Bertha Dudde, br. 6790, 24 Ožujak 1957

 

PROČIŠĆAVANJE BOŽANSKOG RASADNIKA

(Matej 13:24-30; 36-41)

Moj Božanski rasadnik često mora proći kroz temeljit postupak čišćenja kada korovi ta(/toli-)ko ugrožavaju obrasti svo dobro sjemenje da se čak zdrave biljke više ne mogu razviti na način da Me njihov rast zadovoljava. U tom slučaju će sve dobre biljke morati biti pažljivo odvojene, korovi se moraju iščupati i spaliti, zemlja mora biti preorana, i jedino onda ona može primiti novo sjemenje, jedino onda će biti sposobna ponovno uroditi valjanim plodovima, novi život može pustiti korijena i usrećiti Me, što ranije više nije bilo moguće. I takav temeljit pročišćavajući postupak je bio naumljen od vječnosti, i vi ljudi ga možete očekivati svakog dana i sata… Zemlja više ne poslužuje svoju svrhu, zlo dominira nad svime, čak često guši nježne sadnice koje žele izbiti kako bi postigle svjetlo i život… Otrovni svjetovni dah uništava život, i zato venu mnoge sadnice koje su obećavale postati snažne i zdrave… Ljudi bivaju uvučeni u vrtlog svijeta, i mnoge duše koje su bile namjenjene za život u njemu pronalaze smrt. Atmosfera u kojoj su ljudi sebe trebali usavršiti više nije čista, ona nije ništa drugo nego carstvo grijeha i pokvarenosti/nemoralnosti… I iz tog razloga se spomenuto pročišćavanje više ne može izbjeći… neovisno o tome da li vi ljudi u to vjerovali ili ne…

Jednog dana će se doseći najniža točka i stoga također čas kada će Moj plan Spasenja, koji uključuje ovo temeljito čišćenje Zemlje, biti sproveden. I stoga će, jednom kada nekolicina koji su pronašli život budu odvojeni, sve što nije sposobno živjeti morati biti uništeno… Jer više nije dovoljno jedino otkloniti ono što je zlo i neprikladno, pošto prevladava… ali Ja ne dozvoljavam da propadne/bude žrtva i ono što se dokazalo/izborilo protiv zla… Ja ću sakupiti ljude koji jesu i koji će ostati Moji Vlastiti i koji sebi nisu dozvolili biti porobljeni od Mojeg protivnika (Sotone)… Uznijet ću ih i maknuti sa Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17) zbog toga da bi prouzročio potpunu transformaciju i da bi Zemlju ponovno učinio prikladnom školom odgajanja za novu ljudsku generaciju. Sve što dobri zemljoradnik čini kada ore svoje polje, kada ga čisti i priprema za novo dobro sjemenje, to ću Ja također napraviti, jer vrijeme za to je došlo i pošto jednog dana Ja, također, želim ponovno postići dobar urod, pošto je to sada postalo nemoguće. Jer ljudi obično napuštaju Zemlju u beživotnom stanju, njihov zemaljski život ne rezultira u nikakvom napretku, oni ostaju kakvi su bili na početku njihovog zemaljskog života ili postaju zakržljali i nesposobni za život, a to nije svrha njihovog utjelovljenja na Zemlji.

I zato ću morati pripremiti hranjivo tlo za sljedeću ljudsku generaciju, Ja moram pročistiti Zemlju i Mojem protivniku (= Sotoni) zanijekati pristup jedno određeno vrijeme, Ja moram dušama stvoriti mogućnost ponovno biti u stanju potpuno sazrijeti, jer njegovo vrijeme, koje je on uistinu dobro iskoristio da bi iskvario/uništio ljude, je došlo do kraja. Čak će i za Mojeg protivnika jednog dana doći čas kada će njegova aktivnost biti spriječena… Pri svemu tome, Ja istovremeno također moram onemogućiti aktivnost njegovih sljedbenika. A to je jedino izvodljivo kada je sve što mu pripada ponovno prognano (u materiju), zbog čega ću ‘učiniti’ da nastane Nova Zemlja sa svakojakim novim tvorevinama koje će ponovno udomaćivati ove duhove sve dok se nisu primirili i mogu ponovno započeti razvojni postupak… Zemlja se ponovno mora napraviti prikladnom, tako da ljudi na njoj mogu ostvariti savršenstvo, pošto Moja beskrajna Ljubav prema Mojim živim tvorevimana njima teži dati život a ne smrt koja se, međutim, uvukla u ovu Zemlju. A Ja želim potisnuti smrt i Zemlju ponovno pretvoriti u polje života, odakle će slabi također biti u stanju još jednom crpsti njihovu snagu i postići život. AMEN

Bertha Dudde, br. 8258, 30 Kolovoz 1962

 

RAZLOG ZA RESTAURACIJU ZEMLJE…

Zemlja mora biti obnovljena budući više ne služi svrsi kao mjesto razvoja za duhove… Sav je red bio ukinut, ljudi više ne obraćaju pažnju na Moju volju, oni žive protivno zakonu, jer Ljubav je suština Božanskog Reda a ova se ohladila među ljudima (Matej 24:12), time je njihov zemaljski put zaludan budući se on ne uspinje nego neopozivo vodi u bezdan. Ljudsko biće treba služiti u Ljubavi (Matej 20:27, 28) no ono stremi dominirati, i čak mnoge od zavezanih duhovnih supstanci su spriječene od toga da budu pomoćne budući ljudi gomilaju materijalne stvari i niječu im njihovu korisnu svrhu… Ljudi su u stanju potpune duhovne tame, jer bez Ljubavi ne može biti svjetla i tako ljudi ostaju duhovno slijepi i ne prepoznaju njihova Boga i Stvoritelja… Posljedično tome ovo se stanje mora dokončati, sve mora iznova biti povraćeno u svoj zakonit red… Ljudi koji podbace će biti razdvojeni od onih koji pripadaju Meni, koji streme živjeti jedan u-red-an život i koji će prema tome biti od strane prijašnjih tretirani sa neprijateljstvom… Doista je bila dosegnuta najniža točka koja zahtjeva obnavljanje Zemlje, kada će sve zavezane duhovne supstance biti oslobođene i opet postavljene u nove oblike, kada će sve biti postavljeno u najrazličitije vrste novih tvorevina sukladno njihovom stupnju zrelosti. I onda će ljudsko biće, koje je postalo potpuno porobljeno od strane materijalnih stvari, samo opet postati materija… ono će biti prognano u tvorevine Nove Zemlje…

Ovo je najužasnija sudbina koju vi ljudi možete zamisliti, činjenica da će vaše ‘Ja’ biti razloženo u bezbrojne sićušne čestice još jednom i mora putovati stazom kroz tvorevine Nove Zemlje kako bi opet jednog dana doseglo stadij ljudskog bića, premda će to opet iznova potrebovati beskonačno dugo vrijeme… Vi ljudi ne možete zamisliti takvo djelo transformacije, naposlijetku, to znači kraj ove stare Zemlje, čak ako planeta kao takva ostaje Moja moć i mudrost će ju unatoč tome podrediti potpunoj transformaciji i na taj način ju opet učiniti prikladnom da služi njezinu svrhu pomaganja duhovnim supstancama da nanovo zadobiju potpunu zrelost. Vi trebate prihvatiti znanje koje primate o ovom procesu i njegovim razlozima i najozbiljnije razmišljati o njemu. Vi trebate znati kako će ovo djelo uništenja posebice afektirati vas ljude jako bolno budući će to biti vaš gubitak ako vaš život ne korespondira sa Mojim vječnim redom. Također trebate znati kako ću se Ja (pri)drža(va)ti dana koji će donijeti kraj ovoj Zemlji, jer Moj plan je bio određen od strane Moje Ljubavi i mudrosti i postavljen je za vječnost… I tako jedan period Spasenja dokončava a novi započinje, gdje je red bio ponovno uspostavljen i gdje prevladavaju spokojnost i mir, gdje je nemoguće za Mojega neprijatelja da bude aktivan budući će on biti prognan jedno vrlo dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2, 3)…

Nemojte misliti kako ste bili pogrešno podučeni ako vam Ja opetovano šaljem informaciju o ovom neminovnom/skorašnjem činu dezintegracije svih tvorevina na, u i iznad Zemlje… Vjerujte Mi da je za Mene sve moguće (Matej 19:26) i da Ja također znam kada je takva destruktivna akcija nužna kako bi garantirala razvoj uspinjućih duhovnih supstanci. Ipak oni od vas ljudi kojima nedostaje sve Ljubavi neće prihvatiti Moju Riječ, otud ćete vi biti grubo afektirani kada dođe Posljednji Dan… Ali nema druge opcije budući Moja Ljubav važi za sve i dalje neiskupljene i porobljene duhove… I čak za vas, koji podbacite u slobodnom stanju kao ljudsko biće, Ja ću stvoriti nove mogućnosti da bi jednog dana dosegnuli cilj; ipak, činjenica da vi opet beskonačno produžujete vrijeme vaše udaljenosti od Mene je vaša vlastita slobodna volja, time vaša vlastita greška, koju morate platiti sa obnovljenim zarobljeništvom u tvorevine… Jer Ja doista ne želim vašu nesreću i pomoći ću vam dok sam posljednji čas ovog čina prognanstva ne prođe pokraj vas, tako da ćete Me još pronaći i zazivati Me za milosrđe prije kraja. AMEN

Bertha Dudde, br. 6230, 6 Travanj 1955

 

KRAJ… TRANSFORMACIJA I NOVO STVARANJE…

(Izaija 65:17; 2 Petrova 3:13; Otkrovenje 21:1)

I dogodit će se kako Sam vam rekao… Zemlja će izgubiti njezin sadašnji izgled, doći će jedna zemaljska i duhovna prekretnica, dogodit će se razdvajanje ovaca od koza (Matej 25:31-33)… Moji Vlastiti će postići blaženstvo (Matej 25:34) a oni koji pripadaju Mojem protivniku (Sotoni) će biti ponovno prognani (Matej 25:41)… I ovo će se morati dogoditi ili više nikakav daljnji razvoj ne bi bio moguć, jer sve duše streme spram bezdana osim nekoliko ljudi koji će Mi ostati vjerni sve do kraja. Ali ljudi sadašnjeg vremena, koji su već prošli kroz tvorevine, će proći cijeli prethodni put razvoja uzalud… oni, koji su već dosegli najviši stupanj razvoja zbog njihova prethodnog zemaljskog puta, sada podbacuju tijekom posljednjeg stadija i propadaju do takve točke da će im ulazak u duhovno kraljevstvo ostati zatvoren… tako da će oni morati biti prognani u najtvrđu materiju kako bi im još jednom bilo dopušteno poduzeti njihov posljednji test volje kao ljudsko biće nakon beskonačno dugog perioda vremena…

Broj onih koji koriste njihov zemaljski život ispravno kako bi postali savršeni (Matej 5:48) je vrlo malen, budući duh Mojega protivnika vrši takav otrovan utjecaj na sve zemaljske stanovnike da će Zemlja morati biti pročišćena prije nego opet može ispuniti njezinu stvarnu svrhu… I stoga Ja želim sprovesti ovaj pročišćavajući proces kroz golemo djelo transformacije koje čovječanstvo ne može izbjeći, budući oni sami daju povod za njega sa njihovim ponašanjem i njihovim potpuno buntovničkim stavom spram Mene. Promjena se mora dogoditi poradi Mojih živih tvorevina koje će morati patiti jedno beskonačno dugo vrijeme ako ne kompletiraju njihov put razvoja na Zemlji u skladu sa Mojom voljom… I ovaj trenutak u vremenu je pristigao, premda to izgleda nevjerojatno vama ljudima da će se nešto dogoditi u stvaranju, u prirodi, za što ne postoji nikakav dokaz o sličnim događajima na Zemlji…

Zemlja u njezinoj sadašnjoj formi je u posljednjim danima njezina postojanja… Nitko od vas uopće ne može dokučiti što to znači… da će sve prestati postojati… da će ljudska bića, životinje i sva djela stvaranja dokončati i da će iskrsnuti potpuno Nova Zemlja koja će prevazići vašu najbujniju maštu, budući će potpuno nova djela stvaranja doći u postojanje koja nikada nisu bila viđena od strane ljudskih očiju a koja će za vas, koji ćete doživjeti i nastaniti Novu Zemlju, značiti jedno čudo za drugim… Kroz sva doba Sam govorio kako će novo nebo i Nova Zemlja doći u postojanje (Izaija 65:17)… Ljudi su podbacili razumjeti značenje toga. Ali Moja je Riječ Istina i ispunit će se… ipak to će jedino biti dokaz Mojeg Božanstva nekolicini čija vrloduboka vjera u Mene je učinila da postanu Mojim Vlastitima i kojima Ja mogu otvoriti raj Nove Zemlje budući oni jesu i ostati će Moja djeca zauvijek… Tih nekolicina također razumiju značenje Mojih Riječi i oni će očekivati Mene i Moj dolazak u čvrstoj vjeri da ću ih Ja izbaviti iz nevolje koja prethodi konačnom kraju. Jer oni su Moja djeca i Ja ću doći po njih kada je vrijeme ispunjeno.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7179, 1 Kolovoz 1958

 

PROČIŠĆAVANJE ZEMLJE…

I nastati će opet Nova Zemlja na kojoj će ljudi biti blisko sjedinjeni sa Mnom i tako živjeti u skladu sa Mojim Božanskim redom. Ali ovo stanje se može postići jedino kroz proces pročišćavanja Zemlje… tako da će stara Zemlja biti iznova oblikovana tako da će sve biti povraćeno u svoj pravilan red što, međutim, ne naznačava da se ovaj red može uspostaviti na sadašnjoj Zemlji, kao što mnogi ljudi žele vjerovati budući se ne mogu nositi sa mišlju o kraju ove Zemlje. Nadolazeći pročišćavajući proces će biti temeljit ali najprije će on afektirati sve ljude koji više ne žive unutar Mojeg vječnog reda… ipak to također uključuje sama djela stvaranja budući će zavezana supstanca tamo potrebovati nove oblike kako bi ostvarila brzi duhovni napredak… i pošto Sam Ja prvo i najprije zainteresiran za duhovne supstance koje su venule u tvrdoj materiji dovoljno dugo kako bi im konačno bilo dozvoljeno započeti njihovu stazu uspona… Promjena spram Mene se nikada opet ne bi dogodila na ovoj Zemlji budući ljudi pojačavaju silu Mojega protivnika (Sotone) koju će on uvijek koristiti tako da bi postigao jedno još veće otpadništvo od Mene. I sve dok protivnik nije zavezan sa svime što mu pripada duhovno nizak stupanj neće samo ostati kakav jeste nego će postati progresivno gori tako da se stanje harmonije na Zemlji više ne može očekivati.

Ja ću prema tome sprovesti temeljito čišćenje, Ja ću sve razložiti na Zemlji što zaklanja duhovne supstance i pustiti da nastane Nova Zemlja sa potpuno novim tvorevinama koje će biti okupirane od strane duhova u svrhu višeg razvoja… I Ja ću jedino nastaniti Novu Zemlju sa ljudima takvih naprednih stanja zrelosti da će oni biti u stanju izdržati blaženo stanje u raju… sa ljudima koji su Mi ostali vjerni u posljednjoj vjerskoj borbi na ovoj Zemlji i koje ću Ja prema tome ponovno vratiti na Novu Zemlju kao korijen nove ljudske rase… Svaki novi period Iskupljenja započinje sa duhovno zrelim naraštajem koji će vršiti utjecaj na buduće naraštaje ukazujući im stazu uspona i pomažući im postići savršenstvo. A budući će Moj protivnik (Sotona) biti zavezan (Otkrovenje 20:2) ljudi isto tako najprije neće biti tlačeni od strane njega, posljedično to će jedno dugo vrijeme biti nebesko stanje gdje će sve žive tvorevine, ljudi i životinje, živjeti zajedno u skladu i miru, gdje će Ljubav neprestano poticati ljude na neprestano sjedinjavanje sa Mnom, gdje ću Ja biti sposoban biti prisutan sa njima i stoga će ljudi biti blaženo sretni (Otkrovenje 21:1-5), sve dok ne dođe jednog dana vrijeme kada će se veza započeti labaviti, kada će materijalne stvari još jednom izvršiti njihov utjecaj i kada će žudnja ljudi osloboditi okove Mojega protivnika… bez da će biti ometani od strane Mene, budući će test volje, koja je prethodno bila potpuno okrenuta spram Mene, postati opet nužan…

Svaki period Spasenja Mi vraća mnoge od jednom palih duhova. Ako Ja prema tome nisam dokončao sadašnje stanje ne bi doista bilo nikakvog daljnjeg duhovnog napretka, jer Ja Sam, s Moje strane, podario protivniku pravo također se boriti za bića. Ali on zloupotrebljava njegova prava time što prekoračuje granice njegove ovlasti, utoliko što pokušava spriječiti ljude da prime znanje o Meni, njihovom Bogu i Stvoritelju od vječnosti, u potpunosti… Međutim, zemaljski je život bio dan ljudskom biću da bi odlučio kojem oni gospodaru žele pripadati, posljedično tome oni trebaju biti obaviješteni o oba gospodara (Matej 6:24) i to je što Moj protivnik želi spriječiti koristeći se svim raspoloživim sredstvima. I prema tome ću Ja dokončati njegovu aktivnost, on i njegovi sljedbenici će biti zavezani i Ja ću najprije opet svugdje uspostaviti zakonski red kako bi osigurao viši razvoj palih duhova u skladu sa Mojim planom od vječnosti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6529, 22 Travanj 1956

 

DUHOVNA I ZEMALJSKA PROMJENA JE VRLO BLIZU…

Vi se približavate duhovnoj prekretnici koja, međutim, također uzrokuje totalnu zemaljsku transformaciju, jer ljudi joj neće stremiti te ju sami ostvariti, namjesto toga Ja Osobno moram preoblikovati Zemlju, Ja najprije moram dezintegrirati sve zemaljske tvorevine ili bi bilo nemoguće iznova stvoriti duhovno stanje na Zemlji koje je u potpunoj suprotnosti postojećem. Ne može se više očekivati kako će ljudi postići visoki stupanj zrelosti na Zemlji, da će se potpuno neduhovna ljudska rasa tako promijeniti da čovjek može govoriti o ponovnom oživljavanju ove Zemlje. U ovom sadašnjem vremenu ljudi sve više i više streme ka bezdanu i jedino nekolicina stremi uzdići se, koji su na duhovno drugačijem stupnju pošto su prepoznali njihovu stvarnu svrhu života i pokušavaju je postići. Većina, međutim, su beskonačno daleko od svega duhovne prirode i neće mu se više nimalo približiti na ovoj Zemlji. U svakom slučaju, ovaj se nizak duhovni stupanj ne može nastaviti budući predstavlja tamu koja će jedino rezultirati u potpunoj katastrofi, i duhovno baš kao i fizički… To je zašto Sam Ja postavio granicu i odlučio se za potpunu transformaciju od početka, budući Sam uvijek predvidio ovaj nizak duhovni stupanj…

Sadašnji način života ljudi na Zemlji je bez značenja i svrhe budući oni ne izvlače koristi od njega za dušu, budući se stvaran život u duhovnom kraljevstvu čak ni ne uzima u obzir, premda je to razlog zašto je vama ljudima bio dan vaš zemaljski život. Totalna transformacija zemljine površine, preoblikovanje svih zemaljskih tvorevina i novo utjelovljenje svih duhovnih bića u vanjske oblike prikladne njihovom stupnju razvoja je postao imperativ/nužnost, i onda će duhovno stanje ljudi opet biti uzvišeno budući će se nova ljudska rasa sastojati od duhovno zrelih ljudi koji su prevladali veliku razdaljinu od Mene i biti će Mi tako blizu da Ja mogu boraviti među njima na ovoj Zemlji (Otkrovenje 21:3). Onda će se istinska duhovna promjena dogoditi, onda će Zemlja imati drugačiji izgled i sve žive tvorevine… ljudska bića i životinje,… će živjeti u miru i skladu na ovoj Zemlji… To će doista biti raj na Zemlji, novi period će započeti u sreći i blaženstvu, ali novo prognanstvo će također biti nametnuto duhovnoj suštini koja se opet spustila u bezdan i tako podbacila na njezinom posljednjem testu volje na Zemlji…

Svi vi se suočavate sa ovom duhovnom promjenom… I svaki od vas može još sebe poboljšati u ovom kratkom vremenu do prekretnice, svaki od vas može prevladati ovaj nizak duhovni stupanj i razviti stupanj zrelosti koji ga i dalje može kvalificirati da postane su-stanovnik Nove Zemlje… Sve su opcije još otvorene za svakoga, jer Ja i dalje s Ljubavlju i milosrdno izvlačim iz bezdana svakoga koji čeznutljivo pruža njegove ruke ka Meni… Ali ova će mogućnost uskoro dokončati, kada je kraj došao vrata će kraljevstva onostranog biti zatvorena, kada se dogodi preoblikovanje zemljine površine, kada se zbije duhovna promjena baš kao što se zemaljska promjena događa kroz dezintegraciju zemaljskih tvorevina, kroz oslobađanje sveg zavezanog i prognanstvo svih slobodnih duhova…. Onda će se razdvajanje duhova dogoditi i sve duhovne supstance će biti ‘suđene’ (Matej 25:46)… to jest postavljene u oblik koji korespondira njihovom stanju zrelosti. Duhovna promjena je blizu (= ‘novo nebo’) i zemaljska je promjena stoga neizbježna (= ‘nova Zemlja’); ali blaženo vrijeme će biti podareno svima onima koji jesu i žele ostati Moji Vlastiti, koji sebe dokažu tijekom posljednje borbe na ovoj Zemlji i unatoč patnji i nevolji ostanu Meni vjerni sve do kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8370, 2 Siječanj 1963

 

BOŽJA ODLUKA JE KONAČNA…

Činjenica da se suočavate sa prektretnicom, koja će se dogoditi i na zemaljski i na duhovan način, je sigurna… I kada jednom samo promatrate događaje u svijetu baš kao i nizak duhovni stupanj mora vam također biti razumljivo kako se ovo jedino može ispraviti uspostavljanjem novog reda, obnavljanjem zakona vječnog reda. Čovječanstvo je prevrnulo ovaj Božanski red i duhovna suština utjelovljena u ljudskom biću koja je trebala i također bila sposobna dovršiti njezin viši razvoj, je u potpunosti podbacila, prema tome moraju biti stvorene nove mogućnosti za nastavljanje razvoja ili za ponovno započinjanje cijelog procesa razvoja. Na Zemlji je primjetljiv kaos, jer zbog ljudske naklonosti spram materije oni su postali potpuno razuzdani/nepokorni/ne-u-red-ni, oni su pod utjecajem onoga koji vlada zemaljskim svijetom (Sotone) i stoga su dosegli nizak stupanj koji čini njihov zemaljski život besmislenim i tako je definitivno došlo vrijeme koje se može smatrati zemaljskom i duhovnom prekretnicom. Sve će se na Zemlji promijeniti, budući će stara Zemlja pretrpjeti potpunu transformaciju i dogodit će se kompletno razdvajanje duhova (Matej 25:31-33, 46)… tako da će ljudi koji su bili podbacili biti opet prognani u materiju i duhovi koji su i dalje zavezani u tvrdu materiju će biti oslobođeni kako bi bili sposobni nastaviti njihov proces razvoja u novim tvorevinama na Zemlji. Staro stanje na Zemlji se ne može nastaviti, inače ne bi bilo mogućnosti za duhove da nastave sa njihovim procesom razvoja… Najprije sve mora biti nanovo uređeno; sve što je duhovne prirode mora biti premješteno gdje pripada s obzirom na svoj stupanj zrelosti i tako se čak ljudsko biće koje stremi ka materiji mora povratiti u stanje kojeg je on bio davno prije prevladao pa ipak je zloupotrijebio svoju postignutu slobodu i prema tome je iznova propao u bezdan… Onda će Božanski red iznova postojati na Novoj Zemlji i ljudi će, također, živjeti unutar ovog Božanskog reda, jer Nova će Zemlja biti nastanjena onima koji su postigli stupanj zrelosti na staroj Zemlji koji opravdava njihovo postavljanje na Novu Zemlju… Obadvoje, Zemlja baš kao i ljudska rasa će biti potpuno obnovljeni; novi će zemaljski period započeti sa duhovno zrelim ljudima koji će također pomoći duhovnim supstancama zavezanim u tvorevinama sa njihovim napredovanjem, koje će iznova prosljediti unutar zakonskog reda.

Vi ljudi ne bi trebali vjerovati kako će se na ovoj Zemlji i dalje dogoditi duhovna prekretnica, da će se ljudi promijeniti, to jest, da će se poboljšati i na taj način stvoriti promjenu… Ova mogućnost ne postoji, jedino jedan nasilan čin još može postići pročišćavanje ove Zemlje… Koze moraju biti razdvojene od ovaca, Bog će morati sprovesti promjenu budući ljudi više nisu sposobni sebe ukormilariti u drugačije vode… Oni nastavljaju propadati rastuće više što više vremena imaju. Iz ovog razoga je vrijeme u Božjem planu Spasenja predodređeno i ono će biti ispoštovano, jer što je On, u Njegovoj mudrosti, prepoznaje kao nužno i odluči će biti konačno i nikad se neće promijeniti, jer Njegova je mudrost najuzvišenija i Njegove su odluke nepromjenjive. To je zašto se svi događaji u svezi sa ovom prekretnicom mogu otkriti ljudima koji su kraj Njega. I povjerenje se može ukazati predskazanjima koja su ljudima opet i iznova proglašena kroz vidjeoce i proroke. Činjenica da posljednji Sud i Zemljin razvoj nemaju usporednice u događajima koje je čovječanstvo do sada doživjelo ne daje pravo ljudima na pretpostavku kako su ova predskazanja pogrešna… Ipak ljudi bi morali imati na umu što im je proglašeno i što ih očekuje, i sebe pripremiti, jer oni i dalje imaju kratko vrijeme milosti koje bi moglo biti iskorišteno ako bi čovjekova volja stremila posvetiti se izvršavanju njegova zadatka na Zemlji. Onda se on ne bi morao bojati kraja, budući će Bog pomoći svakoj pojedinačnoj osobi koja Ga zaziva (‘I dogodit će se da će svatko tko zazove ime Isusa Krista biti izbavljen.’ Joel 2:32), i prema tome će On sebe objaviti opet i iznova kroz Njegovu Riječ… On najavljuje događaje pa ipak On dopušta slobodnu volju svakom čovjeku, koja će prema tome također odlučiti njegovu sudbinu. AMEN

Bertha Dudde, br. 5630, 19 Ožujak 1953

 

DUHOVNA PREKRETNICA… PROMJENA OVE ZEMLJE…

(Izaija 65:17; 66:22; 2 Petrova 3:13; Otkrovenje 21:1; Rimljanima 8:19-22)

Nemojte gajiti lažne nade i očekivati promjenu na bolje na ovoj Zemlji tako što ćete razmišljati kako bi se ljudska duhovna priroda mogla promijeniti i da bi život vjere i Ljubavi mogao opet biti prepoznatljiv na Zemlji. Ova Zemlja neće doživjeti više duhovnu promjenu, ipak duhovna prekretnica će se dogoditi… I stoga će Zemlja postati jedna drugačija, ali najprije će pretrpjeti promjenu, transformaciju, i duhovni stupanj ljudske rase koja će onda nastanjivati ovu Novu Zemlju će biti visok…

Ali svatko tko vjeruje i nada se kako će se ljudi na Zemlji i dalje promijeniti, da na Zemlji zori nova era (new age), je itekako u zabludi i nije previše upoznat sa Božjim planom Spasenja, u kojem zemljina transformacija služi druge svrhe nego samo duhovnu i visoko razvijenu ljudsku generaciju. Ona je također naumljena unaprijediti/podupirati napredak duhovnih supstanci koje su i dalje zavezane u materijalnoj formi tako započinju novi period Spasenja ili razvoja što najprije zahtjeva transformaciju zemljine vanjske strukture. Produhovljavanje čovječanstva na Zemlji bi, u stvari, također korespondiralo sa Božanskim planom Spasenja i također bi bilo korisno za i dalje zavezane duhovne supstance u djelima stvaranja. Ali napomol ljudskog sadašnjeg duhovno niskog stupnja promjena se od njih više ne može očekivati; oni su potpuno kontrolirani od strane materije i ignoriraju njihov duhovni napredak. Otud oni streme još više spram bezdana i na taj način sami prouzročuju kraj… dezintegraciju zemaljskog stvaranja, oslobađanje svega što je zavezano unutra i njihovo vlastito prognanstvo u krutu materiju u nove tvorevine Zemlje… Otud je učenje koje zagovara kako će se na ovoj Zemlji još dogoditi duhovna promjena pogrešno, premda je duhovna prekretnica na vidiku. Ljudi, međutim, ne žele vjerovati u uništenje ili kraj ove Zemlje. Ova im je misao potpuno neshvatljiva ali pošto su, u drugu ruku, oni uvjereni kako će se promjena dogoditi oni očekuju da ovo zbivanje bude na bolje (u smislu: kako će ti događaji za koje osjećaju da će se dogoditi voditi do promjene na bolje na ovoj sadašnjoj Zemlji).

Ipak činjenica da ljudima nedostaje vjerovanje u nadolazeći kraj Zemlje ima negativan učinak, jer ako bi oni vjerovali u njega oni bi doista bolje iskoristili njihovo vrijeme, oni bi živjeli svjesno, to jest, oni bi pokušali udovoljiti/živjeti u skladu sa Božanskom voljom u realizaciji kako bi ih jedino njihova vlastita promjena prirode zaštitila od sudbine da također postanu ugrađeni u novo stvaranje. Ljudima nedostaje znanje i vjera i obadvoje se rijetko mogu njima uvjerljivo prenijeti, unatoč tome oni primaju dovoljno naznaka, premda je na njihovoj slobodnoj volji da li će oni sebi dopustiti da njima budu impresionirani. Oni zasigurno očekuju ili osjećaju kako se približavaju značajnim događajima ali nikada ne žele vjerovati da će ovi događaji biti toliko drastični da jedan zemaljski period dolazi do kraja i novi započinje, premda bi bili u stanju vjerovati ako bi ljudi marili ljubiti, ako bi dali njihovim patničkim bližnjim ljudskim bićima vrstu Ljubavi koja bi rezultirala u njihovom vlastitom prosvjetljenju. Onda bi oni shvatili čas u kojem žive i ništa što im je rečeno u svezi nadolazećeg kraja za njih više ne bi bilo upitno/dvojbeno. AMEN

Bertha Dudde, br. 3204, 29 Srpanj 1944

 

TOTALNA PROMJENA ZEMALJSKI I DUHOVNO…

Široke promjene su vrlo blizu u fizičkom baš kao i u duhovnom carstvu… budući neizbježan duhovni prevrat također iziskuje totalnu zemaljsku promjenu u svakom pogledu. Ovo se najprije zbiva u tvorevinama prirode koje moraju biti potpuno transformirane budući njihova sadašnja struktura više nije prikladna za proces sazrijevanja duha. Duhovna supstanca koja sada stremi ka višem razvoju mora putovati putem razvoja u kraćem vremenu nego prije i potrebuje drugačije oblike da bi služila, premda u stanju ograničenja. I ova promjena prirode drastično afektira ljudski naraštaj koji živi na Zemlji prije njezine transformacije. Prethodećem vremenu će nedostajati sav red, odvija se proces potpune dezintegracije čak po pitanju svjetovnih stvari; ljudi će kršiti Božanski red, oni će sprovoditi izuzetno uništavajuću volju, vladati će nenadmašen kaos i ljudi će biti potpuno zemaljski orijentirana uma osim nekolicine koji svjesno mole za, te primaju Božansku milost. I budući prekršaj protiv Božanskog reda konačno mora rezultirati u uništenju, očigledno je da sve na postojanju mora biti, ako ne uništeno, onda bar transformirano da bi se ponovno obnovio red, što je apsolutno nužno za razvoj duhovnih supstanci.

Tvorevine prirode se mijenjaju u skladu sa Božjom voljom… ljudski duh, koji je prethodno bio sebe potpuno razdvojio od Boga, će kao njihovo prebivalište uzeti ove tvorevine; a budući novi period iskupljenja ima kraće trajanje nego prethodni, nove tvorevine će biti potpuno drugačije gustoće nego one na staroj Zemlji… One će biti nešto tvrđe i stoga više ograničavajuće što je stanje daleko veće agonije za ograničeni duh nego je ijedan prethodni zemaljski napredak to bio. Stoga je Bogu-protivna volja naumljena biti razmrskana unutar kraćeg perioda vremena kako bi ju se oslobodilo za njezin evolutivni napredak u drugim tvorevinama. Kao rezultat, cijeli proces transformacije također predstavlja potpunu duhovnu promjenu.

Vrijeme će doći kada nikakva protivna sila ne spriječava uspon duša budući su se one oduprle iskušenjima i kušnjama i više ih ne potrebuju. Oni imaju stupanj zrelosti koji je, u sjedinjenju sa Bogom, postao primatelj svjetla i snage. Oni žive blaženo i mirno postojanje koje je u stvari vječni život, ali doživljeno na Zemlji budući će oni započeti novi ljudski naraštaj, što je nužno za viši razvoj nezrelih duhovnih supstanci u stvaranju, to jest oni trebaju ispuniti zemaljske zadatke da pomognu duhovnim supstancama koje se još naprežu/opiru/probijaju uspeti se. Stoga je to nebeski raj na Zemlji, i blažena je osoba kojoj je dozvoljeno doživjeti ovo mirno stanje kao stanovnik Nove Zemlje. To će biti vrijeme spokoja, mira, budući je borba između svjetla i tame privremeno prestala, tama je najudaljenija razdaljina od Boga a svjetlo je najbliža blizina Njemu. Najdalje od Boga je prognano i potrebuje period vremena sa svoje iskupljenje što osigurava miran duhovan život za one koji su najbliži Bogu, koji će biti nezamislivo prekrasan za ljudska bića koja prežive kraj stare Zemlje, budući su oni bili ostali vjerni Bogu tijekom prethodnog ekstremno teškog vremena borbe i sada mogu promijeniti kaotično stanje za stanje vrlodubokog/beskrajnog mira i Božanskog reda. Božji će ih duh voditi, Njegova će Ljubav motriti na njih, On Osobno će ostati kao Otac sa Njegovom djecom zvučno baš kao i vidljivo (Otkrovenje 21:3), i nakon dovršetka stare ere, koja završava sa Posljednjim Sudom, novi će period iskupljenja započeti…

A ovaj Posljednji Sud je isto kao dezintegracija svega na ovoj Zemlji… čvrsta materija, biljni i životinjski život baš kao i ljudski naraštaj će doživjeti potpunu promjenu, kao što je Božja Ljubav i mudrost odredila a Njegova će svemoć ostvariti… tako da će Bogu-protivan duh odustati od svojeg otpora i promijeniti se.

AMEN

Bertha Dudde, br. 5235, 14 Listopad 1951

 

‘GLE, ČINIM SVE NOVO…’

(Otkrovenje 21:5)

Ja činim sve novo… Oni od  vas ljudi koji ste još neprosvjetljeni, koji još niste probudili duh unutar vas, ne znate značenje Mojih Riječi, jer vi ne vjerujete u transformaciju ove Zemlje, vi ne vjerujete u Posljednji Sud, u kraj jednog perioda razvoja i početak novoga… Vi neznate ništa o Mojem vječnom Planu Spasenja i prema tome niti ne razumijete Moje Riječi: Gle, činim sve novo… Svaka od Mojih Riječi ima nekoliko značenja koje nisu poznate čak ni Mojima prosvjetljenima Vlastitima, jer ovo je razumijevanje i dalje pre-duboko za ljude na ovoj Zemlji, ipak oni su svjesni jednostavnog značenja, da ću Ja obnoviti što je napustilo Moj vječni red…

Ja želim napraviti promjenu, budući ljudi ove Zemlje više ne streme ka njoj i prema tome promašuju svrhu njihova zemaljskog života…

Bertha Dudde, br. 2515, 17 Listopad 1942

 

SPOSOBNOSTI… ZADATAK… NAZADOVANJE… NOVA ZEMLJA…

Ljudsko biće je najviše razvijeno živo biće na Zemlji i prema tome mu je također dan zadatak koji odgovara njegovom stupnju zrelosti. On je sposoban ispuniti ovaj zadatak ako to želi, i baš je ova volja testirana (ona sebe treba dokazati), ona treba donijeti odluku. Jer jedino volja odlučuje da li ljudsko biće kompletira zadatak, da li on koristi njegove sposobnosti i živi prikladno tijekom njegovog konačnog utjelovljenja. On nikakvim sredstvima nije prisiljen to učiniti i prema tome će mu zemaljski zadatak pružiti bezbrojne zadatke za izvršiti. Time stvaran zadatak nije posebice naglašen, namjesto toga on ga treba izvršavati kao dio njegovih zemaljskih aktivnosti… da oblikuje sebe u najveću moguću zrelost na Zemlji… Ako zanemari ovaj zadatak on unatoč tome nastavlja živjeti njegov zemaljski život, ali nesavršeni stupanj njegove duše ostaje. I za ovo on sebe treba opravdati pred Bogom, budući mu je zemaljski život bio dan jedino da usavrši njegovu dušu. On ga je prema tome zloupotrijebio ako samo vrši njegove zemaljske aktivnosti u svoju vlastitu korist, ili ga je zanemario i tako nije poštivao Božje milosrđe. Zemlja je bila njegov dom i njemu se bilo dozvoljeno utjeloviti kao visoko razvijeno biće; on je već bio u stanju zrelosti sa mnogim vlastitim sposobnostima ipak on je živio njegov život ne više svjesno od pra-čovjeka. On je jedino koristio njegov intelekt i volju za zemaljske aktivnosti koje nemaju trajnu vrijednost, i on je koristio Božju snagu da bi to učinio… on ju je samo koristio za svjetovne ciljeve, da bi povećao njegovu vlastitu lagodnost tako da je to samo povećalo žudnju drugih ljudi da naprave isto. I tako je Zemlja postala neprikladna za dušin viši razvoj, to jest svijet prevladava i drži tako čvrsto ljudsko biće da on potpuno zaboravlja njegovu dušu. Stoga je došlo vrijeme koje potrebuje promjenu ako će ljudska bića upoznati njihov istinski zadatak i opet ispravno živjeti. Zemlja se opet mora promijeniti, ona mora još jednom postati što je jednom bila i što treba biti… mjesto obrazovanja za duh gdje svijet ne prevladava nego je čisto sredstvo do cilja… svijet mora biti stvoren iznova, on mora biti restrukturiran, on mora pružati zaklon ljudskim bićima koja svjesno streme ka njihovoj završnoj zrelosti, koji koriste sve Bogom-dane sposobnosti čisto za postignuće zrelosti njihovih duša budući oni shvaćaju kako je ovo istinska svrha njihova utjelovljenja na Zemlji. AMEN

… Oni su podbacili tako što njihove živote nisu koristili za vječnost. Unatoč tome, Ja neću dopustiti da se izgube i prema tome ću im dati mogućnost da prijeđu zanemareni proces razvoja iznova, ipak ne kao ponavljanje nego na potpuno drugačiji način… Jer drugi proces razvoja je povećano podarivanje milosti i mora biti ostvaren kroz povećani napor, mogućnost za što je ponuđena pomoću potpuno novih tvorevina. Time, najprije ću Ja obnoviti školu za duh, Moju Zemlju, koja će podupirati razvoj do onog od ljudskog bića.

Ja ću ju opskrbiti sa potpuno novim tvorevinama takve raznolike vrste i oblika da će izuzetno veliki brojevi duhovnih supstanci imati mogućnost sebe unutra/tamo dokazati. I Ja ću pustiti da nikne novi ljudski naraštaj, koji će proizaći od ljudi koji su blagoslovljeni od strane Mene, koji su kompletirali njihov duhovni razvoj sa Ljubavlju i odanošću Meni, koji će postići stupanj zrelosti koji dozvoljava uzvišenu duhovnu brigu, tako da će novi ljudski naraštaj imati svaku garanciju postići najviše duhovno savršenstvo i ograničeni duhovi, također, će biti sposobni brzo ostvariti zrelost, zbog iznimno dobrog utjecaja vršenog od strane ljudi na sve tvorevine u blizini… Ja činim sve novo; Ja ću također olakšati uvjete za oslobođenje duhovnih supstanci a ipak bez skretanja od Mojeg zakona vječnog reda, jedino brinući za ono što i dalje živi u ograničenju sa vrlodubokom Ljubavlju i milosrđem. Sve depresivno će napustiti ljude, oni će stremiti uzdignuti se sa punom snagom, budući ću Ja jedini biti poželjan za njih i oni neće biti sposobni biti povučeni u bezdan od strane Mojega protivnika (Sotone), koji će biti zavezan jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)…

Napravit ću novo nebo i novu Zemlju… to jest, duhovno i zemaljski Ja ću dati sreću ljudima koji će Mi onda pripadati i koji će također poravnati put za one koji će ih slijediti… Koji od vas ljudi može ovo shvatiti? I koji od vas ljudi vjeruje čvrsto i bez sumnje da će stare stvari prestati postojati? Da će čak ljudi koji su i dalje udaljeni od Mene prestati postojati, da jedino malo stado koje Me vjerno slijedi kao njihovog Pastira neće izgubiti njihov život, budući Sam Ja blagoslovio ovo malo stado i odredio ga za kontinuirani život u raju Nove Zemlje… da će novi period Iskupljenja započeti u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja, kojeg su Moja Ljubav i mudrost odlučile kako bi osigurale vječni život za duhove? Gle, Ja činim sve novo… Oni od vas koji vjeruju u Mene zapamtite ove Riječi, razmotrite ih u vašim srcima i znajte, da je došlo vrijeme kada će se Moja Riječ ispuniti… Vjerujte čvrsto u nju i nadajte se, i otrpite sve poteškoće koje ćete još susresti do kraja sa strpljenjem i pokornošću Mojoj volji. Jer dan će doći vrlo brzo kada ću dohvatiti Moje Vlastite i otkriti im raj Nove Zemlje o kojem je zapisano: ‘Stvaram novo nebo i Novu Zemlju…’ (Izaija 65:17) I Ja Osobno ću boraviti među Mojim Vlastitima i voditi ih i podučavati, kao što Sam obećao (Otkrovenje 21:3).  AMEN

Bertha Dudde, br. 3606, 20 Studeni 1945

 

OLUJNA VREMENA PRIJE POSLJEDNJEG SUDA… RAJ…

Posljednji će Sud stati na kraj svim odvratnostima/zločinima i jedno duže vrijeme će mir zavladati na Zemlji. Biti će stanje Božanskog reda na Zemlji gdje će jedino mir vladati, gdje će Ljubav ujediniti sve ljude, gdje će Ljubav pojedinačne osobe također garantirati Božje djelovanje kroz Njegov Duh, gdje će svatko biti sposoban čuti Božji glas i biti izuzetno sretan znati da mu je Bog tako blizu… gdje će Bog također vidljivo boraviti među Njegovim vlastitima na jedan još nezamisliv način za ljude današnjih dana (Otkrovenje 21:3)… Ljudi na Novoj Zemlji će iznova živjeti u raju, u harmoniji duše, u čežnji za Bogom i Njegovom Ljubavlju i u neprestanom ispunjenju njihove čežnje. I svo će zlo biti prognano jedno duže vrijeme… Ipak prije nego se ovo stanje može zbiti na Zemlji nju oluja mora pomesti sa pročišćavajućim i uništavajućim učinkom, oluja kojoj će se jedino ljudi sa vrlo dubokom vjerom i odanošću Bogu moći oduprijeti. Oni će trpjeti veliku nevolju ipak njihovo kasnije vrijeme na Novoj Zemlji će im obilno nadoknaditi za sve prethodne nevolje i tuge. Jer čim je zlo izgubilo njegovu moć oni više neće biti maltretirani i najblaženiji mir na Zemlji će biti njihova sudbina… To je zašto se konačnog olujnog vremena vjernici ne trebaju užasavati, jer Božja je volja iznad svih događaja, Božja će Ljubav djelovati među Njegovim Vlastitima i Njegova će volja nadvladati Sotoninu silu u ispravno vrijeme. I bez obzira na to što će prijetiti vjernicima, svjetovna sila/vlast, ljudska mržnja i neljubaznost će biti nesposobni spriječiti nadolazeće blaženstvo na Zemlji ili u kraljevstvu onostranog za one koji će ostati odani Bogu…

 

Oni ne mogu ubiti dušu premda žele ubiti tijelo (Matej 10:28). Ipak Bog će čak to spriječiti budući želi da Njegovi Vlastiti nastane raj Nove Zemlje… budući su oni naumljeni formirati korijen novog naraštaja i budući će njima biti kompenzirano za njihovo prethodno vrijeme nevolje kao znak Božje veće od najveće Ljubavi koja Njegovim Vlastitima želi osigurati blaženu sudbinu na Zemlji. Prema tome oni će također biti obdareni od strane Boga sa izvanrednom snagom sa kojom će biti sposobni nadvladati svo zlo i koja će im omogućiti otrpjeti najgora nasilja. Jer bedem njihove vjere će biti najžešće uzdrman… I jedino u onima koji su prevladali njihovu žudnju za zemaljskim svijetom će se pojaviti snaga da pruže otpor. Ali svatko tko još sebi dozvoli biti osvojen od strane privlačnosti svijeta će odustati od svog otpora, on ne pripada stadu onih koji su vjerni Bogu, on će prodati njegovu dušu za malu cijenu, jer štogod on za sebe vjeruje kako je stekao će se smrviti na Dan Suda… I sve grozote će dokončati na taj dan… svi Bogu-protivni duhovi će biti prognani i stanje spokojnosti će nastati u cijelom svemiru, stanje mirne aktivnosti koja je neuporediva sa mirom smrti. Potonje je sudbina prognanih duhova koji će biti zavezani u potpunoj tami unutar krute materije i jedno beskonačno dugo vrijeme će biti nesposobni biti aktivni…

I ovo je vrijeme kojem se vi ljudi približavate, i nemate još puno preostalog vremena. Ako želite biti uspješni tijekom posljednjih dana prije Sudnjeg dana morate još marljivo raditi na vlastitom unapređivanju, morate kontaktirati Boga rastuće više iskreno, morate crpsti snagu za sebe dnevno i satno i neprestano boraviti u molitvi kako bi uvijek primili snagu čim otvorite vaše srce i žudite Božju milost i snagu. I On će biti i ostati sa Njegovim Vlastitima do kraja, On će boraviti sa njima u raju Nove Zemlje (Otkrovenje 21:3) i ostati nerazdvojivo sjedinjen sa njima za cijelu vječnost.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8253, 27 Kolovoz 1962

 

PROTIVNIK OBUČEN U SVJETLO… RAJ NA NOVOJ ZEMLJI…

Ne treba vas iznenaditi da Moj neprijatelj (Sotona) neće ostaviti ni jedan kamen neprevrnut u posljednjim danima kako bi povećao njegovu moć, kako bi zaustavio njegove sljedbenike da ga napuste i okrenu se ka Meni, jer zapisano je da će on, također, vršiti velika čudesa i također stremiti staviti na kušnju Moje Vlastite ne bi li Me napustili da ih zadobije za sebe (Matej 24:24)… I on se neće sramiti niti sebe prerušiti u anđela svjetla i čak koristiti Riječi Svetog Pisma (2 Korinćanima 11:14)… Ali on će biti nesposoban obmanuti svakoga tko istinski žudi Istinu, čak ako se pojavi u Moje ime. Međutim, čim Me on mora priznati u Isusu Kristu i Moj čin Spasenja on će izbjegavati temu i odbaciti njegovu masku (1 Ivanova 4:1-3). Jer on neće priznati ovaj čin Spasenja i njegov napor jeste, a to će ostati, također odvratiti ljude od vjerovanja u ovaj čin Spasenja. On će imati veliku moć na kraju i zasigurno će ju koristiti. Posljedično tome, gdje tama duha prevladava on neće biti prepoznat, ali gdje god je Moje svjetlo sposobno raširiti svoje blistavo zračenje njegove će laži biti otkrivene i to je zašto ga se Moji Vlastiti ne trebaju bojati… jer oni mogu jasno vidjeti kroz njegovu igru obmane i oduprijet će mu se. Pakao je izbacio sve svoje stanovnike i poslao ih na Zemlju, i ovi demoni će još izvršiti snažni utjecaj na ljude, ali Ja ne mogu i neću zaustaviti Mojega neprijatelja budući je ovo vrijeme, naposlijetku, njegova posljednja prilika, nakon koje će on biti nanovo zavezan jedno dugo vrijeme i više neće biti sposoban utjecati na duhove koji će onda živjeti na Zemlji bilo u zavezanom bilo u slobodnom stanju… u tvorevniama Nove Zemlje ili u ljudskom biću… Otud će tamo biti vrijeme mira koje omogućava svim duhovima napredovati brže, jer zavezanim duhovnim supstancama će biti ponuđene mnoge mogućnosti da služe, i na početku ljudi neće trebati duhovnu opoziciju, koja je dozvoljena poradi testiranja njihove volje, budući su oni prošli njihov test volje na staroj Zemlji i progresivno će se uspinjati budući će biti uvijek ujedinjeni sa Mnom i svjetlosnim duhovima, koji mogu boraviti među ljudima kao učitelji i vodiči. To je zašto će Sotona bijesniti još gnjevnije prije toga (1 Petrova 5:8), jer on sam je u duhovnoj tami i ne zna kako njegova aktivnost neće ničemu koristiti, jer ljudi koje on zadobije za sebe će biti nanovo prognani, stoga će oni biti iznova otklonjeni od njegove vlasti jedno jako dugo vrijeme… I drugi su Mi dali dokaz njihove volje, njihove Ljubavi spram Mene i njihove snažne vjere i stoga ih također mogu nagraditi sa životom u raju Nove Zemlje, budući će oni opet nastaniti ovu Zemlju kao korijen nove ljudske rase… Jednog dana će zakonski red morati biti iznova uspostavljen na Novoj Zemlji, i vrijeme će doći kada se jedno poboljšanje čovječanstva više ne može očekivati… Ali u ovim posljednjim danima duhovi će i dalje morati biti razdvojeni i Ja ću učiniti uistinu štogod je potrebno kako bi spasio što još nije potpuno palo plijenom protivniku, i potrebna je jedino dobra volja da bi se shvatilo da li Sam Ja ili Moj protivnik na djelu kada se neobične stvari događaju koje odaju snagu što nadilazi prirodnu sposobnost ljudskog bića (ovo se među ostalim odnosi na fizička iscjeljenja koja ne ulaze u kalup iz Djela Apostolskih 3:1-9 + 4:7-12)…

Ako jedino želite Istinu, ako Me želite priznati, onda ćete doista biti zaštićeni od svake vrste obmane… Ako ste, međutim, vi i dalje zemaljski orijentirana uma vi ćete također biti impresionirani od strane onoga koji je gospodar ovog svijeta i koji izražava njegovu snagu na zemaljski način. I onda vas je on pridobio za sebe ali samo da bi vas još jednom izgubio, jer sva će duhovna bića biti od njega oduzeta kada dođe kraj. Jer uistinu, Ja Sam Gospodar neba i Zemlje, Ja vladam nad kraljevstvom svjetla i kraljevstvom tame (Matej 28:18), i Ja znam kada Moj protivnik prekoračuje njegov autoritet… Prema tome Ja ću mu stati na kraj kako je proglašeno u Riječi i Pismu, jer onda će doći vrijeme kada će sve morati biti suđeno u skladu sa Mojim vječnim redom. AMEN

Bertha Dudde, br. 7297, 2 Ožujak 1959

 

TRANSFORMACIJA ZEMLJE…

Zemlja će nastaviti postojati, jer Ja nisam planirao njezino potpuno uništenje… Ipak sve što živi na njoj, baš kao i sve prirodne tvorevine, će prestati postojati, tako da se može dogoditi kompletno pročišćavanje Zemlje, budući u njezinom sadašnjem stanju ona više ne služi napretku duhovnih supstanci. Sve žive tvorevine u, na i iznad Zemlje će izgubiti njihove živote; one će biti oslobođene iz njihove obavijajuće izvanjske forme i biti sposobne nastaviti put razvoja, koji je trenutno u opasnosti za sva duhovno stvarna/osjetljiva bića. Jer Moj protivnik (Sotona) bijesni na svaki mogući način i, opet i iznova, pokušava zaustaviti ili omesti ovaj razvoj. Ali Zemlja će i dalje ispunjavati njezin zadatak još jedno beskonačno dugo vrijeme koje će doći, s obzirom na to da će još nezrela bića sazrijeti na njoj da bi postali djeca Božja… I prema tome Zemlja će iznova iskrsnuti nakon što se odvio temeljiti pročišćavajući proces, nakon što su sve duhovne supstance ispravno postavljene, to jest, nakon što su se utjelovile u izvanjskim oblicima koje zaslužuju, od tvrde materije sve do ljudskog bića, kojima će također morati biti ponuđene lakše mogućnosti da ponovno ostvare zrelost da im se omogući ostvariti cilj postajanja istinskom Božjom djecom. Time je konačno uništenje istoznačno sa krajem stare Zemlje, premda će planet kao takav ostati i samo će njegov izvanjski omotač proći kroz potpunu transformaciju. I time se na ‘kraj’ može, i s pravom treba, ukazivati, kako on neće samo naznačavati kraj svih civilizacija nego također kraj postojanja svakog djela stvaranja na Zemlji. I novi će period opet započeti, cijela će površina Zemlje biti od strane Mene opet oživljena sa najveličanstvenijim vrstama tvorevina da bi ljudsko oko u njima još jednom uživalo, budući ću Ja dati svim novim tvorevinama najsjajnije oblike i osigurati svakojake vrste živih tvorevina da zajedno žive sa ljudima koji će opet nastanjivati ovu Novu Zemlju i o kojima ću se Ja Osobno brinuti u Ljubavi, mudrosti i sili. Jer Ja ću uspostaviti korijen nove ljudske rase sa onima koje Sam bio sposoban otkloniti iz stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17); oni su Mi ostali vjerni sve do kraja i stoga su odabrani od strane Mene kao novi naraštaj, koji će zauzvrat stvoriti ljude koji žive unutar Moje volje i među kojima Ja Osobno mogu boraviti po vrlini njihove vjere i Ljubavi (Otkrovenje 21:3)…

I to će biti blaženo stanje, jer nove će tvorevine pružati užitak ljudima do jedne mjere koja nikada prije nije bila poznata. Ljudi će doista nastanjivati raj, jednu Zemlju koja više ne korespondira sa starom Zemljom, budući će ona biti okupirana jedino sa zrelim ljudima sposobnima primiti jednu mjeru blaženstva prethodno nepoznatu na Zemlji, budući je čovječanstvo već pripadalo Sotoni, čineći time nužnim čišćenje Zemlje. I ovo je vrijeme pred vama, i svaki će od vas i dalje biti u stanju promijeniti njegovu prirodu tako da mu bude podaren veliki blagoslov uznešenja (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ali čovjek je rijetko sposoban prikupiti čvrstu vjeru u to, i jedino će nekolicina ljudi imati takvo obilje Ljubavi da oni pripadaju malom stadu koje ću Ja opozvati iznenada i neočekivano… Ali prethodno tome, vrijeme nevolje će spopasti Zemlju koje treba biti vrlo definitivan znak za vas da Dan nije daleko. Kada ste sposobni jasno promatrati aktivnosti Mojega protivnika, kada ste sami izloženi zlim djelima njegovih pješaka, kada nevolja postaje sve gora i izlaz vam se čini nemogućim, onda će ovaj kraj biti blizu, onda ću Ja iskoristiti Moju moć da uništim sve što je potpuno zlo i izbavim Moje Vlastite od sigurnog uništenja… I oni odnešeni od strane Mene će živjeti da bi vidjeli raspad stare Zemlje, iako oni sami više njime neće biti afektirani… Ali jednog dana će oni biti svjedocima sudu pravednog Boga, oni će biti sposobni promatrati čin uništenja a ipak hvaliti i slaviti Onoga koji ih je spasio od ovog suda.

I još jednom ću izvršiti čin stvaranja, jer Moja moć volje jedino će učiniti da nastane Nova Zemlja, mjesto boravka za Moje malo stado, za Moje odabrane ljude, koji će onda biti sposobni živjeti njihov novi život u raju, u miru i slobodi, u sreći i blaženstvu, u svjetlu i snazi… gdje nikakve patnje i boli ne postoji (Otkrovenje 21:1-4) budući je izvor svega zla zavezan i nesposoban tlačiti ljude za jedno dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)… Jer jedan je zemaljski period dokončao, i novi će opet započeti da bi pomogao bezbrojnim i dalje zavezanim duhovnim supstancama da napreduju kako bi im omogućio da postignu konačan cilj, da se kao Moje dijete sjedine sa Mnom. I to je ono što leži pred vama ljudima, jer vrijeme je ispunjeno koje vam je jednom bilo podareno da ostvarite konačno oslobođenje od forme. AMEN

Bertha Dudde, br. 3595, 5 Studeni 1945

TRAJANJE OBLIKOVANJA NOVE ZEMLJE… RAJ…

(2 Petrova 3:13)

Vrijeme koje će biti potrebno da bi se oblikovala Nova Zemlja bi zapanjilo ljude kada bi za njega znali. Ipak njihov koncept vremena će im biti oduzet dok borave daleko od Zemlje u kraljevstvu do kojeg će Božja Ljubav voditi Njegove vjerne sljedbenike kako bi kompletirao čin uništenja stare Zemlje (2 Petrova 3:7-10). Oni će živjeti u blaženstvu i miru, kako više nisu podložni neprijatelju njihova tijela i duše (Sotoni), oni sebe potpuno izručuju Božjoj vladavini budući su njihova Ljubav i vjera tako duboki da će oni biti u srdačnom kontaktu sa Bogom. I stoga Bog prosljeđuje sa Njegovim radom oblikovanja Nove Zemlje koja će služiti Božjim vjernim sljedbenicima kao prebivalište. On neće potrebovati vrijeme koje ikoja druga tvorevina obično potrebuje; namjesto toga, On u trenutku stvara nove forme koje će pružati utočište i dalje nezrelim supstancama u svrhu njihova višeg razvoja. I, pošto će ljudi izgubiti svaki smisao o vremenu tijekom njihova uznešenja sa stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17) do njihova povratka na Novu Zemlju, oni će sigurno biti sposobni cijeniti čudesne tvorevine ali ne i veliko čudo njihova iznenadna nastanka. Bezbrojne tvorevine će nastati u trenutku iz Božje Ljubavi i snage koje će pružati užitak ljudskom oku i potencijalno povećati njihovu Ljubav i zahvalnost spram Boga. Onda će ljudi započeti novi život koji će potpuno odstupati od njihova života na staroj Zemlji, jer tamo će na Zemlji biti beskrajan mir, ljudi će živjeti zajedno u Ljubavi i skladu, svaki će pomagati drugome sa Ljubavlju, i oči i misli svih ljudi će biti okrenute nagore, jer oni su u srdačnom kontaktu sa Bogom, Bog Osobno će boraviti među njima (Otkrovenje 21:3, 4), podučavajući ih i distribuirajući duhovno bogatstvo i oni će slaviti i hvaliti Ga bez kraja. I tako će jedino kratki periodi vremena, suđeno po ljudskim standardima, biti dovoljni da bi rezultirali u potpunoj promjeni, i ljudi ove Zemlje će imati mogućnost diviti se novim tvorevinama i poređivati ih sa starima. Ovi će biti ljudi koji posjeduju znanje o Božjoj Riječi i koji su prema tome također upoznati sa Božjim planom Spasenja za duhovna bića. Oni će svjesno očekivati Dan Suda, uznešenje i uništenje stare Zemlje, ipak prethodno tome oni će proći kroz tjeskobno vrijeme nevolje kako bi im onda bilo dozvoljeno naseliti Novu Zemlju kao pobjednicima kao što je Bog obećao. Prema tome ljudi trebaju biti obaviješteni kako bi im se ponudila mogućnost da obrate pažnju na razvoj svjetovnih događaja i otud prepoznaju kako je došlo vrijeme kraja, tako da će nastojati pripadati onima koji neće biti uništeni sa starom Zemljom nego, kao vjerni Božji ispovjedaoci/priznavaoci, mogu naći Njegovu Ljubav i milost i biti će im namjesto toga dopušteno započeti raju-nalik život na Novoj Zemlji (2 Petrova 2:9)… Ljudi trebaju znati u kojem vremenu žive. Unatoč tome, znanje koje im je dostavljeno ih ne obavezuje vjerovati… Oni su slobodni formirati mentalno mišljenje u svezi njega, ipak to je još jedna mogućnost da pronađu Boga i osiguraju dušin život. Jer sve će se dogoditi kao što je Bog proglasio davno prije, budući Njegova Riječ jeste i ostati će Istina za cijelu vječnost (Matej 24:35).  AMEN

Bertha Dudde, br. 7520, 11 Veljače 1960

 

NOVA ZEMLJA… RIMLJANI 8….

Ni jedno djelo stvaranja na ovoj Zemlji neće izbjeći ogroman prevrat; on će uključiti sve od tvrde materije do biljnog – i životinjskog kraljevstva sve gore do ljudskog bića… Sve će biti afektirano djelom uništenja srazmjera koji će prevazići sve što se ikada dogodilo na Zemlji… Sve će biti uništeno tako da čovjek doista može govoriti o Novoj Zemlji nakon što je djelo transformacije bilo kompletirano. Stoga će sve prognane duhovne supstance najprije biti oslobođene iz njihove materijalne forme; ali one neće biti sposobne uživati njihovo stanje slobode za jedno dugo vrijeme budući će biti iznova zavezane u novim tvorevinama sukladno njihovom pojedinačnom stupnju zrelosti. To je zašto se nove tvorevine mogu pojaviti u vrlo kratkom vremenu i ne trebaju dugi proces razvoja budući su prikladno sazrele duhovne supstance već prisutne i jedino potrebuju različite oblike tako da razvoj može nastaviti napredovati na Novoj Zemlji. I ove nove tvorevine će biti tako različite da će to doista voditi do velikog duhovnog napretka unutar daleko kraćeg vremena nego na staroj Zemlji, jer duhovne supstance neće biti podređene onolikom protivljenju kao što je to slučaj u posljednjim danima tijekom kojih zle sile svugdje zamjetno vrše njihov neposredni utjecaj.

I tako će se čin transformacije dogoditi brzo ali ni jedno ljudsko biće njega neće biti svjesno, jer oni koji su bili uznešeni (1 Solunjanima 4:16, 17) će biti vraćeni na novo oblikovanu Zemlju ali će biti neposobni procijeniti koliko su dugo bili odsutni sa Zemlje budući im je nedostajao svaki pojam o vremenu. Ali ništa neće ostati u svojoj staroj formi. I čak sami ljudi neće doživjeti njihov zemaljski izvanjski pokrov opterećavajućim… do izvjesne mjere će oni već biti opasani sa više produhovljenom formom premda je to i dalje zemaljsko-materijalna supstanca (= ovdje dakle govori o fizičkom materijalnom tijelu), ali oni neće doživjeti nikakve fizičke slabosti i boli i biti će sposobni živjeti njihov život na Zemlji u stanju koje se doista može nazvati rajem (Otkrovenje 21:4). I ovo će se stanje nastaviti sve dok ljudi žive u bliskom sjedinjenju sa Bogom, sve dok su oni u direktnom kontaktu sa svjetlosnim svijetom i njegovim stanovnicima i potpuno žive u skladu sa Božjom voljom. Vremenom će se, međutim, opet dogoditi promjena kada će princ tame (Sotona) još jednom steći kontrolu nad ljudima; ali to se neće dogoditi jedno dugo vrijeme budući će prvi naraštaji i dalje biti vrlo intimno sjedinjeni sa Bogom, Čiju im je moć i slavu bilo dopušteno doživjeti, tako da će Mu ostati vjerni i neprestano živjeti njihove živote u Njegovoj Ljubavi i mudrosti.

Kao rezultat će također utjecaj ljudi na sva stvorenja biti najpovoljniji; ljudska će se Ljubav osjetiti od strane duhovnih supstanci u svim djelima stvaranja i što više Ljubavi oni osjete to će brže napredovati u njihovom razvoju i u ovom Ljubav-nom okruženju također brže odbacuju njihov otpor. Ona će rado biti u službi i može često napustiti svoju formu vrlo brzo kako bi okupiralo sljedeću višu, što značajno skraćuje proces razvoja poredbeno sa prethodnim periodom na staroj Zemlji. Ako samo poradi ove zavezane duhovne supstance ljudi trebaju prepoznati Božju Ljubav u činu transformacije, jer n(ij)e jedino ljudsko biće (koje) potrebuje Božju pomoć nego sva stvorenja uzdišu za oslobađanjem (Rimljanima 8:19-22*)… Ljudsko biće, međutim, ima priliku sebe osloboditi od forme tijekom njegova zemaljskog života… Ako zakaže onda će to biti njegova pogreška da je opet zloupotrijebio njegovu slobodnu volju i zato će on također morati snositi posljedice, jer onda će jedino primiti za čim je smjerao tijekom njegova zemaljskog života… budući je jedino žudio za materijalnim stvarima one će postati njegova izvanjska čahura.  AMEN

*U Hr. Bibliji je u ovim rečenicama… :

 

Doista, stvaranje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvaranje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog Onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvaranje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: svo stvaranje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada.’                   

Rimljanima 8:19-22

 

… krivi prijevod, s obzirom da prevoditelj nije znao za Božji Plan Spasenja ni za sudbinu palog anđela do njegova utjelovljenja kao duša u čovjeku, tj. da on prije utjelovljenja kao ljudsko biće mora, u rastavljenom stanju, proći kroz cijelo stvaranje u velikoj agoniji budući je jednom, kada je pri prvom stvaranju bio stvoren, bio savršeno biće, puno snage i svjetla, koje je koristilo ogromnu stvaralačku moć u potpunoj slobodi, a sada je tamo ograničen i u prisilnom stanju mora služiti (ne-pali anđeli ne moraju ići tim putem do utjelovljenja budući u njima nema otpora protiv Boga koji se slama i umanjuje dok duša tako rastavljena i u prisilnom stanju služi u tvorevinama Zemlje!). Prema tome, on umjesto ‘stvaranje’ (znači, cijelo materijalno stvaranje) Grčku riječ  κτισις ktisis ktis’-is prevodi kao ‘stvorenje’ (kao, živo biće u tom stvaranju), budući mu nije bilo jasno kako to da Apostol personificira i adresira stvaranje, tj. kako to da ‘materijalno’ stvaranje, za kojeg smatra kako je mrtvo, može imati ‘nadu da će sudjelovati u slobodi i slavi djece Božje’, te kako to ono ‘uzdiše i muči se u porođajnim bolovima’?! Prevoditelj nije znao kako je ovim riječima Apostol adresirao te rastavljene duševne čestice koje, zbog ne-ljubavi u ljudi, trpe još veću agoniju u tom svom zarobljeništvu jer im je daljnji razvoj, i time oslobođenje, time otežano i jako usporeno. Ljudi koji ne poznaju Božji vječni Plan Spasenja za jednom pale anđele, ne znaju kako kraj mora doći ne samo zbog situacije ‘na’ Zemlji, tj. jako lošeg duševnog stanja u ljudi, već također i zbog tih još rastavljenih anđela ‘u’ stvaranju čiji je daljnji napredak jako usporen baš sa ne-Ljubav-nim stanjem ljudske rase na Zemlji.  (Lorens N.)

Bertha Dudde, br. 5769, 14 Rujan 1953

 

SOTONA ZAVEZAN… NOVA ZEMLJA…

Sila/moć zla će biti skršena za dugo vremena, Sotona će biti bačen u okove (Otkrovenje 20:1, 2)… period mira će zamjeniti vrijeme borbe u svemiru, ni jedno biće tame neće biti sposobno tlačiti ljude na Zemlji; Sotona osobno i njegovi sljedbenici će biti zavezani jedno dugo vrijeme, i ljudi na Novoj Zemlji neće popustiti njegove spone budući će oni biti blisko ujedinjeni sa Bogom i više neće stremiti za ničime drugime nego za Njime, Koji će se onda s puno Ljubavi pobrinuti za njih, i duhovno i fizički. Ovaj period mira na Zemlji će nadoknaditi za vrijeme neopisive nevolje/bijede tijekom posljednjih dana na ovoj Zemlji, koje je dodjeljeno onim ljudima koji jesu i žele ostati vjerni Bogu. To će uistinu biti vrijeme borbe za njih budući će oni biti duhovno i fizički proganjani i jedva sposobni sebe odbraniti od njihovih progonitelja, koji će čak prijetiti njihovim životima ako im se oni odbiju podložiti. Ali opet i iznova je ovim ljudima kroz vidjeoce i proroke bilo obećano vrijeme mira, vrijeme kada više nitko neće više biti u opasnosti sa bilo koje strane, kada tijelo i duša mogu uživati prekrasna djela Božanske Ljubavi, kada će blaženi mir ispuniti njihova srca kroz prisustvo Onoga Kojeg oni ljube i za Kojeg su patili.

Sve će biti mirno, tvorevine jednako kao i živa bića će živjeti u savršenoj harmoniji, i čak će zavezana duhovna supstanca napredovati i brzo odustati od svojega otpora budući će osjetiti blizinu Onoga Kojem će se opet predati, i budući će duhovna zračenja ljudi (sfere) ublažujuće afektirati zavezane duhove unutar stvaranja. Ljudi su već prošli njihovu probu volje, stoga odluka više neće biti nužna na Novoj Zemlji, budući će ljudi pripadati Bogu sa tijelom i dušom i ne mogu više biti razdvojeni od Njega. Ali sve što pripada Sotoni će venuti/skapavati u tami; ono će biti iznova prognano u najtvrđu materiju i nesposobno vršiti utjecaj na duše koje streme ka svjetlu, ono se mora podrediti Božjoj volji i biti će lišeno svoje moći tijekom jednog beskonačno dugog vremena. Sotona osobno će biti slab budući će sve što je bilo podupiralo njega i njegovu moć biti zavezano i tako povučeno od njegova utjecaja.

Sred njegovog svijeta on će biti bez snage, sve dok mu ljudska pogrešna volja još jednom ne osigura/priskrbi moć, ali ovo će se dogoditi jedino nakon dugog perioda vremena (Otkrovenje 20:7), nakon što su prvi naraštaji Zemlje, stanovnici raja, njihova djeca i djeca djece, već davno ušli u duhovno kraljevstvo… kada se ponovo pojavi raskol u smjeru volje pojavljujućih naraštaja…

Onda će ljudi još jednom dopustiti sebi da postanu zarobljeni od strane materijalnih stvari i kroz njihovu žudnju će oni onda također osloboditi lance onoga koji je gospodar ovog neiskupljenog svijeta. Onda će rajsko stanje također dokončati, vrijeme mira će još jednom biti zamijenjeno vremenom borbe između svjetla i tame, jer onda će se ponovno započeti borba za ljudske duše sve dok drugi razvojni period ne istekne, ipak sa rezultatom da će bezbrojna bića ostvariti njihovo produhovljavanje i Sotonina će se moć rastuće umanjivati sve dok on, također, neće morati popustiti (u smislu: predati se) za što će, međutim, još biti potrebno jedno nezamislivo dugo vrijeme i bezbrojni periodi Spasenja. AMEN

Bertha Dudde, br. 8352, 10 Prosinac 1962

 

RAJSKO STANJE NA NOVOJ ZEMLJI…

Ja želim iznova okrenuti Zemlju u mjesto mira gdje najvišu vlast ima Ljubav, gdje nema neprijateljstva, gdje sva stvorena bića žive zajedno u skladu i sreći, gdje će zračenje ljudske Ljubavi također blagotvorno dodirnuti sve još ograničene duhovne supstance, gdje svatko ulaže napor da pomogne njegovom bližnjem ljudskom biću duhovno baš kao i zemaljski… i gdje ću Ja Osobno, Vječna Ljubav, biti sposoban boraviti među ljudima budući Me ništa negativne prirode to ne spriječava napraviti (Otkrovenje 21:3)… Moja je volja da će Zemlja još jednom služiti u pomaganju ljudskoj rasi da postigne najveću zrelost, tako da će mnogi ljudi biti sposobni napustiti Zemlju u savršenom stanju budući su oni blisko sjedinjeni sa Mnom i tako oni više neće biti opterećeni učincima prošlog izvornog grijeha, jer oni će svi biti iskupljeni već na Zemlji kroz Isusa Krista i prema tome mogu biti postavljeni na Novu Zemlju… Jer njihovo otklanjanje sa stare Zemlje prije Sudnjeg Dana (1 Solunjanima 4:16, 17) je dokaz da oni pripadaju Meni, to je dokaz da su pronašli sjedinjenje sa Mnom na staroj Zemlji… da su slobodni od svih poroka i žudnji što Mi je stoga omogućilo vratiti ih na Novu Zemlju…

I novi će period iskupljenja započeti koji će na početku rezultirati u zrelosti mnogih ljudskih duša budući će Moj protivnik (Sotona) biti zavezan (Otkrovenje 20:2, 3) i nesposoban tlačiti te duše i također budući su oni dobrovoljno odustali od svega otpora… otud su oni već postali Moji Vlastiti i jedino žive zemaljski život poradi sljedećih naraštaja, jer oni će svjedočiti o Mojoj moći i slavi, oni će biti sposobni govoriti iz njihova vlastitog iskustva o stanju stare Zemlje i također podučavati njihove potomke da Me ljube… Njihova djeca i djeca njihove djece će također biti ispunjena sa Ljubavlju; njihove duše neće biti daleko od njihova izvornoga stanja, jer oni su bili začeti u čistoj, nesebičnoj Ljubavi zahvaljujući nedostatku utjecaja Mojega protivnika na ljude koji nastanjuju Novu Zemlju… Ljubav, međutim, je snaga koja doista može ubrzati sazrijevanje duše, ona također može pomoći zavezanim duhovnim supstancama da napuste njihovu formu i one će, također, odustati od njihova otpora i uvijek se kretati naprijed u njihovom razvoju sukladno Mojoj volji…

Ovo će se stanje nastaviti jedno dugo vrijeme… tijekom kojeg će se mnogi od palih duhova povratiti k Meni u savršenom stanju, tijekom kojeg ću Ja zadobiti mnogu ‘djecu’ i Moja baš kao i njihova sreća neće poznavati granica, jer Ja znam kako će Mi se svi pali duhovi vratiti jednog dana i da Moj vječni plan Spasenja neće biti neuspješan. A ipak, čak ovo stanje na Novoj Zemlji će se opet promijeniti jednog dana, jer sve više duša će se utjeloviti koje su prošle kroz tvorevine svijeta i naklonost ka materijalnim stvarima će još jednom izbiti… rijetko na početku ali će se postojano povećavati, i žudnja za materijalnim dobrima će također osloboditi/olabaviti okove Mojemu protivniku (Otkrovenje 20:7), jer ljudska slobodna volja je odlučujuća i ova može opet biti pod utjecajem Mojega protivnika budući mu se ljudi sami više neće odupirati. Ipak opet i iznova će Moja Ljubav također pomoći tim dušama i borba za njih će započeti iznova, međutim, sama ljudska nakana/odlučnost će odlučiti koji će gospodar biti pobjedonosan. Jer znanje o Isusu Kristu, Božanskom Iskupitelju, će također biti priopćeno ovim novim naraštajima… Otud oni neće biti ostavljeni bespomoćnima na nemilost Mojega protivnika i također će odustati od njihovog otpora ranije, budući će njihova vjera u Mene kao Boga i Stvoritelja i dalje biti dovoljno snažna i na taj način će Moj utjecaj kroz glas savjesti imati učinak…

Unatoč tome, to više neće biti raju-nalik život koji je bio na početku, ljudi će prolaziti kroz unutarnje sukobe, kušnje Mojega protivnika neće podbaciti sebe materijalizirati i borba za opstanak, također, će postati grublja/teža ipak biti će lako podnošljiva za one ljude koji Mi ostanu vjerni i njeguju unutar sebe Ljubav… I čak onda će Moji svjetlosni glasnici pomoći ljudima, dijelom utjelovljeni kao ljudska bića, dijelom vršeći duhovni utjecaj na one koji im sebe povjere i ostanu u bliskom kontaktu sa Mnom. I sve dok Ljubav vlada Moj utjecaj na ljude će biti snažan i nikakvog nazadovanja u bezdan se neće trebati plašiti… jer Moj protivnik se uzalud bori protiv Ljubavi. AMEN

Bertha Dudde, br. 8429, 4 Ožujak 1963

 

SKLADAN ŽIVOT NA NOVOJ ZEMLJI

Kakvu god ideju imate o novoj Zemlji, stvarnost će nadmašiti vašu maštu. Za Moje ljude, koji su ostali čvrsti do kraja i koji su bili preseljeni/premješteni na novu Zemlju (1 Solunjanima 4:16, 17), će započeti život najvećeg blaženstva. Ljudi će živjeti u prekrasnom skladu i miru okruženi djelima stvaranja neusporedivih vrsta. Životinjski svijet će također živjeti u miru, među tim stvorenjima neće biti neprijateljstva, pošto su njihove duševne supstance blizu njihova utjelovljenja kao čovjek. Sve duhovne supstance zavezane/zarobljene u tvorevinama osjećaju sklad oko njih, što rezultira promjenama u njihovom otporu, što postaje vidno u njihovoj želji da služe u svim djelima stvaranja. Na taj način će oni biti u stanju izaći puno brže na njihov završni put na Zemlji.

Ljudi će na novoj Zemlji moći uživati mnoge divote.

Bertha Dudde, br. 3264, 22 Rujan 1944

 

NOVA ČUDESA STVARANJA NA NOVOJ ZEMLJI… KRHKA MATERIJA…

Kroz svaku pojedinačnu fazu razvoja duhovna je supstanca držana u ograničenom stanju sve dok nije postigla nužnu zrelost za njezino konačno utjelovljenje kao ljudsko biće, otud… ako je upropastila njezinu prethodnu fazu razvoja kao ljudsko biće ona mora iznova započeti u zatvoru tvrde materije i preći stazu kroz mineralni, biljni i životinjski svijet sve dok ona još jednom ne postane ljudsko biće. Međutim, duhovna supstanca koja nije dosegla konačni stadij u ovom periodu, ali je unatoč tome oslobođena od strane Boga zbog konačnog uništenja na Zemlji, će biti zavezana u izvanjske oblike koji opet korespondiraju sa njezinom zrelošću, to jest, prekinuti proces razvoja u prošlom periodu će se nastaviti u novoj fazi razvoja… na Novoj Zemlji… Iz ovog razloga Nova Zemlja će opet sadržavati najraznolikije tvorevine, međutim, one će biti potpuno nove i različite forme od onih na staroj Zemlji. I tako će nova čuda stvaranja doći u postojanje koja će prvi ljudi koji žive na Novoj Zemlji bez ikakve sumnje priznavati kao čudesna, kao svjedočanstvo Božjoj slavi, kao dokaz Njegove Ljubavi, svemoći i mudrosti. Ljudi će biti krajnje zapanjeni onime što Nova Zemlja ima za ponuditi i u zadivljenosti će slaviti Boga, ljubiti Ga i zahvaljivati Mu sa cijelim njihovim srcem. I duše će nastaviti sa njihovim razvojem…

Ali supstanca ograničena u krutoj materiji je mučena njezinim ograničenjem i pokušava pobjeći. Zavisno o otporu njezine volje ona će ili uspjeti ili podbaciti, ali Bog uzima volju supstance u obzir i prema tome je materijal Nove Zemlje od krajnje čvrstoće/gustoće i stabilnosti kako bi omekšao volju inherentnog/pripadnog duha da bi on konačno odustao od svojeg otpora. Posljedično, najmanja promjena volje će otvoriti formu… u zemaljskim terminima ovo znači da premda je kruta materija Nove Zemlje doista izuzetno tvrda ona je također vrlo krhka i time se može sa lakoćom razlomiti ili razmrskati čim Božja volja naumljava oslobođenje od ovog zarobljeništva. Slično, druge će tvorevine također imati kraći životni vijek, budući će transformacija duhovne supstance prosljediti ubrzano, što doista može biti moguće ali unatoč tome zavisi o voljnosti duhova da služe. Duhovna supstanca je jedino naumljena ostvariti njezino konačno utjelovljenje kao ljudsko biće brže nego u prethodnim fazama razvoja sve dok njezina volja nije potpuno protivna Bogu. Iz ovog razloga prva ljudska bića na Novoj Zemlji će doživljavati čudesa i čudesa, oni će biti tako afektirani njima da će njihova Ljubav spram Boga i njihovo jedinstvo sa Njime rasti sve više i više i oni će živjeti u Njegovoj milosti, ali oni će također razumjeti ta čudesa, oni znaju kako su ona samo izražaj beskrajne Ljubavi Boga Koji želi vratiti sav duh i nudi svaku priliku da promjeni njegovu volju.

I ovo će se nastaviti jedno dugo vrijeme dok inicijalno ograničena duhovna supstanca unutar biljnog i životinjskog svijeta nije dosegla stadij utjelovljenja kao ljudsko biće… Onda će ljudsko razumijevanje za čudesa Božanskog stvaranja postepeno iščeznuti, naklonost spram materije će opet biti probuđena i, zbog njihove vlastite čežnje za imovinama koje i dalje sadrže nezrele duhovne supstance, Sotonin utjecaj na ljude postaje opet snažniji. Naknadno, jedinstvo sa Bogom će oslabiti i borba između svjetla i tame, koja je u početku bila nestala budući je sve što živi na Zemlji svojoj vlastitom slobodnom voljom bilo prosvjetljeno, će se ponovno proširiti/porasti… Jer evolutivni proces duhovne supstance je uvijek isti tijekom svakog perioda… duh mora živjeti unutar tvrde forme sve dok nije voljan hodati stazom služenja kroz tvorevine, što je jednako manjem ograničenju, i onda on mora služiti sve dok nije postigao izvjestan stupanj zrelosti koji rezultira u stanju gdje on treba služiti svojom vlastitom slobodnom voljom ali, za razliku od prethodnih stadija, on to više nije prisiljen učiniti. I u ovom stadiju on ne smije podbaciti inače je cijeli raniji proces razvoja bio uzaludan. Voljnost ljudskog bića odlučuje da li će ovo biti njegovo posljednje zemaljsko utjelovljenje ili da li će on morati ponoviti evolutivni proces, da li će se okrenuti spram svjetla u posljednjem stadiju ili će dozvoliti sebi biti zarobljen od strane mračnih sila i mora biti iznova prognan u tvrdu materiju nadolazećim vjekovima.  AMEN

 

Oni zbog njihove zrelosti mogu u kraljevstvu budućnosti uživati život blaženstva. Mnogi će nastaviti svoj život na novoj Zemlji, i od njih će proizaći (ili ‘se podići’) nova ljudska rasa. I opet će se moći utjeloviti one duše koje su kroz velike promjene, kroz nadasve mučan period posljednjeg vremena, (i) kroz veliko razaranje ipak uspjele dostići viši stupanj zrelosti, one (duše) koje su sada zbog života povećane Ljubavi među ljudima na novoj Zemlji spremne ispuniti posljednje služeće funkcije u materijalnoj formi, i koje zbog toga već pri samom početku utjelovljenja kao čovjek nisu sasvim bez Ljubavi čime se brže razvijaju ka gore, pogotovo jer pritisak neprijatelja izostaje, pošto im njihova Ljubav osigurava zaštitu i pomoć od strane svjetlosnih bića, tako da su u stanju prevladati/riješiti/umiriti svaku naklonost/težnju/požudu koja se možda i dalje pripija uz njih. Njihova težnja je (usmjerena) prema Meni, i oni će, kao čovjek, pošto ih Moj protivnik ne može gnjaviti, biti uspješni u svjesnom testiranju njihove volje. Čovjekova Ljubav će obnoviti jedinstvo sa Mnom.

Privilegija jednog lakšeg života na Zemlji za Moje Vlastite i njihove potomke je zarađena pošto su oni izdržali kroz progonstvo do kraja, što je uistinu zahtjevalo čvrstu volju i veliku Ljubav prema Meni, tako da ću ih Ja nagraditi na ovaj način. Također za duhovno koje je zavezano/zarobljeno u tvorevinama, pošto Sam svjestan smekšavanja njihove volje mogu ih postaviti u nove forme da bi im pomogao postignuti još veću želju za služenjem. Na novoj Zemlji će ljudi živjeti bez ikakve tuge ili žalosti (Otkrovenje 21:4). Oni neće iskusiti potrebu tako da neometani mogu uživati u krasotama stvaranja. Tamo će se ljudi voljeti i međusobno pomagati u uklanjanju nevolja. Takva Ljubav Mi omogućava obitavanje među Mojima Vlastitima, njihovo naučavanje, i usrećivanje sa Mojim prisustvom.

Među svim stvorenjima će biti stvarni Bogom-dani-mir koji će trajati (= ostati) jedno jako dugo vrijeme. Ljubav vlada u svemu. Zbog tog razloga Sam u stanju obitavati također i među idućim naraštajima (Otkrovenje 21:3). Neprijatelj (Sotona) će biti isključen pošto on ne može ostati tamo gdje Sam Ja. Svi ti ljudi su otkupljeni kroz Isusa Krista, hodaju pod znakom Križa, o kojem su bili jako jasno poučeni. Oni će Ga voljeti svim svojim srcem.

To je uistinu rajsko stanje koje će trajati jako dugo vrijeme. Ipak neće trajati neodređeno dugo. Još duhovnog čiji otpor i dalje nije u potpunosti slomljen će nastaviti (put) prema svojem posljednjem utjelovljenju. Materijalizam će ponovno postati predominantan i sa time će neprijatelj biti oslobođen okova (Otkrovenje 20:7). Onda će ljudi žudjeti za onime što pripada Sotoni, dokazujući da i dalje pripadaju njemu. Oni će ponovno doći pod njegovu vlast. Protivnik onda ima pravo utjecati na njih, a to pravo će on iskoristiti i uzrokovat će da mnogi krenu protiv Moje volje i prekrše Moje zapovijedi Ljubavi.

Onda će se ljudi pokoriti Mome protivniku zaboravljajući Mene. Borba između svjetla i tame će ponovno započeti. Zemlja će služiti kao stanica za razvoj nagore. Ima još toliko puno zavezanog duhovnog koje još mora proći razvojni put. Za svakog od njih je određeno vrijeme. U svakom periodu iskupljenja će biti sve više duša koje će se odvojiti za duhovno kraljevstvo.

Djelo iskupljenja Isusa Krista nikad ne prestaje. Ja ću uvijek gledati da čovječanstvo primi ovo znanje (ili ‘ovu spoznaju’). Protivnik će zauvijek biti neprijatelj Isusa Krista. Ali Isus Krist će biti pobjednik bez obzira da li za to trebalo dugo ili kratko vrijeme, što ovisi o ljudskoj volji, koja je uvijek slobodna. Ali oni će postići svoju zrelost u ovom zemaljskom životu kad god sebe pokore Mojoj volji. AMEN

Bertha Dudde, br. 3359, 7 Prosinac 1944

 

SLOBODNA VOLJA… ZNANJE O DOBRU I ZLU…

NOVA ZEMLJA…

Ljudsko biće ima slobodnu volju… Ali korištenje ove slobodne volje potrebuje jasno razumijevanje onog za čim treba baš kao i onog za čim može stremiti, budući volja mora biti sposobna odabrati i jedan i drugi smjer kako bi donijela odluku… Otud mora biti moguće za ljudsko biće razlučiti između dobra i zla inače bi sloboda njegove volje bila isprazna ili bi mogla biti dovedena u pitanje. I iz tog razloga Bog je dao ljudskom biću inteligenciju… Prema tome, ne koristiti intelekt znači zanemariti dar slobodne volje, stoga ljudsko biće ima obavezu primjeniti njegovu inteligenciju ili će inače biti smatran odgovornim. A ovo rezultira u nužnosti reflektiranja o značenju i svrsi života, budući to također daje povod svim drugim pitanjima koja se trebaju uzeti u obzir kako bi se donijela slobodna odluka.

Kako bi se postigao duhovni rast apsolutno je suštinski za ljudsko biće razjasniti njegov unutarnji stav spram Boga, spram pravednosti, za njega da nauči razumjeti kako je iskreni/srdačan odnos sa Bogom svrha zemaljskog života… da njegova slobodna volja svjesno stremi spram Boga i potvrđuje što je dobro. Otud on također mora znati o sili zla, on ju treba upoznati tako da ju može prezreti i odabrati između jednoga i drugoga. Iz ovog razloga zlo ne može biti protjerano iz svijeta inače ljudsko biće nikada ne bi moglo donijeti slobodnu odluku volje. Zlu mora biti dan neki prostor da dâ oduška svojoj jarosti/gnjevu… I to je utjecaj Božjeg protivnika (Sotone) na ljudska bića koji mu nije zanijekan budući on može, u isto vrijeme, osloboditi dobre sile, tj. ljudska volja je potaknuta čeznuti za dobrim ili za lošim. Posljedično tome čak zle sile su od službe Bogu budući one nehotično pomažu duši uspeti se ako ispravno koristi svoju slobodnu volju.

Međutim, one često koriste njihov utjecaj preko dozvoljenog… u tome da oni, čija djelovanja nisu odbijena od strane Boga, pokušavaju spriječiti dobre akcije… čineći nemogućim za ljude da slobodno odaberu između dobra i zla… uskraćujući znanje o dobru, o Bogu, i tako pokušavajući prisiliti ljudsku volju. I iz tog razloga Bog privodi kraju njihove aktivnosti jedno duže vrijeme… On zarobljava sile, koje su imale neograničenu količinu slobode, jedno duže vrijeme, ali istovremeno također spriječava ljude, koji se još nisu jasno odlučili ili čija je odluka dala zlim silama moć nad njima, od korištenja njihove slobodne volje. Jedino oni koji su odabrali Boga sami od sebe i unatoč najvećim kušnjama će ostati živi budući njima ne treba nikakav daljnji test volje jer su oni izdržali najtežu probu/iskušenje.

U nadolazećem periodu jedino ljudi koji su poduzeli ovaj test volje mogu živjeti na Zemlji, koji su poznavali učinke protivnih sila, koji su im bili izloženi a ipak su im izbjegli vrlinom njihove slobodne volje, budući su jedino oni postigli stupanj zrelosti koji im dopušta živjeti na Zemlji bez da budu pod utjecajem Božjeg protivnika; dok će oni koji su podbacili opet morati otrpjeti dug proces razvoja sve dok još jednom ne dođu do stadija kada mogu koristiti njihovu slobodu volje… Ljudska bića će se uvijek morati susresti sa dobrom i zlom i prema tome će Zemlja ostati bojno polje za obadvije sile sve dok su na njoj utjelovljeni nezreli duhovi… U početku Nova će Zemlja nastanjivati jedino svjetlosna bića, to jest zrela ljudska bića će živjeti na Novoj Zemlji i održavati neprestani kontakt sa svjetlosnim bićima u duhovnom kraljevstvu, i Božja moć i sila će spriječiti da zlo pristupi ljudima. Ali prvi ljudi Nove Zemlje ne trebaju daljnje kušnje i prema tome negativne sile isto tako ne moraju biti blizu Zemlje, što sebe očituje u činjenici da je Zemlja u stanju vrlo-dubokog mira, u stanju međusobnog razumijevanja i sa zajednicama ljudi koje žive u savršenom skladu, budući Ljubav vlada a ni jedan Bogu-protivan entitet ne može postojati u prisutnosti Ljubavi.

Ali ovi uvjeti neće trajati zauvijek budući će kasniji naraštaji još jednom dati moć Božjem protivniku nad njima samima, oni će rado podleći njegovim kušnjama i udaljiti sebe do iste mjere od Boga, Koji je želio stvoriti raj za njih na Novoj Zemlji… I stoga će borba između svjetla i tame započeti iznova, i ova će se opet nastaviti sve do kraja perioda iskupljenja, kako bi ljudska bića mogla odlučiti u njihovoj vlastitoj slobodnoj volji kojeg Gospodara žele priznati (Matej 6:24); i oni će biti suđeni u vječnosti u skladu sa njihovom slobodnom voljom… oni će morati patiti u tami ili se primicati vječnom svjetlu sve dok nisu sjedinjeni sa prvobitnim svjetlom. AMEN

Bertha Dudde, br. 6227, 3 Travanj 1955

 

‘ISKUPLJENI’ NA KRAJU… STANOVNICI NOVE ZEMLJE…

Kada će se, zbog Moje volje i Moje moći, dogoditi uništenje ove Zemlje, to jest kada će sve što živi na ovoj Zemlji biti uništeno, postati će očigledno tko je doista iskupljen, jer jedino će oni preživjeti kraj i biti sposobni ući u Moj raj na Novoj Zemlji. Jer kako bi preživjeli ovo konačno djelo uništenja nužno je imati najveću (u smislu: ono što ide do krajnjih granica) vjeru u Mene u Isusu Kristu baš kao i potpunu privrženost Meni… stoga to potrebuje potpuno razdvajanje od Mojega protivnika (Sotone)… to potrebuje stanje slobode koje je bilo postignuto za čovječanstvo od strane Isusa sa Njegovom smrću na Križu… Jedino biće iskupljeno Njegovom krvlju može nastaniti Novu Zemlju gdje Sotona više nema moći; gdje Ja Osobno boravim među Mojim Vlastitima budući je njihovo izvorno stanje bilo ponovno uspostavljeno (Otkrovenje 21:3)…

Treba priznati, spasenje kroz Isusa Krista može biti doživljeno od strane ljudi pozvanih od strane Mene sa ove Zemlje prije konačnog kraja… Oni će, također, biti blaženo sretni stanovnici Mojega kraljevstva gdje ih nikakva zla sila više ne može ozlijediti ili tlačiti, baš zbog toga što su od nje ‘iskupljeni’… Ipak ljudi koji će nastanjivati Novu Zemlju će živjeti u istom blaženstvu, u potpunoj slobodi, puni svjetla i snage, ali unatoč tome u zemaljskim sferama, budući oni trebaju postati korijen nove ljudske rase, budući oni trebaju pomoći idućem naraštaju spram potpunog iskupljenja, koji mora živjeti na Zemlji dok sve nije produhovljeno. Budući su sami iskupljeni, prva ljudska bića na novoj Zemlji su sposobni izvršiti jedan izvanredan blagotvoran utjecaj na njihove potomke baš kao i na duhovne supstance koje ih okružuju a koje su i dalje ograničene u tvorevinama Nove Zemlje. Time će ova duhovna supstanca biti sposobna brže preći proces razvoja…

Jer vrijeme kada je Moj protivnik i dalje zavezan u okovima se treba dobro iskoristiti… dok on nema nikakva pristupa ljudima na Zemlji, budući su snaga i svjetlo ‘iskupljenih’ tako snažni da to spriječava njegov svaki pristup ljudima… Na isti način kao što je njegovo djelovanje i bješnjenje bilo primjetljivo u posljednjim danima prije kraja, na isti način kako je on koristio svaki utjecaj da bi ljude povukao u bezdan, tako će utjecaj Božanskog sada prevladavati na Zemlji… sve će stremiti spram uzlaza i postići ga izuzetno lako budući to nijedna protivna sila ne može spriječiti… Iskupljena ljudska bića će roditi nove ljude koji su puni Ljubavi, Božanski princip je prema tome u njima dominantan, omogućavajući im da potpuno sazriju unutar vrlo kratkog vremena kako bi ušli u Moje kraljevstvo svjetla nakon što njihov zemaljski život dokonča.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4054, 1 Lipanj 1947

 

PRENOŠENJE BOŽANSKE RIJEČI NA NOVU ZEMLJU…

Samo će malo stado očekivati Moj dolazak prije Sudnjeg Dana; biti će samo nekolicina ljudi koje Ja mogu zvati Mojim Vlastitima, koji ostaju snažni u vjeri i priznaju Me pred svijetom, i koji će prema tome biti progonjeni na svaki način i morali bi se bojati za njihove živote kada ne bi imali duhovnu viziju i ne bi bili duhovno orijentiranog uma. Ali ova mala grupica ljudi će znati u svezi kraja, oni će Me očekivati sa vrlodobokom vjerom i prema tome će požrtvovno otrpjeti izuzetno vrijeme nevolje. Oni će priznati Isusa kao Sina Božjega pred svijetom i stoga ću ih Ja podignuti ka Meni (1 Solunjanima 4:16, 17) i osigurati im nebesko mjesto boravka dok se ne mogu vratiti na preoblikovanu Zemlju… Ovo malo stado ima zadatak prenošenja (ili ‘predavanja dalje’) Moje Riječi njihovim potomcima, tako da će im ona biti ponuđena iznova onako neiskvarena kako Sam Ju saopćio/dostavio ljudima i ostati će temeljno učenje Kršćanstva na Novoj Zemlji. Jer Ja ću se nastaviti brinuti za Moje Vlastite, koji uključuju sve koji su prihvatili Moju volju, koji Me čeznu dohvatiti i prema tome djeluju sa Ljubavlju, budući je njihova žudnja za Mnom već očitovanje njihovog osjećaja Ljubavi koji sebe također izražava spram njihova bližnjega. Stoga će oni ispuniti Moje zapovijedi, i oni će također primiti Moju Riječ od Mene, bilo direktno ili indirektno.

Moja Riječ obuhvaća učenje koje je Isus Krist propovijedao na Zemlji budući je On bio prožet Mojim duhom Ljubavi, budući je ljudsko biće Isus bio već pronašao sjedinjenje sa Mnom na Zemlji. I kako bi ljudi ostvarili potpuno sjedinjenje sa Mnom na Novoj Zemlji oni moraju biti obaviješteni o Kristovom učenju. Tako Čista Istina, koja je trenutno ponuđena vama ljudima sa nebesa, mora biti ponešena kao Moja Riječ na Novu Zemlju, gdje će njezina najviša dubokoumnost i mudrost biti prepoznati kao poruka od gore, kao direktna poduka od strane Boga. Iz ovog razloga ona će ostati temeljno učenje jedno jako dugo vrijeme, sve dok ljudi ponovno ne postanu materijalno orijentirana uma i još jednom naprave popravke i izmjene na Mojoj Riječi. Ovo je već sljedeći uzrok odstupanja od njihovog znanja i zamračit će njihovo stanje uma, što uzrokuje da još jednom šaljem Moju Riječ na Zemlju. Ali jedno će vrijeme ona ostati čista i doseći mnoge ljude. Svaka će Riječ biti priznata kao Moj dar ljudima i ljudi će Me ljubiti i služiti, oni će ljubiti jedni druge i biti sretni na Zemlji. Jer oni će živjeti u neprestanom kontaktu sa Mnom i prema tome su također primatelji svjetla i snage, budući će Moja blizina rezultirati u tome da postanu snažni i mudri, kao što Sam obećao.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5743, 9 Kolovoz 1953

 

SVJEDOCI KRAJA NA NOVOJ ZEMLJI ZA POTOMKE…

Vi ćete biti Moji svjedoci na Novoj Zemlji, vi ćete pružiti dokaz o Meni i Mojoj slavi, o Mojoj moći i Ljubavi, jer vi ćete sve njih doživjeti na kraju ove Zemlje… vi ćete vidjeti kako dolazim na oblacima u sjajnoj blistavosti Moje veličanstvenosti (Marko 13:26)… vi ćete osjetiti Moju Ljubav kada vas spasim iz krajnje nevolje, kada vas odmaknem pred očima vaših bližnjih ljudskih bića (1 Solunjanima 4:16, 17) koja, sa doista sotonskim umom, imaju svaku nakanu ubiti vas. Vi ćete doživjeti dokaz Moje moći, budući će se posljednji čin uništenja ove Zemlje dogoditi pred vašim očima. I stoga ćete vi ući u kraljevstvo mira sa jednim doživljajem kojeg ste naumljeni zapamtiti kako bi svjedočili budućim naraštajima, ljudima koji će jedino primiti znanje o događajima na staroj Zemlji naračun vaše informacije, tako da će oni, zauzvrat, njega predati dalje i na taj način na Novoj Zemlji jedno dugo vrijeme sačuvati znanje. Vi ćete svjedočiti o Meni i Mojoj slavi…

Privrženi naraštaj, vjerno odani Meni, će doista nastaniti Novu Zemlju, koji neće dvojbiti Moju snagu i moć, Moju Ljubav i savršenstvo. I sve dok Ja Osobno mogu boraviti među njima jer Mi to njihova vjera i Ljubav za Mene dozvoljavaju, neće biti nužno za vas da svjedočite o vašem doživljaju… Ali čim iz njih proizađu novi naraštaji njima će iznova morati biti dano znanje i proces kraja stare Zemlje mora biti posebice naglašen, tako da će se ti novi naraštaji također intimno sjediniti sa Mnom kako bi bili i ostali Moja djeca… Živo svjedočanstvo će imati izvanredan učinak na njihova srca, i oni će također proglasiti u budućim vremenima što su primili od vas… Onda će se vjera i Ljubav spram Mene očuvati jedno duže vrijeme, jedno će duže vrijeme ljudski naraštaj živjeti u miru i jedinstvu, u skladu sa Beskonačnim, u neprestanom kontaktu sa Mnom, i Moj će duh biti sposoban utjecati u njihova srca, oni će biti sposobni čuti Moju Riječ i biti blaženo sretni.

Pa ipak, čak i ova situacija će se promijeniti. Najprije će utjecaj nepovoljnih sila biti jedino malo zamjetan i onda će postepeno postajati sve snažniji… Jer ograničene duhovne supstance u stvaranju će još jednom pristići do stadija utjelovljenja kao ljudska bića, i ovi će se razviti na različite načine, tako će izbiti sklonosti i instinkti u njihovom ljudskom stanju koji potrebuju više promjena, koji će još odavati sićušni otpor spram Mene, i prema tome ljudsko biće koje treba posebne, više učinkovite metode obrazovanja… će iznova živjeti na Zemlji. I onda će biti nužno obavijestiti ih o tome kakav će rezultat imati život u protivljenju Meni. Onda će iznova započeti borba između svjetla i tame, jer žudnja za materijom će iznova započeti rasti snažnija u ljudskim srcima, oni više neće biti sposobni čuti Moju Riječ direktno, i glasnici Moje Riječi će im govoriti namjesto Mene. I poradi žive poruke, svjedočanstvo također treba biti dano o kraju stare i početku Nove Zemlje…

I prema tome, oni od vas ljudi na Zemlji koji ćete doživjeti kraj, koji ćete Mi ostati vjerni do kraja, ćete također imati zadatak na Novoj Zemlji… pobrinuti se da je znanje sačuvano, da će sljedeći naraštaj biti sposoban sačuvati ove događaje na pameti, da će on biti nadahnut da ostane u Mojoj volji, da će on dopustiti Meni da oživim unutar njegova srca i uvijek nastojati da Me dosegne. AMEN

Bertha Dudde, br. 4368, 8 Srpanj 1948

 

TRANSFORMACIJA ZEMLJE… PROMJENA… DEZINTEGRACIJA…

Vi uvijek trebate imati na umu kako ništa na ovoj Zemlji ne traje zauvijek, i prema tome čak sama Zemlja neće trajati, stoga se ona mora promijeniti ako neće potpuno dezintegrirati u njezinoj temeljnoj supstanci. Potonje će se dogoditi nakon beskonačno dugog vremena, ali transformacija Zemlje će se dogoditi uskoro. Baš kao što zemaljska materija ostvaruje njezin viši razvoj kroz razlaganje/raspadanje jedne postojeće forme sa ciljem da bi se ponovno pojavila u novoj formi, tako je Zemlja kao takva također predmetom privremenih promjena, i sve će tvorevine na Zemlji ući u novi stadij razvoja. Ne streme uzdignuću samo ograničeni duhovi unutar svakog djela stvaranja nego sama materija mora proći ovom stazom višeg razvoja time što postaje rastuće više mekša, tako zakriljujući duh koji je, zahvaljujući njegovoj zrelosti, sposoban brže napustiti njegovu formu. Posljedično tome tvrda materija, koja je već postojala jedno vrlo dugo vrijeme, mora eventualno biti također razložena. Njezin razvoj mora biti nastavljen u mekšoj materiji i nova tvrda materija mora biti proizvedena da bi sklanjala duhovnu supstancu koja je, u stadiju znanja/spoznaje… kao ljudsko biće… bila podbacila i sjedinila se sa Božjim neprijateljem.

Takve potpune transformacije zemljinih izvanjskih formi se jedino događaju unutar izvjesnih perioda vremena i prema tome ljudi u njih ne vjeruju, budući se svaka takva transformacija dogodila toliko davno prije da se Istina više ne može ustvrditi i poduprti. Premda je razvojni period beskonačno dug on će unatoč tome jednog dana dokončati.

Ljudi ne mogu potkrijepiti dokazima ili izračunati vrijeme kada se kraj može očekivati a niti ga oni mogu zanijekati, ali Bog želi da ljudi vjeruju u njega budući ga je On Osobno otkrio ljudima kroz Njegovu Riječ i, kroz vidjeoce i proroke, je opet i iznova naputio na njega. Da je uništenje Zemlje, to jest njezina totalna promjena, jedino stvar vjere je zbog činjenice da ljudsko biće mora ostvariti promjenu njegove duše u potpunoj slobodi volje, a ova bi bila odmah ograničena ako bi se vrijeme kraja moglo izračunati. Početak i kraj jednog zemaljskog perioda su toliko daleko udaljeni budući ljudsko biće mora odlučiti vjerovati ili ga odbaciti potpuno, bez da je prisiljen na ijedno. Ali čim on razmišlja o tome i promatra rast i raspadanje u prirodi on može vidjeti kako proces dezintegracije i transformacije sebe ponavlja tako često da će on također primjeniti ovu promjenu na tvorevinu ‘Zemlju’ i naći će laganim vjerovati u kraj. Ali njemu neće nikada biti rečeno kada će se on dogoditi budući bi takvo znanje bilo uništavajuće za dušu (Matej 24:36). Bog, međutim, otkriva kako se kraj ove Zemlje uskoro približava i dobro za onog koji vjeruje Njegovoj Riječi i sebe priprema. Dan za njega neće doći neočekivano (1 Solunjanima 5:4); misao o kraju ga više neće užasavati napomol blaženog stanja kojeg je Bog obećao Njegovim vlastitima nakon transformacije ove Zemlje. AMEN

Bertha Dudde, br. 4116, 2 Rujan 1947

 

UNIŠTENJE STARE ZEMLJE… DOŽIVLJAJ U TIJELU… UPOZORENJE…

Rekao Sam vam da ćete posvjedočiti uništenju stare Zemlje dok ste još u tijelu i kažem vam to opet da bi uzvjerovali. Vaša je vjera slaba, i iznutra vi odbijate prihvatiti činjenicu da živite u posljednjim danima. Ali Moj Duh vam opetovano govori da je vrijeme kraja jako blizu… Zašto ovo ne želite vjerovati? Budući, u drugu ruku, vi ne možete zanijekati Istinu Mojih otkrovenja? I zašto se nadate i očekujete napredak, jedno poboljšanje zemaljskih uvjeta? Zašto vam misao o kraju u kombinaciji sa totalnim uništenjem stare Zemlje izgleda nevjerojatno i neprihvatljivo? Budući bi vi rado nastavili živjeti, budući niste još pripremljeni i ne kontemplirate dovoljno Moju Riječ, koja vam vrlo jasno objašnjava nužnost totalne transformacije stare Zemlje i uvest će vas u najdublju vjeru ako vi, sa vašom voljom spram Mene, apsorbirate i prihvatite svaku Riječ kao da dolazi s neba i živite sukladno…

Čak vi, koji trebate širiti Moju Riječ, dozvoljavate sebi biti pomućenima sumnjom, i prema tome ne reprezentirate Moju Riječ dovoljno uvjerljivo, vi sebi dozvoljavate biti podrovanima od strane primjedbi u suprotno. Vaša vjera nije dovoljno snažna, unatoč vaše dobre volje da Mi služite. Stvarnost života vas afektira i vi nalazite nemogućim pomiriti ju sa duhovnom sudbinom ljudskog bića. Posljedično tome vi ne podupirete dovoljno marljivo Moja otkrovenja u svezi nadolazećeg vremena. Vi sami ne uzimate Moju Riječ dovoljno ozbiljno, stoga vam Ja uvijek moram iznova dati isto hitno upozorenje o nadolazećem kraju… Vi ćete ga doživjeti dok ste još u tijelu… Zar vam to ne govori dovoljno? Da li znate koju ćete dob doživjeti? Može li biti da ćete živjeti jedino kratko vrijeme? Jedino Ja znam koji će dan biti posljednji i Ja ću ga čuvati u tajnosti (Matej 24:36), ali reći ću vam da on nije daleko i da ćete Mi služiti do kraja… Posljedično tome vi ćete morati doživjeti dan i trebate u to vjerovati!

Vi ćete biti dobri radnici za Mene budući vam uvjerena vjera također dopušta govoriti uvjerljivo. Ja trebam sluge poput vas na Zemlji koji će snažno poticati i vidljivo opisati ljudima potrebu za Mojim djelovanjem na Zemlji i duhovnu nevolju koju će čovječanstvo doživjeti ako ne primi pomoć. Vi primate Moju Riječ i prema tome ste već napredni u znanju… a ipak vi ne želite vjerovati premda ju vi nećete odbiti ili joj se suprotstaviti…

Iz ovog razloga vam Ja govorim još više uporno, budući je vrloduboka vjera potrebna ako će vaše riječi ostaviti utisak na vaša bližnja ljudska bića. Kada ste vi sami uvjereni da je ono što čujete kroz glas duha apsolutna Istina, onda ste vi istinski predstavnici Moje Riječi na Zemlji, i onda Mi vi posuđujete vaša usta tako da Ja mogu Osobno govoriti kroz njih. Vaš zadatak tijekom nadolazećeg vremena je biti Moj usnik (= onaj koji govori umjesto drugoga) budući Ja ne mogu Sebe objaviti ljudima na nijedan drugi način, ali je apsolutno nužno da će oni čuti Mene Osobno, premda nisu uvijek sposobni prepoznati Moj glas. Izuzetne poteškoće posljednjih dana će nadoći na ljude sa takvom žestinom da bi oni očajavali bez Moje pomoći, bez Moje Riječi. Ali ako im Ja Osobno govorim oni će biti snažni i sposobni oduprijeti se čak najvećoj nevolji budući su im Moje Riječi udijelile snagu. Otud vi trebate pružiti vaše usluge, budući se na ljude mora izvršiti utjecaj bez sile, i budući ću Ja Osobno uvijek biti prisutan kada vi, kao posrednici, uključite ljude u duhovne razgovore i tako uspostavite vezu između Mene i ljudi koji trebaju biti podučeni, koji hitno potrebuju Moju Riječ ako će izdržati do kraja. A kraj dolazi uskoro… Ja vas iznova stalno pozivam/adresiram; vi trebate vjerovati Mojim Riječima i sa potpunim povjerenjem prilaziti budućnosti, koja će se odviti kao što Sam vam prilično unaprijed rekao u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 8071, 1 Siječanj 1962

 

POSLJEDNJI ČAS ZEMLJE…

I posljednji se čas svjetovnog sata neprestano sve više približava… Ove Riječi vama ljudima ne znače puno jer vi ne vjerujete kako ste tako blizu kraja… A poradi vaše dobrobiti Ja vam ne mogu dati prisiljavajući dokaz ovoga jer vaš bi vas strah učinio nesposobnima ispunjavati vaš zemaljski zadatak. I stoga vi možete ili ne morate vjerovati, i vaša će priroda biti u skladu sa ovim nevjerovanjem kada je došao čas kraja. Jer Moj je plan bio određen za vječnost, i vrloduboka Ljubav za Moje žive tvorevine Me nagnala odlučiti se za ovaj plan u svoj mudrosti i također će Mi odrediti da ga dovedem do ostvarenja budući je vrijeme ispunjeno. Moja je priroda zauvijek nepromjenjiva, i što Sam jednom pred-vidio kao nužno i uspješno za bića koja su i dalje razdvojena od Mene Ja ću također sprovesti i ne dopuštam ljudima da Me prisile promijeniti Moj plan, budući je on bio utemeljen na volji čovječanstva koju Sam Ja vječno predvidio kako se više nije sposobna promijeniti na ovoj Zemlji. Ja ne planiram i djelujem proizvoljno nego neizmjerna Ljubav i mudrost Me određuju u svemu što se događa. Otud nema razloga zašto bi odustao od sprovođenja Mojeg vječnog plana Spasenja, jer Ja mogu jasno vidjeti svaku situaciju i prema tome znam da ništa neće biti dobijeno mijenjanjem ili odgađanjem Mojeg plana Spasenja… Vi ljudi morate imati na umu da ste doista imali dovoljno vremena na vašem raspolaganju a ipak oni od vas koji ne vjerujete u Mene se niste promijenili… Čak ako bi bili imali daleko više vremena na vašem raspolaganju vi se i dalje ne bi promijenili, otud bi odgađanje kraja bilo potpuno neučinkovito i besmisleno i čak bi Moje Vlastite stavilo u opasnost da također padnu žrtvom Mojem protivniku ako ga Ja ne ograničim kako je naumljeno (Matej 24:22)… Vi Mi doista trebate priznati najvišu mudrost i najdublju Ljubav, onda Mi više nećete apelirati za sprečavanje kraja ove Zemlje, onda ćete očekivati nadolazeće vrijeme sa potpunim povjerenjem u Moju Ljubav koja će zaštititi svakoga tko želi pripadati Meni i koja će također uistinu koristiti njezinu moć kada Moji Vlastiti trebaju pomoć u bilo kojoj nevolji. Čak ako vi ljudi ne želite vjerovati da se vaše vrijeme približava svome kraju vi bi bar trebali uzeti u obzir mogućnost da ćete iznenada biti opozvani sa ove Zemlje; jer vi znate kako ne možete produžiti vaš vlastiti život i da ne znate kada će vaš posljednji dan doći. Samo uzmite u obzir da ne možete zaustaviti smrt i mislite o tome što će se dogoditi vašoj duši, koja je besmrtna, koja je vaše stvarno Ja čiju sudbinu vi odlučujete sami tijekom vašeg zemaljskog života… Ali vi čak ni ne vjerujete u nastavljeno postojanje vaše duše, i kao rezultat vašeg nevjerovanja vi ste u ozbiljnoj nevolji jer to Me neće spriječiti od sprovođenja onog što je proglašeno u Riječi i Pismu… Jer vrijeme je ispunjeno i svaki je dan i dalje blagoslov kojeg možete iskoristiti samo ako ste dobre volje… Međutim, ne polažite vašu nadu u lažne proroke koji niječu kraj, koji vjeruju kako mogu promijeniti Moj (na)um, jer oni ne govore u Moje ime nego su instrumenti onoga (Sotone) koji vas želi držati u duhovnoj tami i koji prema tome želi da ljudi vjeruju da imaju neograničeno vrijeme… Ljudi bi radije vjerovali ovim lažnim prorocima i uvijek jedino traže zadovoljenje tako što uživaju dobra života ali podbacuju uzeti u obzir njihove duše čije postojanje oni sumnjaju ili niječu. I dogodit će se kako je bilo proglašavano… Ja Osobno ću doći na oblacima kako bi dohvatio Moje Vlastite prije nego započne čin uništenja stare Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17)… Ni jedan kamen neće ostati na drugome, jer Zemlja će morati biti obnovljena. Nova će Zemlja nastati, raju-nalik stvaranje koje će opet prihvatiti sva nezrela bića koja su bila oslobođena pri uništenju stare Zemlje i potrebuju još jednom nove forme kako bi nastavili sazrijevati potpuno. I ova Nova Zemlja će biti nastanjena onima koji su mi ostali vjerni sve do kraja… Jer oni su postigli stupanj zrelosti koji im dozvoljava ući u sferu svjetla i prema tome će njima također biti dozvoljeno nastaniti raj koji će doista biti isto stanje blaženstva (ili ‘apsolutne sreće’) za njih kao da su ušli u Moje duhovno kraljevstvo bez njihove fizičke čahure. Ipak oni će Mi služiti kao korijen nove ljudske rase… Novi period Iskupljenja može jedino započeti sa duhovno zrelim ljudskim bićima koja će također pomoći svim još ograničenim duhovima unutar njihovog okruženja da (u)brz(an)o ostvare zrelost, koji imaju takvu srdačnu vezu sa Mnom da će oni također podučavati Ljubav(i) njihovu djecu i djecu djece i svjedočiti o slavi njihovog Boga i Stvoritelja, i stoga oslobađanje od forme može napredovati brzo budući ću Ja boraviti među njima u živom Isusu (Otkrovenje 21:3)… Budući će svi ljudi koji će onda nastanjivati Novu Zemlju također sebe povjeriti njihovom Božanskom Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu i u svjesnosti o prvobitnom grijehu također se svjesno zaputiti stazom ka Njemu i prema tome će sav otpor biti slomljen, jer onda će svaki čovjek svjesno krenuti stazom povratka ka Meni tako da mu Ja Osobno mogu biti prisutan budući će njegova velika Ljubav spram Mene to dopustiti. Stoga će ovo biti tisuću-godišnje kraljevstvo u kojem će pobjeda nad Sotonom biti očigledna (Otkrovenje 20:4, 6), jer on ne može i neće više tlačiti nikoga budući su svi sebe potpuno oslobodili od njega i ostvarili povratak k Meni, ostavljajući ga nesposobnim ući u Moje kraljevstvo sve dok se ovo blaženo stanje neće opet postepeno promijeniti… sve dok ljudi još jednom ne pokažu naklonost spram materije i na taj način oslobode okove Mojega protivnika… koji je gospodar nad materijom… i ovaj njegov utjecaj opet sebe izrazito očituje… Ipak prije nego dođe ovo vrijeme mnoge će duše ući u Moje kraljevstvo u potpuno iskupljenom stanju… Ja ću biti u stanju ubrati dobru žetvu, i onda će borba sa Mojim protivnikom za duše započeti iznova… Ipak Ja ću biti pobjedonosan i opet i iznova istrgnuti duše od njega i umanjiti njegove sljedbenike koji reprezentiraju njegovu silu. I opet i iznova će on doprinjeti spram činjenice da će se iskupljenje palog duhovnog nastaviti. Jer Ja nikada neću predati (ili ‘odustati od onog’) što je Moje, čak ako to uzme vječnosti…. jednog dana će se ono vratiti k Meni i onda ostati ujedinjeno sa Mnom zauvijek (Matej 18:14). AMEN