Bertha Dudde, br. 8748, 9 Veljače 1964

 

VAMA JE OBEĆAN* KRAJ PERIODA SPASENJA…

Vama je podaren izvjesni vremenski rok da postignete vaše savršenstvo, a to je isto kao reći da su pojedinačni periodi Spasenja u Mojem vječnom planu Spasenja bili fiksirani da traju izvjesno vrijeme, posljedično to znači da ću Ja Osobno dovesti takav jedan period razvoja do zaključenja jednom kada je vrijeme dokončalo, jer sva se Moja vladavina i aktivnost zbivaju unutar zakonskog reda, kao što je bilo prepoznato od strane Moje mudrosti da je dobro i uspješno. Moje se odluke nikada ne mijenjaju budući su vrloduboka mudrost i beskrajna Ljubav odlučili sve događaje, i Ja imam neograničenu moć na Svom raspolaganju kako bi sproveo što Sam predvidio kao primjereno. Međutim, početak i kraj perioda razvoja su tako daleko razdvojeni da više nije moguće za ljude odrediti početak i time oni također smatraju Kraj nemogućim, prema tome to jednostavno ostaje stvar vjere prihvatiti ovo učenje… A niti ljudsko biće treba biti prisiljeno na promjenu njegove volje zbog ikakve vrste dokaza, i iz tog razloga veo mora ostati prostrt preko najdubljih tajni stvaranja… Unatoč tome, jednog dana će doći vrijeme kada jedan period Spasenja dokončava, i ovo je neprestano ukazivano čovječanstvu kroz vidjeoce i proroke koje Ja opetovano probuđujem na Zemlji kako bi govorio ljudima u svezi stvari koje ne mogu biti istražene od strane ljudskog razuma jedino… Sve od početka takvog perioda pažnja je bila skretana na činjenicu da će on također eventualno dokončati, ipak takva upućivanja se rijetko susreću sa vjerovanjem i ljudi ne dozvoljavaju sebi da to na njih utječe tako da promijene njihov način življenja ako potonji ne korespondira sa Mojom voljom… Takva proročanstva njima izgledaju nevjerojatna, i niti je moguće prisiliti ih da prihvate učenja te prirode… Ali bez obzira koliko puno vremena prođe, prije ili poslije sva upućivanja na Kraj razvojne epohe će se obistiniti, i ljudi moraju uzeti u obzir da će opet započeti novo razdoblje, što je staro će proći i nešto će novo nastati… čak ako su oni nesposobni zamisliti takvu obnovu. Ali samo nekolicina ljudi se na ovome zadržavaju, i ovih nekolicina će zaći dublje u Moj plan Spasenja i primiti prosvjetljenje s Moje strane i prema tome će također biti uvjereni da će jedan zemaljski period doći do kraja, jer zbog njihove volje za Mnom oni također proniču u sve međuodnose… Vama ljudima je bio podaren vremenski period za promijeniti se, vratiti se k Meni. I ova staza povratka je bila beskonačno duga, budući ste prije vašeg postojanja kao ljudsko biće vi već živjeli na Zemlji u drugim djelima stvaranja (Knjižica br. 39)… ipak jedino u ljudskom stanju ste vi svjesni vašeg života, vi ste jedino svjesni sami sebe kada ste ljudska bića (Knjižica br. 40), dok je prethodno ovome vaša samo-svjesnost nedostajala i prema tome ste vi zaboravni za vrijeme prije vašeg ljudskog postojanja. Pa ipak, vrijeme koje vam je podareno bi bilo sasvim dovoljno za vas da opet postanete vrsta bića koja ste bili kada ste prvo proizašli iz Mene…

Ako, međutim, vi niste dosegli vaš cilj onda će to biti vaš vlastiti neuspjeh i vi ćete morati prihvatiti posljedice, jer sa neumornom strpljivošću i većom od najveće Ljubavi Sam vam Ja pomogao da se uzdignete korak po korak, i jedino Sam vam dao slobodne uzde vrlo kratko vrijeme tako da ste vi, u potpunoj slobodi, bili sposobni okrenuti vaše stope spram Mene sami od sebe, da bi dobrovoljno… za Ljubav… Meni došli u susret kako bi onda uvijek i zauvijek bili sposobni ostati sa Mnom kao Moje dijete… Ali Ja Sam vam bio morao dozvoliti ovu slobodu, jer ona je bila temeljni uvjet koji je omogućio ‘živim tvorevinama’ da postanu ‘djeca’, i bilo je doista lagano za vas proći ovaj posljednji test volje budući ste primili izobilje blagoslova, budući Sam vas progonio sa Mojom Ljubavlju i nisam ostavio ni jedan kamen neprevrnutim da ohrabrim vaš trajan povratak k Meni… Ali vrijeme koje vam je podareno je isteklo sada i zakon mora sebe ispuniti… Čak ako vi ljudi to ne želite vjerovati, Kraj ovog perioda razvoja će doći sa apsolutnom sigurnošću, ipak jedino nekolicina koje ću Ja odnijeti na posljednji Dan će to dokučiti u njegovom potpunom značenju, u njihovom duhovno probuđenom stanju oni će razumjeti međuodnose i tako su postali Moji Vlastiti na Zemlji (Knjižica br. 43)… Drugi će, međutim, iznenada sebe vidjeti suočenima sa smrću i biti potpuno nesposobni prosuditi što se događa oko njih, koje su duhovne implikacije, jer u njihovoj duhovnoj sljepoći oni nisu niti prepoznali pogrešan način života niti Mene kao Boga i Stvoritelja i bili su beživotna stvorenja čak prije nego su pali žrtvom fizičkoj smrti… Ali vrijeme koje Sam predodredio za ovu Zemlju i njezine stanovnike je gotovo, i jedino Moji Vlastiti će preživjeti i nastaniti Novu Zemlju tako da će vječni plan Spasenja… povratak svih jednom palih duhova kroz Moje veliko stvaranje… nastaviti vraćati trajno poneke od palih bića nazad k Meni. Ipak neizreciva patnja i golema bijeda će uvijek prethoditi Kraju razvojnog perioda, i baš ova naznaka treba zamisliti one ljude koji obraćaju pažnju na svjetovne događaje… Ali ljudi i dalje protivni Meni ne vide patnju, namjesto oni jedino vide zemaljske užitke, dobar životni standard, ekonomski razvoj i jedino streme spram zemaljskih vlasništava… I ovi, prema tome, mogu jedino biti prodrmani i privedeni k pameti kroz prirodne katastrofe koje uzrokuju golemo uništenje i uništavaju ljudska zemaljska dobra i vlasništva. Posljedično, ne budite iznenađeni ako će mnoge takve katastrofe nadoći na vas, jer one su posljednja sredstva da šokiraju i potaknu na djelovanje one ljude koji letargično žive u njihovom svjetovnom osjećaju sigurnosti i u fizičkom komforu a koji se približavaju užasnom Kraju ako se više neće promijeniti, što jedino može biti postignuto kroz katastrofu koja neće biti prouzročena kroz ljudsku volju (Knjižica br. 49) nego daje jasan dokaz o Sili koju onda oni jedino trebaju priznati kako bi bili spašeni za vječnost.  AMEN

*U smislu, ‘možete biti posve uvjereni da će Kraj perioda spasenja doći.’

Bertha Dudde, br. 8729, 18 Siječanj 1964

DAN KRAJA JE ODLUČEN OD VJEČNOSTI…

Čak ako se iznutra odupirete misli da će sve oko vas biti uništeno, kao što vam je neprestano proglašavano, to će se unatoč tome dogoditi sasvim izvjesno, jer Moja Riječ je Istina i Kraj ovog svijeta u njegovom sadašnjem obliku je bio odlučen od vječnosti… Moj plan Spasenja će prosljediti, jer jednom kada donesem odluku ona se neće promijeniti, jer vrloduboka mudrost je od početka prepoznala što služi Mojoj nakani… povratku svih palih duhova… i prema tome ću Ja sprovesti što je bilo odlučeno. Činjenica da precizan datum neće nikada biti dan vama ljudima je objašnjena vašom slobodom volje, koja bi bila u opasnosti kada bi znali točan dan i čas. Ali ljudska rasa neće nikada ostati bez upozorenja, Ja ću uvijek nagovjestiti što će doći, tako da oni mogu sebe pripremiti i da Kraj za ljude ne bude Kraj kojeg se treba bojati. I time Ja opet i opet iznova neprestano ponavljam da je dužina vremena koja je dušama bila podarena za ovo spasenje ili zemaljski period istekla… da je totalna transformacija djela stvaranja zvanog Zemlja također nužna budući je sve postalo IZVAN-RED-no, budući ništa što unapređuje dušin razvoj više nije korišteno i budući Zemlja treba opet ispunjavati njezinu svrhu: pomagati dušama postići zrelost, što, međutim, čini totalnu transformaciju njezine površine neizbježnom. I čak ako vam je još dana odgoda, vi ne bi trebali vjerovati da je Kraj bio opozvan… Dan će biti ispoštovan koji je bio predodređen od vječnosti (Djela 17:31)… Vi samo trebate znati da ste već dosegli najnižu točku koja povlači za sobom Kraj, time, sukladno stanju vaših duša preduvjeti za dezintegraciju Zemlje bi već postojali… Međutim, Moja je odluka neopoziva, i time vi možete smatrati preostalo vrijeme za dar milosti, jer vi se i dalje možete promijeniti, budući nije nikada kasno za to… I prema tome Ja vas pozivam opet i iznova: Vjerujte da se uskoro suočavate sa Krajem. Jer čak ako kratko vrijeme još prođe, to je unatoč tome samo trenutak poredbeno sa golemim događajem koji će se naknadno dogoditi, koji će zaključiti jedan period, početak kojeg ste vi nesposobni procjeniti budući su početak i Kraj jednog zemaljskog perioda toliko daleko da vi ne možete proizvesti ikakav jasan dokaz, unatoč tome, vi možete biti uvjereni da su oni beskonačno dugi periodi vremena.

Premda je pojedinačno ljudsko biće prividno nevažno i sićušno u velikim svjetovnim događajima, on je unatoč tome jednom izvorno stvoreni duh čiji povratak Meni puno znači i kojeg bi Ja prema tome želio spasiti prije ovog Kraja, tako da on neće morati iznova provesti beskonačno duga vremena u agoniji i jadnosti, što on može odvratiti od sebe time samo što će obraćati pažnju na Moja opominjanja i upozorenja koja će još primiti tijekom posljednjih dana. Preostalo vrijeme milosti je samo kratko, i svaki dan treba od strane vas biti smatran za dar u kojem možete uspjeti ostvariti vašu unutarnju promjenu, on može značiti povratak na stazu kojom hodate… pod uvjetom da vjerujete u Kraj ove Zemlje i prema tome također u kraj svih živih bića na Zemlji (Sefanija 1:2, 3, 14-18), kao što vam je neprestano proglašavano. Vi ne vjerujete budući jedan dan prolazi poput drugoga i ništa se neobično ne događa, a ipak Ja vam upućujem toliko puno poziva na buđenje… vi ste neprestano suočavani sa različim prirodnim katastrofama, opet i iznova drugačija komešanja vas uznemiruju, koja su naumljena probuditi vas iz stanja sna koje nalazite toliko ugodnim… Ali vi ne želite prihvatiti išta kao znak odgore… Vi nastavljate sa vašim nepromišljenim načinom života, vi gušite svaki osjećaj odgovornosti… Vi živite na Zemlji a ipak ne postižete vječni život nego se namjesto toga približavate smrti. Unatoč tome, vi ste dosegli Kraj jednog zemaljskog perioda, i ako ne vjerujete u to vi ćete biti uhvaćeni na iznenađenje i nećete pronaći put izlaza, ali prethodno tome vi ga još uvijek možete pronaći ako se zaputite stazom ka Meni, ako sebe izručite opet i iznova vašem Bogu i Stvoritelju i apelirate Mi za zaklon i zaštitu od svih poteškoća skorašnjeg vremena… ako samo priznate Mene kao vašeg Boga Koji želi biti vaš Otac… Onda se doista više ne trebate bojati Kraja, jer onda će vaš povratak Meni biti ostvaren i Ja ću vas biti u stanju prihvatiti u duhovnom kraljevstvu gdje se i dalje možete nastaviti uspinjati ako napustite ovu Zemlju u niskom stupnju zrelosti. Unatoč tome, vi ste Me pronašli i ostvarili vaš povratak k Meni u posljednjoj minuti, vi ste pobjegli Mojem protivniku (Sotoni) i, dok ste još na staroj Zemlji, postigli ispravno shvaćanje da jedino u Meni možete pronaći spasenje i blaženstvo, i onda se isto tako više nećete trebati bojati Kraja.   AMEN

Bertha Dudde, br. 7935, 5 Srpanj 1961

 

VI LJUDI SE PRIBLIŽAVATE KRAJU…

Period Spasenja dokončava, jer vrijeme je ispunjeno… Moj plan Spasenja je bio predodređen od vječnosti i biti će sproveden kako je odlučeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti. Međutim, vi ljudi ne možete prosuditi što zaključenje jedne epohe Spasenja naznačava, jer vi nikada nećete biti sposobni predočiti da će se transformacija ove Zemlje dogoditi koja će uništiti sva stvorenja, u kojoj će sva živa bića, sav život, biti razložen i potpuno uništen (Sefanija 1:2, 3, 14-18)… Pošto se ništa usporedno nije nikada ranije doživjelo od strane čovječanstva, ono ne vjeruje da se Zemlja približava njezinu Kraju. Vi ljudi se suočavate sa nezamislivim događanjima ali vi nećete biti sposobni pripisati ispravno značenje bilo kojem od njih budući ste neupućeni u ozbiljnost vaše situacije… Vi se približavate Kraju… Što vidite oko vas, što postoji i percipirano je od strane vas, će prestati postojati… Sve će biti uništeno, i čak vi sami ćete pasti žrtvom uništenju ako ne pripadate Mojim Vlastitima, koje će Moja sila i Moja volja odvesti, kao što Sam proglasio (1 Solunjanima 4:16, 17)… koje ću podignuti u nebo pred očima njihovih bližnjih ljudskih bića budući oni pripadaju Meni i Ja mogu i želim ih prenijeti na Novu Zemlju jednom kada se djelo transformacije odvilo. Vrijeme je ispunjeno… Jer trajanje svakog perioda Spasenja je ograničeno, pa makar je ono tako beskonačno dugo da vi ljudi više nemate znanje o njegovu početku i time također smatrate jedan Kraj nemogućim… Činjenica da vi sada morate doživjeti Kraj je jedino utemeljena na vašoj volji, na prošlom i sadašnjem suprotstavljanju vaše duše Meni, inače ona bi bila nesposobna zastraniti, to jest, ona se ne bi trebala bojati prognanstva u materiju, u tvorevine Nove Zemlje.

Jedino vaš otpor određuje vašu sudbinu, vašu kob nakon Kraja ove Zemlje, jer čim ju prepustite vi ćete se okrenuti ka Meni i onda ćete također pripadati Mojim Vlastitima, koje Ja želim spasiti prije nego Kraj pristigne. Sve što se odnosi spram ‘Kraja stare Zemlje’ je neshvatljivo onima od vas koji nemate ama baš nikakve duhovne veze, i vi nikada nećete vjerovati da je pristiglo vrijeme kada će svaka pojedinačna osoba morati donijeti odluku za život ili smrt… Vi ćete morati donijeti odluku; nitko od toga ne može biti pošteđen. I vi ne bi trebali pretpostaviti da ste sigurni, da će Kraj ovog ‘djela stvaranja Zemlja’ još potrebovati dugo vremena… Kraj će doći skorije nego mislite… baš zbog toga što je vrijeme ispunjeno. I Ja Osobno Sam nepokolebljiv u Mojoj Prirodi, Ja Sam nepokolebljiv u Mojoj vladavini i aktivnosti, i Ja Sam nepokolebljiv u Mojoj Riječi. I zato, što Sam vam rekao se također mora dogoditi, da će Moj plan biti sproveden kada je došlo vrijeme… A činjenica da je ono došlo se može vidjeti po mnogim znakovima na koje Sam vam skrenuo pažnju, koje Sam ukazao svaki puta kada Sam spomenuo Kraj ove Zemlje (Knjižica br. 6)… Tko ima uši da čuje, neka čuje… Tko ima oči da vidi, neka vidi… Ali vi ljudi ne želite čuti i vidjeti. I stoga Ja ne mogu otkriti Sebe više jasno kako bi vas prisilio na vjerovanje. Ali Moja upozorenja neće prestati sve dok Dan nije došao. I blaženi su oni koji vjeruju Mojoj Riječi, koji žive njihov život u skladu sa ovim vjerovanjem i sjedinjuju sebe sa Mnom u Ljubavi i povjerenju… Jer oni će biti spašeni u vremenu i vječnosti, Ja ću se pobrinuti o njima u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nedaći, i nikada opet se oni neće morati bojati Kraja budući ću ih Ja otkloniti prije časa užasa i zaista ću im dozvoliti da promatraju proces uništenja, ali jedino kako bi im dao da razumiju Moju moć i grandioznost i da o njima svjedoče na Novoj Zemlji, gdje će sva patnja biti završena i gdje će im biti dozvoljeno doživjeti sreću raja (Knjižica br. 42). Vrijeme je ispunjeno, i dogodit će se kako je bilo proglašeno, jer Moja Riječ jeste i zauvijek će ostati Istina.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6487, 28 Veljače 1956

 

INFORMACIJA U SVEZI KRAJA…

U kratko vrijeme jedna će era dokončati i nova će započeti… Vi možete vjerovati ovim Riječima; budući ih Ja govorim tako da možete živjeti vaš život na takav način da se ne trebate bojati ovog Kraja… Ja nemam drugog razloga, ne želim vas mučiti bez razloga, Ja vas ne želim baciti u konfuziju u svezi nadolazećeg događaja, Ja jednostavno želim da živite u skladu sa Mojom voljom, onda će Kraj ove ere biti jedino vama na dobitak, vi ga se nećete trebati bojati nego ćete biti u stanju radosno gledati unaprijed ka blaženom vremenu. Ja vas ne moram obavijestiti o ovome budući ni jedno ljudsko biće ne zna kada će doći njegov posljednji dan i znanje da će period Spasenja dokončati bi bilo prema tome potpuno nepotrebno za mnoge… Ali ova informacija može i dalje djelovati kao motivacija za svako ljudsko biće da najozbiljnije u obzir uzme njegovu dušu… ona može prouzročiti da se on ozbiljno zagleda u sebe kada ga se podsjeti na prolaznu prirodu zemaljskih vlasništava i onda će stremiti postići duhovno bogatstvo… Ali on nije prisiljen vjerovati…

Unatoč tome, Ja pozivam sve više urgentno: vjerujte ovim Riječima i činite štogod možete… i to će biti u vašem najboljem interesu… Budući ste svi vi u siromašnom psihološkom stanju, vi svi još morate raditi na unapređivanju sebe samih i nemate još puno vremena za to napraviti. Ne dopustite sebi biti uhvaćeni na prepad nego neka vam se udomaći misao kako ste na ovoj Zemlji posjetioci za samo još jedno kratko vrijeme. Sama ova misao će učiniti da živite više svjesno i okrenuti ćete Mi se za pomoć ako vjerujete u Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja… Uzmite u obzir vaš način života sve do sada i zapitajte se da li je vaše ponašanje bilo ispravno u Mojim očima… Budući svi vi znate Moje zapovijedi i svi vi znate kako je Ljubav prvi i najvažniji postavljeni uvjet (Matej 22:36-40), da bez Ljubavi ne možete nikada postići blaženstvo, i ako onda morate sebi priznati da ste se prema ovoj zapovijedi odnosili malodušno i sa nezainteresiranošću onda se i dalje možete promijeniti… budući imate mnoge mogućnosti djelovati sa Ljubavlju…

Vidjet ćete nevolju svugdje oko vas i biti ćete u stanju pomoći, samo budite voljni živjeti vrlo i pravedno, i poštujte Zapovijedi Ljubavi koje Sam vam Ja dao jedino za vaše spasenje. Jer dano vam je mnogo mogućnosti činiti dobra djela… I uvijek se prisjetite vašeg Iskupitelja Isusa Krista… Zazivajte Ga da vodi vaše misli i dâ vam snagu  da vršite Božansku volju… Onda ćete zazivati Mene Osobno i demonstrirati kako Mi se želite približiti. Onda ćete hodati ispravnom stazom, stazom koju je Isus Krist bio hodao pred vama… Kraj će neopozivo doći i bez obzira na stanje vaših duša…

Ali ima još vremena da sebe pripremite i prema tome, opet i iznova, upozoravajući poziv dolazi odgore: Uzmite u obzir Kraj… Moja vas Ljubav želi spasiti od uništenja ali ona vas nikada neće forsirati i prema tome vam govori na takav način da možete vjerovati ako želite. Ako se pronicljivi vi bi primjetili mnogo stvari koje bi vas nagnale da vjerujete… Jedna era dokončava i nova će započeti… I samo će se zbiti što su vidjeoci i proroci uvijek proglašavali… Jer oni su, također, govorili u skladu sa Mojim podukama i najavljivali isto što vam Ja sada govorim, ali vaša je volja slobodna; i vaša sudbina će biti kao vaša volja jednom kada je vaš zemaljski život dokončao… Vi možete živjeti u blaženoj sreći… ili možete postati predmetom smrti, jednom beskrajno dugom vremenu mučenja i tame od kojih vi sebe ne možete osloboditi.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6812, 22 Travanj 1957

 

UPUĆIVANJE NA KRAJ JEDNOG RAZDOBLJA…

Vi ćete svi ući u novi stadij razvoja, jer jedan period Spasenja će dokončati a novi će opet započeti. Bilo vam je rečeno već mnogo puta bez da je to naišlo na pouzdanje među ljudima. A ipak od najvećeg je značenja da vi u to vjerujete, budući ćete odlučiti za vas same da li ćete napredovati ili nazadovati u vašem razvoju, i budući ćete vi biti afektirani od strane dvije sasvim drugačije sudbine: iznimno prekrasnom i veličanstvenom ili nevjerojatno bolnom. Život se neće više nastaviti monotono kao prije… prevrat koji vam se približava će biti tako velik da ga vi nećete biti sposobni zamisliti i time ćete vi nastaviti živjeti nezainteresirano premda vam je on ukazan opet i iznova. Ali vi nećete vjerovati što vam Moji glasnici proglašavaju i jednog dana ćete gorko zažaliti da niste prihvatili i postupali sukladno savjetu koji vam je dan. Moja Riječ je jedini način da vam se na to skrene pažnja, posljedično tome Ja vam nastavljam govoriti kroz ljudska usta i jedino želim pronaći dovoljno vjerovanja tako da ćete postati obazrivi i voditi računa o vašem načinu života. Ali tko sluša Moju Riječ? Tko Ju prepoznaje kao Očev glas Koji želi spasiti Njegovu djecu od propasti? Ljudski duhovni ponos je tako velik da oni precjenjuju njihovo vlastito razmišljanje, da oni ne žele prihvatiti ništa, oni ne vjeruju da im trebaju ikakve poduke i zadovoljni su sa mrtvim učenjima koja su izgubila svu po-SVET-iteljsku snagu. A oni koji tvrde da su Moji predstavnici na Zemlji imaju sami premalo kontakta sa Mnom, inače bi oni bili sposobni čuti iste Riječi od Mene i dozvolili bi Mi govoriti kroz njihova usta, u slučaju čega bi oni proglasili isto njihovim slušateljima kao što Ja opet i iznova nagovještavam: da se vi suočavate sa značajnom prekretnicom, zemaljski i duhovno…

Vi ljudi planirate daleko unaprijed, stvarate i radite kao da imate jedno beskonačno dugo vrijeme na vašem raspolaganju… Vi ne želite vjerovati u zaključenje jednog razdoblja koje vam se unatoč tome približava uskoro. Time vi ste neumorno aktivni u zemaljskom smislu… Ali što radite za vaše duše? Zašto ju ne uzmete u obzir na isti način budući znate, naposlijetku, da ćete morati umrijeti jednog dana a vi ne možete ponijeti sa vama ništa od vaših zemaljskih vlasništava u kraljevstvo onostranog? Ali budući vam Ja kažem da će životi svih ljudi iznenada dokončati (Sefanija 1:2, 3, 18) to vas treba ponukati da radite jače na unapređivanju vaših duša i napraviti da shvatite ispraznost zemaljskog traganja i stremljenja… Ali vi ne vjerujete i ne možete biti silom uvedeni u ovo vjerovanje. Pa ipak, vi ćete to čuti opet i iznova od Mene kroz Moje glasnike koji vam donose Moju Riječ… Vi nećete biti sposobni reći da ste ostali bez znanja; vi nećete biti u stanju reći da ste bili uhvaćeni na iznenađenje, prema tome će opet i iznova ljudi preći vašim putem opominjući vas i upozoravajući, i događanja oko vas će također doprinjeti spram toga da vas učine obazrivima… I blažen je onaj koji to zamjeti i pripremi sebe za promjenu koja će se dogoditi… On će Mi doista zahvaliti jednog dana da Sam mu ukazao predstojeće… jer vrijeme podareno čovječanstvu da postigne duhovno savršenstvo je dokončalo.  AMEN

Bertha Dudde, 8345, 2 Prosinac 1962

NOVI PERIOD ISKUPLJENJA

Nikakav se duhovni napredak više ne može očekivati na ovoj Zemlji, jedino još nekolicina ljudi će pronaći i hodati ispravnom stazom koja vodi do Mene… nazad u Očevu kuću. Zasigurno će svugdje biti ljudi koji ulažu svaki napor da rade za Mene i Moje kraljevstvo, podupirući doktrine različitih crkvenih organizacija sa iskrenom privrženošću Meni… Oni će imati dobru volju uvesti ljudska bića u Istinu i uspješni su također kada Moj Duh može djelovati kroz njih čim oni propovijedaju za Mene i Moje Kraljevstvo.

Ali jedino nekolicina ljudi uzimaju razvoj njihovih duša ozbiljno, čija vjera u Mene također uključuje vjerovanje da oni imaju odgovornost spram Mene i koji prema tome svjesno žive njihov zemaljski život. Međutim, većina ljudi jesu i ostaju ravnodušni, čak ako su konfrontirani od strane najsilnijeg govornika… Oni jednostavno odbacuju sve duhovno sa nadmoćnim osmijehom, jer ljudi to smatraju maštarijom i nestvarnim i prema tome nisu niti osvojeni time. Ali poradi nekolicine rad se i dalje treba obavljati gorljivo, jer spasiti samo jednu dušu od njezine propasti, spriječiti njezin opetovani napredak kroz zemljine tvorevine, je takvo ogromno postignuće da ne treba štedjeti nikakvog truda, budući će svaka duša vječno zahvaliti njegovu spasitelju što ju je izveo na ispravan put.

Mnogi ljudi će se prividno povratiti nazad k vjeri… Ali još veći je broj onih koji otpadaju i bezobzirno žrtvuju njihovu vjeru u Mene i koji isto tako ne priznaju čin Spasenja Isusa Krista kao jedan čin okajanja za cijelo čovječanstvo… I baš jer vjera u Isusa Krista rastuće opada, duhovna nedaća postaje postupno gora. Ovo će konačno voditi do dezintegracije Zemlje tako da bi se spriječio čak još dublji silazak u tamu, što će biti postignuto oslobađanjem duhova koji pripadaju Mojem protivniku (Sotoni) i njihovom ponovnom zarobljavanju u materijalno stvaranje.

Opet i iznova vam govorim da ova Zemlja ne može očekivati duhovnu promjenu na bolje, da će početi novi period iskupljenja i da će to, istovremeno, biti duhovna a također i zemaljska prekretnica, pošto ništa što živi i postoji na, u i iznad Zemlje neće preostati (Sefanija 1:2, 3, 18), već će sve biti transformirano, Nova Zemlja će se pojaviti, i ta Nova Zemlja će iznova započeti u zakonskom redu (Knjižica br. 42), tako da će razvoj svih duhovnih supstanci na njoj biti osiguran i proces povratka unutar tog zakonskog reda će se nastaviti.

Moj vječni plan ne ovisi o tome da li vi ljudi vjerujete u ovo ili ne, ali oni među vama koji ne vjerujete u Moje izjave ćete biti iznenađeni kako brzo će doći dan kada će se prva otkrovenja ispuniti: kada ćete moći posvjedočiti posljednjem znaku od Mene koji će potvrditi sva otkrovenja ove prirode (Knjižice br. 49 & 50)… Posebice oni ljudi koji sebe smatraju intelektualno nadmoćnima njihovim bližnjim ljudskim bićima negiraju takva otkrovenja posljednjih dana i stoga također sumnjaju u Istinu Moje Riječi, koja je transmitirana na Zemlju direktno od gore… Ipak, tko bi drugi mogao dati takva specifična predskazanja osim Onog Koji ima svu moć na Njegovom raspolaganju i Koji je Gospodar svih sila na nebu i na Zemlji?

Vi Njegovu Riječ uistinu možete prihvatiti kao istinitu i izvjesnu, jer Ja ne samo da govorim, već također potkrepljujem svaki događaj koji će vam biti nanešen od strane Moje Ljubavi, mudrosti i sile, budući je to nužno za vaše duše koje bi Me još trebale zazvati u posljednji čas prije Kraja. Moja predskazanja nisu naumljena postići ništa nego stimulirati vaš smisao za odgovornost, tako što ćete vjerovati da se uskoro približavate Kraju i tako što sebe pitate da li i kako možete stajati pred očima vašeg Boga i Stvoritelja… Vi ne bi trebali vjerovati onima koji negiraju Kraj, koji u vama ljudima žele probuditi očekivanje promjena na bolje… duhovne renesanse baš na samoj ovoj Zemlji koja jedino zahtjeva drugačiju ljudsku generaciju koja štuje Moju volju… Na ovoj Zemlji se takva ljudska generacija više neće pronaći, pošto se propadanje duhovnosti nastavlja, i to jedino će rezultirati u Kraju ovog zemaljskog razdoblja.

Jer ova Zemlja je naumljena biti škola za duh, ali ljudske su misli dominirane od strane materije i prema tome će oni sami također iznova postati materija, za kojom žude iznad svega drugog. Čineći tako oni u potpunosti zaboravljaju Boga Koji im je dao njihov zemaljski život poradi specifične svrhe… I ljudi ne ispunjavaju tu svrhu, čak sama Zemlja više ne ispunjava tu svrhu, pošto je Božanski red bio u potpunosti izokrenut, Zemlja je postala kraljevstvo Mojeg protivnika (Sotone) koji želi spriječiti viši razvitak svih duhovnih supstanci…

A vi, koji i dalje vjerujete u duhovni preokret čovječanstva na ovoj Zemlji, ste duhovno zavedeni, vi nemate nikakvog unutarnjeg prosvjetljenja, vi ste prosto usmjeravani vašim ljudskim intelektom da optužujete i da negirate Božanska otkrovenja i da ih prikazujete kao izražaj protivničkog duha. Inače bi sami znali do kojeg je stupnja čovječanstvo pristiglo, i bolje bi učinili kad bi šutjeli, ako vi sami ne možete vjerovati u Kraj… nego da izlažete vaš nedostatak svjesnosti putem tvrdnji koje se suprotstavljaju Mojim predskazanjima… Jer vi također ćete morati odgovarati za to, budući vi, naposlijetku, spriječavate ljude od toga da procijene njihov promašen život i time od povratka k Meni, što će se morati dogoditi prije Kraja ako će duša biti spašena od užasne sudbine ponovljenog zarobljeništva u tvorevinama Zemlje (Knjižica br. 44).  AMEN

Bertha Dudde, br. 8427, 3 Ožujka 1963

 

NISKO DUHOVNO STANJE LJUDI ČINI KRAJ NUŽNIM

Jednom kada je netko proniknuo u duhovno znanje on je također ovlašten izvršiti sud u svezi s duhovnim stanjem čovječanstva, i on će shvatiti da duhovni napredak na ovoj Zemlji više nije moguć… On će biti sposoban opaziti da se vrlo rijetko živi u skladu sa zapovijedima Ljubavi prema Bogu i bližnjemu i da zanemarivanje ovih zapovijedi uvijek rezultira u sve većoj tmini… On će također znati da je sama ljudska volja odlučujući činbenik i da je ova također zloupotrebljena, pošto se ona povećavajuće okreće prema neprijatelju (= Sotoni) što objašnjava zašto su ljudi pod njegovom kontrolom. Spasenje bi zasigurno bilo moguće samo da su ljudi bili voljni prihvatiti Riječ Božju, koju On Osobno dostavlja na Zemlju i koja zaista ima snagu dovesti do promjene u ljudskom razmišljanju.

Ipak baš ova voljnost nedostaje i tako se čovječanstvo neopozivo približava Kraju… na taj način će neduhovno stanje biti zaustavljeno i nova etapa iskupljenja će započeti koja će zaustaviti beskrajno propadanje u bezdan, i biće koje je zakazalo/podbacilo kao ljudsko biće će još jednom biti integrirano u proces povratka, u skladu sa Božanskom voljom. Svatko tko je proniknuo u duhovno znanje će također razumjeti sve što se događa… on će znati da jedan period Spasenja završava i da novi započinje, pošto on zna razlog neduhovnog stanja ljudi i također da Božja Ljubav nastavlja stvarati uvijek nove mogućnosti da bi bića, koja su jednom proizašla iz Njega, dovela do njihova cilja. I jedino oni ljudi koji su proniknuli u duhovno znanje mogu ponuditi malu pomoć prenoseći njihovo znanje svojim bližnjima… ali onda slobodna volja treba opet biti pripremljena da bi prihvatila takvo znanje. A ljudska volja je izuzetno oslabljena…  Čovjek sebe zasigurno može postaviti u stanje snage i takođe ostvariti snažniju volju, ali to zahtjeva od njega da sam živi u Ljubavi i da krene stazom ka Isusu Kristu Koji je, kroz Svoje raspeće, postigao neizmjerljive blagoslove, stoga također i snaženje volje… Djela Ljubavi će uvijek osobu obdariti snagom, a poziv upućen Isusu Kristu će osnažiti volju, jer onda volja više nije potpuno odvraćena od Boga, jer svatko tko je aktivan u Ljubavi također uspostavlja kontakt sa Bogom, Vječnom Ljubavi (1 Ivanova 4:8, 16). I svatko tko zaziva Isusa Krista priznaje Ga kao Iskupitelja svijeta i na taj način također kao Boga Osobno, Koji je u Isusu Kristu postao ljudsko biće… (Knjižica br. 16) Otud svi vi možete izbjeći ovo stanje nemoćnosti/slabosti, vi niste prepušteni vašim vlastitim sredstvima u vašoj bespomoćnosti, nego je snaga uvijek na vašem raspolaganju samo ako vi žudite za njom, ali sve dok su vaše srce i uši neprijemčivi za nju njihove riječi će ostati bez rezultata, vaša volja će ostati slaba i neprosvjetljena i neće udovoljavati vašoj životnoj svrsi.

Bog, međutim, s Njegove strane neće nikad nad vama vršiti prisilu, biti će skroz prepušteno vašoj volji na koji način ćete se odnositi sa instrukcijama vaših bližnjih, ipak one će vam biti prenešene tako da vi također možete sami donijeti ovu odluku, Ako ih, međutim, vaša volja odbaci i vi ne možete pronaći izlaza iz stanja zamračenosti onda ste zapleteni u mrežu laži i pogrešaka koju vi sami više ne možete poderati, pošto vas drži ograničenima i bila je bačena na vas od strane neprijatelja (Sotone) osobno. I onda je jedina preostala opcija slomiti neprijateljevu silu, to jest, otkloniti od njega mogućost da zlostavlja ljude na Zemlji, što znači razlaganje/razvrgnuće Zemlje sa svim njezinim tvorevinama baš kao i živim tvorevinama sve do ljudskog bića… stoga Kraj za vas ljude sa posljedičnim prognanstvom u tvrdu materiju i preoblikovanje svih materijalnih tvorevina u svrhu pružanja zaklona i dalje ograničenim/zavezanim duhovnim supstancama, koje također trebaju postići viši razvoj na ovoj Zemlji…

Duhovna promjena na ovoj Zemlji je nemoguća pošto ljudi ne uspijevaju sakupiti volju za to… Pa ipak ono što će pratiti potonje će također demonstrirati duhovnu promjenu, jer nakon Kraja stare Zemlje pojavit će se nova Zemlja sa neusporedivo divnim tvorevinama, sa duhovno sazrelim/usavršenim ljudima koji su prošli svoj test vjere i volje na ovoj staroj Zemlji i koji će biti vraćeni na novu Zemlju kao korijen nove ljudske generacije… Jer oni će biti duhovno probuđeni, oni će znati o Božjoj Ljubavi i Njegovoj vladavini i aktivnosti diljem svemira i oni će također znati da sve tvorevine jedino služe jednom palim duhovnim bićima da postignu potpunu zrelost/savršenstvo, oni će znati da se Božanski red mora poštovati i da će sve što napusti ovaj red trebati beskrajno dugo vrijeme da bi jednog dana ponovno doseglo svoj cilj, da se integrira sa zakonom vječnog reda i živi život nesebične Ljubavi…

A na Kraju jednog zemaljskog perioda Ljubav će se potpuno ohladiti među ljudima (Matej 24:12), otud će na Zemlji biti duboka tama, jer jedino Ljubav je svjetlo koje prodire u tamu… I jedino onaj koji živi u Ljubavi će također proniknuti u duhovno znanje, on će unutar sebe zapaliti svjetlo i svi užasi tame će za njega biti završeni… I ovo blistavo svjetlo će osvijetliti novu Zemlju, i svi ljudi će biti potpuno prosvjetljeni jer oni žive u Ljubavi i hodaju sa Bogom, Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) i Svjetlo vječnosti (1 Ivanova 1:5).   AMEN

Bertha Dudde, br. 3749, 22 Travanj 1946

 

NEOPOZIVI KRAJ… BOŽANSKI RED I KRŠENJE…

Vrijeme za Kraj je definitivno pristiglo, i to svatko može vidjeti ako hoće. Ja ne želim držati Moje žive tvorevine u neznanju, Ja ih obavještavam o ovome Osobno, ali svatko kome nedostaje vjerovanja u Moju Riječ, svatko tko ne reflektira o uzroku potpunog opadanja/raspada i nesposoban je to povezati sa duhovno niskim stupnjem, ne može isto tako ni primiti dodatnu informaciju. Niti mu vjerodostojnost Moje Riječi može biti dokazana budući on odbacuje svaki dokaz. Vrijeme Kraja čini sebe zamjetno osjetnim, međutim, sve što je zemaljski prepoznatljivo može također biti objašnjeno od strane ljudi na jedan zemaljski, tj. prirodan način. A ipak za sve ima duhovni uzrok koji prvi treba biti opažen; ljudi moraju pokušati riješiti duhovni uzrok ako će posljedice biti odvraćene/izbjegnute. Ali ljudi ne prave taj pokušaj, i time se vrijeme neopozivo približava Kraju, to jest Zemlja doživljava svoje posljednje dane u njezinom sadašnjem obliku. Ja govorim ljudima jasno ali oni prikrivaju njihove uši, oni ne mogu prikupiti volju niti snagu da prihvate informaciju koja bi im omogućila da otkriju jedan red čak u (pro)opadanju, u ogromnoj bijedi i svim događajima… oni ne žele znati u svezi toga i ne žele isto tako biti istinski podučeni. I opet i iznova im Ja šaljem Moje sluge i glasnike da ih uvedem u ispravan način razmišljanja…

Ali Moj plan od vječnosti je predodređen, Moja mudrost prepoznaje nužnost mijenjanja postojećeg stanja, i Moja Ljubav i Moja volja sprovode što je neizbježno potrebno kako bi se i dalje spasila nekolicina koji žele biti spašeni. Jer aktivnost čovječanstva mora ostati unutar granica, i jednom kada su ove prekoračene vrijeme Kraja je također pristiglo. A činjenica da se ljudi ponašaju u suprotnosti sa Božanskim redom se može lako vidjeti od strane svih. Time, što bi bilo više logično nego obnoviti iznova red u skladu sa Mojom voljom? Unatoč tome, to se ne može dogoditi na način za kojim čovječanstvo čezne nego se mora dogoditi u skladu sa Mojim zakonom od vječnosti… Ljudski izumljena promjena na ovoj Zemlji ne bi rezultirala u ikakvoj duhovnoj promjeni, ona ne bi rezultirala u ikakvom duhovnom napretku, ali ovaj je jedina svrha za život Mojih živih tvorevina na Zemlji, i ovaj se mora dogoditi; otud za njega također moraju biti dostupni nužni uvjeti također i sastoje se od sasvim novih tvorevina za duhovne supstance koje i dalje ostaju protivne Meni.

Stara će Zemlja stoga proći utoliko što će sve tvorevine na njoj biti uništene (Sefanija 1:2, 3), kako bi bila opet nastanjena potpuno novim tvorevinama u skladu sa Mojom voljom, što predstavlja početak novog zemaljskog perioda, start nove epohe iskupljenja u duhovnom smislu. Lako je razumjeti da promjena stanja na Zemlji (koja je) u protivnosti Mojem redu također mora rezultirati u potpunoj dezintegraciji; ali svatko tko ne priznaje jednog vječnog Zakonodavca će također odbiti priznati kršenje Mojega reda, budući on sam ne živi unutar Mojeg reda utoliko što on više vrednuje zemaljsku materiju nego duhovno kraljevstvo koje, međutim, treba biti svrha i cilj njegova zemaljskog života. Čovjek koji ne ostane unutar Mojeg reda kroz akcije Ljubavi i svjesni kontakt sa Mnom neće također imati u-RED-ne misli, i njegovo znanje je obmanjujuće znanje bez trajne vrijednosti. Ali svatko tko otvori njegove oči i uši će prepoznati duhovno opadanje/raspad i također zna da je Kraj blizu. On će stremiti ostati unutar Mojeg vječnog reda i time se neće bojati Kraja budući je on početak novog života za njega, života vječnog blaženstva. AMEN

Bertha Dudde, br. 3625, 11 Prosinac 1945

 

KRAJ JE ODREĐEN OD STRANE SAMIH LJUDI…

NIZAK STUPANJ…

Moja vječna odluka uključivala je Kraj, i time će on doći bez ikakve sumnje kada to nizak duhovni stupanj ljudi bude zahtjevao… Kraju će prema tome prethoditi vrijeme kada ljudi sebe udalje od Mene njihovom vlastitom slobodnom voljom, tako da Ja više ne mogu utjecati na njih sa Mojom snagom Ljubavi budući će to/ju oni sami spriječiti. Ali gdje snaga Moje Ljubavi stane, to jest gdje ona više nije sposobna afektirati duh, to je gdje će život… aktivnost… također dokončati. Duhovno biće će sići u stanje ukrućenja. Ovo će biti rezultat nedovoljne snage, u koje će ono sebe zaključati. Ljudsko biće kao takvo će i dalje biti u posjedu vitalne energije, ali budući će ju on koristiti na potpuno pogrešan način tijekom posljednjih dana, budući će on, namjesto da stremi ka Meni, stremiti od Mene potpuno svojom slobodnom voljom, Ja ću također morati oduzeti ovu vitalnu energiju od njega, što će stoga označavati fizički kraj bezbrojnih duhovnih bića koja su utjelovljena kao ljudska bića na Zemlji i koja će se, lišena njihove konačne forme razvoja, naknadno iznova potpuno ukrutiti, time pasti u nejakost i tamu, dok im Moja Ljubav iznova ne podari formu u kojoj njihov proces razvoja može iznova započeti. Duhovno biće ne može živjeti, time biti aktivno, bez upliva snage, ipak ova mu snaga neće pritjecati protivno njegovoj volji dok je ono u stanju slobodne volje. Na početku njegova utjelovljenja kao ljudsko biće potonje je zasigurno slabo-voljno, ili njegova je volja i dalje neodlučna, i on može koristiti ovu vitalnu energiju koja mu je podarena kao dar milosti na bilo koji način… Ali jednom kada su ljudi dosegli najnižu točku gdje oni više ne koriste ovu vitalnu energiju kako bi postigli duhovnu snagu, kada se oni svjesno odupiru uplivu snage od Mene, Ja ću im također oduzeti energiju života… Oni će još jednom morati ponoviti proces razvoja, koji započinje ispočetka sa jednim krajnje nemoćnim stanjem u najtvrđoj formi, u tvrdoj materiji, prevladavanje koje opet uzima jedno beskonačno dugo vrijeme (Knjižica br. 44)… Ja bi želio poštedjeti duhovna bića ovog dugog zarobljeništva, i prema tome sva zamisliva sredstva će prethodno biti korištena od strane Moje Ljubavi, ipak ljude je nemoguće podučiti…

Ako im Moje sluge objasne njihovu duhovnu nevolju, ako su podsjećani na ozbiljne posljedice njihovog nevjerovanja, ako je njihova pažnja skretana na skoro nadolazeći Kraj, oni zatvaraju njihove uši. Oni ne vjeruju u Moj vječni Plan Spasenja, oni ne vjeruju u Mene i Moju bez-kraj-nu Ljubav i time oni sami ubrzavaju Kraj… Oni ne samo da ostaju na njihovom niskom duhovnom stupnju nego nastavljaju sve dublje propadati… Njihova vlastita volja ubrzava razlaganje onog što udomaćuje duhove, baš kao što njihova vlastita volja pušta ljudsko biće vratiti se onome što je njegova duša već bila prevladala davno ranije… To nije moja nego vlastita ljudska volja koja odlučuje Kraj, ipak Ja Sam ovu volju predvidio od vječnosti i time ću ju ograničiti još jednom budući je sloboda volje bila zloupotrebljena. Svatko tko ima Moju Riječ zna u svezi Moje Ljubavi, on zna u svezi Mojeg plana Spasenja da iskupim duše i također predviđa Kraj, jer on prepoznaje duhovnu nevolju. Ipak svatko tko ne prepoznaje ovu nevolju nije ispunjen Mojom Ljubavlju, on je i dalje u duhovnoj tami i može teško istupiti iz nje na svjetlo dana. Jer on treba Moju Riječ da bi to učinio, svjetlo koje ga osvjetljava i obogaćuje njegovo znanje… I on će razumjeti fizičku nevolju vremena, koja je uzrokovana od strane ogromne duhovne nevolje. Svatko tko ima Moju Riječ će očekivati Kraj sa vrlodubokom vjerom, jer sve će se dogoditi kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. Prema tome, obratite pažnju na Moju Riječ kada vam je ona dodijeljena kroz Moje glasnike… obratite pažnju na Riječ koja vam je dostavljena odgore, koja vam garantira apsolutnu Istinu koja potječe od Mene, Davatelja Istine, i koju vam dodjeljujem sa svom Mojom Ljubavlju, tako da ćete pronaći stazu do Mene kroz Riječ, tako da nećete biti izgubljeni za Moje kraljevstvo, tako da ne trebate iznova prolaziti kroz proces razvoja, što bi značilo neopisivu agoniju za vaše duše… Obratite pažnju na Riječ tako da ćete pripadati Mojim Vlastitima, koji će biti pošteđeni na Kraju kako bi ušli u kraljevstvo mira, kao što Sam obećao.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6936, 5 Listopada 1957

 

IZJAVE OD STRANE VIDJEOCA I PROROKA…

Slušajte što vam Duh Božji proglašava: vidjeoci i proroci su odabrani od strane Mene Osobno budući oni trebaju ispuniti velik i važan zadatak… obavijestiti ljude o predstojećem Sudu svijeta i opomenuti ih da sebe pripreme za njega. Ovi vidjeoci i proroci ne koriste njihove vlastite riječi nego samo predaju dalje što im Moj Duh govori. Time, na izvjestan način, vi primate direktno proglašenje od Mene Osobno, Ja se samo moram okoristiti posrednikom kako ne bi prisilio vaše misli i akcije. Vi prema tome možete to vjerovati ali niste prisiljeni to učiniti. Vi ćete vjerovati ako priznate dar vizije i proroštva u ovim posrednicima; vi ćete to odbiti ako dvojbite njihovu misiju. Ali Ja vam želim olakšati da im vjerujete, Ja ću vidljivo naglasiti njihovu misiju dopuštajući da se dogode nagovješteni događaji koji prethode Sudu… Ja ću se pobrinuti da će ova nagovještenja biti raširena, da mnogi ljudi mogu biti obaviješteni o njima i da će oni onda doživjeti dokaz toga, budući će se sve dogoditi kako Sam predskazao kroz vidjeoce i proroke. Premda Sam upozorio ljude… kada Sam živio na Zemlji… da se čuvaju lažnih Krista i lažnih proroka (Matej 24:24) i ukazao Sam da će poslanici Mojega protivnika (Sotone) također vršiti pustošenje, Ja sada još jednom upozoravam ljude da se ne uhvate u njegovu mrežu laži i da uzvjeruju njegovim spletkama, jer on je aktivan i kroz izvanredna postignuća, kroz fizička čudesna djela, pokušava probuditi u ljudima vjerovanje da ‘sile nebeske’ sebe izražavaju…

Ali baš njegova izvanredna aktivnost tijekom posljednjih dana također daje povod Mojoj protumjeri koja se sastoji od korištenja metoda koje opet oživljavaju slabu vjeru ili čine da se izgubljena vjera nanovo probudi. I ovo se ne može dogoditi ni na jedan drugi način nego kroz Čistu Istinu, koja proizlazi direktno iz vrela Istine ali mora doseći vas ljude kroz posrednike budući ste vi nju nesposobni sami primiti direktno.

I time Ja predočavam ljudima što leži pred njima. A ljudi koje Sam odabrao da posreduju između Mene Osobno i vas ljudi mogu biti priznati od strane vas kao istiniti proroci čijim riječima vi trebate vjerovati. Ja Sam također pripremljen demonstrirati da oni govore na Moje poduke i obavještavaju vas o tome što će doći jako brzo čineći da se prva nagovještenja obistine. Jer najvažniji zadatak ovih vidjeoca i proroka je nagovještavanje Kraja, koji je od krajnje važnosti za vas ljude i kojeg vi stoga trebate očekivati spremni. I zbog toga vam je još podaren period vremena koji može biti dovoljan za spašavanje vaših duša od ruine.

I zato Ja neću još puno oklijevati, Ja ću potvrditi misiju Mojih vidjeoca i proroka, Ja ću (do)pustiti da njihova proglašenja budu popraćena od strane akcije… Prethodno tome… prije Kraja… Ja ću prodrmati Zemlju i ukazati Sebe svim ljudima kroz prirodni događaj koji je opet i iznova bio nagovješten sukladno Mojoj volji (Knjižica br. 49). Jer Ja Osobno Sam im dao poduku, oni su jedino govorili kao Moji instrumenti, kao Moji predstavnici na Zemlji koji trebaju opomenuti i upozoriti ljude u Moje ime. Vi ne smijete sebe smatrati sigurnima od događaja koji svjedoče o višoj Sili, vi ih se trebate užasavati i vjerovati da je Moja Riječ Istina, da Ja Osobno govorim i govorio Sam kroz njih i da se prema tome definitivno približavate jednom ekstremno teškom vremenu, ako vas Moja milost neće opozvati prije toga. Vi se suočavate sa Krajem jednog razdoblja, i u ovoj izvjesnosti vi trebate živjeti vaš život sukladno… uvijek na vidiku iznenadnog Kraja kojeg se, međutim, ne treba bojati nitko tko svjesno sebe unapređuje/oplemenjuje, tko obraća više pažnje na njegovu dušu nego na njegovo zemaljsko tijelo, jer on neće izgubiti ništa nego jedino dobiti.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4879, 14 Travnja 1950

 

ISPUNJENJE PROROČANSTAVA DANIH OD STRANE

VIDJEOCA I PROROKA

Jako brzo ćete shvatiti da će se Moja Riječ ispuniti, pošto je vrijeme došlo koje sam uvijek i vječito najavljivao kroz vidjeoce i proroke. Svi oni su proglašavali Moju Riječ… na taj način su oni samo izražavali što Sam Ja želio reći ljudima, i pošto Sam Ja proroke koristio kao Moje predstavnike oni su jedino bili u stanju (iz)reći što sam Ja Osobno želio (iz)reći. Otud je sigurno da će se te poruke/objave ispuniti, pošto je Moja Riječ Istina. Vjernici su samo nesigurni kada će se Moja proročanstva ostvariti i prema tome ih se niti ne shvaća ozbiljno, jer svatko vjeruje da će se ono što je ljudima bilo predskazano davno prije dogoditi u budućnosti. Oni ne znaju kada će vrijeme biti ispunjeno, ali niti ne vjeruju da žive usljed tog vremena…

Oni vjeruju a ipak ne vjeruju… ne odbacuju to, ali oni ne žele prihvatiti da se to događa sada, i prema tome su postali ravnodušni prema svom psihološkom zadatku. Ali Ja vam ne prestajem govoriti da vam nije preostalo još puno vremena da razmislite o tome ako ne želite biti iznenađeni. Vi ćete na ovoj Zemlji biti još samo jako kratko vrijeme i na vama je da li ćete vi, također, pripadati stanovnicima Nove Zemlje. U tom slučaju ćete morati vjerovati čvrsto i nepokolebljivo da je Kraj blizu i sebe pripremiti za ovaj Kraj. Vi morate živjeti u skladu sa Mojom voljom, onda ćete sami za sebe otkriti u kakvom vremenu živite. Onda više nećete gubiti vrijeme i također ćete znati kakva Sudbina čeka čovječanstvo; i sa ciljem da ne bi pripadali onim nesretnim ljudima koji će se morati bojati Kraja vi ćete se morati pridružiti Meni i okrenuti vaša leđa svemu što pripada svijetu.

Ali ako živite bez vjere vi ćete jedino obraćati pažnju na svijet i nećete primjetiti opasnost/ozbiljnost trenutka. Onda ćete biti beznadežno izgubljeni jedno beskonačno dugo vrijeme. Ja vas jedino mogu upozoriti na Kraj i podsjetiti vas da ljubite, ali Ja vam ne mogu prisilno prenijeti razumijevanje i znanje. Vi ste prema tome u najvećoj opasnosti i to samo zato što ne vjerujete Riječima, koje će vam opetovano biti proglašavane posredstvom vidjeoca i proroka, da je Kraj blizu. Pa ipak Moja Ljubav će opet i iznova preći vašim putem sa ciljem da vaše misli vodi do Kraja… Moja Ljubav će dopustiti da krenete bolnim putevima sa ciljem da bi sklonili vaše oči od svijeta… Moja Ljubav će vam govoriti putem Mojih slugu, ona vas želi spasiti, ipak, ona vam dozvoljava/priznaje potpunu slobodu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4034, 2 Svibanj 1947

 

PROGLAŠENJA KROZ VIDJEOCE I PROROKE…

Što proglašavam vama ljudima kroz vidjeoce i proroke mora biti uzeto ozbiljno… Takva je Moja volja, i ako želite postupati u skladu sa Mojom voljom onda ne bi trebali malodušno i nezainteresirano prihvatiti što vam Moja Ljubav daje. Ali vi jeste nezainteresirani ako doista slušate Moju Riječ a ipak podbacite organizirati vaš život sukladno Mojim predskazanjima, ako ne stremite ozbiljno ka promjeni u vašem karakteru i ispunjavate Moje zapovijedi Ljubavi. Sa Mojim proglašenjima Ja vas želim upozoriti da ne profućkate vaš život, Ja vas želim opomenuti da još iskoristite vrijeme koje vam je preostalo do Kraja, Ja želim stimulirati vaše duhovno stremljenje i voditi sve vaše misli tako da vi potpuno sazrijete dok još živite na Zemlji. Ali ako ne uzmete Moju Riječ, Moja proročanstva, ozbiljno, vi ćete pustiti da sve ove instrukcije mimoiđu vaše uši neopažene i Moja će opominjanja i upozorenja biti zaludna…

… A kada dođe čas da ste opozvani vi ćete jedino biti sposobni dati (u smislu ‘imati za svoju odbranu’) slabo svjedočanstvo, jer vi ćete podbaciti na Zemlji time što niste uhvatili Moju Ljubavi-punu Očevu ruku kada vam je bila ponuđena. Ako imate duhovnog čuvara vi morate također bezuvjetno sebe Njemu povjeriti jer on će vas zasigurno voditi u ispravnom pravcu. Ali sada, tijekom vremena potrebe, Ja Osobno želim biti vaš Vodič i Čuvar, i ako Mi podarite jedino malo povjerenja vi se doista više ne trebate brinuti o vama samima, niti tjelesno niti duhovno, jer Ja Osobno ću se pobrinuti za vas, vi se jedino trebate pobrinuti da neprestano primate snagu od Mene koja vam osigurava stazu ka usponu. I vi jedino možete primiti ovu snagu u obliku Moje Riječi. Zato ako vam dam znanje u svezi nadolazećeg događaja to je za vas vrlo veliki blagoslov, jer onda ćete imati mogućnost steći Moju naklonost sa vašim ispravnim načinom života, do takvog jednog opsega da vas Ja nikada opet neću napustiti, da ću vas dohvatiti i podići do vrhunca.

Međutim, Ja sada od toga činim stvar posebne nužde, jer vi nemate još puno vremena ostavljeno da promijenite vaše duše. I to je zašto vam se Ja približavam i pozivam vas sa svakim otkrovenjem, sa svakim proglašenjem, i ako prepoznate Očev glas vi ćete se također odazvati na njega, poput male izgubljene ovčice vi ćete obratiti pažnju na glas dobrog pastira, vi ćete slijediti Njegov poziv i to će biti za vašu najveću korist. Ali svatko tko ne zamjeti Moj glas će teško pronaći kontakt sa Mnom, i jednom kada je čas Kraja došao on će biti slab i neće okrenuti njegove oči spram neba budući će on i dalje biti isuviše privezan za Zemlju. I to je što Ja želim odvratiti od vas, Ja vam želim pomoći i prema tome vam opetovano šaljem Moju Riječ odgore i sa njom također razlog za Moju Riječ, tako da ćete Ju vi uzeti sve više ozbiljno, tako da Ju vi slušate i čitate Ju gdjegod prilika sebe predstavi…

… Vjerujte Mojoj Riječi, vjerujte da nećete imati puno preostalog vremena do Kraja, tako da vi vrlo ozbiljno započnete vaš psihološki zadatak, tako da još primite mnoge blagoslove od njega, jer vrijeme je kritično ozbiljno i za vas je hitno nužno pokušati zamisliti da će vas Kraj iznenaditi i vi nećete imati više vremena za vaš stvarni zemaljski zadatak. Slušajte Me i vjerujte Mojoj Riječi i ona će vas uvijek i zauvijek ispuniti sa snagom, Ja Osobno ću biti sposoban pobrinuti se za vas čim Me vi potražite u mislima. I vi ćete biti u stanju svladati sve poteškoće budući je Moja volja da će Mnogo snage biti poslano onima koji čuvaju njihovu vjeru u Moju moć i Ljubav, i Ja ću im pomoći da napreduju duhovno. AMEN

Bertha Dudde, br. 6106, 12 Studeni 1954

 

BRZI KRAJ… ISPUNJENJE PREDSKAZANJA…

Ne budite zavedeni i vjerujte Mojim Riječima, koje vam proglašavaju skori Kraj… Vi niste bili obaviješteni o danu i času budući to nije blagotvorno za vas ako ih znate (Matej 24:36). Ipak nitko od vas ne predočava da je Dan Kraja onoliko blizu kako je bilo odlučeno od vječnosti. Svaki od vas i dalje drži njegove oči čvrsto uperene ka svijetu da činjenica, da će sve doći do brzog kraja, njemu ne izgleda moguća… jer svaki od vas je i dalje vrlo zemaljski orijentiranog uma, čak ako pripada Mojim Vlastitima i ima duhovne aspiracije. Jer vi živite sred svijeta te i dalje morate obavljati vaš posao. I to je zašto su vaše misli često daleko odmaknute od onog što Sam uvijek i zauvijek predskazao. Opet i iznova vam je rečeno kako će Kraj doći iznenada i neočekivano… I vi ljudi nećete odrediti vrijeme, jer Ja ću doći kao kradljivac u noći (1 Solunjanima 5:2; 2 Petrova 3:10)… Ali ne izrugujte se onome što leži pred vama samo zato što u to ne vjerujete… tako da to nećete morati zažaliti jednog dana. Opet i iznova Ja podižem vidjeoce i proroke kako bi vas upozorio i opomenuo kroz njih da sebe pripremite za neizbježno. A ipak Ja vas neću obavijestiti o danu i času da vas ne bi zbunio, tako da ne bi ograničio vaše misli i akcije. I čak kada Dan dođe on će iznenaditi ljude, budući se ništa izvanredno neće prije toga dogoditi i svjetovni će se ljudi više nego ikada upuštati u zadovoljstva i uživati njihove živote (Matej 24:37-39)… Samo nekolicina vidi svjetlo ali njihovim se opominjanjima smije… sve dok Ja ne interveniram i Moja Riječ se ispuni… Prema tome prihvatite sve što vam je saopćeno kroz glas Duha kao Čistu Istinu… Očekujte Kraj vrlo brzo, jer vrijeme je bilo ispunjeno… vrijeme žetve je pristiglo (Matej 13:38-43). AMEN

Bertha Dudde, br. 5798, 29 Listopad 1953

 

NEVJEROVANJE PO PITANJU PROGLAŠENJA…

Vi ljudi ne dajete pouzdanja upućivanjima u svezi Kraja… vi živite u svijetu i ne želite prihvatiti ono što sebe priprema izvan materijalnog svijeta i što će se, sa izvjesnošću, dogoditi u vrijeme određeno od strane Mene. Ja ne mogu u vas usaditi vjerovanje, ono mora proizaći u vama samima; Ja vam mogu jedino uvijek pomoći time što usmjeravam vaše oči spram aktualnih događaja koji bi vas uistinu trebali učiniti opreznima. Jer Ja Sam proglasio znakove posljednjih dana kroz vidjeoce i proroke, koji su jedino proglasili u Mojoj volji što su vidjeli da se događa u posljednjim danima. I čak sada Ja jedino mogu skretati vašu pažnju na to, Ja vas jedino uvijek mogu opet opomenuti da obratite pažnju na ono što se događa oko vas… I onda ćete zasigurno prepoznati čas u kojem živite (Matej 24:32, 33). Jer Ja neću dopustiti da doživite Kraj bez upozorenja, on vas neće snaći bez da je bio najavljen; ipak čim vi ne dajete pouzdanja ovim proglašenjima on će vas iznenaditi, budući Moja Riječ sebe ispunjava budući je jedina Istina. Čak ako vam je napredak obećan od strane ljudi… to isto tako neće spriječiti Kraj, i jedino će postati jasno očigledno gdje vjera više ne postoji (Luka 18:8), gdje će se jedino zamjećivati svijet u kojem je Moj protivnik prevladao. I to je, također, znak prilazećeg Kraja…  Jer biti će kao u doba Noe (Matej 24:37-39)… Ljudi će živjeti u grijehu, jedino će se naslađivati i pokušati izvući što mogu iz svijeta… ali oni više neće obraćati pažnju na Mene. I ako samo promatrate ljudski stav spram Mene, spram vašeg Boga i Stvoritelja od vječnosti, onda ćete biti također sposobni otkriti u tome znak posljednjih dana… Razlog zašto ljudi više nemaju vjeru je zbog njhova nedostatka Ljubavi… Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12)… i, prema tome, vjera je također umrla (Luka 18:8), jer čak oni koji sebe nazivaju religioznima, koji ne niječu potpuno Boga i Stvoritelja, nemaju žive vjere, inače bi sebe pripremili za Kraj, inače bi ne-kolebajući se vjerovali naznakama Kraja (Knjižica br. 6)… Sva opominjanja i upozorenja su uzaludna za one kojima su adresirana… I čak ako kucam jako glasno i jasno na vrata njihova srca, čak ako ih prepadnem kroz neočekivane događaje u njihovim životima i njihovom okruženju, oni će jedino na njih gledati na svjetovan način i neće prepoznati Moj glas, čak ako on njima jasno govori… I što se više Kraj približava to oni više odlučno odbacuju upućivanja, činjenica da će viša sila intervenirati njima izgleda sve više nevjerojatna… ali utoliko više će ljudi spremni biti za njihovu propast… I sve će se dogoditi kao što Sam najavio.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3579, 16 Listopad 1945

 

POSLJEDNJI DANI… BUDUĆNOST – SADAŠNJOST…

Bog je predskazao ljudima što će se dogoditi Zemlji u skladu sa Njegovim vječnim planom Spasenja… On ne želi da oni dožive posljednji Dan nepripremljeni, On ih ne želi iznenaditi neočekivano u njihovom nesavršenstvu nego im daje obilje mogućnosti unaprijed da postignu savršenstvo. On ih želi potaći da postanu duhovni, On ih želi upozoriti na posljedice ako zanemare Njegove podsjetnike, i On želi obavijestiti Njegove Vlastite o svim događajima koji će se zbiti tijekom posljednjih dana (Knjižica br. 6) kako bi osnažio njihovu vjeru i dao im nadu i povjerenje u njihovo izbavljenje. On neće dozvoliti da se išta dogodi Zemlji bez da prije toga obavijesti ljude, tako da bi Ga oni trebali prepoznati u svim nadolazećim događajima. Ali On se neće nikada odvratiti od Njegovog vječnog Plana Spasenja kojeg je bio mudro promislio u saznanju o njegovoj učinkovitosti. Vrijeme do Kraja se može itekako otegnuti, ali će on neopozivo doći, i iz tog razloga sva se proročanstva u svezi Zemlje i znaci posljednjih dana trebaju uzeti doslovno. I stoga ljudsko biće može očekivati Kraj u bilo koji čas, on treba uvijek očekivati da se Kraj može dogoditi u sadašnjem vremenu, i prema tome pridati veliku važnost unapređivanju sebe samoga, njegove duše, tako da može izroniti neozlijeđen i stajati pred Bogom na Sudnji Dan. Čim ljudsko biće vjeruje u Kraj kako će biti u budućnosti on postaje ravnodušan i trom u radu na sebi samome.

Međutim, ako on očekuje da bi se Božja proročanstva mogla ispuniti u sadašnjem vremenu on uzima transformaciju njegove prirode ozbiljno, i to je Božja nakana od početka, i On potiče ljude da promijene njihovu prirodu. Ali ipak jednog dana će Njegova predskazanja postati sadašnjost i hoće se ispuniti riječ po riječ. I tik pred događaje ljudi će najmanje vjerovati proročanstvima i baš ovo će demonstrirati da su pristigli posljednji dani. Kada nitko više ne očekuje transformaciju Zemlje, kada ljudi odbacuju svu važnu informaciju, kada promatraju sve događaje sa svjetovnog i materijalnog gledišta i zanemaruju Božanskog Stvoritelja, to jest kada poriču svaku povezanost između sudbine čovječanstva i Božanske volje… onda čas nije daleko, jer onda je čovječanstvo doseglo stupanj zrelosti koji uzrokuje Kraj. I onda će Božja proglašenja sebe ispuniti doslovno, na užas onih koji ne vjeruju i zbog toga su potpuno nepripremljeni, i na radost i utjehu nekolicine koji očekuju posljednji čas kao čas izbavljenja iz najveće zemaljske nevolje. Jer jednog dana će čak budućnost postati sadašnjost, i premda je Božja Ljubav beskonačno velika, jednog dana će Božja pravednost zauzeti njezino mjesto i dokončati stanje koje je katastrofalno za i dalje nesavršene duhovne supstance u svemiru. I iz tog razloga ljude bi trebalo neprestano podsjećati na Kraj, oni trebaju biti obaviješteni o Riječi Boga Koji koristi Njegove proroke da upozori i podsjeti ljude i zbog toga im govori kroz posrednike… Kraj je vrlo blizu i blažen je onaj koji vjeruje proročanstvima i sebe priprema. Dan će doći neočekivano i uzeti sva živa stvorenja sa Zemlje bilo da ih odvede ili u vječni život ili u smrt, kao što je Bog proglasio u Riječi i Pismu. AMEN

Bertha Dudde, br. 9008, 4 Srpanj 1965

 

KRAJ ĆE DOĆI SASVIM IZVJESNO…

Svakoj će velikoj katastrofi također prethoditi Moja nagovještavanja, Ja ću upozoriti i opomenuti ljude, prema tome su Mi potrebni vidjeoci i proroci koji će raširiti ova nagovještavanja među ljudima… Prema tome, pogrešno je odbaciti sva proročanstva ili ih prikazati kako su neistinita, čak ako se ona i ne ostvare smjesta, jer sve će se dogoditi u pravo vrijeme, i Ja Sam često nagovjestio nadolazeći događaj dugo unaprijed, ali nitko ovim Riječima nije davao nikakva pouzdanja. I prema tome Ja također najavljujem i uvijek Sam najavljivao Kraj jednog zemaljskog perioda unaprijed, tako da su čak Moji učenici ovo očekivali tijekom njihova života na Zemlji. Unatoč tome, Ja Sam uvijek tako formulirao Moja predskazanja da nikakvo određeno vrijeme nije bilo dano ljudima, da su ga oni u stvari uvijek mogli očekivati, budući je doista uvijek bila Moja namjera da ih uvjerim kako će Kraj nepogrešivo doći… Ipak vrijeme ne stoji na mjestu, i budući će se Moja Riječ neizbježno ostvariti ovaj će se najavljeni Kraj sasvim izvjesno morati dogoditi jednog dana… Svatko tko zna Moj vječni Plan Spasenja također prepoznaje nužnost Kraja za sve duhovne supstance i dalje zavezane u stvaranju… Jer budući je on svjestan neprestanog razvojnog napretka duhova, njemu je također jasno da se s vremena na vrijeme… koje je za vas beskonačno dugo… mora zbiti totalna transformacija zemljine površine tako da duhovna supstanca zavezana u tvrdu materiju također može imati mogućnost dalje se razviti… Ako ljudi nalaze takvo veliko uništenje zemljine površine dvojbenim onda su oni bili ostavljeni u neznanju od strane svijeta duhova koji ih je podučio… U tom slučaju Ja moram ispraviti te pogreške, jer baš je nadolazeći Kraj Zemlje u njezinom sadašnjem obliku što je izuzetno značajno za cijelu ljudsku rasu, naposlijetku, ona je u opasnosti da potpuno podbaci na svojoj konačnoj probi volje i morat će iznova otrpjeti užasnu sudbinu.

Iz ovog razloga Moje su sluge podučene da najave ovaj Kraj, ali ne samo da daju izvješće o činjenici Kraja, namjesto toga, Ja također sve potkrepljujem, tako da ljudi neće jedino slijepo vjerovati nego biti sposobni primiti baš kao i dati ispravno i istinsko objašnjenje za sve. Moja Ljubav pripada svim palim duhovima, ne jedino ljudskom biću… I čas slobode iz najtvrđeg ograničenja mora, prije ili kasnije, također doći, posebice za duhovnu supstancu i dalje zavezanu u materiju, koja je već venula jedno beskonačno dugo vrijeme, kako bi bila postavljena u lakšu formu u kojoj će njezino služenje biti lakše… I ako vi ljudi imate znanje o bilo čemu, ako vas Sam Otac podučava od-gore, onda vi doista ne trebate sumnjati, vi možete prihvatiti sve kao najčišću Istinu, čak ako Ja i dalje produžavam vrijeme prije ovog čina uništenja stare Zemlje… Unatoč tome, Dan će doći van ikakve sumnje… Žalosno, ima previše ljudi koji ne vjeruju u totalnu transformaciju zemljine površine, koji povjerenje daju izvještajima ljudi ili također duhovnih bića kojima nedostaje znanje o Mojem vječnom Planu Spasenja. Ipak Ja ne mogu učiniti više nego vama ljudima govoriti odgore i objasniti što motivira Moju vladavinu i aktivnost i moram ostaviti na vama to kako ćete se odnositi spram Moje Riječi. Pa ipak, nije lako za Moje sluge na Zemlji da će ljudi prihvatiti ovu Riječ kao ‘Moju Riječ’, posebice kada se to tiče ispravljanja zabluda, kada svaka osoba vjeruje kako oni znaju Istinu i ‘Moja Riječ’ njoj ne znači više od ljudske riječi ili riječi iz duhovnog svijeta… koju je nemoguće dokazati kao istinitu sve dok Ja nisam zazivan za podršku tako da ćete doista jedino biti podučeni od strane svjetlosnih bića kroz koje izlijevanje Mojega Duha može teći… U tom slučaju, međutim, svi rezultati će korespondirati; vi ćete osjetiti Istinu… pod uvjetom da najozbiljnije žudite Istinu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4020, 9 Travanj 1947

SUMNJA U BOŽJA OTKROVENJA… ELEMENTI PRIRODE…

Vi toliko hitno potrebujete primiti Moju Riječ a ipak jedva da joj ikada vjerujete… Vi neprestano dozvoljavate sebi da budete okruženi/pritješnjeni sumnjama s obzirom na to da li vam Moje sluge dostavljaju Istinu. Vi odbacujete ono što vam izgleda neprihvatljivo a što je unatoč tome neizbježno u skladu sa vječnom odredbom. Ja uvodim vas, čiji je duh probuđen, u Moj plan Spasenja tako da ćete prepoznati vrijeme Kraja i možete također skretati pažnju vaših ljudskih bića na Kraj. Ja vam naznačavam znakove i sve od početka ovog perioda Spasenja Sam također predskazao posljedice niskog duhovnog stupnja kako bi vam dao priliku da sebe pripremite tako da će Kraj za vas biti jedan blaženi.

Ipak Moja se objavljivanja ne uzimaju ozbiljno, stoga Ja nastavljam Sebe otkrivati opet i iznova, i ne samo kroz Riječ koja proizlazi iz Mene i svjedoči o Meni, nego Ja također želim biti prepoznatljiv onima koji neće dati pouzdanje Mojoj Riječi, koji neće dozvoliti sebi da budu podučenima kroz Moje sluge na Zemlji i koji prema tome također gledaju Moja predskazanja sa potpunim nevjerovanjem. Ja im želim pristupiti na drugačiji način, Ja im želim Sebe otkriti kao Gospodara Stvaranja Kojem ni jedna ljudska volja ne može pružiti otpor… Ja im se želim suočiti sa Silom koju ni jedna ljudska volja ne može slomiti ili poraziti… Ja im želim govoriti u jeziku koji je glasan i jasan, Ja želim govoriti glasom groma i elementi prirode će Me poslušati i svjedočiti za Mene (Knjižice br. 49 & 50). I ovo će biti posljednja Riječ opominjanja koju Ja izgovaram kako bi onda pustio da se događaji odviju njihovim tokom do Kraja. I ovaj posljednji izražaj Moje moći i snage će biti blagoslov za cijelo čovječanstvo, ipak on će jedino biti učinkovit za mali broj ljudi, budući svatko tko Me ne prizna neće vidjeti ništa neobično u ogromnoj prirodnoj katastrofi već će na nju gledati tek kao jedan čin prirode čak ako se složi kako on nema kontrolu nad ovim činom. A ipak, Ja neću odstupiti od Mojeg plana od vječnosti i nastavit ću nagovještavati opet i iznova da ću Sebe otkriti kroz prirodnu katastrofu jednog takvog opsega koju svijet nikada prije nije doživio. Zašto ću Ja to napraviti?

Vrijeme hita prema Kraju, ljudi žive malodušno i letargični su… oni ne shvaćaju važnost vremena i stoga će biti probuđeni, Ja Osobno im želim pristupiti, jer u njihovoj akutnoj fizičkoj nedaći kada su suočeni sa smrću misao o Stvoritelju će se unatoč tome pojaviti i nekolicina će i dalje pronaći i krenuti stazom ka Meni… I poradi ovih nekoliko što je proglašeno u Riječi i Pismu će biti ispunjeno. Bezbrojni ljudi će doista izgubiti njihove živote i ući u kraljevstvo onostranog u jednom nesavršenom stanju, ipak Ja ću im biti milosrdni Sudac i cijeniti posljednju žrtvu koju Mi prinose sa njihovom ranom smrti time što ću ih osigurati sa većim prilikama da postignu zrelost u duhovnom kraljevstvu i podarujući im potporu na svaki način. Unatoč tome, Ja ću govoriti kroz prirodu bez ikakve sumnje, i svi vi ćete biti tome svjedocima i biti ćete u stanju sebe uvjeriti u Istinu Moje Riječi koja dolazi čista i jasna odgore, budući je to Moja volja da vi nećete doživjeti nešto tako silno da bi to moralo šokirati svačiji način razmišljanja samo ako imaju malo vjere u Stvoritelja i Zaštitnika neba i Zemlje. Ali svatko tko je ujedinjen sa Mnom ne bi trebao sumnjati u Moju Riječ, jer Ja izražavam Sebe kroz Moje sluge na Zemlji i želim da Moja Riječ bude predana dalje i prihvaćena kao Čista Istina i sve sumnje da budu prognane iz srdaca Mojih Vlastitih, budući vam Ja Osobno govorim i neću nikada dopustiti da Moja Riječ bude predana ili protkana sa greškom ljudima dobre volje… koji Mi žele služiti i prema tome su unajmljeni od strane Mene kao radnici u Mojem vinogradu tijekom posljednjih dana prije Kraja (Matej 20:1-16).  AMEN

Bertha Dudde, br. 5678a, 17 Svibanj 1953

 

ISPUNJENJE PREDSKAZANJA… PRETHODNA KATAKLIZMA…

Vrijeme je ispunjeno, sve ukazuje na Kraj… pa ipak jedino ljudi koji streme spram Mene mogu vidjeti znakove, jer njihove su oči okrenute prema nebu, i stoga oni također odgore primaju prosvjetljenje i ne dvojbe kako će se sada zbiti što su vidjeoci i proroci bili predskazali na Moje instrukcije. Što se njima čini očigledno je potpuno nevjerojatno svjetovnim osobama, oni gledaju na stvari sa drugačijim očima nego oni koji jedino vide svijet i prema tome također jedino žive za svijet i njegova zadovoljstva, i čiji će duh postajati rastuće mračniji što se Kraj više približava. I za sve ove ljude prije Kraja će se još zbiti jedan događaj koji bi zasigurno mogao promijeniti njihovo razmišljanje, koji bi ih mogao zaustaviti i zamisliti, samo kada bi imali bar malo dobre volje! Ja i dalje želim Sebe u-naprijed otkriti, premda Me onda oni i dalje neće morati priznati… Još jednom će oni izgubiti ono za čim pohlepno čeznu, njihova zemaljska vlasništva će biti uništena i iznova im oduzeta, ipak od strane sile koju oni ne mogu smatrati odgovornom za to… Ja želim Sebe očitovati kroz prirodne elemente kako bi ih spasio… Gdje i dalje postoji iskrica vjere u čovjeku tamo je također mogućnost za spasenje, jer on još može okrenuti njegove misli ka Meni u posljednji čas i zazivati Me za pomoć… i čak ako izgubi njegov smrtni život… ovaj će se poziv čuti i njegova će mu vjera biti nagrađena u kraljevstvu onostranog, gdje će on pronaći pomoć… Ja jedino želim vidjeti jednu priznavajuću/potvrdnu misao i Moja će se ruka protegnuti do svakoga, kako bi mu Sebe konačno demonstrirao. Ja vam doista olakšavam da vjerujete u Mene samo ako bi vi to stavili na probu zazivajući Me u duhu i Istini. I prema tome ću Ja napraviti posljednji pokušaj da ih spasim, da spasim one koji još nisu u potpunosti postali plijenom Mojemu protivniku (Sotoni)…

Pustit ću da Zemlja zadrhti i svaka nada u zemaljsko izbavljenje iščezne… I gdje nikakva pomoć nije više moguća Ja jedini mogu još osigurati izbavljenje, jer Meni ništa nije nemoguće… I svatko tko se, u krajnoj krizi, prisjeti njegove nevine vjere, tko učini ovaj posljednji pokušaj da Me zazove, to uistinu neće zažaliti… On će biti spašen u vremenu i vječnosti, budući će gubitak njegova zemaljskog života onda jedino biti blagoslov ako se duša i dalje uspinje u duhovnom kraljevstvu. Premda prirodne sile nisu uvijek smatrane kao izražaj Moje moći i snage, ipak smrtni strah povremeno čini da se drugačije misli pojave nego bi ih ljudsko biće obično imao, on Me može prepoznati u trenutku i prema tome Me također zazivati za pomoć. Ipak ovo se nikada ne primjenjuje na riječ koja je samo izgovorena od strane usta, ako srce nije uključeno… Vrijeme je ispunjeno, ali prije toga će se zbiti što Sam vam proglasio i što vam opetovano opet proglašavam… jedan neobičan prirodni događaj, koji je naumljen podsjetiti vas na Kraj koji će slijediti uskoro nakon toga. Ja vas neprestano opominjem i upozoravam da obratite pažnju na Moje Riječi, i skrećem vašu pažnju na znakove vremena, ipak ne mogu vas prisiliti prihvatiti Moje Riječi kao Istinu… međutim, zapamtite ih, tako da će vas podsjetiti na Onoga Koji vam govori i Koji uistinu želi jedino što je za vas najbolje, Koji vas želi izbaviti iz bezdana prema kojemu su se oni od vas, koji su potpuno lišeni vjere, zaputili. AMEN

Bertha Dudde, br. 5678b, 18 Svibanj 1953

 

ISPUNJENJE PREDSKAZANJA… PRETHODNA KATAKLIZMA…

Posljednjem Sudu prema tome prethodi ozbiljna opomena, jedna naznaka skorog Kraja i istovremeno dokaz za njega, budući Moje proglašavanje sebe ispunjava i time vi ljudi možete jednako sigurno očekivati Kraj, koji je ne dugo nakon toga naumljen nadoći na ovu Zemlju i njezine stanovnike. Sudbina čovječanstva je definitivno duboki bezdan, bez obzira da li ostanu živi samo kratko ili jako dugo vrijeme, jer oni su u potpuno mračnom duhovnom stanju i ne čine ništa sami od sebe kako bi ga poboljšali. To je zašto ću Ja morati uznemiriti njihovu spokojnost… Nešto se mora dogoditi što je njima toliko neshvatljivo, što ih užasava i jasno im ukazuje na njihovu tjelesnu smrt… Jedino smrt plaši nevjerne ljude i prema tome ću im Ja učiniti smrt potpuno jasnom, ipak jedino sa namjerom da bi ih motivirao da u najvećem strahu zazovu Mene, Koji ih jedini mogu održati u životu kada zemaljsko izbavljenje više ne izgleda moguće. Takav poziv i dalje može rezultirati u čovjekovom spasenju… takav poziv ih opet može dovesti blizu Meni ako nastaje iz srca i onda će od strane Mene zasigurno biti uslišen. Ljudi nemaju ideju o događaju sa kojim ih Ja iznova želim podsjetiti na Moje postojanje…

I svi će elementi međusobno podivljati, biti će to kao da je pakao bio oslobođen i nahrnuo na ljude, i za njih neće biti izbavljenja… dok Ja Osobno ne zapovjedim elementima i dokončam čas užasa i terora (Joel 2:31)… Ništa Mi nije nemoguće, i ova vjera u Moju svemoć, Ljubav i mudrost će uistinu imati čudesan učinak u ovim trenucima straha. Jer Moji će Vlastiti izroniti neozlijeđeni iz ovog iskustva, otvoreno slaveći Moju milost i snagu i Moju Ljubav… I oni koji su Me pronašli u njihovoj nevolji će im se pridružiti u njihovim hvalama/slavljenju, oni će poduprijeti njihova bližnja ljudska bića pomažući im i tješeći ih u realizaciji snage vjere, koju oni također žele prenijeti njima. Ja Sam najavio ovaj događaj unaprijed opet i iznova vas ljude upućujem na njega… Naučite vjerovati i zazivajte Me ako Me na taj način prepoznate, i onda također vjerujte da će Moje posljednje proglašenje sebe također ispuniti, kako će doći Kraj i sa njime posljednji Sud… I iskoristite ovo posljednje vrijeme milosti, nadoknadite što se zanemarili, ne dopustite da posljednji Dan pristigne i pronađe vas nepripremljene, jer onda više neće biti spasenja za one koji Me još nisu pronašli… onda će ljudi ostati u grijehu i biti uništeni budući su ignorirali Moja opominjanja i upozorenja i tako će biti nesposobni pronaći milosrđe jednom kada je pristigao Kraj.  AMEN

Bertha Dudde, br. 8876, 29 Listopad 1964

 

OBNOVLJENO UPUĆIVANJE NA KRAJ…

Koliko često vam je skori Kraj već bio ukazan, koliko često ste bili opominjani da ne živite vaš život na Zemlji samozadovoljno i da gorljivo radite na unapređenju vaše duše, ipak vi ne činite ništa kako bi izbjegli užasnu sudbinu obnovljenog prognanstva… Vi ne vjerujete ovim upućivanjima dok se jednog dana on ne sruči na vas sa silom i onda više nećete biti u stanju promijeniti vaše razmišljanje i namjere. Jer vrijeme koje Sam odredio za njega će biti ispoštovano i Posljednji Dan će doći poput kradljivca u noći… Ipak prije toga vi ćete još biti ozbiljno prodrmani iz vašeg sna… jer svi veliki događaji bacaju njihovu sjenu pred sobom… I ovo će, također, za vas izgledati nezamislivo, jer elementi prirode će tako sebe nasilno očitovati da će uzeti mnoge ljudske živote i prouzročiti veliko jadikovanje… A ipak, ovaj prirodni događaj će jedino rezultirati u činjenici da će ga ljudi priznati kao vladavinu više Sile manje nego ikada, da će on jedino pridodati njihovoj sumnji u ovu Silu budući se Bog Ljubavi ne može prepoznati u jednom događaju gdje će bezbrojni ljudi morati sebe žrtvovati… Ali kako ću vam dati znak Moje sile i moći? Vi, koji ste nesposobni vjerovati u ovu Silu premda ste Njoj na milosti i nemilosti? Ako vam govorim potiho, vi Me ne slušate, vi zatvarate vaše uši i oči i niste sposobni vidjeti nježno svjetlo koje vas obasjava… A budući vi ne obraćate pažnju na Moj tihi glas Ja moram govoriti glasnije… tako glasno da nitko više ne može nijekati ovaj glas. Ipak vi ćete se svi davati isprike tako da ne morate priznati da ste bili adresirani od strane Boga za vaše vlastito dobro. Ali oni koji prepoznaju ovaj poziv na buđenje, koji prepoznaju Mene Osobno u bješnjenju elemenata prirode i nađu utočište u Meni će doista biti spašeni, jer čak ako izgube njihov zemaljski život oni će unatoč tome ući u vječnost sa shvaćanjem o Bogu i biti će sposobni nastaviti njihov uzlaz.

Ali Kraj će doći uskoro nakon ove intervencije… bez obzira kako nevjerojatan on vama izgledao… Ovaj Kraj je bio planiran od početka (Djela 17:31) i ništa Me neće uvjeriti da ga obustavim, jer Ja ne uzimam u obzir jedino ljudsko biće koje podbacuje na njegovoj posljednoj probi volje nego su sve tvorevine blizu Mome srcu čiji je razvoj još ispod ljudskog stadija ali koje su također Moja bića kojima podarujem milosrđe i koja želim voditi do uzlaza (Rimljanima 8:19-22). I u ovu svrhu Zemlja će morati sebe obnoviti, zemljina površina mora proći kroz totalnu transformaciju, i Dan je čvrsto predodređen.

I vama ljudima mora biti rečeno da trebate obratiti pažnju na znakove vremena… da Sam vam rekao ‘da će biti baš kako je bilo u vrijeme Poplave…’ Ljudi će uživati život do punine, oni više neće biti sposobni prestati grješiti budući će jedino ljubiti sebe same, i ova pogrešna ljubav će im dopustiti da čine štogod žele… I ovo će rezultirati u pobrkanom razmišljanju, jer nitko više neće obraćati pažnju na Božansku Riječ koja im jasno ukazuje Njegovu volju… I onda jedino kratko vrijeme vjerske borbe leži pred vama (Knjižica br. 48), koja je posljednja faza prije uništenja, to je vrijeme kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, kada oni moraju ispovijedati/priznati Mene kao njihova Gospodara i Boga, kao njihova Iskupitelja… kako bi onda bili sposobni ući u raj Nove Zemlje…  Čas Suda je vrlo blizu a, ipak, ljudi odbijaju slušati, oni nastavljaju živjeti njihov život na Zemlji nezainteresirano i nesavjesno (u smislu: bez-skrupulozno), i bez obzira koliko puno ljudi to spomene, njima nedostaje vjere a bez vjere oni neće promijeniti njihov način života… Ali Dan će doći poput kradljivca u noći (Matej 24:42-44; 1 Solunjanima 5:2), i blaženi su oni koji ukažu povjerenje Mojim Riječima i žive na takav način da ih ovaj Dan ne može uplašiti… koji će prema tome također odnijeti prevagu do Kraja.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5589, 29 Siječanj 1953

IZNENADAN KRAJ SRED EKSTAZE SVJETOVNOG UŽIVANJA…

U ekstazi svjetovnog uživanja ljudi ne obraćaju pažnju na znakove odgore, a Kraj se približava golemim koracima. Svijet drži sva njihova čula očaranima i potpuno zamućuje duh; oni ne poštuju nikakvog Boga i ne boje se sile odgore, jer oni su zadovoljni sa mjerama koje poduzimaju vladajuće sile, i što su više sekularna njihova svjetovna obećanja o unapređenju to im oni više aplaudiraju. To je isto stanje stvari kao što je bilo u doba velike poplave; njihova povećana žudnja za životom ne dozvoljava nikakve duhovne misli, i ispunjenje njihovih želja i žudnji je grešno budući oni odbacuju svu umjerenost i prepuštaju se neobuzdanim zadovoljstvima i na taj način sebe potpuno polažu u ruke Božjeg protivnika (Sotone). I on je sa ovim ljudima odnio njegovu pobjedu u igri; on ih je navabio sa zemaljskim vlasništvima i pridobio ih iznenađujuće brzo. Ali njegova pobjeda predstavlja smrt za ljude, smrt tijela i duše, jer do Kraja još nema puno, Kraj će doći sred ekstaze uživanja, neočekivano i tako brzo da nitko neće biti sposoban razmišljati o njemu i više neće biti uzmicanja. Oni bi zasigurno mogli prepoznati da je bilo kratko prije ponoći, jer svi su znaci na to ukazivali, ipak oni su držali njihove oči i uši zatvorenima da ne bi čuli i vidjeli što nisu željeli čuti i vidjeti. I time će Kraj doći neočekivano…

Kada su požuda i porok dosegli njihov vrhunac, kada se grijeh izmiče kontroli da se više ne može zaustaviti pomoću upozorenja i opominjanja od strane Božjih slugu… onda Sud mora doći, koji je uvijek i zauvijek bio nagovještavan. Prema tome, obratite pažnju na znakove (Knjižica br. 6), zemaljski napredak će biti prepoznatljiv koji će predstavljati jedno neograničeno uživanje života za svjetovne ljude koji pokušavaju steći štogod mogu iz svijeta. Čineći tako oni će naći opominjanja/savjete njihovih vjernih braće neprikladnima i kao prepreku na putu, iz tog razloga će potonji biti tretirani sa takvim neprijateljstvom da će vrijeme oskudice započeti za vjernike poradi Isusova imena, budući će se cilj grešničkih napada fokusirati na Njegovo učenje i budući će svatko tko ispovijeda Isusa i Njegovo učenje biti lišen svega osnovnog za življenje. Međutim, ovo vrijeme neimaštine će biti privremeni blagoslov za vjernike, jer njihova vjera će postati rastuće snažnija budući će im očigledna snaga biti dostavljena odgore i budući će oni biti sposobni čuti Riječ Božju bilo direktno bilo kroz Njegove glasnike… I ovo je vrijeme još pred vama; ono će pristići bez ikakve sumnje i mora biti prebrođeno, budući je nužno razdvojiti koze od ovaca, budući stav svake pojedinačne osobe mora biti razjašnjen; svaka pojedinačna osoba mora donijeti odluku za ili protiv Boga, i budući ova odluka treba biti donešena u potpuno slobodnoj volji pritisak vršen od strane svjetovnih vlasti će biti dozvoljen, baš kao što će blagoslovi od gore osigurati iznimnu snagu onima koji ih žele iskoristiti u vjeri u Boga… u Isusa Krista, Sina Božjega i Iskupitelja svijeta… Ljudi će još morati proći kroz teška vremena, ipak blažen je onaj koji doživi život kao težak… Jer drugi će biti poraženi budući nisu obraćali nikakve pažnje na ikakve znakove, budući se nisu bojali ničega a ipak oni će se unatoč tome morati suočiti sa Božjom odlukom na Dan Suda kada je došao Kraj ove Zemlje.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5305, 28 Siječanj 1952

 

POSLJEDNJI ĆE DAN DOĆI IZNENADA I NEOČEKIVANO…

Bio vam je nagovješten iznenadan Kraj… To treba biti shvaćeno na način da nitko nije sposoban odrediti Dan (Matej 24:36), da nitko ne zna Dan kojeg će jedino Moji Vlastiti biti sposobni raspoznati napomol ogromne, skoro nepodnošljive nevolje koja je također bila nagovještena kao jedan događaj koji će se zbiti prije Kraja. Mnogi ljudi zasigurno znaju da je vrijeme Kraja započelo i da će ono, prije ili poslije, završiti sa ovim Danom… oni to znaju budući se o tome svugdje govori ali oni ne to ne vjeruju tako čvrsto da bi sebe pripremili za ovaj Dan. Svjetovni će ljudi biti zahvaćeni od strane strahovite žudnje za zadovoljstvom, čak više pohlepno oni odaju počast svjetovnom zadovoljstvu i bestidno uživaju na uštrb drugih, njihove želje i prohtjevi postaju sve veći, i oni se podrugljivo smiju onima koji, u njihovoj vjeri u Mene, zanemaruju svjetovna zadovoljstva, i uzrokuju im štetu kadgod je to moguće. Svijet živi u grijehu… I ovo će biti vaš siguran znak, jer vi ćete doživjeti stvari za koje ne bi vjerovali da su moguće… Zlo ponašanje vaših bližnjih ljudskih bića će razotkriti čas na svjetovnom satu…

I unatoč činjenice da ćete sve biti sposobni promatrati i da su znaci vremena potpuno očigledni (Knjižica br. 6), vi, također, ćete biti uhvaćeni na iznenađenje, jer Kraj će doći skorije nego što mislite… Kraj će doći od danas do sutra, to jest, aktivnost svijeta će pulsirati izvanredno živahno i nagnati ljude da vjeruju kako su na vrhuncu života, da su u kontroli i mogu oblikovati njihov život kako im paše… Moji Vlastiti će pomno promatrati ovo uzbuđenje/metež i očekivati slom, ipak oni, također, vjeruju da će Sud još biti odgođen napomol ljudske ekstremne životne radosti premda je njihova priroda užasna i bezosjećajna. Međutim, stalna napadanja potonjih će rasti i Ja Osobno ću ih zaustaviti… Iz ovog razloga ću doći iznenada i neočekivano čak za Moje Vlastite, jer grijesi svjetovnih ljudi su sramotni, Sotona prekoračuje njegovu ovlast i stoga je došao njegov čas… Kada ga nitko ne očekuje Dan će doći koji je bio određen od početka (Djela 17:31)… Posljednji Dan na ovoj Zemlji, koji donosi strah i užas za one ljude koji pripadaju Sotoni, ali koji također predstavlja izbavljenje Mojih Vlastitih od krajnje nevolje… Dan Suda, kada će se dogoditi što je bilo proglašeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3519, 21 Kolovoz 1945

 

KRAJ SVIJETA… SUDNJI DAN…

Kraj će doći kada ga nitko ne očekuje… To će biti vrijeme kada će ljudi koji su odbacili Boga uživati život do punine dok Bogu vjerni tjeskobno očekuju Dolazak Gospodnji. Prijašnji, međutim, ne troše ni jednu misao na predstojeći Kraj, oni žive za trenutak bez skrupula ili ublaživanja njihovih zemaljskih užitaka, oni se naslađuju, počinjavaju grijehe i totalno su podređeni Sotoninom utjecaju. To će biti vrijeme kada je bilo postignuto prividno poboljšanje uvjeta življenja, kada je zemaljska nevolja bila umanjena za ljude koji udovoljavaju zahtjevima vladajuće sile, kada jedino oni ljudi moraju trpjeti koji su isključeni naračun njihove vjere. I sred ove euforije doći će Sud… iznenađujući čak Bogu vjerne budući ništa prije toga nije davalo utisak da bi se promjena njihove tužne situacije mogla dogoditi. Čovječanstvo je prepuno krivnje grijeha, ono je sebe potpuno razdvojilo od Boga i okrenulo se Njegovom protivniku (Sotoni), ono je primilo njegov dio na Zemlji, zemaljske užitke u izobilju, i ljudske namjere i nastojanja postaju rastuće gori i sebe demonstriraju u njihovim akcijama protiv vjernih, koji su nemilosrdno tiranizirani i bespomoćni protiv njihove sile i brutalne agresije. Oni obavljaju prvoklasan posao za Sotonu i čovječanstvo je spremno za uništenje. I time će Kraj doći kako je proglašeno u Riječi i Pismu… To će biti užasan dan za ljude, Zemlja će se rastvoriti, plamenovi će izbiti kroz zemljinu koru i svi će elementi biti u pometnji… I ljudi koji pokušavaju pobjeći će provaliti u neopisivu paniku, ipak gdjegod da se okrenu oni će pronaći svugdje isto, sigurno uništenje… Kraj je došao za one čiji je um okrenut od Boga… i izbavljenje od najveće nevolje za Njegove Vlastite, koji će biti živi odnijeti (1 Solunjanima 4:16, 17) i time izbjeći fizičku smrt. Bog je već nagovjestio ovo vrijeme dugo unaprijed, ipak nitko ne smatra vrijednim Njegova predskazanja, i stoga će ljudi iznenada naći u užasnoj situaciji iz koje nema bijega. Uništenje stare Zemlje je bilo odlučeno od vječnosti, ali kada će se dogoditi ostaje skriveno od ljudi, i time će ga oni doživjeti u vrijeme kada oni za sebe vjeruju da su sigurni i gospodari svijeta, kada oni pokušavaju izvući koliko god je moguće užitka iz života, kada su totalno zarobljeni od strane svijeta i prema tome isključuju Boga iz njihovih misli.

I time Bog podsjeća ljude na Sebe Samoga… On poziva na red one koji griješe protiv Njega budući Ga oni odbijaju priznati… On donosi Sud nad čovječanstvom i razdvaja ljude time što podiže Njegove Vlastite u Njegovo kraljevstvo i još jednom prognaje druge… dopuštajući im da izgube njihov živote na jedan grozan način  i još jednom zatvarajući (u smislu: kao u zatvorsku ćeliju) njihove duše, to jest ograničavajući volju duše tako da će iznova morati krenuti stazom razvoja kroz novo stvaranje (Knjižica br. 44). Ovo je okrutan čin a ipak onaj Božanske pravednosti, jer grešnost ljudi će doseći svoj vrhunac. Oni služe Sotoni i sami su postali potpuni vragovi; ništa drugo im ne može biti dano osim fizičkog uništenja i duhovnog zarobljeništva tako da će Božji vjerni biti oslobođeni od njih i sposobni voditi život mira i sklada na Novoj Zemlji. I premda je Bog uvijek-opraštajući i strpljiv dok grešnost nastavlja rasti… Kraj će doći bez greške i u vrijeme kada je to najmanje očekivano. Jer čak vjernici će biti šokirani, budući sve svjetovno naizgled prevladava, jer je rastuća moć predstavnika svijeta učinila vjerne bespomoćnima i bez prava. I stoga svijet izgleda stabilan a ipak je tako blizu uništenja… dok ne dođe Dan, kojeg je Bog odlučio od vječnosti (Djela 17:31), kojeg nitko nije sposoban unaprijed odrediti a koji će, sukladno Božjem planu, unatoč tome donijeti konačnu dezintegraciju svega na Zemlji (Knjižica br. 11). Jedino Bog zna Dan, ljudi ga uvijek trebaju očekivati i pripremiti sebe za njega tako da će pripadati onima koji će biti unaprijed odnešeni od strane Boga, tako da oni neće pripadati onima koji će biti osuđeni na Dan Suda, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 6482, 22 Veljače 1956

 

U SVEZI OTKROVENJA O VREMENU KRAJA…

Ja nikada neću dati ljudima precizno vrijeme Kraja kako to ne bi koristilo duhovnom napretku ljudskog bića… Jer oni se trebaju izdizati u cjelosti njihovom slobodnom voljom, oni trebaju unaprijediti zrelost njihovih duša sami od sebe a ne zbog straha, što bi bio slučaj da je točan čas Kraja bio nagovješten. U ovom pogledu Ja neću nikada dati ljudima potpunu jasnoću, ali to ne odvraća od činjenice da će se Kraj eventualno dogoditi. A da će se dogoditi jednog dana vam je bilo otkriveno od početka ovog perioda iskupljenja pa čak ako je samo odlomak ovog otkrovenja vama poznat. Jer periodi iskupljenja, koji su bili uspostavljeni u Mojem vječnom planu Spasenja, se uvijek sastoje od ograničenog vremenskog perioda, trajanje kojeg je bilo izračunato prema Mojem znanju o procesu razvoja čovječanstva. Svako ljudsko biće, koje može vjerovati u Mene kao Boga i Stvoritelja, može ovo vjerovati sa dobrom voljom.

Međutim, mnogi će ljudi dvojbiti da bi oni sami mogli živjeti u vremenu kada će svako predskazanje postati događaj današnjeg dana… Jer zamisliti Kraj Zemlje je nešto iznimno šokantno za ljude, to je nešto što može biti uzvjerovano jedino od strane nekolicine ljudi, ako oni ne posjeduju već takvo vrloduboko duhovno znanje da također mogu prepoznati uzrok i svrhu u dezintegraciji zemaljskih tvorevina i nastajanju Nove Zemlje… Ali ovih će uvijek biti samo nekolicina… Prema tome vi ljudi ne možete potpuno oporeći Kraj ove Zemlje… vi jedino možete nikada ne željeti pripadati onima koji će doživjeti ovaj Kraj, kojima će potencijalna budućnost postati sadašnji dan… I poradi zrelosti njihove duše oni mogu svakako zadržati te sumnje, ali oni također trebaju reflektirati na takve misli, i to neće biti na njihov gubitak. Međutim, svaka prisilna vjera bi bila štetna i prema tome neće nikada biti primjenjena od strane Mene, otud ću Ja jedino nagovještavati znakove ali nikada ‘Dan Kraja’…

A ipak ću vam opet i iznova reći: On je tik pred vama… Vi ne možete prosuditi stanje uma u čovječanstva… vi ne možete vidjeti vrloduboku tamu koja je rasprostrta preko Zemlje… vi ne znate o borbi između svjetla i tame koja bjesni tako ekstremno nasilno… vi ne znate da djela tame sebe izražavaju u širenju neistine, obmanutih učenja i očitih laži, budući isto tako ne možete vidjeti ekstremno nizak stupanj neispravnosti koje okupiraju misli ljudi… Jedino Čista Istina je svjetlo… Ali gdje vi ljudi tražite i pronalazite Istinu? Vi možete itekako vjerovati da imate Istinu, ali onda bi prepoznali stanje uma u ljudi sa obeshrabrenošću/potištenošću i također bi razumjeli da ova situacija mora dokončati… I gdjegod vi ljudi pretpostavljate da postoji svjetlo, princ tame je ništa doli uspostavio obmanjujuće svjetlo za vas, koje slabi vašu prosudbu čak još više sve dok više niste u stanju razlučiti ama baš išta. Jer on zasigurno zna kako zaustaviti ljude od sprovođenja rada za njihove duše, on zna kako okrenuti njihove oči spram primamljivih ciljeva, ali koje vi ljudi nećete nikada postići, budući je Moj plan bio određen za vječnost…

Činjenica da vam Ja dopuštam uvid u ovaj plan Spasenja vas ne bi trebao prisiliti da vjerujete, Ja jedino želim dati vama ljudima priliku da budete sposobni vjerovati, jer motivi koji Me potiču da dokončam period iskupljenja su vam objašnjeni, jer vam je svrsishodnost takvog jednog Kraja također objašnjena, budući sa ovim znanjem vi sami možete pratiti svaki događaj i onda također shvatiti da je jedna intervencija s Moje strane također postala nužna. Ljudi kojima je samo rečeno o Kraju bez daljnjeg objašnjenja ne mogu biti krivljeni ako u njega ne vjeruju, premda bi oni trebali reflektirati o mogućnosti da se predskazanja obistine… Ali oni koji su voljni a ipak misle da ne mogu vjerovati će također biti uvedeni u Moj plan Spasenja; njima će biti dano znanje o Mojoj vladavini i akcijama, i oni neće biti u stanju zanemariti razloge, budući su Moja Ljubav i mudrost jasno očigledni, koji jedino uvijek planiraju ostvariti što je najbolje za duše. Ako vi ljudi jedino gledate na Kraj ove Zemlje kao na jedan čin kazne vi ćete biti ogorčeni na takva učenja… Međutim, ako gledate na njega kao na izbaviteljsku operaciju, koja se ne primjenjuje jedino na pogoršani duh u ljudskom biću nego također na duhovne supstance i dalje ograničene u tvorevinama koje će se jednog dana također uzdići iz bezdana (Rimljanima 8:19-22), onda možete također prepoznati Boga Ljubavi i mudrosti, i onda će vam Kraj ove Zemlje izgledati moguć.

Jedino Ja mogu prosuditi sadašnji stupanj razvoja čovječanstva na Zemlji, premda bi vi sami također mogli vidjeti duhovno nizak stupanj. Međutim, Ja Sam znao od vječnosti kada će Moj red morati biti uspostavljen… kada ću morati zauzdati aktivnosti Mojega protivnika (Sotone), i što će biti iziskivano za Zemlju da bi ona opet služila kao mjesto za sazrijevanje nesavršenog duha… Ja jedini znam kada je nizak stupanj bio dosegnut i kada je došao trenutak u vremenu da aktivnosti Mojega protivnika moraju biti zaustavljene… I budući Ja to znam, Ja podučavam Moje sluge da spomenu nadolazeći Kraj, premda im neće mnogo njih povjerovati. Ali Ja nikada neću specificirati dan i čas… što vas, međutim, ne bi trebalo ohrabriti da smjestite Moje proglašenje u daleku budućnost… Vi ne znate koliko skoro će se on dogoditi, ipak svi vi se trebate uvelike požuriti, svi vi trebate gorljivo raditi na vašim dušama, budući je svaki dan za vas dan milosti, budući vi možete postići puno sa dobrom voljom. Samo ne očekujte da imate puno vremena… Kraj će doći prije nego mislite, i svatko tko vjeruje Mojim Riječima će također sebe pripremiti, on će smatrati njegovu duhovnu dobrobit više važnom nego njegovo fizičko blagostanje i uistinu steći mnogo za vječnost. AMEN

Bertha Dudde, br. 7549, 15 Ožujak 1960

 

NEVJEROVANJE U KRAJ…

Nije preostalo puno vremena do Kraja… čak ako vjerujete da će najavljeni Kraj biti u dalekoj budućnosti… biti ćete iznenađeni kako će se znakovi umnožiti i trenutak u vremenu u kojem živite će postati itekako očigledan. Ali sve će uvijek proslijediti unutar okvira prirodnog napretka, i to će opet i iznova oživjeti vaše nade kako je Kraj i dalje daleko. Međutim, vaša volja će/mora ostati slobodna sve do posljednjeg dana, jer vi ne možete postići vaš cilj na silu koji se sastoji od uspostavljanja vaše veze sa Mnom, u tome da dobrovoljno podignete vaše ruke ka Meni priznavajući Me pri tome, Kojeg niste željeli priznati sve do sada. Zemaljski će život prema tome pred vas postaviti velike zahtjeve, morat ćete otrpjeti mnoge nevolje i uvijek imati mogućnost okrenuti se ka Meni… Ali sve će se zbiti potpuno prirodno, premda će probuđena osoba to prepoznati kao posljednje znakove prije Kraja (Matej 24:32, 33).

I ako vam Ja opetovano proglašavam da ste kratko vrijeme pred Krajem… da vam je jedino podareno još malo vremena na ovoj Zemlji, onda ovu izjavu trebate uzeti jako ozbiljno a ne ju uvijek smještati u budućnost u liniji sa ljudskim načinom gledanja… Vi trebate razumjeti riječi onako kako su vam dane, vi ih trebate uzeti doslovno, i dobro ćete napraviti to čineći… Jer vrijeme je blizu kada će Zemlja biti pročišćena i Nova će se Zemlja s druge strane pojaviti (Knjižica br. 42)… Ali bez obzira koliko urgentno vam govorio, vi ne želite vjerovati u to, i Ja vam ne mogu osigurati ni jedan drugi dokaz da je Moja Riječ Istina nego da ćete uskoro biti šokirani od strane prirodnog događaja (Knjižice br. 49 & 50) i da onda možete jednako sigurno računati na Kraj. Ipak vi ne znate da li ćete preživjeti potonje(g) ili pasti žrtvom ovom prirodnom događaju?

Stoga ga vi isto tako trebate uzeti u obzir kao Kraj, jer mnogi će ljudi pri tome umrijeti, i njihov život neće više dugo trajati (u smislu: vi taj prirodni događaj isto tako trebate uzeti u obzir kao jedan kraj, jer pri tom vaš život može dokončati). Stoga ne budite nepromišljeni i pripremite se, čak ako se zemaljski život oko vas tako oblikuje kao da jedino napredak i prosperitet postoje… Samo jedan dan, i sve će nestati i pasti žrtvom uništenju od strane prirodnih sila, i preživjelima će biti prikazane strašne scene, budući je Moja volja da oni trebaju doći k njihovoj pameti i još iskoristiti preostalo vrijeme milosti kojeg još imaju do Kraja. Jer sve što vama ljudima proglašavam kroz vidjeoce i proroke će se dogoditi riječ po riječ, i vi ćete uskoro iskusiti Istinu Moje Riječi, i blažen je Onaj koji je prihvatio Moju Riječ i onda pronašao svoj put ka Meni, jer u velikoj nevolji će on uvijek pronaći izlaza, on će očigledno doživjeti Moju pomoć koju Sam obećao svima vama koji Me zazivate…  Iz ovog razloga vam Ja govorim, tako da Mi možete apelirati za snagu unaprijed i tada u krajnoj patnji, kada vi jedino imate Moju pomoć da se na nju oslonite… vi ćete ju primiti, jer Ja ne zaboravljam Moje Vlastite… Prema tome pobrinite se da ste ubrojeni u Moje Vlastite… Zazivajte Me u vremenima nevolje, i Ja ću uslišiti vašu molitvu.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4320, 1 Lipanj 1948

 

SADAŠNJE VRIJEME ĆE VODITI DO KRAJA…

I opet i iznova vam kažem: Vi ćete doživjeti Kraj… To je hitan probudite-se poziv kojeg Ja šaljem ljudima koji trenutno nastanjuju Zemlju, to je poziv kojeg ću Ja i dalje intenzivirati budući vi trebate (ot)pustiti vaše uvjerenje kako vam je i dalje preostalo još puno vremena, budući trebate razmišljati o iznenadnom Kraju i pokušati Mi se približiti. Vi imate jedino još malo preostalog vremena i uskoro ćete biti prenuti iz vaše spokojnosti, strah će ući u vaša srca kojeg vi jedino možete prognati ako Me zazivate, pomoću povjerljive molitve, koja će vam osigurati snagu i prisebnost.

Vrijeme je ispunjeno, i čak ako se opirete ovoj misli… vi morate sebe pripremiti za štogod Kraj povlači sa sobom. Vi ste koji ćete doživjeti posljednju borbu, koji trebate u njoj izvojevati pobjedu; vi ste koji ćete doživjeti Posljednji Sud, koji ćete ili vidjeti Moj Dolazak na oblacima i povratak kući pravednika ili kako se zbiva konačno djelo uništenja, zavisno o vašem stavu spram Mene, zavisno o vašoj volji i vašoj Ljubavi. Vi ste koji morate donijeti odluku budući nećete biti sposobni ući u kraljevstvo onostranog nakon vaše smrti ako stanete na stranu protivnika (Sotone), već ćete morati ponoviti proces kroz tvorevine Nove Zemlje (Knjižica br. 44) sukladno Mojoj vječnoj nakani. Ne očekujte Kraj u budućnosti, naviknite se na ideju da će sadašnje vrijeme voditi do Kraja, da ćete biti afektirani i da će vas sve snaći kako su vidjeoci i proroci prorokovali u skladu sa Mojom voljom. Ja jedino mogu uvijek na to skretati vašu pažnju i kao potvrdu Moje Riječi vam govoriti od gore, i Ja ću to izvršiti uskoro budući nema još puno vremena do Kraja.

Ja ću obavijestiti vas, čija volja da Mi služite vas je učinila Mojim Vlastitima, još jednom o ovome tik prije Kraja, tako da vi nećete doživjeti Dan nepripremljeni, jer premda vi vjerujete kako je Moja Riječ Istina vi i dalje ne uzimate Moje predskazanje dovoljno ozbiljno, vi još računate na odgodu a ne na Moj brzi Dolazak koji će vam se, međutim, dogoditi. Ipak vi ćete čeznuti za Mojim Dolaskom kada dođe vrijeme vjerske borbe i vi uđete u posljednji stadij ovog zemaljskog perioda. Onda ste vi naučili što znači prezreti svijet, vi nećete imati daljnje žudnje za zemaljskim vlasništvima, vi ćete jedino čeznuti za Mojom Riječju, i Ja ću također uvijek biti sa vama u Riječi i tješiti vas do dana kada ću se pojaviti na oblacima, kada je vaša nevolja dosegnula ogromne razmjere i pomoć jedino može doći od Mene. Vi morate uzeti zdravo za gotovo kako ćete doživjeti ovo vrijeme ako Ja ne opozovem ovog ili onog Mojeg slugu prerano, u skladu sa mudrom prosudbom. Vi ćete svi biti iznenađeni po pitanju toga kako će se događaji odviti, koje Sam Ja predskazao davno unaprijed kroz glas Duha. I jednom kada se pojavim Kraj će vam nadoći sa golemim koracima. Svatko tko je vrloduboko vjeran će se iznutra radovati unatoč nevolji i patnji, jer on će znati kako će mu jednog dana biti kompenzirano, da će prije ili poslije sva nevolja morati dokončati i da će nova era iznova započeti sa rajem, kako Sam obećao.  AMEN

Bertha Dudde, br. 5797, 28 Listopad 1953

 

KRAJ ĆE DOĆI BEZ IKAKVE SUMNJE…

Vi više ne možete odugovlačiti Kraj… Vremenska granica je istekla i jedino nekoliko dana preostaje do Kraja… taman dovoljno vremena koliko Sam smatrao nužnim kako bi i dalje donio oslobađanje onima koji su još u stanju i voljni promijeniti se. Jer Moje oči vide sve i Moje uši čuju sve, i time su najtajanstveniji impulsi ljudskog srca Meni poznati… A budući Moja Ljubav važi za sve Moje žive tvorevine Ja ću još doći pomoći onima koji hvataju Moju iskupljujuću ruku i čija je volja uvijek bila Meni poznata. Ja dolazim pomoći svakome tko dozvoli sebi biti pomognutim… I time, na Kraju nitko neće biti u stanju reći da mu nije bila ponuđena Moja iskupljujuća ruka… Jer Ja osjećam žalost poradi svakog stvorenja koje će, na kraju ove Zemlje, morati otrpjeti tešku sudbinu zatočeništva u tvorevinama Nove Zemlje (Knjižica br. 44)… budući je ono već doseglo stanje slobodne volje i mora biti nanovo zavezano/ograničeno jedan beskonačno dug period vremena. Prema tome Ja ću prethodno tome doista iskoristiti sva sredstva kako bi usmjerio k Meni srca onih ljudi koji Me još ne žele priznati. Ja doista neću ostaviti ni jedan kamen neprevrnut što bi moglo rezultirati u promjeni ljudskih srdaca… Ipak moram ostaviti ljudima njihovu slobodnu volju i ne mogu ih prisiliti da dođu k Meni.

Ali Kraj će doći bez ikakve sumnje… Kad je Moj čin Iskupljenja bio ostvaren na ovoj Zemlji, kada je nekolicina koji će još prihvatiti pomoć biti pomognuto… I to je jedino kratko vrijeme… tijekom kojeg će još mnogo rada biti sprovođeno u iskupiteljskom smislu… tijekom kojeg će svjetlosni svijet izvanredno marljivo raditi da bi prodro u tamu, tijekom kojeg će ljudsko razmišljanje na svaki način biti pod utjecajem kako bi Kraj Zemlje učinili vjerojatnim. I svatko tko doprinosi spram širenja svjetla će biti obilato poduprijet od strane Mene, jer Ja ću blagosloviti svakoga tko pomaže izbaviti duše od užasne sudbine obnovljenog prognanstva u materiju Nove Zemlje. I bez obzira koliko nizak je stupanj zrelosti… ako ljudsko biće prepozna i prizna Mene u času njegove smrti… njegov napredak u onostranom će biti osiguran… Ipak biti potpuno bez vjere na Kraju dâna podjarmljuje ljudsko biće Mojem protivniku (Sotoni), i on će morati dijeliti njegovu sudbinu na Dan Suda (Otkrovenje 20:2, 3). Vi ljudi morate vjerovati u Mene ako želite da vam ukažem milosrđe. AMEN

Bertha Dudde, br. 6023, 14 Kolovoz 1954

 

BOŽJE OTKROVENJE O VREMENU KRAJA…

Vi se približavate Kraju… I prema tome Ja vam Sebe otkrivam tako da vas ne ostavim u neznanju o tome što će ovaj Kraj za vas značiti. Ja Sebe otkrivam tako da ćete sebe pripremiti, tako da ćete živjeti na ispravan način i ne trebate se bojati Kraja. Vi ljudi ne vjerujete u Kraj i odbacujete sva opominjanja i upozorenja koja primate naračun Mojih otkrovenja… Vi se izrugujete i smijete onima koji vam proglašavaju skori Kraj, vi sebe smatrate upućenima i osjećate za sebe kako ste iznad znanja koje je osobi (Bertha Dudde) priopćeno na jedan neobičan način. Vi ste duhovno slijepi i nesposobni vidjeti išta, a ipak vi ne vjerujete onima koji imaju viziju i prema tome vam govore u kojem času vi živite…. I biti će kao što je bilo u vrijeme Noe kada Sam Ja također nagovjestio skori Sud ljudima i naišao na nevjerovanje, kada su proglašivači Suda jedino požnjeli prezir/potcjenjivanje i porugu dok nije došao Dan kada su se Moja proglašenja ostvarila, sve dok nije pristigao Dan kada su izrugivači pali plijenom Sudu… I još jednom će biti isto tako, opet je Sud bio nagovješten dugo vremena unaprijed, i on će biti proglašen opet i iznova, ipak Posljednji Dan za ovu Zemlju i sve njezine stanovnike će doći iznenada i neočekivano, jer Moja Riječ je Istina i ona će se obistiniti kada je pravo vrijeme. Ali tko vjeruje da ljudi žive posred ovog vremena, da oni imaju jedino kratko vrijeme preostalo do Kraja… Tko vjeruje da se suočavaju sa promjenom na gore, sa nečim što nitko na ovoj Zemlji nikada nije doživio?… Tko dozvoljava sebi biti impresioniranim od strane Božanskih otkrovenja, od strane predskazanja u svezi skorog Kraja? Koji od vas ljudi svjesno očekuje Kraj i sebe priprema za njega? 

Ima samo nekolicina koji vjeruju ono što je bilo proglašeno od strane vidjeoca i proroka, i ovih nekolicina jedino žanju prezir i porugu ako ispovijedaju njihovo vjerovanje u to i također pokušavaju obavijestiti njihova bližnja ljudska bića… nekolicina ljudi sluša Moj glas i žive njihov život tako da se ne plaše Kraja nego se radije osjećaju sretno i zadovoljno s obzirom na blaženo vrijeme koje će slijediti nakon Kraja ove Zemlje (Knjižica br. 42). Međutim, Ja želim povećati njihov broj, Ja bi želio da puno više njih shvati da je vrijeme bilo ispunjeno… Ja bi također želio Sebe otkriti onima koji su bez znanja… Ipak njihova volja Mi se inati a Ja neću nikoga prisiljavati… Prema tome Ja zadovoljavam Sebe sa onima koji vjeruju Mojim Riječima i podupiru ih, i Ja ću im podariti veliku moć govora… Ja ću im dati da govore umjesto Mene i premda će oni, također, imati malo uspjeha, premda njihove riječi, također, neće biti shvaćene ozbiljno, svijet će unatoč tome obratiti pažnju na proglašenja o skorom Kraju…

                                                

Bertha Dudde, br. 6689, 13 Studeni 1956

 

SKORI KRAJ TREBA BITI SPOMENUT OPET I IZNOVA…

Vi trebate ščepati svaku priliku da spomenete skori Kraj, jer vi mu se približavate sa divovskim koracima. Treba priznati, vama se neće uzvjerovati, ljudi će vam se smijati i izrugivati vam se, ali vi to svejedno trebate napraviti, budući će se ljudi prisjetiti vaših riječi čim se neobični događaji odviju na Zemlji koji su njima neobjašnjivi. Čak potpuni nevjernici će se prisjetiti vaših riječi, i među njima će opet biti nekolicina koji će u obzir uzeti mogućnost i stoga provesti vrijeme razmišljajući o njoj. Ja znam da ćete se vi susresti jedino sa malo uspjeha kada im želite dostaviti Evanđelje i oni će njihova srca i uši držati zatvorenima… Ja također znam kako će nagovješćivanja Kraja pronaći još manje vjerovanja, ipak Ja neću dopustiti da ljude snađe išta bez da ih upozorim i opomenem prije toga, i za to Mi vi trebate posuditi vaša usta… Jer Ja im ne mogu govoriti Osobno, naposlijetku, njihova je vjera preslaba i prema tome su njihova srca nesposobna čuti Moj glas. Ali Ja to mogu napraviti kroz vas kada im vi kažete što vam je Moj Duh otkrio… Svjetovni događaj će se odviti svojim kursom… a ipak, nekolicina ljudi će ga povezati sa onime što su naučili od vas. Njihove će misli biti usmjerene u ispravnom pravcu što za njih i dalje može biti blagoslov u nadolazećem vremenu. Vi ćete pronaći malo vjere… To je, također, Meni poznato… A ipak bolje je za njih da su bili obaviješteni nego da nisu uopće primili nikakve naznake i da budu iznenađeni krajem u potpunom neznanju… I to je zašto je svaki dan i dalje dar milosti za čovječanstvo, jer on se i dalje može duhovno iskoristiti, i od strane vas kroz vaš rad širenja prosvjetljenja baš kao i od strane onih koji čuju od vas o Evanđelju. Jer oni bi jedino trebali primiti vaše riječi k srcu i onda živjeti sukladno Mojoj volji… Oni bi se jedino trebali potruditi uložiti napor da ispune Moje zapovijedi Ljubavi (Knjižice br. 7, 12 i 21) i bili bi i dalje sposobni ostvariti puno za njihove duše do Kraja.

Ne umarajte se niti popuštajte u vašem radu za Mene i Moje kraljevstvo, budući je u posljednjim danima ovo najhitniji rad koji je više važan od bilo koje zemaljske aktivnosti, premda vaša ljudska bića ne gledaju na njega kao na rad i niječu mu svu zaslugu/vrlinu. Ali ljudi ne znaju kako je beskoristan rad kojeg oni ostvaruju sami ako oni rade jedino u zemaljskom smislu bez ikakva duhovna stremljenja, bez duhovnog cilja… I vi također trebate skrenuti njihovu pažnju na činjenicu da oni neće zadržati ništa, da će sve biti uništeno i da oni samo troše njihovu životnu energiju koristeći ju samo zemaljski… oni trebaju znati kako bi ju mogli iskoristiti da bi postigli duhovna dobra i na taj način prikupili trajna bogatstva za vječnost… Vi ćete pronaći malo vjere, međutim, riječi jednom prihvaćene od strane srca i razuma mogu zasigurno biti zaboravljene ali one će se zasigurno iznova pojaviti i onda mogu još biti učinkovite dovoljno da budu ozbiljno shvaćene. Svako će ljudsko biće biti adresirano od strane Mene u nadolazećem vremenu, i vi Me podupirete utoliko što ste poveznica između njih i Mene, što ćete izgovarati jedino što im Ja imam za reći… I događaji vremena će dodati u naglašavanju vaših riječi, prema tome budite uvijek pripremljeni, Moje sluge na Zemlji, za Mene da vas pozovem ako vas trebam da ‘govorite u Moje ime…’ I ne mislite kako je vaš rad uzaludan, budući Ja Osobno blagoslivljam vašu aktivnost i pomažem gdjegod vaša snaga nije dovoljna… Vrijeme do Kraja mora i dalje biti iskorišteno i svaka mogućnost mora biti ščepana gdje se iskupiteljski rad još može sprovesti na duši tako da će ona biti oduzeta od protivnika.     AMEN

…Neće biti manjka naznaka i diljem svijeta će se govoriti o Kraju, ali to će jedino uvijek afektirati nekolicinu tako da će oni uzvjerovati i sebe pripremiti za njega. I Ja ću poduprijeti one koji su prihvatili zadatak širenja prosvjetljenja. Ja ću blagosloviti sve napore koji smjeraju distribuirati to što je prenešeno vama ljudima u obliku otkrovenja… I informacija o nadolazećem Kraju će se rasprostrijeti nadaleko i naširoko… Međutim, Moja otkrovenja će dokazati za sebe da su istinita brže nego to mislite. Jer ljudi će doživjeti dane užasa i tako će im Istina Moje Riječi biti ukazana… I onda će oni i dalje imati dovoljno vremena da sebe pripreme za Kraj koji će neopozivo slijediti ove dane užasa unutar vrlo kratko vremena… I bez obzira da li vi, koji širite Moja otkrovenja, nalazite na vjeru ili ne… ne zaustavite se proglašavati nadolazeći događaj (Knjižice br. 49 & 50); upozorite i opomenite vaša bližnja ljudska bića i dostavite im Moja otkrovenja… Proglasite im neizbježan Sud koji će afektirati svakoga, čak ako i ne vjeruju vašim riječima. AMEN

Bertha Dudde, br. 5195, 24 Kolovoz 1951

 

SAVJET LJUDIMA DA SE PRIPREME ZA KRAJ…

Vi trebate sebe pripremiti za nadolazeće vrijeme… Što su Moji vidjeoci i proroci proglasili će se obistiniti, jer vrijeme je isteklo i sukladno vječnom zakonu čovječanstvo se suočava sa radikalnom promjenom, što treba biti shvaćeno u duhovnom baš kao i u materijalnom smislu. Vrijeme je Kraja, Zemlja se mijenja i za stanovnike Zemlje jedno razdoblje dokončava i novo započinje. Ipak jedino nekolicina ljudi koji su trenutno živi će doživjeti ovo novo razdoblje, jer mora se udovoljiti preduvjetima koje će jedino tih nekolicina ostvariti. Iz ovog razloga Zemlja će dokončati i bezbrojni ljudi će umrijeti kao rezultat budući oni više ne mogu doživjeti novo razdoblje. Ja Sam doista trpeljiv/uviđavan sa onima koji će još doći k Meni u posljednji čas, koji će Me zazvati za milosrđe, ipak jedino nekolicina će se iznenada promijeniti i shvatiti njihovu grešnost i prema tome još biti prihvaćeni od strane Mene u posljednji čas. Ali to je Moja volja da će Malo stado Mojih vlastitih postići konačni cilj, da će oni preživjeti dokončanje ovog razdoblja i ući u novo razdoblje gdje ću ih Ja potrebovati da podržavaju Moj zakon reda. I prema tome vam Ja kažem:

Pripremite sebe za dolazeće vrijeme, jer ono će postaviti izvanredne zahtjeve pred vas, pred vašu volju, vašu vjeru i vašu odanost Meni. Nadolazeće vrijeme vam omogućuje ostvariti iznimno visoku zrelost ali ono će također potraživati svu vašu snagu. Jer što se Kraj više približava to će više ono što je zapravo stvarnost vama izgledati nestvarno, to će vaša vjera više biti napadana i Moje ime povlačeno kroz blato. Ali ako ozbiljno sebe pripremite vi ćete biti iznad svega toga, jer čim pripadate onima koji znaju, vaša vjera više ne može biti uzdrmana. Znanje, međutim, je posljedica Ljubavi… prema tome vi trebate uložiti napor da živite zauzet život Ljubavi jer onda ćete sebe dobro pripremiti za Kraj… Ovo je Moj savjet kojeg ne bi trebali zanemariti… Kultivirajte Ljubav… i jedno obilje snage i svjetla će pritjecati ka vama koji će vam omogućiti oduprijeti se svemu što će vam biti nanešeno u posljednjim danima i ništa vas neće biti u stanju onesposobiti u konačnoj borbi. Pripremite sebe i ne oklijevajte, jer vrijeme se približava Kraju, ovaj period Spasenja će biti odlučen budući to korespondira sa vječnim redom da će se promjena morati dogoditi čim se više daljnji napredak ne može postići u duhovnom razvoju… Nikakav duhovni impuls se ne može pronaći među ljudima, jedino nekolicina streme spram svjetla i za ovih nekolicinu Ja imam novi zadatak na umu koji će jedino započeti nakon promjene koja se događa na Kraju. Otud će oni, Moje malo stado, još jednom biti savjetovani da gorljivo rade na unapređenju njihovih duša, jer posljednji veliki juriš će se dogoditi uskoro, posljednja borba započinje koja će pronaći unaprijed naoružane borce koji će ući u borbu sa Mnom i prema tome će također pobijediti… koji će trijumfirati na Kraju nad suparnikom (Sotonom) i njegovim sljedbenicima.  AMEN

Bertha Dudde, br. 3753, 27 Travanj 1946

 

NAJTEŽE VRIJEME NEDAĆE PRIJE KRAJA…

Vi, koji sada živite na Zemlji, morate proći najteže probe i otrpjeti najveće patnje budući je Kraj blizu i vi nemate dovoljno vremena za sporo sazrijevanje vaših duša. Zemaljski će vam teret izgledati skoro nepodnošljiv, i to će biti vaš dokaz da su posljednji dani pristigli. Jer gruba nevolja će uvijek doći do kraja, ali ostatak vašeg života ćete morati skapavati pod teretom najtežih uvjeta života, budući posljednji rad razvoja vaše duše mora biti izveden za vaše spasenje. Ali to je kratak period vremena koji će, unatoč najgrubljih uvjeta, biti podnošljiv za Moje Vlastite, za koje ću se Ja pobrinuti na najočigledniji način. Time nemojte postati obeshrabreni ovim predskazanjem nego povjerljivo uzdignite vaše oči ka Meni, Koji gledam u vaša srca, Koji prepoznajem vašu volju i Koji ću pomoći svakome tko je dostojan Moje pomoći, koji Me ponizno zaziva za pomoć i moli Mi se u duhu i Istini. Međutim, oni od vas koji ste slabe vjere ili potpuno nevjerni trebate prihvatiti biti podučeni u svezi svrhe nedaće i vjerovati da se približavate Kraju. I zavisno o vašoj vjeri vi ćete biti pomognuti. Ali na vidiku Kraja Ja ne mogu maknuti šibu od vas ili bi inače on iznenadio čak još više nezrele duše, budući će zbog nedaće nekolicina i dalje pronaći njihov put nazad ka Meni.

A gdje jedno očigledno poboljšanje uvjeta života postane očigledno aktivnost protivne sile sebe očituje… i to će, također, biti vaš dokaz, budući će Moja pomoć sebe izraziti drugačije premda ću se Ja pobrinuti o Mojim Vlastitima zemaljski i duhovno također, tako da je njihova najgora patnja ublažena, ali Ja ću ih uvijek osigurati sa unutarnjom snagom i čvrstom vjerom i na taj im način omogućiti da otrpe težak zemaljski život. Dok će Moj protivnik (Sotona) osigurati ljudima materijalna vlasništva i poticati ih da počinjavaju neljubazne akcije, tako da ćete vi uvijek prepoznati porijeklo nabavke snage kada pobliže ispitate ponašanje ljudi. Ne očekujte nikakvog poboljšanja u životnim uvjetima budući će jedna nedaća slijediti drugu jer je Kraj blizu. Prema tome pripremite sebe za Kraj, ne radite na zemaljski način nego na duhovan… služite jedni druge gdje je to potrebno i na taj način učinite teško vrijeme podnošljivim, budući je njegova svrha da vas motivira na Ljubav-ne akcije koje će vas dovesti sve bliže k Meni. Ne razmišljajte o sebi nego mislite o ojađenosti/patnji vašeg bližnjeg ljudskog bića… Budite pomoćni i voljni dati… Nema puno vremena i time je posebice teško, ali to može također biti iznimno blagoslovljeno ako se obazirete na Moja opominjanja, ako slušate Moju Riječ i pokušate po njoj živjeti. Kraj će doći i sa njime posljednji Sud… odluka koja predstavlja spasenje za Moje Vlastite ali također novo prognanstvo za Mojeg protivnika (Otkrovenje 20:2). I prema tome pobrinite se da vi pripadate Mojim Vlastitima, neka vam teška vremena budu lekcija koja će vas voditi do Mene, slušajte Moje glasnike koji vas podučavaju i obavještavaju o Mojoj volji, koji će vam također uvijek biti sposobni objasniti uzrok i svrhu patnje, i to neće biti bez uspjeha za vaše duše… I jednog dana ćete Mi vi zahvaliti da Sam vam podario ovo posljednje vrijeme milosti i kroz nedaću i bijedu vas težio pridobiti za Mene i Moje kraljevstvo.  AMEN

Bertha Dudde, br. 4889, 4 Svibanj 1950

 

UPUĆIVANJE NA KRAJ…

Vama je preostao još jedino kratak period vremena… Opet i iznova vam Ja ovo kažem budući ste slabe vjere i ne želite vjerovati da živite u posljednjim danima i da su Moja upozorenja i opominjanja stoga namijenjena vama. Ali vi to trebate vjerovati, jer zavisi o vašoj vjeri kako koristite ovo konačno vrijeme za vašu dušu i njezin napredak. Štogod napravite bez vjere je jedino učinjeno za svijet; ali ovaj će proći i svi će vaši napori biti uzaludni, sve kupljene stvari će se raspasti i ništa neće ostati iza što će vam biti korisno u vječnosti. Vi ćete jedino zadržati ono što nije od ovog svijeta; jedino duhovna blaga koja ste sakupili će ostati sa vama (Matej 6:19-21). Ako vi, prema tome, vjerujete u brzi Kraj, onda vi više nećete stvarati i raditi za ovaj svijet, za tijelo i njegove zahtjeve, nego ćete se najprije pobrinuti da unaprijedite stanje vaše duše, i time ćete raditi za vaš vječni život. Svijet vas zaustavlja od toga da vršite ovaj rad, svijet vas pokušava osvojiti sa zemaljskim užitkom i svakojakom vrstom mamljenja. I ispunjenje zemaljskih želja uvijek rezultira u usporavanju duhovnog rada (isto u smislu: duhovni rad postaje mlitav), time gubitku vječnih duhovnih bogatstava.

Iz ovog razloga vas Ja upozoravam protiv svijeta… Ne zamjećujte ga više nego je to nužno za vaš zemaljski život; ne tražite ga nego ga izbjegavajte gdjegod je to moguće; ne pripisujte mu ikakvu vrijednost drugu nego da je nužno sredstvo za vaše sazrijevanje na Zemlji, i ne dopustite mu da trijumfira nad vama nego se stremite uzdići visoko iznad Zemlje. I vi ćete to biti sposobni napraviti jednom kada dozvolite vjerovanju u skori Kraj da u vama oživi. Znajte da vam Ja Osobno govorim, vaš Bog i Otac od vječnosti, i znajte, da je svaka Riječ Istina jer vam Ja to kažem. I prema tome, jedino se brinite za danas i ne brinite se što će se dogoditi sutra (Matej 6:34), jer vi se brinete u svezi beskorisnih stvari i trebate jedino uzeti ozbiljno vaše duhovno sazrijevanje i duhovno pripremanje za vječnost. Vi trebate uvijek dopustiti da ovo bude vaša prva briga, onda se nećete trebati bojati Kraja, vi ćete ga očekivati spokojno i sabrani i biti pripremljeni za Moj Dolazak na kraju vremena koje vam je još podareno da sebe oslobodite od Sotoninih okova.  AMEN

Bertha Dudde, br. 7641, 5 Srpanj 1960

TRAŽENJE SNAGE ZA NADOLAZEĆE VRIJEME…

Za sada vaš život nije gotov, vi i dalje možete neograničeno iskoristiti blagoslove, vama je i dalje ponuđena Moja Riječ odgore i imate izvjesnu količinu duhovne slobode kako bi raširili ovu Riječ, kako bi joj vi sami udovoljavali i osjetili snagu Moje Riječi, jer vi niste spriječeni biti dobrodušno aktivni, vi možete govoriti i djelovati sukladno vašoj volji… vi možete raditi u Mojem vinogradu i biti aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. I vi trebate biti svjesni ove milosti… Jer jedan će dan doći vrijeme kada ćete biti spriječeni raditi za Mene i Moje kraljevstvo i kada će vam biti otežano živjeti sukladno Mojoj volji. Do tog vremena vi ćete trebati prikupiti dovoljno snage kako bi ustrajali, čak ako neprijatelj poduzme akciju protiv vas, jer onda ćete mu vi pružiti otpor, budući je to Moja snaga koja će ostvariti učinak u vama i budući je on nesposoban oduprijeti Mi se. Iz ovog razloga vi trebate unaprijed sakupiti puno snage i crpsti ovu snagu iz Moje Riječi, jer Ja vam govorim tako da ćete postati snažni u vjeri i Ljubavi, baš kao i puni snage, i lagano ćete preživjeti predstojeće vrijeme nevolje. I tako vi trebate biti puni života, aktivni u Ljubavi i sa živom vjerom, i ništa vam ne može prouročiti štetu, bez obzira što se dogodi. Jer onda ćete vi biti blisko sjedinjeni sa Mnom, a izvjesnost Mojeg prisustva vam osigurava unutarnji mir i potpuni nedostatak brige, uvjerenje o Mojoj prisutnosti neće dopustiti da se pojavi uznemirenost, i sve će vas poteškoće mimoići, premda poradi ljudske rase one ne mogu biti spriječene. I bez obzira kako će dani izgledati… Oni su i dalje konačni blagoslovi za vas i spasenje vaše duše… Jer duša može i hoće još sazrijeti, samo ako je vaša volja dobra i usmjerena spram Mene. Onda ću se Ja pobrinuti da ona neće pasti plijenom neprijatelju, Ja ću se pobrinuti da će zadobiti snagu i uvijek ponuditi otpor kada je od strane njega postavljena pod pritisak. Ali vi trebate i dalje iskoristiti dane koji su vam preostali sve do Kraja, vi ne trebate obraćati pažnju na fizičku nevolju nego jedino uvijek uzeti u obzir dušu, jer njezino spasenje je u opasnosti, i poradi ovog spasenja Moji darovi milosti će se također povećati i neće se zaustaviti sve do Kraja. Ali vama mora biti rečeno da vi nemate puno vremena ostavljeno do Kraja… Vama mora biti rečeno da vi trebate vjerovati i pripremiti sebe za Kraj, inače će Moja Riječ dotaći vaše uši uzalud i vi nećete iskoristiti ovaj izuzetan dar milosti. I čak ako pronađete teškim za vjerovati… zazivajte Me za snagu i budite voljni živjeti i misliti sukladno Mojoj volji… I Ja ću vas poduprijeti i osigurati vam snagu, Ja ću voditi vaše misli ispravno, tako da nećete zastraniti kada dođe Kraj… Jednostavno usmjerite vaše misli spram Mene i vi nećete biti izgubljeni, jer onda ćete također naučiti vjerovati što se više približava Kraj. Dobro iskoristite vaše preostalo vrijeme, sakupite snagu tako što ćete Mi apelirati u molitvi za nju i biti pomoćni… i vi ćete biti sposobni čekati na Kraj spokojni, jer Ja Osobno ću vas zaštititi i voditi, Ja Sam prisutan vama koji Me ljubite i vi se nećete izgubiti (ili ‘nećete zastraniti’).  AMEN

Bertha Dudde, br. 6870, 12 Srpanj 1957

 

PROROČANSTVA I OPOMINJANJA POSLJEDNJEG VREMENA…

Za sada period Spasenja još nije okončan, kratak period vremena i dalje razdvaja vas ljude od konačnog djela uništenja ove Zemlje… I svi vi bi još mogli postati blaženi samo ako bi prepoznali i priznali Mene Osobno u Isusu Kristu. Ipak, duhovno stanje u kojem se nalazite kada na vas nadođe Kraj ove Zemlje, ili čak vašeg zemaljskog života zavisi o tome… Jer Kraj koji vam je dodjeljen će doći iznenada i neočekivano. A ipak, ni jedno ljudsko biće ne treba biti nepripremljeno, jer svakoj osobi će još dovoljno često biti rečeno što je u pričuvi za sve vas, jedino što on to neće željeti vjerovati. Što će vam se dogoditi će odzvanjati u ušima svake osobe opet i iznova, jer svi nadolazeći svjetovni događaji su također naznake i znaci skorog Kraja. I isto tako svi ljudi će također čuti Moj glas kako odjekuje odgore, jer ovaj događaj neće ostati skriven od nijedne osobe te i dalje može biti posljednje upozorenje za svakog da im se Kraj može dogoditi isto tako iznenada kao što će se dogoditi onima koji padnu žrtvom prirodnoj katastrofi. Vremena ima još samo malo, ipak ono će brzo proći… Ali onda će Kraj doći bez ikakve sumnje zajedno sa Sudom koji će odlučiti sudbinu svake pojedinačne duše. Samo ako bi vi ljudi sebe upoznali sa ovom idejom da vi stvarate vašu vlastitu buduću sudbinu, i samo ako bi Mi vjerovali da i dalje možete postići vaš cilj sa lakoćom pod uvjetom da i dalje iskoristite kratko vrijeme, pod uvjetom da sebe povjerite Meni i apelirate Mi za Moje vođenje… Ali vi ne slušate Moja upozorenja i opominjanja, vi ostajete ravnodušni, i dozvoljavate katastrofi da vam se ispriječi bez da sebe zaštitite od nje ili ju izbjegnete… Jer vi ne vjerujete… Vi ne vjerujete Mojim Riječima i Ja Sam nesposoban obavijestiti vas o nadolazećim događajima na ijedan drugi način nego kroz Moju Riječ, napomol činjenice da vi morate pronaći stazu do Mene vašom vlastitom slobodnom voljom i prema tome vam se ne može dati očigledniji dokaz…

I kotač vremena se nastavlja okretati neumoljivo… Bezbrojni ljudi će još biti opozvani od strane Mene i ovo, također, treba probuditi ljude iz njihova troma, rutinskog života koji je poput sna iz kojeg će oni biti grubo probuđeni jednog dana ali onda neće imati više vremena pripremiti sebe za Kraj. Spavači se ne žele odreći njihovog odmora i lagano klize u san smrti, jer njihove se duše mogu jedino nadati smrti budući oni ne cijene život dovoljno da bi za sebe stekli vječni život. Ljudi sebe udaljavaju sve dalje od Mene spram Kojeg bi, naposlijetku, trebali stremiti, i oni još manje razmišljaju o njihovom Božanskom Iskupitelju, Njegov čin Spasenja je totalno ignoriran, i time je Moj protivnik, koji jedino može biti nadvladan od strane Onog u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe poradi grešnog čovječanstva, u kontroli nad ljudima… Ali bez Njega će Kraj također biti užasan za ljude, jer oni će biti beznadežno ostavljeni na milost i nemilost njihove sudbine, oni će biti nesposobni pronaći iskupljenje budući odbacuju Iskupitelja Osobno… budući se ne zapućuju stazom ka Meni Koji im jedini mogu pomoći.  Opet i iznova Ja prilazim ljudima u Isusu Kristu, opet i iznova će ljudima biti rečeno u svezi Njegova Evanđelja, oni će biti opetovano pozvani ispovijedati/priznati Isusa Krista i prisvojiti Njegovo Božansko učenje Ljubavi, i nadolazeći Kraj će također biti opetovano spomenut. Ali biti će ostavljeno njima priznati Ga i prihvatiti Njegove blagoslove. Ali bez Isusa Krista oni će biti nesposobni preživjeti ovaj Kraj i niti oni mogu biti primljeni u kraljevstvo svjetla ako su opozvani ranije bez da su Ga pronašli… Jednako, Kraj će doći bez ikakve sumnje. Međutim, njega se ne bi moralo bojati, on ne bi morao biti užasan ako bi vjera u Moju Riječ nagnala ljude da marljivo rade na unapređivanju njihove duše, jer onda bi osoba uspostavila vezu sa Mnom u Isusu Kristu i blagoslov čina Spasenja bi bio iskorišten i zasigurno vodio do zrelosti, tako da se on ne bi trebao plašiti Kraja i Suda.  AMEN