Preuzimanja

Čista Istina

BD 1081, FORMACIJA OBLAKA NA NEBU… KRISTOVA PATNJA I SMRT…

BD 1081, FORMACIJA OBLAKA NA NEBU… KRISTOVA PATNJA I SMRT… Bertha Dudde, br. 1081, 4 Rujan 1939
 (‘Pokazat ću znamenja na nebu…’ Joel 2:30)
 Bog, Gospodar neba i Zemlje, će vam dati vidljivi znak da posvjedoči o Njegovoj moći i slavi… Ovaj je bio predodređen još od vječnosti i biti će pokazan tako očigledno da ćete se […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8535, IVANOVO OTKROVENJE…

Bertha Dudde, br. 8535, 20 Lipanj 1963
Sve što se podudara sa Mojom Riječi može biti prihvaćeno i podržavano od strane vas kao Istina. I stoga vi ćete također znati kako prosuditi misaone pojmove (koncepte) koji su vam predstavljeni… Jer ovo je što vi, koji ste direktno podučeni od strane Mene, morate biti sposobni učiniti… Budući […]

By |May 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off