Preuzimanja

Svrha života

BD 3617, DUHOVNA PREKRETNICA… RAZDVAJANJE DUHOVA…

Bertha Dudde, br. 3617, 1 Prosinac 1945

U Mojemu Planu Spasenja od vječnosti odlučena je duhovna prekretnica, čim razvoj duhovnoga na Zemlji potpuno zastane ili slobodnom voljom čovjeka pretrpi nazadovanje, uslijed čega se razvojni put prekida, i opet nalazi svoj nastavak u drugom obliku (formi). Ovaj proces će uvijek značiti duhovnu prekretnicu, tako da je više […]

By |December 10th, 2020|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 3504b, ZEMALJSKI ISPIT… NOVA ZEMLJA I NJEN NASTANAK..

Bertha Dudde, br. 3504b, 2 Kolovoz 1945
Tako je ljudskoj eri, prethodilo doba razvoja Zemlje, koje je prije svega tako oblikovalo tvorevine, da su stvoreni uvjeti života za čovjeka na Zemlji, budući je to bio preduvjet da sada čovjek može započeti svoj duhovni razvoj naviše. Jer duhovno, sada utjelovljeno kao čovjek, moralo je služiti u Ljubavi, da […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 8369, ŽIVA VJERA U VRIJEME BORBE VJERE…

Bertha Dudde, br. 8369, 1 Siječanj 1963

Blago onima koji su pronašli put k Meni, koji se u svojim mislima zaokupljaju njihovim Bogom i Stvoriteljem, koji puštaju svoje misli odlutati u kraljevstvo, koje njima doduše nije vidljivo, ali koje je uistinu kraljevstvo koje opstaje za svu vječnost… Blago onima koji su već poduzeli put u njihovu domovinu, […]

By |September 22nd, 2018|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2785, RAZARANJA UZROKOVANA LJUDSKOM VOLJOM…

Bertha Dudde, br. 2785, 24 Lipanj 1943
Ljudi će biti zahvaćeni sveopćom obeshrabrenošću, obzirom na razaranja koja ostvaruje ljudska volja. Osvanut će vrijeme kada nitko više nije siguran da će sačuvati svoju imovinu i dobra, a ovo je također znak vremena Kraja, kako bi ljudi bili ozbiljno upozoreni da prezru dobra svijeta, da teže samo duhovnim […]

By |June 19th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4289, “STVARAJTE I DJELUJTE DOK JE JOŠ DAN…”

Bertha Dudde, br. 4289, 29 Travanj 1948
„Stvarajte i djelujte dok je još dan, jer dolazi noć u kojoj nećete više moći djelovati…“ Kako ste blizu pred provalom noći, posljednje su minute dana u kojem živite i niste svjesni težine noći, mlaki ste u radu na vašoj duši i živite kao da vam je odobreno još dugo […]

By |January 31st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7672, OGROMNA UDALJENOST OD BOGA… KRAJ…

Bertha Dudde, br. 7672, 12 Kolovoz 1960
Činjenica da su ljudi sebe udaljili od Mene do takve jedne mjere je očigledan znak vremena, jer na taj način oni sami ubrzavaju Kraj pošto zemaljski život više ne ispunjava svoju svrhu… da ljudi traže i nalaze sjedinjenje sa Mnom (Ivan 17:21-23)… Njihovo zemaljsko postojanje im je bilo dano […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8892, DAN KRAJA HOĆE BITI ISPOŠTOVAN…

Bertha Dudde, br. 8892, 10 Prosinac 1964
Svi oni koji rade za Mene su pod Mojom (o)sigur(a)nom zaštitom, ipak rad se mora neprestano vršiti budući vi ne možete raditi slobodno još puno duže vremena. Vaš se zadatak sastoji u obavještavanju vaših bližnjih ljudskih bića o daru milosti koji je na raspolaganju onih koji se njime žele […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8712, DUHOVNO NIZAK STUPANJ… NEDOSTATAK LJUBAVI… SEBIČNA LJUBAV…

Bertha Dudde, br. 8712, 31 Prosinac 1963
 (Matej 24:12)
Najveći dokaz duhovno niskog stupnja čovječanstva je nedostatak Ljubavi, koji je očigledan svugdje među ljudima. Sebična se ljubav postojano povećala i jedva itko više prakticira Ljubav spram bližnjega, otud na Zemlji također mora biti profano stanje, stanje aktivnosti zlih sila, gdje Božji protivnik (Sotona) uvijek ima prednost i […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8026, DUHOVNO NIZAK NIVO JE RAZLOG ZA DEZINTEGRACIJU…

Bertha Dudde, br. 8026, 25 Listopad 1961
Primjetno je značajno duhovno opadanje, jer ljudi obraćaju malo pažnje na događaje koji se događaju na duhovnom nivou… Oni samo razmatraju svjetovne događaje i učinke ovih na njihov fizički život, oni samo razmatraju zemaljske misli i nemaju ama baš nikakav kontakt sa duhovnim svijetom. Rijetko, ako ikada, su njihove […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 1418, BOŽANSKA INTERVENCIJA… PREDSKAZANJE…

Bertha Dudde, br. 1418, 14 Svibanj 1940
 Uzaludna je borba koju ljudi svijeta vode jedni protiv drugih, jer ona neće rezultirati zadovoljavajućim rezultatom. Gospodar neba i Zemlje je odlučio da će ova biti dokončana na drugačiji način od onog kojem se svijet nada. Ali ovaj će kraj biti neopisiv. Buka borbe će biti ugušena Božjim glasom […]

By |July 25th, 2015|Objave kronološki|Comments Off