Preuzimanja

Antikrist

BD 5387, HITNA NUŽNOST MISIJE: ISTINA ….

Bertha Dudde, br. 5387, 8 Svibnja 1952

Mene vječno više ne trebaš izgubiti, jer Moja Ljubav i Milost drži te da više ne možeš (pro)pasti. I tvoju misiju privesti ćeš kraju, i nikada nećeš djelovati sama, nego neprestano sa Mnom, jer Ja te ne napuštam, jer Ja znam tvoju volju. Posao je hitno potreban, on mora biti […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3711, BORBA SVJETLA PROTIV TAME I POBJEDA…

Bertha Dudde, br. 3711, 12 Ožujak 1946

Sve Božansko biti će napadano, tj. sve dobro, Bogu-usmjereno postupanje i razmišljanje …. Gdje god je priznat Bog Neba i Zemlje, tamo će se izdizati i protivnik u obliku ljudi potpuno bez Ljubavi, koji će vjernika pritiskati na svaki mogući način. A vjernici će opet biti prepoznatljivi po djelovanju […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5588, LAŽNI BOGOVI …. ODAVANJE BOŽANSKE POČASTI …. (ANTIKRIST?)

Bertha Dudde, br. 5588, 28 Siječanj 1953

Ne trebate praviti lažne bogove kojima se klanjate, ne trebate se dati zasljepljivati lijepim govorima koje slušate u ekstazi; ne trebate slušati one koji vam na Zemlji obećavaju dobre dane, koji vas žele nagovoriti da im pripadate i da im snažite vlast; ne trebate težiti vezama sa onima na visokim […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6762, SVJETOVNI DOGAĐAJ… KAOS… ANTIKRIST…

Bertha Dudde, br. 6762, 15 Veljače 1957
 Nastat će neopisivi kaos nakon što Sam progovorio kroz sile prirode, budući sve od kad postoji Zemlja ništa ove vrste nije ikada bilo doživljeno od strane čovječanstva. Strah i teror će ljude učiniti nesposobnima razmišljati i bilo što činiti, jer njihov strah da će ovaj događaj sebe ponoviti će […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8734, POJAVLJIVANJE ANTIKRISTA…

Bertha Dudde, br. 8734, 24 Siječanj 1964
Neće proći puno vremena prije nego Moj neprijatelj (Sotona) preuzme svoju posljednju vlast/dominaciju na ovoj Zemlji. Ali prije toga ću Ja još (pro)govoriti gromovitim glasom, tako da u najvećoj nevolji nekolicina još mogu pronaći njihov put do Mene, koji će Mi onda ostati vjerni budući im je Moja očigledna […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8231, KRISTOV PREDVJESNIK…

Bertha Dudde, br. 8231, 2 Kolovoz 1962
Moji vlastiti će ga prepoznati, glas u pustinji, koji će najaviti Moje pojavljivanje kao što Sam predskazao… Jer njegovo će svjetlo blistavo sjajiti i njegov će govor biti silan… I on neće prezati od toga da u njegovim obraćanjima snažno kritizira autoritete, budući ću ga Ja poslati na Zemlju […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7970, KATASTROFE… ANTIKRIST… VJERSKA BORBA… KRAJ…

Bertha Dudde, br. 7970, 18 Lipanj 1961
Ono što će se još dogoditi prije kraja ove Zemlje može jedino uvijek biti najavljeno kao nešto izuzetno teško i tužno za čovječanstvo, jer Božji će glas odjeknuti svugdje, iako na potpuno drugačije načine… Jer gdje su Njegove Riječi Ljubavi zanemarene On će Sebe očitovati više izrazito; biti će […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7068, KUŠNJA POSLJEDNJIH UČENIKA U VRIJEME ANTIKRISTA

Bertha Dudde, br. 7068, 19 Ožujak 1958
 I još jednom, kao u prošlosti, Moji Vlastiti će biti progonjeni poradi Mojega imena. Za sada ste još slobodni proglasiti Evanđelje, za sada još možete ustati za Mene i Moje ime bez da ste ograničeni… za sada vam se ne suprotstavlja nikakva vlast koja zabranjuje vaše govore i aktivnosti. […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6758, VJERSKA BORBA – ANTIKRIST…

Bertha Dudde, br. 6758, 8 Veljače 1957
Što je kraj bliže, to će okrutnije bijesniti borba između svjetla i tame… Međutim, vi nećete doživjeti potpuni užas borbe dok se ona ne okrene protiv Mojih sljedbenika, kada je planirano izgnati vjeru u Mene u Isusu Kristu, kada će čin Spasenja postati meta Mojega protivnika (Sotone)… kada će […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6538, BITKA ZA VJERU… NEPRIJATELJSTVA… ANTIKRIST…

 Bertha Dudde, br. 6538, 3 Svibanj 1956
Želim vas blagosloviti tako da ćete biti Moji nepokolebljivi/pouzdani zagovarači/pristalice kada građevina vjere koja je, za Moje Vlastite, suština Kristove Crkve, bude uzdrmana… kada oni uzdrmaju što Sam Ja Osobno podignuo i ono što nastavljam opet i iznova podučavati ljude kroz Moju Riječ. Vrijeme dolazi kada vas neće jedino […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off