Preuzimanja

Opomene i upozorenja

BD 8413, “RADITE, DOK JE JOŠ DAN…”

Bertha Dudde, br. 8413, 16 Veljača 1963
Još je dan, u kojem vi stojite u milosti da primate svjetlo, jer iz Mene istječe mnogo svjetla, vama koji otvarate svoje oči i žudite svjetlo… No, dan se naginje kraju, i slijedi ga noć beskrajno dugog trajanja za onoga tko nije iskoristio svjetlo dana za rad na svojoj duši, […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6030, RAVNODUŠNOST LJUDI ZAHTIJEVA STROŽIJE UDARCE…

Bertha Dudde, br. 6030, 21 Kolovoz 1954
Kako li je beznadežno stanje bezbrojnih ljudi na Zemlji, jer ne čine ništa po pitanju sazrijevanja njihovih duša. Njihove misli uvijek su usmjerene samo na zemaljske stvari, i nikada se ne dižu u vis. Nikada ne stupaju na duhovno područje, nikada se ne pitaju zašto borave na Zemlji. I […]

By |February 27th, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6407, PODJELE PRED KRAJ…

Bertha Dudde, br. 6407, 21 Studeni 1955

Ovo je također znak skorog Kraja, da posvuda nastaju podjele (raskoli), da se čak i među Mojima stvaraju strane, i svatko je u uvjerenju da jedini misli i čini ispravno… No onda također više nije Moj Duh odlučujući, jer gdje Moj Duh djeluje, vladat će potpuno slaganje, gdje Moj […]

By |October 26th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7207, SAMO JOŠ KRATKO VRIJEME MILOSTI…

Bertha Dudde, br. 7207, 14 Studeni 1958
Svaki dan vas nosi bliže Kraju…I bez obzira što tako gorljivo stvarate i radite za vaše zemaljsko dobro, vi se brinete uzalud, jer nećete moći uživati uspjeh vaših napora, bit će vam iznova oduzeto sve što vi držite mogućim steći, i neznatan će biti vaš posjed, kojeg ćete prenijeti u […]

By |February 25th, 2017|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7211, OZBILJNE RIJEČI OPOMENE ŠTO SE TIČE KRAJA…

Bertha Dudde, br. 7211, 19 Studeni 1958
Pripremite sebe za oštre udarce sudbine koji će vas pogoditi do većeg ili manjeg opsega budući da se Kraj sve više približava i na sve ljude će se još izvršiti utjecaj na takav način da će oni najozbiljnije uzeti u obzir Kraj, bilo njihov vlastiti kraj ili ono što […]

By |November 9th, 2015|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7389, PRIVIĐENJA MARIJE… LAŽNI KRISTI I PROROCI … POSLJEDNJE VRIJEME…

Bertha Dudde, br. 7389, 11 Kolovoz 1959
(Matej 24:24)
 Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do Kraja puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su Moja proglašenja opravdana, jer Sveto Pismo, koje predskazuje ono što ćete biti sposobni promatrati samo ako obratite pažnju, će se(be) […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6317, OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO…

Bertha Dudde, br. 6317, 21 Srpanj 1955
 Što će se vama ljudima dogoditi ako se ne promijenite to vam ne može biti dovoljno pesimistički opisano, budući da će to premašiti vašu najgoru imaginaciju… To (što vas čeka) je za vas nešto najstrašnije, pošto ćete morati odustati od vašeg već postignutog stupnja slobode, jer bit ćete ograničeni/zavezani […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8277, ZNACI POSLJEDNJIH DANA…

Bertha Dudde, br. 8277, 20 Rujan 1962
(Matej 24)
Možete biti sasvim uvjereni da će se sve što Sam nagovjestio kroz vidjeoce i proroke ispuniti, jer kraj se sve više približava i po znacima vremena ćete prepoznati čas u kojem živite. Opet i iznova je dana primjedba kako su se kraja uvijek bojali tijekom teških/gadnih vremena a […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7364, OPOMENA U SVEZI KRAJA …

Bertha Dudde, br. 7364, 16 Svibanj 1959
 S obzirom na predstojeći kraj (ili ‘napomol predstojećeg kraja’) vi ćete opet i iznova biti opominjani da se prisjetite vašeg zbiljskog/aktuelnog (zemaljskog) zadatka, koji se tiče potpunog sazrijevanja vaše duše a ne jedino ispunjenja vaših tjelesnih potreba. Vi bi uvijek trebali biti svjesni činjenice kako za vas svaki dan […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6106, BRZI KRAJ… ISPUNJENJE PREDSKAZANJA…

Bertha Dudde, br. 6106, 12 Studeni 1954
Ne budite zavedeni i vjerujte Mojim Riječima, koje vam proglašavaju skori kraj… Vi niste bili obaviješteni o danu i času budući to nije blagotvorno za vas ako ih znate (Matej 24:36). Ipak nitko od vas ne predočava da je dan kraja onoliko blizu kako je bilo odlučeno od vječnosti. […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off