Preuzimanja

Uznešenje

BD 4432, SUDNJI DAN… ZATVORENA VRATA U ONOSTRANO…

Bertha Dudde, br. 4432, 13 Rujan 1948

Hoćete li vi doživjeti Sudnji Dan, od presudne je važnosti za vječnost. Jer, na ovaj Dan će biti samo živi i mrtvi, stoga još samo ljudi koji će ući u vječni život ili biti osuđeni (prokleti). Jer, više ne postoji smrt koja treba biti nazvana samo čisto tjelesnom smrću, […]

By |December 10th, 2020|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 2754, PREOBRAZBA ZEMLJE …. NOVA ZEMLJA …. ZAKON VREMENA …

Bertha Dudde, br. 2754, 25 i 26 Svibnja 1943
Na koji način će doći do preobrazbe Zemlje, to ljudi sadašnjice ne mogu shvatiti. A zato im se i čini nemoguće to da ljudi ove Zemlje trebaju naseliti Novu Zemlju, čak i ako im je razumljivo uznešenje vjernika (1 Solunjanima 4:16, 17 + Knjižica br. 43). Ljudi ove Zemlje […]

By |November 18th, 2019|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 5851, MRTVI U KRISTU… UZNESENJE…

Bertha Dudde, br. 5851, 11 Siječanj 1954
Kada se govori o uskrsnuću mrtvih, onda pod tim treba razumjeti buđenje duhovno mrtvih, koji također i u onostranom kraljevstvu, nakon zemaljske smrti, još mogu postići ovo buđenje, jer će se djelo otkupljenja nastaviti bez prekida od strane onih koji su već pronašli otkupljenje kroz Isusa Krista, koji su se […]

By |September 21st, 2016|Aktualnosti, Objave kronološki|Comments Off

BD 7428, O POSLJEDNJEM SUDU I NOVOJ ZEMLJI…

Bertha Dudde, br. 7425, 9 Listopad 1959
 Vi u stvari ne možete zamisliti na koji način će se Posljednji Sud odvijati; dovoljno je znati da je to samo kratka akcija kad će sve pasti kao žrtva njezinoj ogromnoj snazi uništenja, i da vi onda nećete imati više vremena promijeniti vaše misli i namjere, jer sve će […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5607, UZNOŠENJE…

Bertha Dudde, br. 5607, 20 Veljače 1953
 Jedino malo stado će Me biti u stanju vidjeti u svoj Mojoj slavi na kraju Zemlje, i ovo stado će biti uzdignuto na nebo ispred očiju njihovih bližnjih ljudskih bića, koji se suočavaju sa duhovnom i fizičkom smrću. Jer čim su prijašnji napustili Zemlju ona će biti uništena, što […]

By |August 3rd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 8743, OBJAŠNJENJE U SVEZI DOLASKA GOSPODNJEG…

Bertha Dudde, br. 8743, 3 Veljače 1964
 Želim vam dati jedno važno duhovno objašnjenje koje je naumljeno donijeti korist vašoj duši: Ja za vas želim otvoriti jedno područje u koje vi nikada ne bi bili sposobni ući bez djelovanja Mojega Duha, jer Ja vas želim uvesti u svijet koji je jedino shvatljiv duhovno probuđenoj osobi, budući […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6681b, UZNEŠENJE

Bertha Dudde, br. 6681b, 30 Listopad 1956
 I krljušti će iznenada otpasti sa očiju Mojih Vlastitih, jer onda će oni razumjeti što im je dosad ostalo sakriveno ali što je duhovno probuđena osoba suštinski razumjela. Ali budući su ljudi posebice snažno priljubljeni uz materiju na kraju, znanje o Mojem ‘planu Spasenja’ za iskupljenje duša će također […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6681a, ‘UZNEŠENJE’

Bertha Dudde, br. 6681a, 30 Listopad 1956
  (1 Solunjanima 4:16, 17)
  Opet i iznova ćete primiti razjašnjenje kroz Moju Riječ u svezi duhovnih problema koje ste nesposobni riješiti sami… gdje Moj duh treba intervenirati ako će vaše razmišljanje biti ispravno, time korespondirati sa Istinom. Jedino Istina ima blagotvoran učinak, duša ne može izvući nikakve prednosti od obmanjujućeg […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 6037, DOLAZAK GOSPODNJI SE TREBA RAZUMJETI DOSLOVNO

Bertha Dudde, br. 6037, 29 Kolovoz 1954
(Matej 24:30; Djela Apostolska 1:9-11; 1 Solunjanima 4:16, 17)
 Čas Mojeg povratka se sve bliže približava, jer kraj Zemlje je blizu, i jednom kada je posljednji dan došao, Ja, također, ću doći u oblacima kako bi dohvatio Moje vlastite prije nego se dogodi (u smislu: za tim dođe) zemljino uništenje […]

By |August 2nd, 2015|Objave kronološki|Comments Off

BD 5799, DOLAZAK GOSPODNJI… UZNEŠENJE

Bertha Dudde, br. 5799, 30 Listopad 1953
 Vidjet ćete Me kako dolazim na oblacima… duhovno kraljevstvo će sići dolje do vas; budući oni od vas koji ćete Mi ostati vjerni do kraja već možete biti uračunati kao stanovnici duhovnog kraljevstva, premda ste i dalje u tijelu… budući ćete steći zrelost koja vam omogućava vidjeti Me licem […]

By |July 27th, 2015|Objave kronološki|Comments Off