povećati ovu krivnju ako ne iskoristi svoje posljednje vrijeme milosti kao ljudsko biće i siđe opet u bezdan. I premda potpuno iskupljenje kroz biće nije moguće (u smislu: biće samo sebe ne može iskupiti), ono će unatoč tome morati pružiti nadoknade i patiti sve dok nije oslobođeno od njegove krivnje kroz djelo Spasenja Isusa Krista… Prihvatiti Isusovo djelo milosti i samilosti je zadatak ljudskog bića u ovom zemaljskom životu (Knjižica br. 38!!!), i prema tome on bi mogao sa lakoćom uzdići se…  Ako podbaci i odbaci svu pomoć od gore (u što spada i ova Čista Istina via Bertha Dudde), ako on ponovno siđe u bezdan, onda će također biti razumljivo kako će ova staza patnje započeti ponovno kada je duša opet razložena i staza kroz tvorevine započne skroz ispočetka… I niti će patnja dokončati sve dok ogromna krivnja nije, prije ili poslije, iskupljena kroz Isusa Krista, kada je volja ljudskog bića spremna zaputiti se stazom prema Križu i apelirati Njemu za oproštenje od njegove krivnje (Knjižica br. 38!!!)… I ovaj veliki blagoslov je na raspolaganju vama ljudima na Zemlji… Ako ga ne iskoristite i ne obratite pažnju na njega onda vaša patnja neće dokončati, jer vi ste jako udaljeni od Mene, vašeg Boga i Stvoritelja, a to uvijek predstavlja nedostatak slobode, svjetla i snage i posljedično tome vi isto tako nećete biti sretni.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4488, 17 Studeni 1948

 

NEBO I PAKAO

Ja neću dopustiti nikome tko sebe preda Meni kao Moj Vlastiti da ikada opet propadne. Ali svatko tko ostane u protivljenju Meni je u velikoj opasnosti izgubiti snagu Moje Ljubavi u potpunosti i da postane otvrdnut u njegovoj temeljnoj supstanci, što je stanje jedne izuzetne agonije koje bi Ja želio spriječiti. Ova Istina, koja nije bila sakrivena od čovječanstva od početka, je rezultirala u konceptu ‘neba i pakla’, blaženog i bijednog stanja, koje je u ljudskoj mašti ograničeni prostor, sve dok konačno stvarna Istina… stanje… ne postane manje važna u njihovoj mašti i jedino prostor ostane, zamišljen od strane fantazije na svaki zamisliv način. Ovo je dalo prostora mnogim obmanjujućim mislima tako da je Istina sada potpuno izopačena i ljudsko biće više nema nikakvog znanja o onome što nebo i pakao doista znače.

Život i smrt su nebo i pakao… Zaposlena, radosna aktivnost u najblistavijem zračećem svjetlu je život… Slabost, bespomoćnost i najdublja tama su smrt… I svako stanje se može neprestano povećavati u obadva smjera sve dok konačni cilj, blaženo sjedinjenje sa Mnom ili najdublji silazak, beskonačna udaljenost od Mene, nije bio postignut… Nezamislivo je blaženstvo prijašnjeg, nezamislivo je također mučenje i patnja prokletih, koji skapavaju vječnostima i nemaju snage za iskupljenjem. To su duše koje trebate uzeti u obzir…

Obmanjujuće učenje je da nema spasenja iz pakla, da su te duše vječno osuđene/proklete od strane Mene… Nisam Ja Koji ih osuđujem nego su oni sami koji su odabrali prokletstvo, nisam Ja Koji Sam ih gurnuo u bezdan, nego su oni sami smjerali spram najdublje točke. Međutim, Moja Ljubav ne ostavlja ništa tako daleko zauvijek i prema tome postoji čak spasenje iz pakla, budući Sam Ja umro na Križu za ta bića također i prihvatio njihovu krivnju, budući je Moja Ljubav veća nego Moj gnjev, nego Moja Pravda. Čak pakao će morati osloboditi svoje posljednje žrtve, to jest čak će najtvrđa materija biti razložena jednog dana, oslobađajući duhove unutra u svrhu uzdignuća ka životu (ili ‘u život’)… Jer pakao se, kako vi ljudi zamišljate, ne sastoji od jednog vječno razbuktanog izvora vatre, to nije mjesto koje sadrži osuđene. Pakao je jedno neopisivo stanje agonije, stanje koje započinje na Zemlji kada ljudi ne priznaju Mene, otud oni sebe razdvajaju od Mene i ostaju bez snage Moje Ljubavi… Oni zasigurno nastavljaju živjeti njihov fizički život bez Mene i još za sada ne osjećaju slabomoćno stanje, koje njihova udaljenost od Mene vuče sa sobom, kao mučenje, ali čim je njihov tjelesni život gotov agonija započinje: svjesnost da su potpuno bez snage a ipak postoje…

I dalje je moguće isprva odustati od otpora ako duša sluša savjet upućenih bića, ali ove se mogućnosti rijetko cijene i duša propada sve dublje, udaljenost od Mene postaje sve veća i slabost se povećava sve dok se konačno stvrdnjavanje ne dogodi… novo prognanstvo u najtvrđu materiju… Onda će jedan beskonačno dug razvojni period proći neuspješno za duhovnu supstancu koja je jednom bila zavezana u materiji i onda bila osobođena kao ljudsko biće kako bi dobrovoljno stremila ka tome da odbaci svako fizičko ograničenje. To što je podbacio je njegova slobodna volja budući Ja doista ne uskraćujem direktna opominjanja/prekoravanja i upozorenja. Ali pakao ima daleko veću privlačnost nego nebo… i ljudsko biće stremi iznova sa krajnjom gorljivošću spram materije koju je duša bila odavno prevladala. I prema tome je to također njezina sudbina… materija će još jednom biti ovojnica za duhovnu supstancu koja je podbacila na njezinom konačnom testu volje…

 

Bertha Dudde, br. 8603, 1 Rujan 1963

 

SUDBINA ATEISTA…

Najveći je trijumf protivnika (Sotone) ako on totalno odvrati čovjeka od toga da ima vjeru u Boga Koji je svijet doveo u postojanje i također stvorio njega samoga… Onda je on postigao što je želio, da istisne Boga potpuno iz misli ljudskoga bića. Onda se on više ne mora bojati da će ga izgubiti. Pa ipak čovjek koji potpuno niječe Boga je općenito u životu također jedna nemilosna osoba, prema tome je protivnik sposoban vršiti utjecaj na njega, dok čovjek sa preostalom samo iskricom Ljubavi može zadobiti realizaciju kako postoji duhovno opipljiva/očevidna Sila Koja odlučuje njegovu sudbinu i o Kojoj je on ovisan. Prijašnji je, međutim, cijelim svojim srcem priljubljen uz svijet. Ništa drugo za njega ne postoji mimo ovog zemaljskog svijeta, i on vjeruje kako će prestati postojati i povratiti se opet u ništavilo nakon njegove fizičke smrti, i kao rezultat će on uzeti štogod mu zemaljski život ponudi. I premda takva osoba može posjedovati oštar intelekt on će biti zaveden od strane Božjeg protivnika, on će čak sebi nepravedno prisvojiti pravo da citira dokaze koji su naumljeni raspršiti vjeru u Boga. On će pokušati objasniti kako su sve tvorevine potekle od prirodne sile… Međutim, on će odbiti prihvatiti činjenicu da ova prirodna sila mora biti jedno inteligentno Biće u posjedu volje, i njegovo razmišljanje će nastaviti biti pogrešno i zbrkano sve dok on podbacuje zapaliti malo svjetlo unutar sebe kroz blago-naklone akcije… koje su, međutim, njemu potpuno strane. Time će on i dalje biti sasvim okovan od strane protivnika. I prema tome će se ateista skoro sigurno približavati obnovljenom prognanstvu, jer on će potpuno zakazati u njegovoj posljednjoj odluci na Zemlji. On će i dalje biti isto tako protivan Bogu kao što je bio kada se pobunio protiv Boga, on će pripadati neprijatelju i na kraju će također morati dijeliti njegovu sudbinu (Otkrovenje 20:2, 3)… Takva se osoba također ne može intelektualno prosvjetliti budući on ne želi vjerovati i prema tome će također odbaciti svo duhovno znanje kao imaginaciju i maštariju… 

Pokušati prenijeti duhovno znanje ovoj osobi bilo bi potpuno uzaludno, jer Božji protivnik je njegov gospodar i on mu neće nikada dopustiti da postane prosvjetljen, on će ga uvijek držati u vrlodubokoj tami i pustiti da svjetovna obmanjujuća svjetla njemu izgledaju više blistava, tako da će osoba biti potpuno nesposobna prihvatiti duhovno znanje. Protivnik će ga u potpunosti zaposjednuti i više ga isto tako neće ni pustiti. Ali u zemaljskom životu je jedino važno da će jednom pali duh sada priznati Boga u stadiju ljudskog bića… da će njegov izvorni grijeh biti od njega oduzet, što se jedino može dogoditi kroz Isusa Krista, Kojeg On mora priznati i Čije djelo Spasenja on mora priznati, onda će također priznati samoga Boga Koji je, u Isusu, ostvario djelo okajanja za njegov prvobitni grijeh (Knjižica br. 38)… Ali sve dok ljudsko biće živi njegov zemaljski život potpuno bez vjere on će ostati opterećen sa njegovom krivnjom i nikada neće biti u stanju ući u duhovno kraljevstvo nego će iznova morati otrpjeti proces razvoja kroz tvorevine Zemlje u groznoj boli jedno beskonačno dugo vrijeme. Jer čak u kraljevstvu onostranog neće biti moguće promijeniti um jednog ateista i uvjeriti ga da odustane od svoga otpora spram Boga jer, kao i na Zemlji, on ostaje zatvoren za sve poduke, i ne može biti prosvjetljen protivno njegovoj volji. Međutim, kada bi samo čovjek na Zemlji koji vjeruje za sebe kako će biti nesposoban imati vjeru ozbiljno bio zainteresiran za stjecanje Istine po pitanju toga da li duhovno opipljivi Bog i Stvoritelj postoji… onda napori uistinu ne bi bili uzaludni, jer onda bi nastavio razmišljati o tome i također bi postigao drugačije rezultate putem intelektualnih sredstava, jer dovoljno dokaza postoji unutar Stvaranja koji bi mogli promijeniti njegov um…  Ali čak takvi ljudi će opet i iznova primiti blagoslove, opet i iznova će im biti pružene male geste podrške, jer Božja Ljubav također slijedi ove ljude i pokušava ih pridobiti za Sebe, opet i iznova im On nudi Njegovu ruku koju oni jedino trebaju uhvatiti tako da bi naknadno bili u stanju sebe osloboditi od kontrole protivnika. Unatoč tome, njegova volja neće nikada biti prisiljena, i prema tome čovjek odlučuje njegovu vlastitu buduću sudbinu i morat će se opet zaputiti stazom preko Zemlje u ograničenom stanju, budući je ovo u skladu sa zakonom vječnog reda.  AMEN

Pakao je otvorio širom njegove kapije, i bezbrojne duše će dobrovoljno ući u tamu… Pakao će trijumfirati, to jest njegov će princ imati, što se brojeva tiče, veliki uspjeh, ali Ja ću silom oduzeti sve te duše od njega tako što ću ih postaviti iznova u novu tvorevinu, i istovremeno otkloniti svaku moć Mojeg protivnika nad tim bićima prognajući ga u centar Zemlje… to jest, njemu će biti dan najtvrđi pokrov kao ograničenje, kojeg će on biti opet nesposoban napustiti sve dok mu volja ljudskog bića opet ne da moć, time što će ljudi žudjeti materijalna dobra i sebe opet rastuće udaljiti od Mene. Onda će se on iznova boriti za duše i ova će borba biti dozvoljena tako da duše sebe mogu dokazati time što će odabrati između Mene i njega, budući bez ispravne odluke ni jedna osoba ne može postići blaženstvo.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6638, 7 Rujan 1956

 

KONCEPT ‘PAKLA’… OBNOVLJENO PROGNANSTVO…

BOŽJA BESKONAČNA LJUBAV

Čak i naj-izopačenija/iskvarenija živa tvorevina je dijete Moje Ljubavi. Stoga ona također ima Moju neumanjenu brigu da se jednog dana vrati k Meni, čak iako će morati putovati daleko duži put sa ciljem da bi sebe uskladila sa Mnom i Mojom temeljnom prirodom. Ali Ja joj neću dopustiti da podbaci, i što god može biti učinjeno s Moje strane će biti učinjeno sa ciljem da bi pomogao stvorenju da prepozna i promijeni sebe. Međutim, udaljenost je često toliko ogromna da nasuprotna sila ima veći utjecaj i Moje prosvjetljenje Ljubavi ostaje neučinkovito. Iz tog razloga mogu proći vječnosti dok mi se ona malo ne približi ali Ja ju nikad neću napustiti/odbaciti…

No kada pričamo o paklu to se odnosi na akumilaciju takvih izopačenih/iskvarenih živih kreacija u onostranom, koje su već prošle kroz zemaljski život sa negativnim rezultatima i koje nastavljaju propadati još dublje u onostranom pošto su nanovo sebe podredile Mojem protivniku… Prema tome, prije nego se zgodi obnovljeno prognanstvo tvorevina na Zemlji, što uvijek predstavlja početak nove ere Spasenja, te pristalice Sotone se kreću unutar sfera gdje mogu uživati u svojim najopakijim strastima, gdje jedni drugima nanose svakojake opakosti i gdje prevladava neprestana borba i svađanje i gdje oni uvijek pokušavaju privući slabija bića u svoje područje… stoga, gdje oni na poduku Mojeg protivnika djeluju tako, uvijek će tonuti sve dublje. Ti prostori nemaju granica; pakao je, tako reći, gdje god se takva duboko propala bića sakupljaju, gdje bijesne jedni protiv drugih… na osnovu čega čovjek također može govoriti o paklu na Zemlji i o paklenim stanjima kada su ljudi opakih umova neprijateljski raspoloženi jedni prema drugima i provode raznorazna pustošenja. Sva ta bića su usprkos tome Moje žive tvorevine nad kojima se Ja sažaljevam i koje bi htio osloboditi od njihovog grijeha i njihovog ropstva Mojem protivniku (= Sotoni), jer oni su i dalje u potpunosti pod utjecajem onog koji se ustao protiv Mene i koji je također nahuškao sva od svojih stvorenih bića da revoltiraju protiv Mene tako da su se oni, također, odmetnuli i postali bijedni.

Ali oni su također bili Moja djeca pošto su proizašli iz Moje snage koja je prožimala Moga protivnika bez ograničenja i koja mu je na prvom mjestu omogućila da stvara ta bića. Prema tome Moja Ljubav također pripada tim bićima bez obzira koliko duboko ona potonula… što će vama ljudima sada također objasniti zašto će se novo stvaranje Zemlje morati dogoditi… Jer Ja sam isto tako zabrinut za ta nesretna bića u najdubljem bezdanu kao što sam zabrinut u svezi ljudi na Zemlji… Ja također želim ponovno pripremiti put za one koji su već malaksali pod kontrolom Mojeg protivnika jedno beskonačno dugo vrijeme; Ja ih želim istrgnuti od njega i ponovno ih ograničiti u čvrstu materiju tako da će njihov put opet biti uzlazni, tako da će ogroman otpor kojeg Mi i dalje pružaju polagano opadati… Moja Ljubav prema onima koji su se spustili ostaje nepromijenjena i također neće nikad opasti, ali nema drugog načina da bi se demonstrirala Moja Ljubav nego kroz obnovljeno prognanstvo u zemljine tvorevine, nema drugog puta da bi se ostvario uspjeh ili njihov povratak, prema tome slijedi da je transformacija Zemlje nužna, kao što Sam vam uvijek i zauvijek proglašavao.

Jedino Ljubav odlučuje svaku Moju aktivnost i vladavinu diljem svemira, čak ako vi ljudi niste u stanju u tome otkriti Ljubav… Prije ili poslije ćete shvatiti Moj plan Spasenja i zahvaljivati i pjevati hvalospjeve Onome Koji vas je također izveo iz mraka i smrti, Koji želi dati sreću svim bićima koja su proizašla iz Njega… i Koji, sa nepromjenjivom Ljubavlju, također razmišlja o onima koji Njegovu Ljubav trebaju najhitnije pošto ih Njegov protivnik (= Sotona) drži zarobljenima.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957

 

RAZLOG ZA UNIŠTENJE I NOVO STVARANJE… PAKAO – PROGNANSTVO

Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane svoga Oca od vječnosti. Ali u predjelima gdje su najniže pro-pali duhovi također postoji određeni stupanj otpora koji više ne dozvoljava izbavljenje/oslobođenje, gdje se volja nije ni najmanje promijenila i gdje je duhovna suština skoro sasvim otvrdnula i ne postoji druga moguća pomoć nego prognati tu duhovnu suštinu ponovno u materiju.

 

To novo prognanstvo je također jedan čin milosrđa s Moje strane, jer bez njega duša nikad ne bi bila u mogućnosti ponovno dosegnuti točku gdje treba položiti svoj posljednji test volje uz pomoć kojeg može postići vječni život. Put razvoja/usavršavanja u duhovnom kraljevstvu se mora odvi(ja)ti unutar Mojeg Božanskog reda, ni jedna faza se ne može izostaviti, a u fazi samo-svjesnosti… bilo na Zemlji bilo u onostranom kraljevstvu… volja bića je uvijek odlučujući faktor… Posljedično tome, ako je ova u potpunosti zloupotrebljena Ja ponovno moram ograničiti dušu i prisiliti ju da još jednom krene putem kroz tvorevine ove Zemlje u prisilnom stanju, pošto Ja ne želim da ona zauvijek ostane u stanju izuzetne agonije i bijede.

Uvijek nanovo nastajuće tvorevine, neprestano postajanje i propadanje u prirodi, odgovara neprestanoj promjeni izvanjskih formi od strane napredujuće duhovne supstance koja se postojano približava svojoj konačnoj formi kao ljudsko biće na ovoj zemlji… Ali duhovna suština koja je sišla nazad u najdublji ponor ili koja je tamo već jedno beskonačno dugo vrijeme će morati biti smještena u najtvrđu materiju na početku svojeg višeg razvoja. Ona ne može biti smještena u već postojeće tvorevine koje služe kao prebivalište već više usavršenim duhovnim supstancama… Prva faza prognanstva se ne može izbjeći, umjesto toga put razvoja/usavršavanja mora započeti u izvanjskoj formi koja korespondira sa neslomljenim suprostavljanjem Meni… u najtvrđoj materiji, jer to je opet ono što zahtjeva Moj zakonski red.

Iz ovog razloga se nakon dugih vremenskih perioda opet i ponovo moraju pojavljivati nove tvorevine da bi prihvatile ove duhovne supstance, baš kao što se tvorevine koje su postojale jedno nevjerojatno dugo vrijeme… tvrda materija… moraju jednog dana ponovno raspasti sa ciljem oslobađanja duhovne supstance u njima da bi nastavila svoj put razvoja/usavršavanja u manje čvrstim formama… Vremenski periodi koji prođu nakon takvih potpunih uništenja i ponovnog/daljnjeg razvoja zemaljskih tvorevina su jako dugi, i ljudi u pravilu nisu u stanju ni ilustrativno ustvrditi njihovo vremensko trajanje. Nadalje, njima nedostaje znanje o procesu razvoja duhova, o istinskoj svrsi materije i užasno mučnim stanjima u duhovnom kraljevstvu, premda je riječ ‘pakao’ poznata svim ljudima… Ali oni ne znaju koje je njezino stvarno značenje, inače bi im potpuna transformacija Zemlje i njezinih tvorevina bila više vjerojatna… Ali ona će za ljude uvijek ostati nedokaziva.

Bertha Dudde, br. 4777, 10 Studeni 1949

NOVO PROGNANSTVO DUHOVA… SPASENJE U JEDNOJ ERI…

Najsurovija kazna za ijedno duhovno biće koje je već živjelo utjelovljeno kao ljudsko biće na Zemlji, je biti postavljen u tvrdu materiju. Bezbrojne tvorevine su dokaz da nebrojena bića moraju iznova započeti njihov proces razvoja. Sve dok ima duhova kojima je potreban razvoj, materijalne tvorevine će također postojati da bi služile kao nositelji za duhovnu supstancu te će joj, zbog njihove korisnosti i različitih izvanjskih formi, zavisno o njihovom obliku i više ili manje tvrdoj supstanci, omogućiti da se razvije. Sve dok ove tvorevine ne prestanu postojati duh isto tako još nije oslobođen.

Moguće je za duh da evoluira iz najtvrđe materije do ljudskog bića u kursu jednog perioda Spasenja. Ova je mogućnost dostupna… Ali ona zahtjeva odustajanje od otpora unutar specifične dužine vremena, što je isto tako moguće ali se vrlo često izjalovi zbog tvrdoglavosti duhovne supstance koja je toliko Bogu-protivna na početku, da jedna vječnost može proći dok njezin otpor nije slomljen ili se umanjio. I ovaj je otpor demonstriran tvorevinama koje se, ljudskom oku, pričinjavaju kako ostaju nepromjenjene, često kroz jedno beskonačno dugo vrijeme… tvorevine, koje učinkovito formiraju zemljinu koru, koje moraju biti nasilno razložene kroz Božansku volju ako će duhovima biti osigurana jedna mogućnost za viši razvoj. Posljedično tome, jedan period Spasenja nije dovoljan za ovu duhovnu supstancu.

Unatoč tome, na kraju ove ere ona može osjetiti nemir u svemiru i onda će se sama od sebe pokrenuti (u smislu: snažan pokret prema naprijed kao u morskog vala) spram nove transformacije. Otpor spram Boga će se umanjiti budući ona osjeća Božju ogromnu snagu i moć, i Bog će uzeti njezine potrebe u obzir i na kraju jedne ere će razložiti sve tvorevine. Ovo predstavlja prekretnicu za duhovne supstance koje su bile zavezane u neaktivnosti unutar Zemlje kroz jednu vječnost. Duhovna supstanca će sada biti voljna biti od službe i biti će naknadno postavljena u jednu izvanjsku formu koja će, najprije, dozvoljavati jedino minimalnu aktivnost. Stoga će proces razvoja iznad Zemlje započeti te će, sa sigurnošću, također voditi do utjelovljenja kao ljudsko biće, premda jedino nakon dugog perioda vremena.

Ovo je dodatno objašnjenje u svezi nadolazećeg konačnog uništenja koje je dio vječnog plana Spasenja, i premda će mnogi ljudski životi pasti njegovom žrtvom, to će unatoč tome biti oslobađanje za duhovnu supstancu koja gorljivo čeka svoju novu transformaciju. AMEN

Međutim, Ljubavlju ispunjen i milostivi Bog želi spasiti Svoje žive tvorevine, On ih neće zauvijek ostaviti u mraku, i Moja Ljubav i milost jesu Moja temeljna priroda koja se nikad neće promijeniti. Moja Ljubav i milost će zauvijek važiti za Moje žive tvorevine koje su se spustile u ponor, i opet i iznova će pronaći puteve i načine da ih od tamo izbavi. Ali prije nego se novo prognatnstvo ponovno zgodi, s Moje strane i od strane Mojih duhovnih su-radnika će biti učinjen svaki napor tako da bi duše u duhovnom kraljevstvu krenule uzlaznim putem sa ciljem da ih se poštedi mučne sudbine novog prognanstva. Ipak volja bića donosi svoju vlastitu odluku, i njezina sudbina ovisi o njezinoj volji. Ali Moj plan Spasenja će biti sproveden i neće biti bez uspjeha… Jednog dana ću Ja postići cilj, i jednog dana će tama također sve izručiti, pošto Moja Ljubav neće nikad prestati i ni jedno biće joj se neće moći zauvijek odupirati.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7875, 17 Travanj 1961

 

OBNOVLJENO PROGNANSTVO JE RAZLOG ZA

NESVAKIDAŠNJA OTKROVENJA…

Ja Sebe otkrivam prije kraja vama ljudima na nesvakidašnji način (via Bertha Dudde) dostavljajući vam znanje iz kojeg vi trebate izvući posljedice… znanje koje vam je do sada bilo uskraćeno jer nije bilo od značenja za spasenje vaših duša, budući ste i dalje imali vremena promijeniti vaš karakter i bili ste također to sposobni ostvariti u onostranom ali pod puno težim uvjetima… No bilo je i dalje moguće za vas biti iskupljenima sve dok vrijeme podareno vam za oslobađanje od forme nije još isteklo… Ovo vrijeme se, međutim, približava kraju i to naznačava ili vaš povratak k Meni ili obnovljeni put kroz tvorevine Zemlje. Ali znanje o potonjem je bilo od vas uskraćeno do sada, jer ono bi vas bilo navelo da provedete vaš zemaljski život pod izvjesnom količinom pritiska/prisile, koju Ja, međutim, neću koristiti u svrhu vašeg usavršavanja… Ali sada se to tiče slobodne odluke ljudskog bića, tiče se spasenja duše ili njezina obnovljena prognanstva, budući će nakon kraja ove Zemlje viši razvoj u duhovnom kraljevstvu biti nemoguć za jedno vrlo dugo vrijeme u budućnosti, jer će kapije ovog kraljevstva ostati zatvorene dok Nova Zemlja nije opet ušla u stanje u kojem će nezreli ljudi opet odlaziti sa ove Zemlje, u kojem slučaju će im Moja milosrdna Ljubav također željeti pomoći postići opet zrelost u onostranom. Ipak prije nego ovaj period Spasenja dokonča Ja ću i dalje iskoristiti sva sredstva kako bi vas spasio od grozne sudbine obnovljenog prognanstva… I prema tome Ja vas ljude obaviještavam o stazi koju ste već putovali ranije prije nego ste dosegli vaše utjelovljenje kao ljudsko biće na Zemlji (vidi Knjižicu br. 39, i tamo ovome posvećeno poglavlje). I Moja otkrovenja su tako nesvakidašnja budući mnogim ljudima nedostaje ovog znanja. Ali pošto sudbina obnovljenog prognanstva jedino sada postaje neminovna katastrofa… budući su do sada mogućnosti i dalje postojale za sazrijeti u kraljevstvu onostranog ako je to bilo zanemareno na Zemlji, nije prije bilo nužno za ljude znati o prethodnom dugom procesu razvoja… premda Sam povremeno Ja bio sposoban adresirati ljude direktno i tako ih uvesti u ovo znanje (Rimljanima 8:19-22)…

Međutim, sada je došlo vrijeme kada su ljudi u krajnjoj opasnosti ali kada je za njih i dalje moguće izbjeći ovu opasnost ako imaju ozbiljnu volju težiti ka promjeni… I znanje o procesu razvoja, o obnovljenom prognanstvu u materiju je naumljeno motivirati ih na ovu promjenu volje… To je zašto Ja Sebe otkrivam na nesvakidašnji način, to je zašto Ja dostavljam znanje na Zemlju koje može imati strahovito korisne rezultate za ljude samo što će na njega obratiti pažnju, time što će dopustiti Mojim Riječima da na njima ostvare učinak, razmišljati o njima i onda također živjeti njihov život sukladno. Ali ima samo nekolicina koji vjeruju onome što im je dostavljeno izvanrednim sredstvima… I Ja ne mogu prisiliti vjeru… Prema tome Ja ne mogu Sebe otkriti ni jednim drugim sredstvima kako god nego kroz ljudska usta, jer jedna prisiljena vjera je beskorisna i neće rezultirati u dušinom napretku. Ali činjenica da vam Ja Osobno otkrivam Moj plan Spasenja (Knjižice br. 15, 39, 40) je značajno svjetlo koje je vama ljudima i dalje bilo podareno… Ako želite živjeti u ovom svjetlu vi ćete definitivno poduzeti pravilan put… Jer premda Ja govorim kroz ljudska usta to je unatoč tome dokaz Moje Ljubavi… ako Ja šaljem Moju Riječ direktno na Zemlju, to je dokaz Mojega prisustva, drugim riječima: vi to možete nazvati izvanrednim darom milosti ako ste podučeni o stvarima koje su nepristupačne ljudskom intelektualnom znanju… što prema tome vama ne može biti objašnjeno od strane drugih ljudi ako Ja Osobno također ne radim izvanredno u ovom čovjeku… Prema tome obratite pažnju na Moja nesvakidašnja otkrovenja, ne odbacite ih kao ljudsko djelo nego vjerujte da je to jedino Moja Ljubav koja vam želi Sebe otkriti budući bi vas željela spasiti prije kraja, budući vas želi poštedjeti sudbine obnovljenog prognanstva koja je, međutim, neizbježna (!!!), ako ne vjerujete (!!!).  AMEN

Bertha Dudde, br. 7493, 3 Siječanj 1960

 

UPUĆIVANJE NA KRAJ… OBNOVLJENO PROGNANSTVO…

Bilo je više nego u obilnoj mjeri proglašavano vama ljudima kako se približavate teškim vremenima, opet i iznova vi ste bili opominjani i upozoravani da se zaustavite i promijenite vaše ponašanje u Bogu-ugodan način života… Opet i iznova vam je bilo ukazano kako će vaša duša biti u velikoj opasnosti ako bi ona iznenada morala predati njezin zemaljski život i ući kroz kapiju u vječnost… Predstojeći/neminovan Sud vam je bio proglašen, duhovni i zemaljski prevrat na Zemlji… vaša pažnja je bila skrenuta na obnovljeno prognanstvo na Dan Suda. Vi ste bili poticani gorljivo raditi na unapređivanju vaše duše kako bi odvratili ovu sudbinu novog prognanstva od vas… Ali vi to slušate a ipak ne vjerujete ozbiljno da bi se sve što je predskazano moglo obistiniti… Vi nemate vjere, i bez vjere vi nećete imati ispravan osjećaj odgovornosti spram vaše duše, koja trpi užasnu nevolju… Jer još samo nekoliko dana preostaje koji bi, međutim, bili dovoljni da bi joj osigurali izvjestan stupanj zrelosti ako bi se za ovime ozbiljno stremilo. Ljudima nedostaje vjera i čak vjernici imaju u sebi izvjesne sumnje kada im je skori kraj bio spomenut… čak vjernici neće prihvatiti bezrezervno što im je rečeno u svezi kraja, premda to dolazi odgore. A vi morate zadržati vašu slobodu volje, vi ne smijete biti prisiljeni, i tako dani prolaze bez ikakvog postignuća za vas sve dok vi dobrovoljno ne stremite postići duhovnu zrelost. Ipak onda vi više nećete sumnjati u ono što vam je predskazano… Čim vi duhovno stremite sami od sebe sve što se od vas očekivalo da vjerujete će postati također za vas izvjesnost. Onda ćete također biti sposobni uvjerljivo informirati vaša bližnja ljudska bića s obzirom na to koje je vrijeme i da je kraj blizu.

Jedino netko tko je u ovo uvjeren će također biti sposoban proglasiti skori kraj sa uvjerenjem i sve drugo čemu se čovječanstvo približava. Jedino su nekolicina sigurni kako je kraj blizu, jer oni prepoznaju znakove vremena i sposobni su ih prepoznati budući gledaju na sve sa duhovnog gledišta i stoga također smatraju kako je vrijeme kraja došlo. Vi ljudi trebate obratiti pažnju na znakove koji su bili nagovješteni davno prije (Matej 24:32, 33; Luka 12:54-57). Onda ćete također shvatiti čas u kojem živite i to vam ne bi trebalo biti teško ako vjerujete u kraj i u sve što je asocirano sa ovim krajem. Sviđalo se to vama ili ne, vi nemate još puno preostalog vremena… Jedino, vjernik će i dalje nastojati izvući duhovnu koristi od ove informacije, dok nevjernik neće čak iskoristiti ove posljednje dane, što će on gorko požaliti jednog dana, ako mu nije dodjeljeno obnovljeno prognanstvo, što je tako užasna sudbina da bi ljudsko biće trebalo napraviti sve što je u njegovoj moći da ju izbjegne. To je zašto će on biti obaviješten o njoj opet i iznova, znanje će mu biti dostavljeno s obzirom na to što će se dogoditi dušama koje zakažu tijekom njihova zemaljskog života i koje više neće biti prihvaćene u kraljevstvo onostranog budući je vrijeme došlo do kraja… Ovo ih znanje treba motivirati da gorljivo rade na unapređenju njihovih duša i u opasnosti su izgubiti njihov zemaljski život i, istovremeno, da se njihove supstance ponovno razlože za novi proces razvoja kroz tvorevine Nove Zemlje. Oni bi i dalje bili sposobni odvratiti ovu opasnost od njih tijekom posljednjih dana ali oni moraju dobrovoljno raditi na unapređenju njih samih, oni moraju… ako misle da ne mogu vjerovati… razmotriti mogućnost da je Istina što im je rečeno i naknadno živjeti sukladno, i oni bi zadobili značajan plus za njihove duše i ne bi bili izgubljeni kada je došao Dan Suda.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5383, 6 Svibanj 1952

 

OZBILJNA OPOMENA… KONAČNA FAZA ZEMLJE…

Vaš dobro-uređen (ili ‘uobičajen’) život će jedino trajati još jedno kratko vrijeme kako bi onda bio uronjen u kaos kojeg vi ne možete izbjeći sa vašom vlastitom snagom. Jer onda će Zemlja ući u svoju konačnu fazu, ona će se približavati svojem kraju… Ovo predskazanje se mora uzeti jako ozbiljno, budući je naumljeno učiniti vas svjesnima kako se vaše vrijeme, također, približava kraju, da vama nije preostao još dugačak životni vijek i mnogi će sebe čak morati osnažiti da budu iznenada opozvani ranije. Svaki dan kojeg još živite je dar kojeg trebate cijeniti, jer svako dobro djelo koje činite u jednom danu će povećati vašu snagu, koju ćete vi jako trebati da bi ju iskoristili u preostalom vremenu. Međutim, svatko tko nepromišljeno živi bez Ljubavi i vjere će biti potpuno bez snage ili će sebe izručiti onome koji će mu doista priskrbiti snagu ali ga neće zaštititi od kraja, od posljednjeg Suda, od obnovljenog prognanstva u krutu materiju. Nemojte prodati vašu dušu za cijenu koja doista neće nadomjestiti za nevolju kroz koju duša još mora proći kada njezin zemaljski život dokonča… Ja vas ne mogu opomenuti dovoljno često i ozbiljno u svezi ovoga, budući Ja želim pripremiti za vas blaženu sudbinu. Ipak vi ljudi ne vjerujete što Ja opetovano dajem vidjeocima i prorocima da vam proglase… vi to ne vjerujete a Ja vas ne mogu prisiliti da vjerujete. Vi ste doista svjetovno orijentirana uma i nevjerojatno udaljeni od toga da ste duhovni, vi ste potpuno uronjeni u materiju i ova će vas materija zatrpati, ona će vas iznova potpuno zatočiti budući ju ne želite ispustiti sve dok imate snage držati se. Pokušajte zamisliti bar samo jednom zatočeništvo u najtvrđu materiju i da ste nesposobni sebe osloboditi od nje. Misao bi vam dala ogromnu snagu da izbjegnete ovu sudbinu, ipak vama nedostaje vjerovanja to a Ja vam ne mogu dati ovo vjerovanje, vi ćete ga morati postići sami za sebe kroz život Ljubavi… Onda će vam cijeli kontekst postati jasan i također značenje vašeg zemaljskog života kao ljudskog bića… I vi bi bili alarmirani po pitanju toga koliko skrećete od zadatka koji vam je dan za vrijeme vašeg postojanja na Zemlji… Činite dobra djela, prisilite sebe to činiti, naučite oskudjevati poradi vašeg bližnjeg ljudskog bića, umanjite patnju i nevolju, utješite i okrijepite one koji su bolesni i slabi, pružite milosrdnu ruku gdjegod vidite bijedu… vi to nećete samo činiti za druge nego i za vas same, jer vaša će duša oživjeti i svako dobro djelo će vam priskrbiti duhovno prosvjetljenje… vi ćete postići duhovnu viziju i prepoznati Moju veću od najveće Ljubavi gdje danas još vidite nemilosrdnu vladavinu sile koja vas jedino želi mučiti na Zemlji… Slušajte Moj opetovani poziv upozorenja i opominjanja i ne dopustite da ne-čuj-no mimoiđe vaše uši, odustajte od vaše žudnje za materijalnim stvarima, jedino uzmite u obzir spasenje vaše duše i ne brinite, jer Ja ću se također pobrinuti za vas u zemaljskom smislu samo ako se ozbiljno pobrinete za vašu dušu, koja je u krajnoj opasnosti budući je kraj blizu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4984, 17 Listopad 1950

 

ODGOVORNOST NA DAN SUDA… ISKUPITELJ ISUS KRIST…

Prije ili kasnije ćete svi vi morati odgovarati za sebe pred Mojim sudištem i prisjetiti se svakog sata kojeg ste profućkali i izgubili za vječnost. Prije ili poslije svi ćete morati priznati vaše grijehe budući oni postaju očigledni i više se ne mogu držati tajnima, jer ništa ne ostaje skriveno pred Mojim očima. I stoga Ja zahtjevam jedan obračun/izvještaj za sve vaše misli, riječi i djelovanja. I vi trebate imati na pameti ovaj Dan Suda ako mislite kako možete nekažnjivo grješiti, ovaj Dan, kada ćete svi vi morati odgovarati za vaš život na Zemlji. On će doći bez ikakve sumnje i svih vas iznenaditi budući ga vi ne očekujete tako brzo. Ipak on će doći poput kradljivca u noći, bez upozorenja i u tišini, on će doći kada ga nitko ne očekuje (1 Solunjanima 5:2, 4; 2 Petrova 3:10). A ipak ne nenajavljen, jer davno prije ću Ja pažnju ljudi skrenuti na njega, na Dan Suda, dan kraja i uništenja ove Zemlje. Činjenica da vi ljudi ne želite vjerovati u njega neće promijeniti Moj plan od vječnosti, jer ovaj dan je bio predodređen u skladu sa Mojom voljom i ljudska volja ga neće biti u stanju odgoditi nego se Mora podrediti Mojoj volji. Razlog zašto se obraćam opet i iznova ljudima kroz sluge na Zemlji i u kraljevstvu svjetla je zbog činjenice da Dan poput toga, koji dokončava jedan nezamislivo dug period razvoja, ne smije doći nenajavljen čovječanstvu. Dan Suda je kompletiranje jednog zemaljskog perioda koji je bio podaren ljudima za njihovo spasenje. Tijekom ovog razvojnog perioda ljudi su primili posebnu povlasticu… Božanski Iskupitelj Isus Krist Osobno je došao na Zemlju kako bi pomogao onim ljudima koji su trebali podbaciti u njihovom procesu razvoja. I stoga su ljudi bili sposobni sebe iskupiti samo ako su to željeli. Ako, međutim, njihova volja podbaci onda će to biti njihova vlastita pogreška, i sve dok ljudi žive na Zemlji Ja ih opetovano upozoravam u svezi ove pogreške. Njihova se pogreška jedino sastoji od činjenice da oni ne žele prihvatiti pomoć no prepušteni sebi oni su preslabi. Što mogu napraviti oni ne žele napraviti, otud će oni također trebati preuzeti odgovornost za ono što ne žele napraviti. To je zašto će se svatko smatrati odgovornim Posljednjeg Dana, jer svi oni su bili imali mjeru blagoslovâ na njihovu razspolaganju koji su im mogli pomoći da se uspnu sa lakoćom. A nagovještavanja kraja kroz vidjeoce i proroke jesu dio ovih blagoslova. Ali svatko tko ih ne sluša, tko u njih nema povjeranja, ne čini isto tako ništa za njegovo vlastito iskupljenje. Ja Sam uvijek opominjao i upozoravao ljude kroz vidjeoce i proroke, i dovoljno često najavljivan kraj stare Zemlje također objašnjava pojavljivanje proroka u Moje ime, budući Ja neću ostaviti ljude bez upozorenja a oni žive u Posljednje Dane, budući je kraj tako blizu da bi svi vi bili šokirani kada bi znali dan i čas. Opet i iznova Ja skrećem vašu pažnju na njega a ipak nitko ne smije biti prisiljen vjerovati u njega, ali jao si ga onima koji su čuli Moju Riječ i odbili u Nju uzvjerovati… Koji su je prepoznali kao Moju Riječ a ipak ne vjeruju u kraj i Sud i prema tome ne pripremaju sebe za kraj. Jao si ga njima… jer čas će ih iznenaditi kada pristigne posljednji Sud.  AMEN