Preuzimanja

Transformacija Zemlje

BD 2754, PREOBRAZBA ZEMLJE …. NOVA ZEMLJA …. ZAKON VREMENA …

Bertha Dudde, br. 2754, 25 i 26 Svibnja 1943
Na koji način će doći do preobrazbe Zemlje, to ljudi sadašnjice ne mogu shvatiti. A zato im se i čini nemoguće to da ljudi ove Zemlje trebaju naseliti Novu Zemlju, čak i ako im je razumljivo uznešenje vjernika (1 Solunjanima 4:16, 17 + Knjižica br. 43). Ljudi ove Zemlje […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 4533, DUHOVNA PROMJENA… POTPUNA TRANSFORMACIJA ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 4533, 6 Siječanj 1949
Možete biti uvjereni da se svijet nalazi pred duhovnom, kao i zemaljskom  promjenom. Sama Zemlja se nalazi pred jednom potpunom transformacijom, pred transformacijom njene površine kao također pred velikim unutarnjim preoblikovanjima, i ljudi se moraju isto tako pripremiti na proces koji će imati duhovne posljedice, jer sve što živi […]

By |June 6th, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 6790, PROČIŠĆAVANJE BOŽANSKOG RASADNIKA…

Bertha Dudde, br. 6790, 24 Ožujak 1957
 Moj Božanski rasadnik često mora proći kroz temeljit postupak čišćenja kada korovi ta(/toli-)ko ugrožavaju obrasti svo dobro sjemenje da se čak zdrave biljke više ne mogu razviti na način da Me njihov rast zadovoljava. U tom slučaju će sve dobre biljke morati biti pažljivo odvojene, korovi se moraju iščupati […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 4353, DEZINTEGRACIJA… DJELO UNIŠTENJA… OBNOVLJENO ZAROBLJENIŠTVO…

Bertha Dudde, br. 4353, 25 Lipanj 1948
 Duhovni napredak se nikad ne može ostvariti u svijetu mržnje i pakosti/okrutnosti, i prema tome Zemlja ne uspijeva ispuniti svoju stvarnu/pravu svrhu pomaganja duhovnim supstancama utjelovljenim u njoj da dostignu viši razvoj. Stoga je za mnogostruke kreacije, koje su naumljene da ostvare ovu svrhu, došlo vrijeme da se razlože/razvrgnu […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8304, UNIŠTENJE ZEMLJE…

Bertha Dudde, br. 8304, 20 October 1962
Jedna stvar je sigurna, Moja Riječ jeste i ostati će Istina i vi ljudi ne trebate dvojbiti ono što je poteklo od Mene. Budući se vrijeme neprestano približava koje zaključuje jedan period Spasenja tako da novi može započeti, razjašnjenja će vam također biti dana rastuće manje prikrivena, i kratko […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7297, TRANSFORMACIJA ZEMLJE

Bertha Dudde, br. 7297, 2 Ožujak 1959
 Zemlja će nastaviti postojati, jer Ja nisam planirao njezino potpuno uništenje… Ipak sve što živi na njoj, baš kao i sve prirodne tvorevine, će prestati postojati, tako da se može dogoditi kompletno pročišćavanje Zemlje, budući u njezinom sadašnjem stanju ona više ne služi napretku duhovnih supstanci. Sve žive tvorevine […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 7179, PROČIŠĆAVANJE ZEMLJE …

Bertha Dudde, br. 7179, 1 Kolovoz 1958
 I nastati će opet Nova Zemlja na kojoj će ljudi biti blisko sjedinjeni sa Mnom i tako živjeti u skladu sa Mojim Božanskim redom. Ali ovo stanje se može postići jedino kroz proces pročišćavanja Zemlje… tako da će stara Zemlja biti iznova oblikovana tako da će sve biti povraćeno […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5655, TOTALNA DEZINTEGRACIJA ZEMLJE… PRODUHOVLJAVANJE…

Bertha Dudde, br. 5655, 19 Travanj 1953
 Totalna dezintegracija Zemlje nije još namjeravana, nego totalna transformacija zemljine površine, što zasigurno također odgovara potpunom uništenju budući ništa od supstance neće biti pošteđeno (Sefanija 1:2, 3) jer će svaka forma biti razložena kako bi oslobodila unutra prisutnu (ili ‘sastavnu’) duhovnu supstancu u svrhu unošenja u nove forme. Kompletna […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5630, DUHOVNA PREKRETNICA… PROMJENA OVE ZEMLJE

Bertha Dudde, br. 5630, 19 Ožujak 1953
 (Izaija 65:17; 66:22; 2 Petrova 3:13; Otkrovenje 21:1; Rimljanima 8:19-22*)
Nemojte gajiti lažne nade i očekivati promjenu na bolje na ovoj Zemlji tako što ćete razmišljati kako bi se ljudska duhovna priroda mogla promijeniti i da bi život vjere i ljubavi mogao opet biti prepoznatljiv na Zemlji. Ova Zemlja neće […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5351, OSLOBAĐANJE PRIRODNIH SILA… ERUPCIJE… PERIOD ISKUPLJENJA…

Bertha Dudde, br. 5351, 4 Travanj 1952
Nezamislive sile  su  na djelu da bi uspostavile stari red koji će, na kraju perioda spasenja, biti toliko oštećen da će viši razvoj duhova biti sasvim nemoguć. Stanje mora biti stvoreno u kojem će sve što je zavezano u materiju iznova stremiti nagore, i ovo stanje će potrebovati potpunu […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off