Preuzimanja

Čista Istina

BD 2784, NEDOSTATAK DUHOVNOG ZNANJA…

Bertha Dudde, br. 2784, 22 Lipanj 1943
Nedostatak duhovnog znanja će postati posebice očit u nadolazećoj vjerskoj borbi, budući da će onda ljudi podržati ili prihvatiti ono što mogu potvrditi sa uvjerenjem ili, na osnovu neznanja po pitanju duhovnih stvari, odbaciti svu vjeru i boriti se protiv nje. Jedino upućena osoba će znati međuodnos između svih […]

By |September 8th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8881, ZADATAK SLJEDBENIKA POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 8881, 11 Studeni 1964
Oni od vas su Moji sljedbenici posljednjih dana koji Mi žele služiti time što će se pobrinuti za distribuciju/raspačavanje, budući je zabluda/pogreška narasla do alarmantne mjere, budući je to konačno oružje protiv svjetla kojeg neprijatelj (Sotona) marljivo stremi utrnuti. Vaš je zadatak poduzeti direktnu akciju protiv zablude/greške, razgolititi/izložiti Mojeg […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8088, ZNANJE O VJEČNOM PLANU SPASENJA

Bertha Dudde, br. 8088, 27 Siječanj 1962
Vi ste s Moje strane podučeni u svemu što trebate znati radi dobrobiti spasenja vaših duša (= u smislu, ‘kako bi se time mogli okoristiti u svrhu spasenja vaših duša’)… A to uključuje činjenicu da će oni od vas koji će podučavati, koji će proglašavati Moje Evanđelje, koje Ja […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7881, OBRAĆANJE PAŽNJE NA BOŽJI PLAN SPASENJA

Bertha Dudde, br. 7881, 28 Travanj 1961
 Činjenica da vam otkrivam Moj plan Spasenja bi trebala prouzročiti da shvatite značenje vremena u kojem živite. Znanje koje vam dostavljam u svoj jasnoći je naumljeno dati vam uvid u Moju vladavinu i aktivnost, ono vam objašnjava svrhu vašeg zemaljskog života, značenje i svrhu stvaranja… ovo je znanje tako […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7596, OZBILJNO UPOZORENJE U SVEZI KRAJA…

Bertha Dudde, br. 7596, 7 Svibanj 1960
Svjesno primite Moju Riječ kao Ljubavi pun Očev govor i slušajte što vam želim reći: Vi živite u posljednjoj fazi ove Zemlje, vi ste koji živite u posljednjim danima, vi ste koji još možete doživjeti duhovnu prekretnicu ako vam vaše stanje zrelosti dopusti ustrajati do Kraja. Vrijeme Kraja je […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5778, LAŽNI KRISTI I PROROCI…

Bertha Dudde, br. 5778, 28 Rujan 1953
 U posljednjim će danima Čista Istina biti posebice napadana, što je djelo Sotone koji, budući je Božji protivnik, želi potkopati Istinu time što unosi pomutnju u ljudske misli tako da oni više ne mogu prepoznati Istinu kao takvu. I njegove metode i taktike su tako dobro smišljene da čak […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5467, SOTONA BJESNI SA POVEĆANOM SILOM… POSLJEDNJI DANI…

Bertha Dudde, br. 5467, 21 Kolovoz 1952
 Znaci koji ukazuju na kraj će rasti… I Sotonina aktivnost će sve uočljivije izbiti na površinu, jer svi oni koji streme ka Meni će osjetiti njegove neprijateljske akcije. On će ih pokušati zaroniti u sumnju i zbrku, i često ne bez uspjeha. Pa ipak, Ja ću zaštititi Moje Vlastite […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4054, PRENOŠENJE BOŽANSKE RIJEČI NA NOVU ZEMLJU

Bertha Dudde, br. 4054, 1 Lipanj 1947
Samo će malo stado očekivati Moj dolazak prije Sudnjeg Dana; biti će samo nekolicina ljudi koje Ja mogu zvati Mojim Vlastitima, koji ostaju snažni u vjeri i priznaju Me pred svijetom, i koji će prema tome biti progonjeni na svaki način i morali bi se bojati za njihove živote […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3713, OPOMINJANJE NA RAD ZA BOGA… KATASTROFA

Bertha Dudde, br. 3713, 14 Ožujak 1946
Vi ćete jasno i perceptibilno čuti unutarnji glas koji će vas pozvati na rad za Moje kraljevstvo kada je čas vašeg djelovanja za Mene došao. Onda vi ne trebate oklijevati nego slijediti glas i dopustiti Mi da vas dovedem k onima koje ćete podučavati u Moje ime. Ogromna nevolja […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 3366, NOVA ŠKOLA RAZMIŠLJANJA… LJUDSKO DJELO…

Bertha Dudde, br. 3366, 13 Prosinac 1944
 Postati će cilj onih koji više ne prepoznaju Boga, poradi njihova bezosjećajnog načina života, prisiliti ljude u potpuno novu školu razmišljanja. Oni odbacuju staro vjerovanje i pokušat će ga zamijeniti sa novim učenjima, njhova će namjera biti zbuniti razmišljanje ljudi time što će sve pokušati opovrći i, kroz primjedbe, […]

By |July 26th, 2015|Objave kronološki|Comments Off